Rogalendinger som deltok i 1. verdenskrig del 4

Kilder 0 comments

        Berthel L. Bellesen var med og startet Stavangerlaget i Story City, Iowa i 1911. Han reiste mye rundt i Amerika og skrev meget om mennesker som hadde utvandret.  Han samlet en mengde informasjon om folk og skrev om dem i Stavanger Aftenblad. Han sendte hilsener hjem fra de som selv ikke var så flittige å skrive. For slektsgranskere er dette en utrolig verdifull kilde. Her har han samlet opplysninger om de som var med i 1. verdenskrig på Amerikas side. Her kan en finne navnet på soldaten, alder, fødested, bosted og ikke minst navnet på foreldrene. Dette er ikke søkbart så en må bare lete gjennom listene og se om en finner noen kjente navn.

 

På grunn av sitt arbeid fikk Bertel L. Bellesen, forretningsmann, tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull i 01.07.1920

 

Artiklene stod i Stavanger Aftenblad i begynnelsen av 1919, så her kommer flere oppslag.

Lykke til med letingen.

 

Avisen brukte en helside på Bellesens artikkel 6. februar 1919. Her vil jeg dele siden opp i korte avsnitt

slik at det skal bli lettere å lese.