Bildet er fra 1910 og det er såvidt en kan skimte det bak stolpen. Det er hus nr tre på venstre siden. 

Dette og neste bilde er fra Axel Leversens samling

Br.nr. 1723

51 m²

 

      

Huset ligger på høyre side rett før en kommer til krysset med Normannsgaten. Det er bygget vegg i vegg med naboene. Det var et hus med to etasjer og to leiligheter, med butikk i underetasjen. På et bilde fra 1910 ser det ut som om der er en trapp på fortauet, men i 1920 er fortauet så godt som ryddet for utvendige trapper. I dag er det et stort butikkvindu med dør til høyre. Det har et stort vindu mot gaten i annen etasje. Underetasjen er oppført i mur, mens resten er i tre.

Fra 1920.

Eiere:

1875 Skjøde fra Peder Olsen til B. Røiland på byggetomt.                                                   

1878 Fra B. Røiland

1894 til Christian Tønnesen

1894 til Ole Lie

1897 til Malene Thime

1900 til Rasmus Forsmark tinglyst i 1905

1942 til Oskar Hansen (f. 1890)

1943 til Peder A. Pedersen (f. 1892)

1946 til Einar Kleppe

1956  Øystein Balle

 

Næringsvirksomhet:

1885 Sophie Johnsen Lie, handlende muligens kolonial.

1898 – 1942-- Hanna og Rasmus Fossmark, kolonialhandel

1955  Lysrør A/S - reklame.

 

Folk i huset:

Der det er hjerterom er det også husrom.

Det kan stå som motto for folkene i dette og mange andre hus. Her ser en at både den ene og den andre familien har rom for sin nære familie.

 

1875-18—

Christian Tønnesen,

Malene Thime.

De er sannsynligvis foreldre til Sophie f. 1850 og har vel bodd her.

 

1885-1894

Lie, Ole Johnsen, f. 1855, matros død 1922

Lie, Sofie Tønnesen,  f. 1850, Bakke, huseierske død 1924

Johnsen, Joakim f. 1881 Søn (f.1873)

Johnsen, Torvald f. 1882 søn

            Bare Sofie og barna var til stede i 1885 da folketellingen ble gjennomført. Hun eide huset og drev handel. Da Ole døde i 1922 sto det: Min kjære mand, vor stedfar og onkel. Det tyder på at Sofie hadde vært gift tidligere. Da Joakim ble døpt i 1881, ble det opplyst at han var født i 1873. Foreldrene var Enok Johnsen Lie og Karen Sophie Tønnesen, Sirnæs. Blant fadrene var Malene Tønnesen. Hun var sannsynligvis mor til Sophie.

            Blant huseiere finner vi en Christian Tønnesen og en Malene Thime. De er meget mulig foreldre til Sophie, for de selger huset til Ole Lie.

Sophie døde i 1924, da ble hun kalt mor og pleiemor.                      

           

1887

Jonas Jonsen Lie, Matros

Brita Karine Evensdtr.

Even Jonsen Lie f. 1872.

Denne familien ble nevnt her i 1887 da Even var konfirmant.

Det er mulig at de var i familie med Ole og Sofie Lie.

 

1885 Tønnesen, Tonette f. 1840 Bakke

1885 Vigre, Karen Sofie f. 1835 Handlende

 

1894

Ane Monsen, 44, enke

Thommas, 14

Berget, 7

Johan, Iversen, 28, ug. skom, hos Gjøvåg

 

1898 - 1942

Rasmus Person Fossmark, f. 27-12-1865, Fossand, handelsmann, død 7-3-1947, 81 år gammel         

Hanna Gurina Osmundsen, f. 1865, Veraland, Høle, handlerske, død 11-3-1931, 66 år gammel  

Peder Racin, 4 år f. 1898

Rakkel Fossmark, f. 1835, Fossand, bestemoder.

Sofie Fossmark, f. 23-5-1882 - nevnt her i 1933

Marie 22 tjener, 1901

Gina 30 tjener, 1902-1906

Olga Gramstad 15 tjener 1912 -1915

Gudrun Eriksen 20 tjener 1916

Ågot Nærheim, handelsbetjent 1917-1919

Hustoft, Berta tj. f. 1902 tjener i 1920

        Rasmus var i 1901 betjent hos Brødr. Roth. I 1902 var han uden arbeid nesten hele året – Roths dampsag. Han ble også kalt treskjærer og handelsmann. Han arbeidet tidvis hos Thu vedskjæreri ellers hjalp han i forretningen.  Hanna hadde borgerskap og drev forretningen. Det ble sagt opp i 1909, men butikken ble drevet fram til ca 1942—da huset ble solgt.

Rakkel Fossmark var muligens på besøk i 1900, for hun ble oppført som midlertidig tilstede.

Sønnen Peder fikk utdannelse, i 1916 var han gymnasiast og i 1922 studerte han jus. Rasmus og Hanna hadde tjenestejenter i mange år. Rasmus og familien ble boende i mange år, og flere av slektningen fant et kryp inn her for kortere eller lengre tid. 

           

 

 

 

 

1898-1902

Sjur Halvorsen, 1872, Vats, kjører hos I. Haaland –

Thea Maria Person, 1870, Fossmark, Fossand.

Thea var søster til Rasmus. I 1902 var Sjur på Malde i militære.

1904-1911

 Ane Martha Veraland, 1831, Høle, enke, svigermor, underholdes her, død 1911

 

1904 -1908

Børe Veraland f. 1865, Høle, enkemann, arb.  Støberi & Dok. hustruen døde i desember 1902 etter langt sygeleie – han hadde hatt store utgifter.

Ane var mor til Hanna og Børe var broren hennes. De bodde her sammen med familien.

 

1933-34 Ellen Søyland, f. 23-2-1913, handelsbetjent

1938-41 Anna Melberg, g. 10-3-1921, handelsbetjent

1943 Wognild, Gerhard Margido, sjømann

1944-45 Wilhelm Wallin, f. 9-1-1908, kaiarbeider

1946-47 Pedersen, Peder Anton, 2-9-1892, fotograf

1948-49 Rolf Harry Jorde, f. 4-7-1905, bilrepratør

1951-52 Sigurd Thorleif Andersen, f. 1-5-1947, lokomotivfører

 

1953-56  

Høysæter, Alfred, f. 15-3-1919,  agronom.

Helga Høysæter, f. 18-4-1922, komtorist

 

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. 

 

Nummer 51 klemmer seg sammen mellom sine større nabohus. 

Dessverre skjuler treet litt av huset. 

ATK 2009 

 

Panteboka.

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla