Kjørerne var byens viktigste transportarbeidere.

Stavanger Aftenblad 1957. Hestene måtte etterhvert gi opp kampen mot bilene.

Alt som skulle fraktes ble fraktet på hest og kjærre. Det er en jobb det stå respekt av.

Hestene dro, slet seg bakke opp og gatene lange. Kjørerne hadde jobben med å laste opp varer av alle slag for så å 

tømme kjerren når de skulle levere. Mange ville nok ha kull og ved levert i kjelleren.

Hestene trengte mat og stell, det har nok ofte skortet på havren og foret når det var lite kjøring.

For å heder denne arbeidsgruppen som helt har forsvunnet fra bymiljøet vil jeg ta med navnene på alle jeg har funnet

i folketellinger og andre kilder. Det er sikkert mange som mangler. Det er fordi deres yrke ikke ble oppgitt i folketellingene.

Jeg skulle så gjerne visst hvor alle stallene var i byen.

 

Skrivemåte og opplysninger er slik en finner det i folketellingene.

Jeg søkte på kjørere i Stavanger. men også på kusk og vognmenn.

Det var stor statusforskjell på å være kusk for overklassen eller kjører i fabrikker og andre oppdragsgivere.

Det var mange av kjørerne som hadde sin egen hest, men de fleste kjørte for andre i fabrikker og annen industri.

Antall kjørere viser hvordan byen var i utvikling med hermetikkfabrikker og annen industri og deres behov for transport.

 

Hvis en studerer listene ser en at det var mange unge kjørere. Det må ha vært litt av en jobb å hanskes med hesten og

samtidig passe på lasset. Her er en liten historie av Håkon Asbjørnsen.:

Håkon Asbjørnsen, fødd 17. juni 1897 i Stavanger, var nr 2 i ein syskjenflokk på 10. Frå han var 10 år gjekk han erend for slakter Hansen i Pedersgt. Om ettermiddagene og på fridagar bar han i eit beretrau pølser rundt til kunder over heile byen. 12 år gammal fekk han arbeid hjå snekker Helgøy i Pedersgt. På handkjerre frakta han møbler rundt i byen, og det var en tung jobb i bratte bakkar. 2 år seinare flytte han til slaktar Idsøe, der han frakta varer med to islandshestar. Men ein dag hende eit uhell. ”Jeg hadde bunnet hestene på forbena mens jeg var vekke, men gresset på en plen innenfor et lavt gjerde, fristet dem slik at de hoppet over for å beite. Der sto de da jeg kom ut, og det resulterte i sparken for meg”. I 15 års alderen tok Asbjørnsen til som naglegut på Stavanger Støberi & Dok. Mora hadde heile tida fått pengane han tente, og dei blei m. a. brukte til å kjøpa ein blå konfirmasjonsdress og ein grøn ”overhøringsdress.”  Det blei nok ikke egen hest på min Farfar.

Fra Facebokk har jeg fått dette: Kjell Asbjørnsen · Håkon Asbjørnsen var min Farfar. Kjekt å se hva du hadde funnet og lagt ut.

 

2
 
 
 

På rekke og rad hestetransport og enkelte biler. Foran Samholds bakeri i Pedersgata 112-116

 

 

Kjørere 1865, jeg fant 25 stk. 

Denne folketellingen gir oss ikke gateadresse, slik at en ikke vet hvor i byen de bodde. 

Vi får navnet, fødselsåret og sted. Hvilken stilling de har i huset, husfader,  huseier, gift eller ugift eller logerende.

Oluf Johanesen Salte

1841*

Stavanger

Logerende Forældre g Kjører

Stavanger: !!

 

Endre Jacobsen

1819*

Stavanger

Husfader g Kjører

Stavanger: !!

 

Peder Thormodsen

1833*

Høilans Prgj.

logerende g Kjører

Stavanger: !!

 

Torger Aadnesen

1830*

Hedlandsogn

Huusfader g Kjører

Stavanger: !!

 

Lars Søiland

1827*

Ly Prgj.

Huusfader g Kjører

Stavanger: !!

 

Lars L. Fjermestad

1824*

Lye Prgj.

g Møller Kjører

Stavanger: !!

 

Hendrik Hendriksen

1818*

Stjernerøe

Husfader logerer g Arbeidsmand Stevnmand?? nu Kjører

Stavanger: !!

 

Weles Mathisen

1831*

Hæskestad

g Kjører

Stavanger: !!

 

Peter Pedersen Lea

1811*

Klepps Prgj.

Husfader, Logerende g Kjører

Stavanger: !!

 

Tharald Tharaldsen

1831*

Egenæs

g Kjører

Stavanger: !!

 

Johannes Endresen Harestad

1830*

Hetlands Prgj.

Husfader Logerende Familie paa Gaarden g Kjører ved Møllebrug

Stavanger: Løkke Litr. F 5

 

Ole Røysland

1811*

Hædlands Prgj.

Logerende e Kjører

Stavanger: !!

 

Aanen Olsen

1811*

Egersogen

g Kjører

Stavanger: !!

 

Eilert Bohre

1818*

Klep sogn

Huusf g Kjører

Stavanger: !!

 

Tore Hansen

1832*

Lye Prgj.

Logerende g Kjører

Stavanger: !!

 

Sivert Osmundsen

1821*

Egersund

Husfader g Kjører

Stavanger: !!

 

Torger Omundsen

1804*

Hogstad i Hellandsogn

g Kjører, Huseier

Stavanger: !!

 

Mikal Bændiksen Haaland

1840*

Haa Prgj.

Huusfader g Kjører

Stavanger: !!

 

Iver Bændiksen Haaland

1833*

Haa Prgj.

Huusfader g Kjører

Stavanger: !!

 

Tønnes Ohma

1817*

Lye Prgj.

Husfader g Kjører

Stavanger: !!

 

Gabriel Pedersen

1832*

Gestdal Saagn

Husfader g Kjører

Stavanger: !!

 

Mathias Monsen

1818*

Egersund

Husfader g Kjører

Stavanger: !!

 

Chrestian Larsen

1835*

Jøtland St. Amt

g Arbeidsmand Kjører

Stavanger: !!

 

Enok Eriksen

1832*

Klep Sogn

Logerende g Kjører

Stavanger: !!

 

Ole Anders Skrætting

1818*

Haa Prgj.

Huusfader g Kjører

Stavanger: !!

 

                   


Kusker 1865, vi finner bare 2 som oppgir yrke som kusk, og en vognmann.

Abel Gjermundsen Vaaland

1839*

Haa Prgj.

ug Kudsk

Stavanger: !!

 

Jens Johannessen

1839*

Hølands Sogn Agershuus Amt

ug Kudsk

Stavanger: !!

 


Vognmand  Ole Gitlesen, 55 år gift 3 barn bodde i nr 827 - (Pedersbakken 5)

 

1875 dette året fant jeg 36 kjørere, men det har sannsynligvis vært flere.

 

Torger Eriksen

1848

Stavanger

s ug Hus Eiger og Kjører

Stavanger: Kalhammer

 

Ole Taraldsen

1828

Stavanger

hf g Vognmand eller Kjører

Stavanger: Egenæs

 

Tarald Taraldsen Gramstad

1831

Stavanger

hf g Kjører og Selveiende Jordbruger

Stavanger: Egenesgade

 

Søren Bertinius Gramstad

1861

Stavanger

s ug Kjører med Faderen

Stavanger: Egenesgade

 

Gabriel Sivertsen

1849

Stavanger

s ug Kjører

Stavanger: Thomsestykket

 

Marselius Torgersen

1854

Stavanger

Logerende ug Kjører

Stavanger: Jorenholmgade 309

 

Peder Ingvald Abrahamsen

1859

Stavanger

s ug Kjører

Stavanger: Bergelandsgade 1681

 

Olaf Jokumsen

1841

Stavanger

hf g Kjører

Stavanger: Idsømarken

 

Tønnes Christiansen

1854

Varhoug

ug Kjører i Brandvagten

Stavanger: Kongsgade 409

 

Lars Fjermestad

1823

Thimesogn Fjermestad

hf e@g Kjører

Stavanger: Store Trappegang 505 Store trappegang

 

Ole Svendsen

1840

Nærbøe S. Haa Prgj.

hf g Kjører og Sjauer

Stavanger: Sandvigen

 

Kristoffer Jacobsen Weholmen

1845

Hølle i Høgsfjord

hf g Selveiende Jordbruger og Kjører

Stavanger: Løkken D5

 

Peter Pedersen Lea

1811

Klep Sogn og Prgjld.

hf g Kjører (Gadekjørsel)

Stavanger: Løkken D5

 

Elling Knudsen Bygden

1830

Jælse Sogn og Præstegjæld

Logerende ug Kjører (Gadekjørsel)

Stavanger: Løkken D5

 

Hans Assersen Egeland

1840

Høiland

hf e Kjører

Stavanger: Thomsestykket

 

John Qvie

1839

Nærbø Sogn Haa Præste.

hf g Kjører

Stavanger: Thomsestykket

 

Thore Tallaksen

1828

Haa

hf g Kjører

Stavanger: Thomsestykket

 

Johannes Torkelsen

1835

Hellands Præstegjeld

hf g Dagarbeider (Kjører)

Stavanger: Thomsestykket

 

Tønnes Knudsen

1844

Malde S. Haala.

hf g Skomager, Kjører

Stavanger: Thomsestykket

 

Peder Monsen

1831

Avaldsnæs

Husbonde g Kjører

Stavanger: Thomsestykket

 

Peder Tormodsen Lea

1831

Høilands Pr.

hf g Kjører

Stavanger: Omdahlsstykket

 

Hans Hansen

1854

Hetland

Logerende ug Kjører

Stavanger: Jorenholmgade 309

 

Ole Olsen Slætebø

1835

Helland Pr.

hf %Logerende% g Kjører

Stavanger: Jorenholmen 350

 

Martin Andreassen

1837

Haa Pr. S.

hf g Kjører

Stavanger: Bergelandsgade 1636

 

Aanen Olsen

1812

Lyngdal Pr. Heggebostad S.

hf Logerende e Kjører

Stavanger: Hetlandsgade 796

 

Enok Eriksen

1831

Kleps Pr. Kleps S.

hf g Kjører

Stavanger: Pedersbakken 828

 

Johannes Johannsen

1858

Høiland

s ug Kjører

Stavanger: Pedersgjerde 1484

 

Sivert Osmundsen

1825

Egersund S.

hf g Kjører Postbefordrer

Stavanger: Blaasenborg

 

Lars Abrehamsen

1848

Nærbø S. Haa Pr.

hf g Kjører

Stavanger: Blaasenborg

 

Iver Bendixen Mæland

1833

Varhaug Sogn Haa Pr.

hf g Kjører

Stavanger: Blaasenborg

 

Kristian Larsen

1829

Høilands S.

Logerende Mand g Kjører

Stavanger: Blaasenborg

 

Gabriel Idland

1831

Gjesdal Sogn Lye Pr.

hf g Kjører

Stavanger: St. Hansvolden

 

Ole Andersen Skrætting

1818

Varhaug Sogn Haa Pr.

hf g Kjører

Stavanger: Idsømarken

 

Jonas Jørgensen

1843

Helleland Sogn

hf g Kjører

Stavanger: Nedre Blaasenborg %Værksgade%

 

Erik Neilsen Fosse

1850

Løie Pr.

hf g Handelsmand, Kjører

Stavanger: Spilderhaug

 

Reier Jensen

1817

Aardahl

hf g Kjører

Stavanger: Strømstenen

 


1875 kudsker

Anthon Johannesen

1847

Fluberg?? Sogn Lands Prgj.

tj ug Kudsk

Stavanger: Skagen 432 Skagen 18

 

Niels Elias Nielsen

1849

Lunde Præstegjeld

tj ug Kudsk

Stavanger: Ved Torvet 444

 

Hans Ommundsen

1832

Varhaug S. Haa Pr.

hf g Kudsk

Stavanger: Thomsestykket

 

John Aanensen

1830

Tysnes Sogn

hf Logerende g Dagarbeider Heste Kusk

Stavanger: Spilderhaug

 


Vognmenn 10 stk 1875

Ole Taraldsen

1828

Stavanger

hf g Vognmand eller Kjører

Stavanger: Egenæs

 

Anders Olsen Svele

1849

Birkrem Sogn, Hellands Pr.

hf g Huseier og Vognmand

Stavanger: Brattebakke 1115 Bredbakken 4

 

Jørgen Evertsen Joa

1847

Joa Sole Sogn

hf g Vognmand

Stavanger: Olafskleven 461

 

Villads Mathiasen

1829

Lunds Pr.

Leieboer %hf% g Vognmand

Stavanger: Øvre Klevegade 512b

 

Hadle Larsen

1831

Fister Sogn Hjelmelands Pg.

hf g Vognmand

Stavanger: Thomsestykket

 

Morten Pedersen

1829

Glynge, Nantrups Sogn, Danmark

hf g Vognmand Skydsskaffer

Stavanger: Bergeland 1611 Bergelandsgt 28

 

Ole Iversen Røisland

1808

Berkrems S. Helllands Pr.

hf e Vognmand

Stavanger: Bergeland 1613 Kirkebakken 11

 

Ingebreth Osmundsen Jaatten

1838

Thime Sogn, Lye Pr.

hf g Vognmand

Stavanger: Bergeland 1667 Kirkebakken 21

 

Ole Gitlesen Bilstad

1811

Heskestad Sogn, Lunds Pr.

hf g Vognmand

Stavanger: Pedersbakken 827  Pedersbakken5

 

Thore Hansen

1831

Thime

hf g Vognmand

Stavanger: Pedersgjerde 822 Smedgt 10

 

 

1885 da finner jeg 53 kjørere. Noen var aktive både i 1865 og 1875.

 

Oluf Svela

1860

Stavanger

Kjører

Stavanger: !!

 

Lars Larsen

1862

Stavanger

Kjører

Stavanger: Asylgaden

 

Torval Tønnesen

1865

Stavanger

Kjører for sig selv

Stavanger: !!

 

Martin Asbjørnsen

1848

Stavanger

Kjører

Stavanger: !!

 

Hans Ree

1859

Stavanger

Kjører

Stavanger: !!

 

Oluf Johannesen Salthe

1841

Stavanger

Kjører

Stavanger: !!

 

Torkel J. Njaa

1830

Lye Prgj.

Kjører Stavanger Meieri

Stavanger: !!

 

Emil Salte

1862

Stavanger

Kjører

Stavanger: !!

 

Peder Ingvald Salte

1859

Stavanger

Kjører

Stavanger: !!

 

Martin Olsen

1863

Stavanger

Kjører

Stavanger: !!

 

Nils Andreas Sivertsen

1864

Stavanger

Kjører

Stavanger: !!

 

Gabril Gulliksen

1862

Stavanger

Kjører

Stavanger: !!

 

Jakob Eide

1846

Vads

Kjører

Stavanger: !!

 

Johan Olsen

1847

Høgsfjord

Kjører

Stavanger: !!

 

Lars Viningland

1845

Bjerkrem

Kjører

Stavanger: !!

 

Ståle Svendsen Bakke

1849

Bakke Prgj.

Kjører

Stavanger: !!

 

Knud Torkilsen

1857

Etne Prgj.

Kjører

Stavanger: !!

 

Jonas Josephsen Thime

1828

Lye Prgj.

Kjører

Stavanger: !!

 

Elling Knudsen

1830

Jelse Prgj.

Kjører

Stavanger: !!

 

Lars Larsen

1829

Sande i Ranneberg

Kjører

Stavanger: !!

 

Ole Iversen Røisland

1808

Hellelands Prgj.

Kjører

Stavanger: !!

Ole var tippoldefar til Kari Vik

 

Jakob Jakobsen

1826

Hølle Prgj.

Kjører

Stavanger: !!

 

Carl Kristiansen Lye

1845

Lye Prgj.

Kjører

Stavanger: !!

 

Ole Andreas Olsen Haave

1831

Sjæveland Høiland

Kjører

Stavanger: !!

 

Kristian P. Mauland

1831

Lye Prgj.

Kjører

Stavanger: !!

 

Peter K. Mauland

1861

Høiland Prgj.

Kjører

Stavanger: !!

 

Peder Lea

1831

Høilansong

Kjører

Stavanger: !!

 

Eling Johnsen

1819

V. Hå

Kjører (vognmand)

Stavanger: !!

 

Velas Mathiassen

1828

Egeland Hæskestad

Kjører

Stavanger: !!

 

Hadle Larsen

1831

Fister

Kjører (Vognmand)

Stavanger: !!

 

Thore Tollagsen

1828

Haa Prgj.

Kjører

Stavanger: !!

 

Hans A. Egeland

1840

Høiland Prgj.

Kjører

Stavanger: !!

 

Ole Harveland

1831

Haalans Prgj.

Kjører

Stavanger: !!

 

Ole Olsen Laxesvele

1835

Birkrems Sogn

Kjører

Stavanger: !!

 

Reinert Tostensen

1841

Ims

Kjører

Stavanger: !!

 

Kristian Sørensen

1839

Haaland

Kjører

Stavanger: !!

 

Elling Svele

1841

Hellelans Prgj.

Kjører

Stavanger: !!

 

Vilhem Erga

1859

Kleps Prgj.

Kjører

Stavanger: !!

 

Tolef Karelsen

1840

Bierkrem Prgj.

Kjører

Stavanger: !!

 

Hans Hansen

1853

Hedland

Kjører

Stavanger: !!

 

Peder Knudsen

1849

Tysvær

Kjører

Stavanger: !!

 

Martin Andreassen Skjæveland

1837

Høiland Prgj.

Kjører

Stavanger: !!

 

Hans Olsen

1839

Bukken

Kjører

Stavanger: !!

 

Hogne Haldorsen

1832

Skaanevig

Kjører

Stavanger: !!

 

Carl Søiland

1831

Gjesdals Prgj.

Kjører

Stavanger: !!

 

Krestoffer Knudsen

1862

Jelse Prgj.

Kjører

Stavanger: !!

 

Gabriel P. Idland

1832

Lye Prgj.

Kjører

Stavanger: !!

 

Ingebret N. Kverneland

1838

Lye Prgj.

Kjører

Stavanger: !!

 

Torger Osmundsen

1851

Søvde Sand Prgj.

Øl Kjører

Stavanger: !!

 

Petter Abrahamsen Thime

1825

Lye Prgj.

Kjører

Stavanger: !!

 

Sivert Osmundsen

1825

Egersund

Kjører

Stavanger: !!

 

Johannes Aarstad

1823

Klep

Kjører

Stavanger: !!

 

Ole Andersen Skretting

1818

Haa Prgj.

Kjører

Stavanger: !!

 

                     


Kusker i  1885

John Johnsen Nesheim

1834

Haa Prgj.

Kudsk

Stavanger: !!

 

Martin Mikalsen Øglænd

1860

Frue Sogn

Kudsk

Stavanger: !!

 

Johannes Eriksen

1860

Akre Sogn i Skaanevigs Prgj.

Kudsk

Stavanger: !!

 

Hans Didriksen

1860

Høiland

Kudsk

Stavanger: !!

 

Thomas Thorsen

1867

Stavanger

Kusk

Stavanger: !!

 

Ole Larsen

1844

Vang Hedemarken

Kusk

Stavanger: !!

 

 

 
                       


Vognmenn  5 stk 1885

Jørgen Evertsen Joa

1847

Haalands Prgj.

Vognmand

Stavanger: !!

 

Eling Johnsen

1819

V. Hå

Kjører (vognmand)

Stavanger: !!

 

Hadle Larsen

1831

Fister

Kjører (Vognmand)

Stavanger: !!

 

Ole Gitlesen Bilstad

1811

Lunds Prgj.

Vognmand

Stavanger: !!

 

Aadne Osmundsen Jaatten

1836

Time Prgj.

Vognmand

Stavanger: !!

 

 

 

1900    Søket ditt på kjørere  gav 176 treff:

x

x

x

x

x

x

Navn

Fødselsdato

Fødested

Stilling og stand

Bosted

Kilde

Bortinius Ols.

1895

Stavanger kjøpstad*

ug af Kjører

Stavanger kjøpstad: Musægaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Johan Marthinius Tharalds.

1884

Stavanger

s ug Kjører hos Kjøbm Idsø

Stavanger kjøpstad: Nygaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Tobias Edeland

1863

Stavanger kjøpstad*

hf g kjører for handels forretning

Stavanger kjøpstad: Nytorvet

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Johan Svihus

1878

Stavanger kjøpstad*

Hf g Kjører paa herm fab

Stavanger kjøpstad: Andasmuget

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Olenius Svihus

1881

Stavanger kjøpstad*

Broder ug Kjører paa Traadstiftfabrik

Stavanger kjøpstad: Andasmuget

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Ole Jansen

1868

Stavanger kjøpstad*

Hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Gitlesmuget

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Ole Eide

1868

Stavanger kjøpstad*

Hf g Kjører for Fabrik

Stavanger kjøpstad: Kaisegaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Martin Omdal

1863

Stavanger kjøpstad*

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Spilderhaugsmuget

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Ole J. Ols.

1877

Stavanger kjøpstad*

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Spilderhaugsmuget

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Olaf Anders.

1882

Stavanger kjøpstad*

s ug Kjørergut Imsland

Stavanger kjøpstad: Spilderhauggaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Ingvald Hegland

1882

Stavanger kjøpstad*

s ug Kjøregut hos handelsmand

Stavanger kjøpstad: Smedgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Hlmik Olav Ols.

1877

Stavanger kjøpstad*

el ug Kjørergut Hos handelsmand

Stavanger kjøpstad: Smedgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Karl Eriks.

1884

Stavanger kjøpstad*

s ug Kjører

Stavanger kjøpstad: Smedgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Gustav Lende

1870

Stavanger kjøpstad*

Hf g Kjører for Kassefabrikken

Stavanger kjøpstad: Asyl- og Nygaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Søren Knuds.

1842

Stavanger kjøpstad*

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Ramslandssmuget

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Gabriel Guliks.

1862

Stavanger kjøpstad*

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Rosenberggaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Nils Evens.

1858

Stavanger kjøpstad*

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Rosenberggaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Marselius Nordbøe

1886

Stavanger kjøpstad*

s ug Kjøregut

Stavanger kjøpstad: Salvagergaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Johan Johnss.

1861

Stavanger kjøpstad*

hf e Kjører for fabrik

Stavanger kjøpstad: Østervaag

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Alfred Egeskog

1878

Stavanger kjøpstad*

Tj ug Kjører

Stavanger kjøpstad: Bakkeland

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Ingvald Johannesen

1856

Stavanger kjøpstad*

Hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Dokgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Paul Hinna

1876

Stavanger kjøpstad*

hf g Kjøredreng Privat

Stavanger kjøpstad: Vaisenhusgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Laurits Tvedt

1885

Stavanger kjøpstad*

s ug Kjører

Stavanger kjøpstad: Vaisenhusgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Torvald Svihus Monsen

1884

Stavanger kjøpstad*

S ug Kjører

Stavanger kjøpstad: Bredbakken

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Ole Abrahamsen

1884

Stavanger kjøpstad*

S ug Kjøregut hos grosserer

Stavanger kjøpstad: Bredbakken

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Oluf Salte

1838

Stavanger kjøpstad*

Hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Bredbakken

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Emil Salte

1862

Stavanger kjøpstad*

S e Kjører

Stavanger kjøpstad: Bredbakken

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Arne Jespers.

1885

Stavanger kjøpstad*

s ug Kjørergut

Stavanger kjøpstad: Stiftelsesgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Lars Abrahams.

1848

Stavanger kjøpstad*

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Stiftelsesgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Karl Abrahams.

1884

Stavanger kjøpstad*

s ug Kjører

Stavanger kjøpstad: Stiftelsesgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Eivind Jaatten

1880

Stavanger kjøpstad*

søn ug kjører

Stavanger kjøpstad: Lydersagensgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Bernhard Ols.

1885

Stavanger kjøpstad*

s ug Kjører

Stavanger kjøpstad: Midtgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Hans Svends.

1873

Stavanger kjøpstad*

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Tidesmuget

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Johan Kristensen

1867

Stavanger kjøpstad*

Hf g Kjører & Dagarbeide

Stavanger kjøpstad: Ladegardsveien

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Se nederst på siden. Erling Jensens oldefar

Rasmus Høie

1868

Stavanger kjøpstad*

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: St. Hansgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Hans Thorsen Ree

1859

Stavanger kjøpstad*

Hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Hetlandsgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Gabriel Nielsen

1874

Stavanger kjøpstad*

Hufader g Kjører for egen regning

Stavanger kjøpstad: Kirkebakken

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Enok Stangeland

1845

Stavanger kjøpstad*

Hf g Kjører for egen Regning

Stavanger kjøpstad: Kongstensgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Peder Olsen

1857

Stavanger kjøpstad*

Hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Langgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Børe Baards.

1839

Stavanger kjøpstad*

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Nedre Dalgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Hans Jonnas.

1876

Stavanger kjøpstad*

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Taarngaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Lars Lars.

1862

Stavanger kjøpstad*

hf g Kul Kjører

Stavanger kjøpstad: Taarngaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Ingvald Lura

1880

Stavanger kjøpstad*

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Løkkeveien

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Jakob Jons.

1877

Stavanger kjøpstad*

hf g Kjører hos Racine

Stavanger kjøpstad: Nils Juelsgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Tore Aanes.

1866

Stavanger kjøpstad*

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Nedre Klevegade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Olaf Oliversen

1882

Stavanger kjøpstad*

Tj ug Kjøregut

Stavanger kjøpstad: Engelsmindegaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Lars Abrehamsen

1860

Stavanger kjøpstad*

Hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Høkkergaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Ole Aanes.

1863

Stavanger kjøpstad*

s e Kjører

Stavanger kjøpstad: Risbakken

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Enok Aanes.

1867

Stavanger kjøpstad*

s ug Kjører

Stavanger kjøpstad: Risbakken

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Martin Aanes.

1871

Stavanger kjøpstad*

s ug Kjører

Stavanger kjøpstad: Risbakken

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

1 2 3 4 > >>

Ole Martin Jørgens.

1882

Stavanger kjøpstad*

tj ug Kjører i fabriken

Stavanger kjøpstad: Sølvbjerggaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Ole Pedersen

1883

Stavanger kjøpstad*

S ug Kjører

Stavanger kjøpstad: Jæderensgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Nils Haukland

1883

Stavanger kjøpstad*

S ug Kjører

Stavanger kjøpstad: Jæderensgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Karl Midtbøe

1877

Stavanger kjøpstad*

s ug Kjører

Stavanger kjøpstad: Normandsgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Osmund Peders.

1850

Stavanger kjøpstad*

hf g Privat Kjører

Stavanger kjøpstad: Øvre Strandgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Gabriel Somma

1875

Stavanger kjøpstad*

s ug Kjører

Stavanger kjøpstad: N Dalgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Andreas Assem

1873

Jelse Sta

Hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Bagergade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Halvor Assem

1878

Jelse Sta

EL ug Kjører

Stavanger kjøpstad: Bagergade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Ole Osmunds.

1863

Strand Sogn Sta

hf g Arbeider Kjører

Stavanger kjøpstad: Sangesandsgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Sjur Sjurs.

1851

Nærstrand Sta

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Støberigaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Daniel Rosnæs

1832

Rennesø Sta

Hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Bagergade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Lauritz Bore

1876

Klep sogn Sta

Hf g Arbeider Kjører

Stavanger kjøpstad: Almendingsgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Hagbert Heskje

1873

Tysvær Sta

Hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Almendingsgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Guststav Mikals.

1869

Haaland Sta

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Løvdalsgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Hendrik Mork

1857

Høle sogn Sta

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Ny Kirkebakken

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Tønnes Kvia

1842

Nærbø Sta

hf g Arbeider Kjører

Stavanger kjøpstad: Sangesandsgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Carl Søiland

1829

Gjæsdal Sta

Hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Ladegaardsveien

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Salemond Skadberg

1872

Sola Sta

hf g Kjører i Kolonialforetning

Stavanger kjøpstad: Nedre Strandgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Ole Ols. Aarrestad

1881

Helleland Sta

s ug Kjører i Colonialforetning

Stavanger kjøpstad: Øvre Strandgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

John Fredriksen

1865

Ranneberg Sta

EL ug Kjører

Stavanger kjøpstad: Andasmuget

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Georg Frafjord

1876

Fossand Sta

EL ug Kjører

Stavanger kjøpstad: Andasmuget

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Johannes Larsen

1858

Kleps prieste Sta

Hf g Kjører paa hermetiske fabrik

Stavanger kjøpstad: Haugvaldstadgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Torger Lars. Nordbø

1844

Hvidingsø Sta

hf g Kjører for egen regning

Stavanger kjøpstad: Nedre Strandgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Torkel Pauls.

1841

Fjelberg SB

hf g Kjører hos hulhandlg.

Stavanger kjøpstad: Nedre Strandgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

John Aanensen

1838

Tysvær sogn Sta

Hf g Arbeidsmand kjører

Stavanger kjøpstad: Baggade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Kristiand Lars.

1873

Avelsnæs sogn Sta

hf g Kjører for egen reining

Stavanger kjøpstad: Pedersgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Knud Knuds.

1870

Jelse sogn Sta

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Øvre Banegade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Bernt Bjørnson

1862

Høilands sogn Sta

logerende ug kjører ved komunens arbeide

Stavanger kjøpstad: Asylgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Ole Høiland

1842

Thime Sta

Hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Brødregaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Aadne Jaatten

1836

Hetland Sta

Hf e Kjører

Stavanger kjøpstad: Hetlandsgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Tanke Endresen

1865

Hole Bu

Hf g Kjører vid Stavgr brandv.

Stavanger kjøpstad: Kongsgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Halvor Ognedal

1863

Birkrem Sta

Hf g Kjører vid Stavgr brandv.

Stavanger kjøpstad: Kongsgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Andreas Rossevig

1869

Fossand Sta

Hf g Kjører ved Stavgr Brandvæsen

Stavanger kjøpstad: Kongsgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Kristian Lars.

1828

Høiland Sta

el e Kjører for egen Regning

Stavanger kjøpstad: Vævergaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Osmund Osmundsen Egeland

1845

Fossan Stav

Hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Kampen

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Thor Sørens. Steinsland

14.05.1855

Sandeid i Ryfylke Sta

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Løkkeveien

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Laurits Lars.

1875

Fister Ryfylke Sta

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Solbakken

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Daniel Hinna

1846

Thime Sta

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Sverdrups gade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Alexander Pedersen

1856

Fister Sta

Hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Bakkegade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Østen Norbøe

1845

Tysvær Sta

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Salvagergaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Jonas Fanuels.

1859

Vetteland Ogne sogn

hf g Kjører for komunen

Stavanger kjøpstad: Nedre Holmegade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Havord Kummedal

1862

Høgsfjord Sta

Hf g Kjører Privat

Stavanger kjøpstad: Bakkeland

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Knud Ols.

1863

Kvalevaag Skudenæs Sta

hf g Kjører, fabrik

Stavanger kjøpstad: Rosenberggaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Anders Rasmussen

1856

Ølen SB

Hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Doksmuget

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Rasmus Torkilds.

1861

Sand Sta

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Pedersgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Peder Thors.

1846

Vigrestad sogn Sta

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Vaisenhusgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Endre Tvedt

1856

Helleland Sta

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Vaisenhusgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Lars Svius

1819

Høiland Sta

FL e Fhv. Kjører underholdes af S.

Stavanger kjøpstad: Bredbakken

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Ola Bilstad

1811

Heskestad Sta

hf g Off. underst. Forhv. Kjører

Stavanger kjøpstad: Stiftelsesgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Henrik O. Haarr

1858

Varhaug Sta

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Stiftelsesgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

<< < 1 2 3 4 > >>

Ivar Høivig

1872

Hetland Sta

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Stiftelsesgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Torjus Anders.

1881

Imsland Sta

tj ug Kjørergut hos bager

Stavanger kjøpstad: Vaisenhusgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Ingebret Jaatten

1838

Thime Sta

Hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Lydersagensgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Tønnes Øxnevad

1844

Klep Herred Sta

hf g Kjører ved Bageri

Stavanger kjøpstad: Vaisenhusgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Ludvig Svela

1854

Bjerkreim Sta

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Midtgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Nils Svela

1882

Bjerkreim Sta

s ug Kjører

Stavanger kjøpstad: Midtgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Tollef Simons.

1844

Helleland Sta

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Midtgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Kristian Velass.

1850

Thime Sta

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Midtgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Nicolai Anders.

1865

Haugesund Sta

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Murgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Thore Tollaks.

1828

Nærbø Sta

hf e Kjører

Stavanger kjøpstad: Møllegaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Andreas Stangeland

1857

Ranneberg Sta

s ug Kjører

Stavanger kjøpstad: Tidesmuget

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Tollef Gravdal

1864

Bjerkrem Sta

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Tidesmuget

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Elling Svele

1841

Birkrem sogn Sta

Hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Furresgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Reinert T. O. Øidtna

1840

Kvinnesdal LM

Hf g Kjører Arbeidskjøring

Stavanger kjøpstad: Ladegardsveien

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

se nederst på siden.

Ingvald Kristoffers.

1878

Haugesund Sta

hf g Kjører Vedskjæreri

Stavanger kjøpstad: Musegaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Knud H. Meling

1861

Finnø Sta

hf g Kjører for egen reining

Stavanger kjøpstad: Musegaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Torger Kolnæs

1852

Sola Sta

Hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Bødkersmauget

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Mikkel Ads.

1851

Suldal Sta

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Mellemgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Ole Ols.

1874

Bogn Sta %Krs%

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Mellemgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Enok Lars.

1866

Varhaug Sta

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Værksgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Knud O. Bredahl

1843

Wats Sta

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Nedre Dalgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Tollef Kvie

1832

Haa prestj. Sta

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Pedersgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Hans Kvie

1873

Ogne Sta

s ug Kjører

Stavanger kjøpstad: Pedersgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Tore Hinna

1832

Hinna Sta

Hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Bredbakken

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Torkel Njaa

1830

Njaa Sta

Hf g Kjører for egen Regning

Stavanger kjøpstad: Bredbakken

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Jon Næsheim

1834

Næsheim

Hf g Kjører for egen regning

Stavanger kjøpstad: Kongstensgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Jonnas Tors.

1856

Tau Sta

hf g kjører for egen regning

Stavanger kjøpstad: Privatgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Martin Skjeveland

1837

Skjeveland Høiland Sta

hf g Kjører for egne regning

Stavanger kjøpstad: Privatgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Peder Klaus.

1840

Berkrem Sta

hf g kjører pa Brandstation

Stavanger kjøpstad: Vaisenhusgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Andreas Rossevig

1869

Fossand Sta

Hf g Kjører i komunens tjeneste

Stavanger kjøpstad: Kongstensgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Knud Peders.

1869

Tastad Hetland Sta

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Nedre Dalgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Svend Vestly

1847

Thime Sogn Sta

Hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Brøndgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Endre Nilsen

1847

Høilan Sogen Sta

Hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Brøndgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Andreas Kristians.

1844

Klep Sogn Sta

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Løkkeveien

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Kristian Mauland

1831

Thime Sta

el e Kjører

Stavanger kjøpstad: Murgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Kristen Jons.

1842

Etne SB

hf g Kjører og Stenarbeider

Stavanger kjøpstad: Møllegaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Harald Kristens.

1884

Hetland Sta

s ug Kjører gut

Stavanger kjøpstad: Møllegaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Knut Ols. Ulledalen

1864

Suldal Sta

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Møllegaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Tomas Nilsen

1884

Sandeid Sta

Logærende ug Kjørrer

Stavanger kjøpstad: Møllegaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Mandius Larss.

1879

Stran Sta

s ug Hustømmermand Kjører

Stavanger kjøpstad: Nils Julsgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Laurits Lars.

1858

Mosterø Sta

hf g Kjørrer

Stavanger kjøpstad: Oskarsgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Rasmus Rasmus.

1849

Nerbø sogn Sta

hf g kjører

Stavanger kjøpstad: Stengaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Lars Lars.

1842

Ogne Sta

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Nedre Klevegade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Steffen Johannes.

1883

Ølen SB

fl ug Kjørerdreng

Stavanger kjøpstad: Musægaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Andreas Ols.

1881

Mandal LM

fl ug Kjørerdreng

Stavanger kjøpstad: Musægaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Knut Ols.

1881

Talgø Sta

fl ug Kjørerdreng

Stavanger kjøpstad: Musægaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Helge Ols.

1875

Haaland Sta

fl ug Kjørerdreng

Stavanger kjøpstad: Musægaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Gabriel Tollefs.

1882

Varhaug Sta

fl ug Kjørerdreng

Stavanger kjøpstad: Musægaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Halvor Tollefsen Moen

1855

Fossand Sta

Hf g Kjører hos en Kolonialhandler

Stavanger kjøpstad: Egenæsveien

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Mandius Olsen Sandeid

1884

Sandeid Sta

Tj ug Kjøregut

Stavanger kjøpstad: Engelsmindegaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

<< < 1 2 3 4 > >>

Thorvald Grønning

1876

Thime Sta

hf g Kjører paa Brandvagten

Stavanger kjøpstad: Vesselsgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Lars Fredriks.

1870

Randeberg Sta

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Oscarsgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Gabriel Idland

1832

Jestal Sogn Sta

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Pedersgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Lars Krestaavers.

1834

Tøsver Sogn Sta

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Pedersgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Sivert Osmons.

1825

Egersund Sta

hf e Forhenværend Kjører

Stavanger kjøpstad: Risbakken

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Østen Aaness.

1820

Søvde Sogn Sta

hf g Kjører paa Egen Haand

Stavanger kjøpstad: Risbakken

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Ivar Meland

1833

Warhau Sogn Sta

hf e Kjører paa Egen Haand

Stavanger kjøpstad: Risbakken

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Thommas Thors.

1873

Høle Sogn Sta

s ug Øl Kjører

Stavanger kjøpstad: St. Hansgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Isak Stensland

1867

Birkrem Sta

Hf g Kjører eller Branvagtskusk

Stavanger kjøpstad: Klinkenberggaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Mikal Valde

1864

Hjelmeland Sta

hf g Kjører ved forretning

Stavanger kjøpstad: Løwolsgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Ole Berem

1877

Høiland Sta

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Stengaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Ingebr Kverneland

1838

Thime Sta

hf g Forpagter og Kjører

Stavanger kjøpstad: Paradis

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Martin Salte

1858

Nærbø Sta

Hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Haukelidgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Berge Osmundsen

1877

Hetland Sta

S ug Kjører

Stavanger kjøpstad: Karlsmindegaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Petter Midtbøe

1846

Skudesnæs Sta

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Normandsgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Abreham H Vagle

1853

Klep Sta

el g Kjører

Stavanger kjøpstad: Nygaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Anbjørn Fatland

1858

Vikedal Sta

el g Kjører ved Kolonialforretnig

Stavanger kjøpstad: Værksgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Knud Lillemoe

1853

Vikedal Sta

el g Kjører ved Kolonialforretnig

Stavanger kjøpstad: Værksgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Lars T. Lundevold

1875

Saude Rfyl Sta

el ug Kjører ved Kolonialforretnig

Stavanger kjøpstad: Værksgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Lars Lars. Tysvær

1874

Tysvær Sta

hf g Kjører ved Vongmandsfr.

Stavanger kjøpstad: Øvre Klevegade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Paul Rønneberg

1882

Haaland Sta

fl ug Kjører paa Vedskjæreri

Stavanger kjøpstad: Øvre Klevegade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Thorstein Espedal

1866

Høksfjord Sta

tj ug Kjører

Stavanger kjøpstad: Pedersgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Ole Hans.

1837

Skjold Sta

hf g Kjører f.e.r.

Stavanger kjøpstad: Værksgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Martin Soma

1853

Høyland Sta

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: N Dalgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Johnas J. Solvig

1830

Silvig JL

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: N Dalgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Velas Egeland

1844

Mydland Sogndal Sta

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Taarngaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

<< < 1 2 3 4

 

 

1900 Søket ditt gav 7 treff: pedersg*

x

x

x

x

x

x

Navn

Fødselsdato

Fødested

Stilling og stand

Bosted

Kilde

Kristiand Lars.

1873

Avelsnæs sogn Sta

hf g Kjører for egen reining

Stavanger kjøpstad: Pedersgaden 104

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Rasmus Torkilds.

1861

Sand Sta

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Pedersgaden 129

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Tollef Kvie

1832

Haa prestj. Sta

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Pedersgaden 47

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Hans Kvie

1873

Ogne Sta

s ug Kjører

Stavanger kjøpstad: Pedersgaden 47

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Gabriel Idland

1832

Jestal Sogn Sta

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Pedersgaden 27

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Lars Krestaavers.

1834

Tøsver Sogn Sta

hf g Kjører

Stavanger kjøpstad: Pedersgaden 35

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Thorstein Espedal

1866

Høksfjord Sta

tj ug Kjører

Stavanger kjøpstad: Pedersgaden 14

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

1

 

 

1900 Søket ditt gav 24 treff:  kusk

x

x

x

x

x

x

Navn

Fødselsdato

Fødested

Stilling og stand

Bosted

Kilde

Sigurd Hansen

1879

Stavanger kjøpstad*

Kusk ug Kusk

Stavanger kjøpstad: Laugmandsgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Nils Svela

1873

Stavanger

S ug Kusk

Stavanger kjøpstad: Bergelandsgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Alexander Julius Svela

1880

Stavanger

S ug Kusk

Stavanger kjøpstad: Bergelandsgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Martin Gausel

1881

Stavanger

Tj ug Kusk

Stavanger kjøpstad: Bergelandsgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Karl Davidsen

1882

Stavanger

Tj ug Kusk

Stavanger kjøpstad: Bergelandsgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Johan Baarsen

1882

Stavanger

Tj ug Kusk

Stavanger kjøpstad: Bergelandsgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Karl Alfred Jæger Kristensen

1884

Stavanger kjøpstad*

S ug Herskabs Kusk

Stavanger kjøpstad: Bredbakken

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Konrat Nils.

1884

Stavanger kjøpstad*

s ug Kusk

Stavanger kjøpstad: Pedersgaden  45

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Konrad Andreas Gunders.

1887

Stavanger kjøpstad*

s ug Kusk

Stavanger kjøpstad: St. Hansgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Ole Johan Svela

1873

Stavanger kjøpstad*

hf g Kusk

Stavanger kjøpstad: Vesselgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Jørgen Emil Svela

1877

Stavanger kjøpstad*

Tjenesttyende ug Kusk

Stavanger kjøpstad: Munkehagen

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Olaf Jonasen

1884

Stavanger kjøpstad*

S ug Kusk

Stavanger kjøpstad: Klinkenberggaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Gustav Hovland

1881

Stavanger kjøpstad*

s ug Kusk

Stavanger kjøpstad: Opheimsgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Georg Gabriels.

1881

Stavanger kjøpstad*

el ug Kusk

Stavanger kjøpstad: Skolegaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Erik Freiestad

1883

Freiestad i Klep Sta

Tj ug Kusk

Stavanger kjøpstad: Bergelandsgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Ole Nilsen

1886

Strand i Sandei Sta

Tj ug Kusk

Stavanger kjøpstad: Bergelandsgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Ole Tjensvold

1883

Frue sogn Sta

s ug Kusk ved vognmandsforretn.

Stavanger kjøpstad: Rosenberggaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Ommund Ellingsen Svela

1867

Birkheim SB

Hf g Kusk paa Brandvagten

Stavanger kjøpstad: Kirkebakken

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Mathias Tanke Imbs

1865

Høle Sogn

hf g Kusk ved St. Komune og Brandvæsen

Stavanger kjøpstad: Privatgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Hans Stangeland

1871

Klep Sogn Sta

Tj ug Kusk & Gårdskarl

Stavanger kjøpstad: Ledolv

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Jonas Oftedahl

1877

Bygnæs Koppervigs prestegjæld Sta

hf g Kusk Vognmand egen Forret

Stavanger kjøpstad: Oscarsgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Ole Bakkvold

1880

Vats sg. Sta

tj ug Kusk

Stavanger kjøpstad: St Svithunsgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Bendiks Mikals. Mæland

1862

Frue Sogn Sta

hf g Agent - Caffevert - Jordbruger - Kusk

Stavanger kjøpstad: Risbakken

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Omil Berg

1882

Vigsnæs Sta

s ug Kusk

Stavanger kjøpstad: Spillerhaug

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

 

1900   Søket ditt gav 1 treff:  hest

x

x

x

x

x

x

Navn

Fødselsdato

Fødested

Stilling og stand

Bosted

Kilde

Lauritz Johannesen

1879

Stavanger kjøpstad*

Tj ug Hus & Hestedreng

Stavanger kjøpstad: Dronningensgade 2

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

1  Lauritz var hos amtsdyrlege Jessen-

 

 

1900  Søket ditt gav 26 treff:  vognmand

x

x

x

x

x

x

Navn

Fødselsdato

Fødested

Stilling og stand

Bosted

Kilde

Paul Tunem

1885

Stavanger kjøpstad*

Tj Vogngut

Stavanger kjøpstad: Brattebjerggaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Jacob Imsland

1868

Stavanger kjøpstad*

hf g Vognmand

Stavanger kjøpstad: Nedre Dalgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Ludvig Imsland

1873

Stavanger kjøpstad*

hf g Vognmand

Stavanger kjøpstad: Prinsensgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Johannes Højland

1884

Stavanger kjøpstad*

S ug Vognmandsgut

Stavanger kjøpstad: Jæderensgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Marthin Egeland

1850

Stavanger kjøpstad*

hf g Auktionarius Vogn & Stolefabrikk

Stavanger kjøpstad: Værksgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Kristian Mork

1886

Høle sogn Sta

s ug Vognmandsgut

Stavanger kjøpstad: Ny Kirkebakken

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Marthin Pedersen

1864

 

Hf g Vognmand

Stavanger kjøpstad: Badehusgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Aage Skjeie

1860

Strand Sta

Hf g Slagtermester og Vognmand

Stavanger kjøpstad: Bakkegade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Adler Holmegaard

1862

Mandal LM

Hf g Vognsmed

Stavanger kjøpstad: Banevigsgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Anders Svela

1850

Svela i Birkrem Sta

Hf g Vognmand

Stavanger kjøpstad: Bergelandsgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Thomas Eliasen Kvilhaug

1845

Ferkingstad Sogn Sta

Hf g Vognvisitør ved Jæderbanen

Stavanger kjøpstad: Kongstensgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Ole Tjensvold

1883

Frue sogn Sta

s ug Kusk ved vognmandsforretn.

Stavanger kjøpstad: Rosenberggaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Geord Danielsen

1881

Wisnæs Rom

Tj ug Vogngut

Stavanger kjøpstad: Brattebjerggaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Anton Berg

1883

Wisnæs

Tj ug Vogngut

Stavanger kjøpstad: Brattebjerggaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Lars Næstrand

1884

Næstrand Sta

Tj Vogngut

Stavanger kjøpstad: Brattebjerggaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Jens Karls.

1833

Danmark

hf g Vognmand egen Forretning

Stavanger kjøpstad: Nedre Strandgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Karl Karls.

1877

Hetland Sta

s ug Vognmandskusk

Stavanger kjøpstad: Nedre Strandgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Peder Knuds.

1849

Tysvær Sta

hf g Vognmand

Stavanger kjøpstad: Musægaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Severin Fløisvig

1859

Fossand Sta

Hf g Vognmand

Stavanger kjøpstad: Engelsmindegaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Anna Imsland

1844

Fredrikstad Sm

Moder e Forsørges af Vognmand

Stavanger kjøpstad: Prinsensgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Christian Thulin

1871

Amerika

hf e Arbeider ved Jæderbanens Vognværksted

Stavanger kjøpstad: Vesselsgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Augusta Thulin

1831

Christiania Ak

Moder e Forsørges af Arbeider ved Jæderbanens vognværksted

Stavanger kjøpstad: Vesselsgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Jonas Oftedahl

1877

Bygnæs Koppervigs prestegjæld Sta

hf g Kusk Vognmand egen Forret

Stavanger kjøpstad: Oscarsgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Jonas S. Oftedahl

1844

Hetlands hr Sta

hf g Vognmand

Stavanger kjøpstad: St Svithunsgade

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Olai Jonasen

1844

Hetland Sta

Hf g Vognmand

Stavanger kjøpstad: Klinkenberggaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Jorgen S. Jørgensen

1851

Mandal LM

Hf g Vognfabrikant

Stavanger kjøpstad: Lysefjordgaden

Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

 

 

Kjørere 1910

I Pedersgata var det 6 kjørere og fem av dem hadde egen hest. Den sjette var forhenværende kjører.

Johan Svihus

18.05.1878

Stavanger

hf g Kjører Egen hest

Stavanger: Pedersgate 62

Torvald Svihus

02.02.1884

Stavanger

hf g Kjører Egen hest

Stavanger: Pedersgate 66

Ole Olsgaard

1992!!.04.08

Stavanger

s ug Kjører

Stavanger: Pedersgate 79

Ingvald Emanuel Johannessen

10.08.1856

Stavanger

hf g Kjører Egen hest

Stavanger: Pedersgate 104

Tomas Ingebretsen

21.05.1887

Stavanger

hf g Kjører Egen hest

Stavanger: Pedersgate 110

Lars Christoffersen

29.09.1834

Tysvær

hf g forhenværende Kjører nu for gammel og uden Erhv.

Stavanger: Pedersgate 35

Tollef Mæland

28.08.1855

Klæp

hf g kjører Egen hest

Stavanger: Pedersgate 92

                   

''************************************************************************************************************************************

 

1910  Søket ditt gav 218 treff:

 

Olaf Martinius Oliversen

08.10.1881

Stavanger

hf g Kjører Varer Hos Grosserer Jensen Kjører med fast løn

Stavanger: Nedre Strandgate 62

 

Thomas Sølyst

18.05.1872

Stavanger

hf g Kjører v. Vedskjæreri fhv. Matros

Stavanger: Haugvaldstadgate 9a

 

Karl Johan Knudsen

07.09.1889

Stavanger

hf g Kjører Matros

Stavanger: Haugvaldstadgate 21

 

Torgny Gundersen

01.04.1895

Stavanger

s ug Kjøregut i Colonialf.

Stavanger: Skagen 4

 

Hans Lind

26.03.1895

Stavanger

s ug Kjører

Stavanger: Bækkegate 8

 

Sigurd Bjørnevig

20.10.1889

Stavanger

s ug Kjører

Stavanger: Øvre Klevegate 17

 

Jacob Halvorsen

17.04.1886

Stavanger

hf g Kjører for kommunen

Stavanger: Egenæs 6

 

Johan Gramstad

20.09.1873

Stavanger

hf g Kjører og Gaardbr.

Stavanger: Egenæs 52

 

Gabriel Nilsen

31.12.1874

Stavanger

hf g Kjører (Kommunen)

Stavanger: Egenæs 67

 

Nils Andreas Davidsen

06.05.1889

Stavanger

s ug kjører ved grossererfor.

Stavanger: Henrik Steffensgate 12

 

Georg Gabrielsen

23.10.1887

Stavanger

hf g Kjører for egen regning

Stavanger: Løvdahlsgate 27

 

Torger Knudsen

06.05.1890

Stavanger

s ug Kjører ved Stvgr. gasverk

Stavanger: Løvdahlsgate 37

 

Thore Birkeland

19.05.1885

Stavanger

hf g Kjører i forretning

Stavanger: Peder Clausensgate 24

Se nederst på siden.

 

Carl Johan Larsen

06.11.1860

Stavanger

hf g Kjører paa Mek. verkst.

Stavanger: Wesselsgate 70

 

Edvar Mossige

27.09.1885

Stavanger

hf g Kjører

Stavanger: Rosenberggate 3a

 

Gabriel Gulliksen

16.12.1862

Stavanger

hf g Kjører for kommunen

Stavanger: Rosenberggate 18

 

Nils Evensen

12.05.1857

Stavanger

hf g Kjører og bødker

Stavanger: Rosenberggate 38

 

Johan Løland

30.10.1894

Stavanger

ug Kjørerdreng

Stavanger: Musægate 11

 

Øistein Marcelius Norbø

16.02.1886

Stavanger

hf g Kjører

Stavanger: Nils Juelsgate 86

 

Martin Rasmussen

12.02.1864

Stavanger

hf g Kjører

Stavanger: Nils Juelsgate 93

 

Kristian Larsen

06.03.1892

Stavanger

s ug Kjørergut for skomm.

Stavanger: Øvre Strandgate 81

 

Lars Oleneus Gaudesen

22.09.1881

Stavanger

hf g Kjører, fast Ved beslagfabrik

Stavanger: Øvre Strandgate 107

 

Karl Karlsen

18.10.1893

Stavanger

s ug Kjørergut

Stavanger: Langgate 11

 

Tobias Eadland

15.10.1865

Stavanger

hf g Huseier og kjører

Stavanger: Nytorvet 11b

 

Ole Stavnen

1854??.01.04

Stavanger

hf g Kjører

Stavanger: Sangesands gate 9

 

Karl Abrahamsen

30.03.1888

Stavanger

el ug Kjører

Stavanger: Smalgangen 2

 

Bjarne Melberg

08.03.1892

Stavanger

s ug Kjører

Stavanger: Nykirkebakken 6

 

Kristian Vatne

1882

Stavanger

hf g Kjører

Stavanger: Ladegaardsv. 47b

 

Hans Thorsen Ree

19.05.1859

Stavanger

hf g kjører for egn. regng.

Stavanger: Brødregate 4

 

Enok Stangeland

22.05.1845

Stavanger

hf g Kjører Egen hest

Stavanger: Smedgate 10

 

Bjørn Ommundsen

26.08.1881

Stavanger

hf g Kjører

Stavanger: Erlands gate 14

 

Thygo K. A. Berge

29.09.1871

Stavanger

hf g Kjører for kommunen

Stavanger: Erlands gate 14

 

Ansten Pedersen

09.08.1893

Stavanger

s ug Kjøregut

Stavanger: Magnus Lagabøtters gate 20

 

Lars Bakken@Bokken

01.02.1886

Stavanger

el ug Kjørergut

Stavanger: Øvre Holmegate 30

 

Ole Eide

12.02.1868

Stavanger

hf e Kjører for Kulhandler

Stavanger: Nedre Blaasenborg 8

 

Birger Vilhelmsen

24.03.1882

Stavanger

hf g Kjører

Stavanger: Nedre Dalgate 26

 

Ragnar Jofred Evestad

20.05.1893

Stavanger

s ug Kjøregut v/ fabrik

Stavanger: Øvre Dalgate 18

 

Andreas Johnsen

15.10.1887

Stavanger

hf g Kjører Egen hest

Stavanger: Øvre Dalgate 19

 

Rasmus Høie

15.01.1866

Stavanger

hf g Kjører paa A/S Tou

Stavanger: Kongstensgate 38

 

Oluf J. Salte

02.08.1841

Stavanger

hf g Kjører

Stavanger: Bredbakken 31

 

Mangnus Henriksen

25.10.1890

Stavanger

s ug Kjører

Stavanger: Bredbakken 31

 

Ommund Kwia

16.06.1890

Stavanger

s ug Kjører %Søn%

Stavanger: Stiftelsegate 21

 

Karl L. Kvia

20.01.1885

Stavanger

hf g Kjører

Stavanger: Stiftelsegate 21

 

Abram Kvia

21.04.1887

Stavanger

hf g Kjører

Stavanger: Stiftelsegate 21

 

Kristian Larsen Kvia

16.08.1879

Stavanger

hf g kjører

Stavanger: Stiftelsegate 23

 

Ole Pedersen %Hjørrem%

09.04.1852

Stavanger

hf g Kjørrer

Stavanger: Risbakken 2

 

Asbjørn Johnsen*

21.02.1890

Stavanger

s ug Kjørergut hos vognmand

Stavanger: Risbakken 4

 

Ole Olsen*

04.05.1890

Stavanger

s ug Kjørergut hos vognm.

Stavanger: Risbakken 4

 

Thore Aanesen

15.12.1866

Stavanger

hf e Kjører ved Smørfabrik

Stavanger: Store Skippergate 23

 

Thoalf T. Espedal

20.02.1888

Stavanger

s ug Kjører Colonialfor.

Stavanger: Verksgate 25

 

 

 

x

x

x

x

x

 

Navn

Fødselsdato

Fødested

Stilling og stand

Bosted

 

Emil Kvie

16.06.1874

Stavanger

hf g Kjører for egen Regning

Stavanger: Rosenkrantzgate 12

 

Oskar Johansson

23.06.1892

Stavanger

s ug kjører

Stavanger: Schiwesgate 16

 

Ommund Olsen

28.03.1879

Stavanger

hf g kjører

Stavanger: Baggate 10

 

Gabriel C. Gabrielsen

03.10.1891

Stavanger

s ug kjører

Stavanger: Brattebjerggate 25

 

Georg Johan Tvet

03.10.1891

Stavanger

s ug kjører i kolonialforr.

Stavanger: Brattebjerggate 25

 

Bertinius Svendsen

03.07.1893

Stavanger

s ug kjører (arbeids)

Stavanger: Mellemgate 6

 

Torger Nordbø

30.06.1889

Stavanger

hf g kjører (arbeids)

Stavanger: Mellemgate 8

 

Bernhard Larssen

19.06.1878

Stavanger

hf g kjører på smørfabr.

Stavanger: Mellemgate 13

 

Ole Larsen

30.04.1892

Stavanger

s ug Kjører

Stavanger: Haukelidgate 50

 

Gustav Kristinsen

13.01.1891

Stavanger

s ug Kjørekarl

Stavanger: Jæderensgate 13

 

Alexander Hegland

16.12.1893

Stavanger

s ug Kjøregut hos vognmand (Kusk)

Stavanger: Suldalsgate 61

 

Martin Gausel

12.09.1881

Stavanger

hf g Kjører hos Melgrosserer

Stavanger: Badehusgate 18

 

Adolph Askø

06.05.1891

Hetland pr. Stavanger

s ug Kjører ved kjødforretning

Stavanger: Ramslandsmuget 3

 

Andreas Andersen

05.07.1895

Stavanger

s ug Kjører v. Kassefabr.

Stavanger: Ramslandsmuget 6

 

Gabriel Gabrielsen

15.12.1891

Stavanger

fl ug Kjører ved kassefabrik

Stavanger: Værftsgate 1

 

Hartvik Enoksen

23.01.1867

Stavanger

hf g Kjører

Stavanger: Erfjordsgate 33 %49%

 

Oskar Kverneland

06.06.1877

Stavanger

hf g Kjører

Stavanger: Lervig 27

 

Malvin Fjermestad

25.05.1892

Stavanger

s ug Kjører

Stavanger: Lervig 51

 

Johan Pedersen

09.12.1873

Stavanger

hf g Kjører Fabrik

Stavanger: Ryfylkegate 14

 

Githle T. Berge

19.06.1884

Stavanger

el ug Kjører Ølbryggeri

Stavanger: Ryfylkegate 29

 

Tønnes Martin Pedersen

21.03.1894

Stavanger

el ug Kjører ved sæbefabrik

Stavanger: Bredbakken 41

 

Elmer Floen

30.04.1894

Stavanger

el ug Kjøring af Brød

Stavanger: Sandeidgate 31

 

Karl Gausel

03.11.1877

Sandnæs

fl s Kjører hos Grosserer

Stavanger: Nedre Dalgate 55

 

Olaus Gundersen

26.12.1884

Stavanger

hf g Kjører (leiekjører)

Stavanger: Fjeldsmuget 3

 

Lars Moi

07.06.1861

Stavanger

hf g Kjører (leiekjører)

Stavanger: Høkergate 16

 

Elias Aasland

14.09.1892

Stavanger

s ug Kjøregut

Stavanger: Doksmuget 8

 

Arne Gundersen

27.11.1894

Stavanger

s ug Kjøregut

Stavanger: Haukelidgate 2

 

Martin Omdal

29.06.1863

Stavanger

hf g Kjører vognmand

Stavanger: Spilderhaugsmuget 1

 

 

21.03.1894

Stavanger

fl ug Kjører Egen hest

Stavanger: Vindmøllebakken 13

 

Kristian Bjøndal

26.10.1889

Stavanger

hf g kjører paa fabrik

Stavanger: Vindmøllebakken 13

 

Paul Hinna

02.12.1874

Stavanger

hf g Kjører

Stavanger: Karlsmindegate 45

 

Charles Christiansen

24.09.1895

Stavanger

s ug Kjører hos Vognmand

Stavanger: Nymansgate 104a

 

Johan Svihus

18.05.1878

Stavanger

hf g Kjører Egen hest

Stavanger: Pedersgate 62

 

Torvald Svihus

02.02.1884

Stavanger

hf g Kjører Egen hest

Stavanger: Pedersgate 66

 

Ole Olsgaard

1992!!.04.08

Stavanger

s ug Kjører

Stavanger: Pedersgate 79

 

Ingvald Emanuel Johannessen

10.08.1856

Stavanger

hf g Kjører Egen hest

Stavanger: Pedersgate 104

 

Tomas Ingebretsen

21.05.1887

Stavanger

hf g Kjører Egen hest

Stavanger: Pedersgate 110

 

Lars Larsen

20.12.1883

Skudesnæs

hf g Kjørekarl hos Groserer

Stavanger: Andasmuget 10a

 

Mathias Mathiassen

25.09.1853

Ogne

hf g Kjørekarl for Kulforretning

Stavanger: Blidensolstrædet 11

 

Lars Larsen

10.10.1875

Tysvær

hf g Kjører ved Tou Mølle

Stavanger: Mellemstranden 3

 

Thormod Bergsagel

03.12.1880

Høle

hf g Kjører for Vedskjæreri %Kullager%

Stavanger: Mellemstranden 11

 

Torsten Skretting

22.07.1869

Varhoug

hf g Kjører - for egen Regning

Stavanger: Tidesmuget 1

 

Andreas Stangeland

16.08.1860

Hetland sogn

hf ug Kjører egen Regning

Stavanger: Tidesmuget 1

 

Peder Birkeland

04.02.1859

Fossan

hf g kjører ved Stvg. Aktiebrygg.

Stavanger: Holmegaten nedre 9

 

Svend Sørensen Vestly

17.02.1846

Time

hf g Kjører Arbeidskjører

Stavanger: Brøndgaten 19

 

Nicolai Nygård

07.11.1894

Sand

fl ug Kjører Sementfabrik

Stavanger: Brøndgaten 22

 

Morten Henriksen Haugvalstad

21.08.1842

Utstein Kloster Mosterø Herred

Broder ug Kjører, for egen regning

Stavanger: Brøndgaten 23

 

Endre Nilssen

24.12.1847

Hogstad i Høiland s.

hf g Kjører for Kommunen

Stavanger: Brøndgaten 27

 

Johannes L. Salte

20.06.1858

Aare S.

hf g Kjører (selvst.)

Stavanger: Haugvaldstadgate 21

 

Nils O. Jakobsen

04.02.1832

Flekkefjord

el e Selvjulpen Kjører

Stavanger: Bækkegate 4a

 

<< < 1 2 3 4 5 > >>

 

Helmik Olsen

26.10.1878

Strand Hetland

hf g Kjører i Transportf.

Stavanger: Øvre Klevegate 29a

 

Alfred Refvem

12.11.1893

Refvem

s ug kjøregut

Stavanger: Klinkenbergbakken 24

 

Olaf Refvem

17.01.1895

Refvem

s ug kjøregut

Stavanger: Klinkenbergbakken 24

 

Gutorm Bokn

12.06.1868

Fister

hf g kjører

Stavanger: Egenæs 5b

 

Lars Vestbø

08.07.1895

Finnø

tj ug kjøregut

Stavanger: Egenæs 5b

 

Jan Kristiansen

30.05.1854

Nærland Jæderen

hf g Kjører

Stavanger: Egenæs 5d

 

Martin Johannesen

03.04.1863

Høie Hetland

hf g Kjører

Stavanger: Egenæs 5f

 

Peder Olsen

02.08.1879

Hjelmeland

hf g Kjører

Stavanger: Egenæs 52

 

Tobias Thorbjørnsen

29.07.1858

Hetland

hf g Kjører, gaardbruger

Stavanger: Egenæs 53

 

Olaus Madland

15.12.1862

Madland Gjesdal

hf g Kjører (privat)

Stavanger: Egenæs 68

 

Andreas Kristiansen

20.01.1844

Klep Jæderen

hf g Kjører for egen regning

Stavanger: Løvdahlsgate 13

 

Halvar Korn. Asheim

10.07.1883

Jelsa

hf g Kjører hos murmester

Stavanger: Midtgate 9

 

Christian Pedersen Mauland

17.10.1831

Thime

hf e Kjører for egen regning

Stavanger: Murgate 17

 

Anders Opedal

16.04.1875

Norfjord

hf g Kjører paa Hermetikfab.

Stavanger: St. Svithunsgate 18

 

Sjur Hustoft

03.12.1872

Wats sogn

hf g arbeids Kjører Vognmand

Stavanger: Schjøtsgate 9a

 

Lars B. Larsen

04.07.1891

Haugesund

s ug Kjører ved gros.forretn.

Stavanger: Wesselsgate 84

 

Sivert Rugland

11.01.1877

Varhaug

hf g kjører for grosist

Stavanger: Rosenbergbakken 8

 

Ole Tjensvold

06.01.1850

Hetland

hf g kjører

Stavanger: Rosenberggate 5

 

Johannes Tjensvold

07.06.1884

Hetland

s ug kjører

Stavanger: Rosenberggate 5

 

John Fredriksen

04.04.1865

Hetland

hf g Kjører f. egen regning

Stavanger: Rosenberggate 21a

 

Enok Endresen

09.08.1870

Hetland

hf g Kjører

Stavanger: Rosenberggate 54

 

Kornelius Johan Baardsen

11.11.1892

Bergen

Tjener ug Kjørergut

Stavanger: Musægate 8

 

Paul Bernhard Baardsen

26.09.1894

Bergen

Tjener ug Kjørergut

Stavanger: Musægate 8

 

Mangnus Bergesen

29.04.1892

Espelan Seims Sogn

Tjener ug Kjørergut

Stavanger: Musægate 8

 

Johannes Ingemundsen

17.11.1892

Etne

Tjener ug Kjørergut

Stavanger: Musægate 8

 

Sven Haaland

29.08.1890

Haa

ug Kjører

Stavanger: Nils Juelsgate 69

 

Lauris Larsen

17.08.1858

Mosterø

hf g Kjører

Stavanger: Nils Juelsgate 74

 

Tore Halvorsen

27.03.1894

Haugesund

s ug Kjører

Stavanger: Nils Juelsgate 80

 

Thomas Skjeveland

26.12.1861

Høiland

hf g Kumune Kjører

Stavanger: Oscarsgate 91

 

Jacob Kristensen

15.10.1894

Tysver Ryfylke

s ug Kjører

Stavanger: Løkkeveien 62a

 

Halvor Kommedal

22.04.1861

Frafjord Ryfylke

hf g Kjører

Stavanger: Solandsbakken 3

 

Jens Brueland

18.09.1892

Thime

fl ug Kjørergut for Fabrik

Stavanger: Nedre Strandgate 32

 

Martin Johanson Hinna

20.04.1892

Hetlans sogn

s ug Kjører eller Gaardsdreng

Stavanger: Nedre Strandgate 72

 

Laurits Rosnes

25.03.1844

Omø Rennesø

hf g Kjører paa egenhaand

Stavanger: Bagergate 1

 

Tjærand Søiland

28.02.1841

Nærbø

hf e kjører

Stavanger: Langgate 55

 

Ole O. Wervig

29.05.1863

Strand

hf g kjører

Stavanger: Sangesands gate 11

 

Ommund Abrahamsen

18.10.1879

Thime prgj.

hf g Kjører hos Jensen

Stavanger: Vinkelgate 26

 

Bernt B. Eide

23.01.1883

Onarim i Tysnæs

hf g Kjører for ugesløn Fabrik

Stavanger: Nykirkebakken 6

 

Ole Evensen Høiland

16.12.1832

Frøiland i Thime s.

hf g Forhenværende Kjører, Lever av formue

Stavanger: Nykirkebakken 7a

 

Jonas Tobias Wetteland

02.10.1853

Ogne

hf g Kjører

Stavanger: Amtmandsv. 10a

 

Karl Søyland

30.11.1829

Gjesdal

hf g fhv. Kjører

Stavanger: Ladegaardsv. 26

 

Kristoffer O. Klausen Bjerkreim

31.10.1881

Sandnæs

el ug Kjører

Stavanger: Ladegaardsv. 43

 

Reinert Olsen Øitna

13.01.1840

Grindheims Sogn

hf g Kjører

Stavanger: Ladegaardsv. 49b

 

Andres Bolme

26.08.1890

Høiland Jæderen

el ug Kjører

Stavanger: Bergelandsgate 51

 

Peder Andersen

15.05.1886

Amerika

fl, Børn ug Kjører Egen hest

Stavanger: Hetlandsgate 17

 

Andreas Andersen

26.02.1888

Amerika

fl, Børn ug Kjører Egen hest

Stavanger: Hetlandsgate 17

 

Peder Eli K. Sunde

28.04.1886

Høle

hf g kjører (bageri)

Stavanger: Erlands gate 7

 

Martin Slettebø

02.07.1880

Bjerkrem

hf g Kjører (Transport)

Stavanger: Erlands gate 12

 

Tønnes Laksevele

28.04.1880

Berkrem

hf g Kjører

Stavanger: Erlands gate 12

 

Lars Larsen Vetteland

05.07.1846

Ogna prgj.

hf g Kjører, Egen hest

Stavanger: Hafursfjordgate 33

 

<< < 1 2 3 4 5 >

 

Alexander Pedersen

03.05.1856

Klep

hf g Kjører Egen hest

Stavanger: Magnus Lagabøtters gate 28

 

Ingebreth O. Jaatten

13.03.1838

Thime sogn

hf g Kjører

Stavanger: Lyder Sagens gate 7

 

Andreas Torgersen

20.03.1879

Mosjøen

hf g Kjører

Stavanger: Lyder Sagens gate 13a

 

Østen Nordbø

07.06.1844

Tysvær

hf g Kjører for egen Regning

Stavanger: Salvagergate 4

 

Johan Wetterland

21.10.1892

Ogna

el ug kjører

Stavanger: Nedre Blaasenborg 9

 

Marthin E. Soma

14.09.1856

Soma Høilands sogn

el e Kjører

Stavanger: Mellem Dalgate 15

 

Olaus Djøseland

05.06.1873

Haaland

hf g fhv. Tømmermand nu Kjører

Stavanger: Bredbakken 12

 

Ivar Høivig

24.06.1872

Hetland

hf g kjører

Stavanger: Privatgate 8

 

Henrik Olai Haarr

20.10.1858

Haarr i Varhaug herred

hf g Kjørerforretning

Stavanger: Stiftelsegate 24

 

Carl Emil Kloster

29.01.1887

Utstein Kloster

fl ug kjører

Stavanger: Kong Karlsgate 15

 

Jonas Thorsen

22.10.1856

Strand

hf g Kjører

Stavanger: Musægate 32

 

Tore Raka

26.10.1885

Høle Sogn

hf g Kjører ved Forbrugsforeng.

Stavanger: Taarngate 11

 

Olaf Pedersen

04.04.1891

Arendal

s ug Kjøregut hos Doktor

Stavanger: Taarngate 19

 

Ole Lilledal

21.03.1881

Etne

el ug Kjører

Stavanger: Verksgate 12

 

Arnt Anda

09.04.1888

Klepp

hf g Kjører ved Hetlands Meieri

Stavanger: Verksgate 23

 

Ole Hansen

26.02.1834

Skjold

hf g Kjører egen forretng.

Stavanger: Verksgate 25

 

Peder Fjetland

16.03.1890

Imsland Vigedals sogn

el ug Kjører

Stavanger: Rosenkrantzgate 11

se nederst på siden

 

Jakob Jakobsen

04.12.1883

Grødem

hf g Kjører

Stavanger: Rosenkrantzgate 30

se nederst på siden

 

Peder Birkrem

08.01.1840

Bjerkreim

hf g Kommunal Pensionist fv. Kjører

Stavanger: Waisenhusgate 24

 

Jonas Andersen

27.12.1850

Varhaug

hf g Kjører ved fabrik

Stavanger: Waisenhusgate 51

 

Aanen Mæland

26.05.1890

Hjelmeland Ryfylke

svoger ug kjører ved colonialforretning

Stavanger: Sølyst 1

 

Sakarias E. Imbs

22.04.1867

Hølesogn

hf g Kjører Blikkenbalagenfb.

Stavanger: Arbeidergate 3

 

Johan Pedersen

17.09.1891

Sand, Ryfylke

s ug kjører (arbeids.)

Stavanger: Baggate 5

 

Sven Hauge

08.03.1886

Sand Ryfylke

s ug Kjører

Stavanger: Grændsestensgate 5

 

Ole Fisketjørn

11.11.1895

Sand

s ug Kjører

Stavanger: Grændsestensgate 5

 

Lauritz Vold

19.11.1890

Høiland

s ug kjører

Stavanger: Mellemgate 9

 

Sjur Tormodsen Eide

29.01.1881

Ølen s.

hf g Kjører egen regning

Stavanger: Avaldsnæsgate 76

 

Jakob Sivertsen

02.02.1859

Tysver

hf g Kjørekarl

Stavanger: Haukelidgate 56

 

Kristan Skjeveland

06.09.1859

Høiland

hf g Kjører

Stavanger: Haukelidgate 63

 

Hans Olav Torvund

04.12.1891

Hjelmeland

s ug kjøregut

Stavanger: Opheimsgate 19

 

Alfred Sivertsen

15.01.1887

Randeberg

s ug Kjøregut

Stavanger: Opheimsgate 69

 

Ole Johannesen Lilledalen

13.06.1885

Etne

hf g Kjører ved Mølle

Stavanger: Værksgate 43

 

Anders Rasmusen

14.04.1858

Ølen Sønhorland

hf g Kjører for egen regn.

Stavanger: Værksgate 61

 

Gjester Rasmusen

17.04.1883

Island

s ug Kjører f. egen regn.

Stavanger: Værksgate 61

 

Peder Jakobsen

22.12.1885

Tastad

hf g Øl Kjører

Stavanger: Lervig 2

 

Kristoffer K. Hommeland

18.12.1891

Høle

fl ug Kjører

Stavanger: Lervig 9

 

Tobias Sevrinsen

12.06.1879

Vallesogn S. U.

hf g Kjører

Stavanger: Lervig 23

 

Sigvart Olesen

24.04.1886

Sandnæs

hf g Kjører

Stavanger: Lervig 42

 

Tønnes Fjermestad

22.04.1852

Thime

hf g Kjører

Stavanger: Lervig 51

 

Karl Nordgren

09.11.1872

Skien

hf g Kjører

Stavanger: Lervigsv. 33

 

Hermand Andersen

17.07.1860

Sætila Elfsborg Sv.

hf g Kjører

Stavanger: Ryfylkegate 3

 

Torkel Egeland

06.04.1876

Høiland

hf g Kjører

Stavanger: Ryfylkegate 22

 

Severin E. Næss

05.03.1881

Saude

hf g kjører

Stavanger: Talgøgate 32

 

Torval Pedersen

28.03.1886

Avalsnes

hf g Kjører

Stavanger: Trafikgate 2

 

Thorvald Ekeland

22.08.1890

Lund sogn

fl ug Kjører hos baker

Stavanger: Fjeldsmuget 11

 

Ingemund Myklebust

12.03.1842

Hustvedt i Søvde Sands Prgj.

el g Kjører

Stavanger: Spilderhauggate 28

 

Martin Svendsen

04.10.1894

Tastad

s ug Kjøregut

Stavanger: Spilderhauggate 32

 

Erik Jørpeland

14.01.1879

Strand

hf g Øl kjører for Bryggeri

Stavanger: Karlsmindegate 35

 

Torvald Askvik

12.10.1884

Jelsa

hf g Kjører

Stavanger: Karlsmindegate 36

 

Nils Pedersen

05.02.1863

Bergen

el ug Kjører hos Handelslag

Stavanger: Karlsmindegate 44

 

<< < 1 2 3 4 5 > >>

 

 

Kristian Larsen

18.11.1873

Avalsnes

hf g Kjører

Stavanger: Karlsmindegate 44a

 

Ole Lunde

19.05.1858

Hetland

hf g Kjører

Stavanger: Karlsmindegate 52

 

Martin O. Bjørnsen

08.03.1864

Malde sogn

hf g Kjører

Stavanger: Lysefjordsgate 8

 

Peder Thorsen

14.07.1845

Vigrestad

hf g fhv. Kjører

Stavanger: Normansgate 3

 

Olaus L. Eltervaag

04.12.1851

Riska Hetland

hf g Kjører

Stavanger: Nymansgate 42

 

Martin Joakim Aasland

06.05.1874

Hetland sogn

hf g Kjører

Stavanger: Nymansgate 58

 

Kristian Kristiansen

03.09.1885

Akrehavn

hf g Kjører

Stavanger: Nymansgate 88

 

Ivar Vaula

26.07.1875

Strand Ryfylke

hf g Kjører

Stavanger: Nymansgate 88

 

Ole J. Olsen

07.09.1855

Høiland Jæderen

hf g Kjører (Egen hest)

Stavanger: Nymansgate 89a

 

Ivar Ullestad

22.07.1882

Aardal i Ryfølke

fl ug Kjører

Stavanger: Nymansgate 93

 

Svend Aslaksen Sand

08.09.1886

Tysvær

hf g Kjører Egen hest

Stavanger: Nærstrandsgate 7

se nederst på siden

 

Enok Larsen

09.07.1864

Nærbø Jæderen

hf g Kjører paa Smørfabrik

Stavanger: Nærstrandsgate 26

 

Tobias Thorsen Haave

10.04.1853

Høilands Prgj.

hf g Kjører

Stavanger: Skolegate 1

 

Lars Christoffersen

29.09.1834

Tysvær

hf g forhenværende Kjører nu for gammel og uden Erhv.

Stavanger: Pedersgate 35

 

Tollef Mæland

28.08.1855

Klæp

hf g kjører Egen hest

Stavanger: Pedersgate 92

 

Thorvald Bratteli

21.08.1892

Lysefjord

s ug Kjøregut hos Vognmnd.

Stavanger: Storhaugveien 12

 

Ingebret Harestad

24.02.1883

Harestad

hf g Kjører (Egen hest)

Stavanger: Storhaugveien 19

 

Knut Larsen

31.08.1887

Mosterø

el ug Kjører

Stavanger: Vikedalsgate 4

 

<< < 1 2 3 4 5

 

 

Treffliste  kusker i 1910

Søket ditt gav 11 treff:

x

x

x

x

x

 

Navn

Fødselsdato

Fødested

Stilling og stand

Bosted

 

Knud Svela

13.07.1884

Stavanger

hf g Vognmands Kusk

Stavanger: Stengate 33

 

Ole Berge

22.09.1887

Stavanger

s ug Kusk

Stavanger: Olaf Kyrresgate 9

 

Lauritz Tveidt

28.11.1884

Stavanger

s ug Kusk hos vognmand

Stavanger: Waisenhusgate 27

 

Svend Bakke

25.12.1890

Stavanger

s ug vognmnd. Kusk

Stavanger: Mellemgate 13

 

Alexander Hegland

16.12.1893

Stavanger

s ug Kjøregut hos vognmand (Kusk)

Stavanger: Suldalsgate 61

 

Karl M. Johansen

24.05.1889

Stavanger

tj ug Kusk

Stavanger: Nymansgate 83a

 

Ludvig L. Bru

15.07.1888

Stavanger

tj ug Kusk

Stavanger: Nymansgate 83a

 

Olaf Dahle

17.09.1887

Brevik i Hommersand

Kostegut ug Kusk

Stavanger: Olafskleven 17

 

Selmer Hansen

28.10.1895

Tastad

tj ug Kusk hos vognm.

Stavanger: Sølvbjerggate 2

 

Hjalmar Sverre E. Aas

25.12.1889

Lillestrøm

s ug kusk brødkjører

Stavanger: Suldalsgate 19

 

Thore Halvorsen

27.03.1893

Haugesund

tj ug Kusk

Stavanger: Nymansgate 83a

 

 

 

 

Treffliste  vognmenn i 1910

Søket ditt gav 57 treff:

x

x

x

x

x

 

Navn

Fødselsdato

Fødested

Stilling og stand

Bosted

 

Henry Imsland

27.07.1900

Stavanger

Patient ug fors. Vognmd.

Stavanger: Løkkeveien 5

 

Ludvig Johannesen

08.02.1894

Stavanger

s af No. 1 ug Kudsk hos Vognmand

Stavanger: Holmegaten øvre 7

 

Johan Oftedal

30.04.1877

Stavanger

hf g Vognmand

Stavanger: Brøndgaten 8

 

Osmund Pedersen

26.07.1851

Stavanger

hf g Vognmand

Stavanger: Haugvaldstadgate 37

 

Knud Svela

13.07.1884

Stavanger

hf g Vognmands Kusk

Stavanger: Stengate 33

 

Hans Orm Øverland Imsland

14.06.1847

Stavanger

hf g Vognmand

Stavanger: Engelsmindegate 24

 

Gustav Helle

1891

Stavanger

tj ug Vognmansgut

Stavanger: St. Svithunsgate 9

 

Olaf Aasmundsen

16.06.1896

Stavanger

s ug Vognmansgut

Stavanger: Wesselsgate 82

 

Niels Svela

13.10.1875

Stavanger

s ug Vognmand

Stavanger: Bergelandsgate 28

 

Alexander Svela

04.06.1880

Stavanger

s ug Vognmand

Stavanger: Bergelandsgate 28

 

Sigurd Larsen

11.05.1892

Stavanger

ug Vognmandsgut

Stavanger: Bergelandsgate 28

 

Asbjørn Johnsen

25.09.1891

Stavanger

ug Vognmandsgut

Stavanger: Bergelandsgate 28

 

Even Ingebretsen

26.05.1881

Stavanger

hf g Vognmand

Stavanger: Lyder Sagens gate 7

 

Johan E. Svendsen

27.10.1871

Stavanger

hf g Vognfabrikant

Stavanger: Kirkebakken 8

 

Asbjørn Johnsen*

21.02.1890

Stavanger

s ug Kjørergut hos vognmand

Stavanger: Risbakken 4

 

Ole Olsen*

04.05.1890

Stavanger

s ug Kjørergut hos vognm.

Stavanger: Risbakken 4

 

Lauritz Tveidt

28.11.1884

Stavanger

s ug Kusk hos vognmand

Stavanger: Waisenhusgate 27

 

Karl Bryne

14.11.1890

Stavanger

s ug vognmandskusk

Stavanger: Baggate 4

 

Sivert A. Gabrielsen

08.04.1866

Stavanger

hf g Vognmandsforretning

Stavanger: Brattebjerggate 25

 

Svend Bakke

25.12.1890

Stavanger

s ug vognmnd. Kusk

Stavanger: Mellemgate 13

 

Alexander Hegland

16.12.1893

Stavanger

s ug Kjøregut hos vognmand (Kusk)

Stavanger: Suldalsgate 61

 

Martin Pedersen

15.02.1864

Stavanger

hf e Vognmand

Stavanger: Badehusgate 29

 

Gerhard Holst

03.07.1873

Stavanger

el f vognmandskusk

Stavanger: Jelsegate 5

 

Jacob Imsland

14.10.1868

Stavanger

hf g Vognmand

Stavanger: Nedre Dalgate 65

 

Karl Kolbensen

31.07.1882

Stavanger

tj ug Vognmandskusk

Stavanger: Nedre Dalgate 65

 

Martin Omdal

29.06.1863

Stavanger

hf g Kjører vognmand

Stavanger: Spilderhaugsmuget 1

 

Karl Midbøe

21.11.1877

Stavanger

hf g Vognmand

Stavanger: Normansgate 39

 

Charles Christiansen

24.09.1895

Stavanger

s ug Kjører hos Vognmand

Stavanger: Nymansgate 104a

 

Petter Midbøe

30.01.1891

Stavanger

s ug Vognmansgut

Stavanger: Storhaugveien 32

 

Peder Refvem

11.03.1869

Refvem

hf g Vognmand

Stavanger: Klinkenbergbakken 24

 

Johan Visted

07.12.1875

Visted

hf g Vognmand

Stavanger: Egenæs 47d

 

Jonas Jonnassen Oftedahl

24.01.1877

Avaldsnæs (Koppervig)

hf g Fader handelsmand Vognmand

Stavanger: Egenæs 69

 

Mikarl Hele

28.12.1862

Høksfjord

hf g Vognmand

Stavanger: St. Svithunsgate 9

 

Malfred Helle

17.01.1885

Høksfjord

s ug Vognmansgut

Stavanger: St. Svithunsgate 9

 

Magne Helle

06.05.1891

Høksfjord

s ug Vognmansgut

Stavanger: St. Svithunsgate 9

 

Sjur Hustoft

03.12.1872

Wats sogn

hf g arbeids Kjører Vognmand

Stavanger: Schjøtsgate 9a

 

Villem Bakke

08.11.1883

Sand

Svigerson g Vognmandsdreng

Stavanger: Musægate 8

 

Johannes J. Weigner

24.08.1876

Egersund

s ug Vognlakerer

Stavanger: Løkkeveien 65

 

Hans Ree

10.07.1856

Thime

hf g Vognvisitør ved Stvgr. Jernbanestation

Stavanger: Langgate 32

 

Ole Lambrigtsen

17.11.1876

Suldal

fl e Vognsmedsvend

Stavanger: Jorenholmsgate 4a

 

Anders Svela

27.10.1849

Birkrem

hf g Vognmand

Stavanger: Bergelandsgate 28

 

Johan Ullenæs

18.05.1892

Fjære sogn

ug Vognmandsgut

Stavanger: Bergelandsgate 28

 

Sven Nilsen

25.08.1878

Malde

hf g Vognmand

Stavanger: Sølvbjerggate 2

 

Selmer Hansen

28.10.1895

Tastad

tj ug Kusk hos vognm.

Stavanger: Sølvbjerggate 2

 

Østen Underbakke

14.07.1858

Suldal

hf g Vognmand

Stavanger: Peder Klowsgate 28

 

Knud Nilsen

1873

Jaasen i Sola

hf g Vognmand

Stavanger: Rosenkrantzgate 34

 

Endre Tveidt

15.07.1857

Helland

hf g Vognmand

Stavanger: Waisenhusgate 27

 

Vilemina Marie Villemsen

02.02.1830

Høiland

el %B% ug forsørget af vognmand

Stavanger: Brattebjerggate 25

 

Knut Mørk

25.05.1870

Molde

hf g vognsmed-svend

Stavanger: Mellemgate 17a

 

Adolf Mithun

24.12.1893

Avaldnæs

tj ug Vognmandskusk

Stavanger: Nedre Dalgate 65

 

1 2 > >>

 

Johan Eik

05.10.1892

Ekersund

tj ug Vognmandskusk

Stavanger: Nedre Dalgate 65

 

Arne Indvær

23.02.1882

Bremnes

tj ug Vognmandskusk

Stavanger: Nedre Dalgate 65

 

Asbjørn Dirdal

18.01.1890

Fossand

tj ug Vognmandskusk

Stavanger: Nedre Dalgate 65

 

Sevald Hansen

26.10.1882

Ekersund landsogn

fl ug Vognsmedsvend

Stavanger: Fjeldsmuget 11

 

Severin Rønneberg

29.05.1873

Haaland

hf g Vognmand

Stavanger: Nymansgate 83a

 

Thorvald Bratteli

21.08.1892

Lysefjord

s ug Kjøregut hos Vognmnd.

Stavanger: Storhaugveien 12

 

Peder Midbøe

27.01.1846

Skudesnæs

hf g Vognmand

Stavanger: Storhaugveien 32

 

<< < 1 2

 

Treffliste  stall 1910. Det var få opplysninger om staller i folketellingene.

Søket ditt gav 2 treff:

 

 

 

 

 

 

Navn

Fødselsdato

Fødested

Stilling og stand

Bosted

 

Peder Risa

05.04.1837

Risa Jederen

hf e Staldmester ved bryggeri

Stavanger: Ladegårdskleven 3

 

Inger Salte

16.04.1860

Bokn

g Staldmesters hustru

Stavanger: Bergelandsgate 8

 

 

Fra Facebook har jeg hentet disse kommentarene i oktober 2018.

 

Kari Vik Her fant jeg jammen tippodefaren min; Ole Iversen Røisland, og i tellingen fra 1885 at han bodde hos sin sønn min oldefar og hans familie, Det var artig, Jeg hadde en mistanke om at han drev med hest etter at han reiste fra Bjerkreim. Og her var beviset.

 

  Erling Jensen Min tipp oldefar er også på listen. Johan Kristensen (1867–1954) drev med frakteskute, men etter at han mistet hånden under arbeid med vinsjen ombord, startet han med hestetransport.

Trygve Birkeland Ser bror til min farfar, Thore Birkeland, står i listen over kjørere i 1910. Han hadde senere transport- og fiskeoppkjøps-forretning I Strandgaten, og var sentral i alt som hadde med travhester å gjøre.

 

Petter Lund Harald Hinna, på bilde - stall i Johan Thorsensgt. 81

Einar Nome Min bestefar står med. Jeg tror han hadde sine hester på tomten til Frue meieri.

Einar Nome Jacob Jacobsen,Rosenkrantz gata 30,

 

Hans Ottesen For å gjenta Lisa Thelin Knutsen: Hvilket fantastisk arbeid du gjør!! Jeg tror jeg fant oldefaren min. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037252012554

  • Tellingsår: 1900
  • Kommune: Stavanger
  • Kommunenummer: 1103
  • Gatenavn: Ladegardsveien 49b
  • Antall leiligheter: 3

Antall personer registrert på bostedet: 9


  Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet
  Reinert T. O. Øidtna hf g Kjører Arbeidskjøring 1840 Kvinnesdal LM  
  Anna Øitna hm g Husstel 1840 Finnas SB  
  Olaf Øitna s ug Opsynsmd. ved Statens Muddremaskin 1868 Stavanger Sta  
  Teonora Øitna d ug for at søge Tjeneste 1872 Stavanger Sta  
  Reinhart Øitna s ug arbeider ved Ribers Filial Skudhandel 1882 Stavanger Sta  
  Hansine Øitna d ug Tjeneste for Dagen 1885 Stavanger Sta  
  Theresa Haga Pleiedatter ug Skolebarn 1894 Stavanger Sta  
  Hanna Iversen el ug Handarbeide Fattigunderstøttelse 1861 Stavanger Sta  
  Erik Sivertsen el ug Garversvend 1850 S!!  
 
Her finner du hele familien på Ladegårdsveien 49b.
 
Sigval Simonsen Fantastisk å finne min bestefar Peder .S. Fjetland på listen over hestekjørere i 1910. Han ble sendt til byen etter at faren døde . Antakelig så han at hesten gikk for seint og hev seg på bilbølgen med bl.a VW slik at det ble Peder S.Fjetland as.
 
Øivind Henry Sand Kjekt ser farfar (Svend Aslaksen Sand) er med på listen som kjører med egen hest.
 

 

Joomla templates by a4joomla