Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Pedersgata 56

ATK 2008

Huset må være bygd rundt 1860. Det er et lite hus med stor tomt. Langsiden ligger mot gaten, inngangen er fra baksiden.

Br. nr. 1151,  126 m2 stor tomt

Eiere:

1858    Andreas Gitlesens enke selger tomt til

1858    Salve ?  til

1869    Andreas Andersen Rohdes enke selger til sønnene

            Adolf og Olaus Andersen

1876    til Olaf Andersen

1896    Til Martin Egeland

1926    O. Olsen & co

1938-21-4- til  Anna Westergård, f. 10-5-1898 

1938- 30-1 til Julia Kvitrud

1938- 9-9- til J.N. Engelstad

1939- 20-3- til Olav Kaltvedt, f. 12-12-1906

1942-22-12 til Anton Jakobsen, f. 28-2-1892

1955    til Gudrun Laurine Haugen. 

1977    til Nayyar Connery

2008    Fra Reynaldo De Mesa Buenaventura

2008    til Tahir Kamal Butt og Shazia Tahir Butt

 

Næringsvirksomhet:

T, Hansen skomager 1901-1912

Rasmus Gabrielsen, baker 1941

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865

 

 

            Rundt 1865 var det 3 leiligheter med til sammen 14 mennesker som bodde her.

Det er sannsynlig at det var Andreas som bygde huset. Hans familie bodde her i ca 30 år.

 

 1. 1865 – 1894

Andreas Andersen Rohde, f. 1821 rebslager, død før 1875

Hansine Krestine Andersen, f. 1828 enke, forsørges av sønner

Oluf, f. 1849, seilmager

Adolf, f. 1847 styrmand

Elen, f. 1851

Jakobine, f. 1853

Chrestine, f. 1856

Inga Marie, f. 1861

Andrea Olene, f. 1864

Henrik A. C. f. 1867

            Andreas var rebslager, han døde før 1875 for da var Hansine blitt enke og ble forsørget av sine to eldste sønner.

Døtrene Elen og Chrestine ble ikke nevnt i 1875, de har sannsynligvis flyttet ut. I 1885 er det bare døtrene Jakobine (Bine),

Inga og Andrea som bor sammen med moren. De hadde to enker som logerende hos seg. Dermed bodde det 14 mennesker her i 1865.

 

 1. 1865

Rakel Elisabeth Andreassen, f. Rasmusdtr. f. 1836, enke, logerende, død 6-4-1912, 75 år gammel

Lina Andreassen, f. 1858, Bergen – (Oline Talette)

Olava Andreassen f. 1865.

            Rakel hadde to små barn og var enke. Hun var ”vasker” og fikk understøttelse (av fattigkassen) 

I 1868 giftet hun seg med Nils Aslagsen og flyttet til Pedersgata 62, se der for mer opplysninger. I 1885 bodde hun i Pedersgata 96.

 1. 1865-

Lisebæth Hendriksen, f. 1814 enke, logerende, iglekone.

Johan Hendreksen, f. 1845 styrmand.

            Lisebæth var noe så uvanlig som ”Iglekone”. Hun ble forsørget av sønnen.

 

 1. 1875

Mons Johannessen, f. 1822 Stokkeland, Høiland

Hanne f. 1841 Haaland

Mathilde f. 1861

            De var leieboere i 1875, men innen 1885 var de flyttet til Mellomgata 14.

 

 1. 1885-

Hans Monsen, f. 1837 Skjold, Jagtfører, død 19-1-1904- 79 år gammel-

Olette, f. 1843

Hans f. 1877

Marthe Elisabeth f. 1879

Olga f. 1881

Laura Gurine f. 1884

            Innen 1900 var familien flyttet til Verksgata 45.

 1. 1890-

Samuel Alsaker, f. 16-1-1848, Onarheim, styrmann

Rakel Serine Holm f. 5-9-1851

Helga, f. 28-6-1882

Knut, f. 1885

Samuel f. 22-10-1890

            Innen 1900 var familien flyttet til Langgata 61.

1902  Værelser er tilleie i Nærheden af Støberiet. henvender sig i Pedersgaden 56

 

 1. 1894

?estin, Larsen, 56, enke, af kassen

Anna 14 år

 

 1. 1897-

Severin Olsen, f. 1872 matros

Theodora Heljesen, f. 1868

Hilda, f. 1897

Ole, f. 19-10-1899

            Innen 1900 var familien flyttet til Nymandsgade 31.

 

            1900 Da var det to husstander med til sammen 6 personer i huset. Det var et lite våningshus med en etasje og kvist.

Det var et kjøkken som de måtte dele. Det var uthus, do og vedbod i bakgården.

 

 1. 1898  - 1913-

Tønnes Hansen, f. 26-9-1841 Bjerkreim, skomagermester

Berta Marie f. 6-5-1858/1868

Lisa f. 1881

Larsine f. 1887 døde 1896

Hans f. 3-5-1889/1890

Olava Hansen, 23 år i 1913, skrædderseke hos Gundersen i Pedersgaden

            Tønnes var skomagermester, og arbeidet for seg selv i 1908, men 3 år senere oppgir han at han ikke tjener mer enn

7 – 8 kroner pr. uke. Han hadde klaget til begge kommunekommisærene i fjor, men blev ikke tatt under behandling.

Lisa ble ikke nevnt i folketellingen for 1900. Datteren Larsine døde av tæring 9 år gammel i 1896. Da bodde familien i Pedersgaten 79.

Sønnen hans var typograflærling i Vestlandsposten, i 1912 var han på Lillehammer. Marie fikk stemme i 1903. De flyttet i 1913.

Se Pedersgata 69. Tønnes hadde mange uekte barn

1903 En kone ønsker at gaa ude ved vask og rengjøring.

 

 1. 1898  - 1907—

Ingeborg Marie Olsen, f. Torgersen,  f. 1827 Helland, enke fattig, død 1-12-1906, 79 år gammel 

Ingeborg f. 1873 arb.

Anna Olsen f. 1828 Finnås SB

            Ingeborg var blitt over 70 år og var strikkerske. Det var ikke nok til å leve av så hun ble dels fattigunderstøttet.

Datteren Ingeborg arbeidet ved enPossefafbrik. Ingeborg var enke etter tømmermann Ole Skjæveland, hun døde 1906. Sammen

med dem bodde Anna Olsen, hun trengte også fattigunderstøttelse for å klare seg.

 1. 1899

Elenora Hulfeldt, 30 fattig

 

 1. 1903--

Gurine Pedersen, 30 syerske

 

 1. 1904 1906

Kristine Bjørnsen, 40 ug. Sykepleierske

 

 1. 1907 - 1908

Martha Laurentse Ellingsen, 1872, hos Østvold

Frantz Ellingsen, 1887, butik, tvilling.

            Martha Lorentze og Frantz er søsken. De bodde i Nedre Dalgate 20 i 1900, sammen med faren Frans Ellingsen og to brødre.

Birger f. 1875 og Alf, f. 1887. Alf var tvilling til Frantz. Birger og faren var sjømenn. Foreldrene var styrmand Frantz Blomhof f. 1842,

og Abel Bergitte Jakobsen, f, 1849. Faren og en bror Eilert Ellingsen, omkom med skonnerten «Cammilia» 25-11-1-05.

 1. 1909 1910--

Karine Larsen, 62 arbeider

 

 1. 1910- 1912-1913

Olava Jansen, f. 14-8-1877, syerske, tjeneste

Bertine Alvestad, f. 21-12-1889, Bokn

Olava Alvestad, f. 21-8-1889, Bokn,  tjeneste, skredderske hos Gundersen i Pedersgt.

            Olava Jansen var melkehandlerske i Jorenholmsgade 3 i 1900.

 

 1. 1913 1915--

Peder Braadland / Baardsen, 39 rørlegger, nu fabrik – Thu Mira 1914 – før fjeldsmuget 1

Ingeborg 38

Johan Jakobsen 17 kulkjører

Anna Jakobsen 16 ligger på sygehuset, 11-12-1913

Paul Baardsen 13

Leonard 11

Karl 9

Thomas 8

Borghild 5

Malvin 1

Margit f 1915

            Familien bodde i Pedersgata 65 I 1913-

Erling Jensen forteller at dette er hans tippoldemor og har fakta om hele familien.

Har noen opplysninger ang. Ingeborg som som bodde i huset i 1913-1915. Hun er min tippoldemor.

Ingeborg Rebekka Andreassen født 1875 i Askøy ved Bergen. Ble tidlig enke og flyttet til Stavanger og giftet seg med Peder baardsen (f. 1874). Hun døde i Bergen i 1966.

Barna:
Jacob Martin Jacobsen født 1894.
Johan Jacobsen født 1896 på Stord.
Anna Kristine Jacobsen født 1898 på Stord. (Min oldemor) Hun døde 27 år gammel i 1925 av tuberkulose og etterlot seg fire barn.
Paul Baardsen født 1900.
Leonard Baardsen født 1902 på Finnås.
Karl Baardsen født 1903 på Finnås.
Tomas Baardsen født 1906 på Finnås.
Borghild Baardsen født 1908 på Finnås.
Margit Baardsen født 1910 på Finnås.
Malvin Baardsen født 1914.

I 1912 bodde familien i Fjellsmauet 11.
I 1915 bodde familien i Taugata 24

                      

Ingeborg Rebekka Andreassen  f. 1875                                   Anna Kristine Jacobsen f. 1898

 

 

 1. 1914

Kornelia Brimsøe, f. 28-8-1887, Brimse, Rennesøy, syerskesyr hjemme og ute, før Hetlandsgt 42

Johanna Brimsøe, f. 27-8-1890, fab.arb , Heimdal kom til byen i okt 1913

            Kornelia bodde i St. Hansgate 42 i 1910, mens søsteren bodde hjemme på Brimse da.

1911 en stor vaskegryte tilsalgs.

 1. 1914

Karen Pedersen, 57, gift, rengjøring, manden Johan Pedersen bor i Bodø som syg – før Avaldsnesgt 51

 

 1. 1913

Peder U?, 23 år agent

 

 1. 1916-

Martha Svendsen, 2-5-1855, Gilje i Fossan, enke, har af fattigkassen, død 21-8-1923- 66 år gammel-

Malvin, f. 11-10-1890, kjører, hvorsomhelst, hos Klepp

Beathe, f. 15-11-1892, fabrikarbeider hos Bjelland

Harald Gundersen ?år har af fattigkassen for han, dattersønn

            De bodde i Nedre Dalgate 13 i 1910. Innen 1923 var hun flyttet til Løvdalsgt. 43.

 1. 1918

Petrus Kornelius Jørgensen, sjøm.

 

 1. 1918-1922-

Robert Hofmoe, f. 19-9-1875, Høland, guldsmed, død 30-3-1953,

Karen Gabrielsen f. 22-3-1879 Imsland

Hjørdis, f. 30-7-1897

Robert f. 1899 sadelmaker, død 11-7-1951

Arne f. 5-11-1903 snekkerlære

Bjørn f. 31-12-1905

Emil f. 16-4-1907

            Familien bodde i Nedre Strandgate 10 i 1910.

 

 1. 1922

Leiv Fagerli, kassetømrer

 

 1. 1924 – 1931-

John Hansen, f. 26-7-1847, Fjeldberg, død 20-5-1924, 78 år gammel, forhenværende sjømann

Rakel Duedal Hansen, f. 30-5-1860, Rennesøy, død 30-11-1931, frukthandel.   

Da Rakel døde ble det opplyst at hun kun hadde en bror Ole Helgesen i Amerika, mannens slekt var ikke kjent.

Hun etterlot seg 900 kr, som skulle gå til begravelsen og resten til stell av gravstedet.

De bodde i Tårngata 23 i 1910.

                   

 1. 1935

Hans Tollefsen, sjømann

 

 1. 1940/42

Rasmus Gabrielsen, f. 5-4-1871, død 5-4-1942, 70 år gammel, konditori og kafe

Jeg lurer på om han drev kafe her eller om han arbeidet i en kafe i byen. 

           Bagermester Rasmus Gabrielsen f. 5-4-1878 med kone Anna Oline f. 6-5-1872, og 11 barn i Bernhard Hanssonsgate 28 i 1910. 

Var han gift på ny – kone Nilsine i 1942?

 

 1. 1940/43

Torleif Jaasund, 23-2-1910, kassafabrikk arbeider.

Han var oppført i skatte klasse 5. Det skulle tyde på at han hadde flere barn, men jeg kjenner ikke til resten av familien.

 

 1. 1943/45

Fridtjof Jørgensen, f. 10-5-1878, blikkslager.

 

Fra skattelistene

 1. 1933-1934

Kristian Engelstad, 3-6-1868 kjører, død 9-8-1941

Severine Margrethe, f. 17-10-1867- død 27-2-1935

Fredrik Ingeman, f. 29-11-1894, kusk

Martin Johan, f. 27-8-1896, fabarb.

Margit Kristine, f. 21-5- 1898

Kristian, f. 9-11-1902

Aagot Marie, f. 19-12-1904

Helga Elfrida, f. 1-1-1907

Han og familien bodde i Pedersgata 140 i 1912-1914, og i Pedersgata 66 i 1931, se familie 95.

1932

 1. 1936-37

Bertha M. Solberg, f. 22-11-1901, syerske

Ingeborg, Solberg, f. 11-5-1904, syerske

 

 1. 1944-46

Karl Johan Olsen, f. 22-9-1889, arbeider 3.kl

 

 1. 1945-46

Johan H. Lerbak, f. 17-6-1886, død 20-12-1953, 67 år gammel, anleggsarbeider i 1943 bodde han i Bødkersmauet 9.

 

 1. 1945-1950

Karl Pedersen, f. 27-2-1887, fyrbøter

 

 1. 1947-48

Willy Hansen, f. 13-5-1920, arbeider skatteklasse  2

 

 1. 1947-1949

Thomas Knudsen, f. 15-3-1880 anleggsarbeider

 

 1. 1948-49

John Otto Reinshorn, f. 28-6-1910, sjåfør

 

 1. 1948-49

Gudrun Sofie Mikkelsen, f. 7-2-1895, rengjøringsarbeid, skatteklasse  2

 

 1. 1949-1950

Margit Langeland, f. 23-8-1916, severingsdame

 

 1. 1953-54

Klara Svendsen, f. 16-10-1911, hermetikarbeider

Else Marie Svendsen, f. 2-2-1932, hermetikarbeider

Gerd Svendsen, f. 24-8-1933, hermetikarbeider

 

 1. 1955-57

Martin Skartveit, f. 22-9-1917, tinnarbeider kl 2

 

 1. 1942 1955

Anton B. Jakobsen, f. 28-2-1892, Steinarbeider  

Johanna Marie f. Knudsen, døde i 1947

            De giftet seg i 1942. Anton solgte huset i 1955 til Gudrun Laurine Haugen.

 

 1. 1950-1954

Lars Larsen, f. 1883, lagerarbeid Tou bryggeri

Gustine, f.  Pedersen, f. 1884, døde 1938

Lars, f. 1913, døde 1915  

Johan, f. 1916

Lars, jr. f. 9-5-1918, treskjærer

Alf, f. 1920

Ingvald Magnus f. 1-9-1922, arbeider

Olaf f. 1926

Edel Margot f. 23-8-1927

            Denne familien bodde i Pedersgata 97 i årene 1922-1930. Se familie nr. 66.

Lars Larsen og sønnene Lars jr. og Ingvald og datteren Edel bodde her i 1950 til 1954 i følge skattelistene.

Edel giftet seg Viet 12-8-1950 med Einar Larsen, f. 16-7-1922, møllearbeider, Madla.

Gudrun Haugen var forlover og hun hadde også adresse her.

 

Fra Gatefortegnelsene 1955-1969

 

 1. Guttorm L. Haugen 1958-1963

1949-1969  Gudrun Haugen, f. 22-11-1908, rengjøringsarbeid,

Wenche Karla Haugen, f. 6-11-1942

 

 

 1. 1959-1967

Åamund Sæther, f. 20-3-1938, sjømann

Wenche Karin, f. Haugen , f. 6-11-1942

 

 1. 1972

Wenche Karin Sæther, f. Haugen, f. 6-11-1942

Odd Fredrik Karlsen

De giftet seg i 1972.

 

 

  1971

 

  1972

 

 

 

 

 

            Her har jeg registrer ca 85-90 personer gjennom ca 100 år. I forhold til mange andre hus er det få personer som har bodd her. Det mangler sikkert mange navn på de som holdt til her etter 1920 årene.

            Sammentestningen av de forskjellige yrkene som folkene hadde er spennende. Første mann, Andreas var rebslager, sønnene var seilmager og sjømann. Flere av mannfolkene var på sjøen, styrmenn, sjømenn, matros og en jagtefører. Her var også en skomagermester, blikkslager, sadelmager, kassafabrikkarbeider, arbeider, bager-konditor, en snekkerlærling og en typograflærling og en guldsmed. Rørlegger, agent, kullkjører og en kjører som arbeidet hvorsomhelst! fantes også.

            Konene var som regel hjemme og stelte huset. De som ble enker slet for å livberge seg. Kvinnene hadde sine typiske yrker, en var ”vasker” en annen vaskekone og en rengjøringsarbeider.  Her var syersker, strikkerske, posefabrikkarbeider, butikkdame, tjenere, skredderske, sykepleier og en som arbeidet hos Østvold, hva nå hun gjorde der. En annen drev frukthandel. . Dessuten var Lisebæth Hendriksen ”Iglekone”. Flere av enkene måtte i tillegg til sitt arbeid få hjelp av fattigkassen for å overleve.

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”

            I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

 

Joomla templates by a4joomla