Pedersgata 121

I midten til høyre ligger tre hus tett i tett. Vi ser bare baksiden av huene.  Nr. 121 ligger i midten. Hjørnehuset hørte til i Støberigata.

138 m2 stor tomt

br.nr 1796      

 

1878    A. Gitlesen

1878 til Abraham Gundersen –

1897 til Rasmus Johnsen –

1901 skifte skjøte til moren Gurine Rasmusdtr. søsken Gustav og Anna Johnsen –

1919 til Marie Gausdal – 1943

1947 til Samhold

1999 fra Nordkronen As til Norgesmøllene.

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950. (NN) og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt.

 

1894 - 1918    Gurine Johanne Rasmussen, kolonialforretning

1912 - 1923    Gausdal, Theodor hadde frugthandel, agentur, kommisjon, eksport og import.

 

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

 

1885

Kittelsen, Talette f. 1823 Hetland

Kristine f. 1870

Cecilie f. 1870

Theodor f. 1867 rebslager

 

1885

 Tobias Iversen Ims, f. 28-5-1857, Ims i  Høgsfjord, Smed

Johanne Kristine (Hanna) Ingebretsdtr. f. 1853 Avaldsnes

Ingrid Marie,  f. 22-6-1885

Karoline Ims, f. 22-3-1887

Ingvald Ims, f. 15-10-1889

Bertha Antonia Nilsen,f. 28-5-1880

         Johanna hadde vært gift med Nils Nilsen, de er foreldrene til Bertha Antonia.

 

1885

Fanuelsen, Martin f. 1833/1841 Høgsfjord Arbeidsmand

Martha f. 1855 Tysvær

Gunda f. 1879

Johan f. 1882

Gurine f. 1885 død 1886 hjernebet.

            Johanne Bertine f. ?? død 1888 av bronkitt. Da bodde de på Møllehaugen 12.

 

1885

Olsen, Ole f. 1849 Finnås Mekanikus

Ingeborg f. 1853 Høyland

Ole f. 1875

Otto f. 1878

Elisabeth f. 1880

Johan f. 1882

Olaf f. 1885

            Innen 1900 var Ingeborg blitt enke og hun og bara bodde på Løkkeveien 42.

 

1885

Monsen, Mikal f. 1850 Lye, Støberiarbeider

Peder f. 1883

Olsen, Elisabeth f. 1850 Finnås Tjenestepige

 

1894 til - 1918

Gurine Johanne Rasmussen, f. Ferdinansen, f. 1841 enke, død 12-11-1918- 78 år gammel.

Rasmus, f. 1854,??  sjømand

Ferdinand, f. 1865, sjømand

Gustav, f. 1867, matros

Johan, f. 1870, matros, hjemme over 4 måneder, sønnen opholder moder og søster i 1895

Anna, 1883 – i 1901 ble hun kalt butikjomfru. Ved valget i 1913 var Anna fabrikarbeiderske. Gustav matros – nu ute med ”Birmo? i 1895. Hjemme 1 år

     Gurli Johanne Bach f. 1904, datterdatter.(Annas datter)  Gurlis far var ungkar Elis Bach, f. 1880, svensk kobbersmed.

           Gurine var enke etter styrmand Jon Rasmussen, f. 1834. De bodde i Dalgata 13 i 1885.  Gurine drev kolonialforretning og var også skredder.  Hun fikk skifteskjøte på huset i 1901.

Sønnen Rasmus er født i 1854, da moren var 13 år. Det må være en feilskriving i folketellingen. Alle sønnene var sjømenn. Datteren Anna hadde et barn. Anna ble gift med Karl Birger Kristiansen fra Trondheim, og ble boende sammen med moren.

       Rundt 1914 bodde Gunnar Ferdinansen 48, støberiarb. hos familien.

  1898

1913-1918

Karl Birger Kristiansen, f. 1884, 2. maskinist. Død 1962, gift 1913

Anna Rasmussen, f. 1883, død 1955

Gurli Johanne Bach f. 1904,

Arthur Karl Birger f. 13-12-1913, døpt 22-2-1914

            Karl hadde sønnen Odd Kristiansen f. 26-1-1910 med Bjørga Roaldsen, de bodde i Trondheim.

            Karl var 2. maskinist på ”Trondheim” i 1916 med S/S ”Kvinesland” af Haugesund til midten av januar fra slutten af februar med S/S ”Freda” (Kloster). Karl og Anna bodde senere på Sjømannshjemmet.

 Arthur Karl Birger Kristiansen, kullemper til sjøs og Hilda Olsen Stavanger, giftet seg i 1936.

Arthur omkom under krigen, de hadde 1 barn. Han var om bord i «Tromøysund» som ble senket av tyskerne i 1943. Det sto en stor artikkel i Aftenbladet i 1955, som er gjengitt på siden her under «Dramatiske hendelser». Han er også nevnt i boka Våre Falne.

Fra Stavanger Aftenblad. 1955. Les hele artikkelen under emnet Dramatiske hendelser.

1894 - 1895

Tallag Kristiansen, 62 smed- støberiet.

Regine, 61

Anton, 18

 

1894-1895

Martin Abrahamsen, f. 1846, tømmermand

Karen, f. 1848, AARRE

Marie, 18

Anna, 16

Ole, F. 1884

Martin, F. 1887

            Innen 1900 var familien flyttet til Bredbakken 19.

 

1894

Rasmus Høgeli, f. i Tinn, syg, fikk af fattigkassen, død 26-7-1894, 74 år gammel.

Laurense, f. 1822, Hetterøy, Flekkefjord

            I 1900 bodde Laurense i Doksmuget 6 og fikk fattigunderstøttelse.

1894-1898

Laurits Knudsen, f. 1845, arb. – han arbeidet på Waages sjøhus.

Jensine, f. 1850, Dusevig

Ingeborg Andersen, f. 1886, pleiedatter

I 1898 hadde de datteren

Jensine 12 år

            Innen 1900 var familien flyttet til Bratteberggaten 10.

1895

Lars Johnsen, 47 jagteier

Karen 46

Hans 12

John 6

Karen 8

  1899. En Taske med endel Penge tabtes paa Kirkegaarden Torsdag. Anna Rasmussen Pedersgaden 121.

1898

John Johnsen Lunde, 41- løsarb. Død  1899 ved «Drots» forlis

Bertine, f. Olsen, f. 1866

Inger/Inga, f 1888

Johan/John, f.1892

Agnes/Agny, f. 1893

Jonatan/Joanda, f. 1895.

            Innen 1900 var Bertine blitt enke og bodde med barna i Waisenhusgaden 27. De fikk av fattigvesenet. Navene på barna er skrevet litt forskjellig i kildene.

1898- 1902

Lars O. Bøe, f. 10-4-1860 – Hetland, 2. maskinist på dampskipet ”Sandnæs” 1902 på ”Hiram”

Gina/Sina, f. 18-9-1864

Olaf Johan, f. 28-11-1909

            Innen 1910 var de flyttet til Stokkaveien 43.

 

1899

Knud Rasmussen, f. 1856,  matros på ”Fulton”

Ane Serine Olsdtr., f, 1863

Rasmus, f. 1886

KarenOlena, f. 1892

Ingval, f. 1897

Olena, f. 30-9-1900.

            Innen slutten av 1900 var familien flyttet til Banevigsgade 10.

 

1899

Ingeborg Olsen, 76 - fikk av fattigkassen.

 

1899-1901

Lars Simonsen, Metalstøber f. 6-2-1848 Fane Prestegjeld Søndre Bergenhus amt

Augusta f. 9-6-1849 Fane Prestegjeld Søndre Bergenhus amt

Ludvig Andreas Jernstøber f. 1880 Aarstad Bergen

Sigvard f.25-4- 1889 Aarstad Bergen SB

            Familien kom hertil fra fana ved Bergen i 1899, og innen 1910 var de flyttet til Haugesund.

 

1900

Huset var på 2 etasjer i 1900 bodde det 8 mennesker.

I første etasje var det butikk og et beboelsesrom og kjøkken.

Her bodde Gurine med datteren. Senere kom det et barnebarn og i 1914 var det en leieboer.

I annen etasje var det to familier, matrosen Lars Bøe og kona hadde 1 rom og delte kjøkken med familien Simonsen.

Lars Simonsen hadde kone og to sønner på 20 og 11 år. De hadde to rom og halve kjøkkenet.

I bakgården var det de vanlige uthus med doer og vedhus. Et do for hver etasje.

 

Etter 1900 bodde disse i huset, kortere eller lengre tid.

 

1903-1905

Anton Rasmussen, Larsen, f. 1878 fyrb. 1903 han ble nevnt i valgmantallet for 1904.

Inger f. 1882

Ulrik, f. 10-8-1903

Lars ? f. 16-9-1910

Anton f. 1905 og døde samme dag, hjemmedøpt av jordmoren Torbjørg Bjørnestad.

Innen 1910 var de flyttet til Avaldsnesgt 54.

 

1903-1905

Olaf Haaversen, 21, lettmatros han ble også nevnt her i valgmantallet 1904 han var på ”Helion” i 1905.

Matilde 28

 

1903-1904

Erik Eriksen, f. 22-6-1883, Støber

Anna Nilsen, f. 26-8-1883

Enok, 10 mnd. --

Ernst Ansgar f. 12-1-1903

Thor, f. 6-11-1904

Else, f. 14-5-1909

            Innen 1910 var familien flyttet til Pedersgata 133.

 

1903-1904

Tollef Nilsen, 10-11-1858, Ogna, arb. Støberi og Dok

Ellen, f. 19-4-1960, Høle

Gurine, f. 28-3-1888, var fabrikpige hos Mauritz Sæbefabrik

Torvald 12

Alma, f. 27-12-1894, tvilling

Elise, f. 27-12-1894,  tvilling

Thora, f. 1-4-1895, Hetland.

            Innen 1910 var familien flyttet til Pedersgata 133.

 

1905-1907

Anton Larsen, 22-10-1872, Bodø, mekanikus- fyrbøder S/S ”Egil”

Inga/Inger, f. 5-7-1883

Ulrik, f. 10-8-1903

Dødfødt gutt 1908.

Lars, f. 16-9-1910, oppgitt som datter!!

            1908 bodde de i Pedersgata 52, men innen 1910 var de flyttet til Avaldsnesgt. 54.

 

1906

Elias Johannesen, f. 13-8-1879, Aalesund,  løsarbeider

Amanda, f. 7-8-1884, Høiland

Sunniva/Sønneva,  f. 8-7-1905

Svend Aadnesen 70 enkemann

            Innen 1910 var de flyttet til Kalhammeren 45g.

 

1906- 1908

Ellen Sola, 45 fab.arb.

Inga 18 fab.arb

Alma 6

 

1910

Johan Fosse, herm.arb.

 

1910- 1912

Gunnar Clementsen, maskinist f. 13-8-1887

Selma Thorsen f. 2-4-1885

Solveig Gunhild f. 17-6-1910

Gunnar og foreldrene bodde i Pedersgata 98. Han var maskinist på damperen "Egeria"

Den båten gikk på en mine 31. januar i 1919. Gunnar overlevde forliset. Se egen artikkel om det.

 

1908-1909

Gabriel Sandgren, fyrbøter f.2-5- 1880

Berte/Bertine Marie Rosløkke, f.10-9-1878

Charles 7

Gerda, f. 11-1-1904

Alise 10-8-1908

Amalie 190?

            Familien bodde i Pedersgata 55 i 1910.

 

1908 1909

Dina Johnsen, f. 4-9-1860, skilt, hermetikarbeider

Serine 20 fabrikpige

Leonhard Severin, 7-4-1891, fab.arb.

Jenny Ragnhilde, f. 17-6-1893

Ragna Olava, f. 6-11-1897

            Familien var flyttet til Nymansgate 115 innen 1910.

 

1910-1912

Marie Fosse, f. 24-4-1853, Romsdalen, enke, hermetikarbeider

Johan, f. 2-11-1882, herm underholder moren

Selmer, f. 11-11-1890, matros, er ute - farer på et engelsk fartøy vet intet mer om han i 1911

Peter, f. 14-12-1894, hermetikarbeider

  1912. En herre kan faa et hyggeligt møblert værelse straks. --

1912-1939

Gausdal, Theodor f. 14-7-1868 Flekkefjord, død 9-2-1927, handelsmand

Marie Severine, f. 18-1-1872 Finnøy, hun var skredder/syerske i 1922, død 6-7-1955

Nils Ragnar f. 24-3-1906 Bergen

Sanna Pauly, f.28-12- 1907 Bergen

Thora Marie f. 2-2-1909 Bergen

Paul Antoni, f. 24-7-1912

            Theodor drev Frugthandel og med hermetisk konservering. Han bodde sannsynligvis i Pedersgata 113 i 1918. Se der for mange annonser.

 

1913

Bertine Ols. Waagedal, f. 29-5-1855, manden på sindsygeasyl, hermetikarbeiderske

Sanna Beate Sivertsdtr. 1879/1880.

Ida Olava Olsen, f. 7-4-1888 fab.arb.

Emma Berthine, f. 5-110-1892, hermetikarbeiderske

Olga Bertine Olsen, f. 30-8-1895, fab.arb

Oluf  Berthinius, f, 5-4-1898.

            De bodde i Pedersgata 101 i 1910. les mer der.

Sammen med Bertine bodde datteren Emma:

1913

Thorvald Kastrup Olsen, f. 1894, kjører, gift 1913 med

Emma Bertine Olsen Waagedal, f. 1892, hermetikarb.

Berton Olsen, f.10-5-1913

Thorvald Kastrup Olsen, f. 21-9-1915

        

            Emma ble gift på ny med Kristoffer Olsen og fikk en datter med ham. Kristoffer døde tidlig. Da bodde Emma og Kristoffer i Doksmuget 12.

Kristoffer Olsen, f. 1891, død 3- 8-1922, 30 år gammel, støberiarbeider og

Emma f. Olsen, f. 1893

Barn:

Ester Kristofa, f. 22-7-1921,

 

1914

Ingeborg Tvedt, 23 fab.arb. 1914

 

1914 -1916

Karen Pedersen, 54 var rengjøringskone i 1914 senere fikk hun av fattigkassen.

 

1917-1919

Martha Dirdal, fabrikarbeider

Rakel Dirdal, fabrikarbeider

 

 

1918-20  Alma Knudsen, fab.arb./ bestyrerinde/kokke

  1923

 

1931-32 Erling Wiig, mekaniker

1935

Gustav Wilhelm Helstrøm, cementstøber

  1927

1935

Ludvig Johannesen, chaffør

 

1937

Astrid Margaret Asbjørnsen

Kristian Emil Vallin, sildoljearbeider. Kalhammeren 28

            De giftet seg i november 1937, da hadde Astrid adresse her.

 

1947-48 Karen Gurine Hansen, f. 3-8-1882, hermetikarbeider

Karen bodde i Kirkebakken 33 i 1910 og var gift med Hans Peder Hansen fr Danmerk. 

de hadde døtrene Anna, f. 1903 og Hansine, f. 1905.

 

Ca. 1941- 1956

Johanne Olsen, 10-11-1883, Rygg Randaberg, død 19-8-1960, enke, hermetikkarbeider hos Bjelland

Signe, f. 6-11- 1912, død 8-12-1974, g.m. Sigurd Svendsen

Gerd Jenny, f. 17-3-1914,  død 8-12-1995, g. m. Edvard Johannessen

Solveig Josefine, f. 28-12-1915, død 12-1-1985, gift 1941 med Aksel Oskar Thelin – Pedersgata 124

Svenny, f. 5-11-1918, død 22-2-1996, g.m. Jakob F. Simonsen

1955-1956

Jakob F. Simonsen, f.17-10-1914, død

Svenny Simonsen f. 1918

            Johanne Olsen ble tidlig enke, og gjennom årene flyttet hun og døtrene ofte. De hadde tidligere bodd lenger opp på Møllehaugen i Pedersgata 131.  Hun jobbet hos Bjelland i mange år, dessuten hadde hun ”kostgutt”. Jakob Simonsen bodde her og ble gift med datteren Svenny. Se egen fortelling. Johanna var min mormor og jeg var ofte hos henne.

Johanna Olsen med døtrene  Solveig og Signe foran, Gerd og Svenny bak.

1938 - 1963

Gustav Samuel Dybing, f. 1-9-1901, død 25-11-1969

Rakel Warland, f. Tjelta, f. 8-1-1906, Tjelta. Død 6-1-1964 58 år gammel

Solveig Warland, f. 17-5-1926 – g.m. Torleif Asbørnsen

Alf  Warland, f. 17-4-1929– g.m. Liv Myhre – giftet seg 2-8-1952 Sauda

Kåre Warland, f. 13-5-1931 –g.m. Gerd Myhre forlovet 1955 Sauda

Sigrund Warland, f. 14-5-1933 – g.m. Villy Ommundsen, viet 1952

Ragnhild Warland , f. 2-8-1935 –g.m.  Arne Gunleif Gundersen, g. 1954

Gustav Dybing, f. 27-12-1939 –g.m. Synnøve Elvig, f. 18-10-1837,  gift ca 1958, død 2017

            Rakel hadde vært gift med Arnt Kornelius Ananiasen Warland tidligere, og de bodde på Jæren. Rakel flyttet til Stavanger da hun ble enke ca 1935/36. Sønnene Alf og Kåre bodde en tid hos familie i Sauda. Gustav og Rakel giftet seg i 1938, og fikk sønnen Gustav i1939.

 

    

1938-39 Otto Elias Emanuelsen, 23-4-1915, fabrikarbeider

 

1943- 1948

Toralf Gauthun

Inger Gauthun, f. 9-7-1882, hermetikarbeider

 

1952-1960

Villy Rimestad Ommundsen, f. 12-11-1930, mekaniker, død 2009

Sigrund Warland, f. 14-5-1933, ekspeditrise

Wenche Synnøve, f. 13-4-1953

Sissel, f. 4-10-1957

Petter, f. 1962

Viet 1952

 

1955-

Kåre Warland, f. 13-5-1931, fabrikarbeider

Gerd Myhre, f. Sauda

Viet 1955

1951-52 Alf Varland, f.17-4-1929

1953-54 Edith Johannesen, f, 25-8-1916, hermetikarbeider

1956-

Arthur Årnes, f. 22-4-1915, transportarb., død 4-6-1988

Judith f. Reiersen, f. 14-2-1915, hermetikarbeider

Jan Årnes, f. 24-4-1939, g.m. Kari Rudi, f. 21-3-1941

Odd Inge Årnes, f. 22-1-1945

 

1958-1969

Oskar Stangeland, f. 15-12-1915, tømmerm. , død 11-4-1979, 63 år gammel.

Solveig Knutsen

Odd

 

1979 -1982

Helga Veen

datter.

 

 

Joomla templates by a4joomla