Pedersgata 55

ATK 2008 

 

Br.nr. 1189

100 m²

 

Eiere:

1858    fra T. Gundersen

1858    til Isak Berntsen skjøte tinglyst i 1874, bodde i Egersund.

1874    fra Isak Berntsen

1874    til Gurine Aalgaard

1898    til John Kjølvik

1912    til Ole Andersen Nali

1914    leiekontrakt av butik til Ole Østvold for 5 aar

1918    til Ole Østvold

1934    til Karoline Østvold

1951    til Anna Danielsen, skifteskjøte.

                       

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950, og Folketellingene. Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

 

1874-1898      Gurine Aalgaard, småhandel

1898-1910      John Kjølvik, skomagermester – butikk og verksted

1908-1910      John Kjølvik, – fotograf

1912 – 1916    Ole Mathias Andersen Naly, en liden isenkram

1914-1951      Pedersgatens basar, -«15 øres basaren» – Ole Østvold

1955-1963      Festsangsentralen, aksidenstrykkeri, Trygve Johnsen

1968                Antikviteter

1968                Smykkesenter

1972-1974      Norsy symaskiner

1984-1992      Karlsens frukt og tobakk, Helge og Solveig Karlsen

2000-2011      galleriet - Gunnar Tønnessen - Galleriet ble startet i 1990, den gang i lokaler på Madlaveien. Utstillte kunstnere har stort sett                   vært  internasjonale,noe som har vært en profil Galleriet har hatt i alle år. Etter ca 10 år på Madleveien flyttet galleriet til Pedersgaten, som ble tilholdsted i de neste 10 årene. I 2016 flyttet Galleriet igjen, denne gang til Hillevåg,  med adresse Hillevågsveien 18.   http://gtgalleriet.com/

 

2010                Stavanger tannteknikk AS

 

I Stavanger Aftenblad er det funnet en god del annonser fra de forskjellige firmaene. De er spredt rundt om.                    

1920 

Folk i huset:

 Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

 

1865 3 leiligheter, 18 personer

1875 4 leiligheter, 15 personer

1885 2 leiligheter, 8 personer

1900 3 leiligheter, 13 personer.

1910 3 leiligheter, 15 personer.

 

Første tegn på liv i huset.

 

1861

Serine Sivertsdtr. Klepp

Thea Juliane Berntsdtr. F. 1861 hun døde 2-3-1861, da var hun 8 uker gammel av strubehoste. Hun var uegte barn av pige Serine Sivertsdtr. Kleppe, og skomager Bernt Tønnesen Sæland. Thea var hjemmedøpt. Adressen ble oppgitt som Sankthansvolden nr. 1189. Det bruksnummeret tilhører hus nummer 55 i Pedersgaten, så det var nok her moren bodde. Jeg har ikke funnet foreldrene i folketellingen for 1865.

 

1865

Svend Svendsen, f. 1813 Sand Bødker,

Gunhild Gurine Gundersdtr. f. 1822 Mandal,

Karl Svendsen, f. 1845 matros,

Gabriel Svendsen f. 1846,

Inger Gurine Svendsen f. 1850,

Svend Svendsen f. 1855,

Ole Martinius Svendsen, f. 1865, Kins prg. (Kinsarvik)

            Familien var flyttet til Øvre Blåsenborg 6 innen 1875.

 

1865

Peder Johnsen, f. 1823/1835 Jelsa, matros,

Martha Serine Tormodsdtr. f. 1829/1855? Rennesøy,

Johan Pedersen f. 1854, Hetland prg.

Bertine Pedersdtr. f. 1857,

Peder Martin Pedersen f. 1864

            Denne familien var flyttet til Øvre Dalgate 5 innen 1875. Fødselsårene på foreldrene avviker ganske mye fra folketellingen i 1865 og til 1875.

 

1865

Tobias Pedersen, f. 1823, Nærbø, Haa, bødker,

Olene Andersdtr. f. 1834,

Adolf Severin Tobiassen f. 1851,

Emilie Tobiasdtr. f. 1854

            Familien var flyttet til Strømsteinen inne 1875.

 

1873

Johan Johansen, f. 1823, Kvinherda sogn, tømmerm/sjømann skonnert ”Fremand”?

Inger Johanne, f. 1841, Hjelmeland

Bolette Sirine, f. 1861, Vigeland prg.

