Pedersgata 68

Br.nr. 1830                                                 ATK 2009

68 m² stor tomt

 

Fra 1942 ble adressen forandret fra Bratteberggt. 14 til Pedersgaten 68. Det har nok vært en forvirring av hvilken gate huset skulle tilhøre og nummer. Av og til ble det skrevet Brattebjerggt og andre ganger Pedersgata. Siden det var samme familie som eide dette og nabohuset i Bratteberggt ble det nok litt sammenblanding.

.

 

Eiere:

1877    Gunder Jakobsen selger til

1877    Thomas Ingebretsen

1899    Til Theodor Wold (Steinkopf)

1912    Lotte Svendsen eier nr 12 og 14 bor i Sandsgt. (Matrikkel)

1917    fra Steinkopf Wold

1917    til Trygve Johnsen

1918    Til Lars Larsen gjelder også nr 12.

1961     Ingolf Johnsen

 

 

Næring:

1922- 1945? Lars Larsen skomaker

1955 - O. Thorsen, skomaker

 

Folk i huset:

                Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

 

            Antall personer som har bodd her har variert en del. I 1865 var det en familie på 10 personer, ti år senere var det to familier, men bare 8 personer. Når en kommer til 1900bodde det 14 personer fordelt på 3 husstander. Flest folk bodde her i 1910, tre husstander med til sammen 22 personer. Da kan en regne med at det gjaldt begge husene.

 

1865-1875

Gunder Jacobsen Bokken, f. 1816, Brimnes prgj., sømand

Mette Marie Nielsdtr., f. 1812, Tysvær prgj. Død 5-6-1899

Peder Andreas Bokken, f. 1842, Tysvær, søfarende

Jacob Bokken, f. 1846, Tysvær, søfarende

Seselia Bokken, f. 1849, Tysvær

Marie Teodora Torgersdtr., f. 1864, Torvastad, fosterbarn

Thommas Ingebretsen, f. 1844, Bergen, losjerende, søfarende

Ingebret Ingebretsen, f. 1847, Bergen, losjerende, søfarende

Erik Larsen, f. 1836, Skjold, søfarende, losjerende

Johannes Jensen, f. 1837, Kvinherred, smedesvend, losjerende

            I folketellingen 1865 oppgir Gunder at han er født i Brimnes sogn, men ti år senere at han kommer fra Finnaas prestegjeld.  Det samme gjelder kona, hun er fra Tysvær i 1865, men ti år senere kommer hun fra Falnes sogn.

            I 1875 er det bare Peder Andreas som bor med foreldrene. Da får en vite at han er sønn av Gunder. Antakelig har han vært gift tidligere. Peder var matros og født i Falnes.

Datteren Sesilia har giftet seg og bor i samme hus. Maria Teodora var ikke her i 1875.

Gunder Jacobsen var huseier, og i 1877 selger han til svigersønnen Thommas Ingebrektsen.

 

1875

Thomas Ingebrektsen, f. 1844, Bergen, matros (Cecilie Gundersens mand)

Cecilie Jacobsen, f. 1849, Falnes, forsørges av manden, leieboer

Thomasine Cecilie, f. 1868

Inga Amalie, f. 1874

Tommas, f. 1887

Andreas Knudsen, f. 1848, Flanes, skibstømmermand, logerende.

            Sannsynligvis var Thommas på sjøen da folketellingen fant sted siden det ble opplyst at han forsørget konen og at hun var leieboer hos foreldrene. Han var losjerende hos familien før de giftet seg.

Thomas solgte huset i 1899 til Theodor Wold Steinkopf. Selv bodde de i nabohuset Bratteberggaten 12.

1901    1901

Kan dette være den Thomas som ble født i 1887?

 

1900

Johanne Marie Wold, f. Steinkopf, f. 1845, enke

Alma Othelia, f. 1869

Johan Christian Steinkopf, f. 1870

Elisa Jørgine, f. 1873, fattigunderstøttelse død 1920

Anton Theodor Stenkopf Wold, f. 1875 fotograf Kirkegt, Kongsgt 30, død 1966

Ole Petter, f. 1877

Oluf William Olsen, f. 1878, døde 1879 av rosenfeber.

Olof William Olsen Wold (1881-1939), døde i New Zealand.

Halvdan, f. 1884, i blikkslagerlære

Marie, f. 1888

Laurits, f. 1890 død 1912

            Theodor Steinkopf, f. 1824, enkemann fattigunderstøttelse. Død 1904. (Hm hms far) Theodor var far til Johanne.

            Johanna Marie hadde vært gift med Eilert Christian Olsen Wold, f. 1842.

Familien flyttet en del. De bodde i Strømsteinen i Banegt. 26b i 1875., 1885 i Mellom Strandgt 13,  i 1888 bodde de i Pedersgata 99 før de i 1890 var flyttet til Nedre Dalgaten 33. i  1895 da Eilert døde bodde de i Normannsgt 30

 Da Oluf døde i 1879 var faren søfarende.

            Anton Theodor Steinkopf, f. 1824 var enkemann i 1900, han hadde vært gift med Abel Marie, de bodde i Kalhammeren i 1875. De bodde i Pedersgata 35 i 1865.

Johanna/Hanna Vold bodde i Talgøgaten 31 i 1910.

            Sønnen Halvdan var gift med Marie og bodde i Vindmøllebakken 12a i 1910.

Elise fikk sønnen Sigurd Hjelm Sørensen i 1901 med Selmer Emil Sørensen og Edvard William Arnold i 1919 med Karl Ingebretsen.

Marie brukte mange navn. Hennes kunstnernavn som fotograf var Christiansen, Marie f. 1888 brukte navnet Christiansen etter faren.

Hun flyttet til Bergen og ble gift med Zetterstrøm. Hun ble tidlig enke og giftet seg så med svogeren. Hun ble enke for 2. gang i 1940 og begynte i lære hos broren fotograf Anton Theodor Steinkopf Wold. Hun døde i 1974.

 

1900

Hartvig Olsen, f. 1875, Tys sogn SB, fyrbøder til sjøs.

Anna, f. 1877

Hartly, f. 1897, sønn

Agathe, f. 1899

            De var flyttet til Verksgaten 55 innen 1910. da hadde de seks barn.

 

1894-1900

Malena Torbjørnsdtr. Udvig, f. 1851, Tys sogn SB, enke, hermetikarbeider, død 22-8-1917, 66 år gammel

Malena Udvig, f. 1885, datter, hermetikarbeider

Svend Udvig, f. 1894

            Malene hadde vært gift med Lars Udvig, f. 1825, hustømmermann, men var blitt enke før 1900.

1904. 1 brukt papegøiebur ønskes kjøpt straks.  Det er muligens en som er kommet hjem fra sjøen med en papegøye. Det var ikke uvanlig at sjøfolk hadde de med hjem. Jeg husker en som ble meget gammel, den ropte på "Polly få sukker" og bannet så det lyste av den innimellom.

1910

Ole Grødem, f. 1874, Tungenes, smedesvend, støberi

Regine, f. 1881, Høgsfjord

Olga, f. 1900, Høgsfjord

Edvard, f. 1902

Bjarne Racine, død 16-8-1907, 13 dager gammel.

Rasmus, f. 1908

            De bodde i Normannsgt. 17 da Bjarne døde. Ole betalte kr. 96 i husleie i året i 1910. Han bodde i 1. etasje.

1907 - et lidet møbleret værelse tilleie straks.

1910

Sven Andreassen, f. 1878, Tananger, hermetikarbeider

Karen, f. 1877, Refvem, Malde

Andreas, f. 1900, Refvem, Malde

Edel, f. 1902, Sandnes

Arne, f. 1904, Sunde

Sverre, f. 1906, Sunde

Bjarne, f. 1909.

            Sven bodde i 1. etasje og betalte kr 180,- i årlig husleie.

 

1910-12

Gjert Johanesen, f. 1872, Vigsdallen, snedkersvend.

Lydia, f. 1875, Bergen

Johan, f. 1899, Bergen

Jenny, f. 1901, Bergen

Georg, f. 1903, Bergen

Malvin, f. 1905, Bergen

Lilly, f. 1906, Bergen

Anton, f. 1907, Askøen

Trygve, f. 1909, Askøen

Hendrik Olsen, f. 1895, Bergen. Hermetikarbeider

Andrea Aarsvold, f. 1881, Stokkeland, vaskepige

            Gjert betalte i 1910 kr 288, - i husleie for året. Han bodde i 2. etasje.

 

1911-1923

Tollef Pedersen, f. 20-9-1867, Egersund, blikkfabrikarbeider

Marie Jakobine Andersen, f. 17-9-1874, Bergen

Trygve Martin, f. 7-3-1897, Bergen

Kristen Nikolai, f. 14-2-1899, Bergen

Erling Andreas, f. 30-8-1903, Bergen

Jørgen Marius, f. 29-11-1906, Bergen

Peder Torvald Hadland, f. 21-5-1909, død 3-9-1910, 1 år gammel

Peder Torvald Hadland, f. 29-5-1911 -

Leif Kristoffer, f. 1916

              "I følge bevilling av 7-2-1931 har Peder Torvald fått lov til a anta "Hadland" som fam. navn"   Vedlegg i kirkeboken 1911.

            Tollef og familien bodde i Pedersgata 104 i 1910. Tollef var formann i Verktøy og stansearbeiderforeningen i 1919. Trygve var en tid ved et sanatorie ved Bergen.

 

1911

Selmer Haukland, f. 1881,Lunde sogn, fabrikarbeider, død des. 1918

Tora Olava Holfelt, f. 1885, Arendal, død, des. 1918

Olaf, f. 1911

3 gutter

            Selmer var jernskibsbygger, traatrekker I 1910. Da bodde de i Nedre Klevegate 10. I 1918 bodde de på Bakkeland. Denne familien ble rammet av en stor tragedie under «spanskesykå» Et barn, far og mor døde rett før jul. De tre andre barna ble tatt vare på av familien. Se en artikkel som stod i avisen 23-12-1918.

 

1911-13

F. Pedersen, fabrikarbeider

Kirsten, f. 1899, datter

            De bodde her da Kirsten gikk på skolen.

 

1919-21

Johan Johansen, løsarb

Birger, f. 1913, sønn

De bodde her da Birger gikk på skolen.

1922

1918

Johan Josefsen, fab.arb. 1918

 

1918

Trygve Racin Johnsen, f. 1882?, stuert, død 24-6-1957

Mary Ludvine Larsen,

1921

 

            Skomaker Lars Larsen og barn og barnebarna hans bodde her i over 40 år.

 

1918-1960

Lars Larsen, f. 22-5-1884, skomaker, død 10-12-1954, 70 år gammel                                                                                                            

Barbro Tengesdal, f.13-5-1884, død 14-6-1966

Henrikke, f. 1911, g.m. Ingolf Johnsen

Martha, g.m. Arne Gundersen

Sverre, f. 8-12-1915, maskiningeniør, g. m. Elisa

Solveig, g.m. Willy Børjeson

  1920

    1966  

 

1941-67       

Ingolf Johnsen, f. 27-10-1904, blikkslager, død 26-2-1981, 76 år gammel

Henrikke Larsen, f. 11-8-1911, død 13-1-2004, 92 år gammel

Jan Bernhard, f. 30-12-1934, g.m Marit Torstensen

Harry, f. 1936, g.m. Else Karin

Marit, f. 8-7-1937

Bjørg, g.m. Odd

Ingunn Helen, f. 28-8-1948, g. m. Terje

            Ingolf og Henrikke giftet seg 28-7-1934.

 

1936-43- 1952

Arne Gundersen, f. 12-10-1910, overtrykker

Martha Larsen,

Rolf, f. 1938

Bodil Karin, f. 1943

Adressen var Bratteberggaten 12 i 1935

            Kan ha flyttet til Suldalsgt 65 i 1955.

 

1958-1967

Jan Bernhard Johnsen, f. 30-12-1934, servicemann

Marit Torstensen

 

1941-54          

Sverre Larsen, f. 8-12-1915, sjåfør

Elisa

Leif, f. 1936

Torstein, f. 1938

Sverre seilte ute under krigen og i avisen 26-10-1946 var det en større artikkel hvor han forteller om da "Dypvannsbombene eksploderte, så bunnen på korvettene bølget og naglene sprang." - se egen artikkel.

 

1925-30 - 1943

Gaude Bergeland, hermetikarbeider, død 10-11-1935, 73 år gammel

Taletta

Gerhard, f. 1915

Ivar Bertin, f. 1920

            Han bodde i Bratteberggaten 16 i 1935. Gerhard bodd her i 1941

1928-1935

Bjørn Lund, f. 12-2-1886, vaktmann

Ingeborg, f. 1921   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1951-1963

Christian Olsen Sem, f. 1-12-1911, død 7-4-1980, 68 år gammel., lastebileier

Gudrun Eielsen, f. 1917

Jan Ottar, døde 9-7-1949, 3 år gammel. Han ble overkjørt av en bil.

Kåre Gerhard, f. 14-4-1946

            De giftet seg i 1938. De bodde i Pedersgata nr 73 på, skrå over gaten, sammen med Gudruns foreldre da de giftet seg.

 

Fra Kåre G. Sem har jeg fått disse opplysningene: 

            Vi flyttet inn i Pedersgt. 68 i 1951 og flyttet ut i 1963. Vi var Gudrun Sem, født 1917 ( født Eielsen ), Christian Olsen Sem født 1911 og Kåre Gerhard Sem født 1946. Huseieren var fru Larsen, som da var enke etter skomaker Larsen (og på alder med mine besteforeldre). De eide også det lille huset nedenfor i Brattebergt. Skomakerverkstedet lå i kjelleren og hadde inngang fra Bratteberggt. Datteren til Fru Larsen (gift Johnsen og på alder med mine foreldre) og mannen overtok husene på slutten av femtiårene. De solgte senere ifra det lille huset i Bratteberggaten. Når vi flyttet ut overtok sønnen til Johnsen vår leilighet. Når det lille huset ble solgt flyttet leieboeren inn i skomakerverkstedet i 68 og bodde der noen år. Axel var hans fornavn og på alder med mine foreldre.  Hovedinngangen til hjørnehuset lå i Pedersgt. Trappearrangementet til 1. og 2. etasje startet i høyde med Pedersgaten.

 

1958-1967

Aksel Wilhelm Odland, f. 13-1-1910,  tinnarbeider ca 1915

Han bodde i Bratteberggaten 12 i 1941-1943

Bodde i N. Banagt 32 i 1935 og i Bratteberggt 12 i 1943

 

1992  1996

          1997    1998

 

 

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. 

 

Joomla templates by a4joomla