Pedersgata 69

Br.nr. 1193     ATK  2008

 161  m² stor tomt

 

Eiere:

            1868    Tomt solgt fra T. Gundersen til

            1868    Christian Tollefsen Thime     

            1896    Kristian Thime’s enke og arvinger selger til

            1896    Andreas Haugen til 1916

      1916    Karl Gundersen

      1936    Kristine Bøe
    

            Huset ligger på hjørnet mellom Pedersgata og Bratteberggata. Dette er et stort bolighus på 2 etasjer, med udhus og sidebygning i mur mot Pedersgaten. I 1900 bodde det tre familier, og det var to butikker. Foruten butikk var det tre rom og kjøkken i første etasje. I annen etasje var det 6 rom og kjøkken. Der bodde to familier og de måtte dele kjøkkenet.

I murbygget lå bakeriet og der var det også butikk utsalg.

ATK 2008

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

Hansen, Tønnes, skomagermester. 1875-1894. Han hadde muligens verksted her.

Halvorsen, Hansine, kolonialforretning 1899-1910

Anna Sørensen Thomsen, handlende. 1903 det er usikkert om hun drev forretning her i huset.

Eriksen, Edvard, slæbebaadeier, 1907-1908

Haugen, Andreas Olsen, bageri, 1898-1910

Anda, Andreas, handlende, 1908

Hansen, A. M. hadde kolonial og solgte også glass og stentøy i 1903

Melberg, A. T. bageri og utsalg, 1911-1912

Mauritzen, A. Berte, bageriforretning, 1913

Mauritzen, Bernhard, bageri, 1913-1915

Postkontoret Stavanger Ø. underpostkontor. 1914-1922

Conrad Skjeldal, filial av dampbakeri, conditori & Wienerbakeri  1915

Tjensvold, Johan, slæbebaad, 1915-1916

Stavanger Sparekasse, 1916

Hegglund, Edvard, frihandel 1916

Bøe, Kristine, kolonial, 1919-1944

Svithuns bageri & conditori filial, utsalg, 1920-1927

Stavanger Sparekasse, filial 1916-1921

Østbø, I. frugtforretning 1922

Hegland, Bjørn, agent 1924

Frue Meieri, Hanasand, M. melkeutsalg 1938-1955

Gabrielsen, Charlotte, kolonial 1941 - 1955

Bjørnsen, Tore, skiltmaler. Etablert 1930

Reklame 1969- 1974 -1976 1982—86—1977 ikke her i 1961

Centrum Rør 2007 -09- 12

Annonser for bedrifter finner du nederst på siden.

Folk i huset:

I folketellingene (FT) finnes opplysninger om hvem som bodde i huset akkurat den dagen tellingen foregikk. Her er brukt FT fra 1865, 1875, 1885, 1894 til 1916. Alderen på personene er hentet fra første gang de dukker opp i kildene. I kirkebøkene (Kb.) er det funnet folk som ble døpt, konfirmert, gift eller døde, mens de bodde på denne adressen. I tillegg er det tatt med de som er funnet i Adressebøkene (Adr.), valgmanntall og opplysninger fra privatpersoner og andre kilder. Det finnes ikke noe samlet oversikt med opplysninger om hvem som bodde her i tiårene mellom 1865, 1875, 1885 og 1894, eller etter 1916. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

 

I 1865 var det bare 1 familie i huset med 6 personer. Det tyder på at det var et lite hus. Antakelig har det huset vi kjenner i dag blitt bygget senere. I 1900 bodde det 18 personer her.

 

 1. 1865-  1898    

Christian Tollefsen Thime, f. 1830, tømmermann,

Helene Sivertsdtr. f. 1827

Thomas f. 1852

Ingeborg, f. 1857

Severin f. 1861

Ingebrigt f. 1865

            Christian Tollefsen Thime tinglyste kjøp av denne tomten i 1868, men han og familien bodde her allerede i 1865. Det kan ha vært et lite hus, siden det var bare seks mennesker som bodde der. Det var enken og barna som solgte huset videre i 1896. Thomas var gift i 1900 og bodde i Sverresgate, mens Ingeborg var lærerinde og bodde i Møllegaten. Hvor de andre barna ble av vet jeg ikke.

NB disse bodde i nr. 1366 - Langgt 4 i 1875,  men eiede ped 69

Christian var enkemann i 1875

1885 i Øvre Klevegate 7—da heter kona ingeborg f. 1846?

 

 1. 1875-1880-

I -Tønnes Hansen, f. /18411851, Birkrem, Heskestad skomagermester

Ellen Bergitte f. Larsen f. 1846/1855 Tysvær død 1880

Severine Laurine Marie, f. 1875

Kristine, f. 1877

Lise Elida, f. 12-10-1879

Larsen, Bertine Marie f. 1858 Tjenestepige 1885 (neste kone)

1880-1894

II -Tønnes Hansen, 52 skomagermester

Bertine Marie f. Larsen, 1858

Larsine, 1887 død 1896 av tæring.

Hans, 1889

            Tønnes Hansen bodde her fra ca 1875 til 1894. han var først gift med Ellen Bergitte fra Tysvær. Hun døde i august 1880. 5 år senere i 1885 var det bare han og barna som bodde her sammen med en tjenestejente til å ta seg av barna.

            Tønnes ble gift med tjenestepiken Bertine Marie Larsen f. 1858, og fikk to barn med henne. Da Larsine ble døpt i 1887 var Bertine var uttrådt av kirken, men ”har afgitt en skriftlig ærklæring at barnet skal opdrages i statskirken.

            Det er skomager Hansens 4.de uegte barn med forskjellige piger.” står det i kirkeboken. Han hadde to sønner, Andreas f. 1882 og Anton Marcelius i 1885, et barn som døde under fødselen med tre forskjellig mødre.

Familien bodde i Pedersgaten 56 i 1900

Fra Kirkeboka. 1885-1891

f. 27-8-1885 – Anton Marselius, 

Enkemann skomager Tønnes Hansen, f. 1841 og

tjenestepige Gertrud Johannesdtr f. 1854, av Sands pr.gj

NB det er det 3. uegte barn som denne enkemand har havt med forskjellige piger, nemlig et barn som døde under fødselen med pige Rakel Asbjørnsen indført i Petri menighet.

 1. barnet Andreas f. 27-11-1882 af pige Ane Johannesen, i Petri menighet

 

 1. 1898 -1911   

Anders Haugen, f. 1863 bagermester

Hanna Hansen, f. 1869

Olga, f. 1889

Harald, f. 1891

Harriet, f. 1894

Arne, f. 1898 og døde samme dag.

Agnes, f. 19-8-1900

Thordis, f. 1902

Johanne, f 1906

            Anders drev bageriet i flere år. Han hadde to drenger i arbeid i 1898, og i de neste årene hadde han mange tjenestepiger og lærlinger i bageriet.

Arbeidsfolk i bakeri og utsalg.

Martha, 21 tj. 1898

Martin Knudsen, 18 lærl. 1898

Leander Tønnesen, 17 lærl. 1898

Rakel Jakobsen, f. 1878 Egersund tjenestepige 1900

Berthine Bersagel, f. 1884 Høle tjenestepige 1900

Hartvig Johnsen, f. 1878 bageri 1900--------se nedfor

Helle Jul Wegner, f. 1880 Egersund, bageri 1900

Tønnes T. Waaland, f. 1880 Haa, bageri, 1900

Kristine, 17 tj. 1903

Hanna, tj. 1910

Rebekka, 19 tj. 1904- 1905

Thor Østensen, 16 bagerlærling 1905

Sofie, 17 tj 1906

Marie, 25 tj1908

Emil Nilsen, 18 bagerlærling 1908

Bjarne Sp??? 15 bagerlærling1908

Inger, 15 tj. 1909

Peter Emil Nilsen, 20 Bagersvend. Udlært i sept 08 -1909

Peder Husebøe, 15 bagerlærling 1909

1909  1902

 

 1. 1898

Ole Johan Hana, f. 1868 Sandnes, død 12-8-1952

Julie f. 1867

Inga Theresia, f. 1893, Hemnes, Helgeland.

Borghild Synnøva, f. 1894

Thelma f. 1896

Erik f. 1897

Otto Juel, 1898

            Ole var trebundskofabrikant og hadde 2 svender i arb. Fabrikken var i Banevigen. De var flyttet til Baadegaden 2 innen 1900.

ATK 2015   Hjørnehuset og murbygningen hører sammen.

 1. 1898-1903—ok 1900

Hans Hansen, f. 1837, Egersund snedker

Tonette, f. 1836, Hitterøy

Hansine Hansen, f. 1872,  død 25-5-1915, 43 år gammel, handlerske  se neste

Lilly 3 datterdatter.

            Se også Pedersgata 67.

 

 1. 1899-1900-

Halvor Olai Halvorsen, f. 1875 Avaldsnes, stuert

Hansine Hansen, f. 1872 Vigsnes, Avaldsnes,  død 25-5-1915, 43 år gammel

Lilly, f. 1895 - datter

Tony Halvorsen f. 30-10-1899

Gurine Olsen, f. 1880, Sandeid, tjenestejente. 1900

            De ble gift i 1899. Hansine var handlende med egen forretning.

I Folketellingen står Lilly f. 1885 oppført som deres datter, men det må være feil på grunn av foreldrenes alder. Lilly står også oppført sammen med besteforeldrene som 3 år i 1898. Det er sannsynligvis rett, og at Hansine kan ha fått henne før hun ble gift. I 1900 var Halvor paa vei til Afrika.

Sjekk om dette er i rett hus eller var det i nr 68-

 

 1. 1900-1901

Hartvig Knudsen, (Johnsen) f. 1878, bagersvend

Ingeborg Helgesen, f. 1880, hjemmeboende, Møllehaugen 3

            De bodde her da de giftet seg i 1901

 

 1. 1903

Torvald Thomsen, f. 2-7-1853, restuiratør til sjøs i 1900

Anna Sørensen Thomsen, f. 10-8-1862, Time, handlende. Død 23-11-1914, 52 år gammel

Lina, f. 1887, Amerika

Henry, f. 5-10-1900

      Torvald hadde ikke arbeid ” ingen bestilling” – bygger hus i Fogn hvortil han er flyttet i høst.” 1903. De var tilbake i Stavanger i 1910 og bodde da i Avaldsnesgt 14

      Familien bodde i Arbeidergata 8 i 1900. Det ser ut som om de hadde vært i Amerika en tid, da Lina var født der.  Lina ble ikke nevnt her i 1903 død??

 

 1. 1904-1906

Adolf Egeland, 25 støber

Karen Langberg, f. 1881

Martin 1

Arnold f. 1904 død 7-9-1905, 15 måneder gammel. 

      Adolf bodde i Pedersgata 110 før han giftet seg, mens Karen bodde i Vinkelgt. 22.

 1.  1904

Laurits Knudsen, f. 1845, løasarb.

Jensine Mikalsen, f. 1850, Dusevig

Ingeborg Andersen, f. 1886, sygelig, pleiedatter, ingen godtgjørelse.

      Familien bodde i Bratteberggt. 10 i 1900, og var flyttet til Opheimsgt 57 innen 1910.

 

 1. 1903-1906

Samuel Holthe, f. 12-12-1878, kokk i Amerika –

Marie, f. 24-12-1883

Solveig, f. 7-4-1904

Charles, f. 18-4-1908

      1906 seilte Samuel med ”Langfond” til Jul – senere med ”Noreg” av Bergen --- innen 1910 var de flyttet til Brødregata 1.

 

 1. 1907

Peder Christensen, f. 17-3-1862, Kvaløy Imsland, Arbeider hjemme

Thea, f. 7-1-1874 Kvaløy

Amanda, f. 19-2-1898

Christofa, f. 25-12-1900

Peder, f. 27-6-1903

Arne, f. 6-12-1905

Tordis, f. 2-8-1909. død 5-4-1912, 21/2 år gammel.

      De bodde i Sølvberggt. 11 i 1900 og innen 1910 var de flyttet til Bredgata 22.

 1. 1907-1908

Edvard Eriksen Jøssang, f. 19-11-1858, død 15-10-1921

Hanna Marie Hansen, f. 8-11-1860 Åkrehavn

Elisa, f. 25-3-1888, fabrikkpige.

Anna Karoline, f. 1891, død 22-4-1904, 12 ½ år gammel.

Elida, f. 1897

Einar, f. 1898

Bergliot 5

      Edvard var fører og eier av egen slæbebaad ”Ecpress” Dessuten var han fører av slæbebaad ”Allert” på Island – nu Romsøes Rægebaad. De bodde i Lysefjordsgat 20 i 1900.  Innen 1910 var de flyttet il Bakkegt 7.

 

 1. 1908-1909 

Oluf Wallem, f. 7-3-1874, Mekanikus, død 7-7-1932, 58 år gammel

Lina f. Larsen, f. 10-1-1871, Kristiania

Olga Marie, f. 16-8-1903

Anna Malena, f. 20-11-1905

Olaf Marton, f. 21-12-1907

Nils Rudolf, f. 26-2-1910

      I 1900 bodde  mekanikus Oluf O Wallem i Pedersgata 34,  sammen med foreldrene.

I 1910 bodde familien i Langgata 56. Olaf og Lina feiret sølvbryllup i november 1927.

 

 1. 1908

Andreas Anda, 60 år, f. 28-5-1845 Klepp,  enkemann, handlende, malermester

Karen, 25 år i 1908, hermetikarbeider

Marie f. Pedersen, død 28-8-1908

Toralf, død 16-12-1909--? sønn 25

      Om Andreas drev handel fra dette huset vet jeg ikke. Andreas og kona Tabitta, f. 1847 med tre barn Andreas 1869, Karen 1879, Marie 1885, bodde i Karlsmindegaten 9 i 1900. ifjor - altså 1907 bodde han på Kjelvene 6, og flteet til Nymannsveien. Det kan være han som bodde i som logerende i N. Dalgt. 82 i 1910,  Han ble over 90 år -----

 

 1. 1909

Nils Andreas Throndsen, f. 29-3-1880, Christiania, død 1934, 54 år gammel. Mina, f. 14-11-1877, Drammen, død 3-7-1962, 85 år gammel. fabarb. Borgen Packing

Hugo, f. 3-7-1899, Christiania, hos Borgen Packing 1916

Emil, f. 17-2-1903

Aslaug, f. 27-3-1906

Randi, f. 29-12-1907

Else, f.

   Jakob, f. 4-4-1876,Skien, Treskjærer, leieboer, i 1910.

            Barna er født i Christiania, familien bodde i Ø: Klevegt 16 i 1910. Nils var billedskjærerog hadde  verksted i Asylgt. 4. De bodde i Pedersgata 135 i 1915-1919. Se der for omtale av Nils.

 

 1. 1910

Olaf Georg Tostensen, f. 26-3-1882, fyrbøder, verksarbeider

Jonny Elise, f. 20-4-1886

      De giftet seg 12-11-1907. Innen slutten av 1910 var de flyttet til Fjeldsmuget 1.

 

 1. 1910-1911-

Botolf Andersen Myklebust, f. 23-9-1861, Nesset, Romsdalen, Wisdalen, skibs tømmermand.

Jakobine, f, 14-3-1870,

      I 1900 bodde de i Pedersgata 112, og på Øvre Blåsenborg 3 i 1910.

 

 1. 1910-1912

Hans Martinius Nilsen, f. 8-10-1873, fabarb. Ped. 54?

Sophie f. 5-9-1871, Kopervik, død 5-7-1911

Borghild, f. 1-12-1900

Magnus, f. 15-2-1904

Harald, f. 16-10-1907

Thorleif, f. 5-9-1909

Dagmar 1911-19-6

      Malla Gundersen 47 husholder i 1911-1912

      Sofie døde 16 dager etter at datteren Dagmar ble født. Hans var lagerarbeider på hermetikfabrik.  De bodde i Nedre Dalgt. 54 i 1900.

    

1910-

 1. Johan Magnus Kasper Endresen, f. 1879 , død 1-2-1948, 69 år gammel,herm.arb.

Hanna Marie f. Berg, 1883

Sally, f. 1895

Berger, død 11-1-1904, 6 år gammel.

Martha, f. 17-1-1900

Mary Matilde f. 26-5-1908 død 6-2-1912 lungebetennelse

Gudrun Serine f. 18-12-1909 død 1910

Georg f. 1910 død 1911

Mary 3 år i 1912

Georg f. 1911 ?

Marthon f. 1912

      De bodde i Jærgt. 67 i 1900. Da familien bodde her i 1910 hadde de bare to barn, Marie og Gudrun.  Casper og Hanna feiret sølvbryllup 5-2-1933, da bodde de i Henrik Steffensgt. 31. Da Kasper døde i 1958 var det bare Hanna og sønnene Marthon og Georg som ble nevnt.

 

 

1912

21. Klara Høie, f. 3-11-1891, hermetikarbeiderske

Ingva Høie, f. 30-6-1890, hermetikarbeiderske

Kristine Høie

Karen Ormø 20

      Klara og Ingva var logerende i Pedersgata 141 i 1910.

 

 1. 1913

Eilef Pedersen, 24 skrædder

Aslaug 24

Ernst 1

 

 1. 1913-

Anna Asgautsen, 26

Leif 2

 

 1.  1913

Berthe Mauritsens,

Hun hadde bageriforretning

 

 1. 1914-1915-

Berhard Mauritsen, f. 23-11-1871, bager

Jakobine, f. 27-10-1872

Ingrid, f. 4-6-1897

Arnold, f. 7-4-1901

Wilhelm Saltvedt, 17 bagerlærl.

      De bodde i Karlsmindegt. 20 i 1910. Bernhard fikk borgerskap som bakermester i 1913.

 

 1. 1914

Fridtjof Fredriksen, Lervig 18 fabarb.

ATK 2015

 1. 1915-1916   

Johan T. Tjensvold, f. 31-7-1891, død 9-10-1951

Gudrun Bergith Rasmussen, f. 16-6-1893, død 8-6-1938

Aslaug f. 1915

slæbebaad fører og eier ”Tasso”?

      Johan bodde i Kannikgat. 27 i 1910, sammen med moren og to søstre før han i 1914 giftet seg med Gudrun Bergit Rasmussen.

      Han hadde slepebåt. Johan tok styrmannseksamen i 1918 og fikk M.g.

Gift 1939 Johan Tobias Tjensvold og Gunhild Hansen ---

 

 1. 1915 – 1916  

Abelone f. Gudmundsen, Rasmussen, f. 14-10-1859, Skjold, enke, frihandel.

Bernhard Albin Rasmussen, 10-6-1890, død 29-5-1901, 45 år gammel, abrikarbeider hos Claus Andersens enke

Gudmunda, f. 28-7-1882, syg bestandig, døde 29-4-1926, 44 år gammel

Lina, f. 1887, død 6-5-1959, 72 år gammel, g.m. Ingvald  Fjermestad

Gudrun Bergit, f. 16-6-1893

      Abelone og familien bodde i Lervigsv. 19 i 1910. Datteren Gudrun Bergit ble gift med Johan Tjensvold. De bodde også her i huset.

 

 1. 1916

Edvard Hegglund, frihandel

 

 1. 1916-1922-

Anna Gurine Gundersen, f. Kristiansen, f. 23-8-1858/1854 i Kvinherad/Høgsfjord enke.

Olufine, f. 1885 se neste

Karl Johan, f. 2-3-1888 – se neste-----

      Anna Gurine, f. 1-2-1895,  21år  fabarb Bjelland

      Anna var gift med Oluf Gundersen, f. 1854. De bodde i Badehusgata 18 i 1910. De feiret gullbryllup 7-9-1907

 

30. 1920

Karl Gundersen, f. 2-3-1888, fabarb. Ottesen

Kristine f. Larsen f. 1896

Olaf Arnold f. 1918    

 

31. 1918

Martin Olsen Gausel, f. 12-9-1881, kommunearbeider, død 13-12-1956, 76 år gammel

Olufine Andrea f. Gundersen. f. 28-6-1885, død 14-12-1957 72 år gammel

Bjarne, f. 2-4-1907

Astrid, f. 9-4-1909.

Odd Jon f. 1918 død 26-3-1919, 7 måneder gammel.    

            Familien bodde i Badehusgata 18 i 1910. Disse tre familiene hører sammen.

32. 1918 Johne Skiftun, handelsbtj.

 

33.  1920

Andreas Nesbak, f. 1891, Eid stenarbeider.

Inger f. Dalva

  1921   

34. 1922

Erling Gustav Aske, f. 1898 hermetikarbeider, død 17-8-1961, 63 år gammel

Ingrid Agate Rosnes f. 1900

Ernst

Marcelius, f. 1922

Ester

Lars Ingve, død 15-5-1947, 19 år gammel. (druknet i Michigansjøen)

 

35. 1922

Ola Nygård, jerndreier

Thore Nygård, skibsfører

36. 1924   Gurine Bøe, butikkbetjent

 

37. 1924

Bergitte Sørbø, butikkbetjent

Gunhild Sørbø, syerske.

1930-41  skatt

Gunhild Sørbø, g. 19-11-1893, sypike

Bergitte Sørbø, f. 25-3-1899, sypike

Marie Sørbø, f. 21-1-1901, butikbetjent

 

38. 1926

Toralf Kartevold, f. 1875

Gurine, f. 1889

Toralf Georg, f. 1926

 

38. 1945-1973

Charlotte Gabrielsen, f. 23-12-1905, , død 20-7-1989, 83 år gammel, --handlende kolonial fram til 1973.

     

 

 

39. 1930-1958

Marie Hanasand, f. Sørbø, f. 13-9-1888, død 14-1-1958, 69 år gammel, handlende,

Oline Hanasand, f. 4-5-1917,  1953 og 1960-1969- 1970    musikklærerinne

Gunhild Hanasand, f. 16-10-1918, 1958-1969, død 15-1-2007, 88 år gammel.

Oline piano nundervisning annonse 1973—1978—1980-1982

 

40. 1931-1952

Kristine Bøe, f. 8-5-1876, handlende

Borghild Bøe, f. 24-11-1918, handelsbetjent ---1942-43

Ottar Bøe, f. 17-12-1931, snekker – 1953-57

Anna Bøe, f. 4-3-1936, hushjelp – 1956-57

 

41. 1930-31 - Ingeborg Hovland, f. 25-9-1885, fabrikarbeider

42. 1933-1934 -Sverre Helland, f. 26-7-1903, fabrikarbeider

  1948

43. 1939-1959

Johan Monsen, f. 30-5-1909, chaffør

Tordis Serine Monsen, f. 3-9-1924, pakkerske

Judith Irene Monsen, f. 1-3-1932, ekspeditrise

 

44. 1940-1967

Cecilie Hausken, 24-7-1883, Fister, død 6-5-1965, rengjøringsarbeid, 1940 og 1960 1967-pensjonist

Birger Hausken, f. 23-9-1907, mekaniker  ---1951-52

Selmer K. f. 10-5-1909

Cecilie fylte 60 år 1948 ped 69—70 år

Cecilie hadde vært gift med Kristian B. Hausken, Finnøy

 

45. 1947-48 Judit Frafjord, f. 2-3-1926, ekspeditrise

46. 1953-54  Nils Stødle, f. 3-12-1929, hjelpearbeider

 

47. 1952-1955

Johan Monsen, sjåfør

Tordis Serine Thorbjørnsen

            De ble forlovet i 1952.

 

48. 1958-1969

Henning Odin Tollefsen, f. 26-11-1899, Kvitsøy, død 10-8-1987, 88 år gammel, falser

Janna Bertine, f. Helland, f. 15-1-1901, Rennesøy, død 10-4-1979, 78 år gammel

Signe, f. 1922, død 2008, g. Figved

Ommund Tollefsen, f. 27-7-1925, død 11-7-2004, 79 år gammel, gartner                 

 

      Jostein Figved forteller om sin familie:

            Janna Bertine (f. Helland) Tollefsen. Født og oppvokst på Rennesøy. Gift med Henning Odin Tollefsen. De hadde 2 barn, Signe Figved og Ommund Tollefsen. Morfar drog til U.S. A. nokså rett etter at barna kom til. (North Dakota) for det meste, med tanke på at Janna og barna skulle komme over. Dårlige tider kom fort og det umuligjorde dette. Han kom hjem etter 20 år og fikk ei lita tomt på Helland og laget seg hytte hvor han var veldig mye. Men når han arbeidet, han var noe i hermetikken, så bodde han sammen med mormor i andre etasje i Pedersgata 69, som mormor leide av Frøknene Hanasand.(Gulli og Olli) I min tid strikket mormor for Ullvaren, håndstrikka kofter! Hun var nok borti spanskå, så hun var litt redusert helsemessig, men litt usikker der. Mormor tilhørte den frie evangeliske menighet i byen. Mormor varm kjærligt menneske, morfar stille og sa lite, sikkert bl.a av svært vanskelig kår over there, hvor han bl.a spilte i kjerker som organist bl. og måtte ligge ved orgelet om natten , p.g.a fattigdom ifølge far min. Ellers arbeid som bød seg for å overleve.

            Morbror min Ommund har også i lange perioder leid et rom hos søstrene Hanasand, men i hovedbygget.  Han er gartner ifra Gjennestad, men var allsidig selvlært med mange interesser, så som slektshistorie, geologi m.m. Han jobbet i perioder både her og der f. eks hos Olsens enke i Oslo, gartneri, NKL på Mariero, var på islandsfiske noen turer, Sævereides gartneri, Kannik m.m. Han tok seg fri for å reise i mange perioder. Et Svensk /Engelsk ektepar stod han særlig nær i tillegg til sin søsters familie. Han forble ungkar .

 

49. 1960 Sven Berget, f. 13-7-1941

50. 1960  Mehus, Olav 1960

51. 1969  Finnvik, Christian B. 1969

52. 1969  Sørbø, Asbjørn. 1969

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

 

  1898

1915 og 1916

 

 

1923

1974

  2007

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla