Pedersgata nr. 027

                     

Br.nr. 1095

175 m²

Eiere:

Myhre ? selger til

1853                Ola Rasmussen Øglend, kjøper tomt hvorpå et hus—

1869                Gabriel Pedersen  Idland kjøper grund med nyopført hus.

1920                Søstrene Gurine og Ingeborg f. Idland selger til Gurine Idland

1931                Thalette Samuelsen Næsheim

1950                fra Thalette Næsheim til hennes søsken

Inga Jakobsen f. 1884, Gabriel Samuelsen, f. 1886, Martine Samuelsen

                        Næsheim f. 1898 og Thalette Næsheim.

Kjenner ikke til hvem som eide huset etter familien Idland

1989              Fra Sai Fui Ho, So Wan Ho og So Mui Ho til Wai Man Ho.

Huset har vært i Gabriel Idland sin families eie i over 100 år.

Det er et våningshus med bageri og krambod. Det var fem leiligheter og 20 mennesker i huset i 1900. Det er på 3 fulle etasjer med valmet tak.

Veggen som vender mot nr. 25 er bygd i mur uten vinduer. Det ligger på høyre side, på hjørnet med Skreddersmauet, og er nabohuset til “Bruktbuå”.

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene”  fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950, og Folketellingene.

Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

1901-1903      Fløgstad Paul S. bakeri

1906-1908      Tobias Larsen bakeri/ kolonial

1903                Gurine Idland og søsteren Ingerborg Samuelsen hadde syforretning sammen. De hadde flere piker i arbeid.

1906                Sofie Berg broderi

1919- 1950     Taletta Næsheim syetablissement

1909 1969       Bertinius Jakobsen. Han hadde kolonial, frukt, grønnsaker, oster og  kaffeforretning. Dessuten solgte han cigarvarer,  og handlet med  cocholade,

konfekt en gros.  1914-1921  hadde han eller kona, manufaktur, garn, lerreds og hvitevarer

1921–1944     Bakeri og konditori, Gabriel Samuelsen.

1948-1965–   Moteforretning. Johanne M. Jacobsen. Den nåværende innehaver Johanne Margrethe Jacobsen startet firmaet 20. okt. 1948.

Firmaet er medlem av Norges Motehandlerforbund. Det driver detaljsalg av håndsydde og pyntede hatter i antilope, hårfilt og ullfilt, luehatter,

luer, skjerf og diverse små pyntesaker som hører inn under bransjen.

1936 -1950–  Vulkaniseringen Solid, firmaet ble startet i 1936 av nåværende innehaver Gustav Haraldseide. Virksomheten omfatter vulkanisering av

bilgummi og gummifottøy. Videre drives salg av bilgummi etc. Firmaet har sitt lager i Pedersgt 48. Kundekrets Stavanger og Rogaland for øvrig.

Firmaet er utstyrt med tidmessige maskiner. Motto Kvalitetsarbeid og tilfredse kunder.

1936                Elektrisk effekt A/S forretning og verksted.

1935-1936        Møllers Kolonial

1939                Oanes, Martin Bagerutsalg filial.

1940 – 1944     Torgersen, M. Friis, garn og tricotageforretning.

1943-44           Pedersen, Harald, skraphandel

1968 – –           Tharaldsens Magasice 

1975–1979–     Kopisenter – Assistanse

2000               Chinese Food A/S  – gikk konkurs i 2000

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865

Denne familien kan vi følge her i huset i mange år. Fra 1865 til ca 1970

1865 – 1916

Gabriel Pedersen Idland, f. 1831 kjører, Gjesdal, huseier, død 18-10-1918, 87 år gammel

Talette Gurine Nilsdtr. f.1830, Gjesdal død 5-9- 1910, 80 år gammel

Ingeborg Gabrieldtr. f 1865 Gjesdal, gift Samuelsen

Peder Gabriel f. 1866 sjømann død 1886 i Vestindia

Gurine Gabrielsdtr. f. 1862 sypige

Gurine Talette Pedersen f. 1878 pleiedatter

Gabriel sluttet som kjører paa grund af alderdom i august 1900. Sønnen Gabriel døde 10-1-1886, av solstikk og hjerneb.  Han døde i de Vestindsiske

farvande om bord på reise fra T— til Rio Grande. Begravet i havet. Gabriel og Talette fikk stemme ved valget i 1902.

Datteren Gurine var sypige, kjolesøm. Hun hadde syforretning fra begynnelsen av 1900 tallet, sammen med søsteren Ingeborg g. Samuelsen Gurine Talette g. Pedersen

. De hadde flere piker i sin forretning. Pleiedatteren Gurine Talette Pedersen ble gift 1899 med Tobias Larsen, de bor også her i 1920

  

1898 – 1922

Martin Samuelsen f. 1862 Klepp død ca. 1898

Ingeborg f. Idland, Samuelsen f. 1865 enke ca 1898. syerske er dtatter av Idland

Inga f. 7-12-1884  butikentej. gift 1910 med Bertinius Jakobsen.

Gabriel f. 17-2-1886 visergut

Peder f. 1887, maskinist

Thalette f. 14-6-1894 – 1916 20 år syerske hos G. Idland

Marthine f. 10-1-1898 – – i 1917 var hun 16 år steller i huset

Martin Samuelsen var skipper på ”Kimea?” i 1898. Da han døde rundt 1898 ble Ingeborg understøttet av sine foreldre – Gabriel Idland.

Ingeborg var syereske som søsteren Gurine og de drev forretningen sammen.  Eldste datteren Inga var syk i 1906, hun var butikjente

hos Olsen & co. Inga ble gift i 1910 med Bertinius Jakobsen.

Gabriel som var oppkalt etter bestefaren var også sykelig, men var visergutt hos Ingvald Haaland i i 12-14 års alderen. Han var blitt enkemann i 1920.

Gabriel drev bakeri og konditori i 1912-1944. Han fikk borgerskap i 1907.

Sønnen Peder var som 11åring erendsgutt hos Ø. Sunde, senere smedelærling hos Garpestad. Da han var 27 år seilte han som

maskinist med en båt fra Haugesund. Datteren Thalette 20 år var syerske hos mor og tante i 1916. Da var Martine 17 år og stelte huset.

1903-1930

Gurine Idland, f. 13-1-1863, syerske, død 19-5-1931, 68 år gammel

Judith Idland, tjener -1918-19

1909 – 1969

Bertinius Jakobsen, f. 18-8-1882, kjøbmann, død 6-9-1968, 86 år gammel

Inga Samuelsen f. 7-12-1884, død 28-4-1967, 82 år gammel.

Martin  f. 13-9-1910— død 1941 henrettet-

Bertram f. 6-4-1912

Johanne Margrethe f. 21-6-1913

Ingeborg f. 8-2-1915

Jensine/Jessi, f.19-2-1917

Horda? 48 moren

Jakobine Høivig 22 tj. 1915

Gudrun Jakobsen 20 tj 1915

Gudrun Jordal 20 tj. 1916

Bertinius jr. f. 26-8-1920 lagerarbeider

Bertinius var gift med Inga Samuelsen. Hun var barnebarn av Gabriel Idland. Bertinius var byselger i 1909. Han drev colonialforretning her fra 1910.

Hans mor var sykelig og ble underholdt av sønnen. Hun kan være død rundt 1911. De hadde tjenestepiker. J.M. Jakobsen & co drev forretning  til 1969.

  

1907 – 1922

Tobias Gunvald Larsen, f. 2-3-1878, Rennesøy prgj. handlsmann,  Døde 1908

Gurine Talette Pedersen, f. 1878 linsyerske

Tobias f. 1900

Gabriel f. 1906

Thoralf Falck 18 arb – flyttet 1907

Gurine og Tobias Larsen giftet seg I 1899. Tobias kom fra Kvitsøy, han var dampskibsmaskinist. Gurine var linsyerske. hun var pleiedatter hos Idland, men da hun giftet seg får vi vite at faren var Jonas Pedersen, kjører. Gurine var tvilling, f. 7-2-1878, søsteren ble døpt Malene. Moren var Malene Serine Aadnesdtr. Det er mulig at Gurine vokste opp hos sin tante og onkel. Hun ble enke i 1908, men ble boende her i mange år. Tobias fikk borgerbrev i 1894 som ga han rett til å drive handel.

Aar 1905 den 14 november fremstillede sig paa magisterens kontor Tobias Gunvald Larsen født i Rennesø prestegjeld den 2 mars 1878

bppæl Pedersgaden 27, og begjærede sig meddelt borgerskap for at drive handel og bageri i Stavanger. Han fremlagde kvitteringer

for betalt børs og fattigavgift og ærklærede, at han strax paabegynder forretningen. Da han oplyste, at han ikke hadde noen  — i —

bagerfaget, blev borgerskabet ham medelt paa betingelse af, at han holder en — bestyrer – har ethvert borgerskab som bagermester

(jr lov av 29-6-1894 3) Da  saaledes intet —–

Alt er ikke like lett å lese eller forstå.

1935 Bertram Jakobsen

 1935 Martin Jakobsen

1935 Harald Pedersen

Andre som har bodd i huset fra 1865 –

1865

Zakrias Sivertsen, f. 1841, Vandse sogn. skomager,

Ingeborg Margrethe f. 1838 Høiland

Thomas Sivertsen  f 1864

Karen Pedersdtr. moder, enke f.1800 Klep sogn

Petter Bendiksen f. 1842 Nærbø skomagersvend,

Ole Johannessen f. 1847 Tonstad Læredreng,

Gabriel Mortensen f. 1839 Helleland. Læredreng

1885 1894

Thorsen, Kirsten, f.Andreasdatter,  1843 enke, Hetland,  Bageriforretning død 1904

Serine f. 1868, datter i bagerbutikken, død 1916

Thomas f. 1871 bager, g.m. Cecilie

Andrea f. 1878, syerske, syg, på sanatorium, død 1906

Lind, Nicolai Andreas f. 1868 Bagerdreng

Se Pedersgata 34. i 1900.

1898 1901

Hans Hansen, 1848, Avaldsnes, bagermester

Ingeborg 1844, Walestrand

Kjerand f. 1872 sjømann, i New York 1900

Ingval 1878 stuert Sandnes skib Sigurd London i 1900

Hartvig 17 lærling hos faren 1901 kok – skonnert Relis sjøman 1900

Karl 15 lærling hos faren 1901 jungmand bark Carl Phil kom hjem for en mnd siden

Aleksander f. 1887 Bergen

Sara 11

De bodde i Jorenholmsgade 306 i 1875, og var flyttet til Jæderensgade 79 i 1910.

1900 – 1902

Laurits Mandius  Berg, f. 1875 handelsbtj hos Bryne

Johanna f. 1879,’

Laurits meldte fra at han aktet å drive handel i Stavanger. 1901

1900 1902

Lars Eltervaag, 23 konstabel – til dels kontormand hos borgermesteren – kom hertil for 1 aar siden.

Sanna 23, Riska

1902 – 1904

Paul Fløgstad, 26 bagerm

Ingeborg Sem, 28

Samson 2

Hansine f. 1902

Hansine Sem 60 svigermor enke

Lars Digernes 19 lærling 1904

Nils Digernes lærling.1904

Anna 17 tj. 1904

Nils Børve 18 dreng. 1904

Paul var bagermester og fikk sitt borgerskap i mars 1902. De hadde bodd i Pedersgaten 46 tidligere. Hansine Sem,

Pauls svigermor ble underholdt av han. Paul hadde to lærlinger og tjenestepige.

Paul og familien dro til Amerika i 1913.

1902 og 1904

Jakob Bjørnsen, f. 1873, Skudesnes

Olava, f. 1876

Konrad 1

Eliane Reines? 69 år, moder enke – død før 1904?

Olen 19 tj.

Karine 13 tj.1902-1903

Jakob var handelsbetjent hos Johnsen og Økland, men drev egen forretning Bjørnsen og Hovda fra okt 1903. Han hadde moren boende hos

seg og måtte holde tjenestepige på grunn av morens sykdom.

     1942

1903 – 1909

Anton Johannesen, f. 1870, død 12-4-1958, 87 år gammel,  faktor  i Aftenbladet– handelsborger og bogtrykker

Berthe Berg f. 1872, døde 18-6-1948, 76 år gammel

Sigurd Inghart, f. 1893

Margit, f. 1895

Anton, f. 1897

Laurits, f. 20-8-1900

Sverre 1

Bjørn/Bjarne? f. 1905

Ingeborg f. 1906

Johan 1908

Sofie Berg, 39 år, søsteren underholdes her 1906 1907+ 1909

Anton var faktor – boktrykker og hadde handelsborgerskap. Sofie Berg, en søster av kona fikk sitt underhold av Anton. 1906-1909.

Berte fikk stemme ved valget i 1903. De bodde i Jelsagata 31 i 1900.

1905 1906

Gerhard A. Johannesen, f. 1880 bager, uden borgerskap

Gurine f. 1885

Sigrid f. 1905

1910 1911

Karl Jakobsen. 2. maskinist

Elisabeth 24 år, død 1911

Sofie f. 1910 – ? død før 1911??

Elisabeth var på sanatorium fra juli 1909. Hun fikk datteren i 1910 og døde i 1911.

1920-1950 Næsheim, Taletta Gurine f. 14-6-1894 syerske

1918-1920 Næsheim, Martine Samuelsen, 10-1-1898, husjomfru / husholderske

1920 – 1922 Sørensen, August f.1903 bakerlære

1925

Karl Bertram Andersen,   f. 1892 styrm. pakkhusmann

Konstance Beate Larsen f. 1897

Karl Bertram f. 1925

Borgny Kristine f. 1927

1930-39 Gunhild Pihl, f. 19-10-?

1942-43 Harald Pedersen, f. 14-4-1899, fabrikarbeider

I 1989 var disse personene registrert her i huset.

Guang

Hau

Ho

Lee

Luk

Tong

Wong

Zeng

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

                                                                        Fra Panteboken 1950

 1979   1977

 1989