Hermetikk koner på Møllehaugen

Folk i bydelen 0 comments

Pause fra slitet i hermetikken en fin dag. Disse 13 kvinnene poserer villig i sitt arbeidstøy.  I bakgrunnen ser en husene i Vindmøllebakken. De står inne på området til vindmølla. Gudrun Arnesen Bøgh f. 1912, står som nr. 2 fra høyre. Hun bodde i Pedersgata 133. Hun ble gift med Bernhard Bøgh. Gudrun døde i 1992.

I midten e hu Anna i bakken som vi kalte henne fordi hun budde nede i bakken der hermetikkfabrikken lå. Min mor står rett bak henne. De andre husker eg også ansiktene på. Fin barndoms tid. Ågoth Marie Frøiland, f. 1913 død 2000. Hun bodde også i Pedersgata 133.
Wenche Feyling skriver på FB at nr, 3 fra høyre ser ut som min mormor  som bodde i Pedersgata 92 og het Milla Johannesen, f. 1895 død 1962.

Bildet kan inneholde: 9 personer, utendørs

Gjengitt med tillatelse fra Gro-Bente Bøgh Vaksdal. Det ligger på FB siden Folk fra Stavanger i gamle dager.