Br.nr. 1156

155 m²

 

       Her lå flere hus som i dag er historie. Nr. 36 Thorsens bakeri lå helt til høyre ved siden av den gule bygningen som var et meieriutsalg. 

          Huset lå på venstre side mellom Lille Skippergaten og St. Hansgaten, på hjørnet til Høkergaten. Jeg har ikke bilde av huset. Det ble revet da Bergelands tunnelen skulle bygges. Nå ligger det leiligheter her.

Rundt 1900 ble det beskrevet som et våningshus med forretningslokale, brødutsalg.

 

         Mine kilder er stort sett folketellinger og adressebøker. De gir lite opplysninger utover akkurat det året de er skrevet. Derfor har jeg altfor lite om en så "kjent" butikk i gaten som baker Thorsen. Her mangler jeg den personlig historien, lukten av nybakte brød - så og si.  Hvis noen har flere opplysninger eller små historier de vil dele med denne siden hadde det vært flott.

 

Eiere:

1857    skjøte fra Langbergs enke

1857    til Mads Madland for tomt med oppført hus.

1860    Til Niels Pedersen

1860    skjøte på et grundstykke til Carl Finkelsen

1895    fra A. Aadnesen

1895    til uhrmager Carl T. Finkelsen.

1896    skjøte til bager Ths. Thorsen

1949    skjøte til sønnen Becthon Thorsen.

 

            Her er det svært vanskelig å finne ut av eiendomsforholdene, for dette gjelder tydeligvis to tomter

Både for hus 34 og 36. I noen av matrikkeler er hus nummer 34 tatt med, andre ikke, i noen mangler nr. 36.

Derfor behandler jeg dette som et hus og samordner folkene som stort sett dukker opp på begge adresser.

Jeg håper at det ikke blir for mange feil.

 

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

1863-1972       Thorsen Bageri og  Bagerutsalg,

1865                Niels Pedersen var handelsmann.

1865                Thore Thorsen hadde bageri

1875                Andreas Aadnesen hadde bageri, eget værksted.

1901-1907      Ane E. Helleland, hun drev kolonialforretning her.

1920                Ingeborg Qvie hadde strygerivirksomhet.

Folk i huset:

 Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

 

 

Bakerfamilien Thorsen, deres historie er knyttet til dette huset i nærmere 125 år, fra ca 1863 til 1972.

Thore Thorsen var den første bakermesteren, sønnen Thomas overtok driften. Til slutt var det Bechton Thorsen som drev bakeriet.

 

1865---

Thore Thorsen. F. 1832, Sandnes, Høiland prgj., bagermester, død før 1900.

Kirsten Andreasdtr., f. 1832, Tu, død 1904

Marie, f. 1865

Serine, f. 1868 død 1916

Thomas, f. 1871

Andreas, f. 1875

Andrea, f. 1878, syg, på sanatorium i 1906

 

1871---1954-64---------

Thomas Thorsen, f. 4-12-1871, bagermester

Cecilie Ingeborg Helleland, f. 1869, Sola i Håland, hun var enke i 1935

Bechton Helleland, f.22-12- 1904 i Amerika, pleiebarn fra 1913

Clansy Waldora f. 1906 f. i Amerika, pleiebarn fra 1913 uten godtgjørelse.

Ane Lisebet Svendsdtr. Helleland, f. 1836, enke handelsborger i 1907 – Eier hus nr 15 i Klinkenbergbakken,

hvor hun drev kolonialhandel. Hun var mor til Ingeborg Cecilie. Død 1910.

 

1904-1980--

Bechton H. Thorsen, f, 22-10-1904, bakermester

Ingeborg Cecilie

Anne Cecilie, f. 6-1-1938, gift med Egil Meling.

Thomas Thorsen, f. 1947, g.m. Tove

 

1910-1912

Martin Andreassen, f. 1883/85, Sand, snedkermester

Andrea Thorsen, f. 1878

Thor, f. 1910

Andrea var datter av bagermester Thore Thorsen. Hun ble gift med Martin Andreassen. De bodde her noen år.

Martin var snedker og hadde rammeverksted i Holmegt.

 

Bagere, butikkjonfruer og tjenere hos familien Thorsen fra 1865 til 1920

Caroline, f. 1849, tjenestepige i 1865

Knud Torgersen, f. 1838, Edland, Gjesdal sogn, bagerdreng 1865

Andreas Omundsen, f. 1849, Svela, Bjerkreim sogn, bagerdreng 1965

Hans Aske, f. 1846, bagerdreng. 1865

Jakob Reinertsen, f. 1855, Bømlo prgj. Bagerdreng, lærling. 1875

Anna Sørensdtr, f. 1858, tjenestepige. 1875

Berger Sunde 18 læregut 1898

Tønnes Vaaland 21 lærling.  1903

Ole Tjensvold 20 bagergutt. 1905, i Amerika1906

Knud Knudsen 19 bager arb. 1907 1908 kr 8 pr uke + kost støtter sin mor mmed 3 kr pr uge 1908

Ingemand Thorkeldsen, f. 1893, Egersund, bagerlærling 1910

Bertinius Wiig 20 bagerlærl. 1914/1915

Marie Jakobsen 21 tj. 1916

Torleif Torkelsen 16 bagerlær 1916

Regine Malene Topnæs, f. 1899, Nedstrand, butikbetjent, 1920

Olene Topnæs, f. 1903, Nedstrand, enepike, 1920

Det har sikkert vært mange flere som har hatt sitt virke her, men de har jeg ikke funnet navn på.

 

 

            Her er noe rart.

            Familien Thore Thorsen bodde her i 1863, da var Thore bagermester, samtidig bodde handelsmann og huseier Niels Pedersen her. Kan Niels ha eid bakeriet og Thore vært ansatt? I 1875 bodde Thore og familien på St. Hansvolden br. nr. 1095, Pedersgaten 27.  Detvar rett på skrå over gaten. I 1875 var det Andreas Aadnesen som drev bakeriet.

           Husene 34 og 36 er blandet sammen når det gjelder bruksnummer og i folketellingene, så her er det mange rom for feil.  En kan gå ut fra at familien Thorsen har vært knyttet til disse husene i alle år.

            Familien Thorsen dukker på ny opp her i folketellingen i 1900. Da var Kirsten Thorsen blitt enke, hun drev bagerforretningen, døtrene Serine og Andrea bodde hjemme. Serine var i bagerbutikken, mens Andrea var syerske, hun var på sanatorium i 1906, hun ble gift med Martin Andreassen og bodde her i 1910.               Sønnen Thomas hadde giftet seg med Cecilie, f. 1869 fra Sola. Thomas var bagersvend og overtok bageriet og utsalget etter foreldrene.

 

1865

Niels Pedersen, f. 1824, handelsmand              

Ane Lovise, f. 1824

Josephine Emilie Magrethe, f. 1852

Marie, f. 1854

Nikulaus Anton Ludvig, f. 1855

Caroline Sevrine Lovise, f. 1857

Michal Seval Prestrup Aamodt, f. 1858

Laura Petrine, f. 1861

Peder Gerhard, f. 1862

Tine Margrethe f. 1864 tv død 1864

Fredrik Wilhelm, f. 1864 tv død 1864

Signe Olsdtr. F. 1847, Sirdalen, tjenestepige.

.

1865

Ragnil Martinsdtr. F. 1840, sypige.         

 

1875

Andreas Aadnesen, f. 1833, bagermester eget værksted, ugift

Andreas Henriksen, f. 1853, Time sogn, bagersvend, 1875

Magnus Christian Hjelmberg, f. 1858, Koppervig, bagerdreng, 1875

Marie Jonasen, f. 1838, Heskestad sogn, husholderske, 1875

Olsen, Johannes f. 1863 bagersvend, 1885

Mauritzsen, Carl f. 1870 bagersvend, 1885

Bøe, Martine f. 1849 Tjenestepige, 1885

Bøe, Gurine, f. 1867 Tjenestepige, 1885

Sanan ? 16, år bagergutt 1894

Gina Bøe 26 år Tj.pige 1894

 

1875

Gjert Aarvig, f. 1829, Tysvær sogn, skipper, leieboer

Malene, f. 1835 Tysvær

Gjert Olavus, f. 1862

Soffie, f. 1867

Gabriel, f. 1872

 

1875

Berthe Joensdtr, f. 1823, Hjelmeland, forskjellig haandarbeide

Martin Hansen, f. 1852, styremand

Johan Hansen, f. 1854, søfarende

Hans Hansen, f. 1861, lame?

 

1885-1887

Høiland, Thore Thorsen, f. 1840 Hå, Sømand

Thorsen Anne, f. 1831 Hå

Thorsen, Thomas f. 1864 Sømand

Thorsen, Mathilde Knudine f. 1873

Thorsen, Thorvald Andreas f. 1875

 

1887

Thore Thorsen, f. 1845

Anna Bertine Eriksen, f. 1852

Thor, f. 1887.

Er dette samme familie?. Her er Anna 20 år yngre og Thore 5 år. De bodde her da Thor ble døpt.

 

1885

Halvorsen, Ingeborg, f. 1855 Jelsa Fattiglem

Hanna Pernille f. 1881

Halvor Severin f. 1883

 

1885

Jonassen, Bertine f. 1869 Hetland Sypige

 

1894-1895

Rasmus Lie, 40, styrm, Hjemme på sjanse arbeid i 2 år

Lina 30

Rudolf 2

Karsten 1

 

1894-1909

Jakob Mortensen Seland, f. 1838, Varhaug, postbud og konstabel

Johanna, f. 1849, Hetland, prgj.

Anna, f. 1873, butikjomfru

Lars, f. 1876, kontorist bogholder, kemnerkontoret

Ingeborg, 13 år i 1894

Marie, f. 1880, damesyerske

Magnus, f. 1882, typograf hos Moes Aktietrykkeri.

Johanne, f. 1886

Jakob, f. 1888, skolegutt på Kongsgaard i 1904

Agathe Leonora (Nora), f. 1890, hun var døv og var på skole for døve i 1906, syerske

            Jakob bodde i sidebygningen. Han var både postbud og konstabel i 1894. Familien var flyttet til ABCgt 5 i 1910. Lars var kontorist hos ”Ulstrup” i 1895 og 1898 før han begynte på kemnerkontoret.

 

1896-1898

Johan Mandius Jakobsen, f. 1862, 2. maskinist ”Dronning Sofie” ledig 3 mnd.

Berthe Theresie, f. 1869

Johan 3 år i 1898

Arthur Bertram, f. 1896

 

1900

Ole Wallem, f. 1841, Årdal, 1ste Søhusformand

Martha Marie O., f. 1849

Oluf O., f. 1874

 

1903-1906

Olene Torkelsen, 57 enke

 

1911

Engmann Agathon Johannesen, f. 1885, Farsund, Bagersvend

Maren Andrea Elisabeth Torkildsen, f. 1885, Egersund

Erling, f. 1905, Vigrestad, Hå prgj.

Erna Andrea, f. 1911

 

1912-1916

Ingeborg Kvia, f. 1866, ugift. litt strygearbeide, syg av astma.

Hun bodde i Klinkenbergbakken 15 i 1910

 

1913-1915

 Hans Hansen, 60 år, Ingeniør, enkemann, nu ingen beskjeftigelse

 

1916-1922

Janna Larsen, f. 1843, Hidra, Flekkefjord, enke, vask og husgjerning

Anna Larsen, f. 1889, Hidra, fabarb. Bjelland g. med Oluf Dahl. se neste.

De bodde i Nymannsveien 83 i 1910.

 

1920-1922

Oluf Bernhard Dahl, f. 1886, hermetikarbeider

Anna Johanne Larsen, f. 1889, Hidra

Agnes Olava, f. 1921

Lilly Johanne, f. 1922

 

1933-34 Thor Andreassen, f. 28-1-1910, handelsbetjent

1940-41 Cecilie Aukland, f. 25-10-1921, tjener

1942-42  Anna Dahl,. f. 10912-1910, tjener

1948-49 Birgit Eidsvåg, f. 27-4-1925, hushjelp

 

1935

Solveig Trones, sykepleier.

 

1958

Egil Meling. f. 26-2-1935, Flymekaniker

Anne Cecilie Thorsen, f. 6-1-1938

 

1969

Reidar Nærland

 

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. 

 

                                                                    Fra Panteboken 1948

 

 

 

Joomla templates by a4joomla