Folk i Pedersgata 81

                              

Forbruksforeningen Økonoms første eiendom, Pedersgt. 81. Den ble tatt i bruk våren 1902.

Her hadde Økonom sin Avdeling I helt fram til 1981. Huset ble revet i 1989 etter en brann. Det hadde stått tomt en tid, så derfor vet en ikke hvor lenge det var bebodd.

Bilde : Gunnar Roalkvam: Fra disk til stormarked. En stor del av opplysningene er hentet fra boka.

I det lave bygget til venstre var det kjøttutsalg.

                    

1903

Oskar Eriksen, f. 1872, feiersvend

Gurine, f. 1876

Gudrun, f. 1895, Haugesund

Marie, f. 1897, Haugesund

Solveig, f. 24-6-1899, Bergen

Laurits 1

(en søster av fruen har nu vært på besøk ½ år. ble det opplyst om i FT. 1903)

            De bodde på Hetland prestegård i 1900, Oskar var da finanstrat og agent.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1902- 1905

Peder Andersen, f. 1-3-1858, Bergen, støber, formand, Støberi & dok

Rachel, f. 24-2-1866, Sandefjord

Olufine, f. 18-6-1882, Bergen, Cigararbeiderske, Bakkens tobaksforretning

Helene Marie, f. 9-2-1888, Bergen

Randulf Johan, f. 24-8-1892, Bergen

Petra Karoline, f. 11-2-1894

Wilhelma Bergitte, f. 1895, død 18-9-1906, 9 år gammel

Peter Andreas, f. 8-5-1899

Oskar, f. 17-4-1902

Doris, f. 17-1-1908

        Familien bodde i Opheimsgata 75 i 1900, innen 1910 var de flyttet til Lysefjordsgata 23.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 1904 - 1910 

Knud Knudsen, 24-2-1864/67, Mekanikus, støberi &dok. død 27-6-1936

Johanna, f. Gabrielsen, / Skaardal, f. 29-1-1869/75, Rægefjord i Soggendal, død 21-7-1970, 94 år gammel.

Olga, f. 10-11-1890

Thorvald, f. 6-9-1900, død 22-12-1908, 8 ½ år gammel

Knud Røimestad, f. 1-1-1907

Thordis, f. 19-2-1910, død samme dag, medfødt svaghet.

               Da Olga ble født bodde de i Pedersgaten ?   Knud og familien bodde i Mellomgaden 8 i 1900. Senere i 1910 var de flyttet til Nymandsveigen 92.

           

 

 Knud Knudsen 1866-1936 var den enkeltperson som har hatt mest betydning for samvirkebevegelsen i Stavanger

G. Roalkvam: Fra Disk til stormarked.

Gunnar Roalkvam har skrevet om Knud Knudsen og has betydning for Økonom.

               Knud var smed på Støberi & dok. Han så hvor viktig det var å stå sammen og starte et samvirkelag. Med hans og flere andres innsatrs kom Samvirkelaget i gang. Knud var lagets forretningsfører og utenom full jobb som smed, arbeidet han for laget både sent og tidlig. Varer skulle på plass i hyllene det skulle ryddes og ordnes. Fra 1909 sluttet han som smed og ble ansatt på fulltid i Økonom. Knud var ikke ute etter å tjene mest penger. Han gikk ned i lønn. Hans prinsipp var «å tjene hverandre – ikke å tjene på andre» Det kom fram da han ble syk i 1923. Da bevilget foreningen ham en liten ærespensjon for arbeidet han hadde lagt ned. Men da det ble trange tider for folk og foreningen i 1930 frasa han seg den pensjonen på grunn av at det var så mange som gikk ledige.

Les mer i artikkelen om Økonom avd. 1.

(1875) Foreldrene til Knud var: Jens Knudsen, f. 1829, Lyngdal, smed og

Torborg Pedersdtr 1827, Heskestad. De hadde 4 barn i 1875, og bodde i Dokksmauet i 1885.

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1902-1903  1904    

Sjur Osmundsen Kalvig, f. 20-8-1854, Kalvig i Jelsa, stenarbeider i kommune i 1900

Marie/Magla Nilsdtr, f. april 1843 Jelsa, død 6-7-1926, 83 år gammel

Nils Martin, f. 4-2-1876, metalstøber Støberi & dok

Osemine, f. 1887, sypige, g. Torgersen, død 18-4-1948, i USA

Severin, f. 25-11-1880, Jelsa, i bødkerlære hos Johs. Knudsen

Karen, ?? 20 år, blikslags—Hos Braadland

Engel, 18 år, i bødkerlære hos J. Knudsen, død 17-12-1951, i USA

Osmund, f. 1887, i bødkerlære hos J. Knudsen, død 1-1-1933, 47 år gammel, i USA

Karoline, f. 1886

                I 1900 arbeidet søsknene Severin, f. 1880, Engel, f. 1886 og Karen, f. 1882 Uldvarefabrik i Klepp kommune, ved Øxna Brug.

  1903

1904+ 1905

Nils Martin Kalvig, f. 4-2-1876

Cecilie, 20-8-1878, Finaas, gifte i mai.

Sigurd, f. 1905

De bodde i Haukeligata 66 i 1910.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Severin Kalvig, f. 25-11-1880, Jelsa

Ragnhild, f. 12-2-1876, Finnaas.

Ivan Signor, f. 1913, død 22-7-1914, 7 måneder gammel

 

De bodde i Østervåg 47a i 1900 og innen 1910 var de flyttet til Avaldsnesgata 76.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1903- 1905  Malene Olsen, 28 år, handlsbetjent

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1903- 1906 1907

Rasmus Erga, f. 21-12-1861, Klepp, død 12-3-1931, 69 år gammel

Karine, f. 21-11-1868, Nærstrand, død 11-12-1945, 77 år gammel

Brynhild, f. 27-9-1892

Karen, f. 24-10-1894

Erik, 11-6-1895

Rolanda, f. 31-7-1899

Wilhelm, f. 13-4-1901

          Rasmus og familien bodde i Karlsminnegata 20 i 1900, da var han handelsreisende. Mens han bodde her i huset var han handlsbetjent Hos Wilh. Aarstad siden Baades Sæbefabrik. Rasmus og familien bodde i Pedersgata 97  (fam. 42)  i 1910 og var da handelsbetjent i Coop forening.

Sønnen Eirik ble arkitekt og tegnet Stavanger Kunstforenings bygg på Maldeveien. se Pedersgata 122.

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1904  - 1910           

Svend Ellingsen Berge, f. 5-5-1868, Høgsfjord, støberiarbeider., død 1-11-1950

Berit Jonsdtr. f. 30-12-1868, Sindnes, død 13-1-1927, 58 år gammel.

Elise Theodra, f. 28-10-1888, Berge, død 6-8-1889

Elling Toevald Bertinius, f. 11-1-1893, støberilærling

Sigval Johan, f. 9-9-1894, Høgsfjord

Trygve, f. 30-6-1897, Erlandsdalen, død 6-5-1898, tvilling

Theodora, f. 30-6-1897, Erlandsdalen, død 13-5-1898, tvilling

Theodora Theresia, f. 13-5-1899,  

Trygve Egeland, f. 7-12-1902,

Sven, f. 22-5-1903

John Birger, f. 7-12-1905, død 22-8-1907 

            Svend og familien bodde en tid i Erlandsdalen i Strand, og skulle overta gården der, men da bonden ville beholde den beste delen av skogen ble det ikke noen handel og de flyttet til Stavanger. Innen 1910 var familien flyttet til Haukeligata 69.

        Svend ble gift 2. gangi 1934  med Martha Kristine Kleppe, f. 1880, død 1955

        

Bilde av familien i Forsanboka b.1

          Svend var på Støberi & dok i 25 år. Sammen med tre arbeidskamerater - Knut Knutsen - Torger Eriksen og Ole Malmin var han med på å starte kooperasjonen. Det første store utsalget var her i huset.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1913     

Johannes Olsen, f. 16-7-1871, fabrikarbeider Hos Nic. Wesnes, arbeidsledig 4 mnd. Ingeborg, f. 28-1-1878

Henry, f. 3-12-1902

Bjarne, f. 1-2-1902

3 barn fra 2 til 10 år

        Johannes og familien bodde i Pedersgata 92 i 1910, da var han cementarbeider.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1913  -1914     

Ole Aarhus, f. 1838, Suldal, 75 år, forhenværende husmand

Walborg Torsdtr, f. 1849, Suldal, 64 år

Paul, 30 år, fabrikarbeider

Thor, f. 1888, Suldal, fabrikarbeider

          Familien flyttet til Haukeligata 94 innen 1917

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1913

Jørgine Hauge, f. Nilsen, f. 21-3-1863, Strand, død 5-12-1940, 77 år gammel

Edvin Karsten, f. 11-6-1895, guldsmedlærling

Nelius, f. 29-9-1896, syk, elektrikerlærling i 1917., død 24-1-1970, 74 år gammel

Ingolf Jørginius, f. 5-9-1898, død 28-8-1903, 5 år gammel

Otto Selmer, f. 23-1-1900

        Jørgine og barna bodde i Pedersgata 92 i 1910. hun var hermetikkarbeider og fikk litt av fattigkassen. Jørgine var gift med – Enok / Isak Ottesen Hauge, de lever hver for seg, mannen bodde på Avaldsnes. Tiligere hadde hun bodd i Pedersgata 109 i flere perioder.  Hennes mann var bortreist for 9 år siden opplyste hun i 1913. Hun flyttet til Ryfylkegata 20 innen 1917.

 

Her ser vi Pedersgata 81 rage over de andre byggene i gata.

Foto Johnny Jensen

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1933-34      

Elias Løvaas, f. 13-4-1875, kjøbmann

Serine Eriksdtr, f. 12-9-1881, Heng i Strand

Karen, f. 22-8-1905

Enny, f. 17-31907

             De bodde i Taugata 21 i 1910.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1933-34

Kristian Nygard, f. 24-9-1881, skibstømmermann, død 20-1-1970, 88 år gammel

Lina Nygaard, f. 1-12-1912, fabrikarbeider

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1933-34  

Johan Pedersen, f. 9-12-1873, formann

Olava, f. 26-9-1871

Erik, f. 4-8-1901

Gabriel Pedersen, f. 30-1-1906, sjømann

John Osvald, f. 16-9-1907

Konrad Pedersen, f. 19-11-1909, arbeider

            De bodde i Ryfylkegata 14 i 1910.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1931-32  adressebok 1955-1969  

Martin Karlsen, f. 12-3-1893, Stjernerø, laste losse, møllearbeider i 1955, død 22-4-1980, 87 år gammel

Elfrida Johnsen f. 2-11-1899, død 11-7-1981, 81 år. fabrikarbeider

Annie Charlotte, f. 1926

Otto, f. 5-7-1924, arbeider

          De bodde Pedersgata 133 i 1926.

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1933-1958 – 1969  

Anders Gjermundsen, f. 6-6-1871, formann, død 28-11-1957, 87 år gammel

Inger, f. Jacobsen, f. 15-11-1871, død 22-11-1958, 88 år gammel.

Jakob Gjermundsen, f. 7-11-1905, støperiarbeider, død, 1974 ? g.m. Anna Corneliussen

Ingeborg Kristine Gjermundsen, f. 2-8-1907, Hermetikarbeider, gift med Anker Johnsen.

  1941

 

 

1933-----1983----

Ansgar Gjermundsen, f. 26-10-1913, arbeider  død 12-10-2008, 95 år gammel.

Mary Andersen, f. 28-6-1914

Kåre Andersen, f. 6-2-1947, druknet  11-6-1967, 20 år gammel.

Mary var enke da hun giftet seg med Ansgar i 1961. Hun hadde sønnen Kåre som druknet i 1967. Han ble aldri gjenfunnet.

  1961

1983

Knut Eskeland skriver på Facebook:  I etasjen over det nærmeste hjørnet på butikken bodde en som het Ansgar Gjermundsen for 60-70 år siden. Han var god til å spille trekkspill og spilte i brulluper og i andre sosiale sammenhenger i og rundt Stavanger.

Det sto meget i Aftenbladet da Kåre Andersen druknet i 1967.

                                                       

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Marie Hetland, f. Johannesen, f. 29-9-1880, enke, hermetikkarbeider, død 23-2-1956, 75 år gammel

Ester f. 9-6-1906, gift med Nils Wersland

Nordal, f. 24-7-1907, gift med Margith Eskeland

Karl Johan, f. 16-5-1910, død 5 måneder gammel

      Marie var enke etter Nils Hetland, f. 22-7-1876, han døde 18-3-1911, 34 år gammel.

Marie flyttet oft og bodde flere plasser i Pedersgata, se hus nr 78 og 70 og andre steder i østre bydel.

Datteren Ester ble gift med Nils Wersland, de bodde i Pedersgata 81. Nordal ble gift med Margith Eskeland, f. 1908. Nordal døde 26-7-1967, 59 år gammel.

 

1940- 1955  ---1968-9       

Nils M. Svendsen Wersland, f. 1-3-1904, skredder, død 15-4-1981, 77 år gammel

Ester, f. Hetland, Wersland, f. 9-6-1907- død 31-7-1976, 69 år gammel

           Ester var datter til Marie Hetland.

  1958

 

Wenche Helland Min grandtante og grandonkel Ester og Nils Versland bodde i huset i mange år. Mener de bodde i etasjen over butikken men de hadde antakelig ikke hele etasjen alene.

---------------------------------

1947- 1950 

Marton Hetland, f. 4-1-1929, lærling

Han var barnebarnet til Marie Hetland sønn av Nordal og Margit. Om han og foreldrene også bodde her er usikkert.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1935- 1955 – 1969 

Kristian Georg Ohrvik, f. 23-11-1890, maler, død 19-6-1974, 83 år gammel

Selma Ohrvik, f. Pedersen, f. 24-7-1896. død 21-8-1962, 66 år gammel, serveringsdame

Kristian jr. Ohrvik, f. 9-5-1916, bud

Asta Ohrvik, f. 18-3-1918, fabrikarbeider—g.m. Otto Brueland

Svanhild Marie Ohrvik, f. 29-3-1922, fabrikarbeider

 

Viet 31-1-1948

Olaf Franklin Johansen, f. 1-7-1920, verkstedarbeider, Gjesdalsgt 3

Svanhild Marie Ohrvik, 29-3-1922, såpearbeider,

Far Maler Kristian Ohrvik

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1945-1958 1967  

Asta Ohrvig, Brueland, 18-3-1918

Otto Brueland, f. 1910 - død 6-7-1942, 32 år gammel---1942, arbeider

Otto Brueland, f. 14-11-1942

Otto Eugen Brueland Jeg er født i økonomen i andre etasje, bare gode minner

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1933-1939 

Lars Larsen, f. 24-11-1896, losse og lastearbeider, død 9-10-1976, 80 år gammel

Lotte Larsen, f. Vigrestad, f. 16-11-1898, fabrikarbeider

Racin Larsen, f. 2-7-1917, gift med Aasta

  1968

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1947-1951

Olav Johnsen, f. 11-7-1920, møllearbeider

Wenche Johnsen. f. 2-5-1931

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1958-1960 

Olav Larsen. F. 23-11-1898, vaktmester

Walter Larsen, f. 13-11-1935, elektriker

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1958-1969 –

Knut Wiktor Bergsten, f. 19-4-1920. losse og lastearbeider

Marit Bergsten

Wenche May, f. 10-6-1946

Marion, f. 18-7-1948

            Denne familien er oppført i dette huset, men bodde i hjørnehuset til N. Dalgate. Siden Økonom eide begge har det muligens vært en overlapping i opplysningene.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1958-1969

Osvald Emanuel Olsen, f. 12-9-1892, platearbeider

Bertha Marie, f. Andreassen. f. i Ålesund, død mai 1974, 77 år gammel.

Børge Marton Olsen, f. 8-8-1922, pensjonist

            Denne familien bodde også i Nedre Dalgata 84, men er ført opp som om det var i Pedersgata 81. Derfor er de med her.

  1967 1974

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Fra Roalkvam: Fra disk til stormarked.

Dette huset er på hjørnet til Nedre Dalgata og hørte til Økonoms eiendom, så noen av folkene som er nevnt her bodde i dette huset.

Skomakerverkstedet i Nedre Dalgt. 84 ble opprettet i 1910. I bakgrunnen ses Økonom nr 1.

 G.Roalkvam: Fra disk til stormarked.

ATK   Ne tider - 2008

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

 

Joomla templates by a4joomla