Pedersgata 120

 

Vi ser huset rett ved siden av Samholds bygninger, der ligger nr 120 og 122 side om side.

Br.nr 2536

197 m2 stor tomt

 

Eiere:

  1.      Bernt Gabriel Berntsen

1912      Bernt Haugland

     1920      Martin Johnsen

  1.      K. Åmodt

1955      Samhold

 

 

Det er registrert litt næringsvirksomhet her:

G. Røsdal  etablerte seg som eiendomsmegler i 1904. Han hadde kontor her i 1922, før den tid var han blant annet i Skansegt.  og Karlsmindegt. 16 i 1924 var han i Kirkegt. 2. Han flyttet kontoret stadig vekk. Det er lite sannsynlig at han selv bodde her.

Melkeutsalg fra 1929-1946. Ingeborg Olsen drev det.                                                                                                                                                                                               

1922

    1929             1938

Det var flere meierier som hadde utsalg rundt om i byen.

 

 

            Rundt 1900 er det første året en finner folk registrert på denne adressen. Jeg har ikke funnet det i panteregisteret og kan heller ikke si når det ble bygd.

            Det var et våningshus i 2 etasjer, de fleste hadde ett rom og delte kjøkken.

Her bodde det 6 familier med til sammen 17 personer i 1900. Det var ett kjøkken i hver etasje, som familiene delte. Av de 17 personene som bodde her i 1900 var det 8 under 25 år og en baby. Det var fem hustruer, den ene var enke. Her var fire unge damer rundt 20 år som var i arbeid. Tre var i hermetikken, mens den fjerde arbeidet ved en Sæbefabrikk. To av mannfolka arbeidet ved Stavanger støberi & Dok., en som skibstømmermann og den andre som dokkarbeider. Her var en ugift matros, en skomagersvend, en som gikk i lære som hjulmaker, mens en annen var maskinist ved Stavanger Linvarfabrikk. To av de unge damene bodde til leie eller var såkalt kostjenter hos en av familiene. Det var vanlig at ungdom som flyttet til byen, leide seg inn og betalte litt for kost og losji.

 

 

1900

Peder Jacobsen, f. 3-5-1852, dokkarbeider, død 20-8-1914 86 år gammel

Karen Marie, f. 2-6-1855 Skudesnes

Jacobine f. 31-1-1881 Hermetikkarbeider.

Jakob, f. 10-2-1906

Leieboere:

1900 Martha Olsen, f.1800 Tangenes, Hetland, hermetikkarbeider

1900 Lina Olsen, f. 1881, Tangenes, Hetland, hermetikkarbeider

            De var flyttet til Rylkegt. 4 innen 1910, og bodde i Nymansveien 90 da Peder døde.

 

1900

Rasmus Iversen, f. 2-1-1869 løsarbeider, død 17-3-1928, 59 år gammel

Bertine, f. Haugland f.16-2- 1870

Robert Betram, f. 9-9-1900

Gudrun Madalen, f. 16-1-1904

Dagfin Iver, f. 30-8-1907.

            De var flyttet til Sandsgt 64 innen 1910.

           

1900-1922

Gurine Malene Haugland, f. 15-12-1838 Lund, enke

Berent Berentsen, f. 1875, skomakersvend

Ole Kristian f. 1877 død 1900, matros.

Gustav Haugland, f, 1880, hjulmakerlære død 1906

            Gurine var født i Lund ved Flekkefjord, hun var enke allerede i 1900. Da sønnen Ole døde sto Guri og Bernt Hougland, forhenværende underbrandvagt som foreldre. Gurine ble boende her sammen med to sønner. Gustav gikk i hjulmakerlære, men da han døde i 1906 var han sjømann. Sønnene Gustav og Berent underholdt sin mor.  Berent ble gift med Bolette og de fikk to barn. Han arbeidet på Stavanger skofabrikk. Gurine «lever av pension av kommunen, fhv. kommunearb.» i 1910

1899 Et hyggeligt Værelse tilleie straks.

Slike annonser går igjen i avisen over flere år.

 

1900-1922

Bernt Berntsen Haugland, f. 11-2-1875 skomager i 1903

Bolette, f. 14-8-1880

Borghild, f. 25-8-1901

Edith f. 1914

            Bernt var huseier – paa Stvgr. Skofabrikk 1916

 

1900-1907

Ole Tobias Pettersen, f. 19-8-1875 Avaldsnes, Karmøy

Alida Marie Jacobsen, f. 14-9-1878 Kristiania, Gamle Aker

Margit Antonie f. 24-6-1899 død 7-5-1900, bronkitt

Margit 29-1-1901

Pauline 18-5-1903

Olaf Alfred f. 31-1-1905 død 26-3-1905

            Ole og Alida giftet seg i mai 1899. Forlover var Hans Christensen som bodde i Pedersgaten 108. Ole var maskinist ved Stavanger Linvarefabrikk. I 1906 var der meget sygdom i familien, 1 barn født og død i 1905. Både Ole og Alida fikk stemme ved valget i 1903. Innen 1910 var de flyttet til Haukeligt. 68.

1900   1902

Kjole og Skreddersøm modtages hjemme og ude.                          En der syr kjolesøm og guttedragter, ønsker arbeide ude i husene.

 

1902

1900-1904

Halvor Holgersen, f. 1833 Skjold

Bertha Holgersen, f. 1845 Hardanger

Guttorm f. 1866

Hanna f. 1882

Mikal f. 1873

            Halvor var født i Skjold og var skibstømmermann, senere dreier. Kona kom fra Hardanger. De bodde sammen med tre barn. Guttorm på 34 år som var matros og Hanna på 18 år som arbeidet i en sæbefabrikk. Mikal var malersvenn og arbeidet for seg selv, han sto på arbeiderpartiets liste i 1903. Innen 1910 var Bertha blitt enke og bodde i Utsteinsgt. 1. Hun fikk «understøttelse af kassen».

1901. Damekagaloge tabt torsdag aften - bedes levert -

1903

Hans Sunde, 24 arb.  Stavanger støberi & Dok

Pauline 23

Thomine 1

 

1903-1904

Ole Johnsen Solfjell, 22 Kjører hos Thu, til dels ledig  - Johnsens Vedskjæreri 1904

Laura 22

Ane 1

 

1903 Malen Olsen, 35 fabr.abr.

 

1903-1908 Sara Olsen, 68 enke

 

1903

Halvor Olsen, f. 6-10-1875, Strand, skomager – R. Svendsen

Ingeborg, f. 31-12-1870, Forsand

Anna, f. 1-7-1899

Johannes, f. 13-2-1901

Ingvalda, f. 22-12-1902

Olaf, f. 22-8-1904

Gunhil Olalia, f. 17-7-1905

Julie, f. 24-5-1907

Haakon, f. 9-4-1909

Karel Emil, f. 1-8-1910

            Familien bodde i Risbakken 24 i 1900, innen 1910 var familien flyttet til Nymannsveien 104.

 

1903 1904

Anton Larsen, f. 22-10-1871, Bodø,  maskinistlærling dok

Inga/Inger, f. 5-7-1883

Ulrik, f. 10-8-1903

«Lars», f. 16-9-1910 – Datter!!

            Innen 1910 var familien flyttet til Avaldsnesgt 54.

Julen 1903 var Anton Larsen kasserer for jern og metalariberdenes forbund, og han sto for utdeling av av ekstraunderstøttelse for de som var arbeidsledig. De kunne få fra kr 5- til 12 alt etter familiens størrelse.

1903-1904

Hjalmar Larsen, 22 fyrbøder

Amalie 23 

 

1903- 1904

Johs Thime, kontorist – Mauritzen

Emma 21

Erling 7. mnd

 

1905 Grethe Braadland, 24 syerske hos skredder Knudsen

 

1905

Oluf Andersen, 22

Amanda 19

Alfred 1

 

1905

Johan Andersen, 29 støb.arb

Clara 27

 

1906

Torborg Olsen ,75 enke

Johanna 30 ug sygepleierske

            Det er mulig at dette er den Torborg f. 1893, Sauda,  som bodde i Spilderhauggd. 8 i 1900 sammen med mannen Daniel Olsen.

 

1906

Martha, 20 fabp.

Christine, 22 fabp.

Sara Olsen, 70  -1906 -1908

 

1907

Carsten Svensen, 27 Matros ”Alcates?”

Karen 22

Sven 1906

 

1907 En fabrikp. 26

  1908 2 saler og et kammers. kan også deles, tilleie.

1908 1909

Adolf M Andreassen Løvaas, f. 21-9-1872, – 2. maskinist

Bertine, f. 17-6-1873

Jenny, f. 1-10-1899

Margit, f. 7-8-1901

Agnis B. f. 5-6-1910.

            De bodde i Spilderhauggt. 20 i 1900. Innen 1910 var familien flyttet til Pedersgata 100.

 

1908

Olaf Andreas Olsen, fyrbøter           f. 1878

Olava Wilhelmsen f. Øverland          f. 1880

Berta Ingerda                                     f. 1908

 

1908

Andreas Egeland, 24  matros

Sanna 27

Betzy 6

Einar 1907

 

1909

Brita Underbakke, 33 fabrp.

Malene Underbakke, 36 fabp.

 

1909

Joren Jensen, 21  fabp.

 

1909

Sara Olsen, 72 enke

 

1910

Olaf Sand, f. 17-11-1887, matros

Olava, f. 19-3-1890

Ervin/Edvin, f. 14-11-1901

Olaf, f. 19-5-1903

Agnes, f. 3-5-1905

Ingara, f. 1-5-1908

Berta 1909

            Innen 1910 var familien flyttet til Nymannsveien 113.

 

1910

Mathias Olai Larsen, f. 17-1-1882, Lødingen, fab.arb

Regine Benjaminsen f.11-3-1880, Rødø

Leif, f. 22-7-1907, Narvik

Henry Marcelius f. 13-7-1909

Ane Ingebretsen, f. 16-9-1850, Borgund, Statland,  enke moderen

            Innen slutten av 1910 var familien flyttet til Emmausv. 2.

 

1910- 1911

Ingebret Pedersen, f. 9-11-1875, Tromøen, matros – ”Mercator” sender kr 5 per måned til konen der bor i Arendal

Bertha Sæther? F. 4-9-1881

Peder Johan. F. 1-5-1909

            Familien kom fra Nymansgate 104 i slutten av 1910.

 

1910 - 1916

Nils Mikalsen, f. 13-10-1867, fabarb. dansk, hos Nic. Wesnes

Størkine/Kine, f. 15-11-1856, Hillevåg

Margrethe, f. 17-5-1893, Amerika,  ikke her i 1916

Jens, f. 14-9-1894,  1916 21 år handelsbtj. Hos Floor

Marie, f. 6-9-1901, Amerika.

            Det ser ut som om familien har bodd to ganger i Amerika, siden eldste og yngste barnet ble født der, mens sønnen skal være født her.

 

1910 -1913

Severin Larsen, f. 28-6-1885, herm.

Ingeborg, f. 12-1-1881

Johan Danielsen, 1-3-1895, pleiesønn

Charles Larsen f 1911 død 1912 – 9 mnd. bronkitt.

 

1910- 1913

Karl Johan Emanuelsen, f. 10-5-1889, herm- sjømann.

Eline Gurine Gundersen, f. 6-2-1888, Sandnes

Arthur Valdemar, f. 9-9-1909

Einar Godtfred 1911

 

1913

Bernt Gabrielsen, skofabrikkarb.

Bolette Gulbrandsen

Edith Gunhild f. 1913

 

1914 -1922

Elisabeth Iversen, f. 11-10-1840 Nedstrand, enke. 1916 har af fattigkassen til husleien

Ane Iversen, f. 25-5-1869,  fab.arb, på Stavanger sardin 1916 er sygelig og har bare arb. 1 mnd. Elisabet var gift med Halver Iversen og bodde i Badehusgt 28 i 1900. De bodde i Ryfylkegata 12 i 1910.

 

1914-1915

Ordin J. Stensen Kjølvik, f.16-10-1864, Jelsa,  fab.arb. Tinnfabrikken

Lene Andras., f. 11-9-1871, Jelsa

Susanna O. f. 30-6-1892, Jelsa

Hilda, f. 1-3-1907, Jelsa.

            Familien bodde i Ryfylkegata 26 i 1910.

 

1915-1916

Severin Thorsen, f. 8-12-1862, fabarb. Nic. Wesnes

Ingeborg, f. 15-5-1858

Anna, f. 26-7-1892 – bodde ikke her.

Andreas, f. 20-10-1899, fabarb. Stvgr Pres/ blikk

Ingeborg, f. 7-2-1900, pleiebarn

Anna 10

            De bodde i Ø: Strandgt 91 i 1910.

 

1916

Lars Aarvik, kaiarbeider

Kaia Nygård

Margit Bertine f. 1916

 

1918-1922

Knudsen, Berdinius Tønnessen f. 1893 Gausel glassliper

Agnes f. 1893

Tordis Bertine f. 1918

Johannes f. 1921

 

1917-1918

Svend Andreassen Jaasund, f. 6-4-1878, Tananger, fab.arb.

Karen, f. 1-9-1877, Revheim, Malde

Andreas, f. 12-1-1900

Edel, f. 31-10-1902

Arne, f. 7-11-1904

Sverre, f. 14-4-1906

Bjarne, f. 24-9-1909.

         Denne familien bodde i Brattebergt. 14 i 1910. Hvor lenge de bodde her er usikkert. I et avisintervju forteller Sverre at han flyttet herfra so 11 åring og til besteforeldrenes gård.

1968.

--------------------

 

1920-1922

Johnsen, Martin J. f. 1881 Skudesnes, fab.arb.-sjømann

Hilda Marie. f. Nilsen f 1885

 

1920 Pettersen, Lars Mandius. f. 1899 Vikedal fab.arb.

 

1920-1922

Hauge, Edvin Johan. f. 18-3-1872 Bergen, sæbefab.arb.

Andrea Olava. f. 12-8-1877 Skudesnes

Gunda Botella f. 28-5-1805 Skudesnes

            Familien bodde i Nedre Dalgt. 39 i 1910.

1920   1936

1920 Berg, Evald Robert. f. 1895 Sverige matros

1922 Andreas Andreassen, hermetikkarb.

1922 Rangvald Rasmussen, sjømann

1924 Johan Oftedal, Kjører

1924 Arnold Riis, postkassetømmer

1924 Johannes Riis, bokholder og revisor

1924 Holger Sporgø, platearbeider

 

1926

Thomas Olsen, f. 1881, tømmerm.

Klara Pedersen f. 1893

Ingvald Johan f. 1926

 

1935, Andersen, Erik, snekker

1935 Olsen, Bjarne, sjømann

1935 Olsen, Johannes, kullarbeider

1935 Olsen, John

1935 Torgersen, Olai, mask.

1935-1944 Aamodt, Katrine, hermetikkarbeider

 

1941-1944 Kristensen, Oskar arb.

1955 Borgny Yndestad, veverske

 

1941 -1967

Johannessen, John, f. 1915 død 10-4-1973 fisker / arbeider / gummiarbeider

Edith f. Garberg, f. 1916 i Skjold død 26-4-1970 hermetikkarbeider.

Edel f. 1941

 

1958- 1966    

Ragnar Nilsen,

Edel f. 1941

Tove f. 1961 gift Fjelde

Gro

Eli

            Edel Johannesen har vært så gild å fortelle litt om oppveksten i nr 120.

Edel og foreldrene bodde i 1. etasje. Den hadde de helt alene. Det var på to stuer mot gaten og to soverom og kjøkken. Edel fikk sitt eget rom. Hun gikk på Johannes skole. Da hun giftet seg med Ragnar Nilsen i 1960 bodde de sammen med hennes foreldre. De fikk datteren Tove i 1961.  Ragnar og Edel bygde seg hus og flyttet i 1966. Hennes foreldre bodde her fram til ca 1967, da flyttet de / byttet de leilighet med et ektepar som bodde i nabohuset nr 122. Det var Samhold som eide begge husene.

            Dette var et stort kassahus på to etasjer, men kjeller og loft. I bakgården var det utedo med to dører. En for hver etasje, og vedbod. Ute var der tørkeplass for klesvasken. Det var bare kjelleren under halve huset. Der var det felles klesgryte som de fyrte opp i når det var vaskedag. Der var det også myntapparater for gass til komfyrene. Her måtte en legge på 25 øringer, så fikk en gass så lenge det rakk. Alle passet på å ha 25 øringer klar slik at en ikke skulle gå tomme for gass før potetene var kokte. Det var portåpning fra gaten og trapp til annen etasje rett innefor. Inngangen til 1 etasje lå litt lenger inn i gården. Der var ikke innvendig trappeforbindelse mellom etasjene. Fra 1 etasje var der en bakgang til noe små oppbevarings rom. På 1960 tallet ble det lagt inn vannklosett.

            2. etasje. Her bodde det to familier. Jacobsen og Kristensen. De hadde hver sin stue og soverom, men måtte dele kjøkken. Dessuten var de noen ”rom” på loftet som de brukte.

Da familien Kristensen flyttet fikk Jacobsen hele 2. etasje. Datteren flyttet, mens sønnen Birger giftet seg med Liv og ble boende sammen med hans foreldre. Faren Jens døde og moren kom på gamlehjem, da huset skulle rives.

 

1941-1952

Kristensen, Ingvald, fabrikkarbeider, han fylte 65 år 20-2-1952, død 15-11-1958

Anna Olava, f. Mjølsnes

Judit, g.m. Agnar Helland USA

Arena, g.m. Olav Tveitane

Olga

Ingfrid, g. Odd Varpe

Oskar

 

1941               

Jakobsen, Jens, slaktermester / pensjonist i 1955, død 28-4-1956, 79 år gammel

Bergit, f. Frajord

Klara, g. m. Håkon Hansen

Birger f. 1934

Emma f. 1935

 

1958 - 1969   

Jakobsen, Birger J. elektriker

Liv,

Stig

 

1967-1970     

Aanonsen, Kåre, død 17-3-2002, 64 år gammel

Berit Odny Ølberg.

Odd

Øyvind.

            De giftet seg i mai 1961

 

De hadde bodd i nabohuset nr 122 og byttet leilighet med John og Edith Johannessen.

Huset ble revet rundt 1970.

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla