Pedersgata 45

Alle kjente Bjørnsens frukt og tobakk hvor Nora sto smilende bak disken, og hadde tid til en prat.

2009

Br.nr. 1214

146 m2 stor tomt

 

Eiere

1862-1875 eier K. Eltervaag br.nr 1214

1911 Erik Nilsen

1920 og 1943 Anna Bjørnsen

1987 fra Nora Bjørnsen

1987 til Kristian Hystad

1991 til Hetland Sparebank

2008 fra Børge havn

2008 til Norbobryggå

 

Næringsvirksomhet.   

1912-1987   Bjørn Bjørnsen, Cigarforretning – frukt og tobakk.

1987-1989  Kurositetkjelleren

1996           Akvarieforum

2007           Petrolet AS (de avviklet driften i 2007)

2009          Zambua Takeavay

Folk i huset:  Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

         Fra huset ble bygget og i ca 50 år bodde det mye folk her. I 1865 var det 14 personer fordelt på 3 husholdninger. 10 år senere var det 18 personer og fem husholdninger, det samme i 1885. Rundt 1900 bodde det 3 familier med til sammen 13 personer.

         I 1910 var det 4 familier med til sammen 19 personer. Det var Rasmus Olsen og kona med tre barn, Lars Hustvedt og kona hadde også tre barn, mens Erik Nilsen og kona hadde fem barn. Dessuten et eldre ektepar Jesper og Lina uten barn.  Blant de ti barna var eldste mann 12 år og de to yngste var under året, så her har det vært liv i huset.

Antall husholdninger: 3 1865, 14 personer, 1875 - 5 husholdninger, 18 pers. I 1885 var det 18 personer som bodde her, fordelt på 4 familier, fra kjeller til 2 etasje. 4 familier1910- 4 leiligheter 19 personer

****************************************************************

         Den første familien en finner her i huset er Knud Johannessen, han kjøper tomt i 1862 og setter opp huset. Denne familien blir boende her til ca 40 år fram til 1901, da Knud flyttet til Bredbakken 8. Knud ble gift tre ganger, og fikk barn med de to første konene.

 

1865--1903

Knut Johannessen Eltervaag, , f. 1824, Eltervaag, Rennesøy, skibstømmermand, Død 3-7-1903, 79 år gammel

Rakel Serine Knudsen (Østensdtr) f. 1827/1830 Malde, død 14-1-1869, 41 år gammel

Østen Johan Knudsen, f. 1856

Dina, f. 1858

Martin, f. 1861

Rakel Maria, f. 13-12-1865

         Knud Johannesen ble født i 1824 på Eltervåg på Rennesøy. Han ble gift 3 ganger, og fikk 6 barn i de to første ekteskapene. Konene var.

  1. Rakel Serine Østensdtr. 1827-1869 – 3 barn
  2. Axiliane Ommundsdtr. 1848-1891 – 4 barn
  3. Anna, fra Fister f. 1824. De giftet seg rundt 1898.

         Knud og familien bodde her fra ca 1862 til 1903. Datteren Dina ble gift med Edvard Ellingsen Bøe. De bodde også her. Dina døde i 1898 og Edvard i 1902.

1885

Knud Johannesen, f. 1824

Axeliane Ommundsdtr. F. 1846, Høiland, død 18-11-1891, 45 år gammel.

Østen Johan, f. 1856, sjømand

Martin, f. 1862, sjømand

Rakel Maria, f.13-12-1865

-----------------------------------

Carl Olai, f. 23-3-1873

Conrad, f. 1876

Anfin, f. 1878

         Knut ble enkemann i 1869 og i 1872 var Axliane som var 24 år og tjente hos han. De giftet seg 22-12-1872.  I 1885 var Knuts sønner Østen Johan og Martin sjømenn og bortreist.

         Innen 1894 var Knud enkemann igjen, da bodde han sammen med datteren Rakel på 28 år og sønnen Anfin på 17 år. I 1896 var Knud uten arbeid

Knud og Anna var gift i 1898 ikke i 1897 ikke 1896

Ft 1900 Knud Eltervaag, opholdes af formuen

Anna, f. 1824, Fister.

         Kan knud være gift for 3. gang.

 

Knuts datter Dina ble gift med Edvard Ellingsen. I 1885 bodde familien med to barn i kjelleren.

1885--1902

Edvard Ellingsen Bøe, 20-10-1856, skomager død 15-6-1902, 45 år gammel av tæring. Fattig i 1896---------

Dina Knudsen, 1859, døde av lungetæring på byens sykehus, 1899- huseier

Erling, f. 1883

Serine, f. 1885

Anna, f. 23-12-1886

Stina, f. 4-11-1888

Anna 3 år i 1895

Marie 7år i 1898

Karen 6 år i 1898, f. ca 1892

Krestina, f. 1895

Edvardina, f. 4-2-1896

         De bodde i kjelleren. Dina var datter til Knut Johannessen. I 1900 skrev Edvard seg for Bøe. De bodde sammen med Knut og hans 3 kone Anna i 1900.

Erling på 17 år var blikkslager hos Møllers fabrik i 1901. Døtrene Anna, Østina bodde i Oskarsgata 88 i 1910 og de skrev seg for Ellingsen.

****************************************************************

1865

Amund Pedersen, f. 1824 Strandebarm, søfarende

Lisbeth Pedersen, f. 1825 Jelsa

Peder Amundsen, f. 1862

****************************************************************

1865

Lars Jacobsen, f. 1832, Høiland, matros/Kommunearbeider

Maria, f. 1838, Frue sogn

Albertine, f. 1860

Jørgine, f, 1862

Laura, f. 1864

Marcelius, f. 1870

         Innen 1875 var familien flyttet til St. Hansgata 18.

****************************************************************

1873  -

Tollag Tollagsen,(Rasmussen) f. 1825 Bagersvend, fattig

Johanne Lisebet, f. 1833, Nes, Flekkefjord prg.

Gurien, f. 1857, skrædderlære i 1875

Severin,f. 1860, smedelære i 1875, Stavanger Støberi & Dok

Rosalia, f. ca 1863

Hanna, f. 1866

Eilert f. 1869

Tollag f. 1873

         De bodde i Banegata 28 i 1865, De var flyttet til St. Hansgt. 13 innen 1875.

****************************************************************

1873-

Herman Hermansen, f. 1840, 34 år, Imsland,  arbeider, fattig

Rakel Elisebet Olsdtr., f. 1840,  Flekkefjord

Herman, 6 år

Otelia 3 år

Andreas, f. 1871

Ane, f. 1873

Tomine, f. 1876

Helmik, f. 1878

Elisebet, f. 1880

Oline, f, 1882

Ragna Hermanda, f. 1885

         I 1885 bodde de i Banevigsgaten 6.

****************************************************************

1873-

Bergitte Olsen, Helmiksen, f. 1811, 61 år, enke, fattig

Regine Helmiksdtr, f. 1847, 25år

Jakob Helmiksen, f. 1851

Harald Emil Hermansen Brun, f. 1861, 12 år, fosterbarn

         Bergitte bodde i Mellomgata 27a i 1865, og da het det at: Nyder Understøttelse av Fattigcassen. I 1875 bodde de på Nedre Blåsenborg 3.

****************************************************************

1875-

Christoper Olai Lebak / Leseng, f. 1831, Bergen, rebslager

Berthe Marie, f. 1838, Bergen

Jonekke Magrethe, f. 1864

Kristopha Marie, g. 1864

Johan Christian, g. 1866

         De bodde i Vinkelgata 10 i 1865, men var flyttet til Banevigsgaten 6 inne 1885.

****************************************************************

1875-

Gundvor Bendixen, f. 1838, enke, 1 Spd. Midlg. Af Fattigkassen

Berthine Bendixen, f. 1869, skolebarn, af moderen.

         I 1885 bodde de i Øvre Strandgt 45.Gundvor var vadskekone og Bertine var barnepige.

****************************************************************

1875 -

Anton Jacobsen, f. 1837, Tastad,(Frue), matros

Ane Elisa Svendsdtr, f. 1843, Østraat, Høilands prgj.

Jakob, f. 1865

Svend, f. 1868, Tasta

         De bodde i Bredgata 5a i 1865. sønnen Jakob ble ikke nevnt da de bodde her i 1875.

****************************************************************

1875-

Lars Leversen, f. 1841, matros

Elen, f. 1843, Hjelmeland

****************************************************************

1882-1884

Zakarias Holgersen, f. 1835, Skjold prgj. tømmermand

Anna Maria Gabrielsdtr., f. 1841/1845, Haalands prgj.

Hans, f. 1866, Skjold

Gabriel, f. 1870

Bernhart, f. 1872

Erik, f. 1875

Beathe, f.  1878

Sigurd, f. 1879

Johan Endrup, f. 1883

         De bodde i Pedersgata 37 i 1875, men bodde her da sønnene Hans og Gabriel ble konfirmert. Innen 1885 var de flyttet til Pedersgata 48.

****************************************************************

1883--

Marthe Marie f. Ommundsdtr. Helland, f. 1828, Egersund, enke, «pedelinde»

Haakon, f. 1864

Knud Baade Helland, f. 1866/69, konfirmert i Dom 1883

Elisa Marthea, f. 1859, syjomfru

Amalia Martilde, f. 1862

         Familien bodde i 1875 i Kongsgaden 384 eid av Almueskole. Sannsynligvis var Martha «Pedell» - vaktmester og ble kalt Pedeline.-

Knud Baade Helland, skolelærer

Innen 1885var familien flyttet til Bratteberggata 18, da va Knud apothekerdiscipel.

****************************************************************

1894-

Hans Helgesen/Helliesen, f. 1863, Høiland prgj.,

Gurine, f. 1864

Godtfred, f. 1889

Herlof, f. 1892

Arendt, ca 1 år i 1894

Ingeborg, f. 1894

         Hans var 2. maskinist, S/S ”Salten”?, hjemme 1 måned. Syg, var også syg på reisen. Familien var flyttet til Jæderensgade 56 innen 1900.

****************************************************************

1894

Peder Sunde, f, 1840, Sunde LM, tømmermand

Maren/Maria, f. 1851, Finnøy

Østen Kornelius. f. 1878, Finnøy

Martine, f. 1882

Amalia, f. 1885

Peder, f. 1888

Selma, f. 1891

         Innen 1900 var familien flyttet til Øvre Blåsenborg 4.

****************************************************************

1894-

Peder Ramsland, f. 1855, Helleland sogn, skomager.

Wilhelmine, f. 1858, Sverige

Ingolf, f. ca 1890

Arne, f. 1892

Olga, f. 1895

Magda, f. 1898

         De var flyttet til Østervaag 16 innen 1900.

****************************************************************

1885-

Johan M. Gjertsen, f. 1841, kok og stuert

Martha, f. 1846, Buøy

Hjalmar, f. 1882

         De bodde i 1 etasje.

****************************************************************

1885-

Thomas Gundersen, f. 1850, Høiland, sjømand

Marie, f. 1852, Høiland

Georg Severin?, f. 1884

***************************************************************

1896-1897-

Aanen Aanensen, f. 1866, Vigedal, løsarbeider/tømmermand

Elen Jorine, f. 1866, Strand

Ordin, f. 1895

Dagny, f. 1898

         Innen 1900 var familien flyttet til Bødkersmauet 10.

****************************************************************

1896-

Kamille Bøe, 52 år , enke

Rakel Hansen, 22 år

Torger, 1 ½ år

****************************************************************

1897-

Børe Tostensen, 28 år, bødker

Karen, 27 år

Karl, 2 år

****************************************************************

1898 Sofie Vesten, f. 1870, døde 1898, ugift syerske.

         Familien hennes bodde i Bergelandsgaten i 1900.

****************************************************************

1898---

Oliver Hansen, f. 1872, Tysvær, malersvend

Olena, f. 1860, Strand

Inga, f. 1896

Rakel, f. 1898

Hendrik, f. 10-8-1899

         I 1898 var Oliver ledig om vinteren. Innen 1900 var familien flyttet til N. Dalgate 26.

****************************************************************

1899--

Laurentze Tendenes, 60 år, enke

****************************************************************

2009

1900

Johan Olsen, 23 år, fyrbøder, bødker

Bertha , 21 år

         S/S Noreg til august, siden fabrikarbeid hos Bjelland

****************************************************************

Annna1903 baad  -- 1901 sal

  1903  1904

1 baad med eller uden seil tilsalgs.                                                En liden sal er tilleie straks for enslig dame.

1900-1904

Karl Nilsen, f. 1853, støberiarbeider, kr 2,20 for dag

Martha, f. 1851, Jelsa

Konrat, f. 1884, kusk

Ane Ellingsen, f. 1857, logerende, handlende colonial. Ok 1901-----1902

         Conrad 18 år, løsarb. Sygelig har faret en tid med S/S Esias? Av Sandnes

1904 – Rasmus 7 – underholdes her men ligger hos moren.

Hvem Rasmus er sønn av og hvem moren er vet jeg ikke.

Muligens var Karl på reis i 1885 og bare kone og sønn hjemme og bodde i Bagergt 9.

****************************************************************

1903

Ane Ellingsen, 56 handlende – ingen forretning ikke 1904

Astrid Ellingsen Skriver på Face Book : Kjekt å lese om husene i Pedersgaten: der leser jeg at Ane Ellingsen hadde kolonialbutikk i Pedersgaten 45. Min oldemor har samme navn, så jeg lurer på om det er samme person? Adressen hennes og oldefar og barn var i 1910 Spilderhauggaten 4. Vi har alltid hørt hun var så utrolig snill, og at hun hadde vinutsalg. Da folk kom og skulle kjøpe vin, kom de med tåredryppende historier om hvorfor de ikke hadde penger, oldemor Ane syntes så synd på dem at hun gråt med. Og de fikk vinen gratis. Trenger vel ikke si hun måtte legge ned butikken....

****************************************************************

1903 –

Rasmus Augustin Danielsen, f. 14-10-1851, Bukken, stenarbeider.

Berthe, f. 18-3-1850, Røldal

Joren 16 – blikarbeider.

         Tidligere bodde de i Lervig 8, Lervig 15 i 1910

****************************************************************     

1903-1905 

John Johnsen, 14-5-1834, Ogna, Jæderen, hustømmermand

Brynhild, f. 11-9-1859, Randøy, Hjelmeland

Ludvig, f. 1889

Adolf, f. 8-5-1897

Bergit, f. 30-5-1892, tjenestepige

Adolf 6

            Borghild fikk stemme ved valget i 1904.  John var meget ledig og sygelig. Tidligere bodde de i Haukeligata 16. Familien bodde i Høkkergaden 16 i 1900, innen 1910 var de flyttet til Pedersgata 103.

****************************************************************

1906  1909

En portemonæ er funden                                                            Sovesofa, 4 stoler, komode, speil med skab, salongbord, hængelampe

                                                                                                    seng med springmadrass, 3 fag gardiner, portierer, teppe, cykel m.m. tilsalgs.

  1.  1911

Erik Nilsen, f. 16-8-1875, Sauda, kommunal veivokter 

Selma, f. Tjølsen, f. 25-3-1873, Høiland, død 18-2-1964, 91 år gammel

Nils, f. 28-7-1900

Anna, f. 11-7-1902

Trygve, 26-10-1904

Gudrun, f. 13-2-1907

Erna, f. 7-3-1910

Aagot f. 1913

         Erik Nilsen bodde i Pedersgata 33 før de flyttet hit. Han var stenarbeider/veivokter i kommunen. Han ble huseier i 1911. De flyttet til Karlsminnegata i 1914. Selma var tvilling. Hun og søsteren Gurine Voll ble gratulert med 70 og 75 års dagene 25-3-1943 og 1948. Da bodde Selma i Bratteberggata.3.

****************************************************************

1904

Tobia Knudsen, 84 år, enke, fattig

Dorthea Harestad, 85 år, enke, fattig

****************************************************************

1904 - 1907

Klara Larsen, f. 20-4-1865, X.ania, fattig/hermetikarbeider

Olga, f. 23-8-1895

Karl Johan Petersen, f. 23-12-1901

         Far til Karl Johan va gift mand, dokmaskinist, Martin Johan Fredrik Martinsen, Bergen. Moren var gift kone og bodde i Pedersgata 98 da han ble døpt. Klara bodde i Pedersgata 98 i 1900, og var flyttet til Øvre Banegate 35 innen 1910.

****************************************************************

1905 --

Emilie Olsen, f. 16-8-1859, Svinør, enke

Marie Olsen, f. 16-9-1882, fabrikpige

Otto, 17 fyrbøder 

Hanna Tollaksen, f. 29-3-1892, Kristiania

Nelly Olsen, f. 26-12-1896

         Otto var fyrbøder, han var ute med S/S Tananger fra dec 1904, kom hjem i juli, arbeider nu hos Bjelland & co. Emilie bodde i Nymansveien 111 i 1910.

****************************************************************

1905-1906--

Nils Nilsen, f. f. 24-7-1880, Sauda,  mekanikus          

Kristiane Olsen, f. 11-7-1877

Gyda, f. 26-5-1900

Elfrid, f. 29-11-1901

Karsten, f. 9-10-1900 -----her må være feil årstall !!

Harald, f. 1905

Anders, f. 19-2-1907

Axel, f. 30-3-1908

Karine, f. 23-8-1910.

         De bodde tidligere i Ryfylkegata 10. Innen 1910 var familien flyttet til Støberigata 21.

****************************************************************

1905

 Kåre Knudsen, 29 løsarbeider, bodde tidligere i N. Klevegate 19, skilt fra hustruen.

****************************************************************

1906 -

Rasmus Pedersen, f. 29-7-1863, Udvigen

Ane Marie Bjørnsdtr. F. 19-5-1870 Høgsfjord

Alma Emilie, f. 19-2-1898,

Borghild, f. 28-4-1904

Peder, f. 1-4-1907, Eltervaag

Sønn, f. 1-11-1910, Eltervaag

Rasmus var gift, stenarbeider i kommunen, hustru og barn flyttet til Eltervåg hvor han har kjøpt et stykke. De var flyttet dit innen 1910.

****************************************************************

1906 - 1908 -

Cecilie Eriksen, 74,  enke

Aase, 32, fabrikarbeider ugift, hos  Bjelland

Gurine, 28 ugift  fabrikarbeider hos Bjelland & co

Einar, 5 dattersønn

****************************************************************

1912  1912

En eller to ordens gutter får plads.                                              En portemonæ tabtes igaaraftes i stræget Kirkegaden Tivoli.

 

1906---1914

Nils Svendsen, f. 1857, Sverige, stenarbeider i kommunen.

Marte Gurine Nilsen, f. 20-4-1866, Sauda

Marie, f. 26-3-1902, Sauda

Johanne Charlotte, f. 12-2-1907

         Innen 1910 var Gurine blitt enke og bodde sammen med moren Guri Tollefsen f. 1832 i Kirkebakken 18. Tidligere bodde de i Waisenhusgata 42.

Guri Tolefsen Netland,  f. 12-12-1832, Sauda, 80 år, enke,

         Guri var mor til Gurine. De bodde i Kirkebakken 18 i 1910.

****************************************************************

1907 -

Ole Andersen, f. 1839, Finnøy, kulkjører

Ane Stangeland, f. 1859, Sola, handelsborger, driver litt handel

Severin Olai, f. 1892

         Ole var hos A. Lindtner, tidligere bodde de i Sandsgata 70. I 1900 bodde de i Olafskleven 33. Innen 1910 var de flyttet til Nymansveien 37.

****************************************************************

1908 - 1909       

Eilef Tjølsen, f. 1878, Høiland, løsarbeider

Talette Kristoffersen, f. 1886, Gjesdal,

Torleif, f. 18-6-1908

         De giftet seg 14-10-1907. Eilef var bror til Selma Tjølsen, gift med Erik Nilsen.

****************************************************************

1908 1909--

Oskar Rasmussen, 23 former, Stavanger Støberi & Dok

Cecilie, 20

Otto, 2

         Tidligere bodde de i Stengata 12. Oskar på Malde rekruttskolen i 1909. De flyttet til Spilderhauggata 14 i 1909.

****************************************************************

1909-1912--

Rasmus Olsen Vigrestad, f. 01-05-1861, Vigrestad, pladearbbeider, Stavanger Støberi & Dok

Olene, f. 26-4-1877, Høiland

Lotte, f. 16-11-1898, Skjæveland

Berthe, f. 8-1-1909

Ragna, 20-10-1908

Olga f. 1911

         Bodde tidligere i Banegade 17. De flyttet i 1912 til Pedersgata 62. Rasmus gikk hjemme i 6 uker i 1912 på grunn av «Lock Out» på støberiet.

****************************************************************

1910--

Lars Hognestad, f. 19-10-1880, Time, bagersvend

Johanne, f. 14-6-1877, Torshavn

Margrethe, 24-3-1900

Hans, f. 19-2-1902

Janna, 22-11-1903

Karsten, 17-5-1907

Jordis, f. 1-10-1909

         Flyttet fra Mellomgade 16, innen 1910 var de flyttet til Spilderhauggaten 3.

****************************************************************

1910--

Sigvald Hauge, 60 enkemand,  bagersvend. Stvgr.Dampbageri

         Opheimsgade 56. Bodde i Xania i november 1909.

****************************************************************

1928   1932

 

1910- 1912-

Jesper Jespersen, f. 1843, Fjeldberg, Øglerøen, skomager hos Bertel Svendsen.

Thomasine/Sina/Lina, f. 1850

         Han arbeidet hjemme. De bodde i Rosenberggaden 7 i 1900 og Møllegata 87. og flyttet ut i august 1912.

****************************************************************

1910-1918

Rasmus Olsen Vigrestad, f. 1-5-1861/1869, Vigrestad, platearbeider, død 1929

Olene Larsen f. 26-4-1877, Høiland

Lotte, f. 16-11-1898, Skjæveland

Berta, f. 8-1-1909

Ragna, f. 20-10-1908

Olga, f. 18-12-1910

Elisabet f. 4-10-1918

         Da Elisabeth ble født i 1918 bodde de i Pedersgata 62. (I kirkeboken ble det spurt hvor mange barn moren hadde født tidligere. Det ble oppgitt 6 barn, så her mangler det to.)

****************************************************************

1910-1914

Lars Hustvedt, f. 7-2-1874, Imsland, skomagersvend, i Amerika fra 1910

Marie, f. 20-1-1876, Sauda

Helga, f. 1-8-1901

Olav, f. 28-3-1907

Jakob, f. 16-01-1910

         Her kan det være en feil, for Lars Hustvedt ble også skrevet som Karl O Hustvedt. Årstall og kone stemmer.

         Bodde i Pedersgata 14 i 1914. Har bodd i Bagergata 7.

****************************************************************

1912 - 1913

Bjørg Johnsen  f. 11-6-1855 Island, enke død 1912.

Ingebjørg Johnsdtr, f 1-1-1871, Island, fabrikarbeider, Bjelland & Co no 3

John, 7 år

         Bjørg og datteren bodde i Vaalandsgat 9 i 1909.

****************************************************************

1912

Svend Roth, gaardbruker

****************************************************************

1913-

Karen Langhelle, 26 arbeiderske

Astrid ,3

****************************************************************

1913 1914-

Herman Strand, f. 28-10-1882, Arendal, kommunearbeider, stenarbeider

Sigrid, f. 12-9-1889, Ringerike

Harriet, f 1914

         Fra Haukeligata 53. i 1914 til Kirkebakken 25.

****************************************************************

1914

Torger Mosbakke, 40 år, ugift, arbeider i kommunen, han bodde i Stenkargade hos Rødder tidligere.  -------------ok 1914

****************************************************************

1914

Ane Olsen, 69 enke, syg-

         Ane Bergitte Olsen, f. 17-8-1843, enke, arbeider delvis på hermetikfabrik. Hun bodde i Pedersgata 43 i 1910.

****************************************************************

  1933  1938

 

1913

Karl Herman Strøm, f. 1882, kommunearbeider

Sigrid Thomasine Kristoffersen, f. 1889

Harriet f. 30-11-1913

****************************************************************

1914

Lisbet Rolfine Olsen, f. 1894, pike, bodde her.

Reinulf Olsen, 1895, ungkar, sjømand. Han bodde i Kaisegata 8

Herdis Ueland f. 15-8-1914

***************************************************************                                                                                                                                                                                                   

1915 -

Alida Bredahl, f. 1-6-185, Kopervik,  enke

Alfred, f. 28-10-1888, agent

         De bodde i Normansgata 23 i 1910.

****************************************************************

1915

Thorvald Wallem, f. 1894, Strand,

Han gikk på handelskole i 1915. I 1910 bodde han i Pedersgata 20.

****************************************************************

1916 –

Anna Strand, 31-5-1854, Finaas, enke

Svend Olav, f. 4-9-1890, Sauda stenarbeider,  hvorsomhelst

Hildur Ingrida, f. 12-12-1892, Grimstad, fabrikarbeider, Bjelland

Johan, f. 2-10-1896, Odernes Kristiansand, fabrikarbeider.”Overalt”

   Anna Christine, f. 25-8-1888, Egersund

   Ida Sofie, f. 18-11-1894, Odernes

         Anna hadde vært gift med Nils Svendsen Strand, f. 3-11-1848 fra Ursholt i Sverige. De bodde i Erfjordgata 32 i 1910. Døtrene Anna og Ida bodde ikke med moren her i huset.

****************************************************************

1915 huseier fra april 1916

Bjørn Bjørnsen, 1878, Jelsa, død 1918

Anna Henrikke Bjørnsen, f. Langvik, f. 22-8-1885, Erfjord, enke, Cigarhandel

Olaf Martell, f. 2-11-1912

Jens Marton, f. 30-5-1915

Bertha Moe, f. 30-11-1903, tjenestepige

Inger Eiane, f. 10-11-1878, Fjellberg, hermetikarbeider

         De bodde i Salvågergata 9 i 1912 da Olaf Martel ble døpt. De hadde frugt og sigarhandel her og på Bredealmenningen. Svigerdatteren Nora Bjørnsen overtok fruktforretningen fra 1953. Anna bodde sammen med sønnen og hans familie. Hun levde til innpå 1960tallet. (Har ikke funnet ut når hun døde)

 

1941- 1987

Bjørnsen, Jens Marton, gummiarbeider, f. 30-5-1915, død 22-4-1983, 67 år gammel

Nora Eline, f. Ramsli, f. 1917, Flekkefjord, død 25-1-1996, 78 år gammel

Oddbjørn

Anne Grethe

Åge

 

I tillegg til familien Bjørnsen bodde disse også her, kortere eller lengre tid. De var antakelig ansatt i butikken.

 

1915 - Sigrid Skaar, 19, handelsbj.

1915-1916 -Laura Furunæs, 17, handelsbtj. hos Bjørnsen

1916 - Jakobine Furunæs, 22, handelsbtj. hos Bjørnsen

1916-1922  Inger Eide, fabrikarbeider

1916-1922- Hanna B. Furunes, fabrikarbeider

1924- 1931 Georga Øie, f. 19-2-1900, butikbetjent

1933-1934  Karine Saghaug, f. 18-1-1888, tjener

1933-1941-Helga Øksendal, f. 26-8-1909, handelsbetjent.

  1945

1948

Nora Bjørnsen la ned butikke i 1987.

1988 de la ned i 1989.

 

1996      2007

 

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. 

 

 

*******************************

Joomla templates by a4joomla