Pedersgata 42

2009 ATK Huset ligger tett inntil nr. 40 og 44.

321 m2 stor tomt

Br.nr. 1069.

Eiere:

1851    Våningshus under Værkets hus og grund, nevnt i 1851.

1854    skjøde fra Langberg

1854    til Wilhelm Bendixsen

1869    til Eileert Evertsen

1877    til Ludvig Evertsen

1898    til Haakon L. Nygaard

1899    til Rasmus O. Anda

1927    til Kr. Eltervaag, også Pedersgaten 44.

1962    til brødrene Otto, f. 1-2-1919 og Ludolf Eltervaag, f. 31-1-1920

            De fikk også Pedersgaten 44, Nymannsveien 42, Mellomgaten 7 og eiendom i  Hetland.

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøker, Norges Næringsliv, folketellingene og andre kilder. Firmaene kan ha startet lenge før, eller drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Mange firma averterte i avisene. Her har jeg tatt med en del av notisene. Med forbehold av mulige feil.

1900 - ca 1925 Rasmus Anda, snekkerverksted og høvleri. Rasmus kjøpte Mellomgata 3 som lå rett bak huset. Der bygget han opp snekkervekstedet.

1925 - ca 1954  Faltin Ohm overtok verkstedet på den tiden og samarbeidet med Søren Nising

                          Ohm bodde i Sandeidgata 52 og Nising i Jelsagata 28. Begge var fra Vats.

1946 - Endre Målands Høvleri, Han har antakelig delt lokalen med Ohm. Måland bodde i Egersundsgata.

1956 K. Eltervåg Elektro & Sønner.

1962  Otto Olsen & søn -  Contenital bildekk

1923 1924

1925 1931

1946 1956

1962

 

Folk i huset: Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

 

1854-1865 

Wilhelm Bendixen, f. 1821, bødker

Gjerhardine Olsdatter, f. 1826

Severine Bendixsen, f. 1850

Wilhelm Johan Wilhelmsen, f. 1858

Gerhard Sverdrup Wilhelmsen, f. 1860

Efraim Wilhelmsen, f. 1864, død ¼ år gammel I 1864 av kighoste

Ingeborg Erigsdtr. Bryne, f. 1793, Time, enke, konens moder.

Wilhelm kjøpte huset i 1854 og solgte det i 1864, familien flyttet til Hasseløen 1a i Haugesund etter 1865.

 

1865-1875

Georg Wilhelm Herman Seemann, f. 1829, Lauterberg au Hartz Hanover, støber

Severine Løvaas, f. 1828  -Torine/Serine Løvaas, f. 1828 død 6. august 1874

Torval Christian Wilhelm Seeman, f. 1864.

Innen 1875 var familien var flyttet til Pedersgaten 86. Da var Herman blitt enkemann.

 

1873-1875

Eilert Evertsen, f. 1804, enkemann, skipper borger.

Enkefru Bredahl, 64 år

Isabelle 28 år

            Eilert kjøpte huset i 1864. Det var en enke Bergitte Bredal som bodde i Bakkegt. I 1875. Muligens den samme. Berte Tygesen, f. 1825, tjenestepige i 1875. Eilert bodde i Kongstensgaten 6 i 1865, han var enkemann da.

 

1877-1898

Ludvig Evertsen, f. 9-9-1841, skipper «Presis» død 17-5-1912

Juliane, f. Seim, f. 10-1-1847

Eilert, f. 1872

            Ludvig bodde i Nykirkebakken 10 i 1865, før han giftet seg. Rundt 1875 bodde han og familien i Pedersgaten 16. sønnen Eilert ble konfirmert i 1887, som 21 åring var han kontorist hos sæbefabrikant. Ludvig overtok huset i 1877 og solgte i 1898. De bodde i 1 etage. Eilert var gift i 1900 og flyttet til Sandeidgaten 50.

Ludvig og sønnen var eiere av et kalkbrenderi. Ludvig var flyttet til Lervig 41 innen 1910.

   1897

 

1885 

Jacob Børesen, f. 1855 Haaland, styrmand

B. Maria Børesen, f. 1855, Kobervig

Johan Andreas, f. 1883

Johanne Ols. F. 1830, Mehusbygden, Jelsa, enke

 

1895 

Adolf Andreassen, f. 1865, mekaniker

Olava Kristine, f. 1869

Astrid Ragnhilde, f. 1893

Oskar Teodor, f. 1897

Elfrid, f. 19-7-1900.

            De var flyttet til Pedersgaten 99 innen 1900.

1897 

Einar Høie, f. 1870, styrmand

Elen Andersen, f. 1870, død 31-12-1903, 33 år gammel

Einar Kristian, f. 5-8-1893

Bergliot, f.1895

Ellenor Charlotte, f. 19-3-1897

Rasmus, f. 13-6-1899

            28-8- 1897 Indmeldt i statskirken: Einar Høie, styrmand, gift, f. 1870 Stavanger, døpt i Stavanger 1870, intet samfunn, egen underskrift, ektefellen tilhører statskirken. Konfirmert i statskirken, opgav i 2 medhjelperes nærvær om at bekjenne seg til statskirkens tro.

Familien bodde i Lervig da Einar ble født i 1893. De er bare nevnt her da Ellinor ble født.

Innen 1900 var de flyttet til Eidsvoldsgade i Sandnes.

            Einar ble gift på ny, i 1908 bodde han i Haukeligt. 2 og fikk sønnen Harald Gjermund.

Kunst-Maler Einar Kristian Høie, f. 1870 og Inger Helene, f. Langerud, f. 1881

Sverre, f. 22-6-1906

Harald Gjermund, f. 4-7-1908, døpt 3-7-1909. død 4-7-1909

Hjørdis Isabel, død 9-8- 1911, 4 måneder gammel

 

1898 

Hans Fuglestad, 1829, Ogne, Ergersunds prgj. Arbeidsmand forskj. Arbeid, løsarb

Ester, f. Larsen, f. 1855, Finaas, død 2-3-1912, 52 år gammel.

Laurits, f. 1895

Helga Marie Emilie, f. 1896

Pauline Danelia, f. 9-10-1899

            Familien var flyttet til Midtgata 14 innen 1900.

 

1898 

Johan Andreas Rasmussen, f. 1872, Finnaas, løsarb

Anna Sørensen, f. 1868, Fossand

Rasmus, f. 12-8-1895, Fossand

Henry, f.17-10- 1896

Arne Guystin, f. 12-12-1897

Alf, f. 11-6-1899 / 28-4-1899

Gjørdis/ Hjørdis, f. 10-11-1900./1-6-1900

Anny, f. 19-6-1905

Dagny, f. 15-5-1907

Erna, f. 2-2-1910

            Innen 1900 var familien flyttet til Mellomgaden 16. I folketellingene er det så mange rare skrivemåter på navn og steder at det er vanskelig å søke. Hvem ville trodd at de skrev Gjørdis.

 

1897-1898  

Marselius Martinsen, f. 1856, Tasta i Hetland, kjører, gift. Døde i 1897

Berta Martinsen, f. 1857, Tasta, enke, vaskekone

Mathilde 19 år

Rakkel, f. 1880, Tasta

Gabrielle, f. 1883

Bergith, f. 1891

Marta, f. 1893

Jakobine, f. 1896

Alma, f. 1898

            Innen 1900 hadde Berta og familien flyttet til Nils Juelsgade 71.

1898

Martha Larsen, 28 år, sypige

 

1899

Johanne Naadland, 29 år, sypige

 

1899 

Ole Torstensen, f. 1850, Nedre Eiane, Fossand, enkemann, arbeider, opholdt seg i Amerika 10 år, fisker.

Malene, f. Ingebretsen Lyse, f. 1850

Torsten, 14 år, f. 1884

Ingebrigt, f. 1887

Gunhild Ingebrigtsen Lyse, f. 1866, Fossand husholderske.

            De bodde i Vindmøllebakken 8 i 1885.

            De var flyttet til Nedre Dalgate 56 innen 1900. Da ble ikke Torstein nevnt.

 

Anda

1900 -1922

Rasmus Olsen Anda, f. 17-8-1854, Klepp, snedkermester , død 6-10-1928, 74 år gammel.

Ingeborg Tollefsen, Time, f. 25-3-1857, Sand, død 12-10-1946

Olaf, f. 1880

Inga Ragnhilde, f. 2-2-1886, 16 strikkerske 1907

Anne Kristine, død 19-5-1897, 8 år gammel

Karen, f. 14-6-1891

Racin, f. 26-12-1896,  1916 19 år høvleriarb. Hos sin far

Olaf, f. 27-6-1898  1916 17 år kontorarb.hos sin far

Thorvald Andreas, f. 20-8-1901, døde 24-7-1905

Theodora Vigesen? 17 år, tjenestepige i 1912

Bertha Hogstad 17 år, tjenestepige i 1916

Kristiansen, Ingvalda Marie, f. 1905, Feda, tjenestepige i 1920

            Datteren Karen giftet seg i 23-10-1915 med Olav E. Søiland.

Rasmus bodde i Kannikgaden 11 i 1885, men kone og et barn.

Familien Anda tok mange lodd i forskjellig basarer. Det ser en av gevinstene de fikk.

Karen vant et sengeteppe i 1901, Karl Anda vant et forkle og et lass kull i 1907, Rasin vant en barnehue i 1908, Inga vant heklede gardiner i 1910.

 

            Rasmus hadde en husleie på kr 310, i året i 1910 de hadde 1 etasje og kvist.

1901 Rasmus var eier af  hus i Mellomgt. 3 som han benytter til verksted – nyt opbygget i matrikkelen staar det nr 18. Rasmus Anda hadde i 1912 en høvlerimester, to høvleriarbeidere og en snedker i arbeide.

            Familien var flyttet til Bolette Wiesesgt 2 innen 1928.

1897

          1928

 

1918-1922

Tollef Thime, f. 12-8-1835, forhenværende skredder. Han var far til Ingeborg og bodde sammen med familien etter at han ble enkemann.

1922

1900

Nils M. Hovland, f. 8-12-1866, sømand matros.død 13-10-1940

Christine, f. 12-7-1864, Jelsa

Alfred, f. 17-2-1901

            Nils var matros, han har fart på Amerika hjemkom i mai og har intet bestilt siden 1902 – kassetømmer ved postvesenet.

De bodde her samtidig med familien Anda, men innen 1910 var de flyttet til Normansgaten 31.

 

1901

Nils Varland, f. 1866, Sjømann

Kristine Jensen, f. 1864

Alfred, f. 17-2-1901

            De er bare nevnt her da sønnen ble født i 1901.

2009 husene ligger så fint ved siden av hverandre, nesten som tvillinger, men det er detaljer som skiller de fra hverandre.

Husene er bygd på samme tid, og har til tider hatt samme eier.

 

1903 - 1905

Marie Larsen, f. 10-5-1844, Fossa, enke,      

Rachel, f. 4-1-1881,

            Rachel var hos bogbinder Michaelsen i 1903, men var i 1904 linveverske.

Marie og datteren var flyttet til Peder Klowsgate 48 innen 1910.

 

 

1906 - 1908

Anna Thorsen, 70 enke, 80 år i 1908?

            Kan dette være den Anna, f. 1826 som bodde i Pedersgaten 33 i 1900 og i 1910?? og levde av sin formue??

 

1905

Tønnes Vaaland, f. 1886, død 1905.

 

1905

Iver Iversen Hommeland, f. 1816 Høgsfjord, fisker, enkemann døde her i 27-12-1905.

 

1912

Regine Mikalsen, fab.arb 1912

 

1914

Reinulf Olsen, f. 1895, sjømann, ungkar

Lisebet Rolfine Olsen, f. 1894, pige

Herdis Ueland, f. 15-8-1914

1917

1925-1927

Johannes Høiland, disponent

Jan, f. 1912, sønn

John, f. 1913, sønn

1919

1928

Einar Johan Floor Eriksen, f. 20-7-1883, Bergen, kjelesmed, døde 26-9-1928, 45 år gammel

Andrea, f. Frøiland, f. 20-7-1879, Sogndal Dalane

Agnes, f. 11-2-1905, Bergen

Fredrik, f. 7-8-1907

Mary, f. 31-12-1909

            Familien bodde i Sverdrupsgate 5 i 1910. Da Einar døde sto det i dødsfallprotokollen at han etterlot konen Andrea og 7 barn, hvorav 5 var under 21 år. Eier intet utenom litt innbo av ringe verdi.

1928

Nils Carl Nilsen, f. 1903, kommunearbeider,

Helene Beathe Helgren, f. 1906

Benny Helene, f. 14-1-1928

De bodde her da datteren ble døpt i 1928. Benny ble gift med Olav Wexell Sveinson i 1968.

 

1929-1931

Karl Gunnar Gundersen Hall, f. 22-2-1892, anleggsarbeider, død 23-12-1973, 82 år gammel

Karl, f. 11-6-1917, sønn

Herman, f. 14-3-1920 Sønn.

            Brødrene gikk i samme klasse. Se Pedersgata 111?

 

1930-1937 

Magnus Torgersen, f. 18-5-1890, fabrikarbeider

Agnes Torgersen, f. 19-7-1913, fabrikkarbeider

 

1933-39 Erling Soma, f. 6-4-1899, schauffør

1942-43 Gunnar Johs Andersen, f. 15-5-1909, arbeider

1942-46 Inga Tollefsen Rugland, f. 9-7-1908, fabrikkarbeider

 

 

1947

1938-1975

Charley Eik, f, 29-5-1904, kommunearbeider, død 12-3-1951, 47 år gammel, 

Kristofa Otilie Pedersen,  f. 14-12-1905, rengjøringshjelp

Oluf Pedersen Eik, f. 1940

Marit Karine Eik, f. 10-10-1945

            Kristofa var renholdskvinne og bodde her til 1969.

 

 

1946-1956

Kristoffer Jakobsen, f. 10-4-1911, sjåfør, snekker

Gudrun, f, Østbø, f. 15-2-1915, rengjøringshjelp

Odd Inge, f. 13-7-1937

Inge Gunleif, f. 1942

            De flyttet i siste halvdel av 1950 tallet

 

1955-56 Signy Nilsen, f. 1-11-1934, kontorist

1956-57 Oluf Madsen, f. 4-2-1940, lærling

1955-59 Willy Skogland, f. 22-7-1931, lagerarbeider

 

1956

1958-1969 Oluf Pedersen, f. 4-2-1940, lektriker.

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. 

 

Joomla templates by a4joomla