Pedersgata 59

Br.nr. 1192

209 m² stor tomt.

Eiere:

1860    O. Gundersen selger tomt til

1860    Sivert J. Tormodsen

1869    Marthe Tormodsen, Siverts enke overtok huset.

1887    overtok sønnene Sivert Martinius og Tollak Tormodsen huset, og solgte til stefaren         etter moren døde.

1910    Johan Knudsen

1915-1920 Jakob Hoff Pedersen

1917    hus til salgs med stor grund

1943    Oskar Larsen

1943    Marytha Larsen, huseier

1958    gave til M. Larsens døtre, Edith Bergeland og Mary Nøland

1980    eldre hus 1 ½ mål tomt til salgs------

1985    ¼ del fra Knut Sørby til Reidar Borge og Reidar Runestad

1986    ½ fra Reidar Borge

1986    til Reidar Runestad

1985    ¼ av huset solgt fra Knut Sørby til Reidar Berge 0020

            Tomten ble tinglyst i  1860, men huset ble nok bygget noen år før det, for i 1858 ble den første branntaksten holdt. Allerede i 1862 ble der gjort forbedringer på huset. Det samme skjedde i 1887, da var det endringer og forbedringer. 

            Huset ligger ved siden av et stort hus som hører til Normannsgaten, hvor Blomster Jacobsen har hatt forretning i mange år, og nr 61 og 61a på den andre siden. Det er akkurat her Pedersgaten stiger mot sitt høyeste punkt. Det er et lite hus på 1 ½ etasje. Det er et av de få husene som har utvendig trapp.

            Så vidt en vet har det ikke vært noen form for handel eller annen næringsvirksomhet her.

Dette huset var i samme families eie fra 1860 til ca 1943.

I 1865 var det 10 personer som bodde her, mens det i 1900 var 9. Det var et våningshus med 2 leiligheter og loft, 1 kjøkken og vedbod.

 

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

1865

Michael Netland, f. 1821 smedesvend,

Severine Netland f. 1820 Valø pregld. –

            Michael og Severine var logerende i 1865. I 1875 var Michael blitt enkemann og flyttet til Hetlandsgaden.

 

1865

Sivert Tormodsen, f. 1827 skibstømmermann, død 1869 til sjøs.

Marthe Helene Tollaksen, f. 1828 Lye, Død 23-10-1908, 80 år gammel

Sivert Martinius f. 1861,

Mandia f. 1853,

Ane Matilde 1859,

Tollag f. 1864,

Anna, f. 1866, konf 1880

Tollak, f. 1867. konf. 1879

            Sivert eide huset i 1865 så det må ha vært bygget en tid før det. Sivert Johan Tormodsen døde i oktober 1869 i Tana—mens han var til sjøs. Martha ble gift på ny med Leieboeren Johan B. Knudsen.

            Sønnen Sivert Martinius var seilmager og bortreist i 1885. De yngste barna Anna og Tollak er funnet i kirkeboken da de ble konfirmert. I 1885 var Tollag f. 1864 maler. Marthas døtre Anna, Marta og Johanna bodde hjemme i 1885. Sammen med denne familien bodde det to andre familier i huset. Martha ble gift på ny med:


1865-1894

Johan Baardsen Knudsen, f. 1828, Kristiansand, jagtefører. Død 1894

Marta Helen Tollaksen, f. 1828 Lye i Time. Død 23-10-1908, 80 år gammel, Enke etter Sivert Tormodsen

Knud Johannesen, f. 1853

Ana Matilde, f. 1859, 13 år i 1873

Anna, f. 1866

Marta, f. 1869

Johanne, f. 1872

            Johan var enkemann i 1865 og logerte her med sønnen Knud. Han ble gift med Martha Helene som var enke etter sin husvert i 1871. De fikk datteren Johanna i 1871.  Hvor Knud er blitt av vet jeg ikke, men han bodde her i 1873. I 1894 var Johan jagtefører, men syk og uten erværv.  Da Johan døde samme året ble Martha, enke oppført som huseier. Døtrene Martha og Johanne giftet seg og begge ble boende her med familiene. Denne familien kan vi følge fra 1865 til ca 1943.

 

1894 – 1929           

Jakob Hoff Pedersen, 17-5-1869, Maskinist, viet 1894. død 1929

Martha Knudsen, f. 27-12-1868, død 22-5-1916

Urbanus Jessmann, f. 22-6-1895

Margit, f. 1897, død 1899

Johan, f. 18-7-1898

Jakob, f. 3-10-1900 død 1913

Margit, f. 27-5-1903, død 1911

Arthur Ernst, f. 14-1-1906

     1913 

Da Jakob døde sto disse nevnt i dødsannonsen

   1908

            Martha var datter av Sivert Tormodsen og Martha Helene og de bodde med hennes mor og stefar i samme huset. Martha brukte Knudsen til etternavn etter stefaren.

            Jakob var maskinist på S/S Christiania i 1903. Samme året får vi vite at han underholder moren som nå bor i Håndverkshjemmet. (kjenner ikke morens navn) faren hans var guldsmed Urbanus Pedersen.

             Rundt 1906 var Jakob på S/S Ryfylke, men var blitt syg i september, og var sygelig i lengre tid. 1909 -14 arbeidet han til dels på Rosenberg. Det er ikke oppgitt om og hvilken båt Jakob var maskinist på i 1900.  De mistet tre barn i løpet av få år.  Margit døde av ”Croup”, 2 år gammel, den andre datteren som også het Margit døde i en alder av ca 8 år i 1911. Sønnen Jakob f. 1900 døde i 1913 ved et ”ulykkesshendelse” 13 år gammel. Da en kommer fram til 1916 arbeidet Urbanus 19 år på beslagfabrikk, mens Johan på 17 år gikk i snekkerlære på Rosenberg. Martha fikk stemme ved kommunevalget i 1903. Det var bare de kvinnene som hadde en viss inntekt eller formue som fikk stemme ved valget. Konen Martha døde i 1916 og Jakob giftet seg igjen med Anne Marie, f. 1868 fra Kristiansand. Jakob ble omtalt som huseier i 1916.

1920

Jakob Hoff Pedersen, f. 17-5-1869 gift 2. gang med

            Anna Marie Andreassen f. 14-3-1888 Kristiansand.

Da bodde Urbanus og Arthur hjemme

1972

**************************

1894-1910

Anders Kastrup Berg, f. 7-12-1872, Maskinist. Død 26-6-1954, 85 år gammel

Johanna Knudsen, f. 18-9-1874, død31-1-1952

Johan Arnt, f. 19-1-1894

            Sammen med Anders og Johanna bodde

Martha Knudsen, f. 1828, bestemor.  Hun ble forsørget av børnene.

            Johanna er datter til Johan og Martha Knudsen. Anders var 1. maskinist på S/S Marie, S/S Yale og S/S Ansgarius. I februar 1906 forliste han med Røskvar, mistet alt, intet assurert.  Konen arbeidet ved huset. Bestemoren Martha Helene ble forsørget av barna. Vi kan anta at denne familien har bodd her fra ca 1894 da sønnen ble født. Johanna fikk stemme ved valget i 1903. Innen slutten av 1910 var familien flyttet til Suldalsgata 15.

**************************

1894-1910

Anders Kastrup Berg, f. 7-12-1872, Maskinist. Død 26-6-1954, 85 år gammel

Johanna Knudsen, f. 18-9-1874, død31-1-1952

Johan Arnt, f. 19-1-1894

            Sammen med Anders og Johanna bodde

Martha Knudsen, f. 1828, bestemor.  Hun ble forsørget av børnene.

            Johanna er datter til Johan og Martha Knudsen. Anders var 1. maskinist på S/S Marie, S/S Yale og S/S Ansgarius. I februar 1906 forliste han med Røskvar, mistet alt, intet assurert.  Konen arbeidet ved huset. Bestemoren Martha Helene ble forsørget av barna. Vi kan anta at denne familien har bodd her fra ca 1894 da sønnen ble født. Johanna fikk stemme ved valget i 1903. Innen slutten av 1910 var familien flyttet til Suldalsgata 15.

**************************

I tillegg til denne familien har disse personene bodd i huset kortere eller lengre tid.

 

1873

Andreas Jørgensen, 30, Matros, Rennesøy

Sine, 25 Sogndal

Alfred 4

Jørgen 3

Bertinius 1

**************************

1873

Torkel Torkelsen, f. 1839, Ivestad, Birkreim, styrmand

Malene Nielsdtr, Birkrem

De bodde i Pedersgaten 55 i 1875.

**************************

1875

Gudmund Pedersen, f. 1851, Jelsa, matros

Ane Andersdtr. F. 1850, Buøy

----------kan dette være den Ane Cecilie Pedersen f. 19-2-1850, enke, pensjon som bodde her i 1920

**************************

1875

Wilhelm Samuelsen, f. 1851, Haa prestegjeld, Tømmermand

Inger Maansdatter, f. 1852, Sola prestegjeld

**************************

1885

Bendik Andersen, f. 1848, Tysvær, matros

Gurine, f. 1853, Hetland

**************************     

1885

Gabriel Børesen, f. 1852, Haaland, styrmand på jagten Berner, bortreist i 1885

Jakobine, f. 1854, Tysvær

            Både Bendik og Gabriel bodde i 2. etasje, mens Johan Knudsen bodde i 1. etasje.

**************************

1894

Hans Hansen, f. 1837, Egersund,  snekker

Tunette, f. 1836, Hitterø

Hansine, 22

            De var flyttet til Pedersgata 69 innen 1900.

**************************

1910 – 1913

John Eliassen, f. 23-12-1884, hermetikarbeider, på Stvgr. Smørfabrikk i 1913.

Thomasine, f. Braadland, f. 29-1-1888

Olav, f. 26-6-1913

Mary, f. 20-10-1914

Ove, f. 1920 - død 1992- bodde på Jørpeland.

       Thomasine var datter til Ole Braadland og bodde i nabohuset Pedersgata 61.

            De flyttet til St. Hansgata 42 i 1913.Senere til Arbeidergata 6 før de kom til Rennesøygata 33.

 

**************************

1913

Ane Olene Aanensen, f. 1869, død 16-10-1913 av hjertefeil. Da hun bodde her.

**************************

1913-1915

Hjalmar Kristinius Knudsen, f. 20-9-1878, murer

Klara Sofie Berg, f. 1888

Henry Kristian Berg, f. 15-5-1913

Robert Ferdinand, f. 22-1-1915

            De bodde i Suldalsgata 15 da Henry ble døpt og var flyttet hit før Robert ble født.

**************************      

1914

Kristian Knutsen, 63 år, død 15-12-1931, 81 år gammel, blikkslager. Har gått ledig hele året, fått fattiggodtjørelse.

1931

**************************

1915 -1916

Bernt Olav Jacobsen, f. 1891, rørlegger Teknisk beuraa’fra Bergen

Severine Johannessen, f. 1893

Gudrun Elise f. 17-10-1915

            Denne familien er funnet her det året datteren Gudrun ble døpt.

1914

Vakre kanarifugle (hanner og hunner) med og uten bur, samt et hækkebur tilsalgs.

**************************

1918-1922

Ane Cesilie Pedersen f. 19-2-1850, enke, vaskekone., død 13-11-1924

            Hun bodde i Nedre Dalgata 56 i 1910. Hun var mor til Janny Hansen.

1924

**************************

1918

Jonny Alvine Andreassen fab.arb. 1918

Anna Marie Andreassen tj. 1918

**************************

1920

Hansen, Janny Alvine, f. Pedersen, f. 28-12-1889, enke, fabrikkarbeider

Harald Torleif, f. 27-12-1908

Asta Cecilie, f.2-1-1912

            Jonny var gift med Ole T. Hansen, f. 9-2-1885, blikktrykker. De bodde i Haukeligata 49 i 1910.

**************************

1925

1922-1969

Oskar Løvig Larsen, f. 19-12-1893, slakter død 13-3-1940, 46 år gammel

Marytha Augusta Nordby f. 27-6-1896, død 6-4-1974, 78 år gammel

Mary Larsen, f. 3-10-1920, død 1993, 73 år gammel, g.m Ole A. Nøland

Edith f. 13-7-1922, død 3-6-2011

            Marytha var enke i 1940 og ført som huseier fra 1946. Edith var pakkerske i 1947. Mary Larsen var fabrikarbeider i 1947. Marytha bodde i St. Hansgata 1 i 1910.

I årene 1939-1946 bodde Mary Løvik Larsen, f. 12-9-1893 her. I 1958 førte Marytha huset over på døtrene Mary Nøland og Edith Bergeland som gave.

  1940

1960 Ole Andreas Nødland, f. 2-5-1922, gift med Mary Larsen

**************************

1930-31 Henrik Hansen, f. 30-3-1893, fabrikkarbeider.

1930-31 Anna Bendiksen, f. 30-8-1896, bestyrinde

 

1935 - 1946

Fritz Erland, f. 24-8-1900, , død 1972, hermetikarbeider, han bodde i Vindmøllebakken 3 i 1900.

Vally Eide, død 1969, 65 år gammel

 

1940-41 Thea Tharaldsen, f. 5-10-1886, butikkbetjent, ved garnhandel. I 1910 bodde hun i Nygata 11. Hun bodde i Nedstrandsgata10 i 1948.

 

1941-1955 Godtfred Endresen, f, 29-5-1896, brannkonstabel

**************************

1963 -1966

Harald Bø, f. 25-8-1939 lærer

Marie Mobakken Bø, f. 196-1937, kontorbud, lærer

**************************

1969

Kurt Knutsen, død 3-2-2008, 87 år gammel

Beate Elinora f. Valentinsen

Øystein Knutsen,

Åse Knutsen.

Jorunn

            Kurt og kona feiret sølvbryllup i 1969, mens de bodde her. Denne familien bodde samtidig med Marytha Larsen.

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.


 

 

Joomla templates by a4joomla