Pedersgata 105

Br.nr. 1798

187 m2 stor tomt

 

Eiere:

1877 Andreas Gitlesen til Mads Pedersen 1877 (han må være død før 1883).

1900 skjøte fra Gjertrud Pedersen 1900 til Karl Kristiansen.

1911 Johan Nising har kjøpt huset, huseier 1912

1914 Louise Nising enke huseier

1913- 1916 huseier Johannes Salvesen,

1916 Skjøte fra han til Karl Kristiansen til B. A. Søndenaa og Johan Nygaard 1916.

1917 Fra disse to til Patent Høvelbenk og Ludvig Mathiassen i 1917. i

1918 selger L. Mathiassen sin halvdel til Patent.

1920 A/S Patent høvelbenk

            ( Patent Høvelbenk gikk konkurs i 1921) og huset ble solgt på auksjon i

1923 til Olav Pedersen men patentrettighetene fragår. O. Pedersen selger straks til Ole M. Wiik.

1923 til Ole Wiik.

 

            Nummer 105 ligger i Jammerdalen på høyre side. Her er en rekke med fire temmelig like kassahus side om side.

Det er en liten åpning mellom dette og nr. 103, hvor det er en trapp opp til 2. etasje. Det ligger vegg i vegg med nr 107.

Her er full kjeller på gatenivå. Takene på dette og nr 107 er bygget sammen som ett tak.

 

Næringsvirksomhet:

Alle årstall er funnet i forskjellige kilder. Virksomhetene - firmaene kan ha holdt på lenge før det året som er oppgitt her,

eller blitt drevet lenge etter. Med forbehold av mulige feil.

 

1918 -1955— Sigurd Kristiansen, dreier, trevare og leketøyfabrikk. Han laget blant annet gyngehester. Bolig i Støberigt. 45

1920-1922 Patent Høvelbenk A/S sagbruk og høvleri.

1944-1955 Bjarne Haaland, reklame og teknisk tegner.

 

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker,

adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene.

Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

 

 1885

Hvem som bodde her i årene før det var folketelling i 1885 vet vi ikke, men huset ble bygd rundt 1877,

så det kan ha vært mange personer som fant sitt kryp inn her i de årene.

1885

Knudsen, Stian f. 1847 Løvdal, Støberiarbeid

Martine Cecilie, f. 1851 Valle

Knud Torgny, f. 1876 Mandal

Ragna Andrea, f. 1883

Susanne Martine, f. 1885

*********************************

1885

Halvorsen, Søren, f. 1843 Seljord, Dykker

Karen, f. 1850 Nedstrand

Søren, f. 1875 Nedstrand

Johannes, f. 1882 Nedstrand

Andrea, f. 1879 Nedstrand

Ingeborg, f. 1877

Amanda, f. 1884 Vardø

Johan Sverdrup Halfdan Kornelius, f. 1886 død 3-3-1888

*********************************

1885

Høgelie, Rasmus, f. 1821 Tømmermand

Thomasdtr. Laurentze Martine. f. 1825 Hidra

Bernhardsdtr. Elen Bernhardine, f. 1876 Bjerkreim

*********************************

1883-1885

Hansen, Hans Salte, f. 1845 Klepp Smed

Olsdtr. Sara, f. 1852 Hetland kone

Marthe Kristine, f. 1881

Grethe Jorine, f. 1883

Hans, f. 1885

Johannesdtr. Malene, f. 1868 Høyland

Se Pedersgata nr 109 for mer om familien.

*********************************

1885

Pedersen, Bergitte Bendiksdtr. f. 1828

Thorsen, Bertinius, f. 1872

*********************************

1886

Thor Pedersen, jernstøber

Benedikte Bendiksdtr.

Bertinius, f. 1872, konfirmert 1886

*********************************

1886

Svend Mauritsen, handelsmann

Kirsten Berg,

Thorvald, f. 1871, konfirmert 1886

*********************************

1894

Endre Dahl ??

Sofie Beer, 37 – manden rømt

Helmer, 15

Haakon, 9

Alida, 5

Sofus? 3

1898 Endre Dahhl dødsbo hus 1899----

*********************************

 

1894

Marie Iversen, 46

Hans, 13

1895

Marie Svensen,47 enke

Haver 14

Er dette de samme personene?

*********************************

 

 1894-1898

Ole Jakobsen, 36, Støb.arb. arbeider ½ dag i 1895.

Elen 34

Olene 13

Jakob 12

Berta 9

Olava 5

Marius 3

Elen 1

*********************************

1894

Oluf Olsen, 30, Skibstømmermann. – Riverside --

Karen, 38

Jakobine, 13

*********************************

  1894

Paul Olsen, 63, arb. Syg og fattig

Ingeborg, 53

Torger Olsen, 27, 2. maskinist, ”Fulton”

Gunder, 16

Johan, 13

*********************************

1895

Peder Jakobsen 43 skibstømmermann. – hjemme ledig

Karen,

Jakobine, 14

*********************************

 1895

Garmand Nilsen 25 arb. Syg og fattig lidet arbeid

Johanna, 22

Laurense, 2

*********************************

 1895 - 1908

Olaf Olsen          f. 1864, kjedelsmed

Berta Wold,    f. 1864

Peder, 14, handlanger støberiet i 1901

Olaf, 11

Trygve, 8

Elisa, 5

Birger Johan, f 1897

Andreas, f. 1900

Andrea Frederikke, f. 1902

Oluf, f. 1903

Talette, f. 1908

            Olaf arbeidet i Sandvigens fabrikk i 1895. Både Oluf og Berta fikk stemme ved valget i 1904,

så de må ha hatt en inntekt på rundt 400 kr.

*********************************

1898 - 1899

Sivert Knudsen, f. 1848løsarb., hjelp af kassen da han er helseløs

Marie Bjørnsdtr. F. 1858

Konrad, 16 arbeider i tøndefabrik

Gerhard, 13

Sigval, 11

Karen, 8

Rakel, 6

Thore, 4

Marie, 1

Lisebet, f. 1898

*********************************

 1895 1899

Ingeborg Olsen, f. 1840, Sirdal, enke

Gunder, f. 1876, Høle, fyrbøder med D. S.

Johan, f. 1881, Høle, arb. hjelper moren

            Året etter bodde familien i Pedersgata 118

*********************************

 1898

Inger Olsen 29 enke

Gunder, 8

Johan, 4

Aadne, 2

*********************************

  1898

Elen Thorsen, 70

Berta, 45

Sara, 17 datterdatter

*********************************

  1899

Jon Olsen, f. 1860, Visnes, arb.støberiet

Elen, f. 1863

Larsine 15

Ida, f. 1886

Torval f. 1888

Elfrida,  1890

Bertelle f. 1892

Jon f. 1894

            De bodde i Møllegaden 62 i 1900.

*********************************

  1899

Eilert Nilsen, 45 arb kjører kull for Oftedal

Inga, 39

*********************************

I 1900var det 7 husstander og 33 personer.

 1900-1909

Johannes Knudsen, Eide, f. 1877, Os v. Bergen, murerlærling

Gunhilde Svendsen f. 1877

Ingeborg Kristine, f. 1900

Bergit, f. 1902

Knud, f. 1903

Astrid Helene, f. 1909

            Johs. Knudsen, 23 murer hos Mortensen -1902 meget ledig i sommer, tabte kr 100 paa murmester Mortensens concurs.

Både Johannes og kona fikk stemme ved kommunevalget i 1904, så han må ha tjent over kr 400.

*********************************

  1900-1901

Marie (Abrahamsen) Torbjørnsen, f. 1857, Haaland i Sola enke, vaskekone

Anna, f. 1884, Haaland i Sola heimetikkarbeider

Berthe, f. 1887 Haaland i Sola

De hadde et rom i kjelleren og delte kjøkken med 3 andre husholdninger.

*********************************

1900

Jakob Svendsen, f. 1849, Aarsland i Haa, forhenværende kontorist

Marthe, f. 1857,Gilje i Høle

Hansine Regine, 1883, Gilje i Høle

Thomine Regine, f. 1886

Jacob Malvin, f. 1889

Theodora Laurenze, f. 1892

            De hadde rom i kjelleren og delte kjøkken med 3 andre.

*********************************

1900

Anne Løland, f. 1821 Finnøy, enke, fattigunderstøttelse.

            Hun bodde i kjelleren og delte kjøkken med 3 andre

*********************************

 1900-1902

Johan Torgersen, f. 1877 mekaniker på blikkemballasjefabrikk

Marie Ella Larsen,  f. 1877

Ingeborg Emilie f. 1898

Sigurd f. 1900

Harald f. 1901

Lars Larsen f. 1879, maskinistlærling. 2. maskinist med ”Victor” fra Skudesnes, før støberiet

            Han bodde med denne familien. Johan og familien hadde tidligere bodd i Pedersgata 29.

*********************************

  1900 -  1908

Carl Christiansenf. 1865, bødkersvend, Stvgr. smørfabrik

Inga Torgersen f. 1870

Charles f. 1895

John f. 1896

Caspar f. 1898

Ingeborg Elida f. 1999

Bertha f. 1901 død 1902 1 år , bronkit

Thor Otto Steen f. 1903

Borghild Annie Kristine f 1905

Bertha Karoline f. 1907

            De bodde i en av boligetasjene og delte kjøkken med en annen familie.

Carl må ha hatt en inntekt på over 400 kr for både han og konen fikk stemme ved kommunevalget i 1904.

*********************************

1900

Regine Johannessen,f. 1883 pige

Laurits Martin Thorsen Meling, f. 1880, ungkar

Laurits Rafael Rasin f. 1908 død 1908

*********************************

1900-1908

Olaf Olsenf. 1864, støberiarbeider,

Berthe f. 1864

Peder f. 1884

Olaf, f. 1887

Trygve f. 1890

Elisa f. 1893

Olga f. 1895

Berger f. 1897

Andreas f. 1900

            Olaf var arbeider på Rosenberg mek verksted i 1903. Peder var naglegutt ved Støberi og Dok,

Olaf på år var syk og lå lenge på sykehus.

*********************************

 1899-1900

Rasmus Olsenf. 1873, kjører

Karoline f. 1870

Laurits f. 1897 død 1899, meslinger

Lovise f. 1900.

De var flyttet til Pedersgata 109 før folketellingen. 1900

*********************************

 1903 -1905

Ole G. M. Svendsen,f. 1870, korpstambur, hornblæser

Marie Svendsen, f. 1873

Olava 1901

Osvald 1902

Lilly Lovise f. 1903

*********************************

  1902

Halvor Michalsen, 41 støberiarb. dok

Emilie 44

Thorvald 14

Conrad 12

Hanna 10

Agathe 7

Ole 1

*********************************

 1903 Lars Larsen,21, mekanikuslærling

*********************************

 1903 - 1911

Johs Knudsen, 25 kjører hos Mauritzen før løsarb.

Gunhilde 25

Ingeborg 2

Bergit 1

Knud 1904 ikke 1911

Kristian 1907

Astrid 1910

*********************************

  1902 -1905

Carl Cederløv, f. 1858, skomager fattig, hos Erga (skofabrikk)

Elen Sofie Magnussen f. 1870

Josefine 14

Børge 12

Frantz 10

Erling 3

Carl Johan f. 17-12-1902 død 10-3-1905

Carsten Emil f. 17-12-1902

Carl var fattig i 1902, men fikk stemme ved kommunevalget i 1904, da må han ha hatt en inntekt på kr 400, det året.

*********************************

 1899-1903 -1905

Jakob Svendsen 54, før kontorist, fattig. 1901 syg

Martha 45 arbeiderske

Hansine 16,  1901 fabrikarbeider

Thomasine 13, 1902 fabrikpige

Malvin 8, Sygelig i 1904

Beathe 6

*********************************

 1898-1904 -1907

Ane Løland, 82 enkefår af Wigsnes fattigk

            Det var flere som bodde her i området som fikk understøttelse av Wigsnes fattigkasse.

De kom fra Karmøy og hadde hatt tilknytning til Wigsnes Kobberverk på Karmøy.

*********************************

 1906 -1908

Enok Tønnesen, f. 1880 fyrb.

Thomine Jensen, f 1886

Trygve, 1år

Rolf Laurits Magnus, f 1906

*********************************

  1906

Bertha Thorsen, f. 1882

Henrik Jørgensen, f. 1883, blikkarbeider

Kitty, f. 1906

            Etter at Kitty ble født giftet Berta seg med Karl Severin Thorstensen.

Henrik Jørgensen bodde i Pedersgata 141

*********************************

 1907 1908

Christof  Christiansen,23 fabp.

Bertha Thorsen,  25 fabp.

*********************************

 1907 - 1917

Osmund Karlsen, f. 1867 løsarb.

Anna Helgesen, f. 1871

Martin, 13

Lina – Lilly, ? 10

Christofa, 7

Sofie, 4

Ivar,  1

Olaf,  f. 1908

Oluf, 1909

Einar Johannes, f. 1917

*********************************

  1909 - 1910

Johannes Eide, 31 murersv, sygelig

Gunhild, 31 sygelig

Ingeborg, 8

Bergit, 6

Christian, 1909

            Både Johannes og kona var sygelige og han oppgav at han hadde hatt utgifter da de mistet et barn.

Jeg vet ikke når eller hvem barnet var.

*********************************

  1909-1910

Severin Osmundsen,f. 1871 kullarbeider

Frederikke Osmundsen, f. 1872

Magda Frederikke, f. 1909

*********************************

 1909 - 1911

Adolf Andreassen, 1865, matros seiler fra Amerika – hjemme i 1909

Christine Kittelsen, 1869

Astrid, 14

Oskar, 10

Elfrid, 8

Ragnhild, 4

Talette, 2

Andreas, 1

Agnes Kristine, f. 1909

*********************************

  1909 -1912

Nils Olai Olsen, f. 1883 hermtikkarb. Hos Claus Andersens enke

Anna Marie Jensen, f. 1888

Georg Martin, f. 1908 død 5 måneder gammel.

Johannes, f. 1909 død 2 uker gammel

Alma, 1910

Ester, 1911

*********************************

1909

Karl Johan Karlsen, f. 1886, bager

Anna Kristine Johnsen, f. 1886

Karl Andreas, f. 1909

 

Fra 1910 har disse bodd her kortere eller lengre tid.

   1910 - 1912

Severin Osmundsen, 39 løsarb

Frederikke 37

Elisa 13

Frida 12

Oscar 7

Bernhard 3

Magda Fredrikke f- 1909

            Severin opplyste at to av barna hadde vært syge av lungebetennelse i skoleåret.

I 1912 var han syg av giktfeber og kunne bare arbeid enkelte dager.

*********************************

  1910  Martha Eide, 23 tj. Til Ombo.

*********************************

  1911

Margot Olsen, 18 fabarb.

Gabriel 6

Thomas 4

*********************************

 1911 1914

Gabriel Johan Gabrielsen Nising. F. 1885 Vats, snekker, huseier, død nov 1913

Bertha Louvise Frønsdal, f. 1886

Gabriel 4

Tomas 2

Laurits Johan f. 1912 død 1913 - 8 mnd.

*********************************

 1912-1914

Adolf Olsen,1888 Herm.arb.

Frøida Nilsen, f. 1892

Nils f. 1913?

Georg Ferdinand Haug f. 1914

*********************************

 1912

Enevald Håland, 25 kaiarb.

Ane 29

Olaf 2

*********************************

 1913 - 1922

Malene Johannesen f- 1872, Sandeid, fabarb.  Bjelland

Amanda 1894 hos Thorbjørn Waage i 1916 17 år

Alma f. 1901

Anny f 1902

Malene var gift med Johan Fredrik Johannesen 59 år agent. Han hadde vært vekke i 16 år  i 1916.

Hun hørte intet fra ham. 1914 bodde han i en annen by sendte ikke penger.

*********************************

1919 Anny Johannessen, f. 1902, pige, hun fikk datteren Ruth med:

Robert Gundersen

Ruth Gundersen f. 31-3-1919 død 12-4-1919, medfødt svaghed.

*********************************

1921 -1922 Amanda Johannessen f. 1899 pige, fikk sønnen Loyd med:

Kristoffer Drage f. 1898 ungkar

Loyd Kristoffer f. 1921

*********************************

1913- 1916 huseier

Johannes Salvesen, 23, kjører egen hest

Louvise 28, frugthandel

Gabriel 7

Thomas 5

Olav Marcelius f. 1915

Målfrid Vik (tante Anna)

            Johannes var kjører og hadde egen hest. Jeg vet ikke om der var stall i bakgården.

Konen Lovise drev med frukthandel, og hadde muligens utsalg her i huset.

*********************************

 1913-1915

Halvor Hærem, 23 år i 1913, støb.arb mask.

Kolbein Hærem, agent for Singer & co.

*********************************

  1914 Bernhard Næss, kjører

*********************************

  1915

Lars Tveitane, 32 kjører

Hanna 29

Walborg 9

Henriette 7

Agnes 5

Gustav 2

*********************************

 1916-1917

Borghild Thorvaldsø, f. 1885, Fjellberg, enke, døde 1917

Peder 11

Kari 8

Sven 6

Kristine 5

Petra 4

*********************************

   1916

Lars Egesdahl, f. 1823, Gjesdal, forhenværende slagter. Døde i 1916 av alderdom.

            Han og kona bodde i Nygaden 11 i 1900, da var han slagter for egen regning.

*********************************

1917-1922

Ommund Helbergf. 1884 Klepp, kaiarbeider, kjører

Ane Gurine Tønnessen Fossmark f. 1888

Borghild f. 1908 Time

Johan f. 1910 Time

Torleif f. 1912 Time

 Ingrid f. 1917

 Odd f. 1920

Arne f. 1922

*********************************

 1919 - 1922

Slinning, Konstanse Imandine Johannesen. f. 1881 Egersund, enke

Bernt Marinius, f. 1907 Ålesund

Jon Karsten, f. 1910 Borgund

Melvin Norman, f. 1913 Borgund

Obert Finnlov Korneliussen, f. 1919

            Konstanse hadde vært gift med Bernt Berntsen Slinning f. 1879, gårdbuker.

Konstanse var født i Egersund, men hadde bodde i Amerika. Da hun giftet seg med Bernt. Hun var tjenestepike.

De ble gift i Ålesund i 1906. Bernt var maskinist. Hun var enke da hun fikk Obert med ungkar Edvard Korneliussen i 1919.

1918-1919

B.B. Konstanse Slinning, enke, fab.arb. 1918

Bernt, f. 15-10-1907, sønn

Pedersgata 105   nr 77 strøket over --De bodde i Suldalsgaten 58 i 1935.

*********************************

 

1920

Fra 1920 tallet og framover til 1960-1970 tallet har jeg funnet en del beboere. Det ble færre og færre

mennesker i huset etter hvert som tiden gikk og levestandarden økte. Opplysningene om familien er

kun funnet i adressebøker og andre offentlige kilder. Derfor mangler det mange fødselsår og familietilhørighet.

De som mangler er ikke glemt, men godt gjemt.

 1920-1922

Jacobsen, Jacob f. 1882 Tysvær, fyrbøder

Mathilde f. 1882 Hønefoss

Lund, Anna f. 1897 Norderhov

Marta J f. 1917 f. Kristiania

*********************************

1920 Røsdal, Gunnar Gundersen f. 1871

1920 Tønnessen, Petra f. 1888 Klepp

1922 Anna Lund, arb.

1922 Ommund Salthe, kjører

*********************************

  1923 - 1924

Erling Løvås f. 1894, Ekspeditør

Anne Sofie Rasmussen f. 1901

Leif f. 1923

*********************************

1923- 1990--

Ole Marselius Wiig,f. 23-8-1888 f. Rennesøy, Høvlerimester, død 10-5-1975, 86 år gammel                          

Nikoline Martine Helland, f. 1896 Sand

Osvald, f. 15-2-1915, kassearbeider.

Arne Wilhelm f. 3-1-1917

Målfrid Othelie, (Molli) f. 21-10-1920

Georg Walter f. 29-8-1922

Odd f. 21-2-1928

Marta Serina Wiig, f. 1849, Avaldsnes, enke i 1924

Ole var blitt pensjonist i 1965.

            Familien Wiig har bodd lengst her i huset. Ole M. Wiig kjøpte huset i 1923.       

-De bodde i Pedersgata 52 da Målfrid og Georg (1920-22) ble født

 1955-1969-1990

Odd Wiig, f. 21-2-1928, sykkelreparatør

Målfrid Karete, f. 1930

Turid, f. 1951

Bente, f. 1954

Mari Ann, f. 1959

*********************************

1942-1952

Bjarne Haslund, f. 15-7-1907

Målfrid Othelie Wiig, f. 21-10-1920

Reidar, f. 1942

Mette, f. 1944

*********************************

 1925

Otto Zakariassenf. 1899 elektriker

Dagny Stenskog f. 1898

Solveig f. 1925

*********************************

 1926

Henrik Kristensen f. 1900 Mek.arb.

Gurine Tengesdal f. 1904

Oskar f. 1926

*********************************

  1928

Edvard Hanasand, f. 1892 kaiarbeider

Elisa Syvertsen f. 1904

Olga Therese f. 1928

*********************************

 1935 Agaton Johannesen, trearbeider

*********************************

1935

Tonning Tønnesen, hermetikkarbeider

Paula Tønnesen, hermetikkarbeider

*********************************

  1941-1944 Mangfred Mathiasen,hermetikkarbeider

*********************************

   1941 -1955

Henrik Strøm, kommunearbeider.

Paula

1 sønn

*********************************

1958-1967

Jens A. Gjelstein, tivoliarbeider.

*********************************

1958-1969

Ludvig Johannessen, maler

*********************************

1960

Magnus Fløysvik,

 

            Følgende personer har jeg kun funnet på denne adressen i Valgmanntallene.

Der ble det ikke opplyst noe om familie eller fødselsår. Årstallene er bare for det året de ble ført i valgprotokollen at de bodde her.

«Kostgutter» I begynnelsen av 1900 kom det mange unge til byen for å søke arbeid. Husrom var det dårlig med.

Dermed oppsto det som ble kalt «kostgutter og kostjenter.» Det var ungdommer som bodde i en familie og betalte

en liten sum for en et sted å sove og kosten. Husværet kunne være ynkelig, de lå overalt i skråkammers, stuer og kjøkken.

Det var tillatt for en familie som selv leide en leilighet å ta inn leieboere i den.

Kostfolkene ble sjelden boende lenge i familiene, før de fant seg noe bedre.

Ofte var det slik at unge menn fant seg kone blant vertskapets døtre.

Annonse i Aftenbladet 1912

1912

Moses Lyngstad, tømm 1912

Jens Lyngstad, tømm 1912

Peder Kraagenæs, murerhandl. 1912

Elias Brekke, 26 gartner 1912

Halvor Hansen, 21 støbarb. 1912

Bolette Salte, 24  fabarb. 1912

 

1913

Andreas Larsen, 28 arb. I Bergen arb. 1913

Anton Jørgensen, 18 opslager 1913

Kristian Hansen, 27 støbarb. 1913

Thea Østrem, 20 fabarb. 1913

Gina Andersen, 22 fabarb. 1913

Hanna Sjøvangen, 28 fabarb.1913

Marie, 26 fabarb. 1913

Kristine Koltvedt, bliktrykkersek 1913

Bertha Koltvedt, bliktrykkerske 1913

 

1914

Alfred Nilsen, S?? 20 støbarb. 1914

Jakob Aunedal?? 24 støb. Arb 1914

Kolbein Hansen, 24  1914 1915

Marie Bakkevold, 24 fabarb 1914

Bertha Gundersen Svantesvold, 34 fabarb. 1914 1915

Kristine Kaltvedt, 29 fabarb.1914

Nomi Østerhus ,20 fabarb. 1914

 

1915

Magnus Kopperdal,  19 fabar. 1915

Hans Walentinsen, 16 støbarb. 1915

Walentin Hauge ,22 støbarb. 1915

Olaf Lagsin?? 26 maskinistlære. 1915

Ole Tveitane, 42 kjører 1915 1916 i Værksgt hos Bjørnsen

Andreas Tveitane, 24 arb. 1914 1916 hos J. Johnsen

Karen Gangenæs, 28 fabarb.1915 1916 blikkemb

Serine Hegland, 24 handlbtj. 1915 1916 hos RA Idsø

Elisabeth Sørhus, 27 tj. 1915

 

1916

Magnus Solstad, 23 fabarb. 1916 stvgr blikkemb

Martin Alstved, 23 fabarb.1916

Jens Jensen, 22 agent 1916 Singer symaskin fra Ofoten

Laurits Larsen, 28 maskinist dok 1916

Alfred Alfsen, Lier 19 fabarb. 1916 på blikk

Isak Melkevik, 19 kjører 1916 hos RA Idsø, fra Kopervig

Ante Lind, 32 fabarb. 1916 på tinfab, fra Efle Sverige 1916

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet.

Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. 

 

Flytting:

Folk flyttet ofte, det var offisielle flyttedager 16. april og 16. oktober. Enkelte familier bodde kanskje bare et halvt år,

før det fant seg en annen leilighet. Folkene er registret på det/de årstallene jeg har funnet de i folketellingene eller andre kilder.

 

Nr. 1 1899

 

Nr. 2 1899

 

Joomla templates by a4joomla