Sivert Norlands forretning 1909-1916. Bilde utlånt av Kristin Norland Nedrebø Skjærshammer. 

 

Br.nr. 1073

143 m²

 

 

 

Eiere:

                       

            1851    Huset er nevnt i 1851 i forbindelse med en obligasjon med Christian Christiansen.

   1871    A. Gitlesens arvinger selger huset til

      1871    Rasmus Johnsen, han selger så til datteren???

      1895    Berthe Helene Johnsen med heftelse: fritt husvære

                  for selger og hustru deres levetid.

                  Rasmus lever til 1906 og står oppført som huseier fram til da.

            1909    Sivert Norland, slagtermester.

            1916    Johan Kleppe

            1920    Abraham Kleppe

            1934    Erling K. Sande

           1934     Kornelius Frafjord

            1943    Erik Høiland

            1946    Solveig Stavnem

         1972    Ingvald Tjelmeland

         2003    Olaug Zetterstrøm

1900

            Våningshus 2 etasjer, med 3 husstander. Det var et kjøkken i hver etasje. De to familiene som bodde i andre etasje måtte dele kjøkken.  Det bodde 13 mennesker her. De hadde det relativt ”romslig” for i 1865 bodde det 24 mennesker på samme areal. De hadde vedhus i bakgården.

            Huset ligger på hjørnet med Bøkkersmauet. Det er på toppen av Pedersgaten, akkurat der gata gjør en knekk. Det er inngang til forretningsdelen på hjørnet som er litt avskåret der. Til leilighetene er det inngang fra baksiden.

 

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøker, Norges Næringsliv, folketellingene og andre kilder. Firmaene kan ha startet lenge før, eller drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Mange firma averterte i avisene. Her har jeg tatt med en del av notisene. Med forbehold av mulige feil.

 

Sivert Norland, slagterforretning 1909-1916

Georg Eriksen, urmakerforretning 1922-1927 – flyttet til Pedersgt. 66.

Abraham Kleppe, pølsesmaker og slagterforretning 1923- 1927

Jonas Kaasen, slagter 1923 -1930

Dr. Olav Kaltvedt, 1936 - 1967 bodde på Forus

Ingvald Tjelmeland, drev møbeltapetserings verksted 1972-1996, bodde på Tasta.

 

            Olav Kaltved drev sin legepraksis her i mange år. Svært mange som bodde langs Pedersgaten og i nabolaget gikk til han med stor og små plager. Han var det man før kalte en huslege. Han kom hjem og så om folk. Senere flyttet han kontoret til Pedersgaten 55.

 

ATK 2009 

 

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865

 

 1865 

Christian Christiansen f. 1813 Nedstrand, snikker

Ragnhild Larsdtr. f. 1816 Nedstrand

Laurense, f. 1843 Nedstrand

Christian, f. 1845 Nedstrand

Ole, f. 1848 Nedstrand

Carl Johan, f. 1851

Jørgine, f. 1855

Rakel Marie, f 1858

Inger Sofie, f. 1858

            Christian og kona kom fra Nedstrand hvor de eldste barna var født. Han var snekker. Familien må ha flyttet til byen rundt 1850, siden Carl Johan f. 1851 er døpt i Stavanger. Det er også da Christian undertegner en obligasjon i forbindelse med huset.

Eldste sønnen Christian var sjøfarende i 1865.

 

1865

Albert Larsen, f. 1822, Nedstrand søfarende

Marthe Jacobsdtr. f 1812 Hjelmeland

Serine Larsen, f. 1846

Ane Cecilie Evensdtr.  f. 1847 Jelsa

Elen Elisabeth Larsen, f. 1853

            Albert og kona var muligens i familie med Christian og Ragnhild. Albert og Ragnhild kan ha vært søsken. De har også kommet til byen rundt 1850, siden Elen ble født her.

 

1865

Svend Hansen, f. 1831 Helland, Bryesjouer Arbes Man

Torborg Sivertsen, g.f. 1834 Egersund

Hans, f. 1862 Helland

Søvrin Adaal, f. 1864

            I folketellingen står det at Svend var ”Bryesjouer Arbes Man”, det skal nok bety at han var bryggesjauer, arbeidsmann. Svend og familien kom fra Helland og Egersund kanten. Bare Søverin er født i byen.

