Elleve patrioters graver er funnet – 1945

Stavanger Aftenblad hadde i september 1945 en stor artikkel om elleve menn

fra Stavanger som ble skutt under krigen.  


Doktor Carl Johan Oftedahl bodde i Pedersgata 40.

Tollkontrollør Georg Helland

Smed Georg Fjellberg fra Suldal

Byselger John Nilsen

Karluf Bøe

Skiltmaler Einar Hoseth

Handelsbetjent Thomas Fjermestad

Agent Arnt Plesner Pedersen

Disponent Borgen Bøe

Fenrik Olav Rangvald Olsson

Lagersjef Martin Jacobsen. Han bodde i Pedersgata 27.

Andre personer og steder som er nevnt.

Stavangergruppen

Advokat Leif Lea

Radiotelegrafist Odd Gundersen, 8 år

Sakfører Hallvard Laugaland, Hjelmeland, 3 år

Verkstedarbeider Alfred Ottestad, 3 ær

Ingeniør Meuner, 2 år

Kontorist Halvor Gulbrandsen, Grini

Sjåfør Odd Sivertsen, Ålgård, Grini

Dirdal, Gunnar Warbergs hytte i Fløysvik