Br.nr. 1494

118 m²

 

 Dette huset ligger skjult for folk som går forbi i gaten. Det har en liten

port-inngang mellom nummer 59 og 61. Huset var på 1 etasjen med kvist.

Det hadde to rom og kjøkken. Vi ser kun en liten del av veggen inn forbi porten.

 

Eiere:

1869    Ole Olsen kjøper en tomt på 118m2.  Den har felles brug med

naboeiendommen 1369, av en gaardsplass der ikke må bebygges.

1890    Ole Johan Olsen       

1899    Johan Kleppe

1907    Johan Nilsen

1907    Rasmus Thorsen

1914    Josef Pisani

1917    R. O. Gunvaldsen

            Johannes Line selger til

1919   Kornelius A.  Hansen

1932    Aagot Brandeggen

 

 

Næringsvirksomhet:

 

1901-              Kleppe, Johan skomakerforretning.

1922-               Gustav Svendsen hadde skomagerforretning.

1941-1944      Rekord skoreprasjonsverksted.

1940-1967-     Brandeggen glassmester.

 

         (Min kommentar. Alle årstall er funnet i adressebøker. De kan avvike

 ganske meget fra de faktiske forhold. Jeg har ikke funnet ut om glassmester

Brandeggen drev sitt verksted her eller et annet sted i byen.)

 

Folk i huset fra 1873

Nr 1 - 1873-1890

Ole Olsen, f. 1837, Haaland prg. bødker

Berthe Ragnhild Nilsdtr. f. ca 1843, Jelsa

Oline Kristine f. 1867

Martinius, f. 1872

Ole var enkemann i 1875, da ble ikke sønnen Martinius nevnt.

Ole Olsen kjøpte denne tomten i 1869 og er nok den som fikk bygd huset.

Han solgte det i 1890 og har nok bodd her fram til den tid. Ole og familien

 bodde i Kaisesmauget ved folketellingen i 1865.  Han var gift med

Bertha Ranghild Nilsdtr. Og de hadde en datter Severine født i 1865.

Hun døde i 1868 av et maveonde 2 ½  år gammel. Da bodde familien

 i Pedersgaten. Verken kona eller datteren ble nevnt her i 1875.

 

Nr 2 - 1873

Peter Chr. Hansen, f. 1838, Høiland prg. skibstømmermand, fattig

Malena, f. 1839, Hjelmeland prg.

Ane f. 1869

Gustav f. 1871

Familien var flyttet til Nedre Blåsenborg i 1875. 2 år tidligere sto det at Peter var enkemann.

 

Nr 3 - 1873

Ane Katrine Hansen, 60 enke

Marie Larsen, f. 1847,  enke, Klep, arbeidskone

Ole 10

Bernhard/Bertel Martinsen, f. 1866

Lars Martinsen, f. 1859

Martine Martinsen, f. 1872

Ane bor sammen med sønnen Peder Hansen og datteren ? Marie som er blitt enke.

Marie og 3 av barna bodde i St. Hansgt 15 i 1875.

            Bertel/Bernhard ble konfirmert i 1880, da fikk en vite at han var født

 i 1866 og at faren var sjøfarende Martin Johan Iversen og moren var

Inger Marie Larsdtr. Han var født på Vaaland i Hetland.

 

 I 1875 var det 9 personer som bodde her i tre leiligheter.

 

Nr 4 - 1875

Søren Halvorsen, 1843 Silgjord, (Telemark) stenarbeider

Karen Johannessen, f. 1846 Nærstrand

Andrea Sørensen, f. 1875

 

Nr 5 - 1885

Serigstad, Hans Hansen, f. 1841 Lye Tømmermand

Jorine Ivarsdtr. f. 1835 Hå

Hans, f. 1864

Hansen, Gurine f. 1866

Iver, f. 1868

John f. 1871

Hanna f. 1873

Juluis, f. 1875

Grethe Julie f. 1878

Torkel Gustinius f. 1881

De bodde på Risbakken 19 i 1875.

 

Nr 6 - 1895

Nils Thorsen, f. 1872, matros – hjemme to år på ?? arbeid

Kristine, f. 1871, Jelsa

Nora, f. 1893

Berget, f. 1898

Innen 1900 var familien flyttet til Vaalandsgt. 17.

 

Nr 7 - 1890 1898

Ole Johan Olsen, f. 1855, skibstøm

Cicilie, f. 1854, Strand

Bertine, f. 1881

Severine, f. 1883

Trygve, f. 1892

Pauline, f. 1894

            Ole kjøpte huset i 1890. Han hadde vært hjemme i 5 mnd.

og gaar paa arb. i 1898. Datteren Bertine f. 1881 ble  8-1-1899 gift

 med søskenbarnet sitt, Johan Olsen f. 1870, ungkar, former.

Han var ikke konfirmert. Johan Olsen var farmer i Barnes County  pr. Valley City,

 North Dakota, US Amerika. Brudgommens fader og burdens fader er helbrødre.

Forloverne var: Ole Johanne Olsen, fra Pedersgaten 61a og Elling R. Næsheim,

fra Pedersgaten 88.  Innen var de flyttet St. Hansgt. 40.

 

Nr 9 - 1898

Knud Rasmussen, f. 1869, Mosterhavn, matros

Anna, f. 1870, Fossan

Racin, f. 1895

Johanne, f. 1897

            Rasmus jensen, f. 1830, Fossan, forsørges av sønnen Knud.

            Knud seilte med «SS Haabet» – han var hjemme et år på ”skjanse” arbeid.

Innen 1900 var familien flyttet til Vinkelgt. 20.

 

Folk i huset fra 1900

            I 1900 var det to husstander med til sammen 10 personer.

Familien Johan Kleppe, to voksne og fem barn fra 10 år til en baby,

og en leieboer/ kostgutt på 17 år som var blikkslagerlærling.

Dessuten bodde det to unge damer på kvisten.  Thomine som var

 opvarter på kaffehus, mens Dorthea arbeidet i hermetikken.

 

Nr 10 - 1899-1901

Johan Kleppe, f. 22-9-1869, klepskomagersven hos Erga

Anna, f. 25-2-1870

Abraham, f. 17-12-1890

Erling, f. 5-12-1892

Anna, f. 1894

Anny, f. 18-1-1897

Johan, f. 18-7-1899

Marie, f. 30-6-1902

Ingvald, f. 26-9-1904

Anna, f. 17-11-1909

Andreas, f. 18-7-1907

Anton Abrahamsen, f. 1883, blikkslagerlærling

            Johan kjøpte huset i 1899 og solgte igjen i 1907. Han arbeidet

 hos Erga, men drev litt skomakerarbeid for seg selv hjemmefra.

Hvorvidt Johan og familien ble boende her til han solgte huset i 1907 er usikkert.

Han er ikke oppført i folketellingene lenger enn til 1901. Innen 1910 var

familien flyttet til Doksmauet 2.

 

Nr 11 - 1900-1901

Dorthea Thorsen f. 1878  Hetland, opvarter på kaffehus.

Tomine Thorsen, f. 1871 Fister, fabrikpige

 

Nr 12 - 1902-1909

Mikal Endresen Imbs,  f. 1858 Høle  arb. støberiet

Martha Karoline Knudsen f. 1862

Anna Alida f. 18-6-1889  død 30-11-1892

Bertha f. 10-11-1892  død 5-12-1892

Signe f. 1885

Conrad f. 23-1-1890

Anna f. 14-12-1893

            Mikal og kona mistet to døtre  med 5-6-dagers mellomrom i 1892.

Da barna døde bodde de i Pedersgaten 141. Innen 1910

 var de flyttet til Lysefjordsgt 21.

 

Nr 13 - 1902-1903

Adolf Marinius Abrahamsen, f. 29-9-1874,matros med M. Berentsen

Ane 29

Margit 3

Oluf 1

            ”Adolf  farer fra Amerika – sender ganske lidet da han har været ofte syg.”

Han mønstret på i 1893 og mønstret av i 1904, men det står ikke hvilket skip det var.

Han må jo ha vært hjemme innimellom, siden han har fått to barn.

 

Nr 14 - 1904 -1907

Laurentse Hansen, f. 19-12-1855,  enke

Othilie, f. 10-8-1895

Conrad Andersen, 21, fyrbøder  «S/S Stavanger» til Juli,  nu Bjelland 1906        

Innen 1910 var de flyttet til Sandeidgt. 46.

 

Nr 15 - 1909 - 1915

Rasmus Thorsen, 22—840, Høle, bybud, huseier 1911

Rakel, f. 18-8-1853, Høle

Thommas, f. 1873, Høle, øljkører

Thore, 1875, Høle, kaiarbeider

Rasmus, f. 1879, tanlege lærling

Randol, f. 1881, Høle, sjømand matros

Severin, f. 1884,  i Amerika i 4 år vet intet om ham.

Ingvald, f. 27-2-1893, bybud

Ragna, f. 15-3-1897,   ikke her 1913

            Rasmus kom fra Amerika 1911 etter 9 års fravær. Han arbeider ikke.

 i 1913 var han sygelig – krøbling og sengeliggende.

Rasmus og Severin var i Amerika.1909 og 1910. Familien bodde i

St. Hansgt 15 i 1900. I 1910 var det bare Ingvald og Ragna som bodde hjemme.

 

Nr 16 - 1914 1916

Joseph Matheo Pisani, f. 19-8-1832, Bergen, gibsmaker,  huseier fra okt. 1914

 Matilde, f. 11-12-1847

De bodde i Pedersgata 53 i 1910.

 

Nr  17 - 1915 1916

Jakob Asheim, 16-6-1889, Jelsa, murerarb.

Alida, f. 12-1-1884, Bergen

Martin, f. 30-4-1909

Bjarne 2

Alfred f. 1916

De bodde i Ryfylkegt. 22 i 1910.

 

Nr 18 - 1916

Martin Sømme, murer

Rakel Kvaal

John f. 1916

 

Nr  19 - 1918

Johannes Line, fhv. gårdbr.

Matilde Johannessen Line fhv. arbeiderske

 

Nr 20 - 1918

Theodor Konrad Huth, f. 19-3-1880, kommunearb. død 1946

Hilda Karlsen, f. 1891,

 Arnulf Karl,  1914 - 1965

Arthur Jean Teodor 1915-1965

Jens Evang Harry, 1916-1980

Jan Willy, f. 1-10-1917- 1959

Hugo Barley, 1920-1975

           De giftet seg 3-5-1913. Theodor var sønn av Karl Henriksen Huth, f. 1839-1916 i Farnebo i Sverige og Antonette, f.1850 Avaldsnes. Konrad bodde med foreldrene i N. Dalgt 13 i 1900, men eg finner han ikke i folketellingen for 1910. Da var han stenmand, stenarbeide.

 

 

 

Nr 21 - 1920-1922

Hansen, Kornelius A. f. 3-10-1878, Bakersvend.

Theodora Marie f. Olsen f. 7-4-1884, Sandnes

Harald A. f. 11-10-1901 Sandnes

Alfred f. 14-8-1906         "

Toralf K. f. 5-10-1909     "

Karsten f. 9-4-1914        "

Klarens  f. 2-9-1916       "

Familien kom fra Strandgaten 9 i Sandnes i 1910.

 

Nr  22 - 1920-1924

Olsen, Karen, enke f. 1842 Klepp

Svensen, Gustav S. f. 1877

Karen var sannsynligvis svigermor til Kornlius. Hun bode ammen med de i Sandnes.

 

Nr  23 - 1933-1967

Aagot Brandeggen

Leonard Brandeggen, glassmester         

Gudrun                                                      

 Leif, arb.

Aage

Odd,  hjelpearb.

Aagot kjøpte huset i 1932, det er ikke usannsynlig at hun er mor til de andre.

Jeg vet ikke familieforholdet i denne familien. Det var en Leonart Brandeggen

F 1885 sombodde i Tromsø i 1910. Kanskje det er denne familien.

 

Nr 24  - 1943 Ragnhild Johnsen, herm.arb.

 

Nr 25 - 1955 Johannes Danielsen, f. 1897 rekefisker

Johannes hadde reketråleren ”Special” liggende i den ene dokken ved Støberiet.

se bilde av båtene der.

 

 

 

 {rt}

 

 

 

Joomla templates by a4joomla