Pedersgata nr. 014 Osmundsen & Trodahl

Pedersgata 14

Osmundsen og Trodahl var et kjent begrep for

folk i Stavanger. De solgte alt i elektrisk utstyr,

i tillegg forhandlet de biler.

Br.nr. 888                                                                        ATK 2011.

252 m² stor tomt

Eiere:

  1.       Skjøde fra departementet til:

                  Ole Johannes Olsen 

1872          Testamente fra Ole Johannes Olsen til

                  Peter A Rasmussen Eg – Konen Rakel overtok huset da han døde.

  1. Skjøde fra Rakel Eg til

                  J. Knudsen og Ole Hausken.

1899          Skjøde til Haaver Øglend

1916          Skjøde til J. F. Marnburg

1919          Skjøde til Wettergren

1919          Skjøde til Osmundsen & Trodahl

                  Opplysningene er hentet fra Panteregisteret.

  1. Ingvald Haaland er nevnt som eier?

1943          Osmundsen og Trodahl

1912

Solid 4=etages murgaard tilsalgs.

Øglænds murgaard Pedersgaden 14 (hjørnehusbygning) I 1st etage er indredet 2 butikker, i de øvrige etager tilsammen 22 værelser med nødvendige ydrerum. Eiendommen ligger i et af Stavangers livligste og bedste strøg. Tilsalgs ved Andreas Meling jr. Stavanger.

pantereg s. 222 hus 888 nr 14

Bødker Ole Johannes Olsen 1 hus 1845

Dette er et stort murhus på 3 etasjer. Det er usikkert når det ble bygd. Om det var et hus her i 1849 da Ole J. Olsen kjøpte eiendommen vet jeg ikke. Det var i så fall et lite hus. Her bodde bare 11 mennesker i 1865, mens det bodde 31 mennesker i 1900. Det tyder på at huset ble revet og at det murhuset som står i dag ble bygd rett før 1900. ”Huset er opført efter taxten avholdes murhus”, står det i 1901. Det var et stort hus med mye folk. I 1900 inneholdt det 3 butikker og 8 husholdninger, med til sammen 31 mennesker. Det var 3 etasjer, 1 kvist. I første etasje var der 2 rom og kjøkken foruten butikker. I annen etasje var der 4 rom og et kjøkken, fordelt på – 12 mennesker. I tredje etasje var det tre rom og kjøkken.

I 1910 var det 35 personer i huset, fordelt på 8 husholdninger. Den eldste var Haaver Øglend på 62 år og den yngste var Kari Mortensen på litt over året. Det var til sammen 9 barn under 10 år, de fleste voksne var i alderen rundt 25-40 år.  Her må ha vært et yrende liv. Det var 5 husmødre som var hjemme og tok seg av barn og hjem. Det var en slaktermester, en annen som drev slagterforrening, en pølesmakesvend og en løpergutt. Tønnes var fyrbøder ved Jernbanen, Ole var hermetikfabrik-kontrollør. Rasmus Thu var fotograf og datteren var copiør hos han. Dessuten var her en malermester og en skomakersvend og en skomakerlærling. To jenter arbeidet ved blikkemballasjen. Andre halvstore døtre hadde husgjerning. Antakelig hjemme. Berta var ansatt av Frue Meieri og drev utsalget her i huset.

Folk i huset: Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

1900/16                       Frue meieri – Udsalg i huset – melkeudsalg

1900                            Kolonial, Helene Olsen

1902-1903-1910         Rasmus Pedersen Thu, reisende friluftsfotograf

1901-1909                  Haaver Øglend, slakter

1903                            Olaus Kluge, slakter

1907-08                      Dina Salvesen, fæstekontor – mange annonser—-

1909-11                      Peder Hansen, slakter

1910-1911                  Johan Mortensen, 28 slagtermester butikk her og i Nygaten overtar                                   Øglends forretning

1911                            Erland og Bjoland, slaktere

1912-1970/80             Osmundsen og Trodahl –

1917-46                      Søstrene Hviding, syetablissement og linsøm

1919                            Anna Hesby, syetablissement

1920                            Fritz Jensen, frukthandel, senere i Pedersgata 49.

1920-1925                  Vestlandske elektro engros

1928- 1931                 Chr, Landmark læge

1936- 1950                 Wilhelm Halvorsen, tannlege.

1952- 1964-                Hopes konfeksjonsfabrikk.———-annonser

1899 Haaver Øglend kjøpte eiendommen. Det er muligens han som bygde dette murhuset. Det har nok vært et mindre hus her tidligere. Haaver var slakter og hadde forretning i huset og kjøtteksportforretning paa slakthuset. Bojine, kona til Haaver hadde «Handelsborgerskap og Auktionsforretning», hvor det ble tilbudt forskjellige varer. Han averterte i avisen alt mulig han auksjonerte bort. Johan Mortensen overtok slakterforretningen.

1912 – til rundt 1970-80?

Osmundsen og Trodahl elektriske installasjoner, bilforretning, autorisert radioforhandler, verksted i Suldalsgt. 64, filial i Musegt. 2, disp. Th. R. Osmundsen, Elektrisk forretning, Firmaet ble startet i 1912 av Toralf Racine Osmundsen og Alfred Trodahl. I 1923 gikk sistnevnt ut av firmaet, som da ble omdannet til aksjeselskap med en kapital på kr 10 000 og med Osmundsen som enebestyrer. Virksomheten var opprinnelig basert på elektrisk installasjon, men er senere utvidet til også å omfatte salg av elektrisk utstyr og materiell, samt radio. Salget drives både engros og detail. Dessuten er opptatt forhandling av Plymouth person og lastebiler med komplett lager av reservedaler. Firmaet har eget reparasjons og vikleverksted. Virksomheten drives i egen eiendom og beskjeftiger 15 personer.1955.

Hopes konfeksjon holdt til i Pedersgata 78 til rundt 1950.

Firmaet startet i januar 1946 av nåværende innehaver Kr. Hope. Virksomheten omfatter framstilling av målskjemadresser og frakker samt nummer-størrelser. Firmaet har i det siste år også tilvirket damedrakter etter nummer og målskjema, alt etter svensk system. Innehaveren har gjennomgått tilskjærerkurs ved Stockholms Tilskarare-Akademi høsten 1947. Bedriften ble flyttet til nr 14 før 1950. Kåre Kristiansen og faren kjøpte den i begynnelsen av 1955årene. De drev butikken OK Kåreks på Nytorvet. Der solgte de klær som ble sydd av Hopes konfeksjonsfabrikk. Det var garbadin kåper, kjoler, skjørt og alt de kunne skaffe stoff til i etterkrigstiden. OK butikken baserte seg på at folk kunne kjøpe klær på avbetaling, og det var svært mange som hadde behov for det. Fabrikken holdt til i de øverste etasjene.

1952

Meierutsalg, se egen del om jentene som arbeidet der.

1865

det bodde 11 personer i tre leiligheter i huset da telling ble foretatt.

1903 bodde det 31 mennesker her. Fordelt på 9 husholdninger.

1849 – 1868 

Ole J. Olsen,  f. 1799 død 1868, bødker

Inger Karine Olsen, f. 1806

Johanne S. Johannesdtr. f. 1855 fosterdatter.

Ole sto som eier allerede i 1849 så familien har nok bodd her siden den tid, men det er i folketellingen fra 1865 vi får vite mer om han og familien.

Ole var arbeidsmann med sildearbeide. De hadde en fosterdatter. Ole døde av alderdomssvaghed i 1868, 78 år gammel. Han ble da kalt Ole Olsen Høiland. Stenarbeider. Fattiglem. Han ble gravlagt på Egenes.

1865 —

Lars Jakobsen, f. 1818 Tønsberg

Dorthea Jakobsen, f. 1803, Botne ved Holmestrand.

Maren Gurine Hansen f. 1845, Tønsberg

Lars var tobakspinder. De var logerende hos fam Ole Olsen. De kom fra Tønsberg og hadde tjenestepike med seg derfra.

1868 —

Maren Eeg, 1809, enke, logerende f. Lye prgj. Død før 1875?

Peter A. Eeg   1842 søfarende

Rasmus f. 1849 Handelsbetj,

Elisabeth Eeg, f. 1842, Moder datter. Sypige

Selma Emilie Isaksen, f. 1863 – barn, datter

Maren var logerende hos familien Ole Olsen. Hun ble underholdt av barna. Maren hadde tre barn, to sønner og en datter og en datterdatter boende sammen med seg. Både Peter og Elisabeth er f. i 1842 – men jeg vet ikke om de er tvillinger.

1868-1873               

Jonas Danielsen, f. 1840, Styrmand død 1869

Kirsten Sofie Rasmusdtr. , f. Eeg f. 1844

Rasmus Martinius, f. 10-8-1868

Jonas Christinius, f. 8-1-1870

Kirsten, Danielsen, var enke i 1873. Hun var tjenestepige i Kleiven 1865.

Jonas døde 6 oktober i 1869 i Havana av – feber.

1873-1875 –

Peter Andreas Eeg, f. 1842 Styrmann./skipper død før 1885

Rakkel Malene f. Berentsen./ Pedersdtr. f. 1838 -55 år enke i 1885

Rasmus f. 1867 konf. 1882. – postbetjent i 1885

Inger Olava f. 1870

Peder Alfred f. 1873 konf. 1887, Handelsbetj.

Rangvald Martinius f. 1875, lettmatros i 1882

Dorthea Hansen, f. 1858, Hetland, tjenestepige i 1875

Maren Rasmussen, f. 1804, Thime faar af kassen, logerende i 1875

Netland, Garman  f. 1862 Mekanius Logerende 1885

Peder Berntsen, 91 år enkemand, bestefader i 1894

Peter og Rakkel bodde her da sønnene ble konfirmert. En gang ble Malene notert som Berentsdtr. neste gang som Pedersdtr. Hun var blitt enke i 1885. Da var hun også huseier.

Peter overtok huset etter Ole J. Olsen som testamenterte det til han, og Rakel overtok det etter mannens død.

Peter var styrmand på Veator? i 1873

Sammen med Peter bodde moren Maren Eeg, enke i 1873 sannsynligvis hun som blir kalt Rasmusdtr. i 1875. Ole Johs. Olsen, Haaland, han var enkemand og tjente lidet i 1873. Er dette den samme Ole som døde i 1868?

Familien bodde i Taarngaten 51 i 1900.

1881 

Andreas Nicolaisen, skomager

Rakel Malene T??

Nicolai Tho.? Nicolaisen f. 1866 konf 1881

Dette er sannsynligvis den familien som bodde i Bergelandsgaden 23  i 1875. Innen 1885 var de flyttet til Smedgaten 10.

Andreas Liberg, f. 1840, Finnøy, skomagersvend

Rakel Malene, f. 1829, Hitterø, Flekkefjord

Theodor, f. 1866

Andreas Martinius, f. 1873

1880  

Osmund Olsen, skomager

Taletta Torgersdtr.

Johannes f. 1866 konf 1880

1885 –

Nils Mauridsen, f. 1822, tømmermand. Nærbø

Ragnhild 52 år, f. 1841, Vikør, Hardanger

Laura f. 1859

Niels, f. 1864

Matilde Thorsen, 11 år, i pleie i 1894

Nils og Ragnhild bodde på pleiestiftelsen i Stiftelsesgaten 17 i 1900.

1894        

Marie Kaisen, f. 1838, enke

Joakim Kaisen, f. 1861, skipper ”S/S Garda”

Andreas Sømme, 30 kontorist, støberiet.

Marie bodd i 1885 i Langgt 14. Da var hu n gift med Peder Andreas Kaisen, skipper og sønnen Joakim. Marie bodde i Normandsgaten 26 i 1900 og levde av sine midler. Hun hadde en tjenestepige.

FT 1900

Det bodde 31 mennesker fordelt på 8 husstander i 1900.

Dette var et stort hus med mye folk. I 1900 inneholdt det 3 butikker og 8 husholdninger, med til sammen 31 mennesker. Det var 3 etasjer, 1 kvist.

I første etasje var der 2 rom og kjøkken foruten butikker. Der bodde Sina Svendsen som var butikkdame for Frue meieri.

Peder Pedersen og kone pluss en fosterdatter bodde i også i første, mens familien Olaus Olsen med kone Helene og datter pluss tjener bodde i kjelleren.

I annen etasje var der 4 rom og et kjøkken, fordelt på – 12 mennesker. Familien Øglend med seks barn og 2 tjenere, samt Sikke og Andreas Pedersen.

I tredje etasje var det tre rom og kjøkken. Her bodde Daniel og Helga Lunde og hadde en gymnasiast som kostgutt. Daniel var ekspeditør for Aalgaards uldvarefabrikk. Johan og Gustava Røyseland bodde også i den etasjen. Der bodde også Nils Pedersen med kone og tre barn, pluss en leieboer som gikk på maskinistskole.

Denne folketellingen sier intet om hvilke butikker som var i huset. Men senere får vi oppgitt at Haaver Øglend hadde slakterforretning her.

Sina Svensen var butikkdame for Frue meieris udsalg mens Helene Olsen drev Colonial Handel.

1900-1916

huseier fra 1900

Haaver Øglend, f. 13-12-1848, Høle, Oltesvik, slagtermester, han var 67 år i 1916. død 2-3-1927

Boyine, f. 18-11-1855

Jonas, f. 1878, Øglend, slagtersvend. Død 1904.

Inga f. 1886, Øglend, g.m. Johannes Ur

Kristofa f. 1888, Øglend

Kristofa, f. 17-6-1889, Hetland

Hanna, f. 15-5-1891

Beate, f. 17-4-1893

Serine, f. 12-12-1895

Inga Espedal, 1868 Høgsfjord, tjener, butikdame 1900 -1902

Thorstein Espedal, f. 1866, tjener, kjører. i 1900

Ole Idsø, 25 slagtersvend  i 1906

Thomas Hinna, 18 arb hos Øglend. 1908

Sigvart Erland, f. 9-8-1887 Skjold, slagtergutt 1909 – 1912

Haaver var slaktermester, sønnen Jonas var og slakter og arbeidet hos faren. I 1912-1913 hadde han 2 svender og av og til flere i arbeid – Forretning i huset og kjøtteksportforretning paa slakthuset. Bojine, kona til Haaver hadde «Handelsborgerskap og Auktionsforretning» i 1907.

Datteren Inga hadde i 1914 -1916 en liten kolonial i Tårngt. Gift 1905 (se lenger nede). Kristofa Øglend, var frisørlærling i 1914, hun hadde vært i butikken til faderen til oktober, flyttetid i 1914, men var handelsbetjent hos Stavanger Jernvare i 1916.

Hanna var 23 år i 1916, mens Serine var 20 år. Begge bodde hjemme uten arbeid. Beathe var fotograf hos fotograf Waldemar Eide 1914-1916. Haaver Øglend jr. hadde slakterforretning på Kjerringholmen i 1920.

Haaver hadde en husleie på kr 360 i året i 1910.

Da Haaver døde i mars 1927 bodde han i ABCgt. 6. Han var huseier står det i dødsfallprotokollen. Da var han gift for 2. gang med Inger Kaggestad, og hadde 2 umyndige barn Randi og Håkon. Enka satt i uskifte med arvingenes samtykke. Barn av 1. ekteskap døde.  Disse opplysningene har jeg ikke fått sjekket. Når døde Boyine – når giftet han seg på ny med Inger . Både Boyine og de 4 døtrene levde i 1910.  Haavers fødselsdato er også litt uklar. Da han døde ble datoen oppgitt til  27-6-1843, mens folketellingen i 1910 sier 13-12-1848.

Haaver hadde  jevnt annonser om auksjon fra 1900—- ca 1-2- ganger i måneden i avisen.

1900 -1902    

Andreas Pedersen, f. 19-12-1866, Nøkling SB, sjøhusformann Hos N.B. Sørensen

Sikke Pedersen, f. 1-10-1862

Sofie Svensen, f. 27-5-1897, datterdatter, ingen godtgjøreelse.

De var flyttet til Olav Kyrresgate 13 innen 1910.

1900 – 1902

Daniel J. Lunde, f. 31-1-1871, Frue sogn, ekspeditør for Aalgaards fabrikker

Helga  f. 5-2-1878 Frue sogn

Jonas f. 9-7-1901

Sverre B. Strøm, f. 1885, Dybvaag Sogn, Ned. Gymnasiast af folkeskolelærer.

Sverre var leieboer hos Daniel.

De var flyttet til Waisenhusgaten 53 innen 1910.

1900 – 1902

Johann Røiseland, 30-7-1870, Disponent for hermetikkfabrikk. Fram Preserving og handelsmann

Gustava, f. 27-6-1875, Mandal LM

Else, f. 11-3-1908

Familien var flyttet til Vikedalsgaten 32 innen 1910.

1900 – 1901

Nils Pedersen, f. 9-7-1865 Maskinist med ”S/S’ Skjold” eid av DSD

Laurense Serine Pedersen, f. 24-8-1863

Astrid Gurine, f. 24-4-1889

Marie «Mimmi» f. 11-1-1892

Sara Natalie, f. 28-1-1893

Johannes, Vallentinsen, f. 1880 Arendal Ned. Går på Maskinistskole, egne midler. Leieboer

Familien flyttet til Ø. Holmegaten 25 innen 1910.

1900 – 1901

Sina Svendsen, f. 1871, bestyrer af udsalget for Frue meieri her

Lava Østebø 24 – 1901

1902

Lava Østebøe, f. 1876, 24 år, bestyrer og udselger for meieriet kr 20 pr. mnd

Olava hadde vært bestyrer av melkeudsalget  i Valberggaden 9 i 1900

1900 – 1901

Peder Pedersen, f. 14-3-1863, 2. maskinist ”DS Rogaland” (Falk)

Marie f. 4-3-1861

Amanda Nielsen, f. 25-8-1890 pleiebarn

Hans forrige bopel opgives at være Høkergt, eller der omkring. Hustruen var ikke hjemme. Peder Pedersen Ørn, brusfabrikant i1902. Familien flyttet til Vaalandsgaten 17 innen 1910.

1902 – En Bekvemmelighed paa 3 solrige Værelser tilleie .

1900 – 1901

Olaus Olsen, f. 1-5-1872 Sunde i Håland, støberiarb. Tidligere i Pedersgt. 33

Helene, 23-12-1878, Sogndal i Dalane, Handlende colonial.

Kristine f. 26-9-1900

Ingeborg, f.20-10-1902

Olga, f. 23-9-1906

John, f. 8-11-1908

Herdis, f. 8-10-1910.

Marie Jonassen Gyland, f. 1882, Sogndal i Dalane, tjenestepige.

Det er bare datteren Kristine som er født mens de bodde her. Innen 1910 var de flyttet til Erfjordsgaten 45.

1902

Thormod Hustvedt, 31,  kvæghandler – kom hertil fra Imsland Michaeli, har til dels boet på hotell Skandsen

Bertha 24

Olene Hidle 21 syerske

1902 -1903 Kornelius Olsen Bukneli, sjøm.

1902 – 1906

Peder Salvesen Aas, f. 1845, Erfjord, kystlods – intet fast, konen er reist til Amerika.

Karen Marie Aas, f. 1857, Søre Heng, handlende – i Amerika 1905

Det er nokså uvanlig at det er konen som reiste til Amerika. Det er flest menn som reiste og kone og barn var igjen. Familien bodde i Nedre Dalgaten 83 i 1900.

1902 – 1909

Ingebret Johnsen,  f. 1861, Avaldsnes, løsarbeider, fremdeles sygelig

Kristine, f. 1863

De bodde i Grensesteinsgt. 5 i 1900, men var flyttet herfra til Karlsmindegaden 53 i 1910.

1902—–

Ole Ingebretsen, f. 1874, Askø v. Bergenblikslager, hos Nor

Hanna, f. 1872, Fossan

Edvin, f. 1895

Ingolf, f. 1897

Hilmar, f. 1900

Tomine Økland 18 sy lærling

Familien bodde i Normandsgaten 25 i 1900.

1903 En Portemonæ, Nøgle, Kniv og Klokkenøgle er fundet.

1902 – 1903 – 1910 

Rasmus Pedersen Thu, f. 7-1-1864, Klepp, død, 11-1-1945

Berta Kornelia, f. 3-4-1866, Hausken, død 1-11-1915

Selma Berthea, f.14-10-1884, Illinois, død 10-4-1909 i Chicago.  19 butikbetetjent

Berthe, f. 2-5-1890, Hausken

Elfrida, f. 16-12-1899

Hazel, f. 20-12-1908, Chicago

Olaug Kristine Østensen, f. 12-1-1903, datterdatter. (Selmas datter)

Rasmus var fotograf – reisende friluftsfotograf bodde før i Asylg. 3. Se Pedersgata 97.

Han var  reist til Amerika for et år siden 1910 sender penger. Rasmus betalte i 1910 en husleie på kr. 144,- De bodde i 3 etasje.

Finn Andersen Skriver:

Jeg har kikket litt på min oldefar Rasmus Pedersen Thu og hans liv.

Han ble født på gården Tu i Klepp den 7 jan. 1864 og døde i Suldalsgt. 11 den 8 jan. 1946. Han mistet foreldrene i ung alder og emigrerte til Amerika  og var der fra 1883 til 1888.

Han ble gift 31 mai 1883 med Berta Kornelia Rosnes født 3 apr. 1866 på Rosnes, Åmøy og døde i Støttebakken 1 den 15 nov. 1915. Rasmus var en kjent landskapsfotograf som fartet mye mellom Stavanger og Amerika.

De fikk en datter, Selma Berthea født i Illinois 14 okt 1884 og døde i Chicago 10 apr 1909. Hun giftet seg med Sten Steensen 18 nov 1903 i Domkirken, han var født 17 des 1884 og døde i Amerika etter 1910. Sammen fikk de en datter Olaug Kristine født 12 jan 1904 død på Madla. Olaug ble oppfostret hos besteforeldrene.

En ny datter ble født i Chicago, hun het Hazel og ble født 20 des 1908 og reiste tilbake til Amerika etter 1910.

Rasmus’ datter Berta ble født på Rosnes den 2 mai 1890 og døde 18 okt 1956 i Hillevåg. ( min mormor) Hun ble gift med Carl Adolf Carlsen født 9 mars 1890 i Bodø og døde i Hillevåg den 13 mars 1971.

I 1899 hadde Rasmus en tjenestepike Anne Eline Aune som fikk en datter Med Ludvig Gundersen. Hun het Elfrida Aune Thu og født 16 des 1899 og ble oppfostret hos Rasmus.

I folketellingen 1910 står det at familien RP Thu bodde i Pedersgt. 14 og der bodde de til 1913 da de flyttet til Støttebakken.

Rasmus flyttet mange ganger, bodde blant annet i Pedersgata 97, der også daqtteren Selma og Sten Stensen bodde i 1907-09.

1903

Tobine Judithe Amalie Sørensen, f. 26-3-1846, Vansø, vaskekone – mannen I Australia

Adina Elisabeth Hansdtr. F. 4-9-1886, Farsund.

Tobine var gift med Jonas Sørensen, de bodde i Kongstensgaten 26 i 1910.

1903

Andreas Anda, f. 1846, Klepp enkemand, malersvend.

Karen, f. 1879

Marie, f. 1885

Andreas hadde bodd i Karlsmindegaten 9 i 1900, så i ST. Hansgaten 36. Han var gift med Tabitta, f. 1847, men var blitt enkemann før han flyttet hit.

Karen jobbet på en hermetikkfabrikk i 1900. Han var flyttet til Nedre Dalgaten 82 innen 1910.

1903      

Olaf Sand, 25 blikslager, Meylender.

Olava 23

Baby f- 1903 f. i november

De hadde bodd i Normandsgaten 19.

1903   

Olaus Kluge, f. 30-1-1866, Gjesdal, slagtermester

Serine/Severine, f. 1874, Fossan, død 7-11-1910

Olaf, f. 8-2-1898

Thoralf, f. 19-9-1901

Elma Ruth, f. 10-3-1905

Olava Severine, f. 29-10-1910

Olaus bodde i Øvre Strandgaten 106 i 1900. så i Hetlandsgaten 30. Da var han slakter og konstabel. I 1910 da kona døde bodde de i Baggaten 12.

1902-1903 

Selma Theresie Norland, f. 1870, syerske. Hun bodde i Pedersgata 49 i 1900. Da kalte hun seg enke.

1903

Edv. Johnsen, f. 1869, Skjold, matros  “S/S Tau”

Malene, f. 1876

Magnus, f. 1895.

Familien bodde i Kirkegaten 28 i 1900, så i Langgaden 61.

1903  Inger Larsen, 16 på melkeutsalget frue Meieri

1903 – 1905

Hans Svendsen, f. 1873, ølkjører, Tou bryggeri

Agnes, f. 1881, Bergen

Hansine Alvilde, f. 1900

Ragnhild 1

Svend f.1905

Hans og familien bodde i Tidesmauget 1 i 1900.

1904 – 1905

Kornelius Bokn, f. 7-1-1866, Bokn Fister, arb. i skibsbyggeriet, Støberi og dok

Inger Johannesdtr. F. 9-11-1872, Skudesnes

Ingvar, f. 11-5-1902

Eli, f. 22-4-1904

Solveig, f. 28-12-1905

Familien var fryllet til Oskarsgate 84 innen 1910.

1904

Magnus Thorsen, 31 år, kom fra Grimstad. Arbeidet paa Rosenberg verft.

Hanna 23

1904 – 1907

Johannes Ur, f. 28-11-1881, Aardal,  handelbetjent

Inga Marie f. Øglend.18 år

Otto f. 1-7-1904 død 20-1-1905

Johannes og Inga Marie giftet seg i 1905. Johannes var handelsbetjent hos Søiland og Engelsgjerd, som hadde manufaktur & kolonialhandel i Kirkegaten 37. Johannes bodde i Waisenhusgaten 9 i 1910.

1904

Andreas Knudsen, f. 14-1-1881, Tysvær, kulkjører hos N.B. Sørensen

Nikoline, f. 21-10-1884, Sandnes

Thorstein, f. 18-2-1894

Alfild, f. 17-10-1908

De bodde i Nymannsgaten 104 i 1910.

1904

Signe Knutsen, 21 butikjomfru, hos Frue Meieri filial her.

1904 – 1905

Sven Frøiland, 22 år, pølsemager hos A. Idsø

Dagny 23

Einar 0

1905

Sven Svensen, f. f. 2-8-18789, bødker

Sina f. Eriksen, f. 8-9-1879

Sigurd, f. 13-4-1901

Harald, f. 24-8-1907

Ella, f. 15-5-1902

Bergit, f. 17-2-1904

Gudrun Sofie, f. 14-12-1906

Familien var flyttet til Rosenbergbakken 4 innen 1910.

1905 – 1907 Marie Bergen, 28 butikjomfru hos Frue Meieris udsalg.1907

1905 -1906

Noa Svensen Ims, f. 1862, Høle.  1. styrm “S/S Alf”

Inga, f. 12-12-1870, Espedal

Sven, f. 15-12-1903, Espedal

Sverdrup, f. 27-1-1904

Trygve, f. 19-1-1906

Noa var styrmand på seilskip og bodde på Ims i Høle i 1900. Innen 1910 var de flyttet til Spilderhaugaten 19.

1906 -1912

Ola Olsen Ohm, f. 13-7-1877 Vats, malermester

Christofa, f. 14-10-1877

Osvald, f. 17-9-1904

Edith, f. 10-10-1906

Ola bodde i 3. etasje og betalte i 1910 kr. 17,- i husleie pr. måned.

1906

Martin Sjursen Kalvik, f. 1877, støberiarbeider

Cecilie Aanensdtr.      f. 1879

Agate Jenniva, f. 1906

Det kan være denne familien som bor i Haukeligate 66 i 1910. Da kalles faren for Nils Kalvig med hustru Cesilie og datter Aagaat.

1906-1908

Hans Jørgensen, f. 1877, snedker, forretning i Pedersgata 20

Severine f. Larsen f. 1878

Marta  f. 1906

Familien flyttet til Ydstebø på Mosterøy/Kvitsøy, innen 1910.

1906

Karl Johan Johannessen, f. 1880, Svellingen i Manger, skomager

Samuline f. Rasmussen, f. 1870

Rupert Johannes, f. 1908

Bernhard, f. 1910.

Familien var flyttet til Privatgaten 11 innen slutten av 1910.

1906-1909

Lars Larsen, f. 1883, hermetikkarb.

Ingeborg Sofie f. Emberland, f.1886, Arendal

Einar, f. 1904

Sverre Kristian, f.1906

Familien var flyttet til Sverdrupsgate 5 innen 1910.

1909 – 1913

Ole Thorsen Wallem, f. 20-3-1882, kontrollør ved hermetikkfabrikk.

Anna Marie f. Vatland f. 19-2-1888 New York

Astrid, f. 7-10-1908

Trygve, f. 21-8-1909

Ellinor,  f. 1913

Julie Johannesen 18 år, tjener i 1913

Ole betalte kr. 17,- i måneden i husleie i 1910. De bodde i 3. etasje.

1906 – 1909

Dina Salvesen, f. 29-7-1845, Bergen, enke – Festekontor- har ligtøyforretning i Nygaten

Marie Schlytter Salvesen, f. 7-1-1886, i morens forretning.

Dina bodde i Kongstensgaden 4 i 1900, hun var også vikar ved folkeskolen. Innen 1910 var de flyttet til Bergelandsgate 1.

1907 Straks. En flink kokke til restauration. En kjøkkenpige til en delikatesseforretning. Fru Salvesens fæsteforretning.

Hun hadde kontor både her og i Nygaden.

