Br.nr. 1213

322 m2

 

 

 

Eiere:

1865     Johannes O. Husum            har huset til han dør i 1898

1900    Thor Johnsen, kjøper på dødsboauksjon.  

1907    Bernt Skjæveland, tømmermand, han bodde i Rosenkrantsgt.

1913    Herman Olsen, huseier, Det er ikke tinglyst skjøte på han.

1915    til Arne Achre

1918    til Johan Østhus

1921    til Daniel O. Jørstad

1921    til Harald Løvaas

1923    til Tønnes Refsland.

1969         Refsland slutter av forretningen

1986     til  Hystad as  De kjøper også Pedersgata 45

1991     fra Kristian Hystad

1991     til Hetland Sparebank

2008     fra Børge Havn kjøper også Pedersgata 45

2008     til Norbobryggå as

Jeg har ikke fått registret alle salg etter Refsland solgte huset-

 

            Dette er et toetasjes trehus med butikklokaler i fronten, og boliger i resten av huset. Det ligger på høyre siden av gaten, vegg i vegg med nr. 41 som er et stort trehus. Det er et stort mellomrom mellom dette og nr 45, hvor det er mulig å kjøre inn en bil. I bakgården er det en del bygninger som har vært brukt av slakterforretningen og eventuelt til andre ting. i 1921 ble eiendommen beskrevet slik: Det er indredet stor butik, røkeri, ishus og øvrige nødvendige rom for en fiskeforretning

 

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

 

            Det ser ikke ut som om det har vært drevet mye næringsvirksomhet her i de første årene før 1914. Inntil da ser det ut som om det bare var bolighus. Rundt 1914 hadde M. Salomon frugthandel.  Så kom det en delikatesse og fedevareforretning noen år.

            Tønnes Refsland kjøpte huset i 1923, men det ser ut som om han hadde slagterbutikken på andre siden av gaten i nr 48 fram til ca 1935. Det kan være feil husnummer i adressebøkene i årene fra 1924-1935.

Refsland hadde slagterforretningen til innpå 1970 tallet. Senere har det vært mange forskjellig forretninger her.

 

 

1914--             Salomon M? Frugthandel

1915 -1918     Arne Achre delikatesse og grønnsakforretning

1918 -1922     Daniel O. Jørstad, Delikatesse og fedevarer, 

1923 - 1933?   Harald Løvaas - Automobilverksted (etablert i Harald Hårfagresgate 9)

1923 - 1969      Slagter T. A. Refsland. Medlem av Stavanger mesterforening for slaktere og pølsemakere i 1941.

1971                 A-S-Wikene elektrisk forretning

1988 - 1991     Hystad A.S. stempler og skilt

1994-1996       Jensen musikk

 

Arne Achre hadde mange annonser i avisene.

 1915   1915 

 

  1915   1915  1915

 1917  1918  1918

 

 

 1919  1919

Daniel O. Jørstad gikk konkurs i 1921 og la ned butikken og solgte huset.

 

1923     1929  1933

 

Fra 1923 og i mange år framover hadde Refsland annonser i avisene-

 1924  1924  1926

 

 1928   1956

Det ble slutt for Refsland i 1969

Wikene var her i årene fra 1971 til 1975 i følge annonser.

 1988

 

Fra Erling Jensen har jeg fått denne reklamen som viser at Jensen Musikk holdt til her,

Jensen Musikk leide butikklokalet i huset i perioden 1994–1996.

Musikkforretningen flyttet da til Verksgata 7, i samme lokalene som posten tidligere hadde.

 

 Folk i huset:

 Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

 

 

1865 : Da bodde det  17 personer fordelt på 4 familier. 10 år senere var det flere folk i huset.

1875:  Da var det 22 personer som bodde her fordelt på 6 husstander.

1900: Da bodde det 19 personer her fordelt på 6 husholdninger.

1910: da bodde det 12 personer i 6 forskjellige husholdninger.

 

1865-1898

Johannes Husum, f. 1816, Lærdal, Sogn, stenarbeider, død 1898 av alderdomssvaghed, enkemann

Karen, f. 1821, Høiland prg.

Karen Villine, f. 1852

Ole Johan, f. 1857

Peder Olai, f. 1860

Wilhelmine Karoline, f. 1865

      Sønnen Ole var i tømmerlære, Peder var i snekkerlære i 1875, mens Karen var hjemme og ble forsørget av faren. Det ser ut til at Johannes var blitt enkemann inne 1894, han døde i 1898. Johannes var antakelig den som satte opp/kjøpte huset rundt 1865. Det ble tinglyst på han i 1870. Han hadde kjøpt av T. Gundersen og var huseier til sin død i 1898.

 

1863-1865

Gjert Jacobsen, f. 1809, Jelsa, matros

Malene Gjertsen f. 1814, Hetland

Johan M. Gjertsen f. 1840, søfarende

Thomas f. 1842, malermester

Berthe, f. 1844

Malene Endrine Severine, død 6-2-1863, 12 ½ år gammel.

 

1865

John Christensen, f. 1825, Ogne sogn

Oselle, f. 1834, Christiansand.

Hotelia  Andreassen,  f. 1854

 

1865

Iver Larsen, f. 1833, Sole sogn, stenarbeider

Ane Olsen, f. 1835, Leirdals sogn/Røldal

Ole Johan Iversen, f. 1864

Laurits, f. 1866

Matilde, 18 år i 1894

            Familien flyttet senere til Kalhammeren. Anes fødested er oppgitt, som Sirdal, Røldal, Leirdals sogn. Jeg vet ikke hvor hun om fra.

 

1873-1888

Abraham Pedersen, f. 1837 Bødker, Nærbø sokn

Karen Olsen, f. 1843, Varhaug sokn

Peder, f. 1870

Serine Johanna, f. 1873

Barna ble konfirmert i 1884 og 1888, dermed vet en at de bodde her så lenge

 

1873

Torsten Christensen, 27 – svend

Gurine, 24

 

1873

Hans Helmiksen, f, 1842, styrmand/skipper

Hansine / Jensine, f. 1846

Hartvig, f. 1868

Hansine, f, 1870

Gunvald, f. 1873

Sigvard, f. 1875

            Innen 1875 var Hans blitt skipper, familien flyttet til Nedre Strandgate.

 

1873-1902

Gunder Olsen Maudal, f. 1827 skomagermester, Høle sokn, han døde i 1902.

Ingeborg, f. 1826, Høgsfjord

Marthe, f. 1857

            De bodde her i nærmere 30 år, de hadde et rom i kjelleren og delte kjøkken.

 

1873

Niels Gundersen, 72, bødker, Gyland

Bergitte, 71, Flekkefjord

Niels Olaus Nielsen, 22, sjømand, Brig ”Ringsator”?

                        De var flyttet til Pedersgaten 29 i 1875.

 

1875

Rasmus Olsen, f. 1841, Jelsa, eller Egersund, skibsfører

Laura Davidsdtr. f. 1841, Hetland

Olaf, f. 1871

Davida Margete, f, 1875

 

1875

Ole Olsen, f. 1818??, Sand prg. Søfarende

Inger, f. 1822, Høiland prg

Lars, f. 1855, Sand, søfarende.

 

1875

Wilhelm Ommundsen, f. 1852, Jelsa, tømmermand

Berthe Johanne Ivarsdtr, f. 1851, Hetland

 

1894

Berge Pedersen, f. 1830, Rennesøy, matros, ”Palen”

Serine/Malene, f. 1830, Jelsa.

Berg og Malene bodde i Øvre Strandgate 92 i 1900, men var tilbake hit i 1908-09. Da var Berge ”driver” og fikk hjelp av fattigkassen

Han var forhenværende sømand, nu ”kalfater” i 1900.

.

1894

Tosten Tobiasen, 1838, tømmmemand.

Karen, f. 1831

Børe, 25, fyrbøder S S”Alf”

Joseffine, 20

Thommas. 17 arb.

Maren Tollagsen, 68, enke

Elen Tollagsen, 68, ug.

            Tosten og Karen bodde i Pedersgaten 47 i 1900.

 

1898-1908

Thor Johnsen, f. 1837, Gloppen, Norfjord, skibstømmermand

Serine, f. 1858, Høiland sogn, ”ved meste”

Karoline, f. 1887

            De bodde også på loftet. Serines yrke var ”ved meste”, hva nå det betyr.

I 1904 var Thor meget ledig. Serine fikk stemme i 1904 så Thor må ha tjent over 400,- Kr året før. Thor kjøpte huset etter Johannes Husum, og selger det igjen i 1907 til B. Sirevaag.

 

1900-1903

Maren Nævermand, f. 1849, enke, sildearbeid

Thommasine, f. 1885, sildearbeid

Andreas, f. 1888

Johanne, 17 år i 1903, fabrikpike

De bodde i kjelleren på et rom og delte kjøkken.

 

1900

Ole Magnussen, f. 1872, Tysvær, sjauer/arbeider

Ingeborg, f. 1872, Tysvær

Magnus, f. 1896, America

Olga, f. 1899, Tysvær

De bodde i 1. etasje og delte kjøkken.

 

1900-1907

Gurine Waaland, f. 1865, enke, flaskespyler

Tønnes, f. 1886, døde 25-3-1905

Berget, f. 1890

            De bodde i første etasje og hadde et rom og delte kjøkken. Tønnes var arbeider, men sygelig i 1904 tæring syg i 2 år.

 

1900-1914

Martin Monsen, f. 1850, arbeidsmand

Mina Størkersen, f. 1849

Elisa, f. 1882

Erling, f. 1887- motor man

            Martin bodde ikke hjemme i 1900, han hadde mellombels bustad i New York. De hadde rom på loftet og som de andre måtte de dele kjøkken. Martin var kommet hjem innen 1903, da var han rebslager og arbeidet hos Berentsens reperbane. Han lå på sygehuset i 1907 og måtte få hjelp fra fattigkassen, men var i arbeid på reperbanen i 1909. Martin reiste til Amerika igjen i mars 1909.  Erling gikk i blikkslagerlære hos Lunde. Han var i Amerika fra 1908. Søsteren Elisa hadde vært syg og hjemme et halvt år, hun dro til Amerika rundt 1905-06. De betalte kr 90 i årlig husleie i 1910. Marie fikk stemme ved valget i 1904. Mina døde i 1930, da var barna hennes fraværende, så det var bare hennes søstre som stod i annonsen.

1910

 

Elisa Roberson, f. 1881

Hun bodde sammen med familien Monsen.

 

1902 - 1905

Nils Pedersen Arnø, f. 1834, Høle,

Elisabeth, f. 1855, Høle ugift. Datter.

            Nils og datteren hadde bodd i Fjeldsmauet 7 i 1900. Nils var enkemand, arbeider lidt paa trebundsko, 1904 måtte han få hjelp av fattigkassen.

 

1903

Hans Egeland, f. 1861, Helleland, løsarb. Ikke 1904

Bertha, f. 1868, Tysvær.

Karen, f. 1900

Johanne Matilde, f. okt 1903

            Johanne sin far var stuert Martin Jensen, f. 1869 Buøy, gift mand. Han som skrev ned folketellingen i 1903 skrev at Bertha ”ser fattig ut”. Familien bodde i Kalhammeren 42 i 1900.

 

1904 - 1905

Bertha Gundersen, 35 år, ugift

Marie 7

 

1904 - 1905

Johan Hægland, 29 år, smed, støberi og dok

Marthe 32

Ingeborg 5

Karen 2

 

1905

Marit Fredriksen Ødegård, f. 1823, Gryten Romsdal, enke. Hun døde i 1905.

            Marit hadde formue. Hun bodde i Pedersgaten 82 i 1900. Marit var dissenter, det vil si at hun tilhørte ikke statskirken, men Advendtisene.

 

1906

Inger Reiersen, f. 1850, ugift, hermetisk fabrikpige

I 1900 bodde hun i Lille Skippergade 8.

 

1906

Jørgen Fredrik Johannesen, f. 1873, fyrbøder, nu 3. maskinist, S/S ”Alabama”

Josefine, f. 1870

Ella Amanda, f. 1905

Martha, f. 1907

Hjørdis, f. 1909

Familien bodde i Mellomgaten 9 i 1900.

 

1906

Ane Helgesen, enke, 60, fattig

            Dette kan være den Anna Helgesen, f. 1848 i Jelsa, som bodde i Almendingensgade 13 sammen med 3 barn i 1900.

 

1907

     Johannes Meling, f. 1841, Finnaas prgj.  Forhenværende dokarbeider

Elen /Bertha f. 1840, Finnaas prgj.

            Dette kan være Johannes og Bertha Meling som bodde i Spilderhauggaden 4 i 1900.

 

1907- 1908

Kaare/Karl? Jakobsen, 24 løsarb

Nora 25

 

1908 - 1909

Karine Nilsen, 36 år, fabrikarbeider hos Bjelland

 1909

 

1908

Bertha Johansen, 30 år, strikkerske, flyttet til Kristiania

Lina Walevatne, 26 år, fabrikarbeider

 

1909- 1911

Karl Ingebretsen, 69 år, enkemand, matros

Inger, f. 1839, død 1909

 

1909 - 1912

Inger Michalsen, f. 1839, Lunde sokn, enke

Marie Michalsen, f. 1880, ugift, bestyrinde hos ”Houge Thiis”, underholder moren 1909.

De må ha hatt en stor leilighet for de betalte kr. 126 i årlig husleie.

 

1909 - 1912

Kirsten Johannesen, f. 1841, arbeider på hermetikfabrikarbeiderske, betalte kr, 60 i årøig husleie.

 

1910

Olava Laura Eriksen, f. 1884, Kopervik, Hermetikfabrikarbeiderske

Laurense, f. 11-5-1910

Laurense sin far var Bertinius Lea, f. 1885, Ramsvig, kjører, ugift.

Olava betalte kr. 60 i årlig husleie.

 

1910 - 1911

Olava Olsen, 25 år, vaskepige, hun fikk av fattigkassen

Karl Bergesen 5

 

1910 - 1913

Ane Bergitte Olsen, f. 1843, enke, fikk av fattigkassen i 1913. Hun betalte kr 60 i årlig husleie i 1910. Hun bodde i kjelderen.

            Det er mulig at flere av disse damene bodde sammen og delte på husleien.

 

1910-1912

Regine Simonsen, f. 1844, enke

Selmer, f. 1895, kassefabrikarbeider

Regine ble forsørget av sine barn.

De betalte kr 90 i året i husleie. I 1910

 

1912

Hanna Wignes, – Liknes? 25 fabarb

 

1910-1913

Kirsten Johannesen, f. 1841, enke, fabrikarbeider, paa ”Nor” Hun betalte kr 60 i årlig leie i 1910.

 

1913

Regine Mikalsen, 53 enke, fabrikarbeider.

Karen 28 syerske

Gurine 22 fabarb.

 

1913

Herman Olsen, f. 1857 dreier

Matilde, f. 1862

Bjarne Selmer, f. 1899, død 16-11-1918, 19 år gammel.

Harry Hjort Olsen, f. 1902

            Herman og familien bodde i Rosenkildsmauet 11 i 1910. Han var selvstendig trædreier med eget værksted. Han var huseier i 1913, men hadde ikke tinglyst skjøte.

1912 - Ovale rammer. Billige ovale rammer i guld og mahogny hos H. Olsen

 1918

 

1914

Axel Nordby, f. 1870, Christiansand,

Martha, f. 1868, Lyngen, fabarb.

Martha, f. 1996

Aasta, f. 1998

Chreola, f. 1906.

Axel var regefisker og eide ½ del av ”Evanger.” Familien bodde i St. Hansgt 1 i 1910.

 

1915 - 1919

Arne Monrad Achre, f. 1886 handelsmand

Ellen Karoline Samuelsen, f. 1886

Karen 5

Arne 2

Harry 1

Ruth Evelyn, 1915

Arne var huseier i 1915 og solgte, frugt og grønnsaker, fisk, vilt m.m. i Pedersgaten 47

Marie Husebøe, 25 handelsbetjent 1915

Olaf Rønning, 1915

Bertha Bøe, 20 år, tjener 1915 1916 arb, handelsbetjent

Johanne Boremyr, 24, Tjener, 1915 1916

Signe SAmuelsen, handelsbetjent, 1917-18

Karen Asheim, tjener i 1918-19

Thine Henriksen, tjener 1918-19

1920

Jørstad, Daniel Olsen, f. 1861, Stjernerø/Ombo kjøbmand

Marta f. Larsen, Nyhavn 1862 Buøy

Danielle, f. 1894

Laurits, f. 1896

Sigurd Rasin f. 1902

Dagmar f. 1904

Daniel var fiskehandler og bodde i Bredgate 13 i 1910.

 

1919-20

Johan Østhus, handelsmand

Jørgen Østhus, notbas

 

1919-20 Gutorm Wathne, tømmermann

 

1924

Harald Løvaas, elektriker

Karen Løvaas, bestyrerinne

 

1924

Joacim Johannessen, hermetikkarbeider.

 

1926-1927

Ole B. Jakobsen, kullkjører

Jenny, f. 1916, datter.

 

1930-31 Sofie Hansen Skjeggestad, f. 18-8-1903, handelsbetjent

1933-34 Signe Rasmussen, f. 19-1-1913, tjener

1935  Kaspara Rønning, arbeider

 1936-37 Magda Hansen, f. 28-2-1916, tjener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1925-1944

Tønnes Refsland, f. 27-10-1894, slagtermester

Lovise Hansen f. 1897

Arne, 4-6-1918

Astrid Geraldine, f. 4-10-1919

Mary, f. 27-12-1921

Gerd Haldis f. 10-6-1925

Martin, f, 1929, død 9 dager gammel 

Ragnhild, f. 1933

 

Datteren Astrid, f. 1919 ble gift 17-6-1936 med Alf Haavarstein, f9-3-1914, sønn av baker Sigurd Haavarstein.   Datteren Mary, f. 1921 giftet seg 25-9-1948 med  Leif Skjæveland, f. 2-4-1920, sønn av Laurits Skjæveland. Datteren Gerd Haldis ble gift 15-6-1946 med Odd Hviding, f. 24-12-1915, sønn av Lars S. Hviding

 

Jeg vet ikke hvordan slektsforholdet er mellom Erling og Marit og resten av Refslandfamilien. De er bare nevnt i skattelistene.

1930-41 Erling Refsland, f. 16-9-1908

1942-43 Marit Refsland, f. 27-12-1921, handelsbetjent.

 

1941-1969

Arne Refsland,  f. 4-6-1918, slagter og pølsemaker, død 4-4-1984, 65 år gammel

Edith, f. Wiig

Torleif, f. 2-7-1941, pølsemakerlærling

Terje, f. 8-6-1945, Pølsemakerlærling

  

Arne og Edith Refsland

 

 

 

1945-45 Edil Fiskå, hushjelp

1947-48 Mary Sømme, f. 21-3-1924, hushjelp

 

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. 

{rt}

 

 

 

 
Joomla templates by a4joomla