Jørgen Gundersen, 1840-1917, rebslager

Folk i bydelen 0 comments

Jørgen var rebslager ved Berentsens reperbane i 50 år.

 

Jørgen Gundersen, f. 1840 i Bergen, død 1917, 78 år gammel.     

fra Stavanger Aftenblad 1915.                 

Jeg har skrevet av teksten siden det er litt vanskelig å lese gotisk skrift, se lenger nede.

 

Mange ældre Stavangere kjender rebslager Jørgen Gundersen.

Han er riktignok ikke født her i byen, og han har alltid været av de stille i landet,

av dem som har hat nok at bestille med sine egne affærer. Men når man i 50 aar

har været knyttet til en bedrift og stadig været i aktivitet, vil man allikevel i

tidens løp komme i berøring med adskillige mennesker og bli av dem, man erindrer.

Og dette er tilfælde med Jørgen Gundersen som den 17 juni –

altsaa i overmorgen – kan feire 50 aarsdagen for sin ansættelse ved

Berentsens reberbane. Han har tat sig fri nogen dage i den anledning,

men naar jubilæet er over, begynder han på arbeide igjen, og saa frisk

og kvik som han er, kan han endu trods sine henved 76 aar lenge

komme til at skjøtte det.

Gundersen er født i Bergen – det er det ikke vanskelig å høre, naar

han snakker -, blev utlært i sin fødeby og kom som 25-26 aar

gammel svend hit for at prøve sin lykke. Han fikk ansættelse på

Berentsens reberbane og har været der senere i onde og gode tider.

I de gode seilskibstider var der ca 50 arbeidere, men av disse er han nu

den siste på skansen, den næstsidte av den gamle garde var saavidt vites

banens mester Rasmus Johnsen, som sluttet for nogen aar siden efterat  (se Pedersgata 65)

ha arbeidet som rebslager i over 70 aar, noget over halvparten paa

 Berentsens reberbane,

Hvad slags betaling hadde dere i tidligere tider?

Spør vi den gamle godslige mand. – ½ dale dagen tjente vi, vi fik 2 shilling

for at lage hvert garn på 160 favne, og vi laget 30 slike pr. dag.

Det blir mange mil garn det i saa lang tid. – jaja –

Hvor lang arbeidstid hadde dere? Fra først av fra kl 5 morhgen til 7 kveld,

senere blev det forandret fra 6 morgen til 6 kveld. Men jeg hadde saa mange barn

 – jeg har været gift to ganger og har hat 13 barn i alt, hvorav 7 lever –

og jeg maatte søke ekstrafortjeneste for at klare mig. I 15 aar gjorde jeg

tjeneste som reservebrandmandskap, og dessuten arbeidet jeg hver

lørdag kveld paa «engelskmanden» (Wilsonbaaten), og ikke at forglemme

i sildesjauen. Endvidere var jeg lygtetænder i 18 aar. Vi hadde 20 øre for at

 tænde og 20 øre for at slukke hele ruten. Og de kan tro, det var ikke alltid

 sødt at staa op og gaa ut aa slukke, gjerne kl. 3 om natten i styggevær og

gjennomvaat. Men tilslut blev jeg saa overanstrengt at lægen gav mig ordre til

 at la natarbeidet være, jeg tror det er det som svækket hørselen. 

Jeg holdt ogsaa op, ialfaldt en tid. De kan tro jeg har strævet for at holde

familien oppe. Men det var saa heldig med det, at Berentsen baade

Lars Berentsen, og Erik Berentsen – alltid har været snille mot meig. Lars Berentsen

hjalp mig at komme i besiddelse av hus, og hvad jeg har bedt om, baade av

ham og sønnen, har jeg faat, saa jeg kan ikke fuldtakke dem, de har været

 et forsyn for mig. Lars Berentsen og hans frue var enda fadder hos mig

 5 gange på rad, og efterhvert som barnene vokste op, fik de komme på

 landstedet hans paa juletræ. Og de kan tro, barnene kom ikke snaue hjem!

 Også ellers fik de baade det ene og andet. Igaar da jeg var hos Berentsen,

forærte han mig et pent beløp i anledning jubilæet. Jeg kjendte ogsaa svært

godt Lars Oftedal, jeg gik paa skole hos ham hver mandag. Det var

religionsundervisning for voksne han gav, og han var saa snil og grei. 

Jeg har efter den tid arbeidet noget for Waisenhusbasarene.

Og gamle Gundersen fortsætter at fortælle: han blir aldri træt av at

 uttrykke sin taknemmelighet over hvor snille man har været mot ham.

Men aarsaken til at hans foresatte har villet paaskjønne ham, er

naturligvis den at han var en trofast og villig sjæl og altid hang i

til det yderste for at klare sig selv. Derfor fortjener gamle Gundersen

ogsaa et ord og en lykønskning i avisen.

 

Jørgen bodde ikke i Pedersgata, men i Gitlesmuget som er en liten tverrgate

til Pedersgata nede i Jammerdalen.

 

Jeg har prøvd å finne fram til Jørgens familie:

 

Jørgen bodde i 1875 i Nedre Blåsenborg 10 med kone og 5 barn:

1875

Jørgen f. 1839 Bergen

Berthe Serine. f. 1849, død 15-6-1887 – 37 år gammel av tæring,

Samtidig 20-6-1887 døde datteren Johanne Serine, 1 måned gammel.

Barn

Bergithe Albertine, f. 1869

Rachel Isakmine,. f. 1871

Jørgine B. f. 1872

Ane Marie, f. 1874

Niels Martin, f. 1875

 

10 år senere i 1885 var familien flyttet til Gitlesmuget 2 – huset som Jørgen kjøpte.

Kona Berte Serine lever ennå, mens datteren Jørgine ikke ble nevnt, hun var antakelig død

Men nå er det kommet flere barn.

Johan Jørg, f. 1879

Bernhard Severin, f. 1882

Hanne Marie, f. 1884

Johanne Serine, f. 1887 død 20-6-1887, 1 måned gammel.

 

I 1894 bor Jørgen i Gitlesmuget 2.

Jørgen Gundersen, 54 år, er enkemann

Niels, 17 år

Johan 13 år

Bernhard 12 år

Hanna 9 år

 

Samtidig i 1894 bor datteren Rakkel og familien sammen med Jørgen

Ingebret Ingebretsen, malersvenn går ledig på vinteren

Rakkel, f. Gundersen 23 år

Bergit, 3

Inger, 1 år.

 

Jørgen var blitt enkemann innen 1900. da var det bare tre av barna som bodde

 sammen med ham.

Bernhard f. 1882, arbeidet på kassafabrik, han var svakelig i 1903 og døde 1-4-1903 21 år gammel.

Jørgine, f. 1884.

Datteren Rakel, f. 1871 som var gift med Ingebret Ingebretsen og

deres 5 barn bodde i samme hus.

 

Jørgen var enkemann i folketellingen 1903 og 1905.

 

I 1910 bodde de fortsatt i Gitlesmuget, Jørgen var gift på ny, men navnet

på kona er ikke med i folketellingen. Nå har han fått to barn til

Berta, f. 16-7-1905

Georg, f. 15-8-1907

Jeg har ikke funnet disse to barna døpt heller ikke navnet på den nye kona. Så dette er antakelig feil,

Jørgen var da godt over 60 år.