Br.nr. 1187

148 m2

 

Eiere:

1865    T. Gundersen selger tomt til

1865    Torkild T. Vigesaa

1875    Torkild T. Vigesaas enke. Hun selger til

1879     Johan Vesten

             Anne M. Vesten overtar uten hjemmel, hun selger til

1898    Hans Qvia. Som selger til

1911    Martha Vignes, hun selger til

1919     Hans Brandt som selger ved auksjonsskjøte til

1924    Stavanger privatbank. De selger videre til

1925    Ole Forgaard.

 

Aftenbladet 1922. 

 

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

 

1865    Else Wigeså, småhandel             

1865    Marthe H. Hansen, selvstendig husflidhandel

1898    Hans Quie, frukt og grønnsaker

1914    Martha Vigsnes, colonial og frukthandel, frihandel

1915    Arne Achre, fiskehandel

1922    Hans Brandt & co. Stentøy, kjøkken og utstyrsforretning.

1924    Fritz Jensen, Cigar og frukthandel

1941    St. Svithun Bakeriutsalg, Paulsens etterfølgere

1943    O. Bergeland, Frukt og grønnsaker, detail

1943    O. Forgård, frukt og tobak.

1947    Thorstensen & Forgaard, Barnesykler og dukkevogner

1955    Grønnsakhuset/delikatesseforretning

1955    Dagny Schadberg, delikatesseforretning / grønnsakhuset.

1960    Forgaards Østre elektro

Verken Hans Brandt, Fritz Jensen eller O. Bergeland bodde i huset, de leide kun forretninglokaler.

 

 

Reklame i Det Norske Næringsliv, 1950

 

Dette er et våningshus med butikklokale og i 1900 var der også hestestall.

I 1865 var det 17 personer som bodde her, de var fordelt på fire husholdninger, ti år senere var det fortsatt fire husholdninger, men nå var antall folk øket til 19. 25 år senere var det bare 2 husholdninger med 8 personer i huset. Det samme gjaldt for 1910, men da var det to familier og en enslig.

 

Folk i huset:

 Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

 

1865-1875

Torkel T Wigeså, 1807 Bjerkreim, Helleland, tøndemaker

Else Halvorsdtr, f. 1816 Birkrem

Torkel, f. 1838, sjømand

Wilhelm, f. 1844, sjøfarende seilmager. Enkemann

Elise, f. 1852

Thomas, f. 1855, styrmand ”Dagmal” ??

Ole Gabriel, f. 1857, jungman-  årlig løn 4 S? Fenlue?

Laurits, f. 1860, seilmagerarbeid

Halvor, f. 1863

Wilhelm, f. 1870

            Torkel var død før 1875, kona drev en liden småhandel. Sønnen Wilhelm var sjøfarende seilmager, han var enkemann i 1875 og  sannsynligvis far til Wilhelm f. 1870. Thomas var styrmand, mens Ole var jungmand om bord i ”Fenlue”. Lauritz var 15 og jobbet med seilmagerarbeid.  Thomas seilte muligens med ”Dagmal” hvis det er et båtnavn. I de forskjellige folketellingen står det at familien kom fra Helleland, men også Bjerkreim. Det siste er nok rett siden de kalte seg Wigeså. Laurits bodde i Mellom Dalgaten 10 i 1900 og var ”fører av eget jagte fartøi”

Det er ikke lett å tyde håndskriften i folketellingene så her er rom for feiltakeleser.

 

1865 Marthe Helene Hansen, ugift f. 1837, selvstendig husflidhandel

 

1865

Tosten Gundersen, f. 1829 Sirdal/Skjold, sømand

Johanne, f. 1833 Lye

Inger Amalie, f. 1856

Her er det stor tvil om hvor han kommer fra. Sirdal ligger i Vest Agder, mens Skjold ligger nord i fylket.

 

1865-1875

Sivert Mathiesen, f. 1831, Matros, Jelsa/Sand/Sandeid

Ingeborg Torkelsdtr, 1834, Birkrem/Helleland

Mathias, f. 1863

Thora Elisa, f. 1865

Bertha, 1867

Muligens var Ingeborg datter av Torkel og Else Torkelsen Wigeså.

Sivert og familien bodde i Ø. Strandgt 92 i 1900

 

1873-1875

Lars Børresen, 70 arb Birkreim enkemann

Tønnes Larsen, f. 1843, ugift, Matros

Lars ble ikke nevnt i 1875, sannsynligvis død.

 

1873-1875

Adolf Joakim Sørensen, f. 1844, sjømann,  skib ”Maryland”?? Fra Kobervik

Gurine Larsdtr, f. 1836, Birkrem

Søren, f. 1867

Anna Leonora, f. 1871

Lars, f. 1874

 

1875

Johanna Karine Pedersdtr, f. 1812, logerende. Lever dels av strikking og dels av fattigunderstøttelse.

1884-1894

Johan Severin Mikal Westen, f. 1941, Egersund.

Ane Marie Iversen Vesten, 1845, enke

Sofie, f. 1870

Ingval, f. 1871, fyrbøder, går på maskinistskolen

Helene Gurien, f. 1874

Hilda, 19 år

Hans, f. 1876, Blikslagerlærling han bodde i Opheimsgaten 63 i 1900.

            Ane var blitt enke i 1894. De bodde her da Sofie og Ingvald ble konfirmert i 1884 og 1886. Familien hadde bodd i Bergelandsgaten rundt 1875.

 

1894

Lars Jakobsen, 38, styrmann., farer fra Amerika

Gurine, 35

Jakob, 7

Georg, 5

Haakon, 1

                                                

1898-19--

Tollef Kvie, f. 1832, Haa prgj. kjører

Bertha Kristine Hansdtr, f. 1842, Ogna, Haa

Kristine Therese, f. 1869

Hans, f. 1873, Ogna stasjon, kjører

Talete, f. 1883, hjemme i huset

Benjamin, f. 1881, urmagersvend, ugift, logerende      

Inger Knudsen, f. 1824, enke, logerende, forsørges av Tollef.

            Tollef må ha dødd rundt 1900, for han ble ikke nevnt i den kommunal folketellingen for 1900. Alderen på sønnen Hans er usikker. De forskjellige folketellingene oppgir forskjellige år. Da de bodde på Ogna i 1875, ble fødselsåret 1874, i 1900 både 1871 og 1873, mens det i 1910 het at han var født i 1866.            Datteren Kirsten Therese giftet seg i 1900 med Peder Olsen Buene, fra Talgje/Strand. Tollef hadde vært gift tidligere og hadde et par døtre som bodde i Klepp.

 

1898-1911

Hans Quie, f. 1873, 29 år, kjører, huseier, borgerskap fra 10.nov 1902 

Berthe Quie 61 moderen – underholdes av sønnen, 1910

Thalette, f. 1883, husholderske hos broderen. Har frukt og melkeudsalg.

Malene 18 tjenestepike, 1906

Marthe 15 tjenestepike, 1907 1908

Ragna Stormen 16 tjenestepike, 1909 1910   

            Hans kjøpte huset i 1898 og bodde her sammen med familien. Han hadde frukt og grønnsakforretning, og fikk borgerskap i 1902. Han underholdt moren etter at hun var blitt enke, og søsteren Thalette var husholderske hos han og drev melkeutsalg. Dessuten hadde han tjenestejenter. Hans og moren flyttet til Pedersgaten 22 da han solgt huset i 1911.

Se hus 22

 

Aftenbladet 1922. 

 

1900

Nils Reinert Nilsen, f. 1874, skipper

Severine Marie Osmundsen, f. 1873.

Solveig f. 27-8-1899 døde 17-4-1900

De bodde her da Solveig døde, tidligere hadde de bodd i Brattebergaten 15.

 

1900

Tosten T. Tobiasen, f. 1838, tømmermand

Karen, f. 1831, Hetland.

Thomas, f. 1876. bødker

De bodde her da Thomas giftet seg i 1900 med

Ingeborg Alida Enoksdtr, Grude, f. 1873, Hetland

 

1903

Severin Skeivig, f. 1866, Forsand, – aktiebryggeriet

Anna, f. 1877, Forsand.

De hadde bodd i Bratteberggaden 25 i 1900.

 

1903-1909

Christine Torgersen, 61 år, arbeiderske, 1904 fattig

 

1904 Olene Rasmussen, enke, 73 år, fattig

 

1904-1905 Elen Berge, 24 år, ugift, syerske

 

1904-1905

Helene Norem, f. 1927, Nærbø, enke, i 1900 bodde hun i Øvre Dalgade 3 og fikk understøtelse af Byen og arbeider lit med Væving.

 

1905 -1906

Enevald Opstad, 30 år (f. 1874) løsarb. - ophogningselskapet

Anna, f. 1883

Johanne, f. 1904

Denne familie flyttet sannsynligvis til Nærbø innen 1910.

 

1906 Christine Torgersen, 67 år, ugift

 

1907

Joakim Haaland, f. 1858, Nærbø

Ingeborg, f. 1880 Grødem

Hjalmar, f. 1904

Ingrid, f. 1906

De bodde i Trafikkgaten 5 i 1910

Se hus nr 53

 

1907-1908

Hartvig Marcelius Bjørnsen, f. 1880, Hetland, skibsfører.

Bertine Pedersen, f. 1882, Nærbø

Trygve, f. 1905

Margrete, f. 1907

Hartvig var skipper på ”Olga Pauline” i 1907, mens han var om bord på ”Fritjof” av Stavanger på fiske i 1910. De var 17 mann om bord.

Da bodde familien i Furrasgate 28.

 

1909-1911

Bernhard Høgelid, f. 1859, maskinist hos Myhre i 1909, mens han i 1910 ”eier slæbebåt”  

Malene, f. 1867, Thime

Bertha, f. 1903

Thora Rosine, f. 1907

De bode I 2. etasje og betalte kr 120i husleie I året 1910

 De bodde i Pedersgaten 53 i 192-1914.

Se hus 53

 

1910

Bertha Thorsen Vatne, f. 1850, Sirdal, enke gaar ute i vaskearbeid”. Hum bodde på kvisten og betalte kr 60 i årlig husleie.

 

1910-1919

Martha Vignes, f. 1879, Hjelmeland, enke huseier

Thora 5

Lars, f. 1909, død 1910 litt over året gammel av bronkitt.

Borghild Bøe, 16 år butik, 1911-1913

Bertha Hognestad, 20 år, fabarb.1910

Bergitte Bøe, f. 1894, Finnøy, tjenestepige, og butik i årene fra 1910-1915    

Thomine Aa??stein 17 år, tjenestepige 1916

            Martha drev frihandel, frugt og colonialforretning, hun var enke etter Thomas Vignes. I folketellingen for 1910 er det ikke opplyst at hun hadde barn, men i de kommunale listene har hun to barn i 1910.

Hun bodde i 1 og 2 etasje husleie kr 400 i 1910

 

1912

Olaus Fjelde, f. 1878, Strand, hustømmerm  

Rasmus Barka, Strand, 22 år tømmerm.

 

1912-1918

Knud Johan Thorkildsen, f. 1885,Viksnes, murer hos Njaa

Karen, f. 1883, Høgsjord

Thor, f. 1905

Knud, f. 1909

Johanne f. 1914

Konrad Johan f. 1916                                

Magne Lanæs f. 1918

 

1913 Bog, Lisa f. 1890, Erfjord, syerske. Hun bodde i Baadegaten 10 i 1910.

 

1914

Ole Bothne, 24 kjører egen hest

Anna, 26 fabarb. 1914

I 1900 fikk en vite at det var stallbygning til huset, men Ole er det første som en vet med sikkerhet hadde hest i stallen.

 

1914-15

Martha Kvaløy, syerske

Petra Kvaløy, Syerske

 

1914-15 Torger Mosby, kommunearbeider.        

 

1915

Martha Waagen, 68 syerske 1915

Britha ??ervig 30 handelsbtj. 1915

Margit Bøe, 22 fabarb. 1915

                                              

1916 Bertha Knudsen, 23, fabarb, blikktrykkeriet

 

1919-1921

Olsen, Osvald Emanuel, f. 1892 Kristiania

Berta Marie, f. Andreassen 1896 Ålesund

Evelyn S. f. 1917

Lillian f. 1919

Oddvar Svenning f. 1920

Andreassen, Ruth f. 1898 Ålesund                    

 

Aftenbladet 1922. 

 

1929-30

Johan Skjæveland, arbeider

?

Henry, f. 1922

 

1939-1955--

Håkon Forgård, fabrikarbeider

?

Synnøve, f. 1939

De hadde bodd i Normannsgt. 26

 

1943

Olaf Bergeland, meieribestyrer

Han bodde i Salvågergaten 9 i 1941.

 

1955

Dagny Schadberg, oldfrue, Pedersgt 48 i 1968-69

 

1947-1980

Finn Forgaard,

Rønnaug.

De hadde bodd i Nymannsveien 40.

 

1966

Alma Larsen, pensjonist

 

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. 

 

Huset var på salg rundt 2005, da sto denne beskrivelsen i annonsen.

I Stavanger sentrum. Området rundt Pedersgata ble utbygd mellom 1820 og 1900. 
Her finner du flere sjarmerende eldre bygninger og butikker. 
Kort vei til buss, båt og tog og alt hva Stavanger by har å by på av servicetilbud.

Inneholder:

Butikk og leilighetslokale:
1. etg.: P-rom - 62 kvm: gang, wc, kjøkken, 3 rom (soverom) 
2. etg.: P-rom - 54 kvm: gang, bad, 4 rom (soverom)
Kjeller: Sekundærrom - 64 kvm: butikk med bakrom/kontor og w.c.

Uthus/anneks/tilbygg:
1 etg.: P-rom - 30 kvm : stue, kjøkken
2 etg: P-rom - 10 kvm: gang, bad. Sekundære rom: boder

Primærrom inneholder

U.etg. 64 kvm. - 1.etg. 92 kvm. - 2.etg. 70 kvm.

Standard: Bygningen er opprinnelig oppført i ca 1858 med 2 etasjer og kjeller. Bygningen ble i følge opplysninger betydelig oppgradert og fornyet i ca 1988. Butikklokalene er nylig oppgradert betydelig.

 

Joomla templates by a4joomla