Falne fra Stavanger og nærmeste herreder 1945

I 1945 kom Aftenbladet med en oversikt av personer

fra Stavangerområdet som falt under krigen.


Artikkelen er delt det opp i forskjellige etter hvilke menigheter folk tilhørte. Jeg har gått gjennom  listen over de som tilhørte Johannes menighet,

og søkt på dem i avisens arkiv. Svært mange har jeg funnet omtale av og dødsannonsen. Enkelte personer er det skrevet mye om, 

spesielt de som ble skutt under krigen.

Omtalene er så mange at jeg tar de med i flere artikkeler. 

St. Johannes forts.