Johan Andreas, f. 1862, Vigeland

Inger Johanne, f. 1864, Vigeland

Johannes Severin, f. 1867, Vigeland

Peder Emil, f. 1868, Hetland

Karoline, f. 1871 Stavanger.

            Denne familien har bodd noen år i Vigeland, bare det yngste barnet er født i Stavanger i 1871. De bodde her i 1873, men var flyttet til Holmen 2 år senere.

 

1873

Johan M. Nielsen, f. 1835, handelsm., Bergen

Gunhild/ Gurine Aadsdatter, f. 1833 Bergen?

Anne Marie Svarts, f. 1865, Bergen, pleiedatter.

Martine Møller, 23 tjenestepige, Sveen

            Familien var flyttet til Pedersgaten 66 i 1875. Se der.

 

1874 -1898

Gurine Torkelsdtr. Aalgaard, f. 1836 Bjerkrem, enke, smaahandel

Berthe Elise Benjaminsdtr. f. 25-7-1866, Frue Hetland

Hanna B. f. 23-1-1868, f. Frue Hetland

Sofie Wilhelmine Benjaminsen. f. 1870

Rasmus Benjaminsen. f. 1871

Helene Serine Torkelsdtr. F. 1847 ugift – søster

Josefine Salvesen, 28 år, -1898

Berta Olsen, 26 år, - 1898

            Gurine Torkelsdtr. Aalgaard bodde her i årene fra 1875 til 1898. Hun kjøpte huset i  1874 og solgte i 1898. Gurine drev med småhandel.

Gurine var gift med skipper Benjamin O. Aalgaard, men var blitt enke innen 1875.

Sammen med henne bodde en ugift søster. Torkel Torkelsen var sannsynligvis en bror. Han og kona bodde her i 1875.

Jeg finner ingen av Gurines familie i 1900.

1921

1875

Torkel Torkelsen Ivestad, f. 1839 Birkrem styrmand

Malene Nilsdtr. F. 1842 Birkrem

Han bodde i Amtmandssmuget 8 i 1885.

 

1875

Tollef Nilsen, f. 1841 Høiland, skipperborger

Albertine Sofie Nilsen f. 1844

Gustava Kristofa, f. 1870

Marie Natalie f. 1872

Albertine Sofie f. 1874

Elisabeth Olsdtr. f. 1855 Klepp, tjenestepige

Han bodde i Bredbakken 24 i 1885.

 

1875

Tørild Tostensen, f. 1841 Lund, sypige

 

1885

Knudsen, Ingebreth f. 1856 Søfarende

Anna f. 1860

 

1885

Hognestad, Andreas f. 1855 Styrmand

Olava Malene f. 1862, Finnøy

            De bodde i Bratteberggt 3 i 1900, og hadde fire barn.

 

1894 – 1895

Andreas Brummeland, 29, handelsbetjent, hos Marmburg

Sofie, 24 (Laura?)

Johan, 1

 

1896

Thomas Thorkildsen, f. 1849, skipperborger.

Regine Thommesen, f. 1855

Thomas, f. 1-11-1896

 

1898-1899 

Wilhelm Johnsen, 28, matros – bark «Rakel»

Josefine 27

 

1898-1899

Gabriel Pedersen, f. 1852, søhusmand, Møllers fabrik

Karen, f. 1856, Helleland

Peder, f. 1886

Svale Birkeland, f. 1816, Helleland, Karens far bodde sammen med de.

De var flyttet til Banevigsgt. 14,  innen 1900.

 

1898-1899

Andreas Svela, f. 1847, Bjerkreim, bagersvend, Dampbageriet

Gurine, f. 1848, Ogna

Ingolf, f. 1885

            Familien var flyttet til Skolegt. 16 innen.

 

1898- 1900 -1909

John Kjølvik, f. 13-3-1872, Jelsa, skomagermester død 21-6-1935, 63 år gammel ----------------------

Olava Kristine Torstensen, f. 23-7-1871, død 12-11-1937, 66 år gammel. hun kom fra Pedersgata 127.

Trygve, f. 14-1-1895, død 19-3-1979

Osvald, f. 8-12-1897, død 31-3-1963

Grethe, f. 22-2-1898

Olga, f. 17-6-1899, død 23-9-1899 tvilling

Johan, f. 17-6-1899, tvilling

Anny, f. 25-6-1900, død august 2002

John, f. 4-1-1904, død 30-9-1983

Erna, f. 4-4-1906

Olav, f. 8-2-1908

Toralf Knudsen, f. 3-11-1900, pleiesønn

Gjøri Engvals, f. 1883, Skjold, tjener, steller i huset i 1900

Anny Tesdal, 17, tjenestepige i 1902

Anna, 20, tjenestepige i 1903

Hanna Helgesen, 18, tjenestepige i 1905

Anna Jensen, 22, tjenestepige i 1906

Martha, 24, tjenestepige i 1907

Bodil Tordis, f. 1914

            John kjøpte huset i 1898. Han var skomagermester og hadde verksted og forretning her. Han hadde 4 svender i arbeid. Jakob la ned skomagervirksomheten og begynte som fotograf rundt 1908. Han ble en av byens store – aktive fotografer som det finnes mange bilder etter. Det er skrevet mye om han. Han bodde også en tid i Pedersgaten --   Søsteren Inger bodde også her. Jakob og familien bodde i Sandsgaten 46 i 1910. Det kommer egen artikkel om han senere.

1923

      

 

1900

Inger Bergithe Johnsen Kjølvik, f. 1862, sypige

Thoralf Godtfred, f. 3-11-1900, tvilling

Dødfødt  jente, f. 3-11-1900

Faren var Knud Steffensen, f. 1861, gift mand, stenarbeider.

Den 11-11-1900 døde Inger Bergithe Johnsen Kjølvik, sypike. Hun døde i Barselfeber. Sønnen Thoralf Godtfred Knudsen, f. 3-11-1900 døde 28-12-1900.

Han var pleiesønn hos Kjølvik den korte stunden han levde. 

 

1900- 1901

Bertel/Betuel Berntsen, f. 1879, Klepp, fyrbøder på Aktiebryggeriet

Taletta Olava Engel Pedersen, f. 1878, Bjerkedal, Forsand, tjenestepige

Birger, f. 22-1-1901

De giftet seg 30-9-1900, fedrene var: Bernt Svendsen, arb. Og Jakob Pedersen, husm.

John Kjølvik var forlover, så kanskje var bruden tjenestepike hos han.

 

1900 - 1902

Jakob Larsen, f. 1873, Kvitsøy, skomagersvend

Ingeborg Pedersen, f. 1877

Gudrun Elinora Marie, f. 15-6-1899

Lars Østebø, f. 23-11-1901

Rakel Malene, f. 10-12-1903

Ingrid, f. 29-8-1905

Jakob, f. 3-9-1907.

            Jakob var skomagersvend hos Kjølvik. De var flyttet til Sandsgt. 46 innen 1910, i samme hus som John Kjølvik.

 

1901

Jakob A. Risvoll, f. 1874, Stord, skomager

Janna K. Danielsdtr. F. 1873, Haugesund

Magnhild J. f. 8-7-1899

Ole, f. 24-3-1901

De bodde i Pedersgaten 48 i 1900.

 

1902 Margrethe Ådsen, 34, arbeiderske

 

1902- 1908

Severin Olsen, 36, Skudesnæs,  fotograf – brommidanstalt - Kongsgaten

Laura, 25,  giftes i mars – kom fra Amerika i nov.1901

2 fabrikpiker 1903    

 

1904 - 1905

Lars Fjermestad, f. 6-1-1851 handelbetjent hos E. Racine, død 27-12-1921 71 år gammel 

Hanna Nilsen, f. 1865 – død 28-11-1906, 41 år gammel   

Tønnes, f. 1888, erindsgut hos N.B. Sørensen

Larina Marie, f. 6-10-1885, hjemme, krøbling

Regine, 31-1-1890 tvilling

Kristian, 31-1-1890 tvilling

Maren, f. 6-5-1900

Bjarne, f. 26--1902

Laurits, f. 19-9-1903

Halvar Sømme, f. 22-11-1904

            De bodde i Normandsgaden 4 i 1900. Innen 1910 var familien flyttet til Vaalandsgate 16.

    

1906- 1909

Bernt Skaraas, f. 24-2-1877, Flekkefjord, Sogndal, blikksl. Formand – ”Fram” Tjaalands

Kristine, f. 6-8-1878

De bodde i Kongstensgaden 51 i 1900, men var flyttet til Karlsminndegate 48 innen utgangen av 1910.

 

1906 Martha, ugift fabrikpige,

 

1906 - 1909

Marie Olsen, 25 syerske, ugift

Thomine Olsen, 23 ugift, syerske

 

1909

Kristian Gulbrandsen Løland, 24, matros – ”Robert”

Elen 24

 

1909

Edvard Wallem.

Han er bare nevnt her da han vant et ullteppe i en basar.

 

1910 - 1912

Bertinius Abrahamsen, f. 13-8-1871, sjømand, matros

Anna Rosløkken, f. 21-9-1874, Kristiansand

Herdis, f. 21-9-1906

Astrid, f. 13-8-1909 – døde 13-7-1911

Bertinius var i Amerika 2 år 1912, ble det opplyst.

B. Clausen? 30  ? i Frelsesarm – ligger her om natten – forretning i Frelsesarmenlokalet kom hit i 1911. Familien betalte kr. 164,- i årlig husleie i 1910.

 

1924

1910 – 1912

Gabriel Sandgren, f. 2-5-1880, død 15-12-1958, 78 år gammel, sjømand, matros

Bertine Marie, f. 10-9-1878, Haus, Bergen

Otto, f. 18-6-1901

Garda, f. 11-1-1904

Alise, f. 10-7-1910

            Familien betalte kr. 9,- i husleie pr. måned i 1910. De bodde i Karlsminnegaten 43 da Alise ble døpt. Gabriel var fyrbøder og i Amerika i 1910.

 

1909-1910

Elisebet Larsen Vesten, f. 25-10-1879, Hjelmeland, enke, strygerske

Alf Johan, f. 17-8-1902

Leif, f. 23-7-1903

Sofie, f. 26-10-1905

Hilmer, f. 7-9-1908

Edit, f. 1-3-1909

Familien betalte kr. 150,- i årlig husleie i 1910.

Elisabeth hadde vært gift med Hans Severin Westen, f. 1876, hermetikarbeider. Han døde i 1909. familien bodde i Pedersgaten 85 da Edit ble født i 1909.

 

1910 -1911

Jørgen Simonsen Jørgensen, f. 4-8-1851, Mandal,

Johanne Regine Arnesen, f. 31-11-1861

Bergit, 25

Arnold Arents, f. 3-2-1891, kontorist

Beate, 21-6-1897

Kåre/Karl?, f. 22-4-1899

sønn. Einar i Amerika

Fritz, f. 15-7-1900

Erling, f. 11-10-1902

Magnus, f. 21-5-1905.

            Jørgen var vognfabrikant, hjulmager og smedemester.De bodde i St. Hansgate 2 i 1910.

 

1910

Ellen Walheim, f. 12-10-1884, Aardal, syerske,

Innen slutten av 1910 var hun flyttet til Oskarsgate 84.

 

1910

Elen Egeland, 27 fabrikpige

Bertha Hognestad, 19 fabrikpige

 

1911

Anna Anfinsen, 27, syerske

 

1911

Ole Mal? 30, kom fra Amerika i 1909

Anna Grønning 23, gift i 1910

Marie 1

 

1912

Johanna Petersen, 14-4-1861, Hønefos, rengjøringsarbeide, enke

Olaf, f. 4-4-1891, kjøregut hos doktor

De bodde i Tårngata 19 i 1910.

 

1912 - 1916

Ole Mathias Andersen Naly, f. 1-2-1857, Skudesnes, los

Johanne Pedersd., f. 10-8-1858,

Karl Johannes Marinius, f. 14-7-1897

            Ole var pensjonert lods. Han ble huseier i april 1912. I 1916 ble det opplyst at har hatt en liden isenkramforretning.

De feiret gullbryllup 25-5-1929

1914-15 Anders Olsen Naly, kjører

 

1914 - 1916

Arthur Naly, 24, kjører, har egen hest

Inga 26

Olaf 5

Thordis 4

 

1913 -1914

Gustav Wathne, 24 tømmermann

Ole Botne, 25, kjører i 1913 med egen hest

 

1913-1915

Ole Svendsen, 25, fabrikarbeider

Karen Randine Hervig, f. 28-2-1883, Tysvær.,

Mary, 1

Birger Harvig  , f. 1913

Dina var syerske i kjolesøm i 1910 og bodde da i Olafskleven 7, før hun giftet seg.

 

 

1913 1915

Alfred Haaland, 22 skomager/tilskjærer

Ole Haaland, fabrikarbeider, 1914-15

 

1913

Edvard J. Sneland, 30, fabrikarbeider

Selma, 22

 

1913

Anna Johannesen, 26, rengjøring

Olav, 1912

 

1914 -1918

Rasmus Kornelius Barka, f. 1889, Strand, tømmermann

Thomine Olsdtr Fjelde

De giftet seg i 1913

 

1914- 1916

Olaus Fjelde, 17-1-1878, Jørpeland, tømmermann,

Han var losjerende i Baadegaten 10 i 1910.

 

1915

Karl Hervig, 25, 1915

Knut Hervig, 16, fabrikarbeider i 1915

 

1916 Kaia Larsen, 50, rengjøring

1917-18 Lovise Heggheim, hermetikarbeider

 

1918

Martha Vigsnæs, f. 19-6-1879, handlende

Thora Vigsnæs, f. 21-4-1904

Kan være den Martha som bodde i Pedersgaten 47 og handlet kolonial 1910.

      

1919-20 Thore Pedersen, lagerformann

     

1920 – 1922

Arentz, Harry Smith f. 3-8-1882, bryggeriformann

 

1917*1920

Opheim, Peder f. 6-10-1897 Ølen, styrmann

 Anna f. 7-10-1898 Hitra

1926

1920 -1924

Malmin, Leonard Andreas. f. 20-2-1895, Chaufør/rørlegger

" Hansine Jørgine. f. Osmundsen f.14-2-1894

" Henning Leonard. f. 21-1-1917

" Ethel Lillian f. 10-12-1920

                                                             1927

1928-1931

Johannes Johannessen,, f. 13-1-1898,  klinker/sjømann

Håkon, f. 1918 sønn

Ruth, f. 1921 datter

 

1931

Georg Haaskog Log, fabrikarbeider

 

1931

Asbjørn Asbjørnsen, lærling

 

1931

Karl Norgren, f. 4-2-1899,  fabrikarbeider, død januar 1971

Jakobine, f. Sivertsen, død 2-9-1970

I 1936 bodde han i Pedersgata 131, og andre hus på Møllehaugen, 

 

1931- Johan Rikard Karlsen, f. 7-2-1883, stenarbeider

1930-31 Karen Rugland, f. 30-3-1906, syerske

 

1931-1934

Ludvig Theodor Førland, f. 24-3-1898, sjømann/fyrbøter

Else Marie

William, f. 1920 sønn

Kurt, f. 1923

 

1933-34 Elmer Peder Hansen J. f. 20-9-1898, formann

 

1938-39 Tormod Aksdal, f. 26-7-1906, baker

 

1937 – 1947

Oscar Wilhelm Leonard Hansen, f. 25-6-1892, losse og lastearbeider

Elsa Davida (Diana) Hansen, f. 7-2-1900, syerske i 1924

Annonse-

 

1936-37 Gudrun Gundersen, f. 31-3-1905. tjener

1937

Johan Høidal, f. 13-8-1876, maler

Ingeborg

 

1937 - 1939 Olava Larsen,  f. 16-12-1874, husholderske

 

1937 Regine Jensen, husmor

 

1938-1947 Ole E. Imsland, d. 19-3-1873, fhv. tømmermann

 

1947 -1967----

Johannes Berg, f. 14-5-1888, kjører

Maria Olava, f. 16-10-1894, vaktmester

Ethel Eide Berg, f. 19-7- 1926, 

Kari Margrethe Berg, f. 5-4-1931/1936 

Tordis Agnete Berg, f. 22-8-1926, ? ekspeditrise

Anne Marie Berg, 12-7-1923, bryggeriarbeider

Jan Berg, f. 20-8-1921, lagerarbeider

 

1955-1969 Juliane Schmeilcher, f. 6-4-1899, pensjonist

 

1977

Jon Olav Kaltved, Lege

Agnes Kaltvedt

Dr. Kaltvedt hadde kontor i Pedersgaten 60 i mange år før han flyttet det ned hit.

 

1989 Hans Giese Hansen

 

1989

Martha Jonsson

Bente Jonsson

 

1937

 

Ole Østvold drev butikken Pedersgatens basar fra 1914, han kjøpte huset i 1918. Senere overtok sønnen Olav forretningen. Karoline var huseier fra 1934 til 1951. Det ser ikke ut som om familien bodde her i huset. Familien bodde i Henrik Steffensgate 11 i 1910.

Ole Østvold, f. 16-10-1869

Han hadde sønnen Olav, f. 12-3-1907

Karoline, f. 6-11-1901

Margit, f. 9-1-1904

   1938

1939

 

                                        1939

                  19491949

 

1951

 

 1968

 

 

 

1972

 

 

 

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. 

 

 Fra Panteboken

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla