Folk fra Pedersgata – Olav Karlsen – krigsseiler – 1940-1945

Folk i bydelen 0 comments

Har du flere opplysninger eller finner feil, vennligst send meg en mail. Hilsen Lisa    lisatk@lyse.net

Artikler fra Stavanger Aftenbladet.

                 Olav Karlsen f. 1908. Han har bodd på flere adresser i Pedersgata. Da han ble født bodde foreldrene i  Pedersgata 105, rundt 1917 flyttet de til Pedersgata 109, hvor de bodde til 1930. Foreldrene var Osmund og Anna Karlsen. Olav ble gift med Ragna Vigrestad og de fikk datteren Bjørg. Olav var uteseiler under krigen.

            Olav''s datter Bjørg Vigrestad f. 1935 ble gift med forfatteren Jan Askelund. Bjørg har skrevetr flere barnebøker. De fikk døtrene Henriette Askelund og billedkunstner Natasja Askelund.

           Stavanger Aftenblad hadde i 2015 en større artikkel om Magnus Vigrestad som var onkel til Olavs kone Ragna. De bodde i Lysefjordsgata. Olav fikk arbeid på MetallIndustri – i Erfjordgata 22 som ble drevet av familien. Olav overtok senere driften av metallstøberiet.