 

1865

Christine Pedersen, enke, f. 1811 Helland fattiglem

Hans, f. 1850 Helland

            Det er mulig at Christine kan være mor til Svend Hansen. Det var vanlig at familiene holdt sammen.

 

1865

Gunnel Laurense Jensen, enke, f. 1829 vasker og syr

Marie, f 1849

Jonas, f. 1853

Johan Olaf, f. 1855

 

1871 -1885 -1912

Rasmus Johnsen, f. 1819, Nedstrand, Arbeidsmand død 1906

Gunel Ommundsdtr. f.1817 Hetland død 1900

Christian, f. 1840 sjømann

Bertha Malene, f. 19-12-1861

Gunvald Racine Svendsen, f. 1861/71 fostersønn. Nevnt i 1875.

            Rasmus og Gunhild bodde her i flere år. Han kjøpte huset i 1871. Rundt 1898 var Rasmus ølleverandør for Ytterborg? Bryggeri. Han ble kalt øltapper i 1900. De hadde to barn som vi kjenner til Christian var sjømann i 1865 og siden hører vi ikke mer til han. Datteren Bertha ble født i 1862, da var moren nærmere 45 år.  Bertha var ikke frisk. I hver folketelling blir det oppgitt at hun var helseløs- krøbling. Siste gang hun ble nevnt her var i 1911 da var hun lam. Rasmus førte huset over på datteren allerede i 1895 med den heftelsen at han og konen skulle bo vederlagsfritt så lenge de levde. Selv om han hadde latt datteren få huset, ble han ført som huseier.  Gunhild døde i 1900 og Rasmus i 1906.

            Tross Bertha handikap har hun hatt litt arbeid. Hun var hos slagter Sivert Nordland som hadde forretning her i huset. Bertha ble boende her til 1911. gjennom årene var det andre folk som bodde sammen med Rasmus og familien. I 1910 hadde Bertha en husleie på kr 77 i året.

            Gunvald Svendsen var fosterbarn, han bodde her i 1894 og var da 22 år. Han arbeidet på Støberiet. Det samme gjorde Rasmus Olsen på 24 år. Han kom fra Vigrestad.       

De hadde også tjenestepiker noen år.

Daniel Olsen, f. 1850, matros, logerende i 1875

Lars Larsen, f. 1856, Avaldsnes, støberiarbeider, logerende i 1875

Cornelius Akre, f. 1858, Akre prgj., støberiarbeider, logerende i 1875

Lina, 20 tjenestepige, i 1898

Ellen Olsen, 26 tjenestepige i 1900-1903 f. 1877 Åkra

Olava Olsen, 20, tjenestepige, i 1905

Rentya? tjenestepige, 23 år  i 1906

Ragnhild, 20, tjenestepige, i 1907

Serine Førland, 50, tjenestepige, i1910

Sigvalda Hansen, f. 12-11-1886, Nedstrand, leieboer, har tidligere gaat paa handel -1910

Magda Olsen, 19, tjenestepige, 1911

Anna Tvedt, f. 13-1-1889, 21år, tjenestepige, 1910-1911

Marie, 16, tjenestepige, 1912

            Disse bodde sammen med Rasmus i 1900 og gikk muligens i kost hos dem.

Inger Frafjord, f. 1882 i Hetland, sylære 1900

David Ommundsen, f. 1868 Høiland, maskinist, 1900

 

Aftenbladet 1909. 

 

1885

Ane Bergethe Klausdtr. f. 1862 Randaberg

Svendsen, Gunvald Rasin f. 1871

            Gunvald var fostersønn hos Rasmus og Gunnel i 1875.

 

1894 –

Gunvald Svendsen, 22, fyrbøder ugift, arbeider på støberiet

Rasmus Olsen, 24, Vigrestad, arbeider på støberiet

 

ATK 2009

 

Andre som bodde her i den tid Rasmus Johnsens og så Bertha Johnsen eide huset.

 

1875

Knud Eriksen, f. 1837, Nedstrand, møbelsnekker, leieboer

Karen Serine Knudsen, f. 1841

Karl Severin Eriksen, f. 1861

Martha Olava Olsdtr, f. 1863

Cecilie, f. 1868

Edvard, f. 1875

Inger Dorthea Knudsdatter, f. 1860, tjenestepige,

            Familien bodde i Høllebergt 12 i 1885.

1875

Edvard Endresen, f. 1833, Egersund, matros, leieboer

Christine Jakobsdtr. 1833, Hitterø prgj.

Johan, f. 1868??

Andreas, f. 1870

Edvard, f. 1873

Marie, f. 1863.

            De bodde i Normannsgaten 14 i 1865.

 

1875

Ole Samuelsen, f. 1851, Jelsa, tømmermand

Cecilie Andersen, f. 1847, Halsnøy prgj.

Severin, f. 1873, Halsnøy

Sigvald, f. 1875

Baard Andersen, f. 1852, Halsnøy, mekanikus, logerende.

 

1882 - 1884

Jakob Larsen, f. 1839, Hetland, Slagter

Olen Inger Martine Ommundsdtr. f. 1842, Flekkefjord

Inger Martine, f. 1866

Jakob Olaus f. 28-4-1868

Karoline Otelia f. 14-7-1870

Peder Elias, f. 1872

            De bodde i Ø. Dalgt. 7 i 1875. De bodde her da de Jakob og Karoline ble konfirmert.

 

1885

Knud Jakobsen, f. 1847, Avaldsnes, maskinist

Brathsdtr. Berthe, f. 1852

Jakobsen, Nille Bergithe, f. 1877

 

1885

Olsen, Daniel, f. 1850 Styrmand

Andersen, Elen, f. 1851 Kone

Olsen, Hansine Kristine, f. 1882

 

1894 -1898

Salve Andersen, f. 1859, Skudesnes, jagtefører, liden fortjeneste, er for det meste ledig. jagten ”Start”

Marie Eriksen, f. 1861, Finnøy

Jakob, 7

Bjarne, 5

            De bodde i Olav Kyrresgt 9 i 1885.

 

1894

Matias Reiersen, 24, matros

Marta, 28

 

1895

L. Tønnesen, 24 snedker – Werled?

Anna, 24

Thor, 1

            Hos A Sivert--- paa Stranden, liden fortjeneste 600 kr om året.

 

1898-1900

Severin Mortensen, f. 1856 løsarb.

Olava, f. 1855

Martin/Morten, f. 1882, blikkslagersvend i 1900

Olga, f. 1885, Svithunsfabrikpige i 1900

Aseliane, f. 1887

            De bodde i Lervig 7 i 1910.

 

1900

Ivar Theodor Garmand Gundersen, f. 1871, blikslagersvend.

Marie Nevermann f. 1878

Aksel f. 1898

Marget Agnete, f. 31-8- 1900

            Marie var blitt enke og bodde i Karlsminnegt. 38 i 1910.

1901

Simon Torgersen Ohma, f. 1828 i Thime.

             Han var tømmermann, men fikk av fattigkassen. Han døde her av et slagtilfelle.

1902

Rasmus Vigrestad, f. 1877 støberiarbeider

            Han ble nevnt i valgmanntallet men er ikke funnet boende her i andre kilder. Han bodde Kortegt. 6 i 1900 sammen med foreldre og søsken.

1902-1903

Jonas Lie, 63 løsarb. sygelig

Karen, 65

Josefine, 26, Handelsborgerskap ingen forretning

 

1902-1903

Johan Pedersen, 29 – ølkjører – bager - aktiebryggeriet

Olava Pedersen, 31 handlende + ingen forretning.

Erik, 1

 

1904 - 1907

Tobia Godskalksen, enke, f. 1840 Randaberg. arbeiderske Bjelland

Thomas, 1884 kullemper

            Tobia hadde vært vaskekone. Thomas var seilte som kullemper på ”Drøipner”? Av Bergen. Moren visste ikke hvor han var i 1907, hører intet.

 

1903 - 1905

Enok Larsen, f. 9-7-1866, Nærbø, løsarb.

Berthe Thorsen, f. 4-2-1867 Vats

Mary Elfrida, f. 15-2-1896

Elmer, f. 24-5-1900 2

Ingeborg, f. 26-1-1904

I 1910 bodde de i Nærstrandsgte 26.

 

1905 - 1906

Andreas Knutsen, f, 1881, skibsopphogger           

Nikoline Gjesdal, f. 1883

Thorstein, f. 18-2-1904

Jon Karsten, f. 1905

Familien bodde her i 1905 da Jon Karsten ble døpt, men var flyttet til Nymannsgate 104 innen 1910.

