Br.nr. 1321

73 m²

 

 

Eiere:

1867    Skjøte fra Andreas Gitlesen Rimestads’ arvinger

1867    til Knud Ouensen

1897    til Amalik Gundersen

1918    til O. Olsen & co

1939    til Olav Kaltvedt

1940  til Ragna Hansen

 

Næringsvirksomhet:

1900  Marta Netland, mælkehandel

1905-1916  Berta Nilsen,  enke, frihandel,

1920-22 Hansen, Marie e. f. 1843  (Snobhandel)

1920-22 Aanensen Lava f. 1857  (frugthandel)

Rundt 1950 til 1970tallet hadde Ingvald Tjelmeland møbeltapetserings verksted i kjelleren. Ingvald drev også sitt møbelverksted en periode i Pedersgata 60 og i nr 61. Han avsluttet sitt virke 81 år gammel ca 1995.
 

 

Huset ble bygget før 1865, selv om salget ikke ble tinglyst før i 1867.

I 1865  var det 4 leiligheter/husstander med til sammen 19 personer.

10 år senere i 1875 var det fortsatt 4 leiligheter men bare 11 personer som bodde her.

I 1900 var det fortsatt 4 husstander, men da hadde antall personer øket til 24, mens det i

1910 var 3 familier med til sammen 17 personer registrert på bostedet.

 

 

1865-1898     

Knud Ouensen, f. 1820, Erøy i Erfjord, arbeidsmad/stenarbeider, død 25-4-1898, 78 år gammel.

Oline Marie, f. Olsen, f. 1818. død 6-3-1896, 78 år gammel

Knud Martinius Knudsen, f. 1849

   Johan Martinius Lindblom, f. 1853, fostersønn

Knud og Marie bodde her til de døde. Knud var den første huseier og han bodde her i over 30 år. De siste årene måtte de få hjelp fra fattigkassen. I 1891 for vi vite at de Knud var Metodist. De bodde i 1 etasje og hadde 1 rom og ½ kjøkken. De bodde sammen med sønnen Knud Martinius, med kona Oline og sønnen Carl. De har også 1 rom og deler kjøkken. Da Marie og Knud døde 1896-98 ble det opplyst at av etterkommere hadde kun et barnebarn – Carl Johan Knudsen, f. 1880

          Sønnen Knud Martinius var blitt blokmakersvend og Johan var logerende matros i 1875.

Johan Martinius Lindblom giftet seg i 1876 og bodde i Pedersgata 37 rundt 1885.

(Knud Ouensen, f. 1819 var sønn av Oen Knutsen Håland og Brønla Sveinsdtr. Erfjord)  ( Maries foreldre var Ole Olsen Soland --- og hustru Margrethe Johsdtr ---- i Stavanger)

Foreldrene til Johan Martinius Lindblom f. 9-7-1853 er: pige Margrethe Johanne Soland, og  bogtrykker fra Stockholm Carl Lindblom.  Fra etterkommere i Amerika har jeg fått opplyst at mor til Johan døde noen få år etter han var født og at han vokste opp hos tanten som fosterbarn. Han ble gift og fikk tre barn. Se Pedersgata 37.

 

    1865

Carl Johan Olsen Soland, f. 1829, arbeidsmand, matros

Gonel, f. Berentsen, f. 1829, Vidsø prgj, Telemark

Carl Johan Gustav, f. 2-4-1851

Bernt Mandius Elias, f. 11-12-1853

Marthe Margarethe, f. 1859

Hanne Olave Marie, f. 1861

Gustav, f. 1865

            Hvor denne familien kom fra og hvor de flyttet har jeg ikke funnet. De bodde ikke i Rogaland i 1875.

            Carl Johan Soland skal være bror til Oline Marie, f. Olsen. De skal være tante og onkel til Johan Martinius Lindblom.

I 1854 da Bernt ble født bodde de i Bagergata 1.

 

1865

Wilhelm Hans. Byberg, f. 1819, arbeidsmand

 

1865

Baard Abrahamsen, f. 1822, Aarvig, Tysvær sogn, jagteier

Talette f. Mikalsen, f. 1821, Varhoug, Varhaug sogn

Andreas, f. 1848, f. Varhoug

Mikal, f. 1852, Lervig, Hetland

Rakel Marie, f. 1855,   Lervig

Peder Olai, f. 1858

Tobias, f. 1860

 

1875

Hans E. Næs, f. 1852, Klepp sogn, politikonstabel

Ane Næs, f. 1852, Klepp

Edvart H. f. 1875

 

1875

Mikel Monsen, f. 1850 Gjesdal sogn, handelsbetjent hos?

Karen, f. 1849?, Gjesdal

Martin, f. 1873, Gjesdal

Talie Torbjørnsdtr, f. 1859, tjenestepige

 

1882

Torkild Johnsen, snekker

Bertha Talette Larsdtr.

Laurits Johnsen, f. 1868, konfirmert i 1882

 

1885-1895

Olsen, Talette f. 1828

Olava f. 1864

Petra Gunhilde f. 1871/81

Paulsen, Anthon f 1884 Pleiesøn

Talette og barna bodde i 3. etasje.

 

1885   

Serine Knudsen, f. 1851, Haugesund

Marie Eliasen, f. 1878

Olav Eliasen, f. 1883

Peder Larsen, f. 1823

De bodde i kjelleren.

 

1885

Olsen, Johanne f. 1844/47 Egersund

Ole f. 1875

Lauritz f. ?

Johanne og barna bodde sammen med Knud Øiensen og kona i 2. etasje i 1885.

 

1885-1895

Knudsen, Martin, f. 1844, Stenmand

Lina f. 1842 Tromsø

Karl f. 1880 søn

De bodde i kjelleren. I 1895 måtte de få hjelp av fattigkassen til livsopphold.

I 1899 var Karl Knudsen 19 år, skomager nylig udlært hos Olsen i Nygaden.

 

        I 1891 var det en folketelling, da bodde det 18 personer her i huset. 8 menn og 1 kvinner. Det var 7 husholdninger, men noen var logerende 

hos andre. Huseiern og kona bodde i 1. etasje de hadde et rom og delte kjøkken med sønnen hans kone og barn. 2. etasje var det to familier med 6 personer

og bodde det 4 kvinner. Ingen hadde eget kjøkken og alle måtte benytte "bekvemmelighetene" i bakgården.

 

1891

Torger Torgersen, f. 1821, Høiland, enkemand i 1891, dokarbeider

Ingeborg Theodora Torgersdtr, f. 1848, hjemmeværende datter i 1891

Johan Theodor Torgersen, f. 1877, adoptevaand????

            Torger bodde i Midtgt. 9 i 1865. Da levde kona Ingeborg Lisebeth, f. 1809, de hadde 3 barn, Johan Teodor, f. 1844, Peder, f. 1847 og Ingeborg Teodora, f. 1848.

 

1891

Andreas Holm, f. 1854, kateolik???, mekaniker, fabrikarbeid, midlertidig fraværende i Chicago,

Anna Emilie Holm, f. 1859, Ratianalist???

Andreas Holm, f. 1880,, stvgr. Fattigpleie, (faatt nogen undersøt. Fra faderen Andreas Holm

Agnes Holm, f. 1882

Bjarne Holm, f. 1885

Erling Holm, 1887

Johanna Everstaen Mæland, 1824, Fedde, ugift, logerende hørende til familien, fattikassen, delvis forsørget av mekanikuss Holm i Amerika.

Andreas var i Chicago, han sendte penger hjem til underhold av familien ble det opplyst i 1891.

1891

Ane Johannesen, f. 1851, Tysvær, ugift, forskjelligt Arb.

 

1891

Inger Gurina Oanes, f. 1846, Fossan, ugift, forskjelligt arbeid, fattigkassen

Inger Severine Jakobsen, f. 1881, Fossand, fattigkassen.

Inger Aslaksdr. Olsen, f. 1818, Fossan, enke, logernede tilhørende familien, fattigkassen

Inger Aslakdtr. f. 1818, Ø. Rossavik. Ble gift i 1874 med enkemand Sivert Olsen. Inger hadde fra før av datteren Inger Serina, f. 1845, Oanes. Far hennes var Ola Nilsen Skarpanes, Tau. Inger Serina får en datter Inger Severine Jakobsdtr. i 1881, med ungkar Gunder Jakobsen, Riskekverven. (Forsandboka I side 262) Her har vi mor, datter og datterdatter som alle het Inger. Inger Gurina var ugift, men tok seg av mor og datter, dessuten en logerende. Hun hadde forskjellig arbeid, men måtte også ty til fattigkassen for å overleve. De bodde her i 1891 og hadde 1 værelse i kjelleren og delte kjøkken med Astri Eriksen som da var 60 år ugift. Hun var logerende hos de, sindsvag. Astri levde av litt forskjellig håndarbeid og måtte få fra fattigkassen.

1891

Astrid Eriksen, f. 1831—dal, ugift, enlig logerende, sindsvag. Forskjellig haandarbeid, fattigkassen.

Astrid logerte hos Inger Oanes.

 

1899-1906

Marta Netland, f. 1827, Hetland, enke,

Jonas Lauritsen, f. 1881, bødkerlærling

Martha og Jonas tilhørte metodistkirken.

            Jonas Lauritsen var adoptivsønnen til Martha.  I 1875 bodde ekteparet Jonas Netland og Marte Gurine i Pedersgata 80. De hadde to døtre og en pleiedatter. Det er mulig at Jonas er et barnebarn.  Martha drev – litt mellomhandel, mælkehandel. Jonas Netland var hos Karlsen i Vinkelgaten i 1904-05.

1899

Lisebeth Vilhelmsen, f. 1863, fabrikarbeider og sønnen

Rasmus Johannes, f. 20-3-1897 (far Ole Fiskå? Enkemand)

Disse bodde sammen med Martha Netland.

 

1895

Magel Olsen, 70 enke – af kassen

Marie Stenberg, f. 1849, Fossand, enke af kassen

Petra, f. 1881

Tollef, f. 1882

Ole 10

Disse personene hører sammen med familien ovenfor på et eller annet vis.

Marie og barna Petra og Tollef bodde i Nedre Klevegate 28 i 1900.

 

1895

Bertine Johannesen, f. 1833, Egersund, enke af kassen

Hjalmar Gabrielsen, f. 1880

Bertine bodde i Bakgaten 11 i 1885 sammen med 3 barn.

 

1898

Kristian Aslagsen, 78, løsarb. Fattig syg helseløs

Gundaa?? 50            

Anna 14

Alma 7

Ingeborg 5

 

1898-1901

Asbjørn Pedersen Habberstad, f. 1847, Haa, løsarbeider

Elisabeth, f. 1858, Egersund

Peder, 13 år i 1898

Asbjørn Enevald Asbjørnsen, f. 1886, Haa, hermetisk blækslager

Maren, f. 1887, Haa

Palle Marthin, f. 1889, Sola

Karen, f. 1891, Sola

Hanna, f. 1893, Sola

Josefine, f. 1896

Engvald, f. 6-7-1897

            Her kan en følge familiens flyttinger. Asbjørn var fra Haa på Jæren. De bodde der da de to eldste barna ble født, så flyttet de til Sola, hvor de tre neste barna kom til Endelig flyttet de til Stavanger for de to yngste barna er født her. Om de bodde i Pedersgaten fra 1896 vet jeg ikke. Asbjørn måtte få hjelp av fattigkassen i 1898, mens han året etter var sjauer.

 

1898- 1920

Amalik Gundersen, f. 25-7-1849, Forsand, Høgsfjord, død 11-12-1923

Anna, f. Johannesen, f. 11-2-1860 Jelsa/Stjernarøy

Gunder B., f. 1877

Johannes, f. 1883 Hermetisk blækslager lærling

Joakim, f. 1885, Hermetisk blækslager lærling

Magnus, f. 11-7-1889

Berthe Olene, f. 1893

Agnes, f. 16-1-1895

Trygve, f. 1-11-1896

Arne G. Ruud Amaliksen, f. 7-11-1898

Amalik, f. 7-6-1901 døde 22-1-1926-       

Anna, f. 7-6-1901, død 20-7-1911 av bronkitt.

            Amalik var huseier i 1911. Han var løsarbeider eller forman/losse og lastearb. Anna, konen var fabrikarbeider i 1916. Gunder var pølsemaker hos Idsø, senere på Holms Preserving. Johannes var som 14 åring visergutt hos Idsø, senere hos Thiis. Magnus var en tid på en reberbane før han ble slagtersvend. Agnes var hermetikarbeider i 1910. Joakim og Bertha dro til Amerika de var der i 1910. Trygve gikk i skredderlære i 1914. Arne og broren Amalik var fabrikarbeider allerede som 14 åringer, senere var de kjørere. Sønnen Amalik jobbet på C. Canning da han var 14 år. Tvillingsøster til Amalik, Anna døde i bronkitt 20-7-1911. Agnes ble ikke nevnt etter 1912. Amalik bodde på kvisten i 1910 og betalte kr. 168,- i husleie. Amalik bodde i Gitlesmauet 3 i 1885.

   Annonser da far og sønn døde.

1900-1901

Johan Moen, f. 1866, Melhus prgj., graastensarbeider

Ingeborg, f. 1869, Strand

Gunvor/Gudrun, f. 1897

John, f. 15-7-1900

Johan brukte etternavnet Norem i 1901.

 

1902

Karine Østensen, 75 enke, fattig

Bertha 42 arbeiderske

Alf Hansen 2 pleiesøn har betaling af moderen der tjener i Bergen

 

1902

Henrikke Eilertsen, 62 enke

Hilda 15, datterdatter

Conrad 18 blikkslager, dattersønn, Ledig i lengre tid

 

1903 ikke 1904

Andreas Eliassen, f. 5-3-1858, tømmermand

Martha, f. 22-6-1862, Sauda

Erling, f. 12-1-1892

Gudrund, f. 23-9-1894

Johannes, 30-1-1897

Trygve, f. 12-5-1900

Margit, f. 29-3-1902

Marie, f. 23-9-1903

Grete, f. 29-4-1908

Innen 1910 var familien flyttet til Erfjordsgt. 41.

 

1903

Baurne? Jørgensen, 40 år enke

Margrethe Joa, 26 år

 

1904 - 1911

Johannes Johannesen  Melkevik, f. 10-4-1883, Avaldsnes,

Olava Taraldsen, f. 8-9-1880, Sandnes

Martha, f. 20-12-1901

Thora 0. f. 7-2-1904

Helmer f. 115-5-1909

Johannes var stuert på Bark Mathanja, han kom fra Kobbervik

1909 og 1910 da kaller Johannes seg for Melkevik kone og barn har samme navn.

se nr 107

 

1905

Borghild Gundersen, 79 enke, af fattigvesenet

 

1905-1910-1916

Nils Rasin Rasmussen, f. 1873, bødker     

Berta Nilsen, f. 16-11-1879, Sand, enke, frihandel,

Bjarne, f. 15-8-1900

Magnus, f. 19-12-1905

Mary Elise f. 17-11-1911 døpt 1912

Far: ungkar, kjører Karl Larsen

            I 1905 ble Berta oppført som enke! Hun drev frihandel – ”Får av fattigkassen, manden på sindsygeasyl i Bergen” 1910. Bertha fikk datteren Mary Elise med ungkar Karl Larsen. Muligens døde Bertha i 1918 av hjertefeil. Da ble hun kaldt Bertha Bredal, f. 1879, Sand, gift med bødker ”Nils Bredal”. Da Bjarne var 15 år arbeidet han hos Jaasund Kassafabrikk. Bertha betalte kr 96, i året for husleien i 1910. Nils brukte også navnet Nils Haaland Bredal.

 

1906

Marie Andersen, 72 enke, af fattigvesenet

 

1907 - 1908

Tormod Egeland, f. 5-12-1877, hermetikarbeider.

Kristine 21

Karen Egeland, f. 3-1-1840, Høgsfjord.

De bodde i Normannsgt 14 i 1900. Innen 1910 var familien flyttet til Ryflkegt 20.

 

1907

Olene Torkelsen, f. 1858, Sauda, enke

Nils Torkelsen, f. 1883, Sand

Thea, f. 1886, Sand

Oscar, f. 4-5-1899.

            Olene bodde i Nymannsgade 37 i 1900. Da var hun gift, men mannen var ikke nevnt. Om de to eldste barna bodde her sammen med moren er usikkert.

 

1907

Lina Taraldsen, f. 1878, Høiland, fattigunderstøttet. Ugift.

Hun er bare nevnt her da hun døde av tuberkulose i 1907

 

1909-1918-1923

Knudsen, Konrad, f. 20-2-1883 Hetland, losse og lastearbeider.

Rakel M. Sivertsen, f. 19-7-1884, Selvik i Høle

Mary  Sigvarda. f 10-4-1909

Olaf  M. f. f. 4-11-1910

Regine Olava f. 1914, Høle

            Konrad og familien har flyttet litt. De bodde i Taugaden 20 i 1910, Regine ble født i Høle i 1914, så har de siden kommet tilbake hit rundt 1918.

 

1910-1916

Oluf Lauritsen Nærli, /Nerlid, f. 27-11-1879, Molde, hermetikarbeider død 1914.

Elen Serine Johannesdtr., f. 14-9-1876, Fister

Grete, f. 13-12-1896, Fister

Laurits Nærli, f. 4-11-1903 druknet 5-8-1911

Olaf, f. 23-10-1905

Markus, f. 27-3-1908

Ellen Johanne, f. 1911, ikke nevnt i 1914

Laura Marie, f. 1913

            Oluf var syg og arbeidsudyktig 1 år, døde i 1914, av tæring. Serine var enke i 1915, hun var fabrikarbeider hos Olsen og Kleppe. Datteren Grete på 19 år fabrikarbeider hos Rafos i 1916. Ellen Johanne ble ikke nevnt i 1914. Olaf måtte betale kr 144,- i året i husleie i 1910.

 

1920-1922

Olava Aanonsen, f. 18-8-1857, skilt, frugthandel, arbeider

 

1920-1922

Marie Hansen, f. 1-1-1843, enke, snobhandlende

 

1927-1929

Trygve Hansen

Anny Hansen, f. 1920, datter

De bodde her da Anny gikk på skolen.

 

1924-1934

August Martin Engelstad, 27-8-1896, hermetikarbeider/sjåfør

Marit, f. 1921, datter

De bodde her da Marit gikk på skolen.

 

1935

Anna Larsen, enke

 

1934-1935

Hartvig Larsen, hermetikarbeider

Ada, f. 13-11-1927, datter

De bodde her da Ada gikk på skolen.

 

1934-35

Lukas Hareland, f.23-12-1883, steinarbeider.

Bertine Hareland, f. 5-4-1895, enke

Kornelius, f. 6-11-1931, sønn.

 

1936-1939

Hans Magnus Hansen, f. 15-9- 1899, arbeider

Lise Sørensen, f. 1899

Mary Milrid, f. 22-4-1927, datter

De bodde i Sandsgt 79 da Mary ble født, men her da Mary gikk på skolen.

 

1935-1939

Olav Rørheim, Stenarbeider

Ole, f. 1924

Kornelius, f. 5-8-1927

Ellen, f. 1929

De bodde her i årene 1935-1939, barna gikk da på Johannes skole.

 

1941-1944  Henry Knutsen, f. 24-8-1920, matros

 

1942  Håkon Andersen, var forlover 11-4-1942 i Domkirken.

1942-43 Trygve Skaar-- f.6-8-1910, arbeider

1942-43  Sigvald Sørhus, f. 13-12-1918, arbeider.

 

1938 -1964

Amund S. Hansen, f. 24-6-1887, Sokndal, fisker, pensjonist i 1964. huseier

Ragna, f. 10-2-1887

 

1944-49

Olaug Haakonsen, f. 29-12-1919, arbeider

Mary Haakonsen, f. 7-1-1920, arbeider

Gerd Haakonsen, f. 4-10-1922, arbeider.

 

1947-49  Emanuel Kristiansen jr. f. 25-11-1914, fisker

1947-48 Elfrida 

1958

Kjell Øistein Hansen.

 

1958-1967

Ingvard Kvilhaug, f. 3-3-1917, arbeider

Elfrida Johanne, Henriksen f. 2-1-1923, hermetikarabeider

Torleif Kvilhaug, 14-11-1946

Else Marie Kvilhaug, f. 20-12-1947, 

 

1960-1967

Waldemar Bjørnsen, f. 5-10-1907, montør

Elfrida Bjørnsen, f. 20-1-1907

 

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

 

Joomla templates by a4joomla