Pedersgata 84

Huset er bygd ca 1870-75

br. Nr. 1390

56m2

 

Eiere:

Gitlesens arvinger selger tomt med opført hus.

1874    til Mons Olsen

            Fra Mons Olsens enke Berte ca. 1900

1900    til Tobias Qive

1938    Til P. Michaelsen

1939    til Johan Th. Nilsen

1940    til Anker Ørke.

 

Det har bodd relativt få mennesker her opp gjennom årene. Det har vært lite flytting inn og ut.

1865    10 personer, 2 familier

1875    9 personer, 2 familier

1885    5 personer, en familie.

1900    8 personer, en familie

1910    7 personer, en familie

 

Folk i huset:

 Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

 

1865 –1908

Mons Olsen, f. 1815, Høiland, arbeidsmand, på banen. Død 1895

Berte Tollefsdtr.  f. 1822 Høle, død 1908

Tomas, f. 1844,  forsørget af fattigkassen. Død 1889

Ole, f. 1847

Martin, f. 1849

Berte, f 1851

Rakel Gurine, f. 1853

Gabriel, f 1860, erensgut i 1875

Ane , f 1863

Marie, f. 5-5-1864, gift med Petter Pettersen

Carl, f. 1869

             Sønnen Tomas var ikke nevnt i 1865. Hva « tildr» står for vet jeg ikke, men siden han ble forsørget av fattigkassen skulle en tro at han feilte noe. Thomas døde i 1889 av vatersott.. I 1885 var det kun datteren Ane som bodde her sammen med foreldrene. I 1895 var det bare Mons 79 år, og Berta 72 år som bodde i huset. Mons døde i 1895.

I 1898 var Berta blitt enke, i 1900 bodde hun sammen med familien Kvia. Hun hadde formue. Berta døde i 1908, da hadde hun bodd her i over 40 år.

1904

  1907

1909

Folk satte ofte inn småannonser, både når de fant noe eller mistet noe.

En portomone funden, 1904 -   4 smaa sølvknapper fundne, 1907, -    Et guldbelte tabtes igaar. Bedes levert Pedersgaden 84. 1909

 

1865  1875

Stinius Larsen, f 1844 bødker, død 18-7-1904, 59 år gammel.

Marie Olsdtr. f. 1843

Caroline Amalie Larsen, f. 8-1-1866, pleiebarn

Hilda Olava Larsen, f. 26-11-1871, pleiebarn

Sønn, han ble bare nevnt i dødsannonsen som fraværende.

            De giftet seg 30-11-1865 i St. Petri. Fedrene var Lars Rasmussen og Ole Olsen. Forlovere var søfarende Iver Michaelsen og Severin Larsen. I 1875 bodde de i Øvre Strandgate, Stinius var enkemann og forsørget to pleiebarn. Det virker litt rart at de står som pleiebarn, siden han og konen står oppført som foreldre da begge døtrene ble døpt. Stinius var styrmand i 1871. Muligens var han på sjøen og barna var i pleie hos noen andre.

 

1875

Martin Monsen, f. 25-7-1850, rebslagarbeider 

Ane Joakimine Strøkersen, f. 19-11-1849, død 31-7-1930, 80 år gammel.

Elisa, f. 1882

Erling, f. 1887

            De giftet seg 2-11-1875 i Petri. Martin var sønn av Mons Olsen og Ane var datter av Elling Størkersen, Ole Monsen og Ole Olsen var forlovere. Ane og familien bodde i Strømsteinen. Ane ble kalt i Mina. Hun og familien bodde i 1900 i Pedersgata 43.

                 Martin bodde ikke hjemme i 1900, han hadde mellombels bustad i New York. De hadde rom på loftet og som de andre måtte de dele kjøkken. Martin var kommet hjem innen 1903, da var han rebslager og arbeidet hos Berentsens reperbane. Han lå på sygehuset i 1907 og måtte få hjelp fra fattigkassen, men var i arbeid på reperbanen i 1909. Martin reiste til Amerika igjen i mars 1909.  Erling gikk i blikkslagerlære hos Lunde. Han var i Amerika fra 1908. Søsteren Elisa hadde vært syg og hjemme et halvt år, hun dro til Amerika rundt 1905-06. De betalte kr 90 i årlig husleie i 1910. Marie fikk stemme ved valget i 1904. Mina døde i 1930, da var barna hennes fraværende, så det var bare hennes søstre som stod i annonsen.

  Pedersgata 43

1885

Petter Pettersen, f.9-6- 1860, Sandeid, Vigedal, arbeider

Marie, f. 5-5-1864

            Marie var datter av Mons Olsen, de bodde i Nymannsveien 83 i 1910.

1911 - En dobbel komfyrgryde billig tilsalgs.

  1916

1898-1938

Tobias Qvie, f. 19-8-1866, Haa, støberiarb. dreieverkstedet, død 22-10-1951, 85 år gammel

Marie Olsen, f. 4-10-1866, død 29-3-1934, 68 år gammel.

Berta Elise, f. 3-2-1893                                                                                           

Martin, f. 8-5-1896, død 28-4-1925

Trygve f 13-2-1898

Margit, f. 4-3- 1901, død 2-1906, 5 ½ år gammel

Ellen, f. 26-11-1901 --død 16-9-1964, 63 år gammel

            Tobias var matros før han begynte på støberiet. Berta hermetikarbeider i 1910, men var butikbetjent i 1914, Berthea var i 1910 butikbetjent hos Coop forening, Ellen var i 1914 på døveskole på Hamar. I 1916 var Martin guldsmed hos Carl Svendsen, Martin var gift med Borghild Åkre. Trygve var fabrikarbeider. I 1910 var husleien beregnet til 200, Kr. i året.

Tobias bodde i Saudagata 11 i 1943.

         

      

To artikler om Ellen, den eldste fra 1931 og den andre fra 1954.

   

 

1916

Paulus Askildsen, 22 kobberslager

Bertha Elise Kvia, f. 3-2-1893

            De giftet seg 6-11-1915. Bertha var datter av Tobias Kvia.

 

1918

Sivert Følgesvold, f. 1890, Lagerarb.   Se Pedersgata 82   

Malene Helland, f. 1883

Sverre Marton, f. 1918

Erna

Sivert bodde i Karlsminnegata 30 i 1943

 

1924 

1924

1925

 

1931-1947-1959

Anker Ørke, 7-10-1912, rørlegger, død 3-1-1953, 41 år gammel

Judith, f. 17-7-1907, Hognestad, rengjøringsarbeid

Arnold, f. 28-7-1939, lærling

Magne, f. 28-7-1939, dekksgutt

Reidun, f. 22-4-1943,

John Arne,

 

  1940

 

1937    Inger Lina Vaage, f. 2-12-1872, fabrikarbeider

1940-41  Haldis Hansen, f. 28-5-1920, arbeider

1942-43  Paul Svendsen, f. 26-12-1899, arbeider

 

1958-1967

Reidar Svendsen, over trykker

Reidun Ørke, f. 22-4-1943, ekspeditrise

Gift 1963

 

1960-1963

Edvard Bjelland, 9-10-1916,  lagerekspeditør

Ruth Bjelland, 6-4-1918, serveringsdame

 

1960-61  Jan Georg Pedersen/Torbjørnsen, f. 2-5-1939

 

19? -1966

Trygve Haave, f. 1906, støberiarbeider, postbud

Gerda Tollefsen, f. 1907

Signy, f. 1925, gift med Kjell A. Johannesen

Familien Haave bodde i Pedersgata 86 en periode.

De bodde i Langt 6 i 1955 og flyttet til Hinna ca 1966. 

Da overtok datteren Signy og Kjell Johannesen leiligheten.

Gerdas foreldre bodde i Pedersgata 97

Trygve bodde i Nedre Dalgata 63 i 1943.

1966

 

1965-1971

Kjell A. Johannesen, f. 1924

Signy Haave, f. 1925

Solvår, f. 1945

Tordis, f. 1947

Anne Karin, f. 1951, gift i 1968 med Thor Henry Fjellstad

Liv, f. 1953, gift i 1971 med Arne Solbakken

Mette, f. 1956

Jan, f. 1962

Tom, f.  1965

Da familien flyttet hit ca 1965 var det bare de yngste barna som bodde hjemme. De flyttet til Kvernevik. 
 

1977

Hans Joa, f. 1931

Ally Joa, f. 1941

 

Liv Solbakken, barnebarn av Trygve Qvia har også bodd her, men jeg vet ikke når.

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Joomla templates by a4joomla