1907 En konfirmert, sterk. driftig gut faar plads.

1907 En skolefri, kjæk pige kan straks faa tjeneste –

1907 Piger! Piger! Gode høitlønnede tjenester indmeldes daglig.

1907

Malene Torbjørnsdatter Udveig, f. 1857, Tysvær, enke, død 22-8-1917, 66 år gammel

Malena Udvig, f. 1885, datter, hermetikarbeider

Severine, f. ca 1887

Thorbjørn, f. ca 1890, slagtergut hos Idsø

Anna, f. ca 1892

Sven, f. 1894.

Malene hadde vært gift med Lars Udvig, f. 1825, hustømmermann, men var blitt enke før 1900. De bodde i Brattebergt. 14 i 1900, det er samme hus som Pedersgata 68. Før den tid i 1898 bodde hun i Pedersgata 133.

1907

Johan Thomassen, 25, støber dok –

Martha 25

Lovise – Laura? 2

Tilla 1

1907 – 1908

Peder R. Ertenstein, f. 1869, Rennesøy, arbeider, Stavanger Packing

Marie, f. 1872, Tysvær.

De var flyttet til Brøndgaten 5 inne 1910.

1908

Gustav Selmer Svendsen, maskinist, f. 1875

Anna f. Nilsen, f. 1875

Otto, f. 1908

1908

Tonette Jacobsen, f. 1864, Sogndal i Dalerne, butikbj. Frue meieris udsalg her. Innen 1910 hadde hun flyttet til Lysefjordsgate 4, og var løsarbeiderske med vask og lignende.

1908

Knud Magnussen, f. 1886, Bergen, feiersvenn, kommunal

Dagny, f. 1887, Karlsø.

De var flyttet til Waisenhusgate 13 innen slutten av 1910.

1909 – 1910

Kaare Johannesen, 28 skomagersvend

Lina 38

Adolf 3

Robert 1

Sofie Martinsen, 18 tjener

1909 – 1910

Selmer Svendsen Øverland, f. 1876, Nedstrand, maskinist, dokken

Anna, f. 1868, Romsdal 38

Arnt, f. 1906

Otto f 1908

De var flyttet til Nedstrandsgaten 22 innen slutten av 1910.

1909 Helga Bunæs?, 19 butikbetjent, Frue meieri

1909 Sivert Moe, f. 1886, Etne, fabarb. Blikktrykkeriet

Amanda, f. 1887, Hetland

Sivert bodde i Risbakken 31 i 1910. Da ble han også kalt (Korporal)

1909-1910

Peder Johannes Hansen, f. 1878 slagtermester, Forretning her

Andrea, f. 1876, Nedstrand

Martha, f. 1902

Margit, f. 1905

Adeline Jenny Pauline f. 1910 død 1911

Peder Arnold Bjertus f. 25-1-1909 død 20-3-1909 bronkit.

Peder Hansen hadde slagterforretning i Pedersgata 37 i årene fra 1911 og nærmere 1920. Datteren Adeline døde av mesling ca. 5-6- måneder gammel

Nils Bjoland, f. 1891, Skjold, lærling.

Thea Østrem, 22 butikk

Familien var flyttet til Pedersgata 37 innen utgangen av 1910. Se der

Ved den statlige folketellingen i 1910 bodde det 35 personer i huset, i fra kjeller til loft.

1910

Tønnes Tønnesen, f. 20-6-1886, fyrbøder ved jernbanen

Anna, f. 17-10-1890

De bodde i 2. etasje og betalte kr 14,- i husleie i 1910. De har sannsynligvis bare bodd her i kort tid.

1910

Marcus Eriksen, f. 1886, handelsmand i Verksgt.

Severine Theresa, f. 1884

Martin, f. 1909

Marcus og familien var flyttet til Jæderensgate 79 innen slutten av 1910.  Da ble han kalt agent i kolonial.

1910 En brugt barnevogn tilsalgs.

1910

Johannes Kindingstad, f. 1851, Finnøy, forhenværende gaardb nu kvæghandler

Anna Olsdtr. F. 1869, Hjelmeland

Olga 14

Elen 10

De bodde på Brat-Hetland i Fister i 1900.

1910 – 1912

Lars Lommeland, f. 31-11-1877 Sandnes, skomagersvend

Leonora, f. 7-8-1877, Høiland sogn

Betzy, f. 24-3-1891

Hans, f. 8-10-1894

Mary Hetland, f. 1880, søster.

Betzy og tanten Mary var maskinarbeidersker ved Blikkemallasjen i 1910. Hans var skomakerlærling.

Lars og familien betalte i 1910 kr 12 i månedlig husleie. De bodde i 4. etasje.

1910 – 1911

Johan Mortensen, f. 3-92-1882, Busø i Romsdalen, slagtermester butikk her og i Nygaten

Olava/Lava, f. 25-10-1887, Avaldsnes

Kari, f. 10-10-1909

Inger Fatnes 15 tj,

Laurentse Berentsen 17 tjener

Adolf K Lunde/Sunde, f. 28-1-1886, Haaland, slagterlære

Wilhelm Dybing 17 slagterlære

Sofie Kolstø, f. 14-4-1888 Avaldsnes, tjenestepike.

Rangvald Kjemtland, f. 2-8-1896 Varhaug, løpergutt.

Johan og familien betalte en husleie i 1910 på kr. 90 i året. De bodde i 1 etasje.

1912-1913

Torkel Eeg, f. 1876, Høiland, kullkjører

Gemalie/Amalie, f. 1874, Koppervik

Ingeborg 6 år, pleiedatter

Dette kan være den Torkel Egeland som bodde i Ryfylkegaten 22 i 1910. Han var gift med Amalie, de hadde 4 barn.

1912

Tollef Andersen, f. 1886, Hjelmeland, kaiarbeider.

Bertha Andersen, f. 1884, Rennesøy.

De bodde i Risbakken 24 i 1910.

1912 

Arnold Eilertsen, fyrbøder

Anna Eilertsen, h

1912 – 1913

Sven Svendsen, f. 1867, kolportør for T. Dahle – arbeidsudykig for han har en lam arm 1913

Serina, f. 1879, Hjelmeland

Selina, f. 1909

Sivert, f. 1911

Sønn 1912

Familien hadde bodd i Høllebergate 16 i 1910. En kolportør er det samme som en bokselger/agent som drar rundt og selger.

1912 Thomas Sivertsen, 50 kjører egen hest. Kan det ha vært stall her?

1912

Karen Norland, f. 1860, Høle i Høgsfjord, vaskekone enke

Hanna Norland, f. 1888, Høle

Karen bodde i Taarngate 11 i 1910. Da var datteren tjenestepige hos Ingvald Godal i Kortegate 2.

1912

Nils Bjoland, f. 1891, Skjold, slagter han bodde i Pedersgata 37 i 1910

Thekla Bryne, f. 1891, Hun var butikdame i tobaksforretning i 1910 før hun kom hit, og bodde i Haukelidgate 55.

Rangvald Kjemtland, f. 1896, Varhaug. pølsemakerlæ.

Disse tre var ansatt hos Haaver Øglend i 1912

1910-1913

Bertha Tveteraas, f. 13-7-1877 Jelsa bestyrerinde v. frue Meieri.

Hun bodde i 5 etasje og betalte kr 100,- i året i husleie, eller ca 8 kr i måneden.

I 1913 var det Bertha Torkelsen som hadde den jobben, det er sannsynlig samme damen.

1913 – 1914  

Jørgen Jørgensen, f. 1882, Hvidingsø (Kvitsøy), – 2. maskinist

Bertine, f. 1887

Astrid, f. 1908

Claus, f. 1912

Familien hadde bodd i Nedstrandsgate 11  i 1910 før de kom hit.

1913                 

Petrine Nilsen, 40 år i 1913.

Hun var resturanteier i 1913 på ”Fjordbuen”, kom fra Xania okt 1911 har vært om bord i Fjordbuen i flere aar men var i Xania 1 aar da hun var syg. 1914 Petrine Nilsen, f. 1872, Storvåg, Lofoten. Hun var Hoteljomfru og restauratrise i 1900 og bodde da i Kroken 13b i Bergen.

Sammen med henne bodde Ingeborg Nilsen, vaskekone

1913                  

Ingvald Grøsfjeld, f. 22-5-1888. Heskestad i Lund, pølsemaker I 1910 var han slagter og pølsemagersvand i Lund. Se Pedersgata 35.

1913 -1918

Georg Osmundsen, fab.arb. 1913

Jørgine Osmundsen, enke 1918

Kan dette være den Jørgine som bodde i Trafikgate 1 i 1910.

Jørgine, f. 20-4-1855, Regefjord

Nikolai, f. 18-4-4890

Georg, f. 5-8-1892

Hansine, f. 14-2-1894

1913 – 1915 Johanne Wallem, 33 meierske -butik

1913 -1915

Selma Kjelsvig, f. 14-3-1880, Jelsa, fabrikarbeider. Hun var tjenestejente hos karen Selles i Storhaugveien 19 i 1910.

Cecilie Kjelsvig, f. 11-6-1885, Jelsa, fabrikarbeider.

Fra Taarngata ATK 2011

1914

Lars Hustvedt, f. 7-2-1874, Imsland, skomager i Amerika fra 1910

Marie, f. 20-1-1876, Sauda

Helga, f. 1-8-1901

Olaf, f. 28-03-1907

Jakob, f. 16-01-1910

De bodde i Pedersgata 45 i 1910.

1914 Chr. Sørensen, arb.

1914 Tharaldus Thormodsen, skipper.

1914 Johanne Valheim butikbetj.

1914 – 1915

Ole Gundersen, f. 14-8-1881, slagter /fabarb. blikktrykkeriet

Antonie, f. 28-11-1883, Aakrehamn, Karmøy

I 1910 bodde Ole og Antonie Gundersen i Lervigsveien 35.

1914 – 1914

Herman With, 40 bestyrer for Norsk —

Elisabeth 32

Martha 11

1914

Arthur Vig, 24 kaiarb.

Gunda 22

Olaf 1

1914 Elisa Sivertsen, 24

.

1915

Tormod Tormodsen, f. 1-12-1881, slebebaat

Josefine, f. 11-4-1882

Tordis, f. 19-9-1910

Mical 2

Sønn 1915

I 1910 ble Tormod kalt Tarandius, og var skipper, fører av skonnert. De bodde på Buøen 97.

1914 – 1915

Magnus Gundersen, 11-7-1889, slagter

Marie 19

Arthur 1915

Dette er sannsynligvis den Magnus som bor sammen med foreldrene i Pedersgata 58 i 1910.

1915

Kristian Sørensen, 21 slagter

Karen 25

Kristian f. 1915

1916

Jonas Svinæs, f. 27-10-1887, Svines i Strand, død 1944

Olga Hamre, f.  1891, Høle

Thore, f. 1914

Ruth, f. 1919

Jonas var tømmerm på Vestlandske Blikktrykkeri i 1916. Han var også ansatt hos Waldeland. De flyttet til Strand og bosatte seg på Tungland. Se Folk i Strand s. 1131.

1922

1916

Petter Hobberstad, f. 12-6-1884, Varhaug, fabarb på Bjelland, fra Sandnæs

Ingeborg 29

Anne 1

1916 – 1950

Kristiane Hvidding, f. 29-7-1878 Kvitsøy, syerske, syforretning her, død 1964

Olava K. Hvidding, f. 12-7-1882, syerske, syforr her, død 1934

Lars Hvidding, f. 10-4-1888, handelsbetjent 1916 hos Marmburg, død 1949

Disse tre er antakelig søsken. De kommer fra Kvitsøy. Alle tre bodde sammen i Bergelandsgate 11 i 1910.

1916

Sverre Sivertsen, 24, 1. maskinist med S/S Kjersund?? Av Haugesund

Margot 22

Reinhard 1

1916

Berge Svendsen, 21, kokk farer fra Amerika – på Horten og udtjent verneplikt et år.

Clara 20

1916

Martine Rage, 53 enke, fabarb. På Nor

Arnt, 20 fabarb. Wesnes kass

Magnus, fabarbeider, Wesnes Kassa

Alette, 15 hjemme

1916 Hanna Skare, 22 butik, Frue meieri

1916 – 1920

Svend Østebø, f. 1883, Sand, kjører

Martha, f. Vormestrand f- 1887, Vikedal

Bjørn, f. 1915

Brita f. 12-12-1916

Torjus f. 1919

Marthas tre søsken bor også her i huset.

1916 – 1920

Bjørn Vormestrand, f. 3-3-1878, Vikedal

Magla Vormestrand, f. 2-5-1893, Vikedal, butikk. 1918

Torjus Bernhard Vormestrand, f. 1890, Vikedal, postkassetømmer

Dette er tre søsken som bor sammen. I 1910 bodde de hver for seg rundt i byen.

1917-18

Karl Olsen Skjæveland, f. 27-12-1888, Bjerkreim, smedsvend

Martha Rebekka Svendsdtr., Drange, f. 6-1-1889, Drange

Martha, f. 6-2-1916, på Jørpeland, døpt i Hetland

Sverre Dagfinn f. 8-10-1917 i Stavanger

Karl bodde på Bryne i 1910. De ble viet 18-9-1915 i Hetland. Karl var smed og de bodde en kort tid på Jørpeland.

De flyttet til Vikeså i Bjerkreim i 1919-

1917  

Ole Johan Jensen, regningsbud, f. 11-7-1846 gift død 1917 av hjertefeil.

Ane Tomine, f. 18-6-1845,

Anna Johanna f. 15-4-1880

Tordis Barbara Johans, f. 14-7-1908, pleiebarn.

Familien bodde i Tårngaten 11 i 1910. De er bare nevnt her i huset i 1917 da Ole døde.

1917-20 Anna/Hanna Jensen Egenæs, bestyrinde

1917-18 Gabriel Eskeland, megler

1917-20

Alfred Lunde, lagerbetjent

Gunda Lunde, tjener 1917-20

1917-18, Johannes Vormedal, kontorist

1918- 1924

Olava Eik, butikk, renhold

Astrid Eik, handelsbetjent, 1917-24

Anna Eik, handelsbetjent, /kontorist, 1919-24

1918-20

Anna Hesby, 7-12-1847, Finnøy, syerske

Hanna Hesby, f. 13-6-1882, Finnøy, syerske

Hanna var Meierske i 1910.

1918 -1924

Halvdan Roll, f. 29-5-1892, Gimsøy, cementstøper

Olea Henninga, Edisdtr. f. 1886,  Gimsøy, Lenvik

Oddvar Wilhelm f. 1914, Rjukan

Edel Henninga, f. 1918

Halvdan var sekretær for Stavanger sten-, jord og cementarbeiderforening, i 1919

1918 Severine Vik, fab.arb.

1917-1920

Rangvald Myhre, Løsarb.

Johanna Myhre, hm.

Aud f. 1917 døde 1918

1919 Kristine Natalie Kløgetveit, f. 1893 kontorarbeid.

1919-20 Borghild Middelton, husflidarbeider

1919-20 Hilmar Berg, verkstedarbeider

1919-20 Gunda Halvorsen, tjener

1928-1931

Chr. Landmark., 28-2-1908, lege, 

Ruth

Han både bodde og hadde kontor her. Han flyttet høsten 1931 til Pedersgata 26.

1928

1930-34 Erling Haaland, f. 10-9-1895, disponent

1933-34 Laurits Christian Lauritsen, 27-11-1887, lithograf

1935 – 1937

Enok Houeland, f. 181-1907skredder

Fridtjof Houeland, f. 31-7-1908, handelsmann

Marie Houeland, handelsbetjent

1935 Marie Knudsen,  enke

1936-38, Marie Knudsvik, f. 31-3-1897, fabrikarbeider

Er dette samme person?

1935- 1941

Trygve Olsen, f. 12-7-1915, fyrbøter

Ester Olsen, f. 17-12-1913, fabrikarbeider

Einar Reinholdt Olsen, f. 20-7-1919, smøregutt

Oddermann Eldar Olsen, f. 17-1-1921, jungmann

1938 -1954 Wilhelm Halvorsen, f. 3-8-1882, tannlege, død 6-12-1948

Augusta Halvorsen, f. 19-8-1894

Einar Halvorsen, f. 3-6-1912, matros

Willi Halvorsen, f. 17-7-1913, sjømann

Karl Laurits Halvorsen, f. 13-12-1916

Edvin Halvorsen, f. 18-6-1918

1941/42 Sverre Knudsen, sjømann.

1937 – 1969

Edvard Martinius Aasland, f. 15-11-1894, bokbinder, kolportør

Margit Jensine Rød, f. 25-10-1903ekspeditrise

Edvard,jr. f. 1-12-1946

Edvard og Margit giftet seg i 1937, Margit bodde da på Misjonsveien 52.

1940-1955

Carl Aske, f. 13-6-1913, hestekjører

Olga f. Eide, f. 6-4-1913 døde 4-11-1980, 67 år gammel

Constanse Oktavia f. 1940

Else-Berit f. 1941

Karl og Olga giftet seg  i april 1940. Da var Karl motormann til sjøs.  De bodde i øverste etasje kan Else Berit fortelle.

De hadde en dame som het Edit Kristensen som leiet et rom hos oss. Hun delte også kjøkken med oss. Vi hadde stue
pluss to soverom, en lang gang ut til kjøkkenet. I bakgangen hadde vi et
rom hvor vi kunne hugge ved og et stort rom hvor v i oppbevarte klær
o.s.v. der var også en lang gang som vi hadde en stor klesrulle. Gangen
førte ut til en stor veranda. Før vi kom til døren til verandaen gikk der
en trapp ned til neste etasje hvor vi delte toalett med en annen familie.

Under krigen hadde alle rasjoneringskort, og det var ofte en mistet de. Karl averterte i avisen at han hadde mistet Tobakkskortet ca 15 april  1943.

Carl Aske hadde vært i Amerike, og ble nevnt blant passasjerene som gikk i land fra Oslofjord 19-12-1949.

1945 -1954- Edith Kristensen Hersdal, f. 3-11-1913  

hun leide et rom hos familien Aske, og delte kjøkken med de.

Opplysninger gitt av Else-Berit Steinnes.

1944-46 Anna Omine Larsen, f. 8-6-1901, arbeider

Nyere opplysninger om hvem som har bodd her har jeg ikke.

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.