Pedersgata nr. 103 Baker Larsen

Pedersgata 103  

Br.nr. 1829

144 m² stor tomt

Eiere:

1878    Andreas Gitlesens arvinger selger tomt til

      Tønnes Larsen i 1878.

1883    Tou Interesseselskap kjøper på auksjon i 1883.

            Johannes Nilsen eier huset uten hjemmel en tid før Tou I. selger videre til

1898    Johan Pedersen som selger

1899    Lars B. Larsen.

2006    solgt ut av familien.

 

Næringsvirksomhet:

18??    Forbrugsforeningen hadde utsalg av kolonialvarer og hadde bakeri.

1885-1886 Svend Mauritsen, handelsmann, sæbefabrikant. Kan han ha drevet fra dette huset?

1894 1895 Johannes Nilsen, bakeri og utsalg.

1898    Johan Pedersen, bagermester har en svend og en dreng i arbeid

1899    Lars B. Larsen bakeri og utsalg og litt kolonial før 1920

            bakeriet ble drevet til frampå 1950—

1950    Selvig drev bakeriet etter familien Larsen sluttet, til ca. midten av 1950 årene.

            Gunnar Roalkvam skriver i boka: ”Fra disk til Stormarked” at i siste halvdel av 1880 årene startet arbeidere ved Stavanger Støberi & Dok en ”poseforening”.

Det var forløperen til dagens forbruksforening Økonom. De holdt først til i Pedersgaten 107 før de flyttet hit og drev bakeriet og butikkutsalg.

 

         Huset må være bygget mellom 1878 og 1885. Hvem som sto som byggherre og bodde her før 1885 vet en ingenting om.

            Dette er et stort kassahus, på 2 etasjer. Det ligger vegg i vegg med nr 101, men har et lite mellomrom til nr 105. Tvillinghusene 101-103 har full kjeller, og begge har et lite inngangsparti trukket inn under 1 etasje slik at de har inngang der. Det ble kalt for ”smauet”. Nå er det vegg mellom inngangene. Bak i gården var det et bygg som bakeriet lå i, der var det en leilighet oppe. Det bodde 3 hustander her i 1900 med til sammen 23 personer. I kjelleren mot Pedersgaten var det bakeriutsalg, en måtte gå to trinn ned.         

1900 – 2006

Lars B. Larsens familiehistorie er knyttet til dette huset i over 100 år. Han kjøpte huset i 1899 og drev bakeri her. 5 generasjoner av familien har bodd her.

1. Lars B. Larsen f. 1866

2. Beathe Larsen f. 1921 gift m. Rolf Broen

3. Randi Broen f. 1946 gift m. Jan Falch

4. Jan Petter Broen Falch g.m Anne Mette Husa

4. Ingunn Beathe Falch gift med Svein Inge Kåringen f.

5. Synne Lillian Kåringen

            Lars var baker og drev bakeri her i mange år. Hele familien var mer eller mindre i arbeid. Kona sto i butikken og sønnene jobbet etter hvert i bakeriet. De bakte og solgte brød, kaker, wienerbrød, esser, boller, heidevegger, melkebrød, lussebrød, julebrød og julekaker. I tidligere tider hendte det at naboene kom med sin egen deig og fikk stekt i bakeriet. I bakgården var det stall til hesten Blakken. Den ble brukt til å kjøre rundt med bakervarene til butikker. Hesten hadde det så godt hos bakeren at da den nye tiden innhentet den, og bakeren kjøpte bil, ble hesten solgt. Bonden som kjøpte den brukte den til å hente ”sydrer” – matavfall rundt i byen. Når hesten nærmet seg Pedersgaten ble den balstyrig. Den ville inn i stallen sin. Til slutt måtte bonden avlive den.

         Lars ble gift to ganger og hadde 10 barn. Datteren Beathe f. 1921 ble gift med Rolf Broen, bodde her inntil for få år siden. Huset ble solgt i 2006. Beathe bor i dag 2010 på sykehjem. Det er ikke mange hus i gaten hvor en kan følge en familie gjennom så lang tid.

I bakeriet var det opp gjennom årene mange bagersvender og lærlinger og tjenestepiker.

 

1900 -1956

Lars B. Larsen, f. 17-9-1866, bagermester, Håland, Sola. Død 1956, 90 år gammel.

Johanna Watne, f. 1865 død 1905

Andrea f. 1895  dro til USA  

Lars f. 1897 død 1902

Ove 1898 han var bagersvend i 1922

Birger 1900  – 1916 i bagerlære død 1918

Ovida Wathne 66 enke svigermoder underholdes av bagermesteren. 1900 – 1907

Andrea Wathne f. 1878 tjenestepige i 1900 – g.m. Theodor Thidesen.

Anton Brekke, f. 1881, Kopervik, bagersvend 1900

Samuel Tengesdal, f. 1884 Sand, bagerlærling 1900

Lars Kristoffersen, f. 1886, Sola, bagerlærling 1900

Johanna fikk stemme ved valget i 1904 på grunn av at mannen hadde en viss inntekt.

 

Lars ble gift på ny etter at Johanna døde.

 

Lars Larsen

1903 – 1956 – 2000?

Lars B. Larsen, f. 1866  bagermester, Håland, Sola, død 1956

Rakel Høiland f. 1883, Strand, 2. kone gift ca 1908-09.

Rasmus Høiland f 24-6-1909, baker

Lars f. 8-9-1911, baker

Kornelius f. 10-12-1915, trearbeider

Sigrid f. 1917  død 10-8-1928, 11 år gammel

Birger, f. 1919 død 3 år gammel

Beathe 16-8-1921

Rakel var tjenestepike hos Hognestad på Nytorvet i 1900-1909. Hun ble boende her i mange år etter Lars døde. Rasmus ble gift i 1961, og bodde her i mange år. Kornelius bodde også hjemme i 1935.      

  I bakgården, familie bakere og ikke minst hesten. Helt til venstre kjerren de brukte når bakervarene skulle leveres.

Lærlinger og tjenere som er nevnt i folketellingene opp mot 1920.

Jakob Jakobsen, 19 lærling i bageriet 1903

Olaus Alvestad, 22 bagersv. Finnøy, 1904

Samuel Tengesdal, 18 bagerlærl. i 1903

Bolette, 33 tj. i 1903

Ole Vervig, 20 bagersv. 1905

Thomas Mortensen, 15 kjøregut 1905

Engman Johannesen, bagersv. 1905

Laura Larsen, 16 butikj-1906 1907 1908

Johan Hauge, 38 bagersv. Gift. hustru og 6 barn bor i Vats.1906 1907

Ole Lea, 20 bagerl.1906

Oskar Folkvord, 16 bagerlærl. 1906 1907

Mandius Helliesen, 16 bagergut 1909 – 1911

Barak Laland, 20 bagers. 1911

Ella Lang?, 20 tj. 1912

Johanna Førsalgh??,  20 tj 1914

Gunda Johnsen, 17 tj. 1915

Nils Martin Johnsen, f. 1869 Flekkefjord 1919

      

              Rasmus med varebilen de fikk etter de solgte hesten.

1909- 1961–

Rasmus Høyland Larsen f. 24-6-1909 baker

Erna Wilhelmsen f. 18-10-1907 sydame.

Rasmus var sønn av Lars B. Larsen. Han ble gift 1961, de bodde i leiligheten over bakeriet.

 

1901 – 1908 se hus nr 140 og 101

Theodor Bertinius Tidesen, f. 1868, blikk.sl. gift 1901 Hos Rønneberg.

Andrea Olava Vatne, 1878, butikjomfru. Se fam Lars Larsen

Ovida f. 1901 f. 8-8- da bodde de i –Pedersgt. 101

Bertha Serine f, 3-10-1902 –Pedersgt. 101

Thomas f. 1904 ????

Tordis Andrea 8-12-f. 1905 Pedersgt.103

Harald Bertinius f.18-2-1906 Pedersgt.  103

Leif     f. 1907

Trygve f. 16-2-1908 – død 22-4-1908 Pedersgt. 103

Astrid, f ca 1911 død 15-3-1912  

            Da Theodor og Andrea giftet seg bodde de her, men da de to eldste barna ble født bodde de i nr. 101 før de flyttet tilbake hit. Andrea var søster til Lars B. Larsens første kone.

Andrea Thidesen fikk stemme i 1904 på grunn av at mannen hadde en viss inntekt.

 

  ATK 2009

Fra 1885 til 1900

Her er familien oppført på det første og siste året jeg har funnet de på denne adressen, men de kan ha bodde her lenger enn det som er oppgitt.

1885-1886

Svend Mauritsen, f  1829/1837, Egersund, handelsmann, sæbefabrikant

Kirsten f. Berg, f. 1841

Thora, f. 1861

August f. 1866, Sæbefabrikarb.

Andreas Gerhard f. 1869 konf. 1885

Thorvald f. 1871 konf 1886

Sverre f. 1874 Høgsfjord

Agnes f. 1876 Høgsfjord

Birger f. 1879

            Familien bodde på Høle i 1875, og var flyttet til Pedersgata 105 innen 1886.

1885

Møklebust/Myklebust, Torsten Simunsen, f. 1843, Eid, Nordfjord, Fourer

Anna Katarina, f. 1848 Kr.sand

Helene Marie, f. 1872 Kr. Sand

Klara Sofie,  f. 1874 Kr.sand

Teodor, f. 1875

Theodor f. 1881

Karl f. 1882

            Familien bodde i Skippergt. 119 i Kristiansand i 1875.

1885

Jakobsen, Elen f. 1863 Frafjord

Oline f. 1885

1887

Elias Eriksen, f. 1863, matros

Anna Margrethe Hansdtr. f. 1857

Elisabeth f. 1887.

Elisabeth f. 1890

De er bare nevnt her da datteren ble født.

1889

Helmik Nicolai Lindtner f, 26-9-1857, skipper, død 14-12-1904

Amalie Matilda Helland f. 23-5-1862

Margit, f. 28-10-1885

Knudhild, f. 8-6-1888

Hildur Gabrielle, f. 3-8-1889

Astrid, f. 15-12-1890

Mathilde, f. 20-4-1895

Johanne, f. 24-1-1897

            De er bare nevnt her da Hildur ble født. Innen 1900 var de flyttet til Bredbakken 38.

1894 – 1895

Johannes Nilsen, f. 17-1-1849 Varhaug, Haa, bagermester

Karoline f. 9-11-1854

Sigurd f. 11-12-1877

Nikolai, f. 16-5-1880

Borghild f. 9-6-1885

Johannes, f. 31-8-1887

Karoline, f. 5-9-1889

Olaf, f. 15-7-1891

Ludvig f. 16-1-1893

Elisabeth f. 24-3-1896

Tjenere/lærlinger.

Karoline Nessa, 21 tj.pige 1894

Anna Nærem, 21 tj.pige 1894

Hans Næsse, 14 Bageriet 1894

Stine Olsen 22 Tj 1895

Anne Næsen? 20 Tj 1895

            Innen 1900 var familien flyttet til Oskarsgade 75.

1894

Jakob Pedersen, 47, dykker, hos Strømstenesnes –?

Lina, 55

Marie, 17

Inga, 19

Hjalmar, 15

            Det er muligens Jacob og Line som bor på Jorenholmen 6 i 1900.

1894

Peder Hansen, 50, tøm.

Ane, 49

Jakobine, 11

Hanna, 8

Peder, 4

Alida, 1

            Det er muligens denne familien som bor i Jederensgade 78 og kaller seg Brekke i 1900.

1894

Anton Wilhelmsen, 26, matros, S/S Svithun forliste forrige tur og gikk hjemme 4 måneder,

Sina, 26

1894

Hans Svendsen, 50, smed, paa støberiet

Katrine, 46

Inger, 21

Juliane, 19

Svend, 18, ingenting –  ??? en haand

Karoline, 17

Hans, 14

Teresa, 12

Kristian, 10

Kriane, 8

Ane, 6

1895

Ole Olsen, 56 enkem Bødker –  –hos B??? lidet han arbeider.

datter Kristiane  28

Olga 8 –

 hvem Olga er datter av vet jeg ikke.

1895

Ole Marvig, f. 1850, Jelsa, arbeider

Marie, f. 1849

Rasmine 14

Laura, f. 1881, Sand

Tora 11

Ole, f. 1886, Sand

Marie, f. 1888, Sand

Tollag, f. 1890.

            Familien har bodd på Sand, der noen av barna er døpt, innen 1900 var de flyttet til Hetlandsgaden 3.

1896–

Ole Larsen Aas, f. 1847, Jelsa, handelsmann

Malena Osmundsdtr f. 1862, Strand

Lars, f. 1885

Lisebedt, f. 1889

Ole, f. 1890

Gurine, f. 1892

Marie, f. 1895

Olava f. 1897.

Grethe, f. 1897

Arne, f. 28-6-1899

            De er bare nevnt her da Olava ble født. Om Ole drev handel her i huset vet jeg ikke. Innen 1900 var de flyttet til Fjeldsmuget 11.

1898

Johan Pedersen, f. 1873 bagermester, har en svend og en dreng i arbeid

Olava Bergitte Eriksen f. 1872

Garda Marie 1897

Gabriek f. 1906

Karen 17 tp.

            De bodde i Pedersgaten 98 i 1906.

1898

Maren Nevermann 48 enke

Tomine 12

Andreas 9

1898

Hartvig Neverman, f. 1871 blikkslager  hos Karl Olsen

Lina f, 1875

Betsy f. 1893

Jørgen f. 1894

            De var flyttet til Brattebjerggade 20 innen 1900.

1898

Ivar Theodor Garman Gundersen f. 1871, blikksl. fabrikken Fram, død 5-10-1906,  34 år gammel

Marie Nevermann f. 1878

Aksel Kristian f. 1898

Margit Agnete f. 1900

Familien bodde her i 1898 da Aksel ble født. Ivar var blikkslager på fabrikken Fram.

            De bodde i Pedersgaten 60 i 1900, og i N. Dalgade 52 da Garman døde i 1906.

1898 Johan Monsen. 36 enkemann, rebslager har 3 barn på Waisenhuset

1898 Fredrik Olsen, 23 skomager

1898

Elling Eriksen, f. 1872, Haa, bagersvend hos Laurits Larsen, død 20-10-1948

Marget, f. 1868 Island

Ingeborg, f. 1886, Haaland

Erik/Egon Jamis Sejersold, f. 1893

Elsa/Elfa Austine Sjerlotte, f. 1895, Kristiania

Mary Edel Solvig, f. 1896, Kristiania

Lily Harjit Rut, f. 19-10-1899

            Familien var flyttet til St. Hansgade 1 innen 1900.

1898

Gurine Danielsen, 29 f. ca 1868 ?

Gunhild f. 1897 ?

  

   Kommunen har plantet trær i gaten, så det er litt vanskelig å få tatt gode bilder som viser husene slik de er idag.

  Bildet av nummer 103 er tatt i 2009.

Etter 1900

Folk som har bodd her men som ikke hørte til familien Larsen.

1900 – 1908

Axel Konrad Wahlberg, f. 1859 Stockholm død 1902, tuberkulose. – se hus 92

Berta Severine, f. 1858 Sunnhordaland enke i 1902 arb. Død i 1908 Kreft.

Wiktor f. 1885 arb.

Selma Hansine f. 1889

Hagbart f. 1892

Sofie Bertine, f. 24-5-1894

Axeline Gustava f. 10-12-1897

Axel Karl f. 25-1-1900 død 14-2-1900 tvilling

Albert f. 25-1-1900- død 3-2-1900  tvilling.

            Døtrene Asseline 12 år og Sofie 15 år bodde på Josefinestiftelsen i Kongsgaden 48 i 1910 etter at begge foreldrene var døde.

De bodde i bakbygningene.

Axels sønn og familie bodde sannsynligvis sammen med  moren—

1906

Viktor Edvard Wahlberg, f. 19-11-1886, Etne, støberiarbeider

Karen Olava Johnsen, f,. 17-5-1885

Elida, f. 28-11-1902

Aksel Konrad, f. 1907

Borghild, f. 7-6-1909

Aksel Konrad f. 1914

            Viktor og familien bodde i Lervig 21 i 1910.

           

 

1900

Karen Regine Olsen, f. 1856, strykerske

Anna Maria, f. 1883 fab.arb.

Olga f. 1893 i Chikago

Trygve, 1896 (står oppført som datter!!)

 

1900 – 1904 Bolette Clausen, f. 1865, Haugesund,  arb.

 

 

1901

Kristen Korneliussen, f. 1884 Rennesøy Utstein Kloster, jordarb.

Bertha Klausdtr. F. 1879 Rennesøy, fab.arb

 

1910 – 1915

Alfred Johan Knudsen, f. 7-9-1884, Vaagan, fyrbøder D/S, agent for forsikringselskapet Fram

Alma Olava Birkeland f. 16-10-1887

Lilly, f. 31-1-1908

Olga Pauline f. 20-7-1910

Alfhild f. 1911 død 1913 meslinger

1904

Harald Severin Johnsen , f. 1881 fyrbøder  S/S Storfjord” nu Rosenberg, død 21-7-1928 i Brooklyn.

Josefine Lindstrøm f. 1878

Wilhelm, f. 1898

Mathea, f. 7-12-1900

Herdis Josefine f. 30-3-1903

Johan Lindstrøm, enkemand, 60 år, 1. machinist med “Hillevåg”, syg, på sygehus i 3 mnd.

            Døtrene Mathea 10 år og Herdis 7 år bodde på barnehjem i Bergelandsgate 38 i 1910. Vet ikke hva som skjedde med foreldrene.

1905 – 1907

Anna Johnsen, 66, selgerkone, enke

Gabriel Johnsen

Jakobine Mikkelsen, f. 27-8-1864, ug, død 31-8-1928, 63 år gammel

Agnete Meling, f. 1-8-1902, Datterdatter

Jakobine og datteren bodde i Arbeidergaten 5 i 1910.

1906 – 1907

Johan Steinkop, f. 22-9-185, støberiarbeider i Dokken

Ingeborg, f. 1-11-1861, Egersund

Anna, f. 11-4-1898, Hull i England

Selma, f. 11-12-1900

Anton, f. 18-11-1893

            Familien var flyttet til Badehusgate 26 innen 1910.

1908

Engman Johannesen, f. 25-11-1885, Farsund, bager hos Fløgstad

Maren, 1885, Egersund

Erling, 15-7-1905, Vigrestad

            De bodde i Pedersgata 33 i 1900.

1909

Aadne Gilje, f. 1885 , møbelsnedkersv.

Marie R Nilsen f. 1881

Lilly, f. 7-2-1907

Trygve, f. 26-5-1908

Bertha, død 1911 – 1/2 år gammel

Innen 1910 var de flyttet til Soltun i Hetland kommune, Aadne ble tildelt kommunal pensjon i 1918.

1909

Ellen (Engel?) Omdal, f. 6-9-1883, Fjellberg, Hordaland, enke arbeiderske

Karen, f. 21-3-1903

Einar, f. 28-10-1905

Solveig, f. 6-5-1907

Kostfolk 1909 Jeg tror disse kan bodd hos Ellen.

Olaf Carlsen 34 cementstøber

Olaf Bore 23 støberiet

Johan Assersen? 41 Cementstøber

Arthur Skaar? 29 Cementstøber

Ole Olsen Furunæs 23 fyrb. Fra Aalesund

Wilhelm Embak 23 mekaniker fra Tysvær

            Ellen/Engel bodde i Suldalsgate 89 i 1910.

1910

Theodor Tjølsen, f. 6-7-1877, Sandnes, støberiet

Jensine A. 31-8-1877

Trygve, f. 29-9-1895

Alf, f. 13-12-1900

Jens, f. 13-12-1902

Mary, f. 13-5-1904

Tonny, f. 18-6-1906

Edith, f. 25-9-1909

            Innen slutten av 1910 var familien flyttet til Erfjordgate 41

1910

Karl Karlsen, 29-5-1886, kemigraf

Anna, f. 4-3-1886

Gerda, f. 24-1-1908 tvilling

Jenny, f. 24-1-1908 tvilling

Karl Andreas, f. 31-6-1909

            Innen utgangen av 1910 var familien flyttet til Lervig 15.

 En kemigraf arbeider i et trykkeri og lager klicheer av bilder som skal trykkes.

1910 – 1912

John Johnsen, 14-5-1834, Ogna, Jæderen, hustømmermand

Brynhild, f. 11-9-1859, Randøy, Hjelmeland

Ludvig, f. 1889

Adolf, f. 8-5-1897

Bergit, f. 30-5-1892, tjenestepige

            Familien bodde i Høkkergaden 16 i 1900.

1910 – 1914

Paul Birkeland, f. 24-12-1841, Sauda, Bødkersvend

Olena, f. 25-12-1855, Aanen Sira

Anton, f. 185

Alma, f. 1887

Peder, f. 1889

Thomas, f. 22-12-1895, kjører i 1914

Olaf, død 27-5-1899, 10 måneder gammel

Olaf, F.1-4-1900

Gerda, f. 26-1-1903

Ingvald Pedersen, 23 fabarb 1914

            Familien bodde i N. Blåsenborg 12 i 1900, og flyttet til Pedersgata 107.

 

I leiligheten over bakeriet

1912- 1922

Ole Magnussen, f. 24-12-1872, Tysvær, løsarbeider

Ingeborg f. Thorsen, f. 10-6-1873 Tysvær, fab.arb. Viking

Magnus f. 24-9-1896, i Candle County, 17 år  kjøregut hos Nic. Wesnes 1916 hos Waage

Olga f. 27-3-1897, Tysvær herm.arb.

Bodil f. 24-5-1900, kasserer

Thore, f. 24-6-1902 sæbefabrikarb.

Martha f. 4-3-1904

Agnes, f. 29-2-1906

Oskar Emil f. 1913

            Ole var løsarbeider, de kom fra Tysvær hvor noen av barna er født. Da eldste sønnen ble født var de i Amerika. I 1910 bodde de i Brattebjerggate 12 før de kom hit.

De bodde i leiligheten over bakeriet. Kona Ingeborg var fabrikarbeider på Viking, Magnus var kjøregutt hos Nic. Wesnes, siden hos Waage.

Da Olga var 15 år arbeidet hun på fabrikken Ideal. Bodil på 14 år var tjener hos Larsen. (Her i huset?) Thore på 16 år arbeidet på en sæbefabrikk.

 

1915 – 1920

Hans Rangvald Høgelid, f. 31-1-1874, Lossearb.

Gunhild Ommundsen  f. 1-4-1882, Hetland

Ingeborg, f. 30-3-1906

Ragnhild, f. 10-11-1907

Olga, f. 24-12-1909

Rudolf Georg f. 1911 død 15-1-1915

Erika Jorun f. 1913 død 27-1-1915 skarlagenfeber

Rudolf Georg f. 1915

Odd Rangvald f. 1920

Edith Gurine f. 1917

            Familien bodde I Langgt 42 I 1910.

 

1915-1922

Olsen, Ole T. f. 1865 Sønderled, kassatømrer

Hanne M. f. 1864 Avaldsnes

Halvor f. 1890

Ragnhild O. f. 1892 Risør

Helga f. 1892 Risør

Helene J. f. 1900 Risør

Karl Johan f. 1902 Risør

Margot I. f. 1905 Risør

Nilsen, Hilma Natalie f. 1913

            Ole var fab.arb hos Viking. Halvor på 24 år var kurvmager hos Langeland, men var hos Nic Wesnes i 1916. Ragnhild 22 år var syreske hos Grude, mens søsterene Helga og Helene var fabarb hos Viking. Olaf på 18 år gikk i skredderlære hos Grude. Harald var også på Viking som 16 åring.

 

1923 -1924

Theodor Charles Hein, feier

Agnes Margrete Schrøder

Reine Hein, f. 15-11-1919, snekker  1942-43

Ingvald Rasmus f. 1923

1922-1923

John Nordhus, maler

Jenny, f. 1912, datter.

            Disse personene er funnet i adressebøkene og gatefortegnelser mellom 1914 til 1969. De viser bare at folk bodde her det eller det året

og ikke hvor lenge de bodde, eller familieforhold.

1914-1915 Halvdan Johnson, 23 støbarb.

1914/1915 Hans Zakariassen, 20 støbarb. Dok

1914-1915 Paul Birkeland, bøkker

1914-1915 Thomas Birkeland, kjører

1915 Karl Z. Karlsen, 33 støbarb. Dokken, svensk

1916 – 1918 Johan Peter Martinsen, 29 1916 klinker fra Rjukan

1916 Magnus Martinsen, 31 klinker fra Aker mek.

1916-1920 Ole Skjerpen, 20 klinker fra Hamar jernverk

1917-1918  Ivar Aahlstørm, fabrikarbeider

1917-18 Ragnhild Olsen, syerske

1917-18 Anton Solem, anlegsarbeider

1917-18  Thure Østberg, fabrikarbeider

1917-18 Karl Nordstein, kemiker

1918-19 Hjalmar Karlsen, matros

1919-20 Ludvig Fiveland, maskinlærling

1922 Ove Larsen, baker

1922 Martin Larsen, sjømann

1924 Severine Larsen, fab.arb.

1924 Wilhelm Lunde, styrmann

1924 Oskar Gulbrandsen, platarb.

1930-31 Arnt Aarvig, f. 24-2-1896, snekker

1930-31 Thorbjørn Klungtvedt, f. 21-1-1886, arbeider

1935 Bjarne Bjørnsen, typograf.

1935 Karl Jacobsen, maler

1935-1943 Kornelius Larsen, trearbeider

1936-37 Trygve Oseland, f. 22-10-1910, bud

1936-37 Torold Oseland, f. 25-10-1912, arbeider

1936-37 Sverre Leif Larsen, f. 6-5-1917

1938-39 John Blitzner, f. 11-2-1902, konditor

1938-39 Bertha Johnsen, f. 22-11-1880, fabrikarbeider

1917-1922

Harald Olsen, herm.arb

Helen Olsen herm.arb

Helga Olsen, hermarb

Johan Olsen, kassaspikrer

Rangvald Olsen, skredder

1924-1925

Adele Lunde, f. 30-11-1881, f. Bøge, vaskekone, død 17-5-1958 i Kongsberg

Albert Marius, f. 2-5-1914, død 13-6-1925, av hjertelammelse etter giktfeber. 11 år gammel. Adele var gift med Marius Lunde, de hadde 10 barn. hun ble enke i 1915.

************************************************************************

Her er en familegruppe som bodde i samme hus. Jeg er litt usikker på hvordan familien er knyttet sammen-

1933-1950- 1967

Alfred Knudsen, f. 19-6-1892, lagerarbeider, død 26-5-1973, 82 år gammel

Jakobine, f. Johnsen,  død 7-6-1962, 73 år gammel

Marie, f. 23-3-1912, g.m. Erik Iversen

Alfhild, g. m. Gerhard Tjelta.

Anny, g.m. Bernhard Kallali

1938-1952-1959

Erik Iversen, f. 17-3-1911,  Espevær, sjømann, gift  1934

Marie Iversen, f. Knudsen,  f. 23-3-1912, serveringsdame

Magne Iversen, f. 14-7-1934

Marie var datter av Alfred Knudsen. Hun ble tidlig enke og bodde her sammen med foreldrene og sønnen.

1946-47

Gerhard Tjelta, f. 15-7-1921, sveiser, død 22-1-1981, 59 år gammel

Alfhild, f. 24-1-1917

John Arild, g.m. Svanhild

De bodde også her en tid. Alfhild var datter av Alfred Knudsen


 1953-54 Kari Kallali, f. 26-5-1936, gummiarbeider

1941-1949 ? Pauline Andersen, fab,arb., død 24-5-1949, 79 år gammel.

Pauline var tante til Nanna og Annie.

1941 – 1960

Andreas Eriksen,  20-2-1906, sykkelrepratør, sjåfør

Nanna Eriksen, f. 29-2-1892, død 21-1-1961

Annie og Paul

Anne Lise og Per Arild

1942-57 Paul Normann Bertelsen, f. 6-5-1926, frisør lærling

Paul Bertelsen – barber hos Jæger i Asylgt.

            Nanna bodde sammen med sønnen Paul, han var gift og hadde 2 barn, Anne Lise og ?

1955- 1960

Rasmus Eriksen

    1942-43 Mathias Bakke, f. 7-7-1910, snekker

      Randi Broen nr 3 fra venstre. Utenfor Johannes skole.

Randi Broen Falch forteller:

            De lekte en lappelek. Det var to lag, så skrev de lapper, – let der og der. Lappene ble brettet fint sammen og gjemt bak lister og renner og hvor som helst de kunne lure en lapp inn. Når laget som lette fant en så sto det hvor de skulle lete etter neste – så var det ny lapp der. Til slutt fant de en siste lapp hvor det sto at ungene hadde gjemt seg.

Tyggegummi var mangelvare – det var bare de som fikk fra slekt i Amerika som kunne skilte med den slags. Om sommeren når det var skikkelig varmt tok Randi og ungene en pinne og kjørte ned i de hullene som kommunen hadde fylt med asfalt eller bek. De rørte litt rundt og så skrapte de av beket og tygde det som tyggegummi. Det var ikke populært hos mødrene. Det var litt av en jobb å rense tennene. Da Randi som voksen fortalte historien til elevene sine. Utbrøt en ”Er det derfor du har svart i jekslene ennå”.

Tverrs over gata bodde noen som ble kalt Gull-kånene. De kjeftet på alle ungene, de fikk nesten ikke gå, langt mindre leke på fortauet utfor huset.

På søndagene da butikkene var stengt pleide jentene å leke ved inngangsdøra til Hansen som hadde butikk. Der var det to-tre trinn opp og inngangen var trukket litt inn. Jentene sto tett inn til vinduet med halve kroppen og vifte med ben og armer. De hadde moro av speilbildet som ble laget da. Enkel lek og moro.

Om vinteren når det var snø rant de på kjelke fra Haugesundsgaten og det var vanlig å kappes med de fra Myllehaugen.

Alle ungene rundt om var alltid oppom Samhold og snek til seg noen wienerbrød skalker.

Hesten het Blakken. Katten het Nøste, den satte seg fast i en hønsenetting hos naboen, og kom seg ikke løs. Heldigvis var det en annen som kom med avbitertang og klippet han løs

Selvik hadde bakeriet noen år etter at Lars ga seg, men la ned i begynnelsen på 1950.

 

Her i huset har det bodd mange mennesker. Etter en rask gjennomgang viser det seg at det er mellom 275 og 300 personer med stort og smått som har søkt ly under dette taket.  I årene fra 1885 til 1900 ble cirka 100 personer ført opp i folketellingene. Det har nok bodd flere, for vi vet ikke nøyaktig når huset ble bygget og folk kunne flytte inn. Det ble bygd en gang mellom 1875 og 1885.

            Vi vet heller ikke når bakeriet i bakgården ble bygd, men den første bakeren Johannes Nilsen fra Varhaug dukker opp i 1894. Han hadde 8 barn å mette, og ikke mindre enn 4 tjenestepiker og en bakergutt i sin tjeneste, de to årene han bodde her. Etter den tid er det mange bakere som har funnet sitt levebrød her. Folk flyttet mye og mange familier med små og store barn bodde her en kort stund. De fleste slet for å mette seg og familien. De kom fra mange steder i fylket og lenger vekk også. Folk dro til byen for å få arbeid. Her var det noen fra Egersund, Nordfjord, Kristiansand, Flekkefjord, Frafjord og Varhaug.

Foruten bakerne var det mange yrker representert. Alt fra dykker, sæbefabrikant, bødker, rebslager, skomaker, smed, en skipper og matroser, blikkslagere og arbeidere av mange slag.

            Rundt 1900 kom baker Lars B. Larsen fra Håland i Sola og etablert seg med familien og overtok bakeriet. Han hadde kone og 4 barn. Dessverre mistet han tidlig en sønn og kona noen år etter. Samtidig bodde svigermoren Ovida og svigerinnen Andrea sammen med familien. Lars ”underholdt” de. Lars ble gift på ny og fikk flere barn. Noen av sønnene arbeidet i bakeriet. I tillegg hadde han stadig unge gutter som gikk i lære og tjenestejenter som sto i butikken. Det var bakeriutsalg i kjelleren. Lars sin familie bodde i huset år etter år, . Huset var i familiens eie i over 100 år.

Dessuten var det leieboere. De flyttet inn og ut.

            Etter 1900 var det minst 130 mennesker som en vet om som leide her i løpet de neste 100 år fram mot 2000. Her var familier som kom langveis fra. Axel Wahlberg kom fra Stockholm. Han hadde kone og 7 barn. De fikk tvillinger i 1900, som døde med 11 dagers mellomrom under en måned etter de ble født.  Axel døde i 1902 av tuberkulose og få år etter døde kona i kreft. Eldste sønnen Viktor på 21 år hadde giftet seg og fått en sønn. De bodde sammen med moren og 3 søsken på 17-14 og 10 år da hun døde i 1906. Slike skjebner finner vi blant folk som bodde i nabolaget.

            Folk slet for sitt utkomme sent og tidlig. Jeg har registrert at det var rundt 50 forskjellig yrker de oppga. Karen var strykerske, antakelig enke med et barn på 4 år, et på 7 år og eldste datteren på 17 som arbeidet i fabrikk. Ellers arbeidet de som snekkere, støberiarbeidere, sjøfolk og ikke minst i fabrikkene.

Livet var hardt, det står stor respekt av folkene, de gjorde det beste de kunne ut av livet sitt, og det ble gode alminnelige folk av de fleste.