Bruksnummer 1206                                             ATK 2009

100 m2

 

25-4-1861       E. Endresen, tomt og nyoppført hus

1865-1894      E. Gunvaldsen br.nr 1207

1915                Ole Østvolds hus fra april

1920                J.F. Johnsen

1943                W.K. Danielsen

                  Kahlid Munir huseier en periode (ukjent når)

1985-1990      Einar Anfinsen og Ingunn Eikelid

 

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

1914 –             J. F. Johnsen, fisk og delikatesse. Innehaver Anna Danielsen, Wilhelm Danielsen i 1955

1940-1941      Stavanger Elektriske sveis og kjedelregjøring.

1966-1969       Den norske creditbank 1966-1969

1974                Salg av rengøringsmidler

1981-1987       Bruktforretning

 

Folk i huset:

 Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

1865-1894

Emanuel Gunvaldsen, f. 4-8-1828 Halsne sogn, skipper

Kari Hendrikke f. 18-12-1829 Hetland, død 1895

E. Gustav, f. 1855  se Pedersgaten nr 25 og 100

Martin E., f. 31-8-1857

Rakel, f.  1859

Gunvald H. f. 14-3- 1862

Rosemine Gurine, f. 20-7-1864

Emanuel, f. 22-1-1868

Hendrik, f. 6-4-1870 – død 4-6-1894 i Rio de Janeiro.  

Erikke, f. 1872 (Henrikke?)

Rakel Gurine Hansen, f. 1846, tjenestepige i 1865

            Emanuel var ”normalt meget ledig” i 1873. Erik Gustav ble kalt krambogut handelsbetjent. Martin var jungmand i 1875, mens Rakel som var blitt 15 år ble forsørget av faderen i 1875. Det var jo vanlig at barna fikk seg jobb etter de var ferdig med skolen. Ti år senere i 1885 var Martin blitt styrmann, Gunvald var stuert, mens Emanuel og Henrik var kontorgutter. Henholdsvis hos H. Larsen og Joh. Vestly.

1894 var Emanuel 65 år, skibsbygger uden anpløi, mens han året etter kalles skipper uden fartøi og fart.  Henrik var blitt 2. styrmand på ”Freda”.

            Innen 1900 var Martin gift og hadde to sønner. De bodde i Pedersgaten 28.

Se Pedersgaten 25, 28, 100

1898

Ole Olsen, f. 1861 – 2. maskinist på ”SS Fønix”

Serine, f. 1855, Lyngdal

Karen Berthea, f. 1882

Olaf Severin, f.1886

Rasmus, 9

Bernt, f. 1890

Kasper, f. 1892

            Familien bodde i Bredbakken 21 i 1900.

 

1898   

Julius Hansen, f. 1864, Egersund, matros

Josefine, f. 1873

            Innen 1900 var de flyttet til Privatgaten 10.

 

1900 --

Bertel Svensen, f. 20-8-1858, Hetland, skomagermester.

Marie, f. 8-7-1869, Lindås

Beate, f. 15-6-1885

Jan, f. 1886

Ragnhild, 17-1-1887

Bernhart, f. 1890

Regine, f. 1892

Gudron, f. 26-11-1898

Laurus, f. 1877, matros sømand

Theodor, f. 16-12-1899, død 16-3-1900, kramper

Therese, f. 28-11-1900

Mandius, f- 1902 døde 6 uger gammel 7-3-1902

Sven Martinius, f. 1903 døde 24-3-1903 3 uker gammel

Bertel, f. 27-8-1905

Marie, f. 21-40-1906

       Innen 1910 var familien flyttet til Løkkeveien 82.

   

 

1900

Regsius Lie, f. 1866, Berkrem, løsarbeider

Rakel, f. 1874, Fossand

 

1902-1903

Maria Pedersen, f. 1875

Erling Martinius, f. 8-2-1902 død 17-4-1903

Da han ble døpt:

Far ungk, Mekanikus John Opsal,f. 1879 i Bakkegt.

Mor bodde i Pedersgt 53.

 

1903 - 1907    

Bernhard Høgeli, f. 29-9-1859,

 Ane Malene, f. 2-2-1867, Thime

 Berthea, f. 1-4-1903

Thora Rosine, f. 26-9-1907

Bernhard var 2. maskinist S/S Tunge, seilt med  Langfond – Sverre – hos John G. Myhre i farveriet 1907. Malene fikk stemme ved kommunevalget i 1904. De var flyttet til Pedersgaten  hus nr 47 innen 1910. De bodde i Brødregaten 13 før de kom hit.

 

1903

2 fabrikpiker

1904 + 1905   

Ane Nilsen, 70, enke, fattigkassen

Amalie, 32, døde 14-9-1906, 33 år gammel  syg ugift, datter  

 

1906

Kristine Olsen, 73, enke, av fattigkassen

Ingeborg, 1873, fabrikarbeider pige, Hos Houge Thiis, datter

Ingeborg bodde i Pedersgata 56 i 1900

 

1907 ikke

Thore Johnsen, 60 enkemand, løsarb.

 

1907 Markus Molde, f. 5-12-1872, matros S/S Uller kom fra Valevåg

Marie, f. 3-1-1875, Time

Borghild, f. 29-7-1907

Alfa, f. 25-12-1908.

Innen 1910 var de flyttet til Fjeldsmauet 9.

 

1908

Nils Nilsen, f. 3-4-1872, tømmermann

Sina, f. 721878 Hovsherred

Ellen, f. 10-3-1899

Ingrid, 2-4-03

Georg Eig, f. 11-11-1905

Nanny, f. 28-4-1908

            Innen 1910 var familien flyttet til Hjelmelandsgaten 32.

 

1908

Grethe Eig, 21, fabrikarbeider pige. Hos Bjelland

 

1909 - 1914 huseier

Josef Pisani, f. 19-8-1832, Bergen, 65, gipsmager

Matilde, f. 12-11-1847, død 18-8-1913

Miranda, 3, pleiebarn uden godtgjørelse. Ikke her i 1911.

Sofus Pisani, 34, feier,  kun  i 1911. Kom fra Amerika reist til Bergen 1910 kan intet bestille.

            Husleie 180,- kr i året i 1910.

 

1910--1913

Fredrik Wilhelm Olsen, f. 26-9-1874, skomager              

Eugenia Margrete Fagerstrøm, f. 20-9-1865

Ingrid, 18 år

Alexander – datter? F, 28-3-1901

Gudrun, f. 26-4-1905

Einar, f. 25-3-107

Valdemar Fagerstrøm, f. 6-10- 1910

            I løpet av 1910 kom de fra Vaalandgt 7.

 

1910

Marie Johnsen, 22 fabrikpige.

Inger Johnsen, 20 fabrikpige.

 

1910

Alfhild Pettersen,

Hun er nevnt da hun ikke hadde hentet en på posten. Så hun har nok ikke bodd her lenge.

Når posten ikke fant rett person, så aventerte de og ga beskjed om at det var noe de kunne hente på postkontoret. Alvhild har nok ikke

bodd lenge i Pedersgaten, siden de annonserte at det lå en pakke til henne. Aftenbladet 1910.

 

1910-1911

Adolf Ludvig Henriksen, f. 14-8-1884, Kjøbenhavn, hermetikarbeider/ tømm

Olava Bjelland, f. 21-9-1886, Haugesund

De betalte 96 kr i årlig husleie i 1910. De bodde på kvisten.

 

1912

Ole M. Andersen, f. 1-2-1857, Skudesnes, forhenværende lods

Johanne Pedersen, f.10-8-1858

I 1910 bodde de i Skudesnes med to sønner.

 

1914-1915

Leonard Fagerli, sjømand

Leif, f. 1902, sønn

 

1914

Giovanni Pisani, f. 22-4-1878, Trondheim, fabrikarbeider

Hanna, 1961880, Foldøen

Anton, f. 146-1899

Georg, f. 205-1904

Valentin Valentinsen, 15-10-1897, Jelsa. pleiesønn

De bodde i Støberigt. 4 i 1900. Valentin bodde på Bethaniastiftelsen i Waisenhusgt 39 i 1910.

 

1915

Johan Pedersen, f. 12-11-1881, løsarb

Sara Bertine, f. 22-2-1880

Elvin Bertram, f. 19-8-1909

Johanna, 2 år

De bodde i Nedre Dalgate 19 i 1910.

 

1915

Einar Pettersen, 24 sykkelmager arb for seg selv

Kristine, 24

 

1915 Hans, 24 kjører

 

1915  Bertha Wilhelmsen, f. 22-10-1852 døde 1915, enke, hjerneslag.offentlig understøttet.

Hun bodde i Bagergata 6 i 1910.

 

1916 Petra Grødem 20 tj. Syr hjemme

1916 Kristen Grødem, 25 frugthandel, handelsmann

1916 Amalie Helland, 24 år syr hjemme

 

1916

Einar Middelton, 40 kontrollør hos Nic.  Wesnes.

Kone og tre barn i Sandnesgt.

 

1916-1919

Hans Halvorsen, Fiskeoppkjøper

Ingeborg Jakobsen,

Hans Mørk, f. 1919

Lilly Marie, f. 1917

 

1916 -1969--

Johnsen, John Falk, f. 1886, død 23-7-1922, Kjøbmann, delikatesseforretning  

Anna A. f. Sivertsen f, 1888  ----------- gift med Wilhelm Danielsen   se nedfor.

Olaf Falk, f. 1912, handelsbetjent I 1935

Astrid Erikka, f. 23-12-1914, død 7-4-1917 av maveonde.

Grethe Lyse, 18 år - 1916

Bertha Ulshagen, 19 tjener, 1916

Andreassen, Emma, f. 1901 Vanse, tjenestepige 1918

Helga Tvedt, tjener i 1918-19

Solveig Flesjå, f. 28-7-1912, tjener i 1936-38

Ester Fiskå, f. 6-4-1929, Strand, hushjelp. i 1945-49

Marier Skartveit, f. 10-2-1902, tjener i 1949-50

 Jeg er litt usikker på om disse jentene var tjener hos familien Johnsen.

Aftenbladet 1916

                                

1916-1950

Sivertsen, Aline f. 9-11-1855 Vanse, enke, renhold,

Anna Sivertsen, f. 4-4-1888, handelsbetjent

Peder Sivertsen,, f. 7-3-1891,  mekanikus  

De bodde i Skolegata 5 i 1910. Aline var svigermor til John Johnsen.

Aline ble innvilget en årlig pensjon på kr 300,- i 1925

 

1917-1922   Næsheim, Wilhelmine f. 1882 Nærbø. Hermetikarbeider, ugift

 

1917 - 1919 Leonard Malmin, f. 1885, rørlegger/chaffør  -----------

1925 Aftenbladet 

1928

Wilhelm Vaula, f. 1885, maskinist

Anna Amanda Sivertsen, f. 1886

Ellen Kristine, f. 1928

1920 Aftenbladet 

1931-1950

Wilhelm K Danielsen, f. 23-7-1885, maskinist, død 20-9-1950

Anna Danielsen, f. 4-4-1888, død 12-4-1960, 72 år gammel,  handlende - Hun var enke etter John Johnsen, de ble forlovet i 1924, de feiret sølbryllup i 1949

Kristian Danielsen, f. 7-2-1910, kontorist

Ludvig Danielsen, f. 9-3-1913, verkstedarbeider

Sigurd Danielsen, f. 5-12-1919, murer repratør

William Danielsen, f. 9-12-1915, murerlærling 

Ellen Kristine Danielsen, f. 1928

 

       

 

1936 Aftenbladet 

 

1921 Aftenbladet.

1948-69

Håland, Erling, f. 11-1-1920,  lokomotivpusser

Ellen Kristine , f. Danielsen, f. 1928

 

1958 -1969

Trygve Olsen. f. 23-5-1905

Jan Trygve Olsen, 30-8-1940, verkstedarbeider

Turid Helene Olsen, f. 21-3-1945

1938 Aftenbladet 

 

1956-1960

Einar Moberg, f. 30-11-1928, murer, død 1973

Ingebjørg Johanne Mosti, f. 15-4-1932, Os v- Bergen

De giftet seg i 1855

Åse Moberg, f. 29-12-1934, restauranthjelp

 

1958

Egil Rune Rage,

 

1960

Kåre Johan Zachariassen, f. 30-5-1930

 

1962-

Martin Andreas Mølstre, f. 7-2-1933

Anne Mølstr, f. 9-4-1934

 

1969

Bjørn E. Pedersen,

Anna Solveig Pedersen,

 

1977-78 

Bjørn Audun Knutsvik.

Berit Hamra

De bodde i 3. etasje.

 

1985-1990

Einar Anfinsen, f. 1962

Ingunn Eikelid, f. 1967

Bjørg Jeanette

De bodde på toppen og hadde bruktbu nede, senere etablerte de et gatekjøkken.

De drev også et lite pensjonat som ble kalt Dino.

 

1985?

Elisabeth Anfinnsen, søster til Einar Anfinsen bodde her en kort tid.

1989

Chluba, Heidi E.

Michaelsen, Tor O.

Rasmussen, Gunn D.

 

1998

Hognestad,

Korsell,

Lehtokari,

Molvik,

Petersen,

 

Ved valgene kunne en hente lister i butikkene.

Antakelig hadde de lister etter hvilket parti de støttet. Aftenbladet 1937

Aftenbladet 1974. 

 

 

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla