Pedersgata 66

Dette er et hus hvor det har bodd og arbeidet mange forskjellige folk.

ATK 2008

Br. 1199

285 m2 stor tomt

 

Eiere:

1865    E. Ellingsen

1867    fra A. Gitlesens arvinger

1867    til Elling Ellingsen, skjøde på hus og tomt.

1884    fra sagfører Ellingsen

            til Bager E. Ellingsens sønner, Ludvig, Edvard,  JohanHenrik, Hans og Theodor.

1887    til Johan Andreassen, fra skiftesamling

1894    til Martin Olsen

1894    tinglyst målebrev på Pedersgaten 66 og Brattebjergaten 13. De ble nok slått sammen til ett hus da.

1899    fra Torborg Olsen

1899    til Knudsen og Ole Housken

1906    til Enok Rasmussen

1917    fra Enok Rasmussens enke

1917    til Olaus Østebø

1921    til Inger Marie Østebø, enke

1923    til Marie Olsen

1925    fra Marie Olsen

1925    til B. Meling (Bernhard Sigvart Børresen Meling)

1938    til Thora Regine Meling.

1946-1947  Thora Regine Meling, huseier

 

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøker, Norges Næringsliv, folketellingene og andre kilder. Firmaene kan ha

startet lenge før, eller drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Mange firma averterte i avisene. Her har jeg tatt med en del av notisene.

Med forbehold av mulige feil.

1875 – 1885    Elling Ellingsen, f. 1838, Haa prgj., bagermester eget værksted

1875 Lise Danielsdatter, f. 1831, enke, handlersken

1894 Endre Lommeland, f. 1849, Helleland, skomager, arbeider for seg selv.

1894 – 1899 O. Tvedt, f. 1867, Jelsa, handelsm

1897 Jens Jensen, f. 1850, handelsmand, øl og vinforretning

1900-1916 Enok Rasmussen, f. 14-8-1856, Klep, bagermester Enok var bagermester og hadde forretning her. Opphør 1916

1901 – 1902 Margrethe, f. 7-9-1864, Vikebygd, handlende butikk i kjelderen

1919-1921  Fagerli, Frukt – Cigarforretning 1920

 1920 Norsk skulptur og Kunstindustri

      1927 Roths dampbakeri filial utsalg

      1930-39-Malvin Nikolai Merkesdal, elektrisk verksted 1930-39

      1930-39-Rasmus Gabrielsen, f. 5-4-1871, baker, konditor & kafe

1935-1944   Georg Eriksen, urmaker,

1955 – 1960 Pygmalion, Reidun Lie Flyttet til Romsøbygget, men hadde filial her 1962-67

     1967-69- Eliza’s Damefrisør,  Edel Marie Berentsen,

     1983  Plakatgalleriet 

     1998 St. Johannes Klinikken Beauty Salong& Fotklinikk

Denne oversikt har nok flere mangler. De fleste opplysningene kommer fra annonser i avisene. Det var ikke alle som averterte, dermed vet jeg ikke om de.

Folk i huset:

 Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene

1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er

oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes

en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

 

 

1.1865

Ole Ellingsen, f. 1778, skipper

Elen, f.  1788

Ane, f. 1837

2.1865

Elias Ingertsen, f. 1817, Nærbø, tømmerm.

Gurine, f. 1827, Aarre sogn

Ingebreth, Eliasen, f. 1846

Tore Eliassen, f. 1848

Karen,  f. 1850

Johan, f. 1855

Elen, f. 1864

            Familien bodde i Strømsteinen i 1875.

3.1865

Johannes Hansen, f. 1840, Bergen, smed

Berte Maria, f. 1846

Rakel, f 1863

Hans, f. 1865

            Familien var flyttet til Gitlesmauet 4 innen 1875.

4.1875 – 1885   

Elling Ellingsen, f. 1838, Haa prgj., bagermester eget værksted

Ane Marie Johnsdtr., f. 1847

Ludvig, f. 1866, bager i 1885

Teresia, f. 1868

Edvart, f. 1870

John Justinius, f. 1872

Elise Marie, f. 1874

Johan Theodor f. 1876

Henrik Theodor f. 1878

Hans Mikal f. 1880

Toralf f. 1883

  Ole Olsen, f. 1855, Haa, bagerdreng

  Andreas Abrahamsen, f. 1859, bagerdreng

  Anders Nekolai Alxsandersen, f. 1859, Høyland, bagerdreng

  Gurine Tollefsdtr, f. 1850, Hetland, tjenestepige

  Marie Jakobsdtr. F. 1856, butikpige

Datteren Teresia f. 1868 ble ikke nevnt i folketellingen for 1885. Hun kan være død.

         Elling bodde i nabohuset nr 64 i 1865, men drev som bager og hadde to bagergutter i arbeid.

5.1875

Stener Kristoffersen, f. 1819, Tysvær, tømmermand

Elen Larsdtr, f. 1809, Jelsa

Johan Ludvig Schimling, f. 1840, Jelsa, matros, stesøn

  Johan Kondrat Stenersen, f. 1850, Jelsa, blokmager svend

  Torbora Olene Olsdtatter, f. 1858, Hjelmeland, tjenestepige

            De bodde i Østervåg før de flyttet hit.

6.1875

Johan M. Nilsen, f. 1835, Bergen, handelsmand

Gurine Aadsdtr. F. 1833, Bergen?

Ane Marie Svarts, f. 1865, pleiedatter

Ingeborg Gurine Hansdtr, f. 1853, Avaldsnes, tjenestepige

7.1875 - 1885

Jakob Sørensen, f. 1842 Nærstrand, tømmermann

Gurine Govertsdtr, f. 1840 Sauda/Sand

Søren Andreas Jakobsen, f. 1870

Jakobine Dagmar Jakobsen f. 1874

Berthine, f. 1877

Ole, f. 1881

8.1875

Lise Danielsdatter, f. 1831, enke, handlersken

Julius Andresen/Halvorsen, f. 1851, sønn av Lisa, Seilmager til sjøs.

Ole Marie Halvorsdtr., f. 1858, forsørges av moderen

Hannna Margrete Halvorsen, f. 1862

Henrik Lauris Halvorsen, f. 1865

  Olene Marie Beretsdtr. F. 1853, tjenestepige

9.1885

Ingemundsen, John f. 1845, Stuert

Ane Nille f. 1842 Kristianlyst, Hetland

Jørgen, f. 1862

Ingemund f. 1872

Nils f. 1876

            Familien bodde i Banevigsgaten 4 i 1875.

10.1885 - 1900

Sørensen, Jacob, f. 1843, Nedstrand, Skibstømmermand

Gurine Govertsdtr. f. 1840, Sand

Jacobsen, Søren Andreas, f. 1870

Jacobine Dagmar, f. 1874

Bertine f. 1877

Ole f. 1881

  Olsen, Inger f. 1858, Sand, logerende, Skrædderpige

  Hansen, Ingrid f. 1868, Sand, logerende, Skrædderpige

            Familien bodde i Pedersgaten 70 i 1875, mens de i 1900 bodde egentlig i dette huset, men den delen som vender mot Bratteberggaten

i nr 15. Det ble senere en del av Pedersgaten 66. Gurine var død før 1900, for da var Jakob enkemann.

11.1885

Nilssen, Henrik f. 1851, Strand, Skibstømmermand

Ane Marie f. 1853 Rennesøy

Nils Andreas f. 1877

Martine Emilie f. 1878

Hans Marcelius f. 1881

  Gundersen, Johanne f. 1834 Lye handlende.

12.1885

Rygg, Halvor Ivarsen, f. 1860 Hetland, Skibstømmermand

Marie f. 1862 Høyland

Larsen, Lovise f. 1883 Dtr

            Familien bodde i Lysefjordsgaten 3 i 1900.

 

13.1894- 1899

M. O. Skjefstad, 66 år handelsmand f. Trondhjem

Torborg, 39 år

Marie, 14  - ikke nevnt i 1896

            Torborg var blitt enke før 1897, Huseier.

14.1894

Knud Reiersen, f. 1824, Sandnes, 68 år enkemand, tømmermand

Regine Marie, død 3-2-1894, datter, 37 år gammel  

Katrine, f. 1859

Dina Jensen, datter

Hanna, datter

Laura Ellevine Kristiane, f.2-12- 1867, g.m. Martin Svendsen, datter

            Knud var gift med Katrine f. Vold. I 1885 bodde Knud i Pedersgata 80 sammen med to av døtrene Katrine og Laura.

15.1885

1894 -1895

Martin Svendsen, 27 år, typograf – Westlandsposten, død før 1900

Laura f. Reiersen, f. 1859, 26 år enke i 1900

Katrine, f. 1891

Martha, f. 1893

Regine, f. 1897

  Knud Reiersen, 69 år, enkemand, svigerfar

            I 1885 bodde de i Pedersgata 80. Knud bor i Grændsesteinsgt 5 i 1900 sammen med datter og barnebarn.

16.1894

Elias Bjørnsen, f. 1836, Jelsa, tømmemand, 67 år

Marta, f. 1838, Bjerkreim

Ingval, f. 1877

Mattilde , f. 1880

Beathe, f. 1884

Harald Lutcherat, f. 1898

            Elias bodde i Storhaugveien 12 i 1900

17.1894

Endre Lommeland, f. 1849, Helleland, skomager, arbeider for seg selv.

Karen, f. 1852

Wilhelm, f. 1878

Ingeborg, f. 1879

Petter, f. 1881

Anna, f. 1885

Wilhelmine Teodora, f. 1887

Erling, f. 1890

Ella, f. 1893

            De bodde i Øvre Dalgt. 17 i 1900.

18.1894

Petter S. Haaland, 51 år, maler

Guri, 31 år

Nils, 2 år

Ester, 7 år

Kristine, 5 år

Johannes, 3 år

Gurine, 1 år

19.1894

Andreas Hansen, 30 år, bager – uden bagerskole?

Hanna, 23 år

Olga, 4 år

Harald, 2 år

1894

En helst ældre og paalidelig maanedspige kan straks faa plads hos bager Hugen.

 

20.1894

Ingeborg Halvorsen, f. 1846, Fossan, enke

Karl, f. 1879

Marie, f. 1880

            Ingeborg og familien var flyttet til Peder Klowsgade 32 innen 1900.

21.1894

Marta Eriksen, f. 1863, Høle, 36 år, enke, af kassen (fattigkassen)

Laura, f. 1875

Sissel Assersen 61 år, enke

            De bodde i Store Skippergade 22 i 1900.

22.1894

Johannes Næsheim, 66 år, arbeider

Anna, 65 år

 

23.1894

Samuel Larsen Haugvaldstad, f. 1822, Rennesøy, fisker, af kassen, død 8-11-1910, 88 år gammel

Jørgine, f. Jonassen, f. 1839, Flekkefjord

Elsebeth, f. 1877,

Torval, f. 1878,

Johan, f. 1871, matros, farer fra England, faar intet fra ham

            Familien bodde på Ramslandsberget 2 i 1885. innen 1900 var de flyttet til Kirkebakken 8. De bodde i Pedersgata 66 da Samuel døde.

24.1894 - 1899

O. Tvedt, f. 1867, Jelsa, handelsm

Johanne, f. 1862, Jelsa

Georg, f. 1891

Birger, f. 1893

            Ommund Harestad, f. 1831, skipperborger, sengeliggende, kan intet bestille, død 1899, fattiglem.

Dorthea,  70 år

  Gudmund Johannessen 48, matros

Ommund og kona bodde sammen med denne familien.

            De bodde i Bredbakken 1 i 1900.

 

25.1896       

………………………..er dette rett hus

Anders O. Haugen, f. 1863, Etne, bagermester

Hanna, f. 1869, 25 år

Olga, f. 1889, 6 år

Harald, f. 1891,

Harjet, f. 1894

Agnes, f. 19-8-1899

Rasmus Knudsen, 20, dreng

Matilde Olsen, 16 år tjenestepige

            Innen 1900 var familien flyttet til Pedersgata 69.

26.1896 – 1904 

Halvor Johannes Sivertsen, f. 12-12-1850, Skåre, Haugesund, stuert 

Karen Malene Jakobsen, f. 19-12-1852, Egersund, død 16-2-1927, 74 år gammel

Inger, f. 10-4-1880 – paa fabrik

Selma, 14 år,  tvilling

Hjalmar, 14 år, tvilling, 1899 bødkerlærl – hos Karlsen, dunkebødker, udlært. i 1904

Gerda, f. 6-6-1890, tvilling, forlovet 1916 med M. Nygaard, Bergen.

Jenny, f. 6-6-1890 tvilling

Hilda, f. 17-9-1892

Olaf Racine, f. 17-8-1896

Margit Lovise, f. 9-7-1898

            Halvor gikk på løsarbeid og malerarbeid, Sygelig og fattig. Halvor og Karen feiret sølvbryllup 17-8-1901, gullbryllup i 1926.

1899 maler om sommeren helst smått med indtegt 2. kr pr. dag -1901 bestyrer forretning her

Familien var flyttet til Haukeligade 58 innen 1910.

 

27.1896-1897

Ingeborg Olsen, 67 år, enke 70 år i 1896

Ingeborg, 31 år

 

28.1897-1898 1899

B. Nagel Svele, f. 11-11-1870, bagermester, død 29-1-1935, 64 år gammel

Alvhilde, f. Olsen f. 17-2-1868

Olaf, f. 10-3-1888

  1899 Gustav Aalgaard, 16 år, lærling, hos Svela

  1899 Jørgen Nervold, 20 år, Bager. Skal gjøre svennestykke nu hos Svela.

            Familien flyttet til Bagergade 13 innen 1900.

1897 Butik med familiebekvemmelighed tilleie fra paaske.

1897 En øvet bagergut kan faa plads straks i min forretning.

 

29.1898

Andreas Svele, 50 år, bager, enkemann

Elise, 22 år

Ingolf, 12 år

 

30.1898

Ansten/Anton Svela, f. 1847, Bjerkreim, enkemann, bager

Guri Torgrimsdtr. Egeland, f. 1849, Ogna, Egersund

Ingolf Svela, f. 1885, kontorist.

            De giftet seg i 1898. I 1900 bodde de i Skolegaden 16.

 

31.1898-1901

Sven Svendsen, f. 1858, Thime sogn, enkemann, regningsbud, forhenværende sømand/skipper/slebebaadfører

Hanna Sofie Finkelsen, f. 1853, Farsund, går på arbeide, 1899 blind sygelig, død 27-9-1900

Sven, f. 1885, erensgut paa kontor, privat

Frits, f. 1897

Sofia Svendsen, f. 1873, Thime, husholderske, tjenestepige, 1898-1901

            Svend hadde vært skipper – hjemme i 2 år. – 1899 arbeider nu på brusfabrikk 1901, enkemand, regningsbud. Hanna var blind og sygelig,

men gikk på arbeid. Hanna var blind og måtte derfor holde pige. Hun døde i 1900.

32.1897

Jens Jensen, f. 1850, handelsmand, øl og vinforretning

Rakel, f. 1865

Trygve, f. 1882

Frtiz, f. 1884

Mauritz, f. 1885

Otlo Laurentze, f. 1891

Olaf, f. 1892

Ingva, f. 1897

Harald, f. 22-4-1900

            Innen 1900 var de flyttet til Stenkargat. 14

33.1898-1899

Marie Egenæs, 58 år

34.1898

Magrethe Pedersen, 23 år, kun i 1898

35.1898

Ane Olsen, 74 år enke

Serine Størsmo , 35 år, manden opholder seg på østlandet

Kristian, 15 år

36.1899

P. L. Gjørvig, 41 år, – kom til byen i juni har gaat en tid hos Lie paa tilslag, var før jagtefører.

 

37.1899-1903-1922

Ole Lura, f. 1873, bødker hos Knudsen, død 1900

Anna Lura, f. 10-4-1869, Kristiania, enke, hermetikarbeider

Helmer, f. 5-6-1894, løbergut/ kjøregut hos dr. Schøll i 1913

Olaf, f. 27-7-1895, løbergut, han var kjører i 1922

Anker Racin, f. 1907  -----------ikke 1910

            Anna bodde i bakbygningen, i 1900 fikk hun lidt fattighjelp. Manden var hos sin mor i Nedre Dalgate i 1900. Hun betalte kr 7 i månedlig

husleie i 1910. Hilmar var kusk i 1914.

 

38.1899-1900

Thore Helgesen, f. 1873, Hetland, malersvenn

Marie Abrahamsdtr. Enke, f. 1864, Austad, Lyngdal, Viet 21-2-1899

Damar, f. 1894, Austa, sønn

            De bodde i kjælderen.

39.1898

Ane Olsen, 74 år, enke

Serine Størsmo , 35 år, manden opholder seg på østlandet

Kristian, 15 år

40.1899

Johan Johnsen, f. 1861, enkemann i 1900. kjører hos Thiis

Ingeborg, 29 år

Alvilde, f. 1889

Asbjørn Birger, f. 1890

Lilly Bergliot, f. 1894

Jenny Infrida, f. 1897

            Johan var flyttet til Østervaag 47a innen 1900.

41.1900-1912

Enok Rasmussen, f. 14-8-1856, Klep, stasjon, bagermester, død 7-1-1917, 60 år gammel

Emilie, f. Erland, f. 26-3-1862

Rasmus, f. 1881, fyrbøder, har været ude en tur, siden gået ledig i 1900

Morten, f. 4-10-1882, hermetikarbeider

Elonora Emilie, f. 1887

Berte Malene, f. 17-9-1889

Enok, f. 30-8-1891

Elen Serine, død 2-2-1894, 2 måneder gammel

Ellen Serine, f. 11-5-1900,

  Theodor Larsen, bagersvend, 1900, 5 kr ugen og kosten.

  Rasmus Rasmussen, f. 1844, Klep, skomagersvend, leieboer

  Johane Line, f. 1881, Time, Nærbø, sypige, tjener

  Helge Line, f. 1883, Time, bagerdreng.

            Da Enok døde i 1917 bodde familien i Nymansgt. 83a.

42.1902 - 1916

Enok Rasmussen, f. 1856/1852, Bagermester 

Emilie, f. 1862

Morten, f. 1882, baker

Elonora 15 år, hun var ikke her  i 1909.

Berthe, f. 1889 butikpige her,

Enok, f. 1891, boktrykker

Elen, f. 1900

  Ole Bertelsen, 20-9-1896, 19 år, bagerlærling, 6 kr ugen og kosten, 1904 ?

  Ole Marvig, 17 år – lærling ikke 1904

  Hille Weigner, 23 år, Bager arbeider. 6 kr ugen og kosten i 1903

  Rasmus Rasmussen, f. 1842, Jæderen, skomagesvend i 1910, døvstum, 10 kr ugen hos Andreassen i 1908

            Enok var bagermester og hadde forretning her. 1913 Enok var syg og sengeliggende, hustruen og sygelig. I 1915 fikk han et slagtilfelle.

Sønnen Morten var blikslagerlærling i 1903, på Svensk Konservfabrikk, i 1904 var han bagerlærling og fikk 6 kr. i ugen og kosten.

Morten fikk borgerskap i i 1913 som bakermester. I 1916 var han 33 år og bagersvend.  Berthe var butikpige allerede som 13 åring,

hun giftet seg i 1913 --- hvem? Enok var bogtrykker og rundt 1916 arbeidet han i Aftenbladet. Enok betalte kr 40, i månedlig husleie i 1910.

  1894

1916

43.1900

Laura, fabrikpige

Samuel, 61/2 år

44.1900

Sjur Sjursen, 48 år, kjører

Johanne, 47 år

45.1900

Hadle Holm, 22 år håndlanger, før hos Gustav Andersen

Kitty, 23 år

Bergliot, 1 år

 

46.1900

Benedikte Dahl, 49 år, enke

Sigurd, f. 17 år, blikslager

Joakim, f. 1884, 14 år

Oluf, f. 1885, 12 år

Katrinius, f. 1887, 11 år

Ingrid, f. 1889, 9 år

Herman, f. 1890, 8 år

            Denne familien må ha bodd her svært kort tid. I slutten va 1900 bodde de i Jæderensgade 59. Da ble bare søskenflokken nevnt og ikke moren.

 

47.1900 - 1902

Karl Wilhelm Holmstrøm, f. 26-10-1874, Karlsham, Sverige, 2. maskinist/fyrbøder om bord i ”S/S Anna” Falck, støberiarbeider

Kristine, f. 12-7-1873

Wally, f. 18-2-1895

Anna Kristine, f. 5-10-1899

Ida Marie, f. 16-4-1903

Karen Wega, f. 28-10-1909

            Familien fikk de to yngste barna etter de var flyttet herfra. I 1910 bodde de i Herman Wedelsgte 8.

 

48.1900-1902

Tønes A. Tønnesen, f. 3-10-1850, Kvinesdal, bødker forhenværende sømand. Pauline S., f. 27-1-1853, Fedde sogn

Kristine Hoff, f. 31-8-1884, Flekkefjord, butikpige, opphold i Egersund

Alfred, f. 2-10-1888, Fedde

Engel Mates, f. 9-1-1891, Fedde, datter

Trygve, f. 10-4-1893, Fedde

  Andreas Birkeland, f. 1858, Bakke sogn, gårdbruker

 Tønnes Andreassen Birkeland, f. 1878, Bakke, gårdarbeider.

            Tønes var Bødkersvens hos Noraas. Andreas og Tønnes var på besøk, deres sedvanlig oppholdsted var Birkeland i Bakke sogn i 1900,

men i 1901 var de bødkersvender og kostfolk. I 1910 bodde de i Sandeidgate 50.

49.1901- 1902

Iver Torstensen, f. 12-10-1843, Helleland Egersund. Hanna, f. 30-8-1851, Gjesdal

Evald, 1878, matros, paa Horten (i militæret) – 1902 seiler fra udlandet

Beathe, 1993, 18 år, fabrikarbeider

Inga, 1885, 16 år, syerske

Ivar, f. 1888, 13 år

Marta, f. 1890, 11år

Hanne, f. 29-1-1892/92, 6 år

            Iver var bødker på Berentsens wærft 1902 Strømstenens værk.

 De bodde i Pedersgt 74 i 1900, men var flyttet til Kaisegaten 4, en tverrgate av Pedersgaten i 1910.

50.1901 - 1902

Mathias Eriksen, f. 8-1-1860, Valestrand, bødker hos Theodor Norem, Nykirkeb.

Margrethe, f. 7-9-1864, Vikebygd, handlende butikk i kjelderen

Syvert, f. 13-1-1890, Valestrand

Marte, f. 1892, Valestrand

Ingolf, f. 23-4-1894, Valestrand

Nelly, f. 14-11-899, Haugesund

Alma, f. 21-1- 1904

            De bodde i Nykirkebakken 6 før de kom hit, og innen 1910 var familien var flyttet til Nedre Strandgate 16.


 

51.1903-1905

Iver Rødder, f. 15-6-1874 – død 27-9-1957,

Jorine, f.11-6- 1878

Magnhild, f. 6-3-1900

Karsten, f.7-5- 1901, død 1986, forfatter---------------------

Iver Johannes, f. 20-9-1903, død 1 måned gammel

Irene, f. 1-1-1908

Anna, f. 23-5-1909

Osmund Torstein, f. 23-12-1910 død 6-10-1913

Torbjørg, f. 14-11-1912

Thelma Orlando, f. 31-1-1914

Asta Bergliot, f. 1916

            Iver var fyrbøder ”S/S Ino” 1904 ”S/S Skaalø” nu med ”Utstein” Familien flyttet til nedre Banegate 22 innen 1910.,

for så å flyttet til Pedersgata 115 i 1911.

Karsten Roedder skrev kun en roman: Knus ikke en elendig i porten (1937), men den gjorde til gjengjeld uutslettelig inntrykk i Stavanger. Boka er en oppvekstroman om unggutten Jacob Marl, født i østre bydel rundt 1900, som forfatteren selv. Bakgrunn: Hermetikkbyen og arbeidsfolk rundt århundreskiftet. Dette er en sterk skildring av de fattige i Bjellands by.

 

 

            Karsten Roedder skrev kun en roman: Knus ikke en elendig i porten (1937), men den gjorde til gjengjeld uutslettelig inntrykk i Stavanger.

Boka er en oppvekstroman om unggutten Jacob Marl, født i østre bydel rundt 1900, som forfatteren selv. Bakgrunn: Hermetikkbyen og

arbeidsfolk rundt århundreskiftet. Dette er en sterk skildring av de fattige i Bjellands by.

            Karsten Roedder (født 1900, død 1986) var en norskfødt forfatter og redaktør. Roedder skrev én roman, den sosialrealistiske

Knus ikke en elendig i porten fra 1937. Handlingen er lagt til Stavanger før første verdenskrig, og skildrer hvordan en ung gutt fra

elendige kår blir sendt på forbedringsanstalt og mishandlet, før han rømmer til sjøs.  Roedder reiste selv til USA, der han gjennom

mange år var sjefredaktør for den norske avisen Nordisk Tidende. Fra Wikipedia

52.1903 - 1916

Samuel Larsen Haugvaldstad, f. 1822, Mosterøy, død 1910.

Jørgine, f. 1839, Flekkefjord

Elisabeth, f. 1877, ikke 1904

Thorvald, f. 28-2-1879, Matros,

            Samuel var 82 i 1903, han var forhenværende fisker, fikk av fattigvesenet i 1905. Jørgine var blitt enke innen 1912.

Sønnen Thorvald var matros. I 1904 var han på Horten i militærtjeneste. Senere seilte han med ”Alicto” ? og nu med ”Athene.”

Skal etter sigende være i Afrika 1906, og han var på islandsfiske i 1907. Det året begynte han på blikkembalasjen, da var han syg av giktfeber.

            Familien bodde i Kirkebakken 8 i 1900, før de kom hit. Torvald bodde i Pedersgata 110 i 1910.s- skilt??

NB Kan Marie Hugvaldstad f. 7-12-1877 i ped 140 være gift med torvald

Rikarda Elisabeth død juni 1900 2 år gammel ----barne barn ??????

 

53.1903

Tollef F. Haraldstad, f. 28-6-1840, Bjelland, Lister og Mandals amt, enkemand, kontorist  -  hos Claus Andersens enke.

Gyda, f. 1883, datter, husholderske

Aleksandra, f. 1886, datter

Reinholdt, f. 1888 sønn

            Tollef bodde i Oscarsgate 88 i 1900, og var flyttet til Ladegårdsv. 24 innen 1910.

 

54.1904-1906

Peder Nilsen, f.1-9- 1845, Sverige, Stavanger Støberi & Dok

Grethe, f. 15-8-1863, Jelsa, frihandel

Ingvald, f. 16-2-1886, støberilærling

Charlotte, f. 7-3-1891

Gudrun, f.17-3- 1896

Audun, f. 23-8-1898

Ingrid, f. 18-10-1899

Sigrid, f. 25-5-1900

            De bodde i Lysefjordsgade 20 i 1910.

 

55.1905 -1906

Severin Gerhard Johansen skomakersv. F. 23-1-1881

Beate Marie Tostensen, f. 24-3-1882

Konrad Emil, f. 27-4-1904

Ingolf, f. 3-7-1905

Osvald, f. 23-6-1906

Harald, f. 10-10-1908

Martha, f. 30-3-1910

            Familien bodde i Nymannsgade 42 i 1910.

 

56.1905 - 1924

Thomas Gjertsen Ingebretsen, f. 7-8-1844, Finnaas, Bergen, matros, Stavanger Støberi & Dok. Han var enkemann i 1913.

Cecilie, f. 21-10-1849,

Thomas 17 år, med S/S Rogaland kok – seiler fra haugesund 1907.

Johanne Pedersen, f. 1862 Skudesnes, husholderske, ugift i 1913-

I 1908 var han 21 år og kok, seiler fra England ”Inga” af Laurvig. Han giftet seg i 1909.

            Datteren Marie Eriksen, f. Ingebretsen, f. 1877/78,  død 23-2-1907. Marie var gift med Ludvig Eriksen, han var sjømand og fraværende

i Amerika da hun døde av tuberkulose.  De hadde ikke barn. Hun bodde med foreldrene da hun døde. De bodde i Pedersgata 110 i 1910.

57.1906

Anna Kristiansen Iversen, enke f. 1879

Hadle Holm, f 1869, gift, murerhåndlanger 

Anker Racine  f. 1906/07

             Hadle Holm var gift og bodde i Nedre Strandgate 2.

 

58.1906

Seri Thorsen, 50, ugift, sygelig

 

59.1906 – 1907

Kristoffer Pedersen, f. 1872, baadsmand / løsarbeid, maler

Borghild Paulsen, f. 1870

Paul Nordtvedt, f. 1906

 

60.1907

Enok Nilsen Tengesdal, f. 1850, Bjerkreim, garver, nu trebundskoarb. Hos Børresens enke, d. 23-2-1915, 64 år gammel

Thori, f. Pedersen, f. 1848, Sanne sogn

Malene , f. 1884

                  I 1900 bodde de i Midtgade 9, mens de bodde i Stiftelsesgate 17 i 1910. Det var Stavanger arbeideres understøttelsesforening, kalt ”Understøttelsen”.

 

61.1908 - 1913

Kristine Rettedal, 33, år, vaskepige, Arb. I Myhres vaskeri 1913, før sygepleierske

Tobia Nilsen, 30 sygepleierske 1909

Sikke Rettedal, f. 14-7-1887, 1912 reist til Amerika

      Sikke bodde i Nymansv. 46 i 1910,

 

62.1908

Louis Christensen, 36, stuert med dampskip fra Kopervik

Margrethe 29

Anna 9

 

63.1908 -1915

Hans Hansen, f. 3-9-1838, Egersund, 70 år, snekker, syg arbeider ikke

Antonette, f. 24-8-1838, Hitterø, 71 år , frihandel

            De betalte kr 10,- pr måned i husleie 1910. De bodde Pedersgaden 69 i 1900.

64.1910-1916

Bernhard Samuelsen, f. 6-5-1856, arbeider ved mekanisk v. støberiarbeider

Kristine Olava, f. 21-9-1861, Haugesund

Birger Olai, f. 13-7-1898

Helene Marie, f.6-2- 1900

Kristine f. 13-7-1905

Jørgine Samuelsen, f. 1834, Flekkefjord, underholdes av sin søn, hun betalte kr 7 i måneden for husleien. ----ikke ft 1910

            Bernhard var fhv. kaiarbeider.   1913 - har en ødelagt haand har arbeidet hos Bjelland nr 6 har af Rigsforsikringen, meget ledig.

De bodde i sidebygningen og betalte kr 12 i måneden i husleie i 1910.

65.1910-1916

Torvald Svihus, f.2-2- 1884, kjører, egen hest.

Elonora, f. Rasmussen, f. 16-7-1887, død 28-8-1953, 65 år gammel

Tor-Reidar

            I 1915 kaltes han chaffør, og var nok sluttet med hest Han var bileier i 1914. De bodde på kvisten i 1910 og betalte kr 12 i husleie pr. måned.

1909 En næsten ny langkjærre med fjære og bred hjul er billig tilsalgs grundet knap plads.

1911  En god billig arbeidshest, hoppe tilsalgs

 

66.1912 - 1913

Erling Svela, 24 år, kjører

1913 har kone og 1 barn betaler kr 7 i uken til underhold

 

67.1912  -1916

Edvard Vold, 50 år, fabarb. Bikkemballasjen.

Jorine, 36 år, frihandel

Edith, f. 1902

1912 et herresølvur fundet for en uges tid siden paa Hillevaagsveien. Faaes tilbake i

 

68.1913-1914

Jørgen Haugvaldstad, 74 enkemand,  har af fattigigkassen i  1914

 

69.1913-1915

Knut Torgersen, 23 år, stuert med ”Habil” – før på Horten

Bertha Rasmussen, 23 år

Henrik Narversen f. 1913

Baby 1914

70.1915-1948

Hans Løvås, f. 25-12-1895, maler, handelsmand   

Sigrid Aksdal, f. 1894

Hildur Alice, f. 1920

Thor Ansgar, f. 1922

Solveig Harriet, f. 1924

Olga Marie f. 1926

Anna Helene Aksdal f. 1928

71.1916-1923-1931

Marie Louise Andersen,f. Olsen,  g. Ingebretsen, skilt f. 18-1-1879, renhold

Margot, f. 5-2-1904, syerske, gift i USA med en nordmann

Ingebret, f. 11-8-1906, smedelærling

Adelaide, f. 30-6-1909 død 13-8-2001 USA

            Marie var gift med Even Ingebretsen, f. 1881, vognmand. Familien bodde i Lyder Sagensgate 7 i 1900.

Se :

Hushjelpen giftet seg med millonærarving

Adelaide Ingebretsen – ”Adelaide Ingebert”, f.30-6-1909 , 1/1910. Gift 1929 med William Willock. Far hans var William Willock, mor hans var arving til stålkongen Jones' formue. Adelaide var egentlig hushjelp i familien Willock, og sosieteten på Long Island ble rystet i sine grunnvoller pga dette giftermålet. William hadde i sin tid USA's største samling av gamle mekaniske ting, bl.a. lokomotiver og biler, inkludert en komplett jernbane på eiendommen på Long Island. a. Norman Willock, f.1936. b. John Willock, f.1938. Mer vet jeg ikke om denne familien.

 Foreldrene: Marie Lovise Andersen Skretting, f.18-1-1879. Hun er hos bestefaren Ole 1885 og er der nevnt datter. Det er vel henne som Sigrid Andersen Skretting f 1901 kaller "tante Marie" og som flyttet til USA.

 Gift med Even Ingebretsen, f.26-5-1881 i Stavanger. Ved folketellingen 1910 bor de i Lyder Sagens gate 7 i Stavanger, og Even er kalt ”Vognmand”. Senere bodde de i Pedersgaten 66 i Stavanger, men ble skilt da datteren Adelaide var i 10-12-årsalderen, altså rundt 1920. Adelaide reiste til USA i 1926, til søsteren Margot. Senere hentet hun både moren og broren over til USA. Søsken av Adelaide: 1. Margot Ingebretsen, f.5-2-1904, 6/1910. Gift i USA med en nordmann. 2. Ingebret Ingebretsen, f.11-8-1906, 4/1910.

 

Even død 27-10-1959, 78 år gammel -----------

Even Ingebretsen, Nedstrandsg t14 , bileier i 1935 og 1941

Han ble nevnt vognmann, men jeg finner han ikke i adresseboka  Optil 1915 somvognm.

72.1917

Lars Larsen, løsarbeider

Lotte Sofie Vigrestad

Racin f. 1917

73.1917-1926

Herman Hansen, f. 1889 Finnås, lagerarbeider, død 2-9-1956,

Karoline Marie Samsonsen Risvik, f. 1885, Finnås

Helmer Karlof, f. 1913, Finnås

Anny Aagot, f. 1914

Anker Henry, f. 1916

Samson, f. 1917

Arne Nicolai, f 1919

Hanna Marie f. 1921

ca 1919 ,  fra venstre Samson, f. 1917, Anny f. 1915, Anker f. 1916 og Helmer f. 1913, alle Hansen.

            Bilde av fam foran butikken  tillatelse til å bruke det.

Se avisartikkel  i :  Fra Pedersgata 66

74.1918-1924

Andersen, Elisabet f. 26-6-1850,  Sauda, enke, kontorvask

Oskar Andersen, fisker var ført i valglistene, mulig han var gift med Elisabeth.

        Elisabet bodde i Nedre Dalgt. 26 i 1910, sammen med datter og familie.

 

75.1918-1922

Ole Danielsen, f. 21-2-1860 Tysvær

Berta f. Bjørnsen f. 10-10-1861

Rakel, f. 28-12-1894

De bodde i Badehusgt. 11 i 1910.

 

76.1918-1924

Leonard Fagerli, f. 1869 Harstad, kontrollør, syk i 1920/ sjømann

Aseline f. 1874, Sandeid (sigarforretning)

Leif f. 1902, postkassetømmer

Rebekka Pauline, f. 1904, butikpike

77.1923-1924

Tobias Jensen, snekker

Olav, f. 1910, sønn

 

78.1923-1927

Cato Emil Knudsen, f. 1885, Bergen, tømmermann, død 22-7-1949

Jenny Andrea, f. Johannesen, f. 1887

Arne August, f. 13-5-1911,

Kamilla Kamilla, f. 30-8-1912, 

Astrid, f. 21-5-1915

            I 1910 bodde Cato Emil i Opheimsgaten, han var gift, men navnet på konen ble ikke oppgitt, så hun var nok ikke flyttet dit ennå.  

Flyttet til Pedersgata 90. De  bodde  i Opheimsgaten 69 da Arne ble født, og i Ryfylkegata 83 da Kamilla kom til.  Flyttet til hit i 1925.

 

79.1924

Svend T. Gilje, skomager

 

1924

Edvard Olsen, møbelsnekker

            1924

80.1924

Tobias Vignes, kontor.

 

81.1925-1938 1958- 1969

Bernhard Sigvart Børresen Meling, død 23-7-1938, 54 år gammel

Thora Regine Meling, f. 6-7-1890

            Bernhard og Thora hadde skrevet testamente at lengstlevende skulle sitte i uskiftet bo.

Martin Merkesdal, f. 1886 tekniker elektrisk verksted

Thora Regine Meling, f. 6-7-1890, Strand, død 23-11-1970, 80 år gammel

            Da de giftet seg rundt 1946 ble det skrevet ektepakt som sa at huset var hennes særeie.

Ole Merkesdal, f. 30-9-1921, hjelpearbeider, bodde her fra 1949-1956   skattttt

 

Viet 15-3-1947

Malvin Nikolai Merkesdal, f. 12-12-1906, Gulen elektriker, Pedersgata 101

Thora Regine Meling, f. 6-7-1890, Strand – Pedersgt. 66, død 23-11-1970, 80 år gammel

Fedre Ole Hansen Merkesdal og grb. Rasmus Jonsen.

Begges 2 ekteskap

Thora hadde vært gift med Berhhard Meling som døde 1938 annnnnnnnn

     1966    

 

 

82.1925

Henry Prenzlow,  f. 1901 portier

Olivie Hansen f. 1905

Henry Julius f. 1925

.

83.1926-1927

Marie Bruflåt, enke

Kurt, f. 1919, sønn

 

84.1926-1930

Jon Danielsen, montør

Gerd, f. 1916, datter

Magne Torbjørn, f. 1918, sønn

Thelma Johanne, f. 1919, datter

85.1927-1928

Olivia? Sivertsen, enke

Berny, f. 1920, datter

86.1928 – 1931

Hjalmar Wilhelmsen, f. 4-10-1868 Stereotypør ved bladtrykkeri

Thora, f. Thorbjørnsen, f. 24-6-1886

Arthur Fredrik, f. 3-5-1907

Harald Østen, f. 23-12-1908

Barn, f. 8-9-1910

Hjalmar Wilhelmsen, død 10-4-1916 2 år gammel

Kirsten Jakobsen f. 1896

Ingebjørg Johanne f. 1928

            I 1916 bodde de i N. Strandgt. 52.

87.1930 - 1939

Thorleif Jaasund, f. 23-1-1910, kassafabrikarbeider

 

88.1930-39

Rasmus Gabrielsen, f. 5-4-1871, baker, konditor & kafe, død 5-2-1942, 70 år gammel

Nilsine, f. Knudsen-fylte 80 år i 1952, død 17-11-1953. 81 åt gammel-

Einar Gabrielsen, f. 1-5-1915, g.m.Arvida

             I 1910 var Gabriel gift med Anna Oline f. 6-5-1872, Her er det litt forvirring om navnet ---------.

De hadde da 11 barn, men bar to har bodd sammen med foreldrene her. Eldste sønn sivert f. 21-4-1896--------

89.1930-34

Anna Engen, f. 30-1-1901, fabikarbeider,

90.1930-31

Tormod Førland, f. 12-6-1900, matros 

 

91.1930-39

 Jenny Constanse Rolnes, f. 18-5-1895 

 

92.1931

Karl Rosvold, f. 1901, chaffør

Han utvandringet 13 juni1931 med Cunard linjen til USA

Reiser til barna. gebyr kr 5,-

,-

93.1930-31

 Wilhelm Reinholdt Schwebs, f. 5-9-1904, agent  

 

95.1931-1932- 1953/54

Kristian Engelstad, f. 3-6-1868, kjører, 

Ruth Strøm, f. 1918, datter

Aagot Marie Engelstad, f. 1904

Fikk en datter Ingrid i 1928

Far: Nils Haugland, Pedersgt. 66

96.1933-1944

Johan Rønneberg, f. 13-8-1887, hermetikarbeider

 

 

97.1933-34

Harald Wold, f. 14-4-1898, feiersvenn 

Kristine Rødder bryllup 13-5-1929

f. 7-6-1905?

98.1933-35

Johan Alfred Gustavsen, f. 21-4-1903 lagerarbeider

Sigfred Gustavsen

 

99.1933-34

Martha Søndeland, f. 9-12-1913, tjener

 

100.1934-1941

Johan Berg, elektriker

Jenny, f. 1927, datter

 

101.1935-1944 1954

Biancha Bredsten, f. 2-4-1893, hermetikarbeider

Andreas, f. 1-3-1910                               

Bernhard Emil Bredsten, f. 6-3-1919, sjømann

        Biancha var gift med Emil Bredsten i 1910, de bodde på Ramslandsberget 2.

 

102.1934-1951

Monrad Nedrebø, f. 4-8-1900, cementarbeider              

Harriet Jane, f. 1928, datter

Marian, f. 1930, datter

 

103.1935

L. Berg, elektriker

 

104.1935-1944  

Georg Eriksen, urmaker, f. 8-12-  og fylte 80 år i 1949-------død 19-3-1954, 84 år gammel

Ingeborg Marie, f. Kvilhaug. Død 6-7-1936, 63 år gammel

Børge, f. 8-1-1901, Kopervig

Bertine, f. 3-7-1902, død 10-1-1939, gift m. Oskar Bjordal,

Tomine, f. 26-7-1903

Gudrun Marie, f. 3-1-1905, død 16-7-1929, 24 år gammel

Alfred, f. 9-4-1906

Ingeborg, f. 13-6-1907

Hansine, f. 29-12-1908

Bertha, død 12-11-1934, 21 år gammel

Hansine, død 11-4-1932, 23 år gammel

Thomas Alfred, død 24-1-1943

            Det ser ut som om det er to søsken til:  

Tomine, gm Sverre Fjermestad og Abigael gm. Sverre Gahnstrøm.

1954 er disse nevnt Tomine og Sverre

Abigael og Per Nilsen

Gerd og Jarl Østebø

           Georg og Ingeborg feiret sølvbryllup 26-11-1924. I 1929 bodde de i Nymannsveien 84.

 

   

105.1935

Astrid Hansen, enke

 

106.1935

Bertinius Winterhus, f. 3-11-1892, Sauda, løsarbeider. I 1910 bodde han i Værksgt. 45 og var fyrbøter til sjøs.

 

107.1935-  37

Anton Larsen, barber

Gunvald Larsen, f. 11-5-1886, sjåfør 

Leif Larsen

Ludvig Larsen, 23-6-1906, Varhaug, arbeider, jernarbeider 

Thor Larsen, mekaniker

 

108.1936-1950

Trygve Ingolf Olsen, sjåfør

Åse, f. 1941, datter

 

109.1936-37

Gerd Frette, f. 15-5-1915, syerske  

 

110.1937-1950

Karl  Sofus Ommundsen, f. 11-8-1907, fisker,  død 3-7-1949, 42 år gammel

Karen, f. Kristensen,

Olav, f. 1934, sønn

Harald, f. 1936, sønn

Kjell, f. 1938, sønn

Arne

 

111.1938-39

Harald Fredriksen, f. 5-4-1907, chaffør, Han bodde på Ullandhaug i 1910

 

112.1938-39

Ole Svendsen Wersland, f. 30-8-1867 Bjerkreim, kaiarbeider, død 24-4-1948, 81 år gammel

Marie, f. 28-8-1972, Sauda

Selma Svendsen, f. 15-1-1900

Nils Svendsen, f. 1-3-1904

Margit Svendsen, f. 4-6-1905

Taletta Svendsen, f. 12-5-1907

Paul Svendsen, f. 14-5-1910

            Familien bodde i Øvre Banegt. 23 i 1910.

 

113.1938-39

Karl B. Olsen, f. 8-2-1877, mekaniker          

Karen, f. 4-6-1877

Karl, f.2-2-1903

Kristine, f. 3-12-1905

Lilly, f. 2-2-1907

Barn f. 24-8-1910

Harald Olsen, f. 5-1-1917, bud

            Familien bodde i Pedersgata 97 i 1910.

 

114.1939-1965

Peder Olsen Usken, f. 28-7-1897, lagerarbeider/matros død 19-9-1968, 71 år gammel 

Johanne, f. Østrem, f. 25-4-1896, rengjøring, død 15-10-1985, 89 år gammel

Olav Kornelius, f. 27-10-1929

Marthe, f. 24-12-1932, gift med Olav Herman Larsen – se nede-

Karsten Usken, sjåfør, død 2-6-1988, 66 år gammelgift med Ruth, bodde her i 1946

Kjell Bertram Pedersen, f. 23-3-1928, arbeider

 

115.1940-41

Ludvig F.L. Johannessen, f. 21-2-1895, matros 

Sølvbryllup 26-4-1948 Alexandra og Ludvig

 

116.1940-1947

Hans Tjøstheim, f. 30-1 1901, sjømann  

Arvid f. 1930, sønn

 

117.1941-1942

Anders Knudsen, kommunearbeider

118.1941-1944

Martha Johnsen, enke

119.1941-1951

Kristine Hansen, f. 15-5-1884, Tromsø, fabrikarbeider,

Håkon Hansen, 6-7-1913, arbeider, fyrbøder 

Magne, f. 1938, sønn

120.1942-43

Adolf Eskeland, f. 8-8-1931, arbeider 

 

121.1942-1952

Torolf Lunde, f. 1-4-1919, arbeider

 

122.1942-1950

Trygve Olsen, f. 12-7-1915, fyrbøter

Willia, f. 5-7-1919, syerske, presserske

 

123.1942-1954

II Arne Olinius Pedersen, f. 5-8-1910, hermetikarbeider. Ped 66

Amanda Jørgine Jakobsen, f. 18-9-1922, hermetikarbeider Torvastad

Viet 23-12-1948

 

1955

Arne Olafsen Pedersen

1942-1948

Arne Pedersen, sjømann/kaiarbeider

Annie Johanne, f. 1934, datter

Turid Marie, f. 1936, datter

Peder U. Pedersen, lagerarbeid

 

124.1943-1944

David Grostøl, steinarbeider

125.1945-1947

Nils Erik Isaksen, 13-10-1879, Lyngen, matros, arbeider, død 17-3-1961, 81 år gammel.   

Ingeborg, f. 24-6-1882

 

 

126.1947-52

Inger Gautun, f. 9-7-1892, fabrikarbeide 

Torleif Gautun, f. 30-12-1925

Tordis Gautun, f. 13-12-1927

127.1948-1950

Gudmund Arnulf Mydland, f. 24-3-1922, bilrepratør  

 

128.1949-50

Bergny Helland, f. 29-5-1924, sydame,

 

129.1949-50

Karl Magne Kristensen, f. 17-3-1919

 

130.1951-54

 Rafael Vormdal, f. 22-2-1924, hjelpearbeide

1951-54 Lovise Selvik, f. 31-7-1922, blikkarbeider      

 

131.1951 1959

Olav Herman Larsen, f. 21-2-1929, murarbeide  , død 12-5-1973

Martha Usken, f. 24-12-1932

132.1953-1956

Jostein Lilland, f. 16-5-1919, arbeider

 

133. 1955

Gustav Havn

134.1953-1955

Gotfred Egeland, 28-11-1880, lagermann, 80 år 1961-------

Agnes f. Egenes, f. 13-2-1884, døde 3-10-1958, 75 år gammel

Asta, f. 22-7-1906

            De bodde i Løvdalsgt. 27 i 1910.

 

135.1953-54

Steinar Totland, 6-5-1927, tekniker død 4-11-1998, 71 år gammel

Kristine, f. Eia, død 5-3-1971, 45 år gammel

 

136.1953 -1959

Wilfred Mauritzen, f. 23-2-1916, meteorologisk assistent  død 8-8-1982, 66 år gammel 

Magda Mauritsen, f. 10-4-1918 hermetikarbeider, død 23-3-1997, 79 år gammel

De flyttet på Auglendsvein 42 i 1959

137.1953 – 1960

Hans Gustav Nordling, f. 31-5-1920, ferjefører død 2-3-1989 

Hanna , f. Asbjørnsen Nordling, f. 27-10-1910, hermetikarbeider, død 28-5-1985,

Hun bodde i Mellom Dalgt. 17 i 1910

Valborg

Margot Henny Nordling, f. 7-4-1933, tannlegeassistent

            Henny giftet seg 14-7-1956 med Hetle Bergheim.

 

138.1953-59

Thordis Risdal, f. 13-12-1892, nåtlerske

Gunnar Risdal, f. 12-5-1923, anleggsarbeider

 

139.1955

Harriet Mannes

140.1955-59

Hjalmar Adland, f. 16-7-1931, hjelpearbeider 

Herborg Ådland, f. 17-7-1936, arbeider

 

141.1955-56

Aslaug Bjunes, f. 19-6-1936, ekspeditrise

 

142.1956

Birgit Kallevig, 9-7-1928 gummiarbeider 

 

143.1956-1964

Marthon Hetland, f. 3-11-1911, motormann 

Lovise Hetland, f. 31-7-192, gummiarbeider  

144.1956-59

Karen Lund, f. 25-6-1935, serveringsdame

145.1956-1959

Astrid Løland, f. 19-7-1929, kafehjelp 

146.1956-1965

Ingeborg Jendal, f. 510-1892, kokke, hushjelp død 26-6-1976, 84 år gammel

147.1958

Irene Bringslimark, f. 25-5-1931, gummiarbeider 

 

148.1958-1967

Bertam Kaurin Mæle, f. 9-11-1913, lærer  

Valborg Konstanse Mæle, f, 4-7-1931

Bjørn Mæle, f. 28-3-1949

149.1958

Brynjar Råde

Solveig Råde

 

150.1958 - 1964

Sverre Malmin, f. 23-2-1932   

151.1958

Inez W. Johannessen

152.1958-1969

Edvard Hans Knudsen, f. 1-9-1937, graver/ hermetikarbeider 

Lillian

153.1958

Paul O. A. Hjertø

154.1958-1969

Jan Magnor Hadland, form.

Aud

 

155.1958-1969

Bergit Marie Wiik, 3-3-1917, renholder

Alf Roald, f. 24-2-1940, død 30-7-2012, 72 år gammel

Thor Birger, f. 5-9-1941

156.1959

Inger Johanne Liknes, f. 14-2-1941, ekspeditrise  

 

157.1959

Karen Skailand, f. 26-11-1937, hushjelp

Solveig Skailand, f. 1-8-1939, avelingspike

 

158.1960-1967

Severin Tvedt, f. 24-11-1877,    

Valborg

159.1960-61

Jonas Hamre, fra Asker 

 

160.1955-1960

Marton Hetland

 

161.1960-1969

Malene, f. Trevland,  Bjelland, f. 2-8-1901,død 1988, enke,

Malene Bjelland, f. 24-8-192, misjonær,      

Brita Bjelland, f. 16-3-1933, gift med Jon Lunde   i 1961?

           Misjonær Malene Bjelland  - artikkel 1959.

 

 

 

 

162.1961

Tørres Johannessen, f. 3-8-1925

1961 Tove H. Johannessen, f. 7-12-1933

 

163.1964

 Dagrun Bråtveit, f. 8-3-1937

 

164.1967

Dagrun  Bråtveidt, pakker

 

165.1963-1965

Arne Olav Vela, f. 10-4-1943 tinnfabrikarbeider 

 

166.1962-1965

Asbjørn Budal, f. 30-4-1938, ekspeditør 

 

167.1964-1967

Helga Hidle, f. 9-12-1942, ekspeditrise

168. 

169.1964-1967

Jarl Hjelmeland, f. 18-1-1932, arbeider 

 

 

170.1969

Valborg Sand Bjørnevik

 

171.1969

Bjørg T. Idsø

 

172.1969

Jon Lunde

Brita Bjelland, f. 16-3-1933,

 

173.1969

Arthur P. Sundstøl

 

174.1969

Åsvald Vågane

 

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning.

Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

 

Joomla templates by a4joomla