Pedersgata 90

Huset lå på høyre side i bakken ned mot Jammerdalen.

Jeg har ikke bilde av dette huset. Det brant i 1995.

Nr 1710

126  m2 stor tomt

 

Eiere:

Fra Gitlesens arvinger

1870                til Jonas Olsen Arnø

1894                til Haakon Larsen Nygaard

1902                til Elias Aksdal

1937                til Olav H. Sivertsen , f. 22-9-1907, – auksjon

1941                til Alfred Johannessen, f. 22-6-1898

1948                til Georg Steiner, f. 15-6-1920

1951                til Alfred Johannessen, f. 29-3-1906

1956                fra Alfred Svendsen

1956                til Rasmus Hagen

1959                til Magnus Johannesen Lindanger

1960                til Knut Hatlestad

1988                fra Ellen Erga

1988                til Arne Lende

 

Folk i huset:   Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

 

1894 - 1897

Haakon Larsen Nygaard, f. 1860, Sauda, matros, «S Ryfylke» går hjemme-

Kristine, f. Rygh, f. 1860, Randaberg, 33 år

Lars Ingolf, f. 1888, død i Mobile USA 2-1-1905, 16 år gammel

Martha Ovida, f. 20-5-1890, død 20-6-1892, 2 år gammel

Haakon, f. 23-4-1894, død 27-4-1894

Martha, f. 1895

   Kristine Hodnefjell, 30 år svigersøster. Hun bodde her i 1895.

            Familien bodde i Opheimsgata 70 i 1900. Kirkebøkene er ikke alltid korrekte. Da Martha døde ble det oppgitt at foreldrene giftet seg i 1890, men da Haakon døde i 1894 var han uekte og foreldrene ble gift i 1894!!  Flyttet i oktober 1895, men de var her i 1897.

1894 - 1895

Johan T. Johnsen, 34 år, tømmermand

Marta, 29 år

Reinert, 6 år

John, 4 år

Rasmus, 1 år

 

1894

Benjamin Qvie, 34 år, skomager

Hendrikke, 26 år, død 14-10-1951, 84 år gammel

Thora, 4 år

Bernhard, 2 år

 

1894—1895

Helmik Kolbeinsen, f. 1855, Sauda, støberiarbeider, kalpotør, død 28-5-1927, 72 år gammel

Marie, f. 1850, Strand

Ingeborg Matilde, f. 1884, gift Mæhle

            De bodde i Normannsgata 5 i 1885.

 

1894

Carl Eric Carlsen, f. 1843, Sverige, 48 år, enkemann i 1894. 2. maskinist – «S/S Fram», fra Farsund, i meget smaa forfatning

Tomine Jørgine, f. Jensen, f. 1857, Wanse, Lister, død 22-1-1893, 35 år gammel, fattiglem

Anna Christine, f. 1876, 18 år

Emma Regine, f. 1877, 17 år

Hilda Malene, f. 1880, 13 år

Carl Johan, f. 1884, 10 år

Hjalmar, f. 1885, tv. 9 år

Trygve, f. 1885, tv. 9 år

Toralf, 5 år

Svend, 3 år

            Familien bodde i Langgata 50 i 1885. 1875 Carl Carlsen, f 1845, Gaarden Hall nær Stockholm, dampskibsmaskinist

De bodde i Nedre Banegate i 1893 da Tomine døde av tæring.

 

1895 -1896

Samuel Daniel Larsen, f. 1822, Rennesøy, 74 år, fisker,

Jørgine, f. 1839, Flekkefjord

Johan, f. 1871--død før 1895?

Elisabet, f. 1877

Torvald, f. 1878

            De bodde på Ramslandsberget i 1885, og var flyttet til Kirkebakken 8 innen 1900. I 1896 fikk de hjelp av fattigkassen, i 1897 var han sygelig og fikk litt ekstra hjelp.

 

1895- 1896

Julius Pedersen, f. 1860, 26 år arbeider

Olene Eriksen, f. 1879, 36 år, enke, død 8-1-1918, 48 år gammel

Anker, f. 1889, 10 år

Magnus Oskar, f. 1891, 8 år

Ommund, f. 19-2-1900

            Innen 1900 var familien flyttet til Støberigata 11.   

 

1896 - 1897

Ole Paulsen, f. 1866, 31 år, 2. maskinist, «S. Hiram»

Grethe, f. Bjørnsen, f. 1865, Rennesøy, 31 år,

Ingeborg, f. 1891

Godtfred, f. 1892

Paul, f. 1895

Ragnhild, f. 1898

            Innen 1900 var familien flyttet til Skolegaden 13. De feiret sølvbryllup i 1915.

  1925

 

1896

Knud Nilsen, f. 1842, Fjellberg, 56 år, bøkker, Strømsten W ? 1,80 pr.dag

Kristine, f. Johnsen, f. 1836, Etne, 60 år, død 4-10-1915, 79 år gammel

Johan, 19 år, bakerlære

Anna, 25 år

            Innen 1900 var de flyttet til Fjellsmauet 11.

 

1896 - 1897

Nils R. Larsen, f. 1868, Arendal, 27, støber

Karoline, f. 1868

Nils R. f. 1891, 4 år

Inga Thomine, f. 1893, 3 år

Knud, f. 1894, 1 år

Ragnhild, f. 1897

Konrad, f. 1908, død 1908

            Innen 1900 var de flyttet til Dokksmauet 12.

 

1899

Albrigt Larsen, 73 år, driver

Elen, 51 år

            Muligens Elen var enke i 1900 og bodde i Ø Dalgt 10.

 

1899

Hanna Larsen, f. 1860, Sauda, 38 år, enke, strygekone

Sigurd, f. 1892, 6 år

Nils, f. 1894, 4 år

            Innen 1900 var hun flyttet til Lysefjordsgata 14.

 

1899

Inga Eike, 40 år, ugift

Serine Eike, 38 år, ugift

 

1899

Halvor Isaksen, 48 år, løsarbeider

Elen, 37 år

 

1899

David Eilertsen, f. 1855, 43 år, løsarbeider

Sikke Olava, f. Stausland, f. 1857, 41 år, død 16-4-1911, 54 år gammel

Ingeborg, 18 år, tjener hos P. Johnsen

Karl Johan, 15 år, død 27-8-1902, 19 år gammel

Eilert, f. 1886, 12 år

Nils, , f. 1889, 10 år

David, f. 1894, 5 år

Sigurd, f. 1894, 5 år

Margit, f. 1898, 1 år

Karen Johanna, død 14-10-1901, 7 måneder gammel

            Innen 1900 var de flyttet til Bekkegata 6.

1899- 1914

Elias Aksdal, 4-8-1872, Fjeldberg, Sunnhordaland, snekker Støberi & dok , huseier 1911, død 27-12-1938, 66 år gammel

Maren Serine, f. Svendsen, f. 22-7-1872, Bø i Randaberg, Herresøm, 31 død 28-7- 1909, 37 år gammel

Anna, f. 1891, 

Anna f. 22-7-1897

Ole, f. 30-1-1899,

Sigrid, f. 13-7-1901

Kornelius, f. 28-6-1903

Johannes, f. 6-2-1905, død 27-7-1987, 82 år gammel, g.m. Ingeborg Varp.

Marie, f. 6-6-1906----g.m. Ingvald Skulevold

Eli, f. 27-11-1907--------ikke gift i 1950

Margit, f. 8-5-1909, på Bø i Randaberg 1911 g.m. Martin Lund Hestvig se lenger nede

            Anna Marie Norland, f. 12-5-1886, 23 Høiland i Sandnes, var husholderske i 1910 1911 1912.

            I 1900 var Elias snedker, selvstendig arbeidende, rundt 1909 var han på støberiet til påske. Han knuste en finger og gikk syk og arbeidsudyktig i 8 uker, siden var han agent for Singer Co Symaskin. Han solgte symaskiner i 1910 også. Han ble preparant på Stavanger museum i 1913. Konen Maren drev med herresøm i 1900. Hun døde i 1909 på barselseng fra 8 barn. Elias trengte hjelp til stell av barna og fikk Anna Marie Norland som husholderske. Hun var 23 år da hun kom dit. Elias giftet seg med Bertha Horpestad, etter at han ble enkemann. 1914 da bodde Elias med familien på Museet. Han var vaktmester der, men eide fortsatt huset.

     1975

  1894

 

1899- 1900

Martha Elen Johanne Andersen, f. Eilertsen, f. 1864, Stjernerø, enke, fattigunderstøttet

Konrad Emil, f. 18-5-1883, lodder ved hermetisk fabrik

Georg Alexander, f. 18-8-1885, lodder ved hermetisk fabrik

Olivia Mathilde, f. 12-11-1886, død— 25-12-1886

Olivia, f. 1887, arbeiderske ved hermetisk fabrik.

Hilda, 11 år

Henrikke Eilertsen, 60 år, enke, bodde her i 1900-1901

            Manden rømt for 9 år siden, får av fattigkassen, får en opplyst i 1899. Martha Elen Johanne f. Eilertsen, f. 1864 var gift med Georg Kristofer Andersen f. 1851 Tønsberg, støberiarbeider. De bodde i Store Skippergata 17 i 1885, eid av fattigvesenet.

 

1900 Gustine, 28 år fabrikkpige.

 

1900 –1901

Ane Evensen, f. 1860, Nedstrand, gift, kjolesøm

Gunvald, f. 1894, Amerika

Evilde, f. 1889, Amerika

Serine Borheim, f. 1878, Nerstrand, ved hermetisk fabrik

Gurine Borheim, f. 1877, Nerstrand, ved hermetisk fabrik

            Ane har vært en tid i Amerika, siden barna er født der. Hendes mand er i Amerika, sender lidet hjem. Hun hadde to jenter som kostfolk. Muligens var de slektninger av henne.

1929

1900-

Anton Lunde, f. 1879, Lunde i Håland, Tømmermand og Natkonstabel

Karen Gurine, f. Jacobsen, 1873, Lunde i Håland

Agate Helene Jacobsen, f. 24-11-1899

            Agate Ivarda Pedersen, f. 1881, Høiland, væver ved linfabrik

 

1900

Jakob Jakobsen, f. 1864 Herreds LM. 34 år, musteinsfører, har en liden jagt, fører murstein

Inger, f. 1871, 28 år

Osmund, f. 1892, 7 år

Ole, f. 1897, 3 år

Sigrid, f. 28-4-1899, død 28-3-1910

Sigfred, f. 9-3-1901

            De bodde her i begynnelsen av 1900, men innen slutten av året var de flyttet til Pedersgata 115.

 

1900-1901

Laura Larsen, f. Sivertsen. f. 19-3-1864, Ormøy i Hetland, enke, arbeiderske ved hermetisk fabrik

Lars M., f. 10-10-1883, arbeider ved hermetisk fabrik, krybling (krøpling)

Anna, f. 15-3-1886, arbeiderske ved hermetisk fabrik

Andrea, f. 1889

Olaf, 12 år

Laurentze, 6 år

   Rakel Nilsen, f. 1859, Strand, arbeiderske ved hermetisk fabrik

   Ole Larsen, f. 1894, Rakels sønn

            I 1910 bodde Laura i Langgata 60. Laura hadde vært gift med styrmann Laurits Andreas Larsen, f. 1862. Nyhavn.

 

1900

Ole Pedersen, f. 23-12-1874, Høiland, maskinist til sjøs

Olava, f. 2-1-1873, Klepp

Olga, f. 28-7-1896

Margit, f. 15-12-1899

Peder, f. 26-8-1908

Emly, f. 4-6-1909

            Innen 1910 var familien flyttet til Nedre Dalgt. 77.

 

1902-1903  ---annons

Marie Øgaard, 81 år, enke, død 21-1-1912, 90 år gammel på Stavanger aldershjem.

 

1902

Peder Olsen Gismervig, f. 1847, Avaldsnes, 54 år, stenpukker

Maren, f. 1860, Harestad Randaberg, 42 år

Peder, f. 1886

Karoline, f. 1895

Rasmus, f. 8-6-1899

            De bodde i Haugvaldstadgata 39 før de kom hit, og flyttet til Brattebjerggata 10 innen 1910.

 

1902-1904

Olaus Olufsen Nyhre, f. 1875, Bokn i Tysvær, 28 år, bagermester hos Idsø, død 28-12-1957

Marie, f. Kristiansdtr. Torland, f. 1870, Bokn, 32 år, syerske, død 16-7-1937, 62 år gammel

Anna, 1 år i 1904, g.m. Olav Vesterheim

Martha, død 13-11-1918, 14 år gammel

Olav

Kari

Kristine, død 15-6-1926, 17 år gammel

            Olaus og Marie giftet seg 23-11-1901. Elias Aksdal var forlover. I 1902 var Olaus stuert. Hjemme fra midten av september, seilet fra Kragerø.

 

1902-1903

Elen Johanne Larsdtr. Tollefsen, f. 1850, enke, 51 år, arbeiderske

Petra Marie, f. 7-2-1884, 18 år, arbeider,  sygelig

Ellen, f. 8-2-1886, 16 år, arbeider, sygelig

            Elen hadde vært gift med Kristian Tollefsen, f. 1841. De kom fra Kalhammeren og flyttet til Kalhammeren 12 innen 1910.

  1937

1903 - 1906

John Fiskaa, f. 2-2-1865, Strand, Helga, f. 25-3-1872, Sauda

Ludvig, f. 15-12-1901

Bergliot, f. 10-3-1903

Jenny, f. 11-7-1908

            John var modelsnekker, han var uden arbeid i 3 mnd. Støberi & dok

De bodde i Skolegata 3 i 1910.

 

1902 - 1905

Sven Iver Høivig, f. 24-6-1872, Hetland, 30 år, kjører for Stavanger meieri

Anna Larsen, f. Waage, f. 24-10-1872, Tysvær, 31 år

Ella, f. 15-9-1895

Inga, f. 6-5-1898/1897

Olaf, f. 10-7-1901

Iver, f. 4-3-1903

Lars, f. 14-5-1904

Hans, død 4-7-1908, 3 år gammel.

Einar, f. 4-10-1906

Hans, f. 12-6-1908

Georg Vaage, f. 10-10-1910

            De bodde i Stiftelsesgaden 25 i 1900, og innen 1910 var de flyttet til Privatgata 8.

1904-1905

Oskar Kornelius Jakobsen Kolstø, f. 17-11-1876, Avaldsnes, 29 år, løsarbeider, før sjømann, var i Amerika, arbeider nu på Aalgaard.- små kår

Josefine, f. Osmundsen, f. 1874, Avaldsnes, 30 år

Ingrid Johanne, f. 24-5-1902

Oskar Konrad, f. 20-10-1904, død 21-12-1904, 2 måneder gammel.

Marie, f. 8-11-1905

Magne, f. 31-10-1908

    Anna m. Osmundsen, 63, arbeiderske ugift, Fattig understøttelse fra Avaldsnes.

            Innen 1910 var familien flyttet til Gjestal

 

1904

Erik Eriksen Høiland, f. 1865,

Berthe f. Olsdtr. F. 1875

Einar Olai, f. 30-7-1903, død 5-4-1-04, 9 måneder gammel

            De bodde i Baggt. 13 da Einar ble født.

 

1905 1906

Alette/Olette Andersen, f. Bøe, f. 12-11-1869, enke, Stavanger Meieri, død 30-3-1919, 49 år gammel

Asbjørn, f. 2-2-1893, Nærbø

Tilla Karoline, f. 16-11-1897, Nærbø, g.m. Olav Nilsen

Anna, f. 3-4-1900, g.m. Otto Nilsen

            Hun var i 1900 gift med Asbjørn Andersen f. 1871, Klepp, og bodde i Støberigt. 4. Innen 1910 var de flyttet til Kongstensgt. 3.

1906 - 1907

Simon Motland, f. 9-9-1869, Nærbø, 34 år, snekker

Andrea Matilde, f. 2-2-1869, Hetland, 34 år

Sem, f. 13-8-1893, 12 år

Johan Lie, f. 21-1-1900, 5 år

            De bodde i Mellomgata 1 i 1905. Innen 1910 var de flyttet til Spilderhauggt. 8

 

1907  - 1908

Bertha Haga, 50 år, enke

 

1907

Lars Larsen, 20 år, skomager hos Erga

Olava, 25 år

Thorvald, 1 år

            De bodde i Stengata 28 i 1906, flyttet til Risbakken 24.

 

1907

Malvin Andersen, 23 år fabarbeider

1930

1907

Mathias Høie, f. 3-3-1863, Hvidingsø, (Kvitsøy) 45 kaiarb, død 7-12-1942, 80 år gammel

Elen Cecilie Ellingsdtr, f. 26-4-1867, Sand. Død 31-5-1960, 92 år gammel

Ingeborg Harriet, f. 5-10-1892, Kvitsøy, g. m Thomas Gundersen

Inga, f. 8-1-1895, Kvitsøy, gift Nielsen, død 20-11-1955 i Danmark

Hans Emil, 12-5-1897, Kvitsøy, g.m. Emma

Magnus, f. 23-11-1899, død 13-8-1950, 50 år gammel, i Bergen

Rangvald, f. 16-5-1902

Erling, 1år

Charles, f. 20-5-1905.g.m. Henny

Bernhard, f. 16-9-1907, g. m. Signe

Olaf, g. m. Edith

            Familien bodde på Egenes 59 i 1900 og i Store Skippergt, 17 i 1910. – Kan erling være den samme som en av de yngre brødrene? Alle sønnene var fraværende da Mathias døde i 1942. Ellen var 85 år i 1953 og bodde i Øvre Dalgt. 3

  1957

1907

Knud Knudsen, f. 12-2-1871, Fjeldberg, 32 år, matros før skomager, S/S Sand

Bergitte, f. 21-3-1872 32

Karoline, f. 1897, Nedstrand

Sverre, f. 23-6-1900, Sand

Gunda, f. 21-12-1902

Beathe, 4 år

Nils Sigurd, f. 27-6-1904

Johanna, f. 24-2-1907

Bergit, f. 10-3-1909

                  Familien bodde på Sands strandsted i 1900, innen 1910 var de flyttet til Mellomstranden 7.

 

1908 - 1912

Ole Andrias Madsen, f. 11-4-1873, Aarre på Jæren, 35 år, rægefisker –Romsøes baad

Bertha Gurina Hermansen, f. 21-2-1873, Imsland i Ryfylke 34

Magnus Alfred, f. 16-6-1896 

Olaf Karel/Kyrre, f. 1-7-1898  

Bergit Olene, f. 13-2-1900

Anne Kirstine, f. 23-7-1902

Gudrun Otilie, f. 2310-1904

Agnes Mary 1908, død 1-8-1910, 2 år gammel

Astrid, f. 31-3-1910

            Ole var slæbebaadfører av «Komet», Ole Husebøs baad i 1912. Familien bodde i Øvre Strandgate 17 og i nr 62 før de flyttet hit.

1908

Johan Martin Thomassen, f. 1880, former

Martha, f. Larsen, f. 1880

Louise 3

Tilla Oline, f. 24-12-1905

Jakob 1908

            I 1907 bodde de i Pedersgata 14, så flyttet de herfra til Bergen.

 

1908 

Harald Eilertsen, f. 26-7-1881, Vaagans i Nordland, maskinist blikktrykker. Fra Bergen

Hilma, f. 18-7-1882, Stavanger

Haldis, f. 1-10-1906

Johan, f. 25-5-1908

Herborg, f. 30-8-1910.

            Familien flyttet til Krohnsminde, i Årstad kommune i Hordaland før slutten på 1910.

 

1909

Serine Gudmundsen, f. 9-1-1851, Fossan, enke, hermetikarbeiderske, døde 15-3-1940, 94 år gammel

Ole Johan, f. 28-2-1887, kjedelsmed støberiarbeider i dokken, til sjøs 1 mnd med «Stavanger.»

            Serine var gift med Ole Gudmundsen, f. 1823, Sjernerø. De bodde i Stenkargt. 11 i 1910. Innen 1910 var de flyttet til Kongstensmauet 2.

 

1909

Berta Vassbotn, f 1879, enke                                 

Abraham Vasbotten, f. 1875, Florø, ungkar, agent

Margit Abigal, f. 25-7-1909

 

1910 - 1912

Kornelius Wier, f. 17-2-1866, Riskekverven, cementarbeider.

Martha Jorine Olsdtr, f. 1866, Strand

Knud, f. 1892, Hetland

Ole, f. 1894, Strand

Anna, f. 1896, Strand

Margit, f. 1898, Strand

            De ble gift 23-4-1891. Bodde her i 2 år, har gaard – kone og 5 ukonfirmerte barn i Riskekverven

            Kornelius arbeidet og bodde på Tou Brug i Strand i 1900 sammen med familien, død 24-10-1940, 75 år gammel

  1937

1910-

Martha Johnsen, 84 år, enke, fattig

            Kan dette være den Martha Johnsen, f. 26-12-1828, Rennesøy som bodde i Vindmøllebakken 12 i slutten på 1910, sammen med to sønner, Johan f. 1855 og Thomas, f. 1866.?

 

1910--1911

Johan Andreas Falkanger, f. 21-12-1859, Aasane i Hammer, pr. Bergen, agent – maskinist på kinomatograf

Synnøve, f. Straume, f. 26-10-1858, Stamnes i Brudvik

Johanna, f. 1885, sygelig i 2 år, hjemme, død i 11-7-1910, 25 år gammel

Gunhild, f. 10-8-1887, Dale i Brudvik, fabrikpige hos Tjaaland

Ragnhild, f. 14-4-1892, Oddernes, fabrikpige hos Tjaaland

John, f. 15-12-1889, Dale i Brudvik, gymnasiast på Kongsgaard

   Johanna Larsen, f. 6-7-1910, (født 5 døgn før moren døde, døpt 4-9-1910) fosterdatter/barnebarn – datter av Johanna f. 1885 og John Larsen, f. 1874.

            Johanna var gift med Johan Larsen. De bodde på Nytorvet 4 da hun døde.

            Familien flyttet litt, for i slutten av 1910, bodde de i Store Skippergt. 9 for så å komme tilbake hit i 1911, og de bodde også i Pedersgata 143 en tid. Johan var kolportør, (bokagent) «vært borte i lang tid sender intet hjem til underhold,» ble det opplyst i 1911. kona fikk fattigunderstøttelse. Johan og Synneva feiret sølvbryllup 12-10-1909.

 

1910 -1922

Karel Petter Karlsen, f. 12-8-1859, Øknewalla, Sverige, anleggsarbeider

Martha Kristine, f. 29-6-1857, Torvastad, Hos Conradsen af og til

Amalie, f. 3-3-1891, Torvastad, fabrikpige, bliktrykkeriet

Karel Johan, f. 17-11-1892, Finnås Bømlo, Stenarbeider, matros i 1912 på «DS Tananger»

Berent August, f. 3-4-1895,  Lillesand, fabrikarbeider

Aksel, f. 6-2-1902, Flekkefjord, tekstilarbeider.

            Karl Petter Karlsen, stuert, svensk, har bodd i Norge ca 40 år. I 1912 var Karl Petter var syg fra 1-1-1910, og kona var også syge og arbeidsudyktige, kona har vært på sygehuset 4 mnd. Sønnene underholder foreldrene. Datteren Anna Karoline er gift med Albert Larsen og de bor i sammen hus. Datteren Amalie fikk 10-8-1913 en sønn med Asbjørn Nilsen, barnet døde 19-4-1914, 6 måneder gammelt.

           

1910 -1912-   1920-1923

Albert Larsen, f. 21-12-1885, Evanger, jernbanearbeider i 1910

Anna Karoline Karlsen, f. 16-10-1889, Finnaas, Bømlo

Johan, f. 25-4-1910

Henry Marton, f. 13-3-1912

Aslaug, f. 20-9-1914

Margot, f. 16-2-1915, Sauda

Else, f. 6-11-1918

             I 1911 -12 -13 var Albert Larsen stenarbeider paa Jørpeland og hjemme hver lørdag og reiser tilbage mandag morgen kl 5 ½. I 1913arbeidet han paa hustomter fra oktober paa ?? grube til februar 1913. I 1914 var familien på Stordøen, men de må ha kommet tilbak hit senere.

 

Disse har bodd her, kortere eller lengre tid som kostfolk hos en av familiene.

 «Kostgutter» I begynnelsen av 1900 kom det mange ungedommer til byen for å søke arbeid. Husrom var det dårlig med. Dermed oppsto det som ble kalt «kostgutter og kostjenter.» Det var folk som bodde i en familie og betalte en liten sum for en et sted å sove og kosten. Husværet kunne være ynkelig, de lå overalt i skråkammers, stuer og kjøkken. Det var tillatt for en familie som leide en leilighet og selv ta inn leieboere i den. Kostfolkene ble sjelden boende lenge i familiene, før de fant seg noe bedre. Ofte var det slik at unge menn fant seg kone blant vertskapets døtre.

 

1912-1913 Martha Brække, 33 år kokke. bestyrerinde

            Martha bodde ikke lenge her, hun var ledig til 15-6-1912 reiste til Søvde Robbes kafes 15-8-1912, var derefter hjemme i 6 mndr. Og kom hertil i nov. og begynte i dec fra Ottesens fabrik. Det er ikke ofte en finner så detaljerte opplysninger som i denne folketellingen fra 1913.

1913 --

Som bestyrerinde er ansat frøken Martha Brække og som kjøkkenbestyrerinde frøken Marie Seglem, begge vel uddannede og erfarne i sine fag.

De fikk jobb på Indremissjonshotellet i Mortvedts hus på torvet i Stavanger.

1913-1918

Abraham Tjemsland, f. 12-3-1881, agent, Singer & co

Gina Gundersen, f. 1882

Stine, f. 14-10-1902

Lilly f. 27-1-1913

Gunder Martinius, 19-6-1913, 6 år gammel

            Familien bodde på Bryne i Time i 1910. Da Lilly ble døpt i 1913 bodde de i Normannsgata 18. I 1913 hadde han 6 barn fra ½ til 9 år ifølge folketellingen.

  1913

1914

Josefine Thorstvedt?? 18 år, stygerske hos Topdal i 1914, kommet til byen i Mars, bodd i Sølvbergt 6

Marie Thorstvedt, 23 år, strygerske 1914, (er reist igjen)

Elisabeth Espedal, 25 år, strygerske, hos Grude, (konfeksjonsfabrikk) 1914, fra Lysefjord?

 

Albert Augestad, 36 smedsrb. paa elektroskole 1914

Thorbjørg, Augestad, 38 år, fabarbeid på Stavangerfjord af og til 1914

 

Brita Berge, 26 år, fabarb, hos Halleland, 1914-15

Marie Berge, 19 år, fabarb.  kom til byen i oktober - 13 hos Halleland, 1914-15

Johanne Auestad, 33 år, fabarbeider hos Halleland 1914

 

Sofie Bjørnestad, 32 år, fabrikarbeider hos Olsen & Kleppe i 1912-13

Ingeborg Dørheim, 20 år, fabrikarbeider i 1916

Ingeborg Helgesen, 23 år, fabrikarbeider i 1916

Olga Kron???? 23 år, fabrikarbeider i 1916

Katrine Berge, 19 år, fabrikarbeider i 1916

Britha Berge, 28 år, fabrikarbeider i 1916, gift med Johan G Andreassen

 

1917    

Johan Gustav Andreassen, f. 1887, Boraas, cementarbeider

Britta Ingemundsdtr. Berge f. 1887, Etne, gift 17-11-1917

Karles Sevelius f. 20-12-1917

Margot f. 4-2-1919

            Da Johan og Britta giftet seg I 1917 ble fedrenes navn oppgitt, det var August Andreassen og Ingemund Hansen Berge.

 

1914- 1916

Andreas Pedersen, f. 9-7-1872, Varhaug, skomagersvend.

Hanna, f. 4-6-1876, Høiland

Børge, f. 9-5-1896, kullemper på fabrikk

Harald, f. 14-4-1899, fabrikarbeider, - kjører

Harry, f. 9-4-1902

Rangvald, f. 4-8-1904

Syvert/Sigurd, f. 21-9-1906

Henny, f. 30-10-1908

Andreas, f. 20-10-1910

Fridtjof, 2 år

Peder, f. 6-10-1914, død 28-12-1915, 1 år gammel av bronkitt

            Familien bodde i Dokksmauet 10 i 1910.

 

1915 - 1918

Malene Aanensen Efteland, 44 år, enke, fabrikarbeider

Martinius, 13 år.

            Dette er sannsynligvis den Malena Aanensen som bodde i Egersund i 1910. Hun var født 5-4-1871 i Birkrem og hadde sønnen Mandius Efteland f. 10-6-1901.

  1917

1916

Lovise Gudmestad, død 15-0-1916, 19 år gammel av tæring. Fabrikarbeiderske.

            Hun hadde fire myndige søsken, hvorav to var i Amerika. Hun efterlot seg intet.

 

1918-1920

Otto Marius Kristoffersen, f. 12-3-1893, Kristiania, murarbeide, død 25-8-1963, 70 år gammel

Ingeborg Helgesen, f. 22-9-1894, Evanger

Arne, f. 20-11-1918, g.m. Borghild

 

1920

Ludvig A. Tvedt, f. 4-11-1890, Alværsund  ( Sportsforretning) bøssemaker, død 22-12-1964, 74 år gammel

Helga Ytrefjord, f. 30-6-1895, Balestrand, død 1-2-1972, 77 år gammel

Johanne, f. 13-1-1919, Bergen, g. m. Kristian Haaland

Herman Andreas, f. 23-4-1921, g. m. Ruth

   Alfred, f. 2-10-1900, Alværsund, børsemakerlærling

Lev H. Tvedt

1948

1922-23

Elisabet Halvorsen, f. 1890

Erna Elfrida Andersen, f. 19-9- 1911, datter

Far: Erling Andersen, f. 1889, farmer I Amerika. Det var nok bare mor og datter som bodde her.

 

1924 Erik Karlsen

 

1925-27

Cato Emil Knudsen, f. 1885, Bergen, tømmermann

Jenny Andrea, f. Johannesen, f. 1887

Arne August, f. 13-5-1911, sønn

Bertine Kamilla, f. 30-8-1912, datter.

Astrid, f. 21-5-1915, datter

            De bodde  i Opheimsgaten 69 da Arne ble født, og i Ryfylkegata 83 da Kamilla kom til.  I 1923-25 bodde de i Pedersgata 66. Flyttet til hit i 1925.

 

1930-31 Johan Høidal, f. 13-8-1876, maler

 

1933-34 Håvard Karlsen, f. 12-10-1895, stenarbeider

 

1933-1936

Bernt Eide, f. 1910, matros

Margot Pedersen , f. 1911          

Reidar, død 24-11-1933 nyfødt

Kåre, død 27-10-1936

Birger

            De giftet seg 3-10-1933.

 

1942-1969

Henry Hansen, f. 10-9-1910, stenarbeider, død 5-8-1985, 75 år gammel

Emma, Hansen, f. Larsen, f. 6-3-1914, anretningsdame

Evelyn Hansen, f. 25-8-1936

Lillian

Herluf E. Hansen

           

1942-1964----

Frank Hansen, 18-10-1917 arbeider

 

1950

Håkon Olai Andersen, f. 23-1-1929, maskinarb, Pedersgata 90

Sigrid Finnesand, f. 28-10-1932, gummia, Baggt 10

            De giftet seg 15-7-1950, Fedre Henry Alfred Andersen og Serinius Finnesand

 

1951

Thorvald A. Larsen, død 21-12-1989, 77 år gammel

Liddy, f. Larsen, død 27-8-2002, 85 år gammel—forlovet 1938

Turid og Magne

Leif og Ridzaija

Kari og Birger

 

1955

Kaare Ims, død 2-3-1976, 53 år gammel, se også Pedersgata 108

 

1958-1969

Karl Johannesen, pensjonist

Pauline Rakel Johannesen, døde 20-6-1989, 100 år gammel-

1958-1969

Frank K. Lindberg, f. 18-9-1917, Sveiser, død 26-9-1979, 62 år

Ranveig og Svein

Øyvind

            Rakel Johannessen, sto oppført som mor da Frank døde.

 

1958-1969

Knut Hatlestad, 22-9-1898, død 17-4-1970, 71 år gammel, fyrbøter 

Hansine Hatlestad, f. Sunde, f. 4-4-1895,død 5-9-1974, 78 år gammel, gullbryllup 1969

Ellen Hatlestad, f. 28-11-1927, g.m. Olav Erga, gift 1965

Håkon Hatlestad, f. 20-7-1935- g.m.Karin

Per Hatlestad, f. 29-11-1939 – g.m. Gunvor

Karsten Hatlestad, f. 22-7-1945-

Knut jr. sjømann

 

            I skattelistene dukker det opp mange navn. Problemet er at det er bare den som har inntekt som er nevnt her. Derfor vet jeg ikke mer om ektefelle og eventuelle barn. Her er oversikten på de som bodde her en tid. For noen har det vært mulig å finne dødsannonsen, så da har jeg ført inn den datoen.

 

1932-34 Olaf Amdal, f. 19-5-1911, gift - 6-11-1932 med Marie Pedersen

 

1933-34 Håvard Karlsen, f. 12-10-1895, stenarbeider

 

1936-37 Karl Green, f. 21-7-1893, fyrbøter, død 22-2-1942

Emma Green f. Berentsen,

 

1936-37

Martin Lund Hestvig, f. 8-5-1909, styrmann

Margit f. Aksdal, døde 26-7-1949, 40 år gammel

            Margit var yngste datteren til Elias Aksdal, han eide fortsatt huset.

 

1938-39 

Trygve Olsen, f. 6-12-1886, fabrikarbeider

Gustava, f. 22-9-1884.

            De bodde i Sandeidgata 46 i 1910.

 

1938-39

Anton J. Angell Hansen, f. 9-3-1869

Oluf Lorents Hansen, f. 19-5-1912

 

1940-41

Gustav Johansen/Johannesen, f. 20-1-1885, kaiarbeider

 

1947-64

Karl Johannesen, f. 24-9-1888, telefonarbeider

Gurine, f. 18-7-1888

            De bodde i Lervigsveien 33 i 1910.

 

1942-50

Alfred Johannesen, f. 22-6-1898 

Pauline, f. Hjelm, død 7-2-1964, 68 år gammel

Herdis Johannesen, f. 5-3-1926, arbeider – 1944-45

Martin Johannesen, f. 2-8-1927, arbeider  - 1945-50           

            Da Alfred Johannessen kjøpte huset i 1951 og flyttet fra Nymannsveien 143 fulgte Leif og Liddy Larsen med. De hadde sønnen Torleif som døde liten, de fikk en datter Turid og et barn til. (opplysninger fra Herdis Nilsen.) De bodde på Madla i 1964 da Pauline døde-----

 

1940-49

Erling Ørn, f. 23-12-1914

Sigmund Ørn, f. 23-12-1917, død 19-10-1997, 80 år gammel

 

1942-56 Torvald Andr. Larsen, f. 24-4-1912, losse og lastearbeider

 

1947-57

Bergliot Stangeland, f. 31-8-1907, død 19-8-1969, 62 år gammel 

Olga Stangeland, f. 9-8-1933, gummiarbeider

 

1949-52 Georg Steiner, f. 15-6-1920, død 15-12-2002

1949

1953-59

Rudolf Ims, f. 4-9-1921, lagerarbeider

Kaare Ims, f. 22-4-1922

 

1958-59 Johannes Sie, f. 13-4-1905, anleggsarbeider

1952

 

1961-64-

Herluf Egil Hansen, f. 23-9-1945

Lillian Hansen, f. 8-3-1941, hermetikarbeider

 

1946-54 Karen Gundersen, f. 16-11-1861, Strand, pensjonist, død 7-3-1954, 93 år gammel --

            Karen hadde vært gift med Johannes Gunders, f. 6-6-1859. De bodde i Rosenbergbakken 2 i 1910.

1951-52

Håkon Andersen, f. 22-1-1929, maskinist

Sigrid Andersen, f. 28-10-1932, gummiarbeider

 

1955-57 Selma Finnesand, f. 9-5-1893, pensjonist, innen 1963 var hun flyttet til Lysefjordsgata 21.

 

1956 Jarle Aasberg, f. 21-12-1934, snekker

 

1956-59

Rasmus Hagen, f. 26-8-1928 eksp., død 4-9-2007, 78 år gammel

Kristine Hagen, f. 26-7-1931, meieriarbeider

 

1995

Ernst Hansen

Alexandra Beyer

Simon

Martin.

       Huset brant for familien i 1995, men ingen ble skadet.

 

 

 

1941

 

1948

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. 

 

 

Joomla templates by a4joomla