Nr. 62og 64 ligger som tvillinger hus i hus. ATK 2008
br.nr 1353

77m2

 

Eiere:

1866 Elling Ellingsen Øvestad

1883 til Halvor Halvorsen

1893 til Halvor Halvorsens enke

1893 til Anton Berg

1903 ? og Oluf Dahl

1906 fra Joakim og Olaf Dahl

1906 til Asjer Liland Thorsen

1911 til Thomas Thostensen

1917 til Olaus Østbø

1921 fra Inger Oalva Østbø, enke

1922 til Jonas Aarvik

1943 til Hans Peder Hansen

1950 til Robert Hansen f. 26-1-1926

Eiendomshistorikken er litt uoversiktelig. Handelen ble sjelden tinglyst

 samtidig med at folk overtok huset flyttet inn eller ut. Derfor står det ofte i folketellingene at en eier huset,

men det stemmer ikke med tinglysingen.

Olaus Østbø og kona Inger Olava bodde ikke i huset, men leide det ut.

 De bodde i Musegt 57. Heller ikke Jonas Aarvik bodde i huset.

 

Næringsvirksomhet har det vært lite av her i huset.

1928 Frukt og tobak, Bærendtsen, H. Han hadde telefonnummer 2091.

1940-41 M. Hansen var dame og herre skredder

1950 O. Kindingstad var treskjærer

 

I 1865 var det 4 personer bosatt i huset,

1875 var det 8 personer bosatt her.

1900 bodde det 11 personer her, mens det i

1910 bare var 2 personer.

 

Folk i huset:

 Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865.

De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker,

valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. 

Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde.

 Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her,

ble funnet i folketellingen 1865.

 

Nr 1 - 1865

Elling Ellingsen Øvestad, f. 1839, Haa, bager

Ane Marie Johnsdtr. f. 1846

Niels Henriksen, f. 1847, Avaldsnes, tjener bager

Johan Monsen, f. 1848, Klep, tjener bager.

I 1875 bodde Elling og familien i Pedersgt 66, nabohuset.

Da var han bagermester.

 

Nr 2 - 1875

Ole Tormosen, f. 1827, Tysvær, jagt eier og Farer

Berthe Elisabet Gunnarsdtr. f. 1841, Haaland

Olaf Laurentsius, f. 1867

Gonval, f. 1873

Tomine, f. 1863

Johanne, f. 1865

Anna, f. 1869

Hulda Marie, f. 1875

            Innen 1875 var familien flyttet til Grensesteinsgata 8.

 

nr 3 - 1880 -1893

Halvor Halvorsen, f. 1832, Sjernarøy,/ Nedstrand tømmermand

Ane Martha Hans Pedersdtr. F. 1833, Malde

Anna Kornelia, f. 1863

Henrikke Marie, f. 1865

Petra, f. 1868

Amalie, f. 1871

Gunda Hansine, f. 1875

Halvor kjøpte huset av Ellingsen. De bodde i Badehusgata 16 i 1875.  Familien flyttet litt,

for i 1885 bodde de i Bratteberggt. 3, et hus rett i nærheten. Da Ane Martha var blitt enke solgte hun til Anton Berg.

 

Nr 4 - 1893 -1900

Anton Marius Berg, f. 1845, Soggnedal, postbud

Karoline, f. 1852

Johanne, f. 1876, damesøm

Malmfrid, f. 1878, bogbinderske

Lovise, f, 1880, damesøm

Ludvig, f. 1882, kontorist ved Privatfr.

Andreas, f. 1883, barberlærling

Martine, f. 1886

Jenny, f. 1888

Karoline, f. 1891

Anton, f. 1894

De hadde bodd i Vævergaten 33 i 1885, da var Anton handelsmand.

Innen 1910 var Karoline blitt enke og bodde i Verksgt. 12.

 

Nr 5 - 1900

Johan Johnsen, f. 1867

Ingeborg Thorsen, f. 1869

Johan Toralf, f. 15-7-1900

De bodde her da sønnen ble døpt.

