Pedersgata 106 og 108. ATK 2008

Br.nr. 1802

121 m² stor tomt

 

Eiere:

1877/1888 til Karen Pedersen

1894                   fra Elvin      

Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. Deførste folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

I 1900 bodde det 17 personer fordelt på 4 leiligheter her.

      1888---

      1894

1836, Hetland, arbeider, arbeidsudugelig, syg, fattig

Endre Johan, f. 1872, fyrbøder

Thea Everine, f. 1880

I 1900 finner vi Ingeborg og Thea på Torvet 5. Ingeborg er enke og understøttes av fattigvesenet, mens Thea er arbeiderske ved uldvarefabrik.

I 1885 bodde de i kjelleren i Vindmøllebakken 11.

 

      1894

Edvard Nilsen, støber, støberiet

Ingeborg, 28

Inga, 6

Jenny, 1

 

4. Familien var flyttet til Sangesandsgaten 9 innen 1900.

 

5.       1908 - 1909

Malene Udvig, f. 1857 enke sygelig

Larsine 22 fabp.

Anna, f. 31-1-1892 fabrikpige

Malene og tre av barna bodde i Nymannsveien 110 i 1910.

 

7.Bertha Elisa f. 3-2-1893

Martin f. 8-5-1896

Ellen f. 26-11-1901

også 1910.

 

Den frie misjonsforening. Evangelisk Møde paa Imslandsalen i morgen ved Monsen og Fagerstrøm Kl. 71/2. kl 5 i Pedersgaden 106. 

8. De bodde i N. Dalgt. 83 i 1900.

 

En Pengetaske med en del Penge fundet. Pedersgaden 106. 

9.  Han er bare nevnt her denne gangen.

Sjømrull – han mønstret på 16-5-1879 og av 1-7-1898, men det står ikke om hvilket skip

1901 Ingeborg Gundersen 64 år, enke, muligens Gustavs enke.

Bild----------

 

10. Johan Wilh. Lundstrøm, 1 maskinist

Ingeborg Serine Lundstrøm f. 1855 Haugesund, død 5-5- 1899. tarmslyng Johan og Ingeborg er foreldrene til Harald. De er bare nevnt her da Ingeborg døde.

1901 farer fra Haugesund. Han var med Snef—fra desember 99 til april 1900 – udgik igjen juli 1900 med Karl af Haugesund. Mellomtiden arbeider han paa verksted

\"\"

11. Josefine Ingvalda Lundstrøm f. 1878 hermetikarbeider

Johan Wilhelm Charles f. 23-10-1898

Karla Mathea f. 12-7-1900

Joanda Lundstrøm, f. 1852, tjener ugift

1910 Karla bodde i Bergelandsgt 38 som pleiebarn sammen med 19 andre jenter født mellom 1896 og 1903. der var bestyrinde og en tjenestejente. Johan bodde i Bergelandsgt 40-42 sammen med 28 gutter og bestyrinde, lærer og to tjenesepiker – Barna forsørges av hjemmet. Hjemmet opholdes v/ frivillige gaver Forsørges af hjemmet. (Waisenhuset) Alle barna var mellom 7 og 14 år.

 

12.  1900

 

13.   1897- 1904

Lars G.Brath Jacobsen, f. 1818 – 89 år I 1901

 Henrik Larsen 32, år, jernstøber, har 3 barn der er på stiftelser. Hustruen rømt.

Det kan være den Henrik som bor i Fjeldsmuget 9 i 1900.

  1897

 

15. Da Kristoffer ble født bodde familien i Pedersgaten 49.

Familien bodde i Ryfylkegt 3 – kr 12 pr uge hos F. Rønneberg (streikede i 3 mnd.)1902 før de kom hit. De bodde i Avaldsnesgt 51 i 1910.

 

16.   1902-1903

Ingeborg Hadland 66 enke

 

18.   1903

Olava Pedersen, f. 1854 enke, Baades sæbefabrik

Ole, f. 1883, kjører arbeider

 

  1903 -1908

Laurits Schouw, f. 29-12-1852, løsarbeider, stenplukker, ugift, sindsvag fattig

Han bodde på Ø. Blåsenborg 15 i 1910

 

21. De hadde bodd i Arbeidergt. 8 tidligere.

1904: Borny Jørgensen 37 enke, arbeider, underholdes her. Hun hadde en sønn f. okt 1903.

  1903 - 1906 -1910

Ingebret Nilsen, f. 1863, Strand, skibstømmermand dokken, meget ledig, har mistet flere fingre, har av Rigsforsikringen

Tomine, f- 1861, Bukken

Nicolai, f. 1885, lærling, dokken

Anna, f. 1887

Marie, 17 ikke 1906

Conrad, f. 1892

  1905

Malene Salthe, 39 år, fattig

Det kan være den samme Malene f. 12-4-1876 som bor i Stenkargt 22 i 1910.

 

24.            Familien bodde i Pedersgaten 105 i 1900. Martha og to av barna bodde i N. Dalgt. 13 i 1910.

 

25.   1907

Alfred Johannesen, 54, - 2. maskinist - ”Skjold” (Bergesens)

Marie 47

Rafael 16 kok ”Deal”

Alfeider ? 14

Margit 12

Christian Christiansen, 62  år, sindsvag i 2 år

Ragnhild 89 år, enke, svigermoder fattig

 

  1908 -1910

Bertine/Christine Olsen Waagedahl, f. 29-5-1855, hermetikarbeider

Ida Olava Olsen, f. 7-4-1888 fabrikpige.

Emma Bertine, f. 5-10-1892

Olga Bertine, f. 30-8-1895 død 26-6-1920

Oluf Bertinius, f. 5-4-1898.

Betsy Olava,  f. 11-9-1900

Christina Christensen, 63 år,  aandsvag og I forpleining her sindsvag og fattig.

Bertine var gift med Ole Olsen, f. 1867, Hetland.Han var sindsyg, på landet.

De bodde i Haukeligt 2 i 1900. I 1910 bodde de i Pedersgaten 101. les mer der

  1908 1909

Marthe Pedersen, 75

Thomas 13, dattersønn

 

29. 

30. 

Bernt JohannessenKaren f. 19-5-1874, Mosterøy

Johan, 24-9-1904, tvilling

                                  

31.Familien bodde Sandnes i 1900.

 

32.   1910 - 1911

Hans T. Hansen, f. 2-9-1881, Soma Høiland, hermetikarbeider   1910 -1912

Vibeke Marie Reinertsen, f. 1-1-1860, enke, blikfabrikarbeiderske

Reinert, f. 18-8-1892

Johanna Weksal, f. 19-9-1880, gift blikfabrikarbeiderske

Fredtjof Weksal, f. 20-8-1907

Jakob 3 år i 1912

Johanne var datter til Marie, hun var gift med Fredrik Weksal, han var stuert, «vet intet om ham»

De bodde i Strømsteinen i 1892, Badehusgt 16 i 1900 og i 1907

Far til Johanna var ungkar, Johan Rasmusen, f. 1859, moren var Rebekka Marie Svendsen. Senere ble hun oppført med pigenavnet Olsen. Far til Reinert var Johan Severin Reinertsen, sjøman og Rebeka Marie f. Olsen. Vibeke Marie betalte kr 11,- i husleie pr. måned i 1910.

 

35.   1914-1915

Laurentze Mæland, f. 1-3-1869, Skjold 1915

Marie Kvilhaug, f. 4-8-1871, Skudesnes, fabrikarbeider

Hun bodde i Privatgaten 8 i 1910.

 

1915 Bergliot Larsen, 26 opvartningspige

 

1915-1916

Magnus Magnussen, f. 15-2-1890, 25 år, kjører f. 1890

Rakel Serigstad, 3-4-1873, Strand, enke, strykerske

Randi Sergigstad, f. 5-6-1898 fabrikarbeider. – Union Canning g. m. Trygve Birkedal

Klara Serigstad, f. 23-2-1897 fabrikarbeider. Viking Sardine, g.m. Lars Nygård

  

Osvald, f. 31-4-1905, g.m. Lindis Tostensen.

Thorl Rakel hadde vært gift med Tollef Serikstad f. 1869 og bodde i 1900 i Karlsmindegt. 36. Da Rupert døde i 1910 bodde de i N. Strandgt 90. Hun var blitt enke og bodde i Lysefjordsgt. 23 i 1910. Magnus er far til Arthur. Han var ungkar og fisker, mens moren var «pike». Da bodde de i Vindmøllebakken 5. De ble ægteviet 29-4-1913. Fedrene var Andreas Severin Magnussen og Tore Reiersen.

\"\"

1910-1925

Gabriel Iversen Hommeland f. 30-3-1864, Buøy, hermetikarbeider           

Karoline Johanne Olsen f. 20-8-1871

Ingrid Helmine, f. 22-3-1893 – se nedenfor.

Barbro Severine, f. 17-10-1894

Bargaat, f. 17-10-1895, sykelig i 1910

Karoline Gabrielle f. 7-2-1897

Ivan, f. 1899 død 22-3-1900 – 8 måneder gammel

 Svend f. 13-8-1903

 

Iver, f. 26-1-1908, død 29-1-1908

Johanne f. 12-11-1910 død 22-8-1916

Brima Sigfryd, f. 15-6-1913

  Gabriel tok seg av familien, og to av døtrene bodde her. Da den ene datteren døde tok til seg et barnebarn. Den andre datteren og familien mistet alt i en brann, og ble boende sammen med Gabriel deretter.

Det ser ut for at familien bodde i Pedersgaten 108 i 1935,   \"\"

1939

 

1911-1916

Gerhard Johan f. 1913

 

 

Karoline Gabrielle Hommeland f. 7-2-1897

 

1916

Viktoria Lorentse Amalie Kristiansen,f. 1894, Nærbø, pige, hermetikkarbeider.

Jakob Aadland, f. 1896 Haugesund, stuert, ungkar.

Karl Antoni f. 11-11-1916

De bodde her da de ble viet 25-2-1916, Gabriel Hommeland var forlover

1925-1927

Peder Olai Nilsenf. 1890 Herm.arb.

Alfa Nilsen f. 1895

Gunda, f. 1919

Ernst Andreas f. 1925

1920-1922

Østebø, Ane T. f. 21-9-1845 Høle, enke, pensjon

Ole Østebø, f.28-3- 1887, enkemann, stuert

Ane hadde vært gift med Ole Østebø, f. 12-5-1843. Han døde i 1911

De bodde i Pedersgaten 142 i 1910.

1928-1930

Bertinius Bergslid, f. 1864

Petra Lovise Olsen, f. 1869

Paulus, f. 6-4-1914, sønn

De bodde i Bagaten 19 da Paulus ble født. 1913-1914

Albert Gregersen, murer

Kristian, f. 2-10-1903, sønn

De bodde her da sønnen gikk på skolen.

 

1931-1934

Arne Pedersen, f. 1898 fyrbøder / donkeyman

Elise Birk, f. 1901

Marthe, f. 29-11-1921

Cary Agathe, f. 4-7-1924

Edith M. Pedersen, f. 25-9-1927

Morgan Pedersen, sjømann 1935

De bodde i Bakgt 12 da Cary Agathe ble født i 1924, men var flyttet til Badehusgt. 31 rundt 1934.

1935-1955

Ingerda Andersen, Robert, f. 10-5-1923, sønn De bodde 1935 -1989

Hjalmar Emanuelsen, f. 14-4-1913

Solveig Andersen, f. 1-1-1916

Haldis Svanhild, f. 7-6-1933

Helge, f. ca 1940 druknet i Baneviga etter krigen????

Skjøte----------------------1947----------

Foreldrene til Solveig bodde i samme huset.

 

1958 - 1989

Arthur Martin MikkelsenSvanhild Emanuelsen, f. 1933 fiskematarbeider.

Eli Mikkelsen

 

”Mange nevnt, andre gjemt.” som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. 

Karl Johan Emanuelsen fortalte ndette  3-5-2012 da  jeg ringte til han.

Under krigen

Hjalmar ble sendt til Tyskland, kom hjem med de hvite bussene men var først på sykehus i Sverige.

Otto Emanuelsen var far til Hjalmar, Arthur, Karl Johan --

Under krigen hadde tyskerne lager og verksted i avagt. Der reparete de våpen. En gang skulle de reparere en mitraljøse fra en båt. Den hadde de på en kjerre med fire hjul. Da de skulle prøveskyte sto de i gaten og siktet mot sjøen. Vognen veltet mes mitraljøsen skjøt. De traff hjørnet på garasjen til Norrig, og mursten for rundt i lufta og det knallet i blekktaket. Ingen ble visstnok skadd, men ungene ble redde og tok ut.

 

<p class="\&quot;MsoNormal\&quot;" style="\&quot;mso-margin-top-alt:" auto;="" mso-margin-bottom-alt:="" auto;\"="">  

Joomla templates by a4joomla