Br.nr. 1494

118 m²

 

 Dette huset ligger skjult for folk som går forbi i gaten. Det har en liten

port-inngang mellom nummer 59 og 61. Huset var på 1 etasjen med kvist.

Det hadde to rom og kjøkken. Vi ser kun en liten del av veggen inn forbi porten.

Det var et lite hus, 1. etasje var det stue, kammers, kjøkken og gang. Oppe var det et lite kjøkken stue og skråkammers.

Bilde fra Google. Her ser vi at huset er helt inneklemt mellom de andre, men de har en liten uteplass.

Eiere:

1869    Ole Olsen kjøper en tomt på 118m2.  Den har felles brug med

naboeiendommen 1369, av en gaardsplass der ikke må bebygges.

1890    Ole Johan Olsen       

1899    Johan Kleppe

1907    Johan Nilsen

1907    Rasmus Thorsen

1914    Josef Pisani

1917    R. O. Gunvaldsen

            Johannes Line selger til

1919   Kornelius A.  Hansen

1932    Aagot Brandeggen

 

 

Næringsvirksomhet:

1901-              Kleppe, Johan skomakerforretning.

1922-               Gustav Svendsen hadde skomagerforretning.

1941-1944      Rekord skoreprasjonsverksted.

1940-1967-     Brandeggen glassmester.

 

         (Min kommentar. Alle årstall er funnet i adressebøker. De kan avvike

 ganske meget fra de faktiske forhold.

 

Folk i huset fra 1873

Nr 1 - 1873-1890

Ole Olsen, f. 1837, Haaland prg. bødker

Berthe Ragnhild Nilsdtr. f. ca 1843, Jelsa

Oline Kristine f. 1867

Martinius, f. 1872

Ole var enkemann i 1875, da ble ikke sønnen Martinius nevnt.

Ole Olsen kjøpte denne tomten i 1869 og er  den som fikk bygd huset.

Han solgte det i 1890 og har nok bodd her fram til den tid. Ole og familien

 bodde i Kaisesmauget ved folketellingen i 1865.  Han var gift med

Bertha Ranghild Nilsdtr. Og de hadde en datter Severine født i 1865.

Hun døde i 1868 av et maveonde 2 ½  år gammel. Da bodde familien

 i Pedersgaten. Verken kona eller datteren ble nevnt her i 1875.

 

Nr 2 - 1873

Peter Chr. Hansen, f. 1838, Høiland prg. skibstømmermand, fattig

Malena, f. 1839, Hjelmeland prg.

Ane f. 1869

Gustav f. 1871

Familien var flyttet til Nedre Blåsenborg i 1875. 2 år tidligere sto det at Peter var enkemann.

 

Nr 3 - 1873

Ane Katrine Hansen, 60 enke

Marie Larsen, f. 1847,  enke, Klep, arbeidskone

Ole 10 år

Bernhard/Bertel Martinsen, f. 1866

Lars Martinsen, f. 1859

Martine Martinsen, f. 1872

Ane bor sammen med sønnen Peder Hansen og datteren ? Marie som er blitt enke.

Marie og 3 av barna bodde i St. Hansgt 15 i 1875.

            Bertel/Bernhard ble konfirmert i 1880, da fikk en vite at han var født

 i 1866 og at faren var sjøfarende Martin Johan Iversen og moren var

Inger Marie Larsdtr. Han var født på Vaaland i Hetland.

 

 I 1875 var det 9 personer som bodde her i tre leiligheter.

 

Nr 4 - 1875

Søren Halvorsen, 1843 Silgjord, (Telemark) stenarbeider

Karen Johannessen, f. 1846 Nærstrand

Søren, f. 1875

Ingeborg, f. 1877

Andrea Sørensen, f. 1879

Johannes, f. 1882

Amanda, f. 1884

            Søren var "Dykker i Statens Havnevæsen om Sommeren, vinteren ledig" i 1885. Da bodde familien i Pedersgata 105.

 

Nr 5 - 1885

Serigstad, Hans Hansen, f. 1841 Lye Tømmermand

Jorine Ivarsdtr. Ueland, f. 1835 Hå, død 19-3-1918, 83 år gammel

Hans, f. 1864

Hansen, Gurine f. 1866

Iver, f. 1868

John f. 1871

Hanna f. 1873

Juluis, f. 1875

Grethe Julie f. 1878

Torkel Gustinius f. 1881

     De bodde på Risbakken 19 i 1875.

 

Nr 6 - 1895

Nils Thorsen, f. 1872, matros – hjemme to år på ?? arbeid

Kristine, f. 1871, Jelsa

Nora, f. 1893

Berget, f. 1898

     Innen 1900 var familien flyttet til Vaalandsgt. 17.

nr 7 - 1890 - 1898

Ole Johan Olsen, f. 1855, Høyland, skibstømmermand

Cicilie, f. Pedersdtr. f. 5-2-1855, Tou Brug, Strand

    Bertine, f. 25-9-1881

    Severine, f. 1883

Trygve Johannes, f. 7-3-1892

Pauline, f. 4-4-1894

            Ole kjøpte huset i 1890. Han har vært hjemme i 5 mnd. og gaar paa arb. i 1898.

 Ole Johan og Cicilie giftet seg i 23-8-1888. og fikk to barn sammen.

         Cicilie kom fra Strand i 1880, samme året 25-10-1880 giftet hun seg med Torger Olsen fra Time. De bodde i Strømstenen og fikk to barn - Bertine 1881 og Severine 1883.

            Cicilies datter Bertine f. f. 25-9-1881 ble gift 8-1-1899 med søskenbarnet sitt, Johan Olsen f. 29-4-1870, ungkar, former. Han var ikke konfirmert. Johan Olsen var farmer i Barnes County pr. Valley City, i North Dakota, US Amerika. Bertine var 18 år og Johan var 29 år da de giftet seg.

            Dette ser ut til å være et avtalt ekteskap innen familien, siden brudgommens fader og brudens fader var helbrødre, som det står i kirkeboken. Brudens far var Torger Olsen, og brudgommens far var smed Tollef Olsen. Forloverne var: Stefaren Ole Johanne Olsen, fra Pedersgaten 61a og Elling R. Næsheim, fra Pedersgaten 88.                                      

 Innen 1900 var familien flyttet St. Hansgt. 40.

Nr 9 - 1898

Knud Rasmussen, f. 1869, Mosterhavn, matros

Anna, f. 1870, Fossan

Racin, f. 1895

Johanne, f. 1897

Olene, f. 1900, død 19-12-1904, 4 år gammel

            Rasmus jensen, f. 1830, Fossan, forsørges av sønnen Knud.

            Knud seilte med «SS Haabet» – han var hjemme et år på ”skjanse” arbeid.

Innen 1900 var familien flyttet til Vinkelgt. 20, og seneretil Normandsgata 17.

 

Folk i huset fra 1900

            I 1900 var det to husstander med til sammen 10 personer.

Familien Johan Kleppe, to voksne og fem barn fra 10 år til en baby,

og en leieboer/ kostgutt på 17 år som var blikkslagerlærling.

Dessuten bodde det to unge damer på kvisten.  Thomine som var

 opvarter på kaffehus, mens Dorthea arbeidet i hermetikken.

 

Nr 10 - 1899-1901

Johan Kleppe, f. 22-9-1869, Klep, skomagersven hos Erga

Anna f. Abrahamsen, f. 25-2-1870

Abraham, f. 17-12-1890, g.m. Magda f. Nielsen

Erling, f. 5-12-1892, g. m. Martha f. Frahnis

Anna, f. 1894, død 28-1-1907, 12 år gammel

Anny, f. 18-1-1897, g. m. Herbert Gelike

Johan, f. 18-7-1899, død 1924, 25 år gammel

Marie, f. 30-6-1902

Ingvald, f. 26-9-1904

Otto, død 21-4-1906 2 1/2 måned gammel

Anna, f. 17-11-1909

Andreas, f. 18-7-1907

Anton Abrahamsen, f. 1883, blikkslagerlærling

            Johan kjøpte huset i 1899 og solgte igjen i 1907. Han arbeidet

 hos Erga, men drev litt skomakerarbeid for seg selv hjemmefra.

Hvorvidt Johan og familien ble boende her til han solgte huset i 1907 er usikkert.

Han er ikke oppført i folketellingene lenger enn til 1901. Innen 1910 var

familien flyttet til Doksmauet 2. Da sønnen Johan døde i 1924 bodde familien i Sangesandsgata

Johan Kleppe ble valgt til formand  i Skotøiforeningen i 1903.

1924 

  1940

 

Nr 11 - 1900-1901

Dorthea Thorsen f. 1878  Hetland, opvarter på kaffehus.

Tomine Thorsen, f. 1871 Fister, fabrikpige

 

Nr 12 - 1902-1909

Mikal Endresen Imbs,  f. 1858 Høle  arb. støberiet

Martha Karoline Knudsen f. 1862

Anna Alida f. 18-6-1889  død 30-11-1892

Bertha f. 10-11-1892  død 5-12-1892

Signe f. 1885

Conrad f. 23-1-1890

Anna f. 14-12-1893

            Mikal og kona mistet to døtre  med 5-6-dagers mellomrom i 1892.

Da barna døde bodde de i Pedersgaten 141. Innen 1910

 var de flyttet til Lysefjordsgt 21.

1906

En portemonæ med nogle smaapenge funden.

 

Nr 13 - 1902-1903

Adolf Marinius Abrahamsen, f. 29-9-1874, matros med M. Berentsen

Ane, 29 år

Margit,  3 år

Oluf 1 år

            ”Adolf  farer fra Amerika – sender ganske lidet da han har været ofte syg.”

Han mønstret på i 1893 og mønstret av i 1904, men det står ikke hvilket skip det var.

Han må jo ha vært hjemme innimellom, siden han har fått to barn.

  1910

 

Nr 14 - 1904 -1907

Laurentse Hansen, f. 19-12-1855,  enke

Othilie, f. 10-8-1895

Conrad Andersen, 21, fyrbøder  «S/S Stavanger» til Juli,  nu Bjelland 1906        

Innen 1910 var de flyttet til Sandeidgt. 46.

 

1910 - Fin, ny, amerikansk kuffert tilsalgs.

 

Nr 15 - 1909 - 1915

Rasmus Thorsen, 22—840, Høle, bybud, huseier 1911

Rakel f. Gjesteland, f. 18-8-1853, Høle

Thommas, f. 1873, Høle, øljkører

Thore, 1875, Høle, kaiarbeider

Rasmus, f. 1879, tanlege lærling

Randulf Martinius, f. 1881, Høle, sjømand matros, død 10-3-1902 i Pensacola, 20 år gammel

Severin, f. 1884,  i Amerika i 4 år vet intet om ham.

Ingvald, f. 27-2-1893, bybud

Ragna, f. 15-3-1897,   ikke her 1913

            Rasmus kom fra Amerika 1911 etter 9 års fravær. Han arbeider ikke.

 i 1913 var han sygelig – krøbling og sengeliggende.

Rasmus og Severin var i Amerika.1909 og 1910. Familien bodde i

St. Hansgt 15 i 1900. I 1910 var det bare Ingvald og Ragna som bodde hjemme.

   1900     1902

 

Nr 16 - 1914 1916

Joseph Matheo Pisani, f. 19-8-1832, Bergen, gibsmaker,  huseier fra okt. 1914

 Matilde, f. 11-12-1847

De bodde i Pedersgata 53 i 1910.

  1912

Konen, der fandt en portemonæ i Pedersgaden onsdag, bedes levere den i Pedersgaden 61a.

 

Nr  17 - 1915 1916

Jakob Asheim, 16-6-1889, Jelsa, murerarb.

Alida, f. 12-1-1884, Bergen

Martin, f. 30-4-1909

Bjarne 2, år

Alfred f. 1916

De bodde i Ryfylkegt. 22 i 1910.

 

Nr 18 - 1916

Martin Sømme, murer

Rakel Kvaal, f. 1890, død 30-4-1966, 76 år gammel

John f. 1916

 

Nr  19 - 1918

Johannes Line, f. 1841, Time, fhv. gårdbr.

Martha Malene Helgesdtr. , Nærbø, f. 1846, død september 1916, 71 år gammel

Matilde Johannessen Line, f. 1892,  fhv. arbeiderske

1916

 

Nr 20 - 1918

Theodor Konrad Huth, f. 19-3-1880, kommunearb. død 1946

Hilda f. Jensen, f. 1891,

 Arnulf Karl,  1914 - 1965

Arthur Jean Teodor 1915-1965

Jens Evang Harry, 1916-1980

Jan Willy, f. 1-10-1917- 1959

Hugo Barley, 1920-1975

           De giftet seg 3-5-1913. Theodor var sønn av Karl Henriksen Huth, f. 1839-1916 i Farnebo i Sverige og

Antonette, f.1850 Avaldsnes.Konrad bodde med foreldrene i N. Dalgt 13 i 1900, men eg finner han ikke i folketellingen for 1910.

Da var han stenmand, stenarbeide.

 

Nr 21 - 1920-1922

Hansen, Kornelius A. f. 3-10-1878, Bakersvend., død 7-1-1959, 80 år gammel

Theodora Marie f. Olsen f. 7-4-1884, Sandnes

Harald A. f. 11-10-1901 Sandnes

Alfred f. 14-8-1906         "

Toralf K. f. 5-10-1909     "

Karsten f. 9-4-1914        "

Klarens  f. 2-9-1916       "

            Familien kom fra Strandgaten 9 i Sandnes i 1910.

 

LANDSFOLK En fin-fin hængelampe billig tilsalgs. Pedersgaten 61a.

Det er tydelig at byens hus begynner å få strøm, siden de selger "parafinhengelampe"

 

Nr  22 - 1920-1924

Olsen, Karen, enke f. 1842 Klepp

Svensen, Gustav S. f. 1877

Karen var sannsynligvis svigermor til Kornlius. Hun bodde sammen med de i Sandnes.

 

1930-31 - Karl Pettersen, f. 20-2-1898, hjelpearbeider

1933-39 Johannes Andersen, f. 22-12-1873, anlegsarbeider.

1936 Hanna Olsen, f. 1876,  hun ble bare nevnt her da hun fylte 60 år. 1936

*******************************************************************************************

Nr  23 - 1933-1967

Leonard Henry Marinius Brandseggen, f. 26-3-1885, Tromsø, glassmester     

Ågot Agnete,  f. Sivertsen, f. 10-4-1878 / 1882                                               

 Leif, f. 9-8-1913, arb., (g.m. Elfride Molde f. 1917 i 1936)

Odd, f.1-11- 1914, hjelpearbeider

 1936

Leif Brandseggen, f. 1914

Elfride Molde, f. 1917

Aage, f. 1936, g.m. Gudrun

            Leif og Elfride  giftet seg i 1936.

 

1942-43 Annie O. Brandseggen, frisør (kan hun være gift med Odd?)

14-12-1937 feiret Leonard og Ågot sølvbryllup - gift i 1912 i Tromsø.

 

Fra Aage Brandseggen har jeg fått disse opplysningene, telefonsamtale i 2011.

            Det var besteforeldrene til Aage som bodde der. Ca 1932-1969

Leonard Henry Marinius Brandeggen, f, 1885, Tromsø

Aagoth Agnete Sivertsen, f. 1878, Tromsø, viet 14-12-1912

Leif, f. 1913

Odd, f. 1914

Familien bodde i Tromsø. Odd ble døpt i metodistkirken, Aagothe meldte seg inn der i 1917.

            Leonard var glassmester. Familien ville reise til Amerika. Da de var kommet til Bergen fikk de vite at det var arbeid å få i Stavanger. Først bodde de i Kampensgaten 19, før de kjøpte huset i Pedersgaten. Huset her ble kjøpt i Aagots navn. For de var visst blitt lurt tidligere.

            Aage har bodd her i noen perioder. Da han var liten bodde han noen år hos besteforeldrene under krigen. Og senere på 1960 tallet en tid.

            Leonard var glassmester og hadde verksted i kjelleren. Han syklet rundt i byen og skiftet vinduer. Det var ofte kjellervinduer. Guttunger var da som nå fæle å knuse vinduer. Til kjellervinduer brukte han det som ble kalt ”gartnerglass”. Det var glass som ikke var helt jevnt og når en så gjennom det forandret utsikten seg. Det kunne ikke brukes i stuevinduer, men var greit i kjellervinduene. Aage husker han satt på sykkelbrettet da han var med bestefaren rundt om.

            Glasset kom i store trekasser – glasskasser – Av materialet bygde Leonard seg hytte på Lauvås. Det er mange hytter som ble bygd av slike materialer rundt om.

I kjelleren var det også vaskegryte foruten verksted. Det var god høyde under taket, men Leonard var ikke høyere enn ca 160. De hadde en liten hage i bakgården.

            Det var et lite hus, 1. etasje var det stue, kammers, kjøkken og gang. Oppe var det et lite kjøkken stue og skråkammers. Sønnen Odd bodde der en liten stund.

            Leonard hadde piano. Leif var flink å spille, en kveld han skulle ut, hadde foreldrene gjester. Spill for oss. Leif hadde ikke tid, så han sa ”Får eg to lange, så e det greit” – to lange var to sigaretter.

            Rundt 1935 var det en i gata som hadde fått seg radio. Det var stas. En liten jentegjeng spurte om han ikke kunne sette radioen i vinduet, slik at de kunne høre når Magnus Samuelsen skulle synge. Det var et godt nabolag.

  1960  1962

*******************************************************************************************

 

Nr 24  - 1943 Ragnhild Johnsen, herm.arb.

1949-50 Sverre Birger Grostøl, f. 27-11-1907, gårdsarbeider

 

Nr 25 - 1953-64 - 

Johannes Danielsen, f. 27-8-1897,  rekefisker, død 20-7-1974, 77 år gammel

Sofie, datter g. Gulbrandsen

Margrethe, datter, g. Gustavsen

 

Johannes hadde reketråleren ”Special” liggende i den ene dokken ved Støberiet.

se bilde av båtene der.

 

 

 

 {rt}

 

 

 

Joomla templates by a4joomla