Bossplasser

I byen har det vært mange søppelfyllinger gjennom tidene. Kartet viser de største fyllingene i de

senere årene. Myrer og tjern er blitt fylt ut, det samme gjelder naturlige viker som idag ville ha

vært noen perler langs byens sjøside. Heldigvis har en begynt å tenke annerledes, og mye av søppelet

blir gjenvundet. Jobben som bosskjører har alltid vært tungt. Det har forandret seg med årene.

Før var det hest og kjerre, så kom bossbiler litt etter litt.

Fra Aftenbladet 24-1-2007

På bossplassene var det tunge bulldozere som kjørte fram og tilbake og komprimerte søppelet. Hver dag ble det kjørt til mange

lastebil-lass med sand og grus til å dekke over, slik at ikke fugler og dyr rotet rundt med søppelet. Når vinden sto på gjaldt det å få dekket

til slik at ikke hele nabolaget ble fylt med papir og plast som vinden dro med seg.

Bildene er hentet fra Johannessen: Tilrettelegger og miljøbevarer.