Pedersgata 50

 

  ATK 2008

nr. 1824

198 m2 stor tomt.

 

Eiere: Eier

FRA TOMTEEIERFORENINGEN 

1878 til Asser Gausel –

1916 fra enke Karen Gausel 

1916 til John Kjølvik –

1925 Sverdrup Hansen

1977 fra Sverdrup Hanssen til Thorleif Løge

1994  fra Thorleif Løge til Tor Løge

2000 fra Tor Løge til Privat finans investering

2004 fra Geir Meling og Bjarne Kåre Langeteig til Magne Christer Weholmen

2007 en andel fra Sindre Andre Sandvik til Beate Eikemo

All eiendomssovertakelse er ikke satt i avisen, dermed er dette ikke fullstendig.

 

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

 

1925 Sverdrup Hanssen  1978

# Firmaet ble grunnlagt 1919 av nåværende innehaver som blikk og kobberslagerverksted. I 1936 ble virksomheten utvidet til også å omfatte jernvareforretning med kjøkkenutstyr. Firmaet har egen eiendom.# Fra: Det norske næringsliv 1950.

Sverdrup Hanssen var i Pedersgata 82 før de flyttet hit i 1925. Her ble de værende i over 50 år.

Opplysninger fra adressebok i 1955:  Reidar Espedal, Sverdrup Hansen & Co., jernv. og kjøkkenutstyr, blikkensl. (Sverdrup Hansen, Tore Erevik, og Thorleif Løge)

Firmaet flyttet til Haugesundsgata rundt 1978.

  1925

1980-1983      Pedersgatens Jern og Malervare

1983                Langeland og Fredriksen Byggmesterforretning

1984-1991      Stavanger Dykkersport

 

Folk i huset:

 Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

 

 1. 1878-1916

Assar Assarsen Gausel, f. 28-4-1836, Hetland, døde i 9-1-1911, 74 år gammel

Karen Tormodsdtr. Kolnes Hodne, f. 12-9-1842-------sygelig i 1912, enke, huseier

Adolf Christian, f. 1867

  Inga Elisabeth Torgersen, f. 1870, tjenestetyende I 1891

  Ingeborg, 22 år, tjenestepige 1894

  Marie Torstensen, f. 1885, tjener i 1900

  Serine, 18 år, tjener

  Tobia, 16 år, tjener i 1904

  Bertha, 18 år, tjener i 1905

  Ingeborg, 16 år, tjener 1906 + 1907

  Serine, 19 år var tjener i 1912

            Assar bodde i Nedre Dalgaten 52 i 1875. Han eide det huset. Assar var modelsnedker ved Stavanger Støberi & Dok . Han arbeidet der til mars 1907, siden var han syg og arbeidsudyktig – i 1909 var han syg og sengeliggende. Når en kommer til 1910 så får en vite at han hadde Penger, og var forhenværende snedker på støberiet. Og nu intet arbeid. Assar var huseier, de bodde i 2. etage og hadde 3 værelser og kjøkken. I folketellingen for 1900 opplyses det : har haft mengen sykdom i familien. Manden har vært syg, konen altid syg og må holde pige.         

Karen var sygelig i 1912. Hun hadde overtatt huset og sto som huseier. Assar må ha hatt en inntekt over 400 kr i året for konen fikk stemme ved kommunevalget i 1904. De hadde flere tjenestejenter gjennom årene.

            Sønnen Adolf hadde giftet seg innen 1900, men bodde i samme huset. I 1910 hadde en husleie på  kr. i året han bodde i 1. etasje.  Se familie nr 18.

 1. 1880 

Rasmus Rasmussen,

Karen Olsdtr.

Racin, f. 1866, konfirmert 1880

            Kan dette være han som bodde i ped 35 i 1875

1865- 1875

Rasmus Rasmussen, f. 1822, skomagersvend

Karen Kristine Olsdtr. F. 1824

Ane, f 1859

Knudine, f. 1862

Ole Martin, f. 1864

Rasin, f. 1865

  Severin Kristiansen, f. 1845, rebslager ugift i 1865, men ble gift og bodde her i 1875.

I 1873 var Rasmus fattiglem.

 

 1. 1882 

Mäller Møller Johanessen

Lovise Grov

Anders Bjørn Wähler Walher, f. 1866 Kautokeino?  konfirmert 1882

            Kan dette være familien til Adolph Johansen som bodde i Smedgt 10 i 1875 ?

http://www.rhd.uit.no/gen/icons/tidslinje.gif

Adolph Johansen

hf

g

Jederbanens Contor

1821

Drammen

 

http://www.rhd.uit.no/gen/icons/tidslinje.gif

Lovise Cecelie Johansen

hm

g

 

1831

Christiania

 
 

Beathe Sophie Johansen

d

ug

Lærerinde paa Almueskole

1855

Kongsvinger

 
 

Signe Møller?? Johansen

d

ug

 

1856

Kongsvinger

 
 

Astrid Møller Johansen

d

ug

Forsørges af Faderen

1857

Kongsvinger

 
 

Dagne Gram Johansen

d

ug

Forsørges af Faderen

1859

Kongsvinger

 
 

Sigurd Wahler Johansen

Johansens s

ug

Skibsgut

1860

Kongsvinger

 
 

Atle Wahler Johansen

s

ug

Forsørges af Faderen

1861

Kongsvinger

 
 

Ragnhild Møller Johansen

d

ug

Forsørges af Faderen

1863

Kongsvinger

 
 

Finn Wahler Johansen

s

ug

Forsørges af Faderen

1864

Kongsvinger

 
 

Bjørn Wahler Johansen

s

ug

Forsørges af Faderen

1866

Kvindherred

 
 

Ingeborg Wahler Johansen

d

ug

Forsørges af Faderen

1875

Stavanger

 
 

Christine Christiansen

tj

ug

Tjenestepige

1859

Stavanger

 

 

 

 1. 1885

Bjørn, Enge, f. 1859, Etne, rørlegger Stavanger Støberi & Dok

Anne Bertine, f. 1862

Nils Castrup, f. 1885

         Alle disse bodde I kjellaren I 1885 som en husholdning?

 

 1. 1885

Simon Torgersen Oma, f. 1831, tømmermand 

Christine Olsdtr. F. 1832 Haaland

Severin, f. 1857, rebslager

Kristian, f. 1864

Kirstin, f. 1865

Kristiana, f. 1869

Aleksander, f. 1871 konf 1885

Ludvig, f. 1875, konf 1889

            I 1875 bodde de i Pedersgaten 75.

 

 1. 1885

Torkild Torkildsen Jaasen, f. 1853, Haaland, Tømmermand

Marie, f. 1860

Thomas Martinius, f. 1880

Gustav Severin, f. 1882

Theodor Marselius, f. 1884

Karl Johan Sivertsen, f. 1867, søfarende

Siegvart Sivertsen, f. 1869, Søfarende, bortreist i 1885.

            Karl Johan og Siegvart var nok ”kostgutter” som bodde hos familien. ??

 

 1. 1885 

Karl Fridthjof Winter, f. 1849, Christiania, maskinist, bortreist

Ingeborg Christine, f. 1853

Christine Thorsen, f. 1819

Hans Vatne, f. 1859, maskinist, bortreist

Christine Vatne, f. 1856, Egersund

Thore Vatne, f. 1883

            Disse bodde sammen med Karl og Ingeborg, muligens i familie. De bodde i 2 etasje.

 

 1. 1891

Lars Gudmundsen Sandvig, f 1858, Skaanevik, død 17-6-1912, 54 år gammel, gift, maskinist sømand,

Ingeborg Cecilie Jakobsdtr Sandvig, f, 1864, gift

Karen Jakobsdtr, f. 1878, adoptivdatter

Bergliot Gustine Larsdtr Sandvig, f. 1886, datter

Hjalmar, f. 16-8-1889

Karl Johan Sandvig, f. aug 1889, sønn

Leif, f. 1890

Charles, f. 1898

            De bodde i 1. etage og hadde 1 rom ½ kjøkken. Lars var  fraværende – i Celle ? i Frankrike.  Lars og Ingeborg bodde i Pedersgata 32 i 1885. Innen 1900 var de flyttet tilKarlsminnegt. 30.

 1. 1891

Martin Gunvaldsen, f. 1858, gift, sømand, styrmand, Celle, Frankrike, fylte 80 i 1938-

Gurine Gunvaldsen, f. 1857, gift, død 4-2-1936, 79 år gammel

Emanuel Gunvaldsen, f des. 1889, sønn

Malvin, f. 1892

            De bodde i 1.etage og hadde 2 rom ½ kjøkken. Martin var på sjøen i 1891. Innen 1900 var de flyttet til Pedersgata 28.  se huskjøp 1904----------------

 

 

 1. 1891

Anders Olsen Haugen, f. 1862, Etne, gift, kjedelsmedsvend

Hanna Tomine Hansdtr. Haugen, f. 1869, gift

Olga Margit Andersdtre. Haugen, f. mai 1889, datter

Harald, f. 1891

Harjet, f. 1894

Agnes, f. 19-8-1899

Hansine Hansdtr. F. 1872, Vigsnes, Ugift, besøkende, butikjomfru, høkerforretning- bosatt på Vigsnes. Hun va sannsynlig vis søster til Hanna.

            De bodde i kjelleren og hadde 2 rom og 1/2/kjøkken som de delte med neste familie.

            I 1900 var familien flyttet til Pedersgata 69 og Anders var bagermester.

 

 1. 1891 

Rasmus Rasmussen Jåtten, f.1819, Hetland, gift, hustømmermann

Berte Olene Rasmusdtr, f. 1830, gift, Lunde Dalane

Berte Marie Rasmusdtr. Jåtten, f. 1859/61, Hetland, ugift, sypige

            De bodde i kjelleren og hadde 1 rom og ½ kjøkken som de delte med familien Anders Haugen. I 1885 bodde de i Dalgata 15.

 

 1. 1894

Lars Larsen, 24 år, fyrbøder enkem. S/S Wale

Ingeborg,  1 år

 

 1. 1894- 

Nils Larsen, f. 1833, Skjold, 62 år arb, støberiet

Berta, f. 1835, Sauda, 59 år

Lars, f. 1870

Bolette,  f. 1875, 19 år, syerske

Bertine,  16 år

            De bodde i Mellomgata14 i 1885. De bodde i Brattebergt. 22 i 1900 – ikke Bertine

 

 

 1. 1894

Jonas Nielsen, f. 1849, 45 år, skipper  ”Ferda”

Ingeborg,  f. 1847, 48 år

Anna, f. 1887, 8 år

Sofus, f. 1889, 6 år

Marta,  20 år, tjenestepige

            Innen 1900 var de flyttet til Peder Klausensgt. 27.

  1917 

 1. 1900   

Anders Aslagsen Høines, f. 1878 Skudesnes, bagersvend

Borghild Andersen, f. 1881

Helene, f. 10-5-1900.

            De ble viet 18-3-1900 og fedrene var: Aslak Andersen, gårdbruker og Baard Andersen, mekanikus. Anders bodde i Opheimsgaten 50, mens Borghild bodde her og var butikbetjent da de giftet seg. De var flyttet til Nedstrand innen slutten av 1900.

 

 1. 1900-1905 

Gunhild Larsen, f. 25-4-1848, Sauda, enke, privat understøttelse.

Berta Larsen, f. 4-10-1877, damesøm

Lars Larsen, f. 1882, arbeider på smørfabrikk

Paul Larsen, f. 1887

            Gunhild bodde i kjælderen sammen med sine tre barn.

I 1903 var Berta enke? Lars var reist til Amerika i 1903, mens Paul var jungman på ”Vanadis” i 1904 og 1905.

            Gunhild bodde på Kjelvene 6 i 1910 sammen med datteren Bertha og hennes mann Peder Samuelsen. Hun ble forsørget av svigersønnen.

 

 1. 1900-1903

Gurine Olsen, f. 1825, ugift, dels fattigunderstøttelse og Privat understøttelse 1900-1903

  1918

 

 1. 1903 – 1915

Adolf Christian Gausel, f. 27-8-1867, Kontorfulmektig hos sorenskriver Gude. Død 17-7-1915, 48 år gammel 

Karen Jacoba Jakobsen, f. 24-8-1868, syg i lengre tid 1907, 1910 har vært syg ca 4 mnd.

Astrid Camilla, f. 1896, død 1909, 13 år gammel

Hjørdis Johanne, f. 7-9-1897 – død 21-8-1916, 19 år gammel

Tordis, 2 år i 1900 

Arnold Christian, f. 10-12-1898

Einar Johan, f. 21-10-1900

Jakob Bernhard, f. 5-4-1905

             Adolf var mekaniker lærling ved Stavanger Støberi & Dok i 1885. Senere ble ha kontorfullmektig hos sorenskriver Gude, i 1910 hos Olvik. Han hadde vært syk i ca 4 måneder og vært ved en badeanstalt i 1910.   

De bodde i 1. etasje. Adolf døde i 1915, konen hadde vært syk i mange år, hun var 4 måneder på badeanstalt. Eldste datteren Astrid døde i 1909, 13 år gammel. Hjørdis Johanne var kontorist hos Natvig, da hun døde 21-8-1916 av tuberkulose. Karen fikk også stemme ved kommunevalget i 1904. De bodde både i 1. og 2. etasje og hadde en husleie på kr 380, - i 1910.

            De hadde flere tjenestepiger.

Martha Søndenå, f. 4-2-1893, Sauda, tjenestepige, 1900

Berthe Gilje, f. 1883, Hetland, tjenestepige, 1901-03

Sally, 20 år, tjenestepige, 1904

Benny, 17 år, tjenestepige, 1905

Benedikte, 21 år, tjenestepige, 1906 - 1908

Borghild, 19 år, tjenestepige, 1909

Martha Søndenaa, f. 2-4-1893, Sauda, tjenestepige i 1910

Malene, 18 år, tjenestepige, 1910

Martha Sørensen, 17 år, tjenestepige, 1910- 1912

Inga Undem, 21 år, tjenestepige, 1913

Lovise Eriksen, 22 år, tjenestepige, 1914-1916

 

 1. 1906 -1907

Johannes Strømstad, f. 19-10-1864, kjører - paa Tau brug, død 22-10-1934, 70 år gammel

Sina Godtfreda Sivertsen, f. 27-9-1869

Jonas, død 1-5-1899, 31/2 år gammel 

Jonas, f. 17-2-1900

Martha, f. 16-7-1901

Arne, f. 30-7-1903

Jenny, f. 21-5-1905

Anna, f. 21-6-1907

Sigfrid, f. 2-3-1909

John, død 10-4-1913, 16 måneder gammel 

            Johannes Larsen 79 år, forhenværende garver, svigerfar –arbeidsudyktig, får lidt av fattigvesenet og svigersønn. Død desember 1906.    Året 1900 bodde de i Hetlandsgaten 40, men innen 1910 var familien flyttet til Wævergate 31.

  

 1. 1907

Anna Olsen, f. 1859, Jelsa, enke etter skibstømmermand Lars Olsen. f. 1856.

            Hun døde i 1907 av hjerteslag. De bodde i Kongsteinssmuget 4 i 1900 og hadde 2 barn. Olaf, f. 1888 og Lars f. 1889. 

 

 1. 1909

Bertha Haga, f. 1860, Sola, enke

Karl, 27, stuert

Selma, f. 1880, Sola

            De bodde i Dokksmauet 8 i 1900.

1922

 1. 1910 

Karen Hognestad. 60 år, enke

 

 1. 1910-1911

Rakel Aslaksen, enke, f. 21-1-1837, faar av fattigkassen

            Hun bodde i kjelleren og betalte kr. 60,- i årlig husleie i 1910. Rakel hadde sannsynligvis vært gift med Nils Aslagsen og bodd i Pedersgata 62.   96-  Rakel var enke i 1900 og bodde i Rosenberggt. 32 i 1900.

 

 1. 1908

Kristian Aslaksen, f. 10-6-1861, Etne, 48 år, løsarbeider, død 5-11-1927

Gunvor, f. 6-4-1847, 62 år, Sand, -hustruen sygelig

Alma, f. 1884, 19 år, sygelig

Anna, f. 1890

Ingeborg, f. 1892, 17 år, gift?

            Tidligere i 1900 hadde de bodd i Nedre Blaasenborg 6. De bodde i kjelleren og betalte kr. 84,- i årlig husleie.

 

 1. 1910

Klaus Jørgensen, f. 14-1-1889, Skaatø, Kragerø, hermetikarbeider

Anna Jørgensen, f. 22-12-1890

            De bodde i kjelleren og hadde en husleie på kr 84,- i 1910. De bodde i Waisenhusgt 12 i 1935 ved sølvbryllupet.

 

 1. 1912 -1916

Bernhard Høgelid, f. 29-9-1859, maskinist og slepebaateier, død 1914

Malene, f. 2-2-1867 Thime, hun var enke i 1915, i 1916 fabrikarbeider hos Myhre, død 1966, 99 år gammel.

Bertha, f. 1-4-1903

Thora Rosine, f. 26-9-1907

            De bodde i Pedersgata 47 i 1910. fra 1-5-1910 til 20-1-1911 med Romsøes baad, senere meget ustadigt arbeide til påske. Fra mai hos Myhre. I 1900 var han 1.maskinist på Stavanger dampskib «Tor».

      1966

 1. 1912

Tilla Unsen? Usken?? 22 butik fra Sandnes 1912

 

 1. 1913

Sofie Bjørnestad, f. 2-11-1879, Tonstad, fabrikarbeider. Ug.

Hun bodde i Privatgaten 8 i 1910.

 

 1. 1914 -1915

Liva Olsen, 30, strygerske

 

 1. 1915-1916 

Emilie Nedrebø, 26, væverske hos Myrhe.

 

 1. 1916

Hanna Vigsnæs, 30, fabrikarbeider hos Bjelland.

 

 1. 1916-1925

John Kjølvik, f. 13-3-1872, Jelsa, skomagermester, fotograf, død juni 1935

Olava Kristine Tostensen, f. 23-7-1871

Trygve, f. 14-1-1895

Osvald, f. 8-12-1897

Grethe, f. 22-2-1898

Olga, f. 17-6-1899, død 23-9-1899 tvilling

Johan, f. 17-6-1899, tvilling

Anny, f. 25-6-1900

John, f. 4-1-1904

Erna, f. 4-4-1906

Olav, f. 8-2-1908

Toralf Knudsen, f. 3-11-1900, pleiesønn

            John Kjølvik bodde i Pedersgata 55 i flere år. Både der og her hadde han fotostudio i kjelleren. Han er en av Stavangers velkjente fotografer og det finnes mange bilder etter han. I 1910 bodde familien i Sandsgata 46.

 

 1. 1918

Kristine Torstensen, enke

 

 1. 1918-1922

Christian Birger Taraldsen, f. 21-6-1890, chaffør/gasverkarbeider.

Theodora f. Larsen, f. 22-3-1894

Arne Johan. f. 1-4- 1912

Margot Therese. f. 20-1-1914

Ester Johanne, f. 2-12-1915

            Christian bodde i Schjøtsgate 9 før de giftet seg, mens Theodora bodde i Baggate 13 i 1910.

 

 1. 1918-1922

Herman Hermansen, f. 28-6-1840 Vikedal, pensjonist i 1922, enkemann, død 5-3-1926

Rakel Elisabet, f. 28-10-1840, Næs sogn

Ragna Hermanda. f. 16-1-1885, syerske, ugift

            De bodde i Jæderensgat. 78 i 1910. Da Herman døde bodde han i Stiftetlsesgt. 17

 

 1. 1920—1922

Aage Aagesen,  f. 24-10-1894 Hillevåg, snekker, død 24-6-1982, 88 år gammel

Oda Johannesen, f. 17-1-1895 Kr.ania., død 30-3-1984, 89 år gammel.

Signy, f.8-9- 1918

Gudrun, f. 1920

            De giftet seg 11-11-1916. I 1941 bodde de i Rogalandsgaten 6.

 

 1. 1920-1922

Torstensen, Reinert Bertinius. f. 14-11-1878, fabrikarbeider

Olava Emilie. f. Nilsen f. 22-11-1878

Adelaide, f. 11-6-1900

Arthur f. 29-4-1902 – poskassetømmer/kassafabrikarbeider i 1922

Rolf Lui, f. 4-8-1908

Willy James, f.1-2- 1910

            Reinert var bror til Olava Kjølvik gift med fotografen John Kjølvik.

 

 1. 1920-1922

Dahlstrøm, Fritz Henrik f. 2-9-1897 Sverige, jernarbeider, 1920-1922

Adelaide Torstensen, f. 11-6-1900, døde 4-6-1953

Arnulf Walter, f. 1921

 

 1. 1923 

Helge Helgesen, f. 1893, salgter

Anna Johanne Nærland, f. 1893

Anne Gunhild, f. 3-9-1923

Odd Helgesen, f. 1919  min informant. 2009.

De hadde kjøttbutikk i Pedersgaten 7.

1928

 1. 1927

Klerens Motland, f. 1904, gårdsarbeide

Ellen Hansine Jakobsen, f. 1902 døde 17-4-1947

Børge Theodor, f. 1927

 

 1. 1922

Herlof Samsonsen, tømmermann

Knud Samsonsen, tømmermann

 

 1. 1922-1924 

Johan Olsen, 27-9-1876, hermetikarbeider/bødker

Bertine, f. 4-2-1879

Jenny, f. 14-11-1899

Bjarne, f. 23-7-1902

Helene, f. 12-2-0904

Hjørdis, f. 5-12-1907

Johanne, f. 6-4-1910

Ingolf Bertram, f. 1-12-1913

            I 1910 bodde de i St. Hansgt 38. Familien bodde i Lervik 42 i 1913 da Ingolf ble født.

 

 1. 1924

Trygve Kjølvik,  f. 14-1-1895, fotograf, død 19-3-1979, 84 år gammel.

Jenny Olsen

Gift i 1922

 

 1. 1930-31

Martine Helland, f. 2-9-1893, syerske

 

 1. 1933-37

Rudolf Rasmussen, f. 9-7-1904, blikkslager

Signy Rasmussen, f. 9-7-1906

-  1925

 1. 1933-37

Anna Fjeldberg, f. 25-3-1873, syerske, død 10-5-1970, 98 år gammel.

 

 1. 1930-1969

Sverdrup Hansen, f. 27-10-1896, blikkslager, død 11-2-1976 – 79 år gammel.

Tora Hansen, F. Wærsland, død 23-3-1973

  1919

 

 

 1. 1938-1969

Bertinius Tønnesen, Sjåfør

Bertine G. Tønnesen, f. 22-1-1887, apotekassistent/pensjonist fra 1963. Fikk Norges vels fortjeneste medalje i 1949 for 31 år i apoteket Hjorten. Mistet tidlig mann og sønn som studerte.

 1. 1938- 1980

Lina Aske, f. 10-5-1887, fabrikarbeider, pensjonist fra 1963. død 9-11-1985, 98 år gammel,     

Lina bodde i annen etasje, og familien pleide å være hos henne på 17. mai. Da kunne de stå i vinduet og se hele toget. Lina hadde vondt i beina på sine gamle dager, så da familien kom på besøk, firte hun nøkkelen ned i en tau, slik at de selv kunne låse seg inn, fortalte Hilde Grumstad. Lina bodde de siste åra av sitt liv på Petri gamlehjem.

 

 1. 1943 Hanna Tjørom,

  1943

 1. 1948-1966

Reidar Espedal, f. 6-5-1930, fullmektig

Marie Høie

De giftet seg i 1964.

 

 1. 1985 -1989-- 

Gjert Opstad, 26 år i 1990.

 Dette er hentet fra Facebook 2015 ----   Gjert Opstad I 1985 flyttet jeg til Pedersgata fra Klepp. Fikk leie her sammen med en vennine. da jeg etter endt ingeniørutdanning fikk jobb hos arkitekt Sivert Chr. Haaland. Bodde i 2, etg, på slutten av 80 tallet, Leide av familien Løge. I første etg ble det drevet pirat -TV og nærradio. I Underetasjen var det dykkerbutikk/skole.

 

 1. 1995

Steinar Ommundsen, student

Michael Skjold, Student

            De bodde her da de sto på en Bymiljølisten til kommunevalget i 1995.

 

 1. 2001

Joni Petrell, finsk

            Han og to andre finske kamerater bodde her i 2001. De spilte for ishockey for Oilers, kan en lese i en artikkel 13-10-2001.

 

Fra Aftenbladet i 1978.

 

1983

  1983

Fra face book har jeg hentet dette. 2015

I 2003 jobbet Magne Birkeland og jeg med dette huset. Vi pusset opp 2. etasje + innredet loftet til leilighet. Jeg kjørte til Kristiansand og kjøpte en svingtrapp som vi monterte fra 2. etasje til toppleiligheten. I tillegg laget vi stor terrasse over tilbygget. Det er her jeg står på bildet. I bakgrunnen ser vi Sølyst/Engøy.

Året etter ble det gamle butikklokalet fikset opp og tatt i bruk igjen. Butikken fikk navnet Kit`s gaver og ble drevet av Kirsten Tovik.

              Jeg har ikke funnet noe om Kits Gaver og hvor lenge den var i drift.

 

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla