Pedersgata 88

 

ATK 2008. Jeg har ikke bilde av det huset som opprinnelig sto her. Både nr 88 og 90 brant i slutten av mai 1995.

br, nr. 1440

59 m2 stor tomt.

 

Eiere:

            A. Gitlesens arvinger selger tomt og hus

1872    til Rasmus Ellingsen Næsheim

1886    til Elling Rasmussen

1911    til Retzius Andersen.

1973    fra Retzius og Anna Andersens bo

1973    til Audny Andersen

1979    fra Audny Andersens bo

1979    til Inger Marie Jensen

1980    til salgs, annonse

1997    FRA Svein Reidar Myklebust

1997    til Waber Eiendom As

1997    til Tor Olav Strøm, seksjon 3.

2001    salg annonse

 

Huset lå på venstre side av gaten i bakken ned mot Jammerdalen. Det lå mellom Grensesteinsgata og Arbeidergata. Det var et --- hus, med en leilighet ned og en oppe.

Huset brant for noen år siden, og nye bygg er satt opp.

Rasmus Ellingsen bodde her allerede i 1865, han kjøpte eiendommen av A. Gitlesens arvinger. Huset ble i familiens eie i hvert fall til slutten av 1970 årene. Det er få hus i Pedersgata som en familie har eid og bodd i, i over 100 år.

 

1865 og i 1875 bodde det 8 personer her.

1885 11 var det personer

1900 bodde det 6 personer.

1910 – 7 personer 2 leiligheter

 

Folk i huset:

 Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

 

 

1865 - 1903

Rasmus Ellingsen Næsheim, f. 1808 Haa, tømmermann, død 29-7-1903, 94 år gammel

Rakel Helene Torgersdtr. f. 1813, Lye, død 26-4-1896. som fattiglem.

Elling, f. 26-6-1842

Tollef, f. 1843, Hetland, rebslager

Ellen Sofie, f. 1847

Rakel Helene, f. 22-7-1854.

    Retzius Andersen, f. 4-9-1885, sønn av Helene.

            Rasmus var blitt enkemann i 1900, og levde av sin formue! Han var sengeliggende og døde i 1903 93 år gammel.

Datteren Rakel Helene ble ikke nevnt i 1865, men i 1875 ble hun forsørget av faderen. Rasmus og Rakel var blitt 84 og 80 år i 1894 da fikk de hjelp av fattigkassen. Datteren Helene og hennes sønn Retzius på 8 år bodde sammen med dem. Far til Retzius var ungkar, repslager fra drammen, Josef Ludvig Andersen, f. 1853. Rakel Helen var fabrikkarbeider i 1912.  Helene var 47 år og i 1903 og drev melkehandel fram til 1916, da kunne hun ikke arbeide lenger. Sønnen Retzius Andersen arbeidet ved et vedskjæreri og hjalp moderen. I 1899 var han kjørergut. Han overtok huset etter onkelen Elling.

            Slekten til Rasmus blir boende i huset i over 100 år.

            I denne familien går navnet Rakel Helene igjen, slik at en lett kan ta feil.

Rasmus Ellingsen Næsheim, f. 1808 gift med

Rakel Helene Torgersdtr. f. 1813, Lye, død 26-4-1896.

            De får en blant andre en datter Rakel Helene Rasmusdtr. Næsheim, f. 1854 ugift, og en sønn Elling f. 1842.

Ellings datter ble også kalt Rakel Helene Andrea Ellingsdtr. Næsheim, f. 1874, hun ble gift med Lars Rafos.

 

  En strygeovn til salgs. 1900

 

1865 - 1904

Elling Rasmussen Næsheim, f. 26-6-1842, rebslager, Berentsens bane., død 12-12-1930, 88 år gammel.

Ane Johnsdtr, f. 1824

Anton Abrahamsen, hennes sønn f. 1857

            Elling var sønn av Rasmus og Rakel.  Han var gift med Ane som hadde sønnen Anton. De bodde sammen med Ellings foreldre i 1865.  Anne var mange år eldre en Elling. Elling giftet seg på ny 21-9-1870 med Gertine Andersen.  I 1875 bodde Elling med familien i Doksmauet 4.

2. ekteskap

1875 - 1930

Elling Rasmussen, f. 26-6-1842, død 12-12-1930, 88 år gammel

Gertine Andersdtr. f. 1832, Soggendal død i 1894.

Alfred, f. 1870

Rakel Helene Ellingsdtr. F. 1874- gift med Lars Rafos

   Anton Abrahamsen, f. 1858, Rakels sønn.

            Elling overtok huset etter faren i 1886 og flyttet tilbake hit. Innen 1900 var Elling blitt enkemann for andre gang. Sammen med han bodde datteren og familien. Han var rebslager hos Berntsen i 1904.

 

1900-1910

Lars Eliassen Rafos, f. 5-5-1875, Kvinesdal, blikkenslagersvend.

Olava Emilie Olsen, f. 1878, døde 13-1-1989, av lungetæring, 21 år gammel

Leif Osvald, f. 20-12-1897, døde 26-1-1898, 6 uker gammel

2. ekteskap

Lars Rafos

Rakel Helene Rasmussen Næsheim, f. 22-12-1874 -

Sønn f. 1900 og døde straks.

Olene, f. 26-6-1901

Elisa Gjertine, 25-7-1902

Bernhard Emil, f. 18-2-1904

             Rakel Helene Andrea Rasmussen, f. 1874. datter av Elling Rasmussen.  Lars og Rakel giftet seg 5-12-1899. Lars var enkemann da de giftet seg, far hans var Bernt Elias Torjussen Rafos, komandersergant.  Lars var i 1903 blikkslager hos Knudsen & co, senere hos Hognestad. Familien flyttet etter 1910. De hadde en årlig husleie på kr 200,- i 1910.

            

De bodde i Baggt. 13 i 1898  da Olava og sønnen døde.

Ny hermetikfabrik 1915.

Se Pedersgata 82

 

1914-1969

Retzius Andersen, f. 4-9-1885, løsarbeider., død 3-3-1973, 87 år gammel

Anna Albertine Melbo, f. 2-8-1890, gift 1909, død 24-7-1951, 61 år gammel

Ragna Harriet, f. 9-6-1909, g.m. Egil Hetland

Astrid Alvilde, f. 10-9-1910, g.m. Albert Thu

Ruth, f. 8-5-1912, g.m. Sigurd Figved i 1934

Audny, f. 2-10-1914, død 31-7-1978, 64 år gammel

Odd Retzius, f. 20-4-1917, g.m. Elfrid

Sigmund, g.m. Åse

    Rakel Helene, f. 22-7-1854. Hans mor, hun hadde en årlig husleie på kr 60.

Odd Retzius overtok huset i 1911 fra onkelen Elling, og bodde her sammen med familien og moren.  Retzius var på sanatorium, fra 23-1911 til februar 1912.  Senere var han kassarbeiderhos Nic. Wesnes fra februar 1912 til februar 1913. I 1914 var han i arbeid hos vedskjærer Joakim Johnsen, løsarbeider, fabrikarbeider, røger, i 1969 bodde han her som pensjonist. Retzius ble i 1925 indstilt av bystyret som medlem av fabriktilsynet. Som tollkontrollør i 1927, som sekretær for Rosendal og Ramsvik Kolonihageforening i 1929.

   1951    1973

 

1965

1955-1969

Odd Retzius Andersen, f. 20-4-1917, graver

Elfrid Andersen

Disse ble nevnt i gatefortegnelsen i 1969.

            I 1962-1963 ble disse nevnt her, er de barn av Odd og Elfrid?

Astrid Andersen, f. 24-8-1947

Kirsten Andersen, f. 15-12-1948

Rolf Andersen, f. 30-3-1950

1932

******************************************************************************************************************************

Andre utenom familien Næsheim som har bodd her.

 

1875

Asseline Nielsen, f. 1829, Finnås prgj. Enke.

Johan Nikolai Nielsen, f. 1866, Bergen

Theodor Severin Nielsen, f. 1868

Inger Hansine Olsen, f. 1873

            Asseline var leieboer i 1875. Hun bodde her sammen med sine 3 barn. Asseline fikk 2 Spd av fattigkassen og hadde litt vasking.

Asseline bodde hos sønnen Theodor i Nedre Dalgt 79 i 1900.

 

1885

Elias Antonsen, f. 1818 Lægenæs, tømmermand

Taletta Johanne, f. 1822, Lægenes

Grethe Sophie, f. 1865, Hetland.

            Familien bodde i Bagergaden 7 i 1900.

 

1894-1899

John Aanonsen, f. 1839, Tysvær sogn, arbeider på reberbanen

Ingeborg, f. Taarland f. 1841, Varhaug sogn, død 13-12-1909, 67 år gammel

Ingeborg, f. 1868, g. Pettersen

Ane, f. 1870

Ingvald, f. 1872, rebslager, så blikkslager hos Bjelland

Elling, f. 1874, død 1875

Svend, f. 1879

Sara, f. 1883, gift Andersen

Lars, 10

            Ane Taarland, 42 år sygelig, fikk av fattigkassen i 1899. Hun bodde sammen med familien i 1899. Ane var søster til Ingeborg.

Da sønnen Elling døde i 1875 bodde familien i Pedersgata, men jeg vet ikke i hvilket hus.

Familien bodde i Baggaden 13 i 1900.

1909

1912

Elias Eriksen Jøssang, f. 31-5-1863, skibstømmermand

Margareth, f. 16-8-1856, Avaldsnes

Hans 19, i Amerika

Knut 16, i Amerika

Elisabeth, 21-4-1889, fabrikarbeider

Johan, f. 1-8-1897

Thora, f. 10-4-1899

Familien bodde på Sølyst i 1910, men flyttet nokså raskt videre.

 

1912-1913

Karl Asgautsen, 23-8-1886, bager, konditor, hos Eriksen

Gunda Camilla Berg, 4-6-1888, Haugesund

Lars, f. 26-2-1908

Olaf, f. 9-3-1910

Oskar Martinius, f. 1912

Familien bodde i Spilderhauggate 8 i 1910. Da var Karl kullemper.

 

1913

Thomas Jakobsen, f. 28-8-1958, Strand, løsarbeider, skøitefører, elektriker, syk og arbeidsudyktig i 2 år (tæring)

Tine Jakobsen, 22-7-1860, Fossan

            De hadde bodd i Vindmøllebakken 12 i 1910. Før den tid bodde de i Eltervaag i Hetland.

 

1914

Casper Sunde, f. 5-12-1886, kullarbeider

Thora, 17-7-1888

Kristoffer, f. 29-8-1909

Kristian 1913

Familien bodde i Erfjordsgt. 45 i 1910. I 1914 ble det opplyst at han eier gård på Bjelland i Riskekverven, flyttet til byen i oktober 1913.

 

1914

Albert Tengesdal, 21 år, kullarbeider. Han kom fra Høle i desember 1912, men reist hjem 17-1-1914

Knut Nilsen, 15 år, kjøregut. 1914, han flyttet til Jæderensgt .

 

1914-1915

Hans Larsen, f. 1887 fabrikarbeider

Regine Emilie Danielsen, f. 1889

Torger 5 år

Ingeborg 3 år

Laurits 2 år

Henny Ragnhild, f. 19-5-1914

            De bodde her da Henny ble døpt i 1914.

 

1914/15

Severine Abrahamsen, enke

            Dette er muligens den Severine Abrahamsen, f. 15-3-1846, Time som bodde i Mellom Dalgata 18 i 1910. se Pedersgata 86

 

1915

Lars Svendsen, 57 år, lagerarbeider, f. Strandebarm

Ingeborg 65

 

1918, Albertine Andersen, hm.

1918, Helene Engelsen, fab.arb.

 

1938-1946 Harriet Rød, f. 9-6-1909

            Kan hun ha vært gift med Sverre Rød som døde i 1937?

 

1930-1931

Sigurd, Skjæveland, f. 8-10-1908, jernarbeider

 

1979 Inger Marie Jensen, huseier

1997 Svein Reidar Myklebust - huseier

1997 Tor Olav Strøm, eier leilighet

 

1939  1939

1939

 

1947-1957

Sigmund Skjæveland, f. 16-11-1929

Åse Rigmor. Skjæveland, f. 7-5-1934

  1960    1960

 

1966

 

Fra panteregisteret.

Salgsannonser fra Aftenbladet.

1881

  1973

  1979

  1980

 

1997

 

 

  2001.

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. 

 

Joomla templates by a4joomla