Bilder fra gamle Stavanger

Bilder 0 comments

 Bildene er utlånt av Stein Bratteli.

 

Fra Vågen i begynnelsen av 1900. Båten til høyre er sannsynligvis Øybuen. Den tilhørte DSD, og gikk i rutefart på Ryfylkefjordane.

Fra Per Taarland har jeg fått denne opplysningen: Jeg vil bare gjøre deg oppmerksom på at båten sannsynligvis kan være Oscar II. 

                                              Jeg har forstørret det meget gamle bildet og kan med stor sikkerhet si at jeg kan lese navnet framme under styrehuset.

De to største båtene tilhørte Sandnæs Dampskibsselskap. Den ytterste kan være Jadarholm og den innerste Gann. De ble blant annet brukt i kystfart. Den minste som ligger til høyre er Fjordbuen som tilhørte DSD. Den gikk i rutefart i Ryfylkefjordane, blant annet til Idse, Kvalvåg, Jørpeland, Solbakk, Tau og til Stavanger. Ca. 1900. Fra Per Taarland angående Jadarholm;

Det bildet kan kanskje tydes som Jadarland. Hvis dette stemmer, er det i www.Wikipedia.org skrevet følgende:

DS «Jadarland»

1927 – 1940: Sandnæs Dampskibs-Aktieselskab

 

 

 

Høgsfjord I. Den tilhørte Høgsfjord Rutelag og gikk som rutebåt mellom stedene i Høgsfjorden og Stavanger fra 1925 til 1964.

 

Båten som ligger ytterst er antakelig Høgsfjord I.

 

Typiske fiskeskøyter fra Rogaland. Det er antakelig fra midten av 1930tallet.

Mellom fiskesesongene ble båtene brukt til frakting av ved.  R-28-J var hjemmehørende i Jelsa kommune og R-88-R var hjemmehørende i Rennesøy kommune.

Opplysningene om båtene er gitt av Jan Langvik, i Strand kommune.

 

Stavanger torv, antakelig på 1920tallet. Bilene har begynt å gjøre sitt inntog og torghandlerne selger sine varer fra lastebilene sine. Bussen er full av folk.

 

Fra Torvet i begynnelsen av 1960tallet. Det kan en se på typen biler. Ved siden av lastebilen som er av gammel årgang er det en Opel og vi ser også en Folkevogn.

Fra Tollboden i begynnelsen av 1900.

 

Buss nr 5 som gikk mellom Stokka og storhaug er på vei mot Storhaug.

Ca 1950 tallet.

 

1950tallet. Til venstre ser vi posthuset med buss på holdeplassen. Til høyre ser en litt av Stavanger Sparekasses flotte bygg med mursteinsfasade. Det ligger vegg i vegg med Stavanger fengsel. 

 

Fra samme sted. Drosje L -757 Plymouth en gang på 1950 tallet.

 

Unge damer krysser Kongsgaten. I bakgrunnen en Chevrolet fra 1950 tallet.

 

17. Mai på 1950tallet.

 

Gutter som fisker på kaikanten.  1950/60tallet.

  

 Storhaug skole ble truffet av et engelsk fly som styrtet under krigen. Her er den helt utbrent.

Jernbanestasjonen med den gamle bygningen.

 

Sven Andersens møbelfabrikk i Hillevåg. Til venstre i forgrunnen ser vi Hillevågsveien som nå i 2011 bygges om til å kunne ta imot den stadig voksende trafikken. I bakgrunnen ser vi en båt som losser kull eller koks ved Kullimports kaianlegg.

Midt i bildet ser vi Esso's tankanlegg.