 

Nr 6 - 1903 - 1905

Benedikte Dahl, 7-4-1841, enke

Sigurd Dahl 21 stvg. Pr. co ikke i 1905

Joacim, f. 1884 – blikslager hos Conradsen

Oluf, f. 1885,  blikslager

Katrinius, f. 1887

Ingrid, f. 1889

Hermann, f. 1890

Benedikte Dahl var enke og bodde sammen med sine barn. De bodde i Jærgata 59 i 1900,

da ble ikke mora nevnt, og Sigurd ført som f. i 1850

Huset var tinglyst på barna og Joakim og Olaf står som selgere i 1906.

 Familien var flyttet i 1910 til Haukeligt. 61

 

Nr 7 - 1903 -1905

Dorthea Eliassen, f. 1835, Sogendal, enke, arbeiderske.

Hun bodde i St. Hansgt. 5 i 1900

 

Nr  8 - 1904-1911

Asgjerd Thorsen/Torgersen, f. 21-1-1845, Fjotland

Tomas Thorsen, f. 26-2-1874, løsarbeider

Asgjerd bodde med mannen Ole Torgersen, f. 1833 og pleiesønnen

Staale Staalensen f. 1872 på Rossebø i Skåre. I 1900. Det ser ut for

at Asgjerd giftet seg med Thomas Thorsen som var ca 30 år yngre. 

Året 1910 ble det beregnet en årlig husleie på 200,- kr.

Rundt 1904 opplyste folketellingen at dette var Asjer Lilands hus,

men ingen folk var  notert her.

Han brukte selv kniven!

Inde hos Gjerd Liland og gemal i Pedersgaden 64 var det igaar et syndigt spetakel.

Der havde rottet sig sammen en hel del omstreifere og andre løse eqistenser for at drikke,

og det vedblev de med, saalenge de havde noget at drikke for. Under dette blev de rent vilde,

og en af deltagerne ved navn Erik Eriksen, den samme, som i sin tid blev stukket på Marøen -

hvilken sag skal fore paa det paagaende lagmandsting - trak kniven og brugte den på en ældre mand,

hans kones stedfar. Denne blev stukket i brystet og maatte af politiet indlægges på sygehuset;

saaret skal ikke være saa svært farlig. De øvrige deltagere blev bragt i arrest,

4 af dem pr. kjærre, mens 1 gik ved siden af.

Aftenbladet 25-9-1910.

Det var mye skriveri i avisene om saken som ble ført for lagmannsretten.

 

Nr 9 - 1905

Staale Olsen, sjauer f. 1872

Ingeborg Knudsen, f. 1874

Svend Elias født og døde 12-5-1901

Sverre Ingvard, f. 6-5-1905

Staale og kona bodde i Skudesneshavn i 1900. Da Svend døde bodde

 de i Pedersgt. 109. Han var født i Kopervik. Han var pleiesønn i fam. Nr 8.

 

Nr 10 - 1908

Bertha Marie Hendriksen. f. 1817 Bergen?, enke, 86 år,

død av alderdomssvaghed.

Hun bodde her da hun døde, Bertha var fattigunderstøttet og

hadde vært gift med maskinist Halvor Hendriksen.  

Hun bodde i Pedersgata 109 i 1900.

Nr 11 - 1910

Paul Hansen, 65 snekker

 

Nr 12 – 1911-1912

Thomas Torstensen, f. 15-4-1876, kjører, huseier

Alida Grude, 9-7-1878

Thoralf, f. 25-12-1900

Einar, f. 7-1-1901

Karl, f. 24-2-1903

Ingfrid, f. 24-6-1905

Borghild, 22-6-1907

Thordis, 18-12-1909

 Thelma, f. 13-11-1911. 

            Familien bodde på Grønlund i Hetland i 1910.

Nr 14 - 1912

Gurine Ommundsen, f. 1-2-1824, Skjold, 86 år.

I 1910 bodde hun i Sømmesmauet og ble understøttet av det offentlige og av sønnen.

 

Nr 15 - 1913

Malena Olsen, 23 år, rengjøring

 

Nr 16 - 1918-1923

Lars Johan Lauritsen Rosnæs, f. 1871 Rennesøy, Lossearbeider

Inger f. Berntsen Voster, f. 1873 Strand

Elen Kristine, f. 1896 – gift m. Oskar W. Hansen – se nedenfor.

Birgit, f. 1898, hermetikkarbeider

Inger Agnete. f. 1900, fabrikarbeider

Larsine f. 1902, hermetikkarbeider, død 1923

Gudrun f. 1905

Inger Martine f. 1907

Lauritz f. 1909

Rasmus Johan f. 1911

Rasmus Johan ble sendt til Strømvik friluftskole i 1922. (for tuberkuløse) 

 Datteren Inger Agnete fikk fikk to barn med ungkar Erling Gustav Aske, f. 1898.

 Det var Ernst , f. 1924 og Marcelia, f. 1922. Familien bodde i Ø. Banegt 17 i 1910.

SA 1923

 

Nr 17 - 1913 - 1916

Ole Andreas Stavnem, f. 4-1-1854, kjører hos Idsøe

Marie, f. 12-7-1861

Matilde, f. 15-12-1887, fab. Hos Borgen

Andreas, 11-8-1889, vet intet om han (1912) – kom hjem fra skonnert Kristine

des 1913 etter 15 mnds tur. 1914

Daniel, f. 11-7-1892, arb.

Anna, f. 15-7-1895 fabarb.

Olga, f. 10-1-1898 fabarb i 1916

Rasmus, f. 1898?

Ole var huseier. Familien bodde i Sangesandsgt 9 i 1910. Datteren Anna fikk et barn

Margit f. 20-2-1915 som døde en måned gammel, medfødt svag.

 

Nr 18 - 1913

Lisebeth Stavnem 61 enke, fattig får til leien.

Bertin 23 fabarb.

Olaf Konrad 20

 

Nr 19 - 1918-1920

Oskar Wilhelm Leonard Hansen, f. 1892 Glemmen, lossearbeider

Ellen Kristine, f. Rosnæs f. 1896

Josefine Amalie Konstanse, f. 1917

Lars Ingolf, f. 1918

Oskar Willy, f. 1920

De bodde sammen med hennes foreldre.

 

Nr 20 - 1923

Ludvig Kr. Bech, f 1896, Handelsmand

Bertine Wilhelmsen f. 1894

Arne Martin f. 1923

 

Nr 21 - 1924-1925

Ingvald Jakobsen, maskinist, fly

Anthon, f. 1917, sønn

De bodde her da Anthon gikk på skolen i 1924-25

 

Nr 22 - 1924 - 1959

Hans Peder Hansen, f 18-3-1877, dameskrædder, tilskjærer

Emma Paulsen f. 28-4-1885

Neda? f. 1910

Valborg, f. 1912

Robert Alexander f. 26-1-1926

Hans kjøpte huset i 1943, sønnen Robert overtok i 1950.0411941-

 

1930-31 Elisabeth Olava Pettersen, f. 15-11-1888, handlende. 

1940-41 Thor Nilsen, f. 5-7-1904, elektriker

1942-50 Olaf Kindingstad, f. 28-3-1880, treskjærer

1948-49 Elsa Engel Møller, f. 14-8-1929, kontorist

1950-57 Ulla Ingeborg Røde Hadland, f. 7-6-1910, vaskeriarbeider

 

Nr 23 - ca 1962-63 Selma Thelin, f. 9-4-1888, hun bodde her en kort tid

 

Nr 24 - 1958-1969

Agvald Salomonsen, f. 8-12-1926,  agent

Lill Salomonsen, 30-1-1924

 

Nr 25 - 1966

Sigbjørn Salomonsen, f. 18-4-1917, presser

Mary Salomonsen

 

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her,

eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla