Br.nr. 1898

119 m²

 

 

 

 

Eiere

1880  fra Peder M. Kartevold

1880  til Lars Johnsen

1892  til Sem Andersen

1897  til Karoline Nielsen

1897  til John Eng

1907  til Gabriel Hetland

1917  til Gabriels arvinger

1917  fra arvingene til Johs. M. Sa… og Hans Brandt

1918  til Torvald G. Schadberg - bolig Sandeidgt. 8

1948  til G. Schadbergs arvinger, døtrene Solveig, Dagny og Astri.

1950  til Dagny Schadberg.

 

1952 tinglyst : –Erklæring om at loftsrommene når som helst bygningsrådet forlanger det, kun skal nyttes som tillegg til de andre leilighetene, og ikke som særskilt leilighet.

 

Næring

1899                Marie Gudjonsen, frihandel colonial

1900-1901      Melkehandel, Ingeborg Petersen,

1904 – 1905    Halvor Olsen,  skomager arb hjemme for seg selv

1908 – 1909    Anna Solberg, butik Stvgr melkeudsalg

1910                Katrine Dahle, butikk, Frue Meieri her

1910-1913      Hanna Haneberg, colonial, Frue Meieri utsalg her.

1914-1915      Karen Goa, handelsbtj. Frue meieri

1916                Mekanisk verksted, Olav Larsen (bolig Wesselsgt.)

1940-1969      Smed, lås og beslagverksted, Lauritz Gundersen produksjon av låser til                       damevesker.

1936-1955      Solid, Vulkaniseringsverksted. Gustav Haraldseide 1955                                               Landbruks- og meieriprodukter, Hans Halvorsen

 

 

 

Folk i huset:

 Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

 

I 1885 bodde det 18 personer fordelt på  4 husstander.

I 1900 var det 16 personer som bodde her fordelt på 5 husstander.

I 1910 var det 11 personer registrert på bostedet: fordelt på 4 familier.

 

            Dette er et stort kassahus, som ligger vegg i vegg med nabohuset nr 50. Det er et våningshus med forretningslokale i kjelleren. I 1900 var det melkeutsalg i kjelleren, foruten 2 rom og kjøkkenkrok. I andre og tredje etasje var det 3-4 rom og familiene måtte dele kjøkken.

 

1885-1892

Johnsen, Lars f. 1828, Jondal, uden beskjeftigelse

Bertha Ommundsen, f. 1836, Jelsa, Kone

Lars Bertinius f. 1875, konfirmert 1890

            Lars bodde i Vinkelgaten 2 i 1875 da ble det oppgitt at han kom fra Sandal Sogn, Hardanger. Han var skibsfører. Da hadde de en datter Johanne Bertine f. 1862. Det var Lars som kjøpte tomten og bygget huset. I 1890 var Lars søfarende.

 

1885

Danielsen, Rasmus f. 1859 Styrmand med Skont. Lhadnøj”??

Johnsen, Johanne f. 1862, Kone

            Johanne var datter av Lars Johnsen. De hadde ikke barn da de bodde her i 1885.

           

1885

Holgersen, Zakarias f. 1835 Skjold, skibstømmermand

Svendsen, Ane Marie f. 1844, Haaland

Holgersen, Hans f. 1868 Handelsbetj.

Gabriel f. 1869

Bernhard f. 1871

Erik f. 1875

Beathe f. 1878

Sigurd f. 1879

Johan Endre f. 1883

            Familien bodde på St. Volden i 1875, mens de var flyttet til Østervaag 10 i 1900. Da var Ane Marie enke.

 

1885

Willumsen, Tycho f. 1858 Styrmand på ”Dronning Sofie”

Roggen, Walentine f. 1863 Bergen Kone

Johansen, Johan Finnaasand, f. 1860 Tømmermand med Skn. ”Corene”

 

1891

Kornelius Gustav Gundersen, f. 1852, Finnøy, posefabrikant

Karen Serine Gundersen, f. 1853, Nedstrand

Oluf Martinius, f. 1877

Gunda Serine, f. 1879

Kristian Rasin, f. 1882

Olaus, f. 1884

Konrad Andreas, f. 1887

Ragnhild, f. 12-4-1891

Kornelius Gustav, f. 1893

Jakob, f. 1895

De bodde her da Ragnhild ble født. I 1900 bodde de i St. Hansgt. 18. Da hadde de 7 barn, men Ragnhild ble ikke nevnt.

 

1894

Sem Andersen, f. 1854 sømann – hjemme på arbeid

Karoline, f. 1959

Andreas, f. 1890

Thea, f. 1886

Hilda, f. 1894

Sem var fra Finnøy, men I 1900 var han sjømann og gårdbruker på Høle.

 

1895

Ola A. Eide, f. 1855, Sand skipper – ”Galeas Banka”

Serine, f. 1861, Sand

Arne, f. 1892

Gunda, f. 1893

Elisabeth, f. 1896

            Ola og familien var flyttet til Opheimsgaten 66 i 1900.

 

1895

S. Mæle 30 sekretær Stavanger avis

Berta 28

 

1895

Endre Lomeland, f. 1849, Helleland, skomgersvend

Karen, f. 1852, Egersund, sygelig

Wilhelm, f. 1878

Ingeborg, f. 1879

Petter, f. 1881

Anna, f. 1885

Wilhelmine, f. 1887

Erling, f. 1890

Ella, f. 1893

            Denne familien flyttet til Øvre Dalgaten 17 innen 1900.

 

1897 - 1916

John Eng, f. 1858, Etne, 

Laura, f. 1862, Hetland

Elisa, f. 1895

            John kjøpte huset i 1897 og solgte det videre i 1907 til Gabriel Hetland. Familien ble boende i huset til nærmere 1920. John var stuert i 1897 på en båt eid av Erik Berentsens rederi. Han var hjemme i 1899 og arbeidet ”træganger” eller som tresko maker hos Berner træskofabrik på Jorenholmen. I 1902 var han tøffelfabrikant, I 1907 var han baadsman på ”S/S Hafrsfjord” – på ”Nor” i 1908 og i 1916 var han maler om sommeren. Ellers arbeidet han på hermetikkfabrikken Stavanger Sardine. Elise var som19 åring handelsbtj i Økonom 1915. John bodde 1 etasje og betalte kr. 100 i husleie i 1910.

 

1898 1899

Ingvald Osmundsen, f. 1860, typograf – 1899 hjelper søsteren som er enke Westlandsposten

Inger Jakobsen, f. 1861

Jenny, f. 1891

Oskar, f. 1893

Isak, f. 1895

Klara Beathe, f. 23-7-1898

Baby f. 15-11-1900

            Ingvald var typograf i Westlandsposten. I 1899 hjalp han søsteren som var blitt enke. Sannsynligvis Karoline Nilsen.

Familien var flyttet til Normansgaten 14 i 1900.

1898 1899

Karoline Nilsen, enke, 37

 

1898

Olaus Rolandsen, f. 1844/48, Kloster, (Rennesøy), skomagersvend

Kristine Bertelsen, f. 1857/55, Lofoten prgj.

Karl Bertinius, f. 1881/83, murerhåndlanger

Olene/Katrine f. 1884

Bernhard/Julius f. 1888

Johanne, f. 1890

Kristian, f. 1894

Lars Martinius, f. 12-11-1897

Olaus hadde vært gift tidligere. Familien flyttet til Nygaten 17 før 1900.

I 1885 bodde de i Kirkebakken 25

 

1899-1912--1916

Gabriel Larsen Hetland, f. 1835, Høiland, fvh. Gaardbruker.  død 1912

Serine Martine, f. 1839, Høiland, død 19-6-1916 av Tæring.

Gerhardine, f. 1875

Gabriel Hetland f. 1884, snedkersvend

            Gabriel var forhenværende gårdbruker. Familien bodde her i 1900, da var han rentenist. (Han hadde nok penger i banken til å leve av.)

Han kjøpte huset i 1907. Gabriel døde i 1912 og kona overtok huset. Datteren Gerhardine var syerske da hun giftet seg i 1901 med Severin Grannes, f. 1865. Arvingene solgt huset i 1917.

Gabriel bodde i 1 etasje og betalte kr. 140, i husleie i 1910.

 

1899

Lisbeth Haaversen, f. 1845, Vikedal, fabrik hos Rønneberg

Marie Gudjonsen, f. 1856, Rennesøy, 43 frihandel

Konstanse Gudjonsen, f. 1890, Bergen

Disse tre bodde sammen, Lisebet flyttet til N. Blåsenborg, mens Marie/Maren og datteren flyttet til Skolegaten. Maren var handlende Colonial.

 

1899-1901

Jakob Risvold, f. 1875, Stordøen, skom. Hos Kjølvig

Janna Kristine Danielsen, f. 1873, Haugesund

Magnhild Johanne, f. 8-7-1899

Familien var flyttet til Haugesund innen 1910.

 

1900-1901

Ingeborg Petersen, f. 4-7-1867, Lunde, LM, enke

Paul, f. 1892

Hjalmar, f. 14-4-1893

Ingolf Otto, f. 24-5-1901

            Ingeborg hadde vært gift med maskinist Magnus Pedersen, f. 1863. Hun drev melkehandel.  Hun var flyttet til Nymansgate 81a innen 1910.

 

1900- 1902

Mathias Andreas Eriksen, f. 24-3-1862, Selje, Molde, Rom. 1. maskinist ”Breifond”

Inger Kristine Eriksen, f. 18-12-1859, Oltesvik, Høle

Inga Marie, f. 14-3-1886

Margit Kristofa, f. 5-8-1891

Emma Rasine, f. 12-1-1893

De var flyttet til Waisenhusgate 60 innen 1910.

 

1901

Martine Hytland, 25 syerske

                                         

1902

Bertha Aardal, 22 skrædderpiger, søstre

Martine Aardal, 19

 

1902-1903

Nils Hovland, f. 8-12-1866,

Christine, f. 12-7-1864, Jelsa

Alfred, f. 17-2-1901

postbud løn kr 8, bodde i Pedersgaten 42 tidligere I valgmanntallet for 1902 hadde Nils tittelen ”Postledsager”. I 1910 bodde de i Normansgate 31.

 

1903

Gunhild Svendsen, f. 1873, ingenting!

Det finnes en Gunhild Svendsen, damesyerske, i N. Dalgt. 9 i 1900, om det er henne vet jeg ikke.

 

1904 - 1909

 Hjalmar Theodor Andreassen, f. 5-4-1879 blikslager hos Conradsen

Severine Emilie Bjørnsen, f. 4-2-1883

Hjalmar S., f. 22-2-1902

Thor f. 11-12-1903

Margit Kristine, f. 19-8-1906

Borgny, f. 6-11-1908

            Familien hadde bodd i Værksgate før de kom hit for så å flytte til N. Dalgt. 75

 

1904 - 1905

Jakob Korneliussen, f. 24-1-1865, Skjæveland, Høiland, støberiarb,

Anna, f. 29-9-1867

Anna Jakobine, f. 17-5-1906

Carsten Oliver, f. 17-4-1910

 Jakob kom hjem fra Amerika forrige år. De giftet seg i okt 1903. Det kan være denne familien som bor i Nymannsveien 32 i 1910.

 

1904 - 1905

Halvor Olsen, f. 6-10-1875, Strand,

Ingeborg, f. 31-12-1870, Fossand

Anna, f. 1-7-1899

Johannes, f. 13-2-1901

Ingvalda, f. 22-12-1902

Olaf, f. 22-8-1904

Gunhild Olalia, f. 17-7-1905

Haakon, f. 9-4-1909

Karel Emil, f. 1-8-1910

Halvor var skomager arbeidet hjemme for seg selv – før Pedersgaten 120. Familien kom fra Risbakken og flyttet senere til Nymannsveien 104.

 

1906

Berhard Olsen, f. 1880, Randaberg, skibstømmermann. ”Angelo”

Ellida, f. 1880

Anna, f. 1902

Einar, f. 1906

Margit, f. 1909

Berhard var sjømann da de bodde her, men i 1910 da de var flyttet til St. Hansgt. Var han farmarbeider.

 

1906 1907

Nils Pedersen Arnes, 73 år, enkemann, trebundskomager, Ledig i 1907

Elisabeth 50, datter.

før i Pedersgaten 43, hos Simonsen

 

1907

Malene Gundersen, 40 år vaskepike

 

1908

Martha Erlandsen Holmedal, f. 1845, Kvitsøy, enke

Ole Erlandsen, f. 1879, Avaldsnes, maler kom hjem fra Island etter 1 ½ års fravær ledig.

De flyttet til Høkergaten 13.

 

1908 - 1909

Anna Solberg, 26 år, butik Stvgr melkeudsalg

 

1909 - 1910

Ingeborg Jonassen, f. 1842, Fossand, enke

Torkel Jonassen, f. 1877, arbeider, underholder moren.

De bodde i Brattebergaten 21 i 1900.

 

1910

Katrine Dahle, 36 butikk, Frue Meieri her

 

1910 - 1911

Ole Endresen, f. 5-9-1862, Skudesnes, tømmermand

Thaletta, f. 5-8-1860.

De bodde i Haukelig. 70 før de kom hit i 1910.

 

1910-1911

Bertha Henriksen, 36 jordmor

 

1910-1913

Hanna Haneberg, f. 1878, Åna Sira, butikpike, colonial, Frue Meieri utsalg her.

Hansine Haneberg 22 butikpike 1913

Amanda Haneberg, f. 17-11-1894, Sokndal, kontor 1913

Ingeborg Haneberg 24 butikpike 1913

Larsine Ringhagen, f. 1896 17 butikpike 1914

            Her er det flere jenter fra Sokndal som bor sammen. Hanna kom allerede rundt 1910, mens de andre kom noen år senere. De er sannsynligvis i familie med hverandre eller naboer. Amanda bodde på Haneberg i Sokndal i 1910. Dessuten bodde de sammen med Larsine Ringhagen fra Sauda. Hanna Haneberg bodde i kjelleren og hadde sitt melkeutsalg. Husleien for 1910 var på kr, 200,-.

 

1910 - 1934

Elisabeth Hafsøe, f. 14-2-1854, Helvig, Egersund, enke, strygerske – ”1916 har vært arbeidsudygtig i flere måneder”

Karl, f. 14-4-1884, ”lite arbeid å bestille, 1916 går meget ledig”

Ragnhild, f. 8-8-1886, fabrikarbeider hos Bjelland

Kristofa, f. 17-5-1894, fabrikarbeider hos Bjelland, hos frk. Johnsen

Ørnulf f. 1920, dattersønn.

Odd, f. 1925, dattersønn

                  Elisabeth var enke og bodde sammen med sine barn. Hun var strygerske, men i 1916 hadde hun vært arbeidsudyktig i flere måneder. Karl var kontorist hos en mægleragent i 1910, men senere hadde han lite arbeid å bestille og gikk ledig i 1916, mens han i 1922 var hjelpearbeider. Ragnhild arbeidet i hermetikken hos Bjelland, det samme gjorde Kristofa, men hu var også hos frk. Johnsen (Hvem nå det var) mens hun var påleggsarbeider i 1922. Ragnhild fikk sønnen Ørnulf i 31-8-1920 og Odd i 1925 med gift mann, stentrykker Harald Jørgensen. Elisabeth bodde på kvisten og betalte kr. 240 i årlig husleie i 1910.

 

1911

Johanna Madland, 19 butik

Det bodde en Johanna Madland i N. Strandgt. 16 i 1910, om det er samme person vet jeg ikke

 

1914-1915

Karen Goa, f. 1883 handelsbtj. Frue meieri

Natalie Goa, f. 1895, sylære, 1916

Karen og Natalie var to søstre som kom fra Goa i Randaberg.

 

1917-1922

Omil Torstvedt, f. 25-7-1895 Vats, kommune arbeider

Inger f. Meltvedt f. 23-4-1894 Meltvedt, Strand

Sverre f. 15-12-1915

Lilly Beate, f. 25-3-1917, død 5-5-1917

Bjarne Leonard f. 18-3-1918

Borghild Sofie, f. 19-5-1920

Lydia Meltvedt, hushjelp. f. 30-4-1906 Strand, Hun var søster til Inger.

Omil bodde i Nymannsvein 162 i 1935.

 

1918-1932

Torvald Torkelsen, f. 18-6-1870, løsarbeider

Larsine Larsen, f. 16-6-1891, Kalleklev, Haus

Henny f. 20-6-1920

Trygve f. 6-4-1915

Sigfrid f. 4-6-1916

Ludvig f. 1922

 

1918

Martin Espedal, kjører.

 

1918- 1924

Søren Antonsen, fisker/stenarbeider

 

1935

Julius Olsen, kurvmaker

Marie Olsen, arbeider

 

1935

Jakob Aske, barber

 

1935

Marie Gundersen, enke

 

1935

Einar Røisland,

Emma Røisland, enke

 

1935

Retsine Søiland, bakerske                      

 

1937

Ragnar Olavsen, jernarbeider

Han bodde på Engøy i 1935

 

1937

Einar Bloch Johnsen, vaskearbeider

Sigfrid Marie Johnsen, husmor

 

1941-1944

Olav Amdal, fabrikarbeider

Han bodde i Pedersgaten 90 i 1935

 

1945-51

Karl Thu, Tømmermann

Anna Gunhild, f. 1931 datter

Karl bodde i Skolegaten 25 i 1935.

 

1941-1955

Emma Pedersen, enke

Emma hadde vært gift med Karl Pedersen

Peder Hermetikkarbeider/ gummifabrikarbeider.

Margoth Pedersen, f. 25-10-1911 gift Eide.

Einar Pedersen, tvilling, farveriarbeider

Karsten Pedersen, tvilling

 

1941-1960

Hans Halvorsen, fiskehandler i 1941/landbruksprodukter / pensjonist

Ingeborg

Hans Mørch, hjelpearbeider

Leif Halvorsen, møbelsnekker

Hans hadde fiskehandel i Ryfylkegt. 20 i 1935

Hans hadde Solid Vulkanisering. Familien bodde i Løvdalsgt. 37 i 1969.

 

1956-1977

Magne G. Thomsen

 

1949-1980--

Dagny Schadberg, f. 8-8-1899, oldfrue

Far til Dagny kjøpte huset i 1918. I 1948 var det døtrene Solveig f. 1897, Dagny f. 1899 og Astri f. 1903 som arvet huset. Familien bodde i Sandeidgaten 8. Solveig skrev huset over på søstrene i 1948, Astri skrev det over til Dagny i 1950. Hun er den eneste som bodde her.

 

1958

Knud A. Larsen

 

1958-1967

Øystein Tvedt, tømmermann

 

1958

Lillebø, Reinhard F.

 

1961

Randolf Davidsen

Hagny Liv Davidsen

 

1961

Bjarne Ødegård.

 

1966

Knut Larsen, rørleggerlærling

 

1967-1969

Gunnar Olav Svendsen

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla