Et av gatas minste hus på 52 m2. stor tomt.

2008 ATK

Pedersgata 61 br.nr. 1369

52 m2 stor eiendom.

Eiere:

1865     E. Gabrielsen’s enke står som gårdeier allerede i 1865

1869    Mortvedt selger tomten til

1869    Rasmus Gabrielsen. Med felles brug med naboen Ole Olsen af gaardsplass der

            ikke må bebygges. Deklarasjon om at huset er oppbygget av Rasmus Gabrielsen.

            Det ble registret i 1872 at han hadde bygget hus på tomten.

1872     Helmik Olsen, auktionskjøte

1894    Ole Braadland

1909    Joakim Grannes, Oles svigersønn

1916    Th. Svendsen

1920    Andreas B. Berg, barber

1923    Theodor Svendsen, arvingene selger til

1942    Sverre Dybing, f. 10-9-1914

1943    Trygve Mørk, f. 10-8-1893

1945    Martin Kverneland f. 21-6-1895

1946    Andreas Larsen f. 13-6-1873

1949    Bertha Larsen, f. 17-3-1888 eiendomsmegler

1949    Finn Larsen f. 25-12-1897

1977    Kirsten Larsen

1977    til Sverre B. Gundersen

1989    fra Sverre B. Gundersen

1989   til Arild Bakke og Ingve Holm 

1989

1992 fra ---------

annonse--------------------

 

2002 fra Margunn Erga

2002 til Torbjørn Søyland

2005 fra Torbjørn Søyland

2005 til Karin Noer og Gorm Lund Jonsson

 

            (Min kommentar: Etter panteboka så ble denne tomten solgt i 1869, men etter folketellingen for 1865

bodde det 9 personer her da. Det viser seg at folk ofte ventet med tinglysningen inntil de skulle selge igjen.

Enkelte kjøpte og solgte hus uten tinglysing. Derfor er det vanskelig å være sikker på at det jeg gjengir er helt korrekt.)

2008 ATK  Porten til høyre er inngangen til nabohuset Pedersgata 61 a.

Det er Tore Bjørnsen, skiltmaler og nabo i Pedersgata 69 som har malt gatenavnet og husnummeret på veggen.

 

Næringsliv

1922-1932 Barberforretning

1941-1944 Rekord Skomaker

  1938

1955- Finn Larsen, malervarer en gros og detalj.

  1949    1950

1955

 

1974-1975-- Bruktbua

  1974    1975

1979 VIM'S melk og brød.

  1979

*****************************************************************************************

Rundt 1865 var det 9 personer som bodde i huset fordelt på 4 husholdninger.

1875 2 familier med hvert sitt barn 6 personer.

Dette er et lite våningshus med bare en leilighet. I første etasje var det ett rom og kjøkken og ett rom på kvisten.

*******************************************************************************************

1865

Siri Jacobsdtr. f. 1827 enke, Hjelmeland, spinderske

Jacob Severin Rasmussen, f. 19-8-1863

       Siri var gift med arbeidsmand Rasmus Gabrielsen. Han døde 11-12-1863, 36 år gammel. De bodde ved

Pedersgaden ved Bødkerbakken.

 ****************************************************************************************

1865           

Tom Halvorsen, f 1800, Seljord, bryggesjauer

Ingeborg Marie Tøresdtr. F. 1810 Time

Theodor Thorsen, f. 1845 sjøfarende

 **************************************************************************************

1865 Anne Bergithe Dedlefsdtr. f. 1798, enke, spinderske.

 ************************************************************************************

1865  

Ole Andersen, f 1839 Finnøy, tomt/ arbeidsmann

Severine Pedersdtr. F. 1832

Racine, f. 1864. Død 4 ½ mnd. gammel

Andreas Olsen, f. 1865

 ************************************************

1873      

Svend Johansen, 38 – svend

Christiane, 36, Skudesnes

Christian, 8

Matilde, 6

Ane Eriksen, 20, sypike, Hetland

 ****************************************************************************************

1873-1885 

Helmik Olsen, f. 1840, Tjora, bødker, huseier

Torborg Nilsdtr, f. 1847, Jelsa

Johannes Olsen, f. 1871, konfirmert i 1885

            Innen 1885 var familien flyttet til Pedersgaten 70.

 ****************************************************************************************

1875

Omund Rasmussen, f. 1821, skipper

Dorthe Malene Thorsen, Sandnes, f. 1820

Rasmus, f. 1845, matros

Thomas, f. 1847, matros

Oluf, f. 1846, kok

Karoline Krestine, f. 1851

Maren Dortea, f. 1853

Rosalie Gurine, f. 1855

David Olai, f. 1857

Anne Krestine, f. 1861

Marie Rasmussen f. 1863

            Ommund og familien bodde i Pedersgate 22 i 1865. De hadde 9 barn, men bare den yngste

Marie bodde her i 1875.

 ****************************************************************************************

1894 – 1916  Første ekteskap og hans barn.

Ole Thorsen Braadland, f. 27-6-1850, Frafjord, slakter, død 6-1-1929, 78 år gammel

Margrethe Elisabeth (Lisa) Pedersen, f. 1864, Tysvær. død 16-4-1888, 24 år gammel, tæring

Gunda Theoline, f. 6-4-1884, g.m. Joakim Grannes

Margrethe, f. 1886, g. m. Peder Kvaal

Thomasine f. 26-1-1888, gift med John Eliassen

            Ole var 14 år eldre enn kona. De giftet seg i 1883 da hun var 19 år. I løpet av få år fikk de tre barn.

Lisa som konen ble kalt døde av tæring bare tre måneder etter at datteren Thomasine ble født. Familien

bodde på Jorenholmen før de flyttet hit rundt 1888. Da Thomasine ble døpt bodde de i Pedersgaten på

hjørne med Bratteberggaten.  Ole sto plutselig alene med tre små barn fra 4 til 2 år og en baby

på 3 måneder. Det varte ikke lenge før han ble gift på ny. Allerede i 1889 ble han gift med

den 19 år gamle Rakel Olava Marie Tormodsdtr.

************************************************************  

         Datteren Gunda ble gift i 1907 med Joakim Grannes og de bodde sammen med faren og stemoren.

Margrethe ble gift med Peder Kvaal.  Thomasine ble gift i 1910 med John Eliassen. De bodde en tid

i nabohuset Pedersgata 59, før de flyttet til Jørpeland.

1909-1916

Joakim Dortinius Grannes, f. 7-8-1869, Haaland, arbeider ved smørfabrikk. død 30-10-1957.

Gunda Braadland, f. 6-4-1884

Ivar, f. 31-1-1908

Margrete, f. 25-8- 1909

Olav f. 26-7-1912

Dagfinn

            De giftet seg 20-4-1907, Gunda var datter til Ole Braadland. De ble boende her sammen med

hennes far. De overtok huset etter hennes far i 1909. og solgte det i 1916.

Bodde i Tougt. 29 i 1918

*********************************************************

1910--------

John Hartvig Eliassen,1910 f. 23-12-1884, Rennesøy, hermetikarbeider, død 29-9-1933, 49 år gammel

Tomasine Braadland, f. 26-1-1888

Olav, f. 26-6-1913

Mary, f. 20-10-1914 – død 9-5-1991

Ove Eliassen f. 1920 – død 1992 – bodde på Jørpeland

Teodor, f. 1-10-1921- død 21-5-2006

Torbjørg

Ingjerd

De giftet seg 7-5-1910, og bodde i nabohuset Pedersgata 59 i årene 1910-1913, før de flyttet til

St. Hansgt. 42, deretter til Arbeidergata 6, før de kom til Rennesøygata 33.

****************************************************************************************

Ole T. Braadlands annet ekteskap og barn.

Ole Thorsen Braadland, f. 27-6-1850, slagter, død 6-1-1929, 78 år gammel

Rakel Olava Marie Tormodsdtr. F. 1870, Brathetland, Høgsfjord, død 1907

Magnus f. 29-1-1890, g.m. Ragnhild Tvedt

Karen, f. 1891, USA

Marie Olava, f. 1893, g.m. Sigurd Bergesen

Olga f. 7-4-1900

            Ole ble enkemann for annen gang i 1907, da Rakel døde av hjertefeil 37 år gammel. Han var

20 år eldre enn henne. Rakel etterlot seg fire barn, den yngste Olga var 7 år.

Magnus var 17 år, han arbeidet hos Bjelland. Han ble gift med Ragnhild Cecilie Tvedt. Døtrene Karen

og Olava bodde i Ryfylkegata 20 i 1910 og var hermetikarbeidere.

Marie Olava døde 18-4-1974 i Florida, 81 år gammel.

*************************************************************************************

1912-1916

Magnus Braadland, f. 1890, hermetikarbeider, North Sea

Ragnhild Cecilie Tvedt, f. 1893, død 31-10-1955

Rebekka, f. 1907

Ordin Rangvald f. 1912

Solveig Racine f. 1913

Karl Tvedt, f. 1901, skoleelev i 1913-16 –har lidt godtgjørelse for han

            Magnus bodde med foreldrene i Pedersgaten 61 i 1910.

Ragnhild bodde i Ø. Strandgate i 1910, sammen med foreldre og søsken. Karl var Ragnhilds yngre bror,

og de fikk litt godtgjørelse for å ta seg av ham. De bodde i Pedersgata 99 i årene 1912-1916.

 

  1961

Jeg har funnet en del dødsannonser som viser ole Braadlands familie, og tar de med her, selv om barna ikke

ble boende her etter at de giftet seg.

    

 

 

****************************************************************************************

1917-1932 

Berg, Andreas Brandsberg f. 1883, Barberforretning, huseier., død 30-9-1935, 52 år gammel

Laura, f. Olsen f. 1885, død 6-2-1959, 74 år gammel.

Alfred, f. 1907, død 4-8-1947, 40 år gammel, g.m. Tora Øksendal

Ellen, f. 1908, død 4-2-1937, 28 år gammel

Olav, f. 1910, død 20-8-1945, 35 år gammel, g.m. Olga Egeland.

Bergliot, f. 1912

Andreas, 1915

Kjell Marius, f. 1917

Leif Malmkoll, f. 1920

Johan Karl, f. 1923

Laura, f. 1926

            Andreas bodde i Pedersgaten 64 i 1910 før han ble gift., og i 1910 bodde han og familien

i Østervåg 16.  Laura bodde i Nedre Kleivegate 18 i 1940.

 

     

*****************************************************************************************

1935-36

Olav Reinholdtsen, f. 1896, Saltdalen, elektriker

?

Kåre, f. 1921

Alf, f. 14-2-1924

I 1930 bodde de på Egenes 3c-4, De bodde her da barna gikk på Johannes skole. Tidligere bodde i de

i Leigsvoll 21. og Nykirkebakken.

Før 1940 var de flyttet til Skudenesgt 7. Olav bodde i Eigersund i 1910.

 

Olav Reinholdt Johannesen, f.

Bergit Wilhelmine Rohde,

De giftet seg okt 1947

************************************************************************

1935 Svendsen, Reinhold

**********************************************************************

1944 Johnsen, Ragnhild, hermetikkarbeider.

*********************************************************************

1948-49 Ingolf Johnsen, f. 21-6-1895, kelner 

*******************************************************************

1946   Andreas Larsen, f. 1873

*******************************************************************

1946-49 

Martin Kverneland, 21-6-1895, sjåfør

Anna Kverneland

***********************************************************************

1940-41  Ludvig Simonsen, 14-4-1896, presser.

***********************************************************************

1949 - 1969

Finn Larsen, f. 25-12-1897, kjøbman, sølvberget. død 25-3-1963, 66 år gammel

Kirsten Larsen, f. Skogsrud, f. 12-7-1915, Flekkefjord,  Pedersgata 61

           De ble viet 11-11-1950, det var begges 2. gifte.

Finn hadde to døtre fra første ekteskap, og Kirsten hadde en sønn.

Kjell Bjarne Steen, f. 9-7-1937.

*****************************************************************

 

 

 

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

 

 

Joomla templates by a4joomla