Pedersgata 63

Br.nr. 1295

109 m² stor tomt

Eiere:

 1861  Huset var nyopført 10-10-1861

          T. Gundersen har solgt til Jakob Dahl uten at det ble tinglyst.

1865    Jacob Dahl, tok opp pantelån på huset flere ganger,

              men han fikk ikke tinglyst skjøte før 1896. Han døde 1912.

1898    Da var Jakob Dahls hus ubeboet ??

1912    Enken og sønnen Martinius skjøter huset over på

1913    Anna Dahl

1933    Anna Dahl Jonhsens dødsbo selger til

1933    Karl Olsson f. 1894 – skjøtet ble tinglyst 1937

 1937   Theoline Engelstad, f. 23-9-1882, skjøter og overdrar eiendommen til Karl Olsen.

          Dette er et lite trehus som ligger på det høyeste punkt i gaten,

 der den gjør en liten sving. Herfra kan en se både gatenes utspring

og til endes på Møllehaugen. Huset har en utvendig trapp fra fortauet,

og ligger med gavlen mot gaten, med en liten takvalm. Det er 2 rom og

kjøkken i første etasje og rom på kvisten. Det ligger mellom to andre

 småhus, vegg i vegg med nr. 61, mens det er et lite smau mellom 63 og 65.

 I 1865 bodde det 9 personer i huset, mens det i 1900 bodde det kun 4 personer.

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene

som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder.

Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Jeg beklager

 feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

 

NR 1 - 1865 --- 1912 --1933

Jacob Tobiassen Dahl, f. 16-5-1835 skipper død 1912

Karen f. 15-10-1833, Hetland, død 26-11-1918

Ane Marie f. 18-9-1860, død 1933

Martinius Nikolai f.1-4-1864

Jacob Kornelius f. 1863, død 1891

Thomas f. ca 1869. Han ble ikke nevnt i folketellingen 1875

            Jakob var skipper, senere kystlos eller kjentmann. Han var med

 E. Berentsens jagt i 1873. Han var bortreist i 1885, men gikk meget ledig om vinteren 1894.

10 år senere var han også meget ledig på sommeren. Alderen tok på, da han

var 72 år var han syk og måtte ha daglig tilsyn av lege i flere måneder,

samtidig var konen også syk. Anna Marie måtte være hjemme og pleie

foreldrene. Broren Martinius bodde også hjemme. Han hadde vært

 sjømann, men var syk og arbeidsudyktig. Han ble betegnet som ikke

«ganske normal». Den yngste sønnen Jakob Kornelius var styrmann

20 år gammel. Han døde av tæring i 1891, i en alder av 28 år.

Thomas ble ikke nevnt i 1875.

            Jakob døde i 1912 av hjertefeil. Kona Karen døde i 1918 av

 lungebetennelse. Både Jakob, Karen og Martinius fikk stemme ved

 valget i 1904, så de må ha hatt inntekt over 400 kr. eller formue for

 at Karen skulle få avgi stemme.

            Anna Marie var den som tok seg av familien etter hvert som

sykdom innhentet de. Hun ble kalt husholderske og syerske. Hun

hadde en ”syforretning” i 1900. Hun underholdt både moren og broren.

Dessuten fikk de litt av fattigkassen. Anna overtok huset og bodde

 her fram til hun døde i 1933. Da dødsboet etter henne ble gjort opp

ble hun kalt Anna Marie Dahl Johnsen. Det kan tyde på at hun hadde

 giftet seg mellom årene 1920-1933. Huset hadde da vært i samme

families eie i nær 70 år.

            Disse detaljerte opplysningene om denne familien er funnet i

 de kommunale folketellingene. Det var vanlig å oppgi problemer

med sykdom, slik at de kunne få nedsatt skatten, eller få hjelp

fra fattigkassen.


        

    

 

Nr 2 - 1865

Ole Rolfsen, f. 1839, Jelsa, Matros

Lina f. 1837, Jelsa      

Grethe f. 1861, Jelsa

Tomine f. 1862, Jelsa

            Ole og familien bodde sammen med Jakob og familien.

Da var det 9 personer i huset, 4 voksne og syv småbarn i alder fra 7 til 2 år.

De var flyttet til Dalgata 8 innen 1875.

Nr 3 – 1875

Karen Endresen, f.1809, Haa, enke, var losjerende i 1875. Hun levde

Av håndarbeide og var fattigunderstøttet, 1 spd. Pr. måned.

Karen bodde sammen med familien Dahl, hun kan ha vært mor

til enten Jakob eller Karen.

 

Nr 4 - 1885

Hamre, Gabriel, f. 1822 Kvinesdal, støberiarbeider

Thorvald f. 1857 Kontorist på Toldboden

Martha f 1862 - kone

 

Nr 5 - 1904 

Thorvald Ingebretsen, f. 1868, arb - reiste til Amerika i mai

Olava, f. 1865

Katrine, f. 1893

Tonny 2

De bodde i Pedersgata 62 i 1900.


1910

Nr 6 - 1913-1918

 

Jakob Berg, 27-2-1885, Tasta, skomager/teleforarbeider

 

Har kone og 3 barn der bor i Lervig – 1916

 

Anna Berg, f.28-5-1885

 

Torleif Berg, 12-4-1905

 

Jakob og familien bodde i Lervig 7 i 1910.

 

 

1914

Axel Andersen, murer

Laurits Haar, 19

Otto Bjørnsen - ?

            Disse tre leide hos familien Dahl.

 

Nr 8 - 1918-1922

Garman Bærheimf. 1887, Høyland,  Løsarbeider

Han bodde på Bærheim i Høyland i 1910, ugift.

 

1921


Nr 9 - 1920-1924

Olga Jacobsen, f. 1882, fabrikkarbeider.

 Garman og Olga var ugifte og de bodde sammen med Anna Dahl og broren.

 

1930-1931

Karl Fuglestad, f. 26-9-1899, arbeider

 

1933-1934

Thorvald Alsvik, f. 18-4-1905, arbeider

 

1934

Alfred Johannessen, f. 1898, Tromsø, tinnfabrikkarbeider, død 17-10-1984, 96 år gammel Pauline Hjelm, død 7-2-1964, 68 år gammel

Herdis, f. 1926, g. Nilsen

Martin, f. 1927, død 2006,  

            Alfred og familien bodde her fra 1934 og noen år, til de flyttet til Normannsgata 17, for senere å kjøpe Pedersgata 90 i 1941.

                           

1935, Pauline Hjelm, fabrikarbeider

 

1935

Nils Strøm, båtsmann

 

1941-42

Arthur Olsson, murer.

 

1935

Martin August Engelstad, drosje eier, hermetikarbeider, død 9-8-1973, 77 år gammel

Tilla Jonassen, død 7-4-1987, 94 år gammel

Marit, g.m. Sivert Worren

Margrethe, g.m. Olav Nærheim

            Gullbryllup 8-3-1969 ble feiret i Lysefjordsgt 11, Tilla fylte 90 år 25-9-1982,

 

Nr 10 - 1933-1969

Karl August Olsson, f. 11-2-1894, Sverige

Gerda M. Hustvedt, hermetikkarbeider, død 16-7-1985, 85 år gammel.

Odd Jan, f. 1935, murer

         Karl kjøpte huset etter at Anna Dahl døde og familien bodde her i

 1969 og sikkert enda lenger.

Karl og Gerda feiret sølvbryllup 8 mai 1941. Det ble annonsert i avisen.


Fjermestad, drosjesjåfør skal ha bodd her en før Olsson overtok huset. 

          ”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det

 lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du

opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. 

 

          ”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det

 lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du

opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. 

 

 

 

 

{rt}

 

 

 

Joomla templates by a4joomla