 

1906

Johan Marcelius Svela, f. 1-12-1880, blikslager.

Karoline Johanne, f. 10-7-1881

Anne Berthe Marie, f. 22-11-1900

Alf , f. 21-6-1902

Kitty Lovise, f. 24-2-1905

Nagly Alvilde, f. 4-10-1908

Gurine, f. 1-1-1909

            Johan hadde bodde i Pedersgaten 97 tidligere. Familien var flyttet til Erichstrupsgt 36 innen 1910.

 

1907 - 1909

Helge J. Helliesen, 36, baadsmand

Bertha, f. 3-12-1873, Hetland, enke

Thorvald, f.  8-10-1895

Reinert, f. 28-12-1897

Ingolf, f. 8-9-1903

Haakon, f. 3-3-1905

            Helge var båtsmann og seilte med ”Charles Racine”. Han hadde seilt fra desember 1905. 18. februar 1907 omkom han på reise i de amerikanske farvann. 20-6-1907 kom det dødsmeldingen til Bertha fra Det Kongelige Norsk Generalkonsulat i Boenes Aires. Helge var sønn av Tom og Ingeborg Helgesen. Bertha ble sittende igjen med fire barn i en alder fra 11 til 1 år. Hun og barna ble boende her til 1909.

 

1907

Sem Larsen Wold, 1-12-1879 Varhaug, støberiarbeider, opslager

Bertha, f. 3-12-1873, Hetland.

Laurensa, f. 23-12-1907

Sigrei, f. 19-1-1910

            Bertha hadde vært gift med Helge Helliesen, etter at hun ble enke giftet hun seg med Sem L. Wold. Barna fra første ekteskap ble også ført med etternavnet Wold i folketellingen i 1910. Da var de flyttet til Saudagt. 22.

 

1908

Thomas Tormodsen, 32 løsarbeider

Elen, 32

Gudrun, 2

 

1909

Halvor Adsem, 29 kjører hos Njå

Serine, 32

Brøndla, 3

Gerhard, 2

 

1907-1909

Henrik Larsen Haugskjer, f. 9-11-1881, Stord, arbeider i dokken

Gurine, f. 20-3-1882, Stord

Madel, f. 14-11-1905

Hilmar Marinias, f. 27-11-1907

Judit, f. 22-5-1909

Herman, f. 28-5-1910

            De bodde her da Hilmar ble døpt. Familien var flyttet til Nedre Dalgt 30 innen 1910.

 

1909 - 1916

Sivert Norland. f. 1863 Norland Klep. Slagtermester, forretning her

Gjertrud f. 1875 Hellesø i Hetland

Trygve f. 1890 i Amerika 1911- 1913

Thor f. 1893 i Amerika 1911 -1913

Klara f. 1896 hjemme

Thekla 18 tj. 1910

Jens Lund, 17 slagtergutt 1910

Haakon Lund, f. 6-3-1896, Nedstrand, 15 år, erindsgutt 1911 1912

Marie Conradsen Skadberg, f. 1-7-1888, Egersund, 22 år tjenestepige, i 1910 1912

Kristian Seldal, f. 29-5-1894, Høle, arb/slagtergut,  1910

Ludvig Stensland, 18. 1910

Emil Tørresen, 17 ? lærling 1914

            Sivert var slagterborger i 1900, da bodde han i Store Skippergade 13. Han kjøpte huset her i 1909 og hadde det til 1916. Han startet slagterforretning. Begge sønnene var i Amerika, mens datteren Klara gikk hjemme uten arbeid. Familien hadde både tjenestepiker og folk som arbeidet i forretningen. Om alle bodde her er usikkert. Sivert kjøpte huset av Bertha Johnsen, hun arbeidet litt hos han, selv om hun var helseløs. Sivert bodde på kvisten og hadde en husleie på kr. 250,- i året i 1910. Senere hadde han forretning i Bredgt. 30.

 

Aftenbladet 1925. Sivert hadde mange annonser i avisen, her fra Bredalmenningen.

 

1912

Sigvarda Hansen, 23 fab.

