Pedersgata 44

                                                     ATK 2008

Br.nr. 1070

154 m² stor tomt

Dette er et lite hus som har gavlsiden mot gaten. Det ligger ”fritt” det vil si at det er et smalt gårdsrom på hver side av huset. Det er på 1 og ½ etasje med kjeller.

 

Eiere:

1854    Andreas Andreasen

1854    Østen Laland kjøper Våningshus og grund av værket.

1865    Christine Laland overtar etter mannen.

1906    Gunnar Svendsen

1910    Rasmus Anda bor og eier Pedersgaten 42

1927    Kr. Eltervaag eier også Pedersgaten 42 og tre andre hus.

1951    Otto og Ludolf Eltervaag – forskudd på arv.    

1959    for salg

1962    for salg--        

1998    fra Odd Holst

1998    til Øydis Sortland og Heidi Anuglen

2002    Fra Jarle Haaland

2002    til Aud Margrethe Refseth

            Huset har nok byttet flere eiere enn det som står her.

 

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene”  fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950, og Folketellingene. Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

 

”Privat skole” 1875  - kjenner ikke mer til den.

Broderiforretning. 1900

Myrvåg, Peder, skredderrep. Verksted 1958-1964

  1960

 

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865

 

1865 - 1907

Frederikke Christine Laland, enke f. 1831,

Svend David f. 1853

Marthe Katrine f. 1857

Olaf Møller f. 1841 Stavern,  Broder,  skipper (1865)

Marie Olsdtr. f. 1839 Helland tj.pike, (1865)

Christen Eide, f. 1843 Flekkefjord styrmann logerende i 1865

Torger Evensen, f. 1836 Helland skipper         "            i 1865

 John Olsen, f. 1832 Egersund, mekanikus       "            i 1865

Gabriel Gundersen, f. 1843 Mandal, matros      "          i  1865

Knud Natanielsen, f. 1843  Styrmand                "          i  1865

Edvardine Ellingsen, 36 år, ugift (1873) se Pedersgata  40.

Berthe Jonasen, 25 år, sypige ugift (1873)

            Frederikke Kristine Laland var enke i 1865 etter skipper Østen Laland. Hun ble født i Stavern, men Fredriksvern er også oppgitt som fødested. Hun hadde to barn og sin bror boende i huset i 1865. Samtidig tok hun imot losjerende. Fire av mennene var sjøfolk, så de var nok til sjøs store deler av året.

           Christine hadde også tjenestepike. Sønnen Svend seilte som matros i 1875. Det året ble det opplyst at hun hadde ”privat skole” Kristine og datteren Martha var de eneste som bodde her i 1900 og da drev de broderiforretning. Marthe var ikke gift. Hun ble kalt sypige. De bodde her til rundt 1907 for det er siste gang de ble nevnt her. Da selger de huset til Gunnar Svendsen.  Martha bodde i Arbeidergata 5 i 1910.

1875

Lars Tronsen, f. 1847 Strand, matros

Marie Elisabeth Axelsdtr, f. 1847 Høiland

De bodde samtidig med Kristine Laland.

1908 – 1910

Gunnar Gundersen, f. 26-10-1882 tømmerm. S/S Kalfond også arb i dokken

Thalette f. 3-4-1883 f. Kvia

Tørres f. 29-11-1907

Martha f. 1-5-1905

Edvard Laurits f. 23-11-1909

Berta, f. 1911

Thordis Gerda, f. 1914

            Innen 1910 bodde familien I Pedersgata 22.

 

1908 – 1912 

Nils Martin Gundersen, f. 22-8-1874, stuert  S/S Alabama

Marie Larsine f. Larsen f. 23-5-1872

Nils f. 1904 død 1912

Berly, f. 10-9-1899, sygelig har gått til lege hele vinteren.

Trygve, f. 17-10-1901

Leonard Marinius f. 22-3-1904 død 1912

Bjarne Johan f. 2-6-1907

            I 1910 var de den eneste familien som bodde i huset.

1910. En speilglassrude, 1,70- 1,90 m. med karm, butikdør samt disk med 12 skuffer og hylder er tilsalgs. Henv. Gundersen Pedersgaden 44

 

1914 - 1915

Serinius Vatland, f. 1886, Strand, snekker hos Bjørnsen

Ragnhild Pedersen, f 1885, Prestegården i Strand

Ruth f. 22-6-1915

         De giftet seg i 1914

  1913 En emalje brystnaal tapt. Bed. lev.

1917

1918

 

1912 - 1922

Slåttebræk, Ingvald, f. 4-5-1880 Skudesnes

Inga Ragnhild f. Anda f. 2-2-1886

Sigurd f. 11-11-1911

 Reidar f. 22-9-1916

 Olene Ingebjørg f. 26-8-1919

            Ingvald var høvler hos Anda. Se Pedersgata 42. Inga var datter av Rasmus Anda i nabohuset.

1921    1925

1925

 

1916-1924

Olene Anda, fhv, syerske

 

1927-1928

Karina G. Lyse, død 20-3-1928, 87 år gammel. Hun var mor til Ingeborg Jakobsen og bodde sammen med henne.  Hun bodde på Meltveit i Strand i 1910.     

 

1922 -1960

Ole Bernhard Jakobsen, f. 8-6-1873, Sørfold, Bodø, Losse og lastearbeider

Ingeborg Jakobsen, f. 13-6-1875, Lyse død 30-7-1973, enke, 98 år gammel.

Karen, f. 25-2-1910, hermetikkarbeider i 1941-44

Kristoffer,  g.m Gudrun

Solveig, giftet seg 6-6-1942 med Harald Lanes, Kopervik

Jenny f. 1916, gift Madsen, Syerske

            Ingeborg bodde i Kampensgt. 57 i 1960. Solveig døde 12-2-1991 i Kopervik.

Familien bodde i Sangesandsgaten 14 i 1910.

     1949

 

1955

Jenny Madsen, f. 1916, syerske, hun er datter til Ingeborg Jakobsen

Jan Willy Madsen, gummiarbeider, gift med Bjørg.

Bjørg Irene Madsen, bokbinder, gift med Georg Bergsaker. Bjørg døde 26-9-1998, 61 år gammel.

 

1929 Endre Erland, f. 1903

Han er bare nevnt her i 1929 da han reiste til Amerika med Cunard linjen.

 

1935

Mathilde Larsen, enke

John Larsen

 

1936 – 1946

Karine Mæland, f. Ådland, enke i 1936, død 2-9-1961, 95 år gammel,

            Karine var enke da hun ble nevnt her i 1936 og bodde her til etter 1946. Innen 1951 var hun flyttet til Lauvås i Riska, hvor hun bodde til Hun døde i 1961. Hun kan hun ha vært gift med Nils S. Mæland som døde i 1926 på Sandnes. Hun hadde tre døtre Ruth, Elisabeth og Nellie. Ruth og Nellie bodde i USA.

 

1958 - 1964

Myrvåg, Peder, skredderrep. Verksted

Peder kjøpte Pedersgata 70 i 1961.—og solgte i 1968

I 1958 holdt han til i Jærgata 62a.

1959

 

1962

Jan Støve

Astrid, f. Undem

Leiv-Jan

Karl Inge, død 23-12-1964, 12 dager gammel

            De giftet seg 17-2-1962. De bodde på Sandnes i 1964.

 

1966

Støve, Churt smører

 

1966

Olsen, Erling, herm.arb.

Berit frue

 

  1924

1959

 

  1962

 

  1998

 

2001

  2002

 Tvillinghusene 42 og 44 er bygget på samme tid.  ATK 2008

 

Joomla templates by a4joomla