Minner fra barndommen

0 comments

Egil Halvorsen f. 1947 forteller. Jeg er oppvokst i Ryfylkegaten 1. Huset har vært i familiens eie siden det ble tatt i bruk i 1901/2. Mine 2 sønner har pusset det opp og eier det nå sammen. ( de overtok etter min far Lars Halvorsen som døde for 5 år siden).

Barnearbeid

Barnearbeid

0 comments

Etter modell fra Kristiania undersøkte kommunen barnearbeid i byen. Det var for året 1911-1912 og spesielt februar måned i 1912. De har satt opp 10 tabeller som jeg skal prøve å trekke opplysninger ut av.

lang og tro tjeneste.

0 comments

    her er en del som hae fått medaljen ped 50   1938-1969 Bertinius Tønnesen, Sjåfør Bertine G. Tønnesen, f. 22-1-1887, apotekassistent/pensjonist fra 1963. Fikk Norges vels fortjeneste medalje i 1949 for 31 år i apoteket Hjorten. Mistet tidlig mann og sønn som studerte.