ATK 2008.  Pedersgaten 62 og 64 ligger som to tvillinger selv om de ikke er like.

Br.nr. 1356

90 m2

 

Eiere:

1869 Fra G. F. Gitlesen – selger hus og grund til

1869 til Nils Aslaksen

1882 til Nils Aslaksens enke

1882 til Rakel Rasmusdtr. –

1892 til tømmermann Ole Johansen Arnø –

1892 til Ole J. J. Næsum –

1899 til Rasmus R. Malde –

1901 til Th. M. Ingebretsen –

1905 fra Olava Marie Rasmusdtr. Ingebretsen

1905 til Johan Svihus –

1911 til Rasmus O. Vigrestad –

1942 til Olaf Dahl (f. 13-9-1907) inneholdende rett for Olena Vigrestad

          til å bo fritt i huset så lenge hun ønsker det. –

1943 Egtepakt Olaf Dahl og h. Olga tinglyst 1943

1952 til Herman Berheim – (f. 3-5-1880)

1952 til Gudmund Ask (f.1911) –

1952 til Herman Berheim, tilbakeføring –

1952 til Johannes Danielsen, (f. 27-8-1897)

fra 25-6 -1952  til 19-12-1952 ble huset tinglyst 4 ganger.

 

Dette huset ligger på venstre side av gaten. Det er et lite hus

på 1 ½ etasje. Nede var det ett rom og kjøkken, oppe var det

ett rom på kvisten. I tillegg var det et vedhus i bakgården.

Det har bodd relativt få mennesker her ad gangen. Stort sett bare en familie.

 

1865 var det registrert 7 personer på bostedet:

1875 – 9 personer

1885 - 4 personer.

1900 - 6 personer

1910 - 5 personer i en familie.

 

1923-1930

Andr. B. Berg drev som frisør her i noen år. Om han bodde her

vet en ikke. Senere bodde han N. Kleivegt. 18

 

Folk i huset: Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder.

Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865.

 De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916.

Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og

private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en

person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her.

Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år

hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort,

enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her,

ble funnet i folketellingen 1865.

 

Nr 1 - 1865-1882

Niels Aslagsen, f. 1819, Bakke prgj. bødker døde 19-3-1882

Berte Jensdtr. F. 1825, Hellands prgj. Død 1867 av vatersott

Andreas Nielsen, f. 1844

Toline, f. 1849

Nille, f. 1856

Bertilda, f. 1859

Gerhard, f. 1862

Martinius Nicolai f. 1861 (usikker på om dette er en sønn)

Laurits Johan, f. 1865 død e ½ år gammel

Julius f. 1866

Nils kom fra Bakke prestegjeld og var bødker, han døde i 1882,

63 år gammel. 1. kona Berthe døde i 1867 av vatersott, 44 år gammel. 

De fikk 7 barn sammen. Laurits døde bare et halvt år gammel.

 Av de tre jentene vet en ikke hvor Toline ble av. Nille var tjenestepige

 i Østervaag hos kjøbmand Jakob Olsen og Bertilda var tjenestepige

på Holmen hos captein G. Osmundsen. Sønnen Andreas var matros,

mens Gerhard og Julius bodde sammen med faren og den nye kona.

Etter at Niels ble enkemann i 1867, han giftet seg igjen med Rakel Talette 20-11-1868.

 

Nr 2 - Niels Aslagsen, f. 1819 Bakke, bødker, død 19-3-1882

Rakel Talette, f. 1836

Oline Talette Andreasdtr. F. 1858 Bergen

Talette Emilie, f. 1869

Olava Bergitte, f. 1871

Nilsine Ragnhilde, f 1874

Nils og Rakel giftet seg i 1868. Rakel hadde datteren

Oline Talette Andreassen f. 1858 i Bergen før de giftet seg.

Det står at Oline ble forsørget av faderen. Sammen fikk de 3 barn.

Niels døde i mars 1882 av mavebetennelse. Far til Nils Aslaksen

var Aslak Didriksen og far til Rakel var Rasmus Gundersen.  

I 1885 hadde Rakel og hennes 4 barn flyttet til Pedersgaten 96

og bodde i kjelleren.

 

Nr 3 - 1885

Johannes Haaland, f. 1862 Styrmand

Anna f. 1861

Johannes f. 1885

Johannes var på reis i 1885.

 

Nr 4 - 1885

Andreassen, Anna f. 1866 Butikjomfru

Hun var 19 år og arbeidet i en butik. Hun bodde sammen med familien Haaland.

 

Nr 5 - 1895 -1898

Johannes Nesheim, 67 tøm. syg og sengeliggende i lengre tid

Anna 68

Larsine Assersen 62 enke

 

Nr 6 - 1899-1900

Nr 7 - Rasmus Malde, f. 1831, Malde i Rom. tømmermand. Døde 1901

av bronkit og hjerneslag.

Thalette f. 1833 Klep, død 1899 av hjertesykdom

Rasmus R. Malde, f. 1862, enkemann,

Johan, f. 1874

Rasmus er sannsynligvis født på Malde (Madla) ved Stavanger. 

Rasmus bodde sammen med sønnen Rasmus. Begge var enkemenn

 i 1900. Rasmus f. 1862 var matros ”SS Fulton”, et aar.

«Har et barn udsat på forpleining betaler 14 kr pr. måned.»

Han var i «Maabile» (Mobile - USA) i 1900 da folketellingen ble tatt opp.

 I 1905 var Rasmus Malde 41år, og enkemann. Han var matros på S/S Katie,

har 2 børn at forsørge nemlig Rasmus 10 år går på skolen og Kristian 6 år

opholder sig på Tjensvold.

Sønnen Johan var ugift matros i 1900. Dessuten bodde Olava f. 1865 datter

til Rasmus og hennes familie i huset.

Hvem Rasmus f. 1862 var gift med vet en ikke sikkert, men da

Rasmus Rasmussen, f. 3-3-1895 ble døpt var foreldrene Rasmus Rasmussen,

1864 og Margrethe f. Kristoffersen, f. 1865. De bodde da i Mellomgt.

 Jeg har ikke funnet sønnen Kristian døpt, eller moren død før 1900.

 

Nr 8 - 1900-1905

Torvald Ingebretsen, 1868 fabrikarbeider hos Braadland

Olava, f. 1865

Katrine, f. 1893

Thomas Rasmus, f. 23-6-1899 i Brooklyn, NY USA. Død 2-6-1900 i Stavanger. Av bronkitt.

Tonny f. 1902

Det ser ut for at Torvald og familien har bodd en tid i USA

siden Thomas ble født der. Thorvald Ingebretsen var arbeider

da han reiste til Amerika i 1903, familien bodde her. 

Han har antakelig kommet hjem, for hele familien flyttet til Amerika i 1906.

 

Nr 9 - 1906 - 1912

Johan Gundersen Svihus, f. 18-5-1878, kjører – egen hest

Inga, f. 7-10-1877

Laura, f. 17-10-1899

Thorvald, f. 22-3-1-07

Lars f. 3-12-1909

Johan 1911

Johan og familien flyttet inn i 1906 da familien Ingebretsen dro

til Amerika. Johan var kjører og hadde egen hest, om han hadde

stall i bakgården vet en ikke. Johan kjøpte huset i 1906 og solgte

det rundt 1912. I folketellingen 1910 ble familiens husleie

beregnet til kr 150, for året. Mens Johan bodde her hadde han

to leieboere: 1908 Elias Andersen, 15 år, lærling, Har vært noen

måneder med S/S Bernadotte,  og Andreas Andersen 31 år, enkemann,

løsarbeider, har to børn på Waisenhuset - drikfeldig

 

Nr 10 - 1912 - 1944

Rasmus Olsen Wigrestad, f. 1-5-1861, død 13-9-1929, Vigrestad, pl-adearbeider, Støberi og dok.

Olene Larsen, f. 22-4-1877, Ganddalen

Lotte, f. 16-11-1898, Skjæveland,

Bertha, f. 8-1-1909

Ragna, f. 20-10-1908

Olga, f. 1910

Kitti, f. 1913

Olaf f 1915, død 14-4-1936

Elisabeth, f. 1918

De hadde 4 barn fra 2 til 14 år da de flyttet inn. Rundt 1910 bodde de i Pedersgaten 45. Rasmus var pladearbeider.-

Lotte var 15 år og hermetikkarbeider hos Bjelland. Da Rasmus døde ble han kalt forhenværende skibsbygger.  Han etterlot seg enken Olene og 7 barn,

hvor 2 var under 21 år. Eier hus, sto det i dødsfallprotokollen. Enken satt i uskiftet bo.  Da huset  ble solgt i 1942 til Ola Dahl,

var det med avtale at Olene Vigrestad  skulle få bo i huset så lenge hun ønsket.

 

Nr 11 - 1913 - 1916

Jakob Jakobsen, f. 18-8-1853

Han var 60 år i 1914, og det er sannsynligvis han som bodde

til leie i Sandsgt 70 i 1910. Han var opslager/smed på

Stavanger støberi og dok. Ugift. Han bodde til leie hos Rasmus og familien.

 

Nr 12 - 1912

Thomas Tostensen, kjører 1912

Alida Tostensen, 1912

Disse bodde her i 1912 ifølge valgmanntallet, men året før bodde i i nabohuset nr. 64.

 

Nr 13 - 1941-1942

Johan Hytland, arbeider.

 

Nr 14 - 1955-1967

Per Egil Gustavsen. Han var kvartermester i 1955, senere var han sjåfør.

Johanne M. Gustavsen

 

Nr 15 - 1955-1969

Johannes Danielsen, (f. 27-8-1897) Fisker

Marie Danielsen,

 

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag

er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning.

Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla