Bildet er fra Statsarkivet i Stavanger.

 

Br. nr. 1140

82 m2

Eiere

1865    Enoch e. bilstad

1900    Petra Kloster

 

Det er et lite bolighus på 1 ½ etasje med forretningslokale i 1. etasje og vedhus. Inngangsdøren lå et lite trinn høyere enn gaten. Døren er til venstre og tidligere var det et  utstillingsvindu mot gaten. I gavlen hadde det to tofagsvinduer i midten, og to små vinduer på hver side. Det er også et lite loftsvindu som vender mot gaten. Listene rundt vinduene er fint tilskåret. I dag har huset et trefagsvindu i annenetasje og to utstillingsvinduer nede. Det ligger ved siden av nr 28 hvor barber Riis holdt til og 32 som en tid huset bank og som vi ser på bildet Lindstrøm magasin.

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene”  fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950, og Folketellingene. Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

 

Petra Kloster Bolmsterbinderi. Fra før 1900 --

Petra Kloster Blomsterforr. og – binderi eftf. 1955 (Elsa Kloster og Jenny Strømstad) Blomsterbutikken eksisterte til langt inn på 1970-80 tallet.

 

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

 

Folketellingen 1865

Kopiert fra: Registreringssentral for historiske data

·         Tellingsår: 1865. Gårdeier: E. Bildstad

·         Antall leiligheter: 4. Antall personer registrert på bostedet: 12


Navn

Familie-stilling

Sivil-stand

Yrke

Fødselsår

Fødested

 

Enok Enoks. Bilstad

Mand

g

Skibs - Tømmermand

1830

Lunds Prgj.

 

Ane Marthea Olsen

Kone

g

 

1826

Mandal

 

Wilhelm Emil Enoksen

Søn

ug

 

1858

Stavanger

 

Gabriel Martin Enoksen

Søn

ug

 

1861

Stavanger

 

Olavine Marie Enoksdatter

Datter

ug

 

1864

Stavanger

 

Lars Ols. Haaland

Mand

g

Skipper

1835

Etne Prgj.

 

Dorthea Olsdatter

Kone

g

 

1833

Stavanger

 

Olaf Larsen

Søn

ug

 

1864

Stavanger

 

Daniel Christian Olsen

Mand

g

Sømand

1838

Flekkefjords Prgj.

 

Ane Regine Hansdatter

Kone

g

 

1835

Flekkefjords Prgj.

 

Svend Thorsen

Mand

g

Sømand

1836

Hetland Prgj.

 

Marthe

Kone

g

 

1841

Augva

 

 

1865

Da bodde det 12 personer fordelt på 4 familier i huset. Det var unge folk, ingen av dem var over 40 år. Bare to av ekteparene hadde barn.

 

1865-1875 1885 - 1889

Enoch Enochsen Bilstad, 36 år  f. i Heskestad, Tømmermann

Ane Mathea Olsen 39 år

Wilhelm Emil Enochsen f. 1857

Gabriel Martin  "            f. 1860

Olavine Marie  "             f. 1863

            Enoch var skibstømmermann og født i Heskestad, mens kona Ane Marthea var født i Mandal. Ane må dødd i løpet at årene mellom 1865 og 1875, for da har Enoch fått ny kone. Thea Wilhelmsdtr. f. 1820 i Lund. Men i 1885 står det at hun er født i Halse. Sønnen Wilhelm var søfarende i 1875 og 1885, mens den andre sønnen Gabriel var handelsmand i 1885. Marie bodde hjemme i 1885. Marie ble gift med Svend Vatne og bodde på Sandnes i 1900. Enoch hadde ikke solgt huset i 1898 og bodde da som rentenist hos datteren på Sandnes

 

1865

Lars Olsen Haaland, 31 år fra Etne

Dorthea Olsdtr. 33 år med sønnen

Olav Larsen f 1863

 

1865.

Daniel Christian Olsen, 28 år fra Flekkefjord han var sjømand

Anne Regine Hansdtr.  29 år.

De fikk en sønn i 1868 som døde 5 dager gammel.

 

1865

Svend Thorsen, 30 år Hetland, sjømand

Marthe 25 år fra Avaldsnes.

 

Innen 1875 har tre av familiene flyttet og tre nye kommet til.

 

1875

Oluf Johnsen, f. 1853

Hanna f. 1856

Ole Ingebret f. 1875

 

1875

Jens Dedekam Carlsen, f. 1839 matros

Ane f. 1849

 

1885

Baardsen, Jens, f. 1845 Vikedal Sømand

Hanna f. 1851

 

1889

Gustav Johnsen, f. 1854, sjøfarende seilmaker

Marie Thorsen, f. Bersagel, f. 1853, 29-3-1889, 35 år gammel.

Mallene, f. ,1881, gift Ugstad, flyttet til Oslo

John, f. 1885, død 16-1-1912, omkom da dampskipet Skjold forliste.

Gunda, f. 1887, dro til Amerika i 1909.

Familien bodde sammen med Enok Bilstad da Marie døde i 1889. 

Barna kom i pleiehjem. Malene kom til Martin og Gurine Gunvaldsen i Pedersgata 28.  Hun var paaleggerske i

Vestlandske lithograf trykkeri.  I 1902 var hun arbeiderske og hadde kr 5,- pr uge på

Vestlandske Kunstanstalt, får for øvrig sitt underhold hos capt. Gunvaldsen. Malene var metodist.

Gurine Gunvaldsen var født Thorsen og kunne være en søster til Marie og tante til Mallene.

John og Gunda kom til Ole og Anne Kristine Torstensen i Pedersgata 127.

********************************************************************************************************************

 

1898 til ca 1970 bor familien Kloster her.

1898

Elias Kloster, f. 1846 enkemann, død 1915

Hanna Martine Kloster f. 1848, død 1892, tæring,

Petra f. 27-1-1875  – 1901 blomsterforretning og var huseier. (død rundt 1931?)

Johanne 11-12-1879,   1902 husholderske, død 20-6-1947, 68 år gammel

Elisa f. 16-3-1884,  død 28-1-1970, 86 år gammel.

            Elias var skipperborger, skonnert ”Falsin??” i 1899. Han hadde vært  paa Island  sommeren 1899 for E. Berner 1901.  Arbeidet hos Roths trælager 1902, ellers hadde han ujevnt arbeid. Hos Adolf Eliassen posefabrikk -1905- på Island i trankokeri. 1907 har en liden slæbebaad Rap eier en del i den.  1915 ble han syg, slagtilfelle, datteren Johanne pleide han.

Datteren Petra drev blomsterforretning og binderi, Johanna var husholderske mens Elisa på 16 år sto i blomsterforretningen.

Anna Lunde, f. 1895 på Hundvåg husholderske.

Marie Hovland, fabrikkarbeiderske bodde også her i 1922.

Petra Hjort 15 tjener i 1911 -1913

Ingeborg Hansen 18 tjener i 1914 -1916

Klara M. Eide, f. 29-7-1906, tjener i 1930-34

Serina Kjosevik, f. 24-1-1913, tjener i 1936-39

Marie Fidje, f. 16-3-1906, tjener i 1940-50

Ingeborg Pedersen, f. 22-1-1917, hushjelp/syerske i 1948-1957

Helene Olava Larsen, f. 23-2-191, daghjelp i 1956

           Petra Kloster var aktiv både når det gjaldt blomster og kvinnenes stemmerett. Hun figurerte i avisene rett som det var. Ofte ble hun nevnt da hun vant noe i basarer. I 1906 var hun også dommer i blomsterutstilling for private blomsterdyrkere, og selv hadde hun en "delikat" utstilling, kan avisen fortelle i 1906. I butikken kunne få venstres lister ved valgene. De som ønsket å tegne seg som medlemmer i vanførelaget kunne gjøre det hos henne. Petra hadde sommerbolig på Gausel, hvor hun i 1929 inviterte vanføre barn på besøk i 1929.

            Søsteren til Petra Elisa overtok blomsterforretningen. Hun var også meget samfunnsbevisst. I 1960 opprettet hun et legat i Petras navn.I 1966 ga hun eiendommen som familien hadde på Gausel til kommunen for at den skulle nyttes til en sosial instutisjon, helst et gamlehjem.

           I  april 1931 averterer Elisa at forretningen fortsettes uforandret. Sannsynligvis døde Petra i begynnelsen av året

 

1898

Anna Johannessen, 55 år, enke

Jakob, 23 år, matros – underholder sin moder og søsken

Anna, 29 år

Ingvald, 19 år, erindsgutt hos Idsø

Helga, 15 år

 

1899

Aseline Nilsen, 73 enke, fattig

 

1899

Enok Larsen, 31, matros farer fra London

Marie 32

Mary 2

 

Ved folketellingen 1900 bodde Elias Kloster med sine 3 døtre og svigerfaren her.

 

Peder Kartevold, enkemann f. 1816 i Thime. Han levde av sin formue. Død 26-9-1901

            Peder fikk et trist endelikt. Han døde i en brann. Det tok til å brenne i huset 24 september 1901. Han ble funnet rett innenfor døren røykforgiftet. Det kan vi lese ut av brannprotokollen. Peder var bestefar til Petra kloster, og svigerfar til Elias.

 

Fra gatefortegnelsen:

1958 - 1970

Kloster, Elisa – P. Klosters eftf.

Om noen av familien Kloster fortsatt bodde i huset rundt 1970 vet jeg ikke, men butikken ble drevet i mange år.

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Joomla templates by a4joomla