Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Lindstrøms magasin - Pedersgata 32

Br.nr. 1131   Bildene er utlånt av Franc Ole Olsen.

120 m² stor tomt

           Huset ble revet da Bergelandstunellen skulle bygges.  I dag er der bygget leiligheter på denne og naboenes tomter. 

1857    Langbers enke selger til

1857    Ole Holts

1858    Ole Holts arvinger selger til

1858    Mads Madland

1865    Madam Jondahl, gårdeier uten skjøte

1874    Anton Christian Jacobsen

1881    Josef Larsen

1900    Lars Risvold

1903    Hilmar Abrahamsen

1952    Victor Svend Lindblom arver huset.

1956     O.A. Lindstrøm

 

 

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene”  fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950, og Folketellingene. Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

 

1865                Engel Nielsen, f. 1830, Jædes prgj., logerende handelsmand

1875                Anton Christian Jacobsen, Handelsmand

1900-1903      Lars Risvold, handelsmand og postbud  se Ped 78

1903-1933      S. Abrahamsen Delikatesseforretning ( Sven V. Lindblom) Telefonkatalogen 

1928-1955            Abrahamsen Delikatesseforr. Tlf 25123 i 1947

1956-1969      Lindstrøms Magasin.

1958-1969      Einar Nordaker, kjøpmann til rundt slutten av 1960 og noen år inn på 1970

1970-1980-     Den Norske Creditbank filial, Rundt 1970

1972-1986      Dr. Reno Karlsen hadde legekontor her i 2. etasje.

  1972  1986

 

 

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

 

            Det bodde 19 personer her i 1865 fordelt på 5 familier. Det var huseier og enke Kornelia med 4 barn og tjenestepike. Eldste datteren var lærerinde og sønnen på 19 var allerede styrmann. De underholdt sin mor og søsken. Samtidig hadde Kornelia logerende. Det var familien Nilsen, med 4 barn fra 11 til 3 år og tjenestepige. I tillegg var den en familie med et lite barn som logerte der. Så var det en enke med datter og tilslutt en gammel kone på 74 år som fikk av fattigkassen. Huset var ikke stort så de må ha hatt det trangt. 10 år senere var det ingen av disse som bodde her.

1865    

Kornelia Maria Jondal, f. 1817, Hevne prgj. enke

Barbara Martilde Jondal, f. 1844 lærerinde

Christofer Johan Lassius O. Jondal, f. 1846, styrmand

Johanne Sofie O. Jondal, f. 1854, Wefsn prgj.

Niels Fritjof O. Jondal, f. 1856 Wefsn prgj.

Marie Pedersen, f. 1841, Wefsen, tjenestepige

            I folketellingen ble det opplyst at Kornelia var huseier, men hun hadde ikke tinglyst skjøte. Kornelia var bager O. Jondahls enke, ble underholdt av børnene. På tross av at Kornelia’s barn underholdt moren hadde hun en tjenestejente.

 

 

1865

Engel Nielsen, f. 1830, Jædes prgj., Bømelsogen Findas pr. logerende handelsmand

Ane Osmundsdtr. f. 1826, Sokndal prgj.

Nilsine Marie f. 1854

Ole Martinius f. 1857 døde 1861, strubehoste

Engel Andreas, f. 1858

Ane Serina, f. 1860

Ole Martinius Engel Nilsen f. 1862

Edvard Karl f. 1865 død 7 uger gammel.

Edvard Kaias, f. 1866

Eemma Alida, f. 1870

Olena Pedersdtr, f. 1848, Wigedals prgj. Tjenestepige.

            Engel var såkalt “logerende” hos Kornelia Jondahl, men det var han som drev forretning i huset. Antakelig en liten kolonial. De hadde også tjenestepike. Inne 1875 var familien flyttet til Skræddersmuget 3.

 

1865  

Elias Tollevsen, f. 1838, Jelsa, tømmermand, logerende

Berta Andersen, f. 1826, Bukken, Vardals prgj.

Ane Albertine Eliasdtr. f. 1865 død 1866, brystbennelse

            Innen 1875 var de flyttet til Haugvaldstadgade 525b.

 

1865        

Engeborg Everts ”Lønde”, f. 1839, syerske, styrmand Evertsens enke

Martine Evertsdtr, f. 1851

 

1865

Kirsten Winterfeldt, f. 1791, enke efter tollbekiendt Winterfeldt. Fattiglem.

 

1874-75 

Anton Christian Jacobsen, f. 1835 Soggendal, Handelsmand

Elise Laurense, f. 1841

Elisabeth f. 1861

Karen, f. 1871

Ingeborg Halvorsen, f. 1854 Jelsa tjenestepige

Tollag Andreas Aarrestad, 1853 Soggendal, styrmand, logerende

1900 - 1 eller 2 Værelser tilleie for enslige Folk i Pedersgaden 32.

1875 

Bendix Thorsen, f. 1847, restauratør

Kristine f. 1845

Bertine f. 1867

Carl f. 1871

 

1875

Helge Helgesen, f. 1836, Kvinherred

Karoline, f. 1849 Tromsø

Valdemar f. 1870

Sofie f. 1872

 

1875    

Malene Larsen, f. 1848, sypige

Laura Larsen f. 1850, sypige

 

1885- 1899  

Josef Larsen, f. 1848, Soggendal, skipper – hjemme syg et år uden fortjeneste, skipper på ”Banita”? I 1895

Johanne Severine,  f. 1851, Sogndal i Dalarne, handlerske

Lisa Bergitte, f. ca 1875

Josef, f. 1880 – jungm. 1899 kom hjem i juni fra Ideal, siden 2 turer fra England

Johan Severin,  f. 1882 visergutt 1899 hos gartner Paulsen

Mary Ludvine, f. 1885

Ella f. 1889

Serine Omdal, 74 enke, svigermor.

            I 1900 bodde Josef i Øvre Strandgate 92 – sjømannshjemmet. Han var forhenværende skibsfører, nu vagtmand. Det ble opplyst at han bodde alene, for konen bodde andetseds. Johanne Larsen bodde i Sandeidgaden 52 sammen med barna Josef, Johan, Mary og Ella. Hun levde av å leie ut til kostfolk.

 

1898 -1899

Ole Reinhardt Dreier, f. 1869, postbud, død 18-12-1951, 83 år gammel

Hilda Martine, f. 1870, død16-7-1950, 80 år gammel.

Osvald f. 1894

Hedvig f. 1895

Rudolf f. 1897

Ole Reinhardt f. 3-10-1899

Hildur f. 4-12-1900, død 5-7-1930, 30 år gammel, gift med Nils Pedersen

            Innen 1900 var familien flyttet til Normandsgade 38.

 

1898-1899 

Ole Olsen Dreyer, f. 1836, sjauer, fattig, død 1899

Inger Malen Dreyer, f. 1833, Sandnes

Marie Gitlaug  Dreyer, f. 1871

Ole Ingard Dreyer, f. 1898

Kristian Kristiansen, f. 1859

            Ole ble kalt Johannessen Dreyer da han døde. Han var forhenværende trearbeider, former. Malene flyttet til Pedersgata 82 innen 1900. se der.  Marie Gitlaug var pige og arbeidet som syereske, Kristian var ungkar og fabrikarbeider, i Amerika, Sandy Hill Wash.

Les mer i Pedersgata 82

 

1900 – 1903

Lars Risvold f. 17-8-1869, Sauda, handelsmand og postbud, død 1929 se Pedersgata 78

Inger Nødland f. 17-1-1867 Fossand

Lars f. 27-1-1895

Rasmus f. 12-3-1897

Malmfrid f. 23-10-1898

Marie f. 26-6-1900

Fredrika Varland, f. 1875 Strand, tjenestepige

Olene, 26 år tjenestepige 1902

Kostfolk:

Peder Nødland, f. 1873, Fossand, smedesvend, støberiet, 1900-1902

Peter Erga, 22, smed 1902

            Innen 1910 hadde familien flyttet til Salvagergade 8.

Les mer i Pedersgata 78

  1901 - Et parti prima Gammelost netop ankommer fra Røldal og anbefales i større og mindre salg hos L. Risvold.

  1903 - Sommerbolig, 10 minuters gang fra Saudasjøen, 3 værelser og kjøkken. Henvendelse til L. Risvold.

1900 – 1901

Rangvald Johnsen, f. 1869, 1. styrmand, oppholdt seg på Bornæs, Skottland

Johanne Kristine Bjelland, f. 1874, Bergen

Bergliot, f. 8-1-1900

            Rangvald seilte som 1. styrmand på Skonnert Bauta i 1901. De var dissentere, (sto ikke i statskirken) I 1910 var det en Bergljot Johns. F. 4-5-1900 som var pleiebarnog bodde på barnehjem i Bergelandsgate 38. Kan det være datteren, jeg finner ikke foreldrene i folketellingen 1910.?

 

1900- 1902

Konrad Nikolaisen, f. 1873, skibstømmermand, oppholdt seg i Cardif England

Gurine Osmundsen, f. 1873, Tysvær

Borghild f. 1901

Malla Larsen, f. 1866, Rennesøy, sykepleierske, leieboer. Hun hadde bodd i Spilderhauggt. 5.

            De bodde på kvisten.  Se Pedersgata 78,  bark Athene

Les mer i Pedersgata 78

1902-1903

Svend Laurits Gundersen, f. 1847, Avaldsnes, baadsmand seiler fra England

Malla Johanne Larsen, f. 1864, Avaldsnes, syerske/sykepleierske,

            Malla bodde sammen med Konrad Nilsen og familien da hun 25-4-1901 giftet seg med Svend. Tidligere ble det oppgitt at hun kom fra Rennesøy. Faren var Tollef Larsen gårdbruker. Svends far var Gunder Baardsen. I 1910 var Malla enke og bodde i Suldalsgate 60.

 

1903 

Peder Rasmussen, f. 8-1-1878 Styrm.”Vanadis” til mai siden hjemme standset for høsten?  død 1929

Kaia Karlsen, f. 25-4-1879 – gifte i mai 1903

Magnhild f. 19-2-1903

            Innen1910 var de flyttet til Jelsagata 8. 

  1929

 

1902-1903

Ingvald Børresen, f. 28-9-1861, Madla, Haaland, løsarb.

Rakel, f. 20-6-1862, Høle

Birger, f. 6-10-1892

Ragna, f. 26-12- 1894

            Rundt 1900 bodde de i Vinkelgata 14. Innen 1910 hadde de flyttet til Nedre Dalgate 15.

 

1904-1952

Hilmer Abrahamsen, f. 14-1-1867, Lysekil i Sverige, død 1951, arb i forretningen,

Inger Sofie Kristiansen, f. 9-3-1868, Stavanger, død 25-6-1929, 61 år gammel,

delikatesseforretning - borgerskap

Agnethe f. 1899, pleiedatter nevnt 1. gang i 1914 – hun var senere delikatessearbeider.

            Hilmer og Sofie kom fra Kristiansund og slo seg ned her. Sofie hadde handelsbrev og drev delikatesseforretning. De hadde visstnok ikke barn, men tok til seg en pleiedatter. Butikken står oppført i fagfortegnelsen fram til 1955.  Svend Viktor Lindblom var sønn av Hilmers søster og i henhold til testament arvet han alt etter de.  

Hilmer og Svend eide huset i ca 55 år og drev delikatesseforretning her. Opp gjennom årene hadde de mange tjenestepiker som arbeidet i butikken.

I 1910 var det tre tjenestepike og en altmuligmann i huset.

Marthe, 20 år, tjener. 1904-05

Marthe, 19 år, tjener. 1904-05

C. Søndenaa, 22 år, tjener. 1906

Karoline L. 22 år, tjener, 1906

Petra, 22 år, tjener, 1906

Selma, 21 år, tjener. 1906

Petra Iversen, 23 år, tjener.1907 -1908

Jette Johnsen, 26 år, tjener 1907

Olava Berge, 19 år, 1908

Martha Sørhus, 22 år, tjener, 1908

Laura Olsen, 20 år, tjener, 1908

Sofie Kristiansen, 21 år, tjener, 1908

Theoline Landa, f. 9-11-1883, Finnøy, tjener, 1908 - 1911

Amanda Sverdrupsen, 21 år, butik 1909

Ovidia Kristiansen, f. 10-10-1890 tjenestepike 1910

Severine Landa, f. 12-4-1888, Finnøy, 1910-1911

Janne Myklebust, 19 år, tjener, 1911 - 1913

Gurine Klungland, 22 år, tjener, 1911 - 1916

Marie Mathiesen, 24 år, tjener. 1912

Karen Hansen, 19 år, tjener. 1913

Martha Breiland, 24 år, tjener, 1914 - 1915

Guro Stople, 23 år, tjener. 1914

Josefine Tastad, 22 år, tjener. 1915

Jonny Hustøl,  18 år,  tjener, 1915

Kirsten Landa, 21 år, tjener, 1916

Martha Klungland, f. 1894 Ølen, kjøkkenpike 1914-1922

Malene Knudsen, 27 år, tjener,. 1916

Gunda Hermandsen, 17 år, tjener, 1916

Gurine Grimslid, fabrikarbeider, 1918

Eli  Heggebø, f. 1895 kjøkkenpige, ugift, Ølen 1920

Sigrid Nilsen, f. 1901 kjøkkenpige, ugift, 1920-1922

Jenny Hustøl, f. 1896 kjøkkenpige, ugift, 1920

Agnete Hustøl, butik. 1922

Gunda Slotten, hermetikarbeider. 1924

Betzy Våge, 1928

Elisabeth Gabrielsen, ekspeditrise, 1935-1947

Helga Varnes,f. 11-11-1910, tjener

Kritine Eik, f. 8-2-1904, tjener - 1930-34

Sofie Eik, f. 11-12-1907, kjøkkenpike, 1930-34

Asta Mathiesen, f. 8-8-1912, tjener, 1930-41

Elisabeth Gabrielsen, f. 9-11-1903, ekspeditrise 1935-1947

Gudrun Pauline Nilsen, f. 7-3-1897, tjener, 1936-43

Gudrun Nilsen, f. 11-12-1907, tjener 1933-41

            De fleste tjenestpigene var rundt 20 år, og de skiftet nok jobber nokså raskt, for de var ikke stort lenger en ett til to år i tjenesten.

1910 Oskar Nilsson,  f. 26-5-4863, arbeider i huset med hva som helst.

 Oskar bodde hos Hilmar Abrahamsen og gjorde sikkert en stor del av tungarbeidet i butikken.

1920--1969

Svend Wiktor Lindbom, f. 2-10-1896, Lysekil i Sverige, røkeriarbeider, død 9-7-1967, 71 år gammel.

Sigrid Olava Nilsen, f. 25-5-1902, død 22-7-1970, 69 år gammel

Hildur Wictoria, f. 13-2-1923, gift Olsen, døde 2011

Greta Synnøve, f. 7-5-1926, gift Cornelius Engelsen

            Svend Wiktor overtok forretningen og huset. Døtrene Hildur og Greta bodde i i Pedersgata etter at de giftet seg.

1951-1959

Ingvald Olsen, f. 8-6-1913, død, 18-8-1980, tømmermann

Hildur Wictoria Lindbom, f. 13-2-1923, død 2011

Franc Ole Olsen, f. 19-9-1951

Sven Wictor Olsen / Lindbom. f. 29-11-1952

 

Cornelius Engelsen

Greta Synnøve Lindbom, f. 7-5-1926

Inge Bjørn Engelsen, f. 1950

                         

Sven Wiktor Lindbom                                                                                   Sigrid Olava Lindbom

                      

Bildene er utlånt av Franc Ole Olsen.

         

17. mai - Moster og onkel                                                             

 

Francs mor, Hildur,  mormor Sigrid, moster Greta og ???

Sigrid med døtrene Hildur og Greta.

    

Hildur gift med Ingvald Olsen                                                       Ingvald Olsen

    

Hildur med hunden Påsan                                         Franc Ole og Svein Wictor

Svein Wictor og Inge Bjørn

Juleselskap hos mormor.

   Ingvald var bokser.

På dette bildet skal også Ole Røisland være. Han var det "største" bokseren i Stavanger i sin tid.

 

1902-1904       

Abraham Topdal, f. 13-12-1875 arbider – Stvgr. Smørfabrik

Hansine, f. Ween, f. 8-11-1877,

Margit f. 3-6-1898

Ole f. 4-9-1900

Bergliot f. 1903

            Karen Ween f. 1838, Sogndal i Dalerne, moren underholdes her. Død 27-12-1907, 71 år gammel.

Olava Ween, f. 1-9-1863/72, ugift nåtlerske på skomagerbutik    

Ole Olsen Ween, f. 7-10-1869, sjøfarende.

            Familiene Topdal og Ween bodde i Saudagaden 47 i 1900. Hansine Topdal og Olava Ween var søstre. Karen Ween var deres mor. De forsørget henne. De var flyttet til Mellom Dalgata 5 innen 1907. Hansine sto på arbeiderpartiets valgliste i 1910.

 

1905 og 1910       

Edvard Kanestrøm, 22 blikslager hos Houge Thiis (fra Finland ?) 1910

Johanne 20

Bjarne 2

Edvard og familien? Var reist til Kristiansand i 1905, men dukker opp her igjen i 1910

 

1905

Ole G. Berven, 51 styrmand ”Skonnert Solvang” – fra Hardanger, død 11-11-1905 annnnnnnn

Brita 70

Brita Thorsen 18 tj.

            Ole omkom da «Solvang» forliste 11-11-1905

1906 -1907-

Endre Eliassen, f. 25-8-1867 styrm. ”S/S Strand” / dampskibsfører, død1941

Inger, f. 7-4-1871

            Innen 1910 var de flyttet til Store Skippergate 4.

  1941

1908        

Johan Taraldsen, 23 kjører hos R. A Idsøe

Johanne 22

Magnhild 1

 

1908-1909

Sigurd Nilsen, f. 19-7-1871, stuert

Johanne Olsen, f. 18-6-1873

Agnes, f. 12-10-1895

Otto, f. 29-10-1898

Sigurd, f. 23-1-1905

John, f. 8-10-1908

Arne, f. 4-10-1909

            Innen 1910 var familien flyttet til Trafikgate 2.

 

I årene fra 1904 til 1955 var Hilmer Abrahamsen og hans familie og tjenere som bodde her.

 

1955

Torbjørn Mortvedt

 

1958-1969

Lindstrøms Magasin.

  1956

1958-1969

Einar Nordaker, kjøpmann

1980

 

2000       2009

Det var mange som ikke likte at butikken Love Shop etablerte seg i Pedersgata.

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Joomla templates by a4joomla