 

1912 - 1916

David Hansen Slåttebræk, f. 1886 sjøhusm. -rørleger

Bertha Elisabeth Lauritsen/Aslaksen, f. 1886

Hans, f. 1911

Thora Alfrida, f. 21-6-1913

Bertha Davida, f. 27-3-1915

            Hva etternavnet til Bertha er kan diskuteres. Da Thora ble døpt kaltes moren Bertha Aslaksen, men to år senere i 1916 da de døper datteren Bertha kalles moren Bertha Elisabth Lauritsen.

 

1915

Alfred Johannesen, 22, stenhogger

 

1916-1920

Johan Kleppe, f. 22-9-1869, Klep, hermetikarbeide

Anna Kleppe, f. 25-3-1870

Abraham, f. 17-12-1890, pølsemakersvend

Erling, f. 5-12-1892, hermetikarbeider

Anny, f. 18-1-1897

Johan, f. 20-6-1899, død 4-9-1924

Marie, f. 60-6-1902 død 17-10-1924

Ingvald, f. 26-9-1904

Andreas, f. 18-7-1907

Anna Johanne, f. 17-11-1909

            Johan eide huset fra 1916 til 1920. Han og familien bodde i Dokksmauet 2 i 1910. Johan ble nevnt både som slagter og skomaker. Sønnen Abraham overtok huset.

                               

                                     I løpet av kort tid mistet de to voksne barn. 

1920-1934

Abraham Martinius Kleppe, f. 17-12-1890 Slagter, død 1962

Magda Nilsen, f. 1893

Johan, f. 1915

Mary Synnøve, f. 7-11-1926

            Abraham Kleppe kjøpte huset av faren i 1920.

Abraham drev som pølsemaker og slagterforretning fram til 1923.

Abraham Kleppe som konfirmant.

Bilde mottat av Torger Ekeland

 

Aftenbladet 1922 

 

1922

Erik Andersen, kafe. Kan han ha hatt kafe her, eller jobbet han i en kafe. Det forteller ikke adresseboka noe om.

 

1922-1927

Georg Eriksen, Urmakerforretning.

            Han flyttet forretningen til Pedersgaten 66 senere.

 

1934 - 1943

Erling Sande.

            Han eide huset mellom 1934 og 1943, men om han bodde her vet jeg ikke. Kjenner ikke noe til familien. Han bodde i Nedre Dalgt. 60 rundt 1930-

 

1941-1942

Ole Waage, platearbeider

 

1940-41, Kathrine Hegstad, tjener

 

1941-1946

Gabriel Kannik, f. 12-4-1893, maskinist

Han bodde i Holbergsgt. 34 i 1935.

 

1942-43, Theodor Johan Berentsen, f. 1-4-1913, reparatør

 

1942-43, Svein Johnsen, f.14-1-1913, sjåfør

 

1943-1944

John Olsen

 

1943-1944

Thora Meling, enke

 

1943-1946

Erik Høiland, f. 28-10-1912. Han eide huset mellom 1943 og 1946, men om han bodde her vet jeg ikke. Kjenner ikke noe til familien.

 

1945-46, Conrad W. Lønning, f. 15-7-1918, maskintekniker

 

1945-1969

Solveig Stavnem, f. 4-6-1905, huseier i 1945, arbeider,

Ole Eivind Stavnem, f. 10-7-1929, hermetikarbeider

 

19447-48  Jakob Jakobseb, f. 24-3-1895, gartner

Aftenbladet  1934

 

1948-49  Eldfrid Marie Bjørkmann, f. 23-7-1918

1958-1967  Målfrid G. Mæle. f. 25-3-1936

1953-54 Borghild Larsen, f. 21-11-1909, syerske

1959  Kaia Johannesen, f. 6-8-1937, frisørdame

1960  Inger Børildsen, f. 10-4-1937

 

1972-1996

Ingvald Tjelmeland, møbeltapetserer. Død 1996

Han var far til Olaug, f. 1946.

            Han bodde i Tarjei Vesaasvei 5 på Tasta. Ingvald hadde sitt verksted som møbeltapetserer i lokalene mot gaten der dr. Kaltvedt brukte. Før han kjøpte dette huset var han i nr. 58. Han hadde også verksted i Pedersgaten 61.

 

1972 - 2003

Kjell Zetterstrøm, f. 1945

Olaug, f. 1946

Ranghild Agathe, f. 1964

Jan Owe, f. 1965

Ole Johnny, f. 1969

Monica, f. 1972

                                                                          Fra panteboka

 

 

 

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla