Pedersgata nr. 028 Herrefrisør

Pedersgata 28

Arne Riise Herrefrisør

ATK 1998

Bruksnummer og areal.

Br.nr. 1123

83 m2 stor tomt

Eiere:

1853          Tomt fra Svein Reinertsen til

 1. Andreas Bertinius Øvregaard

                  Ukjent byggeår.

 1. Halvor Tollefsen Bersagel,f. 1830 (bodde i Kongstensgt. 6)
 1. Severine Bersagel, f. 1859, eneste arving etter H. Bersagel selger til
 1. Tobias Madsen, f. 1809
 1. Theodor Osmundsen
 1. Martin Gundvaldsen
 1. Marie Kristensen Wiig og Kristian Wiig
 1. Til Aage Knudsen
 1. Kr. Wiig

1912     H. Sivertsen

 1. Hermine Lovise Berentsen

1935          Arne Riise

1971          Borghild Riise

1971          Janne og Peter Riise

2000          Kjell Riise  

2006          Van Dong Ye

            Dette er et frittliggende bolighus på 2 etasjer og kvist. Det hadde to rom og kjøkken i hver etasje. Gavlsiden vender mot Pedersgaten. Første etasje ligger et lite trinn opp fra gaten. Huset ligger på hjørnet mellom Pedersgaten og den bratte bakken Lille Skippergata. Dermed har det nesten full kjeller med utgang på baksiden. Huset er bygget som et tømret trehus og ”rappet” med murpuss i senere år, på grunn av brannloven. De store vinduene i første etasje er av nyere dato. Det ble bygget på i 1952, da fikk det en etasje ekstra.

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

Lina Olsen, syforretning? 1903-1911

Thorsens magasin 1919 flyttet

Frugt og cigarforretning – J. Hallingstad, i 1923

H. Bærendtsen 1930 – 1935 Han var i Pedersgt.  52 i 1925 og i  nr 47 i 1923

M. Friis Torgersen 1935  flyttet til nr 27 –  død 1979

Arne Riise frukt og tobakk 1938

Barber Arne Riise fra 1940  til  2007        

Granat Jernvare og kjøkkenutstyr, detalj. Rundt 1955 –  1959

  1919  1923  Bærendtsen gikk konkurs i 1925.

1955     1959

  1964    1938

  2006

Folk i huset:

I folketellingene (FT) finnes opplysninger om hvem som bodde i huset akkurat den dagen tellingen foregikk. Her er brukt FT fra 1865, 1894 til 1916. Alderen på personene er hentet fra første gang de dukker opp i kildene. I kirkebøkene (Kb.) er det funnet folk som ble døpt, konfirmert, gift eller døde, mens de bodde på denne adressen. I tillegg er det tatt med de som er funnet i Adressebøkene (Adr.), valgmanntall og opplysninger fra privatpersoner og andre kilder. Det finnes ikke noe samlet oversikt med opplysninger om hvem som bodde her i årene mellom 1865 og 1894, eller etter 1916. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

 1. 1857 – 1878

Halvor Tollefsen Bersagel, f. 1833, Høgsfjord, skibsreder og skipper

Gurine, f. 1834, Høgsfjord, død før 1875

Vibekke Severine, f. 1859, Høle/Stavanger

Ingeborg Cecilie, f. 11-12-1864 – død 13-3-1865 ¼ år gl.

Halvor kjøpte tomten for kr. 265, i 1857, da arvingen Severine solgte igjen i 1878 fikk hun kr. 3500,- for eiendommen. Det tyder på at det var Halvor Bersagel som bygde huset og kan ha bodd her. Familien bodde i Pedersgata 22 i 1865. Han bodde i Kongstensgaten 6 i 1875.

Les mer i Pedersgata 22

 1. 1875 -1887  

Tobias Madsen. F. 1809, skibsreder, død før 1885??

Bergithe, f. Bergh f. 1809

Johan Mathias, f. 1843, Styrmand.

I 1885 er det bare Bergithe og sønnen Johan som bor her. Johan var da blitt skibsfører og var bortreist. I 1865 bodde de i Mosterøy. Tobias var gårdbruker og Landhandler. De hadde 4 barn. Thomas, f. 1838, skipper, Søren, f. 1840, styrmand, Johan, f. 1843 og Martha, f. 1847.

 1. 1887-1898

Theodor Osmundsen, f. 1857. Han var typograf i ”Westlandsposten”

Marie, f. 1857

Olaf, f. 1884

Ingolf, f. 1886

Ingrid, f. 1888

Jakob, f. 1891

Trygve 2 – kan være død før 1900

Birger, f. 1893

Borghild f. 15-6-1899

Theodor kjøpte huset i 1887 og bodde her til han solgte til Martin Gundvaldsen i 1898. Familien bodde i Smedgata 10 i 1885. De flyttet til Storhaugveien 30.

4. 1894

N. Johannessen, 32 år, Han eide jagten ”Ryvarden”

Hanna, 29 år

 1. 1894

Ingvald Haave, f. 1854 år. Han var skipper på ”S/S Giller”??

Johanne Marie f. Jakobsen, f. 1862

? Isaksen, 74 år bestemoder

Viet 6-4-1884 i St. Petri. De bodde i Høllebergt. 15 i 1885.

 1. 1898–

Anna Øiestad, f. 1863. Sandnes, hun var enke og lærerinde i folkeskolen.

Elias f. 1888

De var flyttet til Kongstensgt. 48 innen 1900.

 1. 1899

Gabriel Løvaas, f. 1860, kontorist Dampbageriet, død 21-8-1911-

Malene, f. Hertervig, f. 1861

Maren, f. 1887

Elisabeth, f. 1889

Georg, f. 1892

Erling, f. 1894

Karl, f. 1897

Monrad, f. 1897

Gabriel Roth f. 1899 døde i juni 11-6-1900, 9 måneder gammel.

Thorrine 17 tj. 1899

Innen 1900 var familien flyttet til Jæderensgade 53.

 1. 1898-1902

Martin Gunvaldsen, f. 1857, skibsfører

Gurine, f. Thorsen, f. 1857, død 4-2-1936, 79 år gammel

Emanuel, f. 1889

Malvin, f. 1892

Malene Johnsen, f. 1881, pleiedatter

Martin var skibsfører på ”Svithun” – han kom hjem 9-12-1899 som syg og var hjemme til 3-4-1900. Da tellingen ble foretatt i slutten av 1900 var han i Vallinsia (Valencia, Spania.)  Broren Gustav Gunvaldsen bodde og handlet i Pedersgata 25. Martin og Gurine giftet seg 4-4-1889 i Johannes Kirken.

Malene var datter av Gustav Johnsen f. 1854 og Marie Thorsen, f. 1853. Marie døde i 1889. Malene ble boende her hos sin tante Gurine f. Thorsen

Malene Johnsen var paaleggerske i Vestlandske lithograf trykkeri.  I 1902 var hun arbeiderske og hadde kr 5,- pr uge på Vestlandske Kunstanstalt,

får for øvrig sitt underhold hos capt. Gunvaldsen. Malene var metodist. Malene ble gift Ugstad og flyttet til Oslo.

Malene hadde to yngre søsken, John f. 1885 og Gunda, f. 1887. De kom til

Ole og Anne Kristine Torstensen i Pedersgata 127.

Foreldrene til Gurine og Marie Thorsen var Ole Thorsen,f. 1820 og Malene, f. 1824 dokarbeider. De bodde i Tårngata 21 i 1875.

Etter 1900

 1. 1902-1917

Christian Christiansen Wiig, f. 27-5-1842 i Klepp, tømm. Han døde 12-2-1912 av blodforgiftning.  71 år gammel

Ellen Wiig f.24-8-1839. Klepp

Kristian, f. 3-10-1880, sjømand

Ellen Marie, f. 1884, g. Herkules Sivertsen – se familie 13

De hadde også en voksen sønn Kristian som var maskinarbeider i Amerika i 1910.

Ellen var blitt enke i 1912 og var huseier. Hun døde i 1917 av lungebetennelse.

Christian må ha tjent mer enn 400 kr i året for Ellen fikk stemme ved valget i 1903. De bodde i Birkelandsgt. 2 i 1900.

     

Ellen Wiig                                                                                          Christian Christiansen Wiig

 1. 1903-1911

Lina Olsen, f. 29-8-1853 syerske, ugift.

Hun hadde syforretning i Langaden i 1900. Om hun drev forretningen her i de årene hun bodde her er uvisst. Lina oppgav at hun var sygelig i 1907, og ble kalt sypige i 1910.

 1.  1908-1911-

Aage Knudsen, f. 4-12-1836- Høle. var forhenværende  lærer i 1910.

Anne Marie Knudsen, f. 1825 døde i 1908

Elisabeth E. Tengesdal, f. 24-10-1890 Høle, hun var husholderske. 1908-1911

Aage og konen bodde i Nyhavn 33 på Buøy i 1900.

 1. 1909-1910–

Hans Oskar Theodor Nilsen, f. 14-4-1884 murer

Johanna Berta Sævild, f.14-3-1880, Fuse sogn.

Anny Betzy, f. 28-6-1909

Denne familien bodde her da datteren ble døpt i 1910. Innen slutten av 1910 var de flyttet til Pedersgata 78 og bodde sammen med familien Peder Risa.

Les mer i Pedersgata 78

 1. 1913-1915–

Christine Edvardsen, f. 26-11-1851, Egersund, 60 år, enke, syerske, opplyser at hun klarer seg selv.

Ole Edvardsen 34 år.

Kristine bodde i Pedersgata 22 i 1901, da vant hun 2 stoler i en basar, og i 1902 vant hun en bastkurv. I 1910 bodde hun i Grensesteinsgt 2.

 1. 1912-1922–

Hercules Sivertsen, f. 20-3-1883, 28 år 2.maskinist, i 1922 var med Herkules, smed.

Ellen Marie f. Viig, 21-3-1884, 27 år – se familie 8

Ellen Elisabeth f. 1919

Herdis Marie f. 1920

Gudrun Sivertsen 22 gymnasiast underholdes av Sivertsen, da foreldrene er døde. Bodde her i 1915-1916.

Herkules tok maskinist eksamen i 1907 med karakteren Meget godt stod det i avisen.

Ellen og Herkules giftet seg i 1909. Herkules var sønn av avdøde bogbinder Ole Sivertsen.

Ellen Marie Viig er i familie med Christian Viig. Se ovenfor. Da huset ble solgt i 1930 står det: Fra Christian Wiigs arvinger, for søsteren Marie og hennes mann Herkules Sivertsen.

Herkules og Ellen bodde i Tårngt 42 i 1910.

 1. 1916-1920-

Sønnøva Olsen, f. 2-7-1850, 62 år f. i Etne, syerske.

Hun bodde i Hetlandsgt. 22 i 1910.

 1. 1930-34        se hus 47 og 52 ——–

Theodor Henrik Bærendtsen, f. 21-7-1987, handelsmann

Hansine Lovise Bærendtsen, f. Hansen, f. 17-10-1886

1935


 1. 1937   Martha Friis Torgersen død 30-5-1979, 81 år gammel.

  1935  1937

 1. 1935–

Arne Riise , f. 20-9-1902, død 26-7-1969, 67 år gammel

Borghild, f. Torgrimsen, f. 24-12-1901, død 28-4-1979, 77 år gammel-

Gudrun, f. 13-11-1935, g.m. Thorleif Kyllevik

Janna, f. 14-12-1940

Ester, f. 11-12-1942, g.m. Bjørn

Peter, f. 17-6-1944, g. 1967 m. Åse Marie Nilsen f. 1944

Arne kjøpte huset i 1935 og flyttet butikken, frisørsalongen hit. Salongen ble drevet

Les mer om familien Riise i Pedersgata 78.

De la ned salongen i 2007.

    

Fra boka: Marit Karin Alsvik: Stavanger’s østre bydel

1961 Margaret Foester, f. 20-1-1932

1961 Gudrun Kyllevik, 18-4-1905

 1.  1967 Peter Riise, f. 17-6-1944

Åse Marie Nilsen, f. 1944, død 18-4-1996, 52 år gammel

Marie, g.m. John

Arne, g.m. Anne

Steinar

Kari, g.m. Øyvind

Lydia, g.m. Kåre

Kjell

Peter og Åse Marie giftet seg i 1967, men jeg vet ikke om denne familien bodde her i huset.

Les mer i Pedersgata 78

Fra Stavanger Aftenblad 2007 – Kjell Riise