7 bilder fra butikken ute og inne er utlånt av Torstein Svela. Bildene er tatt i 1983. Foto: Fam. Svela.

 

Br.nr. 1188

315 m²

 

Eiere:

1857                til Rasmus A. Riis.

1873                Aanen Wisteds hus (kun oppgitt i folketellingen 1873)

1875                til Peder Olsen, bager

1898                Østen Kleibergs hus – pedell på skolen

1898                Joakim Tjensvold’s hus før Kleibergs hus

1899                Reinert Nilsen

1901                Eilert Berges hus bor i Vaalandsgt  1902

1916                J. Maaland

1920                Olaus Østebø

1921                Fritz Jensen

1943                Tønnes Svela

                        Arnold Svela 

 

            Eindoms-overtakelsene finner en i panteregisteret, men de er ofte vanskelige å forstå. Ofte får en opplyst hvem som eier huset i folketellingen, men det stemmer ikke med pantregisteret. Ikke alle tinglyste kjøp og salg med en gang. Derfor er det til tider stor forskjell i opplysningene om når huset skiftet eier.

 

           Huset ligge på høyre side, ikke langt fra Normannsgaten. Det ble betegnet slik i 1900:  Våningshus, bagerbygning, forretningslokale og vedboder. Det er et stort hus som ligger på hjørnet med Risasmauet. Det ligger med fronten mot gaten og har Stavangerark. I fronten er det to flotte dører med utskjæringer og ovale glass i som fører inn til butikkene. Det var to butkklokaler. Svela hadde kolonial i den høyre delen og fiskehandel i den venstre delen. Det er et stort tilbygg i bakgården som har vært brukt til bakeri.

 

              Frysediskene er kommet inn i daglivarebutikkene, for her er det reklame for Diplomis på fortauet, og for Findusfisk i vinduet. Tilbudsplakater henger i vinduet, og over døren er det et lysskilt.

 

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene”  fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950, og Folketellingene. Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

 

-1885-             Peder Olsen, bager

-1894              Hans Lode, bager

-1901-             B. Lundes, (paraplymagerforretning) værksted.

-1901-             Paul Fløgstad, 25 bagerm.

1902 -1904     Jakob Jakobsen Lura, 44 enkemann Bager uden borgerskap kom fra Sandnes

1903-  1914    Andreas Lind, 35 bager arbeider lidt for seg selv – bager småkager og går og    selger selv.

1906-1907      Stavanger Meieri, udsalg

1914 -1918     Elonora Ulfeldt,  strikkerske, syr hjemme

1922-              Jakob H. Aase, Sadelmaker 1922 -

1922-1932      Fritz Jensen, Frugt, tobak og cigarforretning  og koloniavarer en detalj.

1920-1922      Kamilla Langaker, barneutstyrsforretning. -

1922-1927      Johs. Rasmussen, Metalstøberi

-1940-1984     Arnold Svela, Kolonial, frukt og tobakk,

 

Folk i huset etter krigen.

 

1933 – 1965

Tønnes Laksesvela, f. 28-4-1880-1965, kjører - sjåfør.

Ingeborg Slettebø, 1885-1958

Arnold f. 20-9-1909

Nicolai f. 20-6-1916-1986, g.m. Olga

Ada f. 1923 g.m. Per Tønnesen

 

1933 -1984

Arnold Svela, f. 20-9-1909-  handelsmann

Johanna f. 1910-2009

Åse Karin f. 13-3-1947

            

Tønnes og Ingeborg bodde øverst, Arnold hadde annen etasje og butikken var på gateplan. Nikko og Ada flyttet ut da de giftet seg.

            Arnold og Nikko hadde forretningen sammen. Nikko kalte seg "erendsgutten" i Pedersgaten.  Han kjørte varer med en trehjulsmotorsykkel med kasse.  Senere fikk de varebil – en rød Opel Olympia.  Det var Nikko som kjørte.  De leverte varer fra butikken til Cementen – folk i Ryfylkegaten, Mariero, Vaulen, Stokka, Bekkefaret og andre stede rundt i byen. 
            Torstein, sønn til Nikko forteller at han var ofte med faren og leverte og hentet varer.  Ukeblad måtte hentes.  Det var dårlig med kjølemuligheter i de første årene etter krigen.  Derfor måtte de hente gjær ofte. 
            Butikken var delt i to – Kolonial til høyre og fisk på venstre side.  De hadde hver sin inngang.  I årenes løp var det mange ekspeditriser som jobbet der kortere eller lengre tid.  De vekslet nokså ofte. Butikken ble drevet fram til 1983

 

Torstein Svela har skrevet litt om butikken som han husker det.

Pedersgaten 49. 
Dette hus er som så mange andre i strøket bygd med butikklokaler ut mot gaten. Det var nok ikke alltid lett å tjene til livets opphold. Derfor så en muligheten i forretningsvirksomhet. 
Første etasje, kjelleren, var mot fortauet delt i to store rom, butikklokalene med to store vakkert utskårne dørene. Ingen nå kjenner til deres historie. Inngangspartiet er noe inntrukket slik at dørene står noe skrått og tørt for vær og vind.


Det største rommet (mot sør, mot byen) var kolonialforretningen. Hele sørveggen var dekket av hyller for alle slags matvarer. Innerst var et lite vindu mot Risasmauet. Her stod også den store kaffikverna med sin gode lukt. Hyllene fortsatte på bakveggen (øst). 
Foran hylleveggene gikk så personalet fram og tilbake og hentet de varene som kundene skulle ha. De hadde da en lang disk der en pakket og veide og ekspederte. I de senere år var her en kjøledisk.


Under disken var der mange skuffer av forskjellige størrelser. Disse var fylt av matvarer inkl. sukker og melsorter. Sistnevnte kom inn i stort og måtte utveies i smått etter hva kundene ønsket. 
Foran bakveggen (med bla plass for brød og telefon) var der disk med glass foran. Her hadde en forskjellig kjeks og kakesorter. Denne stod kloss i den store skorsteinen som nok var brukt mer tidligere.


Rundt denne kom en ut i kunderommet og til utgangsdøra. Først traff en på et lite hol med bla. bruskasser og en foreløpig plass for inn- og utgående varer. Så til en disk som innholdt snop, sjokolade osv. Her var også et skap med tobakk og sigaretter. Det stod foran veggen som skilte de to butikkene. Denne veggen hadde glassruter slik at en kunne se inn i fiskeforretningen.


Når en kom inn i denne forretningen var det alltid en god, lun varme og lukt. 
Slik var det ikke de senere år i det andre forretningslokalet. Der var det en fiskeforretning med sine lukter og fuktighet. Her måtte også temperaturen holdes lavere. Kjøleanleggene var ikke så avanserte den gang.


I tidligere år var her imidlertid salg av godterier, tobakk med mer. Min farmor (død 1959) stod her i mange år. Hun lagte krumkaker som ble solgt med is i. 
Her var også bakdøren til kontoret og spiserom. Og videre dør ut i kjellerhalsen med trapp opp til bakgården. Samt dør med smal mørk gang tilbake til kolonialforretningen. Ringen er sluttet.


I andre etasje var der to stuer ut til Pedersgaten. Bestestuen hadde også vindu vendt mot Risasmauet. Kjøkken og bad og soverom lå inn mot bakgården på nordsiden av huset. 
Den store trappeoppgangen ledet opp til tredje etasje med stue, kjøkken, soverom og bad i samme mønster som andre etasje. Som så mange andre steder var det bygd tilbygg på baksiden fra kjeller til loft som inneholdt bad og WC.


Midt i den store bakgården stod, står, en (mindre) murbygning. Den ble brukt som lager for butikken og vaskeplass (for klesvask). 
På nordsiden av bakgården, langs grensen til Pedersgt. 51 var der satt opp et langt ”skur”. 
Her var egne rom for tomesker, ved, mm og garasje innerst. 
Bilen hadde fast plass i Risasmauet og stod lite ute i gaten pga (buss)trafikken. Dette smau kunne ikke kjøres igjennom da det øverst stod to trapper som stengte.

 Takk til Torstein Svela for at han ville dele denne historien med oss.

 

1935 Martha Nordby, fabrikarbeider

1941- 1955  Anna Sola, fabrikarbeider

1941 - 1944 Selma Sola, strykerske

1958 Lillian Våge

1969 Kristine Løland

 

 

 

Andre folk i huset fra 1885 til 1922

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. 

 

              Pedersgatenes flotteste dører.

 

1873

Antonette Riis,  47 Fødde?

Ane Torette, 14

 

1873

Lisebeth Mæland, 72 Flekkefjord, enke

1873

Johanne Mæland, 49, enke

Andreas Halv, 18

 

1873

Svend L.  61, Sauda fattig

Gunhild, 50 Mandal

Svend, 16

Ole 7

 

1873-1875

Berent Baardsen, f. 1840 skomager. Ø. Sogn, Lavig prg.

Ane, f. 1841, Høiland

Elias, f. 1866

Familien var flyttet før 1875.

 

 

1873

Ferdinand Qvale, 69 bødker, Bergen

Anna, 69, Flekkefjord

 

1873

Hans Jakobsen, 1830, Hitterø, (Kvitsøy)fattig

Ane Elisabeth, f. 1828 Hitterø

Julius Gerhard, f. 1860 i smedelære

Axel, f. 1862

Alette Emilie, f. 1864

Haakon, f. 1866

Gunda, f. 1870

Hanne Benedikte f. 1873

Familien var flyttet til Nedre Blåsenborg i 1875

 

 Da det var folketelling i 1875 bodde det 25 personer her i huset i 3 leiligheter.

1875-1885

Olsen, Peder, f. 1843 Flekkefjord, Bagermester

Inger, f. 1847

Pauline, f. 1871

Ingvald f. 1875

Inga f. 1879

Olaf f. 1881

Torvald f. 1882

Valdemar f. 1885

Susanne Larsen, f. 1852, Sogndal, butikjomfru – 1875

Hanna Andersen, f. 1856, tjenestepige – 1875

Bernt Torbjørnsen, f. 1857, Finnaas, læredreng -1875

Theodor Tollagsen, f. 1859, Hetland, læredreng, - 1875

Meling, Tobias f. 1862 Finnøy Bagersvend -1885

Peder var bager og hadde flere folk i arbeid, både i bageriet og butikken.

 

1875

Børre Røiland, f. 1841, Aaseral prg.  Handelsmand, logerende

Marie, f. 1843

Karoline, f. 1871, Avaldsnes prg.

Ole, f. 1874

Ane Jensen, f. 1840, tjenestepige ugift.

Thomas Jensen, f. 1860, logerende, urmagerlære.

 

1875

Martin Amundsen, f. 1839, Hetland prg. Skipper.

Hanna, f. 1847, Hetland, logerende

Olav, f. 1868, Hetland

Inger, f, 1870, Hetland

Bertha, f. 1875, Hetland

Rakel Bjørnsen, f. 1857, Rennesøy, tjenestepige.

            Denne familien har bodd i Hetland, for alle er født der. De må ha flyttet inn i løpet av 1875, for yngste datteren ble også født i Hetland. Hanna var logerende, så det var mulig at mannen var på sjøen.

 

1875

Aanen Faltinsen, f. 1844, Skudesneshavn, styrmand

Gunhild, f. 1846, Hetland, logerende

Ane, f. 1872

Bertihne, f. 1875

Barbra Danielsen, f. 1803, Hetland, hos sin datter.

            Ane var logerende og begge døtrene ble oppgitt å være hos sine foreldre. Muligens var mannen til sjøs. Ane hadde også moren boende sammen med familien.

 

1885

Halvorsen, Sofie, f. 1841 Kvinesdal Smaahandel

Ingeborg f. 1865 Bjerkreim Butikjomfru

Anne f. 1870 Bjerkreim

Josefine f. 1873 Bjerkreim

Sina f. 1875

Serine f. 1877

 

1885

Didriksen, Sivert, f. 1818 Lunde Bødker

Karen f. 1835 Rennesøy

Larsen, Gunvald f. 1865 Handelsbetj. Søn

Larsen, Amalie f. 1867 dtr.

Didriksen, Kristian f. 1863 Sømand søn

 

1885

Wetteland, Iver, f. 1805 Høgsfjord Arbeidsmand

Bertha f. 1803 Strand

Jorine f. 1849 Hægsfjord

 

1885

Johannessen, Lars, f. 1850 Tysvær Matros

Bertine, f 1854 Tysvær

Daniel f. 1876 Tysvær

Gunda f. 1878

 

1885

Pedersen, Peder, f. 1807 Trondheim Sømand

Johnsdtr., Guri f. 1828 Vikedal Tjenestepige

 

             Gammel og ny tid. Den gamle tredisken med skuffer i gjør fortsatt nytten, men har fått et påbygg av glass oppå. Moderne kassaapparat, elektrisk vekt og kjøledisk, preger interiøret. Frukten ligger delikat i en kurv på disken, En eske med varer er pakket og klar til utkjøring. To smilende kunder prater fornøyd med ekspeditrisen.

 

1894

Østinius Kleiberg, 42, skibsbygger, støberiet

Marie, 45

Dorthea, 16

Theodor, 14

Kristine, 12

Olga, 8

Oskar, 6

udeskseiet fra Støbeiet for ¼ aar siden nu uden arbeide 1895

 

1894

Hans Lode, 41, bagermester

Johanne, 45

Elen18

Johanne16

Ludvig, 14

Marie, 12

Ommund, 9

Harald, 1

Hans var bagermester, sønnen Ludvig var mekanikuslærling og i 1898 seilte han med SS ”Snefond”

Otto Bø, 16 lærl.  nylig kommet til byen i 1898 og bodde med familien.

 

1894

Torger Meling, 46, tømm. F. Høgsfjord.  Kom fra Amerika for 2 måneder siden,

Berte, 53

Berger, 12

 

1898

Nils Nilsen, skomagersvend

Wilhelm Olav Martin Nilsen f. 5-4-1895 Nykirken, Bergen død her 24-10-1898 tuberkulose.

 

1898 - 1902

Selma Theresia Norland, f. 1870, enke, sypike. Selma averterte i avisen i 1902 at hun var tilflyttet Slagter Øglends Murgård i Pedersgata 14.

 

1898 Johan Larsen, 21, sjauer hos Racin

Anna 23

 

1898

Nils Nilsen, 29 skom. Ikke udlært – hos Olsen

Elisa 27

Johan 10

 

1898

Helmik Olsen,  47  - manden er på Malde, konen og børnene er i byen, kom nu i nov.

Amalie 42

Hilda 10

Birger 6

Gunda 3

Helmik var i militære på Malde - "Madlamoen"

 

        Her ser vi kjøledisken med melk og fløte i kartong, foran disken er hylla som kundene kunne sette handlevesken på mens de fylte den med varer. Hyllene er fylt med daglilivets varer.

 

1900 bodde det 15 personer i 3 leiligheter, mens det for 25 år siden bodde 25 personer i 3 leiligheter.

 

1900

Thore Osmunsen, f. 1948, Fossan,  tømmerm. snikker

Karine  f. 1851 Rennesø

Kornelius f. 1876 Høle

Tobias, f. 1878 Høle

Marie f. 1880

Selma Theresia Norland f. 1870, enke, syerske. Leieboer.

 

1900

Paul Fløgstad, 1875, Sauda, bakermester

Ingeborg f. 1873

Samson f. 1899

Ane Aanensen f. 1843, Ogna enke,  opholdes av T. ? leieboer

 

1900 1901

Ole Wersland, f. 1867 Berkrem, paa skibsbyggeriet ved Stavanger Støberi & Dok13,20 kr pr uge

Marie f. 1872 Sauda

Sigvart f. 1888 Berkrem

Olaf f. 1891

Inger Olsen, f. 1875, Sand, sygepleierske. leieboer

 

1900

Reinert Nilsen, skibsfører

Inger Nilsen f. 1870 død 1900

 

1901- 1902 Ane Aanensen, 53 enke arbeiderske, fattig

 

1901 Inger Olsensygepleier

 

1901 B. Lundes, (paraplymagerforretning) værksted.

1901

Paul Fløgstad, 25 bagerm.

Gunborg 27

Samson 1

 

1901

Thore Brathetland, 50 tømm.

Karine 52

Kornelius 24 tømm Aktiebryggeriet

Tobias 22 tømm.           ”

Marie 19 sypige

 

1902

Osmund Brathetland, 27 tømm.

Anna 28

Kornelius 4

Karoline 2

Thor 1

Et barn døde i mai – før de kom hit?

 

1902

Carl Olsen, 52 bager og handelsm

Ingeborg 48

Jenny 13 krøbling                                                            

 

1902

Knud Knudsen, 29 skomagersv kom hertil fra Sand i mai -hos  Holgersen

Bergitte 29

Karoline 3

Sverre 1

 

1902

Gjessine Bang, 49 enke, arbeiderske, frihandel

Henning 15, hjemme

Gurine Osmundsen, 77, enke, moder, handlende

 

1901

Osmund Helland, tømm.

Laura Kristine Helland f. 16-12-1899 død 23-4-1901 – dødsted Askøy Rennesøy, bopæl Pedersgt. 49

 

             En ung jente har handlet litt i en pose.  Bak disken står Nikolai Svela.  I hyllene på veggen gjenkjenner vi en del varer. Hermetikk - fiskeboller på øverste hylle.  Ellers ser vi Sanasol, Ideal flattbrød, og syltetøyglass, rosiner, sennep og ketchup, Colgate tannkrem og Lipton te.  Sigaretter, Tidemanns gul og rød tobakk og Petterøes blåe "badler" var en del av utvalget.  Det var nok slutt på kaffe i løs vekt, for det ligger mange poser ved siden eggekartongene.  ,På disken ligger boksene med makrell i tomat og Sunda og Ha På pålegg lett tilgjengelig.

 

1902 - 1905

Martin Frøiland, 48 bager 

Marie 43

Dina 18

Matheus 16, bagerlærling hos Idsø

Margit 11

Johan 9

Trygve 7

Casper 6

Marthea 4

Josias 2

Martin hadde sluttet hos A. Idsø  har gått ledig, han var adventist, fattig i 1905. Hos O. Stangeland nu hos Johannesen.

 

1902 og 1904

Jakob Jakobsen Lura, 44 enkemann, Bager uden borgerskap kom fra Sandnes, reist til Rennesø 1905

Sigurd 13

Agnes 10

Ruth 6, syg fri fra skoen et år

Malen Jakobsen, 30 husholderske

 

1903

Lars Tollefsen, 58 rebslager – stvgr reberbane ikke 1904

Kristine 55

 

1903

Osmd. Brathetland, 28, arb Mauritsens lysfabrikk

Kornelius 5

Karoline 3

Thor 2

 

 1903

Gurine Bang, 50 enke, 

Henning 6

 

1903-  1914

Andreas Lind, 35, bager arbeider lidt for seg selv – bager – småkager og går og selger selv.

Sikke 34

Hans 8  - 1912, Kjøregut hos dr. Scholl

Agnethe 7

Lars 6

Anna 3

Svanhild 1

Nelly 1911

Andreas og Sikke fikk stemme ved valget i 1903 på grunn av at Andreas hadde en inntekt over kr 300 i året.

 

1904

Emilie Hetland, enke 38 fabr.

Karen 20 syerske

 

1904 -1906

Alfred Andersen, 40 enkemann, tobakspinder hos Gundersen

Oskar 17,  har vært på Island 

Petra 15 

Jenny 12

Karoline – handlerske

Jakobine 45 1906 – Kan Alfred ha giftet seg på ny

 

1904 

Bjørn Samuelsen, 47  ?? paraplymager, før Pedersgt. 109

Kristine 53

 

1904

Ruth L. Jakobsen, f. 1898 Fredrikstad, død 11-7-1904 – bagers dtr.

 

1905

Eilert Nilsen, løsarb.

Inger Nilsen f. 1856 Berkreim død 1905

 

                Butikklokalen var delt i to.  Den største delen var kolonialbutikk, den andre og minste parten var fiskehandel.  Der var det kjølig, med fliser på veggen.  På disken ligger det bøkling og røykemakrell.  På veggen henger tavlen med oversikt over varene.  De hadde.: Salt fisk, fersk torsk, fersk sei, seifilet, røkefisk, røkesild, røkemakrell, bøkling og makrell.

 

1906

Johan Johnsen, herm.arb       f. 1875

Anna tomine Olsen                  f. 1878

Kristoffer                                 f. 1906/07

 

1905  Marthe Birkeland, 24 på Stavanger Meieris udsalg

 

1905  - 1906  Emilie Hetland, 40 fabp. Ugift

 

1906

Kristian Kristensen, 20, arb N.B. Sørensen kultomt

Karen 21

Anna 1

 

1906   Anna Solberg, 24 butikj. – Stvg meieris udsalg her.

 

1907 - 1913

Jakob Nilsen, 58 bøkker  Stvgr smørfab.

Ane 53 år - i 1912 syg i et år sengeliggende

Karl 16, arb Bjelland

Nelly 13, 1912 syg

Både Ane og datteren Nelly var syge i 1912.

 

1907 -1908

Emil Eriksen, 35 fyrb. F. i Sverige,  S/S Ansgarius – S/S Heim  avmønstret i Kjøbenhavn i mai og har ikke hørt fra ham siden -

Anna 23

Hedvig

 

1907

Ingeborg Mikkelsen, 28 syerske

Sverre 5

 

 Fra 2009, hus nr 49, 51 og 53. ATK

1907

Johan Johnsen, 31 herm arb. Rønneberg

Anna 27

Elisabeth 5

Marie 3

Jenny 1

Kristoffer f. 1906

 

1907 

Kristine Olsen, 58 enke . fattig

Tanderup Johan Olsen, 27, fyrb. S/S Rogaland har kone og 1 barn et annet sted

 

1907  Anna Solberg, 25 butikj. Stvgr  Meieris udsalg

 

1908

Emil Alexius Eriksen, fyrbøter          f. 1871

Anna Nilsine Nilsen                             f. 1883

Edny Asta                                           f.1908

 

1908 Karl J. Petersen, f. 1855, Stockholm, urmager. Ble funnet død ved – antagelig – sig i hjel.

 

1908 1909

Nicoline Jakobsen, 48

Amanda 23, fabarb. Stvgr Sardine

Sine 18, fabarb

Inga 15, fabarb

Idius Jakobsen 24, arb – cementvarefab.

Betzy 20, hj. sylære

 

1908 – 1910

Osmund Egeland, 33 kjedelsmed Støberi & Dok

Maren 36

Thormod 2

Olga 1

Osmund 1908

Karen Egeland, 67, moren underholdes her

 

1908 - 1913

Johan Johannesen Jaasund,  68, arb dok

 

1908

Bertha Rasmussen, 54

Kristine 26 fab

Ragna 19, gift flyttet i løpet av året.

Johan 1

 

1909 - 1918 71 år  Marie Hansen, 63, frihandel

 

1909 - 1918 56 år  Olava Aanonsen, 48-- skilt 1914, frihandlerske

 

1909

Ingebret Hansen, 35 snekker fra Bergen

Elise 27

 

1909 -  1917

Ole Lode, 72 gartnerarb. Død 1910

Ane 69 år

sønnedatter Johanna 8, 1916

 

 

1910 - 1916

Lars Olsen Lode, 34 stenarb enkemann. i 1912

Anna 35 død 1912

Agnes 10

Margit 9

Johanne 6

Olaf 3

Lars hadde 2 barn på Josefinestiftelsen og 1 gut på Waisenhuset

 

1910

Gunnar Johnsen, 71, kjedelsmed støberiet

Ane 58

Gunnar 21 fyrb

 

 Fra baksiden hvor det var bakeri og verksted før i tiden. 2009 ATK.

 

1911 - 1912

Ingvald Nilsen, 29, dunkebødker, i Amerika fra 1910

Anna 31

Frank 3

Ingvald 1

 Ingvald var bøkker og  lagte dunker, eller tretønner.

1911 Rakel Sjursen, 40 enke fabarb. Skal reise til Amerika 1910

 

1913 - 1919

Petter Karlsen, 30 løsarb

Rakel 28

Sofus  f. 1910

Else f. 1912

Peder  tv. F. 26-4-1913 død 29-8-1913 kikehoste

Einar  tv. F. 26-4-1913 død 23-9-1913 bronkit

Einar  f. 29-8-1914 død 27-1-1915

Peder f. 1916

 

1914 -1918  Elonora Ulfeldt, 48 strikkerske/syerske 1914 syr hjemme

 

1914-1915

Johan Andreas Pedersen, losse arb.

 

1914 - 1918

Ellen Olsen, 50 enke, væverske, rengjøringskone

Thoralf 15 kjøreg.

Jenny 14 – ute i tjeneste 1916

Bjarne 9

Anton 8

Elisabeth 20

datterdatter Herdis 1

Tandrup Olsen, fyrbøder, nevnt i 1914, kramhandel i 1917

 

1915 Ingeborg Johnsen, 39 fabarb.

 

1915 1916

Taver?? Olsen, 36 fyrbøder

Kristina 37

Anton 13

Thorvald 7

Konstanse 6

sønn f 1915

 

1916 Kristine Olsen Munda, 62 enke

1916-17 Karl Hafsø

1916-1919

Marie Halvorsen, enke

Hanna Halvorsen, arb.

Halvor halvorsen, sjømann

 

1918 Ole Johan Iversen, platearb.

Elisabeth Iversen,

 

1918 Ellen Hansen

 

1919 -1922

Langaker, Borghild f. 1884 Bergen enke. Handel

Jakobine Edit f. 1907 Bergen

 Borghild f. 1909 Bergen

Harald f. 1911 Bergen

Else f. 1914

Olga f. 1916 Bergen

Liv f. 1918 Bergen

 

1920-1921

Haarenæs, Aagot f. 1903 Sulda,l bevertningsdame

 

1920 -1922

Taraldsen, Sigurd T. f 1893

Aasta Marie f. 1898

 

1920 - 1921

Olaus Østebø, død ca 1920

Inger Olava Østebø.


1921-1932

Fritz Jensen, 28-4-1884, kjøbmann

Benny Olava, f. Henriksen, f. 1891

Gerd Rigmor, f. 22-9-1920

Fritz, f. 1-5-1922,

Fritz handlet med frugt, tobak og cigarforretning  og koloniavarer en detalj.

Hvor lenge familien bodde her er uvisst, men i hvertfall er de nevnt her til 1932, da barna gikk på Johannes skole. Da barna ble født bodde

familien i Johan Thorsensgt. 67 og hadde utsalg her.  Senere mens barna gikk på skolen bodde de her eller i en periode i Opheimsgata.

Rundt 1932 flyttet butikken til Pedersgata 39 og kalte seg Fritz Jensen Eft. A/s

legg lenke-----------

 

1930-1937 Martha Nordby, f. 18-8-1868, fabrikarbeider

1938-41 Karl Knudsen, f. 28-11-1902, assistent

1942-56 Anna Sola, f. 24-9-1912, hermetikarbeider

 1942-52   Selma Sola, f. 28-3-1908?, fabrikarbeider

 

Jeg har ikke opplysninger om de som bodde i årene mellom ca 1920 og 1940.

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla