Pedersgata 97

 

Br.nr. 2890                                     A.T.K. 2009

662 m² stor tomt

 

Eiere:

Huset var ikke bygget i 1900, men er nok bygget innen 1902

 

1904    Severin Johnsen 1904.  Handelsmann og huseier 

            (Ø. Holmegt 27 – B. Pedersen (Emilie Egelands forretning) bodde i Langt 50      butikken bestyres av Emilie Egeland.

1906    Frk Olga Berentsens hus til1916

1943     nr 95-97 Stavangerfjord Packing Ltd.

 

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene”  fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950, og Folketellingene. Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil. 

1902 B. Pedersen Colonialhandel, Emilie Egeland var bestyrer. Til 1941.

            I 1928 hadde Emilie Egeland telefon nummer 749. Emilie er blitt nevnt i folketellingen som bestyrer av butikken og andre ganger som eier av den.

Emilie bodde selv i Pedersgaten 99. Hun står også oppført som driver av melkeutsalget.

Melkeutsalg 1902

Frue Meieri 1923-1927

Frette & co Kolonialvarer en detalj. 1941-1964.

Gabriel Tollefsen, Sadelmager og tapetserer 1922 -

               1922

 

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. Deførste folkene som vi vet har bodd

Flytting:

Folk flyttet ofte, det var offisielle flyttedager 16. april og 16. oktober. Derfor er det ofte en finner en familie bare i dette huset et år. Om de bodde hele året eller bare et halvt år vet jeg ikke. Folk er registrert det året de er funnet i folketellingene, og hvor gamle de var. Det var stor gjennomtrekk av folk.

Nr.1  1902

Ole Hansen, vognsmed 1902

Det fantes en Ole Hansen, f. 1855, ugift, Ullensaker, Akershus. Han var smed på vognfabrikk i 1900 og bodde i Hillevåg, Hetland kommune. Antakelig er han samme mannen.

Nr. 2   1902-1903

Severin Johnsen, f. 1856, restauratør, sjømann

Severin bodde i Øvre Holmegt. 27 i 1900 med kone og 7 barn. Det ser ikke ut for at de også bodde her.

 

Nr. 3 1902 – 1903

Berent Andreas Berntsen, f. 1856, Bakke Sogn. bøkker

Kristine, f. 1857, Berge i Haaland

Bernhard, f. 1880, blikksl. Brandmand fra nytaar

Caroline, f. 1882, fabrikpike.

Alfred, f. 1884, blikksl.

Olava, f. 1887, “Fram”

Anton, f. 1890

Christine, f. 1895

            Denne familien bodde i Høkkergt 4 i 1900, så her noen år, for så å flytte til Skolegaten 15.

 


Bildet er fra ca. 1960 - Det tilhører Statsarkivet's billedsamling

Nr. 4 1902 – 1904

Sivert Andreas Sigbjørnsen, f. 1864 stuert

Rakel, f. 1868

Bergit, f. 1895

Gunhild, f. 1896 - 1904 sygelig har vært 10 mnd på sygehus

Signe, f. 1900

            Sivert Andreas var stuert til sjøs, paa ”S/S Skaato” – 4 mnd. hjemme, nu med ”S/S Sunniva”.  Gunhild hadde i 1904

vært sygelig i 10 mnd og lå på sygehus. De hadde bodd i Harald Haarfagresgt. 7 og flyttet til Stenkargt. 8.

 

Nr. 5 1902 – 1904

Ole Bolme, f. 1878, Bolme Klepp,

Gina, f. 1877, Vigsnes, Avaldsnes

Sigurd, f. 1901

Johan f. 1902

Angnette, f. 1905

Klara, f. 1907

Olaf Gerhard, f. 1908

            Ole var skomagersvend hos Chr. Olsen i Vævergaden 25.

I 1900 var han var ugift og leieboer i N. Strandgt 29. Familien flyttet til Ryfylkegt. 10.

 

Nr. 6   1902 - 1905

Nils Anders. Heramb, f. 1860, Ringsaker, maskinmester, stentrykker, blikkembal.

Josefine Eriksen, f. 1866, Trøkstad

Johanne Christensen f. 1825, Trøkstad, svigermor, underholdes her. døde 1913

            I 1900 bodde konen og moren i Kristiania, da ble det opplyst at mannen at mannen drev fabrik i Stavanger. Familien flyttet til Suldalsgt.

 

Nr. 7 1903

Jakob Andersen, f. 1878,

Bertine, f. 1879

Ingrid 3

Jenny, f. 1902

Ingebret, f. 1905

Jakob, f. 1907

Thorvald, f. 1910

            Jakob var malersvend hos Holgersen- Anda som holdt til i Pedersbakken 3. Familien bodde i Privatgt. 3 i 1910.

 

Nr. 8 1903

Ane Johnsen, f. 1850, Hetland, enke

Randi, 26 år

Martha, 20 år, syerske

Serine, f. 1884 fab.arb.

John, f. 1893

Tobias Meling 20 skomager, netop udlært - G. Pedersen i Kongsgt. 16.

            Ane bodde på Kalhammeren 3 i 1900, og var flyttet til Haukelig. 56 i 1910.

 

Nr. 9  1903 - 1904

Halvor Michaelsen, f. 1860, Høle, støbarb. Støberi & Dok

Emilie, f. 1858

Thorvald, f. 1887 arb. Blikktrk.

Conrad, f. 1889

Hanna, f. 1891

Agathe, f. 1895

Ole, f. 1900

            Familien bodde i Støberigt. 4 i 1900, de var flyttet til Pedersgaten 129 i 1910. se der

 

Nr. 10  1903-1905

Ingvald Wiik, f. 1860, maler

Inger, f. 1970, Kristiania

Hjalmar, f. 1885, sjøm.

Edvin, f. 1892, Stavanger

Trygve Racin, f. 1897, Brooklyn

Hanna, f. 1895/98, Amerika

Idal, f. 1900, Amerika

Erling, f. 1902, Amerika

Ida, f. 1904, Amerika

Crunt, f. 1907 Amerika

Randi, f. 1909 Stavanger.

            De bodde i Ryfylkegaten 10 i 1900, men de var flyttet til Nymannsveien 111 i 1910. Her er det noe rart. Familien bodde her i årene 1903 til 1905.

Samtidig oppgir de at flere av barna er født i Amerika, både før og etter at de bodde her.

 

Nr 11 1903 - 1905

Kornelius Torgersen, f. 1828, Thime, bødkersvend

Marie Serigstad, f. 1835, Thime, død 1918

Teodora, f. 1865, syg ugift. På sygehuset lengre tid

Gabrielle, f. 1878, fabrikpige

            Kornelius og familien bodde i Lysefjordsgaten 11 i 1900 før de kom hit.

Samtidig bodde to gifte døtre i samme huset. Det var Talette og Karen med sine ektefeller og barn. Alle flyttet hit i 1903 og bodde til 1905. Da flyttet Marie som

var blitt enke med to ugifte døtre til Hetlandsgaten 38. Karen og mannen bodde på Sølvberget, mens Talette og familien bodde i N. Strandgate da det var folketelling i 1910.

 

Nr. 12 1903 - 1905

Christian Indal Hansen, f. 1862, Tromsø, skøitefører, jekteskipper, ballastfører.

Talette, f. 1870

Halfdan, f. 1897

Marie, f. 1899

Selma, f. 1900

Olaf, f. 1902

Kornelius, f. 1908.

            Familien bodde i Lysefjordsgt. 11 i 1900, og flyttet senere til Nedre Strandgt. 10.

 

Nr. 13 1903 - 1905

Ole Linge, f. 1860, Strandebarm, skibstømmermand.  ”Atlantis”

Karen, f. 1872

Edleif Bertram, f. 1893

Marie Kornelia Dannilesdtr. F. 1905, pleiedatter

            Denne familien hadde også bodd i Lysefjordsgt. 11 i 1900, innen 1910 hadde de flyttet til Sølvbergt. 4.

 

Nr. 14 1904 -1905  

Carl Vinquist, 24 år, fra Bergen, støberiet

Karen, 23 år

Carl, 1 år

Frank, f. 1905

 

Nr. 15 1904 - 1905

Enger (Inger) Svendsen, enke 30

Ingolf 8

Severine 5

Svend 4

Carl Bertinius Jansen f. 1903 død 1904

Carls far var Bertinius Jansen, Buøy

 

Nr. 16 1904 - 1907

Ragna Bjørnsen, f. Husebø, f. 1875, Hetland, enke butikk –Meieriets udsalg, død 1951

Ivar, f. 1896

          Hun hadde vært gift med Nils Bjørnsen og de bodde i St. Hansgt. 15 i 1900-----annons

 

Fra Arbeidergata - A.T.K. 2009

Nr. 17  1904 – 1922

Johannes Torkelsen, f. 1858 i Etne

Hanna Jakobsen f. 1863 i Imsland

Laura f. 1888

Hilda f. 1890

Caroline f. 1892

Ingolf f. 1894

Thea Johanne, f. 1900

Jenny Hansine, f. 1902/4                              

Torleif f. 1907

            Johannes var ølkjører/øltapper på Aktiebryggeriet, men i 1916 jobbet han i hermetikken hos Norrig. Laura hadde vært fabrikkpike i Haugesund.

Ingolf var på landet i 1909. Hilda var syerske i 1910. De bodde i 2. etasje og betalte kr. 180,- i årlig husleie.

 

Nr. 18  1905

Reier Andreas Pedersen, f. 1867, skibsfører       

Malene Rasmine Øsebak f. 1871

Sigrid, f. 1900

Marie, f. 1903

Ragna Malene f. 1905

Se også Pedersgata 94.

 

Nr. 19   1905-1907

Gabriel Olsen Gjerde, sf. 1869, Strand, døde 1940,

Olava Johnsen,  f. 1867, Høgsfjord

Karlein, f. 1896

Joseph, f. 1898

Olga, f. 1900

Ingeborg, f. 1902

Gerhart, f. 1904

Josefine f. 1905

Marie, f. 1908.

  Gabriel var snedkersvenn i 1905 og arbeidet på blikemballasjen og tok maskinistskolen i 1907. I 1910 var familien flyttet til Nymannsveien 102. De feiret sølvbryllup i 1919.

 

Nr. 20  1905

Marcelius Berge, 22 løsarb.

Olene 20

Johan 1

 

Nr. 21  1905

Andras Knudsen, f. 1881, Tysvær, støb.arb

Nikoline, f. 1884, Sandnes

Erling, f. ca 1903

Thorstein, f. 1904

Ida f. 1905

Alfhild, f. 1908

            Familien flyttet til Nymannsveien 104 før 1910.

                                       

                 Denne annonsen sto flere ganger i løpet av årene 1906 og 1907. Husleien var kanskje for høy for en familie med mange barn.

                 Det var nok ikke mange der i strøket som hadde bruk for pigeværelse til evt tjenestepige.

Nr. 22  1906

Johan Rasmussen, f. 1872,  løsarb.            

Anna Halvorsen, f. 1868, Forsand

Rasmus, 1895, Forsand

Henry, 1896

Arne, 1897

Alf, 1899

Gjørdis, 1900                        

Dagnyf. 1907

Erna, 1910

            De bodde i Mellomgt 16 i 1900, og flyttet til Nymannsveien 74 til 1910.

 

Nr.  23 1906-1907

Rasmus Knudsen Foss, f. 1873, Høiland. bakersvenn,

Olava Sofie Olsen, f. 1871

Gunhild, f. 1901, Gjesdal sogn.

Knudhild Regine, f. 1902

Knud, f. 1904

Rasmus Olav, f. 1906

Hanna, f. 1907

            De var flyttet til Skræddersmauet 3 i 1910.

 

Nr 24  1906-1907

Olav Karlsen, f. 1874 Cementarb. Fra Xristiania   

Karen Jensen  f. 1872

Olaf, f, ca 1900

Henry, f. ca. 1901

Arnold Herman, f. 1906

 

Nr. 25  1906  

Thore Olai Hansen, f. 1863, Avaldsnes sogn. – fyrbøder – 2. maskinist ”S/S Rogaland”

Serine, f. 1866, Imsland sogn

Hanna Cecilie, f. 1893

Ingeborg, f. 1896

Thomas, f. 1898, sygelig

Sigvald, f. 1900

Gudrun, f. 1902

Selma, f. 1905

Sverre, f. 1906

Harald, f. 1908

            Familien var flyttet til Taugaten 22 før 1910.

 

Nr. 26  1906

Lars Petter Elias Knudsen, f. 1864, Aalesund, Støberi arbeider, mekanikus

Dyveke Elisabeth, f. 1867

Conrad Bertinius, f. 1867, typograflærling

Otto Alexander, f. 1892

Selmer Alfin, f. 1897

Clara Seline, f. 1898, sygelig

Laura David, f. 1901

Otelie Amanda, f. 1902

Hilmar, f. 1904

Dyveke Bertine, f. 1907

Wilhelm, f. 1908

            Familien hadde flyttet til Nedre Dalgaten 81 i 1910.

 

Nr.  27  1906

Bjørn Olsen, 27 stenarb. – løsarb.

Karen 25

Ovida 6

Sigurd 4

Bjarne 3

Marie 1

 

Nr. 28  1906

Jakob Simonsen, f. 1863, Bergen, fab.arb. hos Bjelland

Magda, f. 1870, Bergen

Sigrid, f. 1893, Bergen

Birger, f. 1895, Bergen

Arthur, f. 1897, Bergen

Frida, f. 1899

Sofie, f. 1901

Bergliot, f. 1904

Johan, f. 1906

Ruth, f. 1908

            Jakob og familien var flyttet til Magnus Lagabøtersgate 20 innen 1910.

 

Nr. 29  1906

Bernh. Berntsen, 24 år, blikslager hos Bjelland

Olene 20 år

Agnethe

 

Nr. 30  1906 - 1907

Regine Jakobsen, 44 år, enke, handl. Ingen forretning, borgerskapet opsagt 1907

Malene 25 år syerske, nu på hotell i Suldal.

Nr. 31  1906 - 1907

Nicoline Zachariassen, f. 1868, enke arbeiderske

Olaf, f. 1894

Lars, 1896

Otto, f. 1899

Peder, f, ca 1902

Nicoline flyttet til Karlsminnegaten 45 før 1910.

 

Nr. 32  1907

Severin Egelandsdal, f. 12-10-1878, død 17-12-1917,  hermarbeider/blikkslager. 

Dorthea f. Salomonsen, f. 21-2-1882, Førde, døde 1-12-1912, 31 år gammel

Sigbjørn, f. 16-6-1902, druknet 1922, 20 år gammel

Nanna Alvilde, f. 15-9-1904

Bjarne Sverdrup, f. 30-12-1906

Olaf Andreas, f. 6-2-1907, Husnes

Sverre Ingmar, f. 1909, døde 2-8-1910

Dagny, f. 26-4-1908

            Severin og familien kom fra Sunde/Sande i Sunnhordaland høsten 1907. De bodde her kort tid før de flyttet til Vikedalsgata 5.

Severin takket i Aftenbladet i 1912 Stavanger Bliktrykkeri for utvist opmerksomhet i forbindelse med konens dødsfall.

Severin ble gift på ny med:

Emilie Larsdtr. Storhaug f. 22-1-1893- -død 21-8-1969. De fikk tre barn, Severin døde 11 dager før den yngste sønnen ble født.

Lars Johan Egelandsdal, f. 28-4-1914, død 4-12-1987

Sverre, f. 19-5-1915, død 14-12-2006

Karl Gunleif, f 28-12-1917, død 2000. Han vokste opp hos besteforeldre i Tysvær, ugift.

   Severin Egelandsdal.

 

Nr. 33   1907

Andreas Olai Nilsen Eide, f. 1863, Alvøen pr. Bergen, stenarb og dykker

Ellen Karoline, f. 1870, Bergen

Agnes Elvine, f. 1889, Bergen

Berthold Marius, f. 1894, Haugesund

Nils Olai, f. 1896

Dagmar Elena, f. 1902

Andreas Olai, f. 1903

Erling, f. 1905

Einar, f. 1906

Ellen Karoline, f. 1910.døde 192-1911

            Familien var flyttet til Støberigt. 47 innen 1910.

               1908

 

Nr.  34   1907 - 1909

Sten Stensen, 21 år, blikslager, var i Amerika i fjor.

Selma Berthea, f. Thu, f.  14-10-1884, Illonois. arbeiderske

Olaug Kristine, f. 12-1-1904

Selma var datter av Rasmus Thu. se nedenfor.

 

Nr. 35   1907 – 1910

Rasmus Thu, f. 1864, Klepp, død 1946, fotograf (i Amerika 1910) En av Stavangers kjente fotografer.

Cornelia, f. 1866, Hausken

Bertha, f. 1890, Hausken, fotograf lærling

Sigrid, f. 1898

Hazel, f. 1908, Chicago

Elfrida, f. 1899 pleiedatter til dels lidt betaling for hende

Olaug Østens. F. 1903, pleiedatter 1909 uden godtgjørelse. Datterdatter.

            Rasmus og familien bodde i Pedersgata 14 ved folketellingen i 1910.  se der

 

1902 - 1903 – 1910  Fra Pedersgata 14.

Rasmus Pedersen Thu, f. 7-1-1864, Klepp, død, 11-1-1945 Berta Kornelia, f. 3-4-1866, Hausken, død 1-11-1915

Selma Berthea, f.14-10-1884, Illonois, død 10-4-1909 i Chicago.  19 butikbetetjent

Berthe, f. 2-5-1890, Hausken

Elfrida, f. 16-12-1899

Hazel, f. 20-12-1908, Chicago

            Olaug Kristine Østensen, f. 12-1-1903, datterdatter. (Selmas datter)

Rasmus var fotograf – reisende friluftsfotograf bodde før i Asylg. 3. Se Pedersgata 97.

Finn Andersen Skriver:  

            Jeg har kikket litt på min oldefar Rasmus Pedersen Thu og hans liv.

Han ble født på gården Tu i Klepp den 7 jan. 1864 og døde i Suldalsgt. 11 den 8 jan. 1946. Han mistet foreldrene i ung alder og emigrerte til Amerika  og var der fra 1883 til 1888.

Han ble gift 31 mai 1883 med Berta Kornelia Rosnes født 3 apr. 1866 på Rosnes, Åmøy og døde i Støttebakken 1 den 15 nov. 1915. Rasmus var en kjent landskapsfotograf som fartet mye mellom Stavanger og Amerika. 

            De fikk en datter, Selma Berthea født i Illinois 14 okt 1884 og døde i Chicago 10 apr 1909. Hun giftet seg med Sten Steensen 18 nov 1903 i Domkirken, han var født 17 des 1884 og døde i Amerika etter 1910. Sammen fikk de en datter Olaug Kristine født 12 jan 1904 død på Madla. Olaug ble oppfostret hos besteforeldrene.

En ny datter ble født i Chicago, hun het Hazel og ble født 20 des 1908 og reiste tilbake til Amerika etter 1910. 

            Rasmus’ datter Berta ble født på Rosnes den 2 mai 1890 og døde 18 okt 1956 i Hillevåg. ( min mormor) Hun ble gift med Carl Adolf Carlsen født 9 mars 1890 i Bodø og døde i Hillevåg den 13 mars 1971. 

            I 1899 hadde Rasmus en tjenestepike Anne Eline Aune som fikk en datter Med Ludvig Gundersen. Hun het Elfrida Aune Thu og født 16 des 1899 og ble oppfostret hos Rasmus.

            I folketellingen 1910 står det at familien RP Thu bodde i Pedersgt. 14 og der bodde de til 1913 da de flyttet til Støttebakken.

            Rasmus flyttet mange ganger, bodde blant annet i Pedersgata 97, der også daqtteren Selma og Sten Stensen bodde i 1907-09.

 

 

Nr. 36   1907 – 1912

Ingeborg Michelsen, f. 1873, enke, butikbestyrer Frue Meieri

Sverre, f. 1901, Bergen

            Ingeborg og sønnen bodde i kjelleren og betalte 100,- kr i årlig leie i 1910.

 

Nr. 37   1908  

Hans Hetland, f. 1873, Nærbø, fab.arb.

Rakel, f. 1875, Finnøy

Herman, f. 1898

Emma, f. 1900

Birger, f. 1902

Hans, f. 1906

Magnus, f. 1905

Agnes, f. 1908

            Hans og familien var flyttet til Riisbakken 24 i 1910.

 

Nr. 38   1908

Marcus K. Kvernberg/Kverndal, f. 1872, Kristiansund N, løsarbeider

Bertine, f. 1871

Knud, f. 1895

Karen, f. 1901

Bergit, f. 1906

            Familien flyttet til Stølen i Hetland kommune før 1910.

 

Nr.  39  1908

Johan Rasmussen, f, 1872, Finnaas

Anna, f. 1868, Forsand

Rasmus, f. 1895, Forsand

Henry, f. 1896

Arne, f. 1897

Alf , f. 1899

Hjørdis, f. 1900

Annie, f. 1905

Dagny 1907

Erna, f. 1910

      Denne familien flyttet til Nymannsveien 74.

Nr. 40   1908 - 1909

Adolf Johnsen, f. 1875, Malmin, baadsmand

Jensine, f. 1884, Vigedal

Albert, f. 1906

Anker, f. 1910

      Adolf og familien bodde i Emmausveien 36 i 1910

 

Nr. 41   1908 – 1922

Ole Johan Sørensen, f. 1865,Bergen, maskinarbeider ved Støberiet. Død før 1914

Kristine Sørensen, f. 1867 enke. fab.arb. f. i Etne, Stavangerfjord, døde 1942

Sønneva f.1891, fab.arb – hvorsomhelst

Georg f. 1894, fabarb blikk

Ole f. 1896 arb. North Sea Packing, i Nedre Banegate 40  

Kristine f. 1898, arb. North sea

Bjarne f. 1900, herm.arb.

Harry Andersen, f. 1916 Bergen

      Kristine var født i Etne og livnæret seg som fabrikarbeider bl. Hos ”Stavangerfjord”. Barna var født i Bergen.

Ole og familien bodde i 2. etasje og betalte kr. 200,- i årlig husleie. 

Synnøve Sørensen, pige herm.arb. fikk Harry i 1916, med ungkar Karl Andersen. 

              

               Ole  Sørensen reparerte låser, strygejern, symaskiner og filte nøkler, likeledes skiftet han låser i dørene. 1910.

 

Nr. 42   1908 – 1916

Rasmus Erga, f. 21-12-1861, Klepp, død 12-3-1931, 69 år gammel

Karine, f. 21-11-1868, Nærstrand, død 11-12-1945, 77 år gammel

Brynhild, f. 27-9-1892

Karen, f. 24-10-1894

Erik, 11-6-1895

Rolanda, f. 31-7-1899

Wilhelm, f. 13-4-1901

          Rasmus og familien bodde i Karlsminnegata 20 i 1900, da var han handelsreisende. Mens han bodde her i huset var han handlsbetjent Hos Wilh. Aarstad siden Baades Sæbefabrik. Rasmus og familien bodde i Pedersgata 97  (fam. 42)  i 1910 og var da handelsbetjent i Coop forening.

Sønnen Eirik ble arkitekt og tegnet Stavanger Kunstforenings bygg på Maldeveien. se Pedersgata 122.

 

Rasmus var handelsbtj. Hos Wilh. Aarstad i 1908, 1910 var Rasmus handelsbetjent hos Coop, siden Baades Sæbefabrik.

De bodde i 2. etasje og betalte kr. 200,- i årlig husleie. Bryhild gikk tilhaande i huset i 1910, mens Karen var blikkarbeiderske, i 1916 var hun fabrikarbeider hos Bjelland.

Eirik var i 1916 tegner hos Teknisk beurå. se hus nr 81. Erik ble arkitekt og tegnet bygget til Stavanger kunstforening. Se egen artikkel.

 

Nr 43    1908 – 1960

Gabriel Tollefsen,f. 1883 død 1960, f.. Svines i Strand, sadelmagersvend, tapetserer d. 1960

Jørgine Olsen f. 1885 død 1959

Tordis f. 1904, herm.arb.

Edvard f. 1905 mekanikerlærling -1907 ----se nr ---

Gerda f. 1907

Sverre f. 1908

Birger Johan f. 1910 tanntekniker 1947

Borghild 1913 handelsbetj. 1947

Asta Magnhild f. 1915- tanntekniker elev i 1947

Brynhild f. 4-8-1919

            Denne familien blir boende her i mange år.  Gabriel ble nevnt fram til 1964, mens flere av barna bor her i 1969. Edvard var naglegutt, mekanikerlærling og siden møbeltapetserer som faren. Borghild var forretningsdame, mens Brynhild og Tordis arbeidet i hermetikken. Asta var tannlegeassistent hos Roan i Kirkegata. De bodde i 2. etasje og betalte kr. 180,- i årlig husleie.

      Gabriel hadde verksted på loftet , men i en periode hadde han og sønnen sadelmakerverksted i Verksgaten og siden i tilknytning til  møbelhandler Helgø i Pedersgata 13.

Han reiste også rundt i Ryfylke og tok oppdrag hos folk.  De hadde leiligheten i første etasje ut mot Pedersgaten.

Gabriel var sanger og sang i koret Fjeldljom. Denne familien er en av de få som ble meget omtalt i avisene.

                 

 

             

Da Gabriel Tollefsen døde var det to artikler om han i avisene.

             

                                     

Nr. 44   1909

Elias Eilertsen, f. 1844, Flekkefjord, snekkersvenn, død 1919

Ingeborg Johanne, f. 1846, Solum prgj. Skien

Eval August, f. 1873, Arendal

Ivar 34 år, snekkersvenn. Hos Øgreid

Marius Arnved, f. 1877, Arendal

Marie Christine, f. 1875, Øiestad,

Johanne Elisa, f. 1879 Arendal, syerske hos Marmburg i Østervåg

Jenny, f. 1883, Arendal

Martha, 22 nåtlerske hos Erga skofabrikk

Julius, f. 1888, Arendal, treskjærerlærling hos Stokka

Valborg, f. 1905, pleie datter. Uden godtgjørelse

      Denne familien bodde på Langsævhaavet ved Flekkefjord i 1900. Noen av barna var voksne og flyttet ut da de bodde her i 1909. Innen 1910 var de flyttet til ABCgaten 8. 

Sannsynligvis er Eval August og Ivar samme person med forskjellig skrivemåte i tellingene.

 

Nr. 45   1909

Marie Christensen, f. 1859, enke, arbeiderske vask og kontorrengjøring

Arne Jespersen, f. 1885, fyrbøder i Amerika

Kastrup, f. 1889, murerarb. Hos Ellingsen

Trygve Thorsen, f. 1892, fab.arb blikkemb. Laborant, pleiesønn

Gustav, f. 1896

      Marie og familien var flyttet til Sandeidgaten 20 innen 1910.

 

Året 1910

Dette er et stort hus. I 1910 var det ikke mindre enn 53 mennesker som bodde under dette taket. De var fordelt på 9 husholdninger. Her var store leiligheter og mindre krypinn fra kjeller til loft.

Det var en relativt ung befolkning som bodde her. Det var tre enslige. Det var Emilie Egeland som drev kolonialbutikk i kjellerlokalet. Så var den en enkemann på 52 år som losjerte hos familien Ole Abrahamsen, dessuten sypiken Dagmar på 20 år som bodde hos søsteren Nikoline Serigstad.

Her var en enke med en sønn, og så var det 7 ektepar. De eldste var Johannes og Hanna Torkildsen. De var 52 og 46 år. De hadde 5 barn. Det yngste paret, Gabriel og Jørgine Tollefsen var bare 27 og 25 år. De hadde også fem barn.

Det må ha vært et yrende liv i huset. Her var 11 barn i skolealder fra 1. til 7. klasse. Dessuten var det 14 barn som ikke var begynt på skolen. Den yngste var datter til Carl Olsen, født august 1910, hun var ikke døpt da tellingen fant sted. Her var 9 ungdommer fra 15 til 20 år. Bryhild Erga på 20 år, gikk moren ”tilhaande” i huset, de andre var i jobb. 5 arbeidet i hermetikkindustrien, 2 var sypiker. Karen Erga var blikkarbeiderske, mens broren Erik var skoleelev 15 år gammel.

Familieforsørgerne var alle i arbeid. Det var en hermetikkarbeider, en slakter, en mekanikus og en maskinarbeider på Støberiet, en handelsbetjent v/Coop, bryggeriarbeider og en salmakersvend. Dessuten var det to damer som livnærte seg av henholdsvis kolonialhandel og meieriutsalg. Knud Egeland som var losjerende var også hermetikkarbeider.

Det var butikk og melkeutsalg i kjelleren, butikken betalte kr, 300,- og meieriutsalget betalte kr. 100,- i året i husleie. De andre familiene hadde nok litt forskjellig størrelse på leilighetene etter leien å dømme.  1. etasje og kvist kostet kr. 120,-, en annen leilighet i 1. etasje ble betalt med kr, 200,-, mens andre måtte bare ut med kr. 100,-. I andre etasje var det 2 leiligheter til kr. 200,- og 2 til kr. 180, i årlig husleie.

Huseieren Olga Berentsen som bodde på Egenes 79 var rentenistinde, hun hadde en inntekt på kr. 1580,- for dette huset. Hun bodde på Breidablikk og var søster av skipsreder og handelsmann Lars Berentsen.

Etter 1910 finnes det ikke tilgjengelige folketellinger. Det gjør det vanskelig å finne hele familiene. Jeg har brukt adressebøker, der er som regel bare forsørgeren nevnt. Dessuten har jeg funnet mange elever i skoleprotokollene, men der er bare faren nevnt og adressen. Moren vet jeg som oftest ikke hvem var, heller ikke om det var flere barn i familien.

Nr. 46    1910

Rakel Karlsen, f. 1872, enke, hermetikarbeider

Helene f. 1896

Margit f. 1898

Ole f. 1900

Randi, f. 1902

      Rakel var enke etter Rasmus Karlsen, f. 1871 i Trondheim. Innen den statlige folketellingen i 1910 var Rakel og barna flyttet til Wesselsgaten 6.

 

Nr. 47    1910

Nils Nilsen Steinsvaag, tømm.

 

Nr. 48   1910 - 1911

Carl Bertinius Olsen, f. 1877, mekanikus på Støberiet

Karen, f. 1877

Karl Birger, f. 1903

Kristine, f. 1905

Lilly, f. 1907

Baby 1910

      Carl og familien bodde i første etasje og betalte kr. 100,- i husleie for året.

 

Nr. 49    1910 - 1911

Ole J. Serigstad, f. 1880, slagtermester

Nicoline K f. Borgersen. f. 1879, Avaldsnes sogn, død 1950

Johan f. 1900 død 1909 Tuberkulose

Henry, f. 1901

Arne, f. 1904

Erling, f. 1906

Randveig, f. 1908

Dagmar K. Borgersen, f. 1890, Avaldsnes, søster, sypige.

      Ole og familien bodde i 1 etasje og betalte kr. 200,- i årlig husleie. Ole og Nikoline feiret Gullbryllup i 1949, da bodde de på Grannes.

 

Nr. 50    1911 - 1916 

Albert Braadland, f. 1872, Braadland i Høgsfjord, snekker, i Amerika

Alma, f. 1876

Gerda, f. 1895, - 1916, 20 år kontorist hos Abel Njaa

Telma, f. 1898

Peder, f. 1901

Edvard, f. 1903

Hanna, f. 1908

      Albert hadde vært 5 år i Amerika fra 1910, sender penger. De hadde bodd i Sandsgt 79 før de flyttet hit.

          1911

Nr. 51   1910 – 1922

Ole Severin Abrahamsen, f. 1864, høvleri/hermetikarbeider, død 13-6-1939, 75 år gammel

Ane Knudsine. F. Larsen, f.  1872, død 13-1-1955, 83 år gammel

Elen, f. 1894, hermetikarbeider, død 1922, g.m. Jørgen Marius Larsen

Thoralf, f. 1896, hermetikarbeider, gift, druknet 6-10-1925, se familie nr 72

Olaf, f. 1898, druknet i desember 1924, 26 år gammel

Johan, f. 1901, druknet 6-10-1925, 24 år gammel, samtidig som broren Thoralf.

Anna Severine, f. 1904, g. m. Sivert Selvik

Torger, f. 1907

Inger Olene f. 29-12-1909 død 21-1-1911

      Ole bodde i første etasje og hadde rom på kvisten, for det betalte han kr. 120.- i året.

Knud Eriksen Egeland, f. 1858, enkemann, hermetikarbeider var losjerende hos familien Abrahamsen i 1910.

Ole og Knudsine opplevde den tragedien det er å miste sine barn. Den yngste datteren mistet de i 1911, hun ble bare ett år gammel. Elen som var gift og bodde i Kristiania omkom i 1922. Hun hadde to barn som besteforeldrene måtte ta seg av. Tre av sønnene druknet og en datter som bodde i Kristiania omkom i en ulykke.  Den ene sønnen Olav druknet i 1924 og året etter druknet brødrene Thoralf og Johan. Datteren Anna og mannen dro til USA. Så de hadde bare sønnen Torger igjen hjemme. Han ble gift med sin svigerinne Kirsten. Se familie nr 72.

SA 8-10-1925

 

 

Nr. 52   1913

Johanne Walheim, 29 butikbetj. Frue Meiere

 

Nr. 53   1913  - 1915

Bertha Frøiland, 32 handelbtj. Frue Meieri

  1922

Nr. 54   1914

Elen Sofie Larsen, f. 1838 død 1914

Enke etter Torger Larsen, død 1909

 

Nr. 55     1915 - 1916

Paul Fjeldberg, 35 snekker

Ellen 31

Ole f. 1908

Bjarne 4

Astrid 3

Karen f. 1915 død 1915

 

 Nr. 56   1916

Elisabeth Vikedal, 49 handelsbtj. Frue Meieri

 

Nr. 57   1916

Tonning Lommeland, 27 kontorist Th. Waage

  1913

Nr. 58  1917-1926

Gunnar Johannessen, f. 1877, Nausdal, Bergen, hermetikk arb., død 1946

Lisa Kaisa Petersen f. 1890, Avaldsnes

Magnus Johan f. 1901 død

Magnus, f. 1909 på skole 1919-23

Sigurd Johannes f. 1910

Gustav Leon f. 1914

Ole Arnold f. 5-4-1917 død18-11-1918

Ole Arnold f. 1921

Leif Gunnar f. 1923  

            Lisa og Gunnar feiret sølvbryllup i 1933.

   1917

Nr. 59   1918-20

Olav Pedersen, f. 1876, Høiland, røker, død 1957

Thea, f. 1879, Hetland

Selma, f. 1904

Peter Malvin, f. 1906

Karsten, f. 1908

Ester, f. 1910

            Familien hadde bodd i Normansgaten 10 i 1910.

 

Nr. 60     1918 - 1922

Lars Konrad Kristiansen, f. 1890 matros, Håland

Jenny Johannessen f. 1896

Harry Emil f. 1918

May f. 1920

 

Nr. 61a   1918

Anton Severin Eilertsen, f. 1895, hermetikarbeider

Agnes f. Johannesen, f. 1889

Agnes Elise, f. 1-2-1918, tvilling

Mary Jannette, f. 19-2-1918 Tvilling

            De bodde her da tvillingene ble døpt

          

Nr. 61   1918 - 1922

Klara Emilie Fugelli, telefonistinde

 

Nr. 62   1919-20

Oluf Joanssen, f. 1870, Tysfjord, hermetikarbeider

Berta, f. 1874, Nærbø

Alfhilde, f. 1905

Sigrid, f. 1908

Familien bodde i Pedersgaten 52 i 1910.

  1919

Nr. 63   1919-1920

Helga Framnæs, f. 1892 Vikebygd, oppvarterske

Anna Jørgine Nilsen, f. 1900 Bruvik oppvarterske

 

Nr 64   1919-1922-1937

Selma Kjelsvik, f. 14-3-1880, Jelsa, Handelsbetjent, døde 1926, 46 år gammel. Hun etterlot seg 1000,- kr til sine to myndige søstre.

Karen Cecilie Kjelsvik f. 11-6-1885 Jelsa, handelsbetjent, 1937

            Selma tjente i Storhaugveien 19 i 1910, mens Karen fortsatt bodde på Jelsa.

              

Nr. 65   1923-24

J. Johnsen, arbeider

Johan, f. 1908, sønn

 

Nr. 66   1922-1930

Lars Larsen, f. 1883, lagerarbeid Tou bryggeri

Gustine Pedersen, f. 1884, døde 1938

Lars, f. 1913, døde 1915  

Johan, f. 1916

Lars, f. 1918

Alf, f. 1920

Ingvald Magnus f. 1922

Olaf f. 1926

  1922

Nr. 67  1923 -1927

Aksel Karlsen, f. 1887 stenarb.døde 1937

Marie Barkved f. 1895

Albert, f. 1915

Margit, f. 1919

Leif f. 1923

  1923

Nr. 68  1924-1961

Marie Petrine Berg, f. 31.mars 1874 Offersøy, Norland

Alida  (Adelida) Berg, f. 2 jan 1901 Buksnes, Norland, datter

Barnebarn:

 Ronald Henry Sture Øien/Johannesen, f. 1. sept 1920 Faren var John Johannessen. Montør, død 2003.

 Terje Johansen f. 2. april 1924. Han var om bord på D/S Røy. Den ble torpedert under krigen og han omkom bare 17 år gammel.

  1941

 

Kopi fra Våre falne:

 


Nr. 69   1924-25

Kristian Madsen, arbeider

Johanne f. 1914 datter

 

Nr. 70  1924-27

Gabriel Hommelamd, f. 1864, Buøy, nødsarbeide

Karoline, f. Olsen, f. 1871

Ingrid, f. 1893

Bargaat, f. 1895, sykelig i 1910

Gabrielle, f. 1897

Ivan, f. 1899, død 1900 8 måneder gammel

Ivarda, f. 1900,

Svend, f. 1903

Gabriel, f. 1906, døde 1935

Johan, f. 1907

Johanna, f. 1910, døde 1916 6 år gammel.

Birma, f. 1913

Solveig, f. 1914

Henry, f. 1917

            Gabriel var hermetikkarbeider, men fra 1925 gikk han på nødsarbeid. Han begynte som tønnefabrikant rundt 1927.

Familien bodde i Pedersgaten 106 i 1910. se der 100 -139 – 108 - 90

  30-3-1939

Nr. 71  1924-1930 og 

Sigvart Knutsen, f. 5-12-1886, død 1973 laste og losse arbeider

Johanne Knutsen, f. 1881, død 1971

Sverre Marton Knutsen, f. 1906- død 1979

Olava Sigvarda, f. 1907, døde 1977

Sverdrup, f. 1911-død 1981

Rakel Marie, f. 1913, død 1992

Sigrid, f. 1916, døde 1999

Sigvart, f. 1918, død 1993

Judith Kristine, f. 1921

Ellen, f. 1924- død 1983       

            Sigvart og familien kom fra Koparviksgt. 8. De flyttet senere til Spilderhauggt. og kom så tilbake til dette huset i

1964. Datteren Ellen ble gift med Monrad Jørgensen og bodde her fra 1958. se senere. Sigvart og Johanne feiret gullbryllup 3-3-1961.

                1953   fra Wikipedia.

Einar Torgersen bodde i Spilderhauggata 14.

 

Nr. 72   1925- 1930

Thoralf Abrahamsen, f. 1896, sjømann, druknet 6-10-1925, 29 år gammel  

Kirsten Josefa Guttormsen, f. 27-10-1896

Randi Marie, f. 7-6-1918

Knudhild Severine, f. 1920

Tordis Kristine, f. 2-6-1923

            De giftet seg i 1918. Kirsten ble enke i 1925. De bodde i Gitlesmauet 3 da døtrene ble født. Senere bodde de i Ryfylkegata 2, før de kom hit. I dødsfallprotokollen står det: Hermetikarbeider Thoralf Abrahamsen 29 år Pedersgata 97 omkom ved drukning 6-10-1925 på Gannsfjorden. Efterlader seg enke og 3 umyndige barn, eier intet. Uskift. Kirsten fikk attest til nytt ekteskap 25-11-1929. 4 år etter at Kristin ble enke giftet hun seg igjen med bror til Thoralf.

1929

Torger Abrahamsen, f. 7-8-1907. død 4-1-1971, 64 år gammel

Kirsten Josefa Guttormsen, f. 27-10-1896

Aida

Gift i slutten av 1929.

            De flyttet til Ryfylkegata 8 og bodde der i alle år.

Se familie nr 51

 

  1923

1930-41 Emilie Egeland, f 22-10-1862, handlende

 

Nr. 74   1926-30

Kristine Olsen, enke

Johanne Inga, f. 1918

 

Nr. 75   1928-31

Ivan Andersen/Andreassen, f. 23-11-1891, Sverige, stålverksarbeider (på Jørpeland)

Ingeborg Thorsen, f. 1900

Rolf, f. 1920

Karl Harry, f. 1923.

Ifølge bygdebok for Strand utvandret familien til Amerika i 1927, men de bodde her noen år mens Rolf gikk på Johannes skole.

  1927

Nr. 76   1929-1930

Sissi Gregersen, enke

Randi, f. 1916

 

Nr. 77   1929-1930 - 1942-43

Schmeilhler, Henrik, postbud

Juliana, enke

Willy, f. 1920

Edna, f. 1920

Nanna Schmeichler, f. 6-4-1899, enke

 

Nr. 78   1929-1932

Borghild Bergene, enke

Gerd, f. 1917

Charles, f. 1919

Kate, f. 1922

De bodde en tid i Spilderhauggaten 4.

 

1930-39 Karene Cecilie Kjelsvik, f. 11-6-1885, butikbetjent

1930-31 Martin Knutsen, f. 26-9-1906, fabrikarbeider

 

Nr. 79   Ca 1930—

Gudmund Thorsen, sjømann

Solveig f. 1920, datter

 

Nr 80   1930-1931

Julius Torgersen, agent

Anny, f. 1922

 

Nr 81   1930-1932

Tomas Olsen, skibstømmermann

Ester, f. 22-6-1923 datter

 

Nr. 82   1930-1934

Evald Hartvigsen, f. 9-4-1892, stuert

Gerda Hartvigsen, enke i 1928

Alfhilde Ovdia, f. 1921

Einar, f. 1923

Knut, f. 1925

Karstein, f. 1928

Kåre Per Hartvigsen, f. 25-6-1918, maskinist, 1955-58

Grethe Laila Hartvigsen, f. 7-4-1941

Gerda ble gift med Olav T. Vinje, de feiret sølvbryllup i 1961

Sjekk hus 133

 

1933-34 Wilhelm Nettum, f. 12-11-1905

 

Nr. 83   1936-37

Alfred Dahl, sjømann

Rut, f. 1923 datter

 

1938-39 Torvald Kristiansen, f. 21-1-1897, frukthandler

 

Nr. 84  1930-1952

Ole Bertinius Fredriksen, f. 28-7-1887, cementstøber

Ågoth f. Pedersen, f. 1889 død 1961

Gunda

Henry, M.  f. 29-9-1912, fabrikarbeider  se nr

Peder, f. 3-10-1914, fabrikarbeider

Ågoth, f. 27-2-1917

Else Marie, f. 11-2-1920 død 1942

Hilma, 1921,

Åge, f. 1-12-1923, arbeider

            Ole og familien bodde i Støberigt. 29 i 1928. Ågot Ovidia Fredriksen ped 97 og Edvin Tårne Henriksen giftet seg 13-4-1938 Ø. Strandgt 49. Hilma giftet seg i 1942 med Johannes Bøe.

1943

  1933-34 Toralf Aasland, f. 10-5-1898, kaiarbei

Nr. 85   1935

Olaf Amundsen, fiskehandler, han fylte 70 år 17-12-1938

Hanna Amundsen giftet seg 1936 med Johannes Meling

Nr. 86   1935 Lars Blom, f. 24-4-1891,  fartøifører

 

Nr. 87  1934-36

Johan Jacobsen, sjømann

?

Lillian, f. 1926 datter

 

Nr. 88 1935-37  Otto Elias Emanuelsen, f. 23-4-1915, sjømann

 

Nr. 89  1935-44 Peder Antonius Fredriksen,  se nr 84

  1935

Nr. 90   1934-1946

Henry Fredriksen,  f. 29-9-1912, herm.arb., død 1980   se nr 84

Margrethe Berntsen, gift 1934

 

Henry Fredriksen, f. 1912, gift 1943 med           se nr 84

Gerd Gabrielsen

 

Nr. 91   1943-1944 Arne Fredriksen,

Nr. 92   1943-1955

Olai Olsen, blikkslager

Håkon, f. 1933, sønn

Da Håkon gikk på skolen ble det opplyst at faren var død. Håkon var trykkerilærling i 1955

  1935

 

Nr. 93   1935-1950

Aske, Georg Johan, f. 30-8-1893,  trådstiftarb. Død 1965

Bergliot, f. Høie, f. 1896 død 1956

Marcelius Johan, f. 1915, død 17-1-1818 ----anan

Marcel, f. 2-12-1919, fabrikarbeider

Erna Elfrida

Gordon, f. 2-5-1917, fabrikarbeider

Judith, 25-12-1923, fabrikarbeider

Einar, f. 18-6-1925, arbeider

Reidar, f. 30-8-1929

 

Nr. 94   1934-1944

Odd Arvid Beck, 7-7-1919, maler,  arbeider.

Judith Margrethe, f. Aske de giftet seg juleaften 1941, død 1973, 49 år gammel.

 

Nr. 95   1936- 1947

Isak Kolnes, tømmermann-døde USA 1994

Inga

Arthur, f. 1932

Herbert, 1933

Jine, f. 1935

Isak, f. 1937

Mary Charlotte, f. 1938

            Familien flyttet til Santa Rosa California, USA. Isak var hjemme både i 1948 og i 1956.

  1938

Nr 96    1937 -41

Olsen, Olai Gabriel, f. 26-9-1872, blikksl.---------------annon død 1946  74 år

Olsen, Jakobine Lovise Emma, f. Jansen

Ranveig, g.m. Karl Sortland

Ingeborg, g.m. Gerhard Sletthaug

Cecilie, g.m. Magnis Gjesdal

Hjørdis, g.m. Sverre Olsen

Mary, g.m. John Sletthaug

Karen, g. m. Lorentz Olsen

Bergljot g.m. Leonhard Olsen.

 

Nr.  97   1937-1950

Olsen, Anna Sofie, f. 13-3-1898, fab.arb. 1947

 

Nr. 98   1937

Alma Hansen.

 

1938-39

Marie Gundersen, f. 14-4-1896, fabrikarbeider

Gunnar Gundersen, f. 28-9-1917, bilrepratør lærling

 

Nr. 99   1930-1977

Gabriel Tollefsen, f. 26-2-1983, salmaker

Edvard Tollefsen/Runestad, f. 22-5-1905, hjelpearbeider

Sverre Tollefsen, f. 18-9-1908, reservepostbud

Birger Tollefsen, f. 5-8-1911, tanntekniker, bodde til 1939

Borghild, Tollefsen, f. 1-4-1913

Magnhild Asta, f. 30-6-1915, fabrikarbeider

Bernholt Runestad Tollefsen, f. 22-7-1941

 

Nr. 100   1941-1948-1965

Brynhild Tollefsen, f. 4-7-1919, fabrikarbeider,  død 2002

Olav Runestad, f. 1941, gårdsarbeider  g.m. Solveig

 

Nr. 101   1945

Holger Abrahamsen

Berit Tove f. 1937 datter.

 

1945-46 Odd Magnus Nesse, f. 31-8-1926, motorvikler

1947-48 Klaus Haug, f. 31-12-1907, gartner

 

Nr. 102   1945 – 1971

Johan Olai Sletthaug, f. 7-9-1908, blikkslager

Mary Charlotte Henriksen, f. 4-9-1909, viet 1933, rengjøring

Gerd Margaret, f. 3-10-1933

Marit Johanne, f. 21-2-1935, hjelpearbeider

Kjell Marton, f. 24-4-1937, læregutt

Reidun Marion, f. 22-5- 1939, blikkarbeider

Kate Evelyn f. 26-10-1940, hermetikarbeider

Mary Charlotte, f. 9-1-1942, ekspeditrise

Ove Jan, f. 25-11-1945,      

        Johan vant en pute i en utlodning i 1967

 

1948-49 Sverre Jakobsen, f. 19-5-1907, sveiser

 

1951-58 Håkon Olsen, f. 30-12-1933, mekaniker lærling

 

Nr. 103   1955 Rosnes, Daniel Ernst, jr.  f. 3-2-1924,  Flyelektrotekniker

se hus Pedersgata 120 og Pedersgata 82 og Pedersgata 100       

 

1953-54 Robert Hansen, f. 9-7-1896, steinarbeider

 

nr. 104   1955

Nøstdal, Fridtjof, 30-10-1897, stuert, kokk    

Anna Sofie Nøstdal, f. 13-39-1898, hermetikarbder                           

 

Nr. 105   1955

Phalm, Johannes sjåfør

 

Nr. 106   1954-1973

Sigvaldsen, Ivan f. 17-2-1898, mekaniker                                   

Ragnhild, f. Larsen, f. 8-2-1901 død 1973 hermetikarbeider

Torleif, f. 8-12-1932, fyrbøter

Elsa Johanne, f. 18-11-1942                        

Ole Rein, f. 9-10-1935, Rørleggerlærling 

            Ragnhild arbeidet på Stavangerfjord Packing i mange år. Ivan og Ragnhild feiret sølvbryllup i 1954.

 

Nr. 107   1955-1964

Frette & Co  

                                              

Nr. 108   1955-1971

Solheim, Karen, f. 10-10-1885, pensj.                                

Solheim, Kaare, f. 20-12-1919, Herm.arb.                           

Solheim, Aasa, f. 25-4-1911,  herm

Nordal Solheim, f. 28-11-1934

1953-1977  Kari Solheim S. Ceballos,

 

Nr. 109   1958-1967

Molnes, Asserine O. f. 27-3-1882,  legger                                                

                       

Nr. 110   1958-1967 Reinshorn, Astrid , f. 26-5-1898                                      

Hun bodde i Ø. Strandgt. 70c i 1969.

           

Nr. 111   1956-1961

 Egil Johan Johnsen, f. 30-5-1929, dokarbeider

Marit Johnsen, f. 21-2-1935, blikkarbeider   

 

Nr. 112   1958-1969

Hjartarson, Stentor.F. 27-5-1900, Island,  Døde 20-5-1987                                           

Karen Marie, f. Egeland, f. 16-2-1900 døde 11-5-1967

De feiret sølvbryllup i 1954.

Begge arbeidet på Stavangerfjord Packing, Steintor arbeidet også på Andersen Møbelfabrikk i Hillevåg. Han ble arbeidsufør på sine eldre dager,

og tilbrakte sine siste leveår på Stokka sykehjem. (oppl. Per Bjarnar Dahl)

                                   

Nr. 113   1958-1983

Monrad Jørgensen, f. 20-6-1912, død1983 arb.

Ellen, f. Knutsen f. 6-7-1924, død1983

Øivind, f. 27-9-1945

Inge, f. 20-3-1949

Rune, f. 1961

            De ble forlovet i 1943

 

Nr. 114   1955-1964 Skjæveland, Kristiane, f. 12-2-1886, hermetikarbeider, pensj

 

Nr. 115   1949-1967

Johannessen, Betzy, 28-1-1905,  fylte 60 år 28-1-1965, hermetikarbeider

Johannessen, Mary A, f. 20-2-1938, hermetikarbeider

Johannessen, Karoline Tesdal, f. 20-3-1932, hermetikarbeider, bodde  fra 1951-56

 

Nr. 116   1954-1977

Skutle, Alv, f. 13-5-1918, montør

Skutle, Liv f. f. 27-6-1913  død 1981

Skutle, Marit f. 1954

 

Nr. 117   1964 - 1973

Sigvart Knutsen, f. 1886, død 1973 laste og losse arbeider

Johanne Knutsen, f. 1881, død 1971

Marie Knudsen f. 1913, død 1992

            (Ellen Jørgensen er datter af Sigvart og Johanne)    

de bodde også her i 1924-30 Sigrid på skolen se nr 71

 

nr. 118   1963 - 1966

Skar, Stein, Andreas, 26-8-1942,  fyrb                                      

Mary Charlotte Sletthaug,  fylte 50 år 4-9-1959

De giftet seg 1963

 

Nr. 119   1967-1969

Egeland, Elsa Johanne       

                                              

Nr. 120   1969

Alme, Judith Dagfrid

 

Nr. 121   1969-1977

Kristoffersen, Einar f. 1907

 

Nr. 122   1977

Einar Kjørsvik, f. 1947

 

Nr. 123   1977

Kåre Paulsen, f. 1941

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet.

Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

 

 

Fra Panteboken

 

 

 

Joomla templates by a4joomla