Når Tausheten taler, av Else Skarnfjell

Hun har skrevet en triologi om familien Strømberg som bodde her i årene 1902-1906.

Br. Nr. 1897, 154 m2 stor eiendom.

         I folketellingen 1891, ble huset beskrevet med forhus og sidebygning. I første etasje var der butikk, to værelser og kjøkken. Annen etasje besto av tre værelser og kjøkken. I sidebygningen var det to rom og kjøkken i annen etasje. Det bodde 24 personer der. I 1900 ble det nevnt som våningshus med forretningslopkale for kolonialhandel, med kontor i første etasje. Da var det tre leiligheter med tilsammen 9 personer. Her bodde en romslig i forhold til mange andre hus.

Eiere:

        Jeg har ikke funnet panteregisteret for dette huset så her kan det være noe som mangler eller er feil.

1878 fra Tomteforeningen

1878 til B. Røiland

1880 –til Jens Jensen

1891  til Søren Kleppe

1900 – 1916-  til Even Nicolaus Jonassen.

1917  fra Peter H. Pedersen og O. S.Gundersen

1917 til Thore Pedersen og H. Askvold

1923  til Theodor Jensen, f. 1881, Handelsmand

1937  fra Theodor Jensen, f. 1881

1937  til Edvarda Tollefsen, f. 6-10-1898

1943 – Edvarda Tollefsen

1975  fra Edvarda og Alf Tollefsens arvinger

1975  til Idar Tollefsen

2003 for salg

 

Folk i huset:

 Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1891-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall, skoleprotokoller, skattelister og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

 

 

1880 - 1885   -1891

Jensen, Jens, f. 18-7-1850, Handelsmand, kolonial, gift 3-4-1873, død 21-9-1923, 78 år gammel

Marie Andrea Sivertsen, f. 1852 død 1886

Olaf Anton f. 17-12-1873, konfirmert 1888

Alfred f. 18-7-1876, død 17-10-1912, 36 år gammel i Boston

Ludvig f. 1878

Trygve f. 1-9-1882, død 20-4-1919, 37 år gammel, skreddermester, g. m. Anna Fredriksen

Fritz f. 28-4-1884

Jens Mauritz f. 1885

  Ane Helene f. 1840 Tjenestepige i 1885

  Anne f. 1870 Vikedal Tjenestepige i 1885

       Jens Jensen var handelsmand og familien på 8 bodde i forhuset i annen etasje i 1891. De hadde 3 værelser og kjøkken.

Jens Jensen ble enkemann i 1886, men i 1891 kan vi se at han er gift på ny med

Rakel Oline f. Rasmussen, Jensen, f. 2-10-1865

Otto «Laurentse», f. 1891

Olaf, f. 23-4-1892, død 15-1-1919, 27 år gammel, g.m. Elisabeth Eide

Ingva, 8-3- 1897

Harald, f. 22-4-1900, død 19-6-1905, 5 år gammel

Carla, f. 3-9-1902

Arthur, f. 23-9-1903

Ruth, f. 24-7-1908, død 27-7-1920, 12 år gammel

   Ingeborg Helene Rasmussen, f. 1871, tjenestepige i 1891

      I 1891 selger Jens huset til Søren Kleppe og familien flyttet til Stenkargata 14, hvor han hadde øl og vinforretnng, senere flytter de til Museegt 15. Da sønnene Trygve og Fritz ble døpt var adressen Normannshagen.

        Sønnen Fritz Jensen finner vi igjen her i Pedersgata som handelsmann. Han hadde forretningen i flere hus, blant annet i  Pedersgata 14 , nr 49, nr 47,  og  nr 39.

*********************************************************************************

1891 Severine Laland, f. 1839, Hun bodde i annen etasje i forhuset hadde 1 rom men ikke eget kjøkken.

*********************************************************************************

1885 

Sivertsen, Anders, f. 1816, Rygsland i Valle, Bødker

Marie Andrea f. 1811, Oddernes i Kristiansand

    Johan Andreas, f. 1843, sjøman

            De bodde i Vinkelgata i 1875. Johan var på sjøen i 1885 og bodde ikke med foreldrene her.

*********************************************************************************

1885--1891

Tjensvold, Nicolai Augustanius f. 1851, Skipper

Nille N. f. 1850

Svend, f. 1876

Johanne Margrethe, f. 1877

Georg, f. 1884

Anton Rikard, f. 1886

Nicolai, f. 1887

            Nicolai og Nille bodde i Skippergaden i 1875. i 1891 var Nicolaus midlertidig fraværende,

med oppholdssted i Liverpool. Familien på 6 personer hadde i 1891 2 værelser og kjøkken i forhuset.

*********************************************************************************

1885 

Jensen, Kristine, f. 1863

Mary Laurentze f. 1881, Valtham i N. Amerika

Olga Lovise f. 1883, Valtham i N. Amerika

Trygve f. 1885, Valtham i N.  Amerika

     Det er ukjent når Kristine og barna kom til Norge og hvilket etternavn barna brukte,

men det må jo ha vært i 1885 siden Trygve ble født der.

*********************************************************************************

1891-1899

Søren Kleppe f. 23-4-1869, 25 handelsm.

Hanna Juditha Aarestad, f. 15-7-1867, 24 år, Helleland

Kathrine, f. 12-1-1891,

Andreas, f. 3-11-1892,

Harald, f. 11-10-1894, 

Theodorry f. 1896 død 9-4-1898 av bronkitt, 15 måneder gammel

Theodorry, f. 3-7-1898

Arne, f. 16-7-1900

Liv, f. 15-1-1905

  Bendit Stenberg, 22 år, tjenestepige i 1894

  Sofie Bardal, 20 år, tjener i 1895

  Josefine Jonassen, 18 år, tjener i 1895

  Elisabeth, 20 år, tjenestepige i 1898

  Berthe, 23 år, tjener i 1899

            Søren kjøpte huset i 1891 og solgte det i 1900 til Even Nicolaus Jonassen. Søren var styrmand i 1890 da de giftet seg, og de bodde i Almenningsgata da eldste datteren ble født.   Søren var en aktiv mann, han hadde tatt styrmannskolen allerede som 17 åring og seilte noen år. Han giftet seg i 1890 og startet snart med forretningsdrift. Samtidig som han handlet her drev han også en mineralvannfabrikk. Søren drev en aktiv annonsekampanje for sine varer, ikke mindre en 12-13 i løpet av 1894. Han solgte alt fra kjøtt, spegepølser, gammelost, appelsiner, løg og kolonialvarer,

Familien var flyttet til Waisenhusgata 30 innen 1900. Da var Søren mineralvndfabrikant.

   

    Søren kleppe bodde ikke så mange år her. Han var en profilert mann, som jeg har funnet en del om i avisene, dessuten hadde han jevnt annonser for sine varer.

 

*********************************************************************************

1891

Ingebret Mandius Nilsen, f. 1849, urhmakermester

Johanne Marie, f. 1854

Oskar, f. 1874, urhmakelæring

Thomas Petter, f. 1875, sjømand, deksgut i Vestindia

Guri Marie, f. 1877

Inga Bertine, f. 1884

Ingolf Mandius, f. 1885

       Familien bodde i annen etasje i sidebygningen, og hadde 2 værelser og kjøkken. Ingebret

hadde midlertidig opphold i New York i 1891. De bodde i Lagmandsgaden i 1875. Innen 1894 var familien flyttet.

********************************************************************************

1894

Samuel Alsager, f. 1849, Tysnæs, skipper, nu hjemme med "Erik Berntsen"

Rakel, f. 1851

Helga, f. 1882

Knud, f. 1885

Samuel, f. 1890

     Grete Isaksen Kyvik, f. 1871 i Amerika, fosterdatter, tjenestepige

            Innen 1900 var de flyttet til Langgade 61.

*********************************************************************************

1894-1895-1898  

Arnt Aamund Salvesen, f. 1853, Egersund Landsokn, amtskolelærer og styrer, død 1939

Martine, f. 1854 Egersund Landsokn

Salve Arnulf, f. 1878, Sand

Henrik Hovland, f. 1880, Egersund

Magne, f. 1886, Haugesund

Arne, f. 1891, Sand

            Innen 1899 var de flyttet til Vaalandsgaden 53. Amund markerte seg som en god lærer. Ha skrev en regnebok som ble omtalt som noe folk ikke kunne skille seg av med, selv 50 år senere. Han stammet fra Bjerkreim, og har skrevet en liten bok om Trond Lauperak, en av forfedrene. Den boka er fornøyelig å lese, der den skildrer livet på en gard langs Ørsdalsvatnet og folket der.

Jeg skal finne mer om ham, så det kommer senere.

*********************************************************************************

1895

Johan Johannesen, 28 år,  agent,

Kristofa, 23 år

Arne, 1 år

Ane Johannesen, 53 år,  enke,  svigermor, underholdes av svigersønnen.

*********************************************************************************

1898 – 1899

Mons Olsen f. 1824, Fjeldberg, 73 år, abr. Fattig

Aasa Gundvalsen, f. 1827, f. Halsø sogn. Lunde pr. Aardal 71år

Olevine/ Olufsine, 1867, 31 år handlerske, Gift med Reinhart Nielsen

       Olevine var modehandlerinde med egen forretning, i Kirkegata 3. (1902), senere i Kongstensgata 6. De bodde i Nedre Dalgate 58 i 1900. I1875 bodde de i Bratteberggat 40, da var Mons «beegkoger.» – «han kokte bek til bunnsmøring av båter.»

*********************************************************************************

1899

Carl Alfred Lindtner, f. 3-1-1868, skipper har vært hjemme 1 aar, syg, har nu ført «SS Bernadotte» i 2 mnd., død 1929, 58 år gammel

Torborg, f. Spilling, f. 9-8-1868, død 14-9-1965, 97 år gammel

Kristian, f. 6-4-1899

Gunhild, f. 3-1-1901, død 25-7-1911, 10 år gammel

Per Spilling, f. 13-10-1906                              

         De feiret sølvbryllup 29-12-1922. De bodde i Bergelandsgade 28 i 1900.

*********************************************************************************

1900-1912 huseier 1913 1916 

Even Nicolaus Jonassen, f. 3-2-1857, handelsmand, colonialforretning

Malene Rasmussen, f 23-6-1860, Hjelmeland

Jonas Erling, 16-2-1902

   Karen Elisabeth Johnsen, f. Svendsen f. 1824, enke, (Mannen hadde vært bødker) moren underholdes av sønnen, død 4-5-1906. 82 år gammel

Even har drevet forretning i Pedersgata 26, nu har han kjøpt huset af Kleppes.

1906 han fikk rett til smaasalg av øl.

*********************************************************************************

1900-1903  

Rikard Henriksen, f. 26-6-1868, blikslager

Regine f. 26-2-1869, Skudesnes

Olaf f. 28-8-1891

Sigrid f. 22-7-1896

Karin 1 år i 1901

Herdis, f. 9-2-1900

Monrad, 10-2-1902

            Rikard var blikkslager hos ”Nor pr. co” og  Nic. Nilsen.  I 1902 var han ledig, i streiken blikkemballagen. Kr 15,- pr uge.

Datteren Karin var 1 år i 1901, men hun ble ikke nevnt i 1902. Innen 1910 var de flyttet til Bredgata 5a.

********************************************************************************

1900-1901 

Johan Grønlund f. 14-12-1876, Kjøbenhavn, lithograf

Mathilde, f. 2-5-1877, Kjøbenhavn, død 10-4-1917, 40 år gammel

Thora Thune/Thime, f. 24-12-1895, pleiedatter

Arne Grønlund, f. 13-1-1904

            Johan var lithograf hos Vestlandske kunstanstalt. Gift i okt 1900 – hans forrige bopel kunne ikke opgives. Begge kom fra Kjøbenhavn i Danmark. Innen 1910 var de flyttet til Kong Karlsgate 3.

*********************************************************************************

1902---1903-----1906

Aanen Aanensen Strømberg, f. 1837, Jelsa, død 19-2-1904, 73 år gammel

Anna, f. 8-3-1845, Jelsa, død 27-4-1934, 89 år gammel.

Torkel Cornelius, f. 7-1-1872, Erfjord, død 25-9-1946, 74 år gammel, g.m. Marie Larsen, f. -11-4-1872

Laurentse, f. 1875, Hetland, syerske, g.m. Thomas Jacobsen, dro til USA

Tomine, f. 9-11-1876, Hetland, død 1-1-1977, 100 år gammel, syerske, g. m. Nicolai Fr. Lindtner,

Adolf, f. 26-12-1882, Hetland, sømand – farer helst med faren – meget ledig

Amanda, f. 9-9-1885, Hetland, syerske i modeforretning

           Aanen var  jagteeier og fører  ”Sverdrup»,   Aanen og familien hadde bodd mange år på Husebø, Hundvåg i Hetland, før de rundt 1900 flyttet til Værksgaden 43 i Stavanger. Innen 1910 var Anna og barna Adolf og Amanda flyttet til St. Hansgt 1.

Aanen var vekke i mange år, så det var konen og barna som bodde her. Les mer om det i bøkene;

            Else Skarnfjell har skrevet en triologi: Når tausheten taler – En Stavanger-krønike, om denne familien. Utgitt 2016.

 

 

*********************************************************************************

1900-1903

Ellef Torjusen Stangeland, f. 15-10-1859, Stangeland i Sola, høvlemester, død 14-3-1922, 63 år gammel

Andrea Andreassen, f. 15-12-1865, Aarreskjold Høiland, død 12-5-1949, 83 år gammel.

Marie, f. 27-12-1885, Sandnes

Trygve Andreas, f. 13-4-1899

Henrik Charles, f. 1-8-1901

     Ellef var høvlemester hos Brødrene Roth i Bredalmenningen 20.  De bodde i Pedersgata 133 da Trygve ble født i 1899. De har også bodd i Pedersgata 122. Familien var flyttet til Nymannsveien 79 innen 1910.

*********************************************************************************

1903 - 1907

Maurits Olaus Kluge, f. 30-11866, Gjesdal, slagertsvenn og konstabel

Severine Torstensen, f.  1874, Fossan, død 7-11-1910, 36 år gammel, lungebetnnelse 

Olaf, f. 8-2-1898, Kristiania

Thoralf, f. 19-8-1901

Elma Ruth, f. 10-3-1905

Martin, f. 12-8-1908, død 10-10-1908, 2 måneder gammel.

Olga Severine, f. 29-10-1910

Olaus var slagter og tilsynsmand ved det kommunale slagthus. 1900 da bodde de i Øvre Strandgate 106, innen slutten av 1910 var Olaus blitt enkemann og de var flyttet til Baggate 12,

*********************************************************************************

1906 1907 ikke 1908

Torstein Olsen Eiene, f. 1842, Fossan, 63 år. Reiser med uldvarer, død 15-9-1906, 64 år gammel

Ragnhild, f. Fidjeland, 64 år

Dette er foreldrene til Severine gift med Maurits Olaus Kluge.

-

*********************************************************************************

1904 + 1905 ikke  i 1906

Harald Gustavsen, 7-1-1879, Fredrikshald, støber støberi,  fra Bergen

Helkine, f. 1-1-1880, Bergen

Olga, f. 16-1-1900, Bergen

Dagmar, f. 13-12-1902, Bergen

Hildur, f. 1-2-1907, Bergen

Johan, f. 18-1-1910

            Innen 1910 var familien flyttet til Nymansgate 73.

*********************************************************************************

1903-1905 

Anton Rasmussen, Larsen, f. 1878 fyrb. 1903 han ble nevnt i valgmantallet for 1904.

Inger f. 1882

Anton f. 8-9-1905 og døde samme dag, hjemmedøpt av jordmoren Torbjørg Bjørnestad.

            De bodde i Pdersgata 121 da Anton ble født.

Kan dette være samme familien selv om det er enkelte ulikheter??

1909

Anton Severin Larsen, f. 22-10-1871, Bodø, 2. maskinist til sjøs, gift 6-4-1903

Inga Ulrikke, f. 5-7-1883

Ulrik, f. 10-8-1903

Lars, f. 16-9-1910

Barn f. 4-7-1908  og død 1908

             I 1910 bodde de i Avaldsnesgata 54

*********************************************************************************

1906 ikke 1907

Martin Olsen, f. 10-3-1871, arb. Møller død 25-1-1935, 64 år gammel

Kristiane, f. Bjelland, f. 7-1-1873, Fossan, død 1-4-1939, 66 år gammel

Peder, f. 11-12-1894 – krøbling og sindsvag, død 21-6-1915, 20 år gammel

Signe, f. 4-5-1896

Morthen 7

Hans, f. 22-8-1899

Gustava, f. 25-3-1902

Margit, f. 3-9-1904

Gabriel, f. 5-4-1906

Martin, f. 22-9-1908

Agnis, f. 24-7-1910

            Innen 1910 var familien flyttet til Kaisegata 5.

*********************************************************************************

1907 ikke 1908 

Ole O. Skjæveland, f. 13-8-1858, arbeider,  forman i smørfabrikken Victoria.

Bertha, f. Kverneland, f. 23-3-1868, borgerskapet opsagt

Oscar Ingolf, f. 10-5-1895

Ingebret Qverneland, f. 30-5-1899

Ingrid, 27-11-1901

Olaf, f. 18-4-1904

Georg, f. 30-5-1906

            Familien bodde i Lyder Sagensgt. 15a i 1910. Da var sønnen Oskar på besøk hos familie i Amerika.

*********************************************************************************

1908 1909 

Johan Andreas Falkanger, f. 21-12-1859, Aasane i Hammer pr. Bergen, bogagent, død 8-2-1936, 76 år gammel

Sunniva Straume, f. 26-10-1858, Stamnes i Brudvik, død 1-4-1938, 79 år gammel

Johanne, f. 1885, Brudvik, hermetikfabrikarbeider, død 11-7-1910, 29 år gammel

Gunhild, f. 18-4-1887, Dale I Brudvik, arbeider

Ragnhild, f. 14-4-1892, Oddernes

John, f. 15-12-1889, Dale i Brudvik, død 18-1-1919, lungebrann

Johanna Larsen, 6-7-1910, fosterdatter

            Innen 1910 var familien flyttet til Store Skippergate 9, da var Johan maskinist ved kinematograf. John var lærer og døde på Ramsvik tuberkulosehjem.

*********************************************************************************

1908 – 1916-

Johan Nilsen Mundal, 28-6-1870, Hammer prestegjeld, murersvend, hos Ellingsen, død 10-4-1953, 83 år gammel

Anna Udvik, f. 28-7-1864, Avaldsnes

Gudrun Nilsen, f. 18-1-1899, Bergen, pleiedatter ikke 1916

    Bertha Osmundsen Udvik, 15-8-1835, enke, svigermor underholdes her, død 22-2-1919, 83 år gammel

            I folketellingen 1900 fra Bergen får vi vite at Johan og Anna hadde flere barn som ikke bodde sammen med foreldrene i 1910.

Harald, f. 1883

Alf, f. 1884

Halfdan, f. 1889

Sigrid, f. 1894

*********************************************************************************

1908 ikke 1909

Emil Andersen, f. 10-5-1871, arbeider. I Amerika fra jan 1907, hjemme på besøg i 1908

Ingeborg Udvik, f. 2-4-1875, Haugesund

Rolf, f. 4-4-1894. Amerika

Arthur, f. 1896, Amerika

Bjarne Osvald, f. 10-1-?? ( 1809----------skarivfeil

            Innen 1910 var de flyttet til Brødregate 23.   Ingeborg og Anna Mundal var søstre, og det var ofte at hele familien bodde på samme plass. Da moren Bertha Udvik døde i 1919 bodde hun og sikkert flere av slekta i Nedre Dealgate 7.

*********************************************************************************

1909-1910    

Ole Didriksen, f. 1885, klinker støberi dok.         

Josefine Matilde Andersen, f. 1882

Emly, 2 år

Olga Helene Didriksen, f. 19-2-1909

Arnold Wilhelm, død 8-6-1920, 2 månder gammel.

            Ole og Josefine var ikke gift da Olga ble født i 1909. Ole kom fra Bergen og ble ikke skattlagt her i 1908. Oles foreldre Johan og Ellen bodde i Pedersgata 112 .

I 1920 bodde de i Haugesundsgata 61.

*********************************************************************************

1910 

Johannes Knudsen, f. 14-4-1859, Haaland, dagarbeider matros

Marie Kristine, f. 25-1-1853, Haaland

Bertha, f. 24-11-1886, Haaland, hjemmeærende

Johan Larsen, 2-5-1880, Finnaas, svigersønn

            Familien har også bodd i Normansgata 45. De bodde i Østervaag 20 i 1910.

*********************************************************************************

1910-1911                       

Oluf Jonassen, f. 19-4-1870, Tysfjorden, hermetikarbeider, fisker

Bertha, 26-9-1874, Nærbø

Alfhilde, 5-8-1905, Bergen

Haldis 5

Sigrid, 21-3-1908

Baby 1911

*********************************************************************************

1910- 1912

Andreas Larsen, f. 17-10-1873, Tananger, bryggeriarbeider,  matros

Tilla, 11-1-1879, Tananger

Karl August, 15-1-1909

Gabriel Theodor, f. 1911

*********************************************************************************

1912

Aksel Johannesen, 29 år, matros

Helga 31

Kristine 6

Erling 4

Baby 1911

Kan dette være denne familien som bodde i Biskop Njålsgat 11 i 1910?  Det er en del navnelikhet.

Kristian Adolf Johanness.

hf

g

Elektrisk montør

05.09.1882

Kristiania

 

Helga Karoline Johanness.

hm

g

 

16.10.1880

Rad i Borre

 

Kristine Johanness.

d

ug

 

16.08.1905

Kristiania

 

Erling Johanness.

s

ug

 

24.08.1907

Kristiania

 

*********************************************************************************

1912

Albert Konradsen, 30 år, «Kraagenes?»  lagerarb paa Norrig

Severine, 30 år

Sigurd Halvorsen, 21 år

Henrik Samuelsen, 16 år

            Kjenner ikke noe mer til disse folkene.

*********************************************************************************

1910-1912 -1916

Marie Fosse, f. 24-4-1853, Romsdalen, død 13-6-1916, 64 år gammel, enke, hermetikarbeider

Johan, f. 2-11-1882, herm underholder moren

Elen, f. 1887  -----ikke 1910

Selmer, f. 11-11-1890, matros, er ute - farer på et engelsk fartøy vet intet mer om han i 1911

Peter, f. 14-12-1894, hermetikarbeider, i 1913 var han murerlærling, og underholdt moren, mens han var meget ledig i 1916.

Selmer 27 år, fabrikarbeider,  Kom fra Amerika 1915, arbeidet ubetydelig. 1916

De bodde i Badehusgate 27 i 1900, og rundt 1910 var de i Pedersgata 121.

1916   ?

Johan Fosse, f. 2-11-1883, fabarb. Fra Trondhjem Blikktr, død 6-2-1961, 78 år gammel

Kristine, f . Haaland, f. 1888,  død 21-7-1963, 75 år gammel

Johan 3

Randi 2

d. f. 1915

*********************************************************************************

1913-------------?

Johan Marvig, f. 1885, sæbefabrikant

Sigrid Tysseland, f. 1882, død 15-7-1947, 65 år gammel

Inga 1

Marth Olette, f. 26-6-1913

Kan være han som bor i Rosenbergt. I 1910 sæbefabrik.

*********************************************************************************

1914 - 1915-

Jens Peders.  Gausel, f. 20-8-1857, støberiarbeider.

Rachel Marie f. Helgesen, f. 25-9-1857, død 23-3-1927, 70 år gammel

Petter Hansen, f. 10-8-1885, matros

Anna Helene Hansine, f. 14-5-1891, hermetikarbeider

De bodde i Museegaten 15 i 1910.

*********************************************************************************

1915-1916 - 1919

Govart Rugland, f. 30-3-1861, Haa, død 6-9-1919, 58 år gammel, hejrneslag, bagersvend, mester hos Egenæs

Karen Olava, f. Bjørnø, f. 20-7-1860, Hetland, død 9-6-1952, 92 år gammel

            De bodde i Verksgata 9 i 1910. Karen ble i 1933 innvilget penjon som forhenværnde renholderske av bystyret.

*********************************************************************************

1920  Røsdal, Gunnar Gundersen, f. 6-8-1871, inkassator, død 21-12-1955, 84 år gammel.

Han har også bodd en kort tid i Pedersgata 105.

*********************************************************************************

1920--1922-

Pedersen, Thore J. f. 16-4-1886, bødkersvend

" Cecilie f. Rasmussen, f.11-6-1883 syforretning, linsømsyerske, død 21-1-1963, 80 år gammel

" Ernst f. 30-5-1901

" Margot f. 30-1-1906

" Reidar f. 24-5-1908

" Asta f. 1912

" Solveig f. 1920

  Rasmussen, Karine f. 23-2-1851, enke, Sauda, svigermor

Rege, Sigrid Pedersen tjenestepige, 1902

            De bodde i Haukelidgate 55 i 1910.

**************************************************************************

1918-1920

Ole Marcelius Wiig, f. 23-8-1888, Rennessøy, høvlemester, død 10-5-1975, 86 år gammel

Nikoline Martine f. 17-3-1896, Helland, Sand, død 11-11-1980, 84 år gammel

Osvald Severin. f. 15-2-1915

Arne Wilhelm, f. 3-1-1917

 Målfrid Othilie. f. 21-10-1920

Georg Walter, f. 1922

       Marta Serina, f. 48-1849, Avaldsnes, enke

*********************************************************************************

     1918

 

1917 - 1918 

Leonard Malmin, f. 20-2-1895, rørlegger, død 25-1-1971, 75 år gammel --------- 2. etasje

Han bodde i Bagergata 3 i 1910 sammen med foreldrene

Hansine, f. Osmundsen, f. 14-2-1894, død 22-12-1946, 52 år gammel

Henning Leonhard, f. 21-1-1917, i ped52

Ethel Lillian, f. 1921, død 1-4-1939, 18 år gammel

Familien flyttet til Nedre Tjensvoll.

            Se egen artikkel om hvordan jeg fant fram til denne familien.

*********************************************************************************

1927  Petra Ertenstein, Rennesøy og Andreas Solheim, Kysenstrand, Hardanger, feiret bryllup her i 1927.

*********************************************************************************

1930-31 

Edvin Kloogh, f. 23-3-1897, lokomotivpusser, 5 personer i familien

*********************************************************************************

1930-31

Sverre Rødne, 14-12-1894, Vikedal, Sandeid, løsarbeider, død 21-3-1950, 55 år gammel, 4 personer i familien i. Han var tjenestegutt ved et gaardsbrug i Vikedal i 1910

Sverre ble 24-7-1915 forlovet med Østine Sandanger, Fister

Signy

Solveig

Liv Karin

*********************************************************************************

1933 – 1934 

Magnus Bjørnsen, f. 1-10-1887, Island, lagerarbeider, 4 personer i familien

Karsten Bjørnsen, ble nevnt i en spørrekonkurranse i Aftenbladet i 1933

I 1935 bodde han i Nymanseien 154. Magnus var hermetikarbeider i 1910 og bodde på Ladegaardsveien 3 i 1910 sammen med foreldrene.

*********************************************************************************

1933- 1934  Aage Ø. Westersjø, f. 19-9-1893, fisker, 2 personer i familien

*********************************************************************************

1936- 1937  

Lars Martin Ole Jensen, f. 11-3-1878, fiskehandler, 2 personer i familien

*********************************************************************************

1936- 1937 

Othar Klemmetsen, f. 29-7-1907, malersvenn, 3 personer i familien

    Han bodde i Hetlandsgata 40 i 1910 sammen med foreldrene.

*********************************************************************************

1936- 1937  

Morgan Lea, f. 22-9-1908, fabrikarbeider, 3 personer i familien

Ingeborg Lea, f. 2-5-1908, fabrikarbeider

   Morgan bodde i Langgata på Sandnes i 1910 sammen med foreldrene

*********************************************************************************

Familien Tollefsen

  Edvarda kjøper huset i 1937. Familien hadde hattefabrikk i Brødregata 21. «Alf & Sønners Hattefabrikk i mange år. 

  Hva tid hatteproduksjonen ble flyttet hit vet jeg ikke. Hattefabrikken er nevnt her i årene etter krigen og fram til 1968--. Adressebøkene og telefonkatalogene gir ikke klart svar om hele familiene bodde her. Sønnene Arvid og Idar bodde ikke her i 1968.

 

1940- 1956

Alf Racin Tollefsen, f. 20-3-1897, hattemaker, død 3-7-1972, 75 år gammel 2 personer

Edvarda Lovise, f. Gabrielsen , f. 6-10-1897 i Bergen, død 4-9-1974, 76 år gammel.

Arvid Robert, f. 27-5-1918

Alf Idar, f. 27-1-1920

      Alf Racin bodde i Bredbakken 38 i 1910 sammen med foreldrene og seks søsken.

Edvarda var datter av enke Inger Gabrielsen og bodde i Badehusgaten 27 i 1910.

 

1940-50

Arvid Robert Tollefsen, f. 27-5-1918, hattemaker, død 1-6-1994, 76 år gammel ---4 personer i familien

Astrid Harestad, f. 1922, død 5-1-1992

Marit, g. m. Ola

Ann Elise, g.m. Finn Helge

Tone, g. m. Nils Geir

Kari g.m. Svein

            De bodde i Lassaveien på Tjensvoll.

 

1940 - 1956-----

Alf Idar Tollefsen, f. 27-1-1920, læregutt, død 11-4-1995, 75 år gammel    4 personer i familien

Laurentze Egeli, f. 9-2-1920, død 8-6-2013, 93 år gammel

Alf Egil, g.m. Anne Brit

Anne Gro

    De bodde i Lyder Sagensgate 33.

 

 

 

    Alle disse opplysningene kommer fra diverse offentlige kilder, men det kan være feil, spesielt angående årstall. Hvis noen finner feil, eventuelt har mer opplysninger hadde det vært flott om de ga beskjed.

Jeg skulle gjerne visst mer om selve hattefabrikken og gjerne fått med bilder.

Ta kontakt med meg  på Facebook eller mail Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Hilsen Lisa Thelin Knutsen 

 

Fra Facebook har jeg sakset disse to kommentarene fra 2017:

Finn Reidar Thomassen En dag for 60-65 år siden var jeg på vei innover Pedersgaten da en hest ble skremt av et papir som blåste opp i ansiktet på den. Den tok ut, og sprang rett inn i vinduet på Diversen, Glasset knuste selvfølgelig, og hesten sto der stakkars vettskremt og blodig. Et trist minne fra en ellers koselig gate.

Arild Birkeland Vindu ble etter hendelsen med hesten gjort mindre. Tidligere gikk vinduet nesten helt ned til fortuaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

Joomla templates